sobota 5. února 2011

PŮSOBENÍ PLEJÁD - BARBARA HAND CLOW

Působení Plejád
(Plejády III.)

Nová kosmologie pro Věk Světla

Barbara Hand Clow


Úvodem slovo překladatele.

Touto knihou vám nabízím třetí proud energií přicházející z Plejád a věřím, že i vám tyto informace a prožitky pomohou zvětšit rozsah uvědomění sama sebe v té báječné hře, hře Stvořitele se sebou samým a poskytne vám výhled do času, který si vytváříte, i do bezčasovosti jíž jste, spojeným s porozuměním tomu ohromujícímu dění závěru času, ve kterém se nacházíme.
Z pohledu kosmologie a astrologie je vám z mého bodu pohledu tato kniha schopna nabídnout vyčerpávající obraz celé existence Boží hry v čase i prostoru, zahrnující děj této naší Galaxie od počátku až do konce času Mayského kalendáře, který se datuje od roku 26000 př.n.l., do roku 2012 n.l.


Tento text byl přijat, sestaven a vydán v Santa Fe v roce 1995
a přeložen byl v létě 1997 v Kryštofově Údolí.

OBSAH

1. KOSMICKÁ PÁRTY 3
Pozvání na kosmickou párty 3
Příběh fotonového svazku, galaktické noci a alchymie devíti dimenzí 8
2. FOTONOVÝ SVAZEK 10
Fotonový svazek a proces přeměny. 10
Fotonový Svazek, Mayský Kalendář a Plejády 11
Hadí medicína a Mayský kalendář 12
Přírodní živly a telurická říše 12
Pocity a Plejáďané 13
Nebezpečí různých vír a skupin 13
Léčení a orgasmus v průběhu fotonové aktivace 14
Galaktická informační dálnice a Siriané 14
Vytváření Domova 15
Váš posvátný oltář a vaše ka 16
3. ALCHYMIE DEVÍTI DIMENZÍ 17
Hledání vaší Monády 18
Abraham a uranium 19
Vzájemný vztah mezi Anunnaki a Síriany 20
Anubis a vaše těla 21
Pohled na Radiaci z vyšších dimenzí 22
Enoch a radiace 23
Náraz komety Schoemaker-Levy do Jupitera, červenec r.1994 23
4. JEŠŤĚŘI A ŘÍMSKÁ CÍRKEV 23
Král Lizard (král ještěrů) mluví o kundalini energii 23
Doktor Lizard (ještěr) a Bůh 25
Satya a kosmický startovací knoflík 27
Satyina meditace k otevírání dimenzionálních bran 29
5. PŘÍBĚH O ALCHYMII BOHYNĚ 30
Satya a ženská alchymie 30
Lunární manifestační technika 31
Satya a probuzení v krvi 32
Tvoření realit z budoucnosti 34
Hluboké zkoumání krevních kódů 34
Kristus a aktivace rostlinné říše 34
Multidimenzionální exploze 35
6. DILEMA LUCIFERA A SÍLA ANU 36
Šestidimenzionální světelná geometrie 36
Anu, velký Sumerský bůh 38
Satya a vybraní lidé 41
Izajáš a Egyptský chrám plazů 41
Khem, chrám plazů na Nilské deltě 42
7. KNIHOVNA ALCYONU A TZOLK-IN, STRÁŽCE ČASU 43
Čtení mysli Slunce 44
Satya vás zve do knihovny Alcyonu 45
Devítidimenzionální čočky osvíceného světa 46
Fotony jako popcorn na Plejádách a Gaia 48
Anubis vypráví praví příběh Krista 48
Tzolk-in rozvíjí příběh času 49
DODATEK A 52
Astrologické tranzity od roku 1972 do konce Mayského Kalendáře – 21. prosince 2012 52
DODATEK B 54
Načasování vstupu Slunečního systému do Fotonového Pásu. 54
DODATEK C 55
Galaktické srážky: Metonický cyklus pátého světa. 55
DODATEK D 58
Hvězdný systém Síria a staré záznamy Orionu. 58
Digitária hvězdného systému Síria 58

1. KOSMICKÁ PÁRTY
Jsem Satya, strážce KNIHOVNY hvězdy ALCYO¬NU, centrální hvězdy souhvězdí Plejád. Přicházím abych vám pomohla dekódovat centrální inteligenci vaší planety, což vám umožní připravit se na Vesmírnou Párty (kosmické setkání), které začíná o zimním slunovratu 21.12.2012. Budete-li se snažit aktivovat svou vlastní banku buněčné paměti, budu i já aktivovat svou plejádskou buněčnou paměť. Jsem zde abych s vámi prožívala vzpomínky na váš původ. Kódované hologramy ve vašich tělech – pro mne nyní lehce viditelná morfogenetická pole – jsou skrývaná před vašima očima, protože byly galaktické proudy přicházející z vyšších dimenzí většinou naprosto blokovány rozsáhlou Sítí, překrývající vaši lidskou říši. Tento světelný déšť k vám nese informace ze všech vesmírných dimenzí.
My Plejáďané jsme sledovali, jak byla instalována tato Síť, skládající se z pikantních archetypálních sil, v Nultém Bodě – v přesném momentu mezi koncem prvního století před Kristem a začátkem prvního století po Kristu – na vaši planetu. Bylo to v době, kdy na Zemi přišel Kristus. Proto vaše snadné dosažení multidimenzionálního vědomí Krista je závislé na tom, jestli odhalíte tento pravý příběh, který se udál v nultém bodě. Nyní vás tato Síť stále těsněji stahuje a mnozí z vás se rozhodli protáhnout se jejími prázdnými oky a široce je roztahovat.
Já Satya chci abyste si uvědomili, že jste si svojí touhou po Světle, které je inteligencí, přitáhli Plejáďany na svou planetu. Na vaše signály jsme odpověděli tím, že jsme se účastnili během posledních 26000 let vaší evoluce. Bylo to možné, protože vaše Slunce je ve skutečnosti osmou hvězdou spirály vyvěrající z Alcyonu, z hvězdy, která je součástí Plejád. Nyní nastal čas, abyste si vzpomněli na svou hvězdnou identitu. Velcí bohové a bohyně vás připravili k tomu, abyste dokázali proplouvat mezi spojenými vlákny Sítě. Stáváte se světélkujícími rybkami vyplouvajícími z věku Ryb, abyste se sladili se všemi ostatními hvězdami Plejád. Čas uběhlý od nulového bodu bude transformován do pavoučí sítě fotonického světla, které otevře srdce většiny z vás do neobyčejně mocně plynoucí vibrace Plejádské lásky.
Jsem zde, abych vám pomohla vynést na světlo vaše Plejádské dědictví a otevřít Knihovnu Alcyonu, abyste mohli otevřít obsáhlou banku záznamů vaší vlastní inteligence. Pokaždé, když Sluneční systém vstupuje do věku Vodnáře, což se děje vždy za 26000 let, vstupuje zároveň do Fotonového Svazku. V tomto období se vždycky k vám vracím. Jsem věděním Knihovny, a jestliže shledáváte v sobě vůči mně odpor, je to prostě matoucí, uspávací taktika Sítě. Jste připraveni postoupit z historie strachu do budoucnosti lásky, a jestliže chcete své diplomy o ukončení vzdělání, musíte nyní roztáhnout své mysli přímo za hranice svých lebek! Pozemský Věk Vodnáře je na Plejádách známý jako Věk Světla Gáji. Je to období, kdy se třetí hvězda vně spirály Alcyonu, Mája – současně s osmou hvězdou, s vaším Sluncem – společně vsunují do tohoto Fotonového Svazku. Ve vašich legendách je to příběh známý jako návrat dvojčete. Alcyon pobývá neustále ve svazku fotonů (Fotonovém Svazku), protože je průvodcem jedné z mnoha hvězdných spirál Mléčné Dráhy. Malíř van Gogh, jeden z mnoha Plejáďánů inkarno-vaných v této době, byl vězněn, protože maloval hvězdy jako spirály. Jako Plejáďan byl od své přirozenosti svobodný a tvořivý, ale cítil se naprosto polapen v lineárním prostoru a čase a to ho děsilo. Nyní i vaši vědci vidí, že mají některé hvězdy formu světelných spirál v prázdném prostoru. Van Gogh ve skutečnosti tuto spirálovou formu hvězd viděl, což je schopnost multidimenzionálního pohledu.
Nyní nastal pro van Gogha a všechny velké umělce, kteří vás vzrušují tím, že vám umožňují vidět za hranice vaší šíře, čas být osvobozeni z vězení! Skutečně na Zemi zase jednou nastává renesance. Jestli o tom pochybujete, podívejte se na pozemské děti. Studujte van Goghovy hvězdné malby, protože vám pomohou vidět, že vaše Slunce je ve skutečnosti součástí Plejád. Alcyon se neustále sluní ve Fotonovém Svazku, který vyzařuje z Galaktického Centra. Jeho neustálé pobývání ve Svazku aktivuje jeho světelnou spirálu.
Nyní je čas posvátného spojení dvojčat, kdy Maya a Slunce vstupují do Svazku Fotonů, zaplavovány vinoucím se hvězdným světlem spirály Alcyonu. Samotné Galaktické Centrum si představte jako rotující gravitační částici a Alcyon a mnoho dalších hvězd si znázorňujte, jak existují v nádherných galaktických svazcích záření – ve fotonových svazcích. Jednoduše řečeno, nyní je doba, kdy se Maya vrací k Zemi a směruje pozemskou inteligenci do celé Mléčné Dráhy. Vy již chápete že se něco blíží, protože je to všechno zaznamenáno ve Velkém Mayském Kalendáři, který je také dlouhý 26000 let, stejně jako precesní cyklus a oběžná dráha vašeho slunečního systému kolem Alcyonu.
Mayská badatelka Linda Shelová v roce 1992 zjistila, že „Krokodýlí strom“, starý mayský symbol, který nazývají Popol Vuh, prochází bodem ekliptiky ve Svazku Mléčné Dráhy. Mayský badatel John Major Jenkins zjistil, že 21.12.2012 nastane extrémně těsná konjunkce Slunce s tímto časovým bodem, který je koncem Májského Kalendáře. Tato konjunkce byla předpovězena tisíce let před tím a nyní si mnoho badatelů uvědomuje, že celý kalendář je založen na hvězdných mapách.
V souladu s Jenkinsem se tento slunovrat propojil s Posvátným Stromem kolem r. 4400 př.n.l., tehdy Země přecházela do Věku Býka, posledního „pevného věku“. Věk Býka, Lva, štíra a Vodnáře jsou pevné, ustálené věky, kdy jsou ustanovovány nové regule, které budou platit pro dalších 6400 let. Já, Satya vám tuto knihu nabízím prostřednictvím svého vozítka (lidské osobnosti), které je astrologem, protože je neuvěřitelné, aby staří Máyové vymysleli kalendář, který končí touto zimní konjunkcí Slunce!
Souvislosti mezi precesním cyklem, Májským Kalendářem a Spirálou Alcyonu Vás mohou mást. Mimo to, v souladu s našimi knihovnami, se Maya, třetí hvězda mé Spirály, přesouvá do Fotonového Pásu společně s vaším Slunečním systémem v době, kdy Země vstupuje do Věku Vodnáře. Jak je vidět, tyto údaje opravdu něco znamenají. Například, jak by mohli Májové při 500 let trvající genocidě v Guatemale neustále udržovat počty dnů Velkého Kalendářního Cyklu, který začal v r. 3114 př. n.l., kdyby neznali hvězdnou mapu? Tito strážci dne neztratili ani jeden den po celých 5000 let! Proč je to pro mně tak důležité? Mohu vám to říci, protože Slunce a Maya jsou součástí mého systému.
Na konci Mayského Kalendáře v r. 2012 Alcyon, Maya a Sluneční systém splynou, sloučí se ve Fotonovém Svazku, což vás sladí s Galaktickým centrem. Pak začne Vesmírná Párty, nebo Setkání v Kosmu! Každý kdo je vtělený na Zemi je tímto na tuto Kosmickou Párty vítán.
Pozvání na kosmickou párty
Budu k vám upřímná. Nebude to lehké se na tento Večírek dostat.
Tak jako při každé vrcholné společenské příležitosti si musíte stanovit svůj cíl. Musíte se na ni připravit, a musíte si stanovit všechny kroky, které k tomuto cíli, jak se blíží konec času, vedou. Abyste toho dosáhli musíte mít nějaký model. Abyste měli model pro to, co se od nynějška do 21.12.2012 bude dít, musíte neustále sledovat a vstřebávat astrologii hvězdných oběžných drah a cyklů. Astrologové a Májští badatelé budou ve vašem povědomí tuto dobu neustále udržovat. Není třeba abyste se stali strážcem dne, nebo astrologem, jenom prostě v obdobích slunovratů, dnů rovnodennosti, při úplňcích a novech meditujte.
Moji drazí Májští kolegové, kteří jsou astrologickými strážci dne, což my Plejáďané jsme, neustále říkají mému vozítku, Barbaře Hand Clow, že vy lidé jste líní. Poté co vás 10 let učíme nám ukázala, že cykly, oběžné dráhy a hvězdné vzory jsou pro vás velmi těžké k pochopení. Avšak sladění s těmito vzory cyklů je velmi vzrušující a tvořivé a vede to k aktivaci vašeho kosmického já.
Astrologie je prostě „logika hvězd“ a zároveň je také kosmickou, Plejádskou a Májskou vědou, která odhaluje příběh vašeho původu. Linda Schele říká, že „bohové vepsali všechny tyto děje na oblohu tak, aby je mohl každý člověk, ať je nuzákem či králem číst a poznat pravdu těchto legend“. Prostřednictvím této knihy vám budu detailně popisovat kosmické modely, a také vám nabídnu jejich náčrty. Prozatím vám stačí si uvědomit, že když se sluneční systém pohybuje do Fotonového Pásu, přičemž Země vstupuje na konci Velkého Májského Kalendáře do věku Vodnáře, biologie Země se probouzí a prochází novým stádiem vývoje, který je jištěn naší Plejádskou vibrací lásky.
Tento cyklus začal kolem r. 24000 př.n.l., v době kdy jste se stali homo sapiens, a nebyla to ohromná práce, vás po celou tuto dobu zajišťovat? Viděli jste tu úžasnou nádheru paleolitického jeskynního umění? Viděli jste, jak úžasným způsobem vaši pradávní předci viděli zvířata? Nyní, po 20000 letech se stáváte sebereflexivními a my jsme zde abyste si na nás vzpomněli. Existujeme hluboko ve vaší buněčné paměti, jsme ve vaší krvi. Naše světlo pulsuje v úderech vašeho srdce. Nepotřebujete žádného učitele.
Já, Satya, se v tomto nebeském svítání Věku Vodnáře vracím abych dala dohromady galaktickou inteligenci, kterou jste v průběhu cesty slunečního systému skrze Galaktickou Noc od r. 8800 př.n.l. nahromadili. Jsem zde, abych tyto dary vašeho poznání převzala a vyměnila je s vámi za informace. Jestliže budete jen trochu zvědaví, společně tou sevřenou Sítí prostoupíme, dokud nebudete docela volní. Přemýšlejte chvíli o tomto posledním cyklu: Chtěl by někdo z vás být opět jeskynním člověkem? Ne, a nyní jste velmi unaveni z toho, jak jste uvízli v Síti. Předtím jste byli nemocní z ohlodávání syrových kostí v jeskyních a nyní jste nemocní z Mc Donaldských poživatin a komplexů velikášství.
Každému z vás pomohu abyste si vzpomněli, jak plavat ve hvězdách, zatímco plavete ve vodách své vlastní planety. Jsem toho schopna, protože jsem s vámi žila a dlouhý čas vám dobře naslouchala. Bude to vaše volba, volba, kterou uděláte, až přečtete můj příběh. Pro začátek vám dám jednu záruku: Nebudu vás nudit.
My Plejáďané jsme si všimli, že máte rádi příběhy, a tak budete na těchto stránkách naslouchat Luciferovi, Enochovi, Abrahámo-vi, Anu, Máří Magdaleně, Isaiášovi, Doktoru Lizardovi a Králi Lizardovi a dokonce svému Měsíci a planetám, stejně jako vašemu Slunci a dalším hvězdám. I když bych ráda aby co nejvíce z vás se z těchto příběhů radovalo, mám také pár slov pro skeptiky. Je báječné o těchto materiálech přemýšlet jako o archetypálních dramatech, vynořujících se z toho, co nazýváte kolektivní podvědomí. Ale kdybyste mohli vidět Zemi jako malý modrý bod v prostoru, pak byste si uvědomili, že potřebujete poslouchat kolektivní vědomí, které je mnohem rozsáhlejší než vaše „podvědomí“.
V naší knihovně na Alcyonu je nyní postaveno jeviště pro toto drama, na tom jevišti stojí chrám s devíti Ionickými sloupy, obklopujícími v kruhu krystalický model Země. Vaše životní síla je náš srdeční rytmus. A když vstupujete s Mayou do Fotonového Svazku, mezi Plejáďany a Siriusany se tvoří dohoda, nebo svazek a tento svazek vytváří všechny možné druhy nových možností. V roce 1994 pracovala Wendy Munro z Austrálie, kanál Siriusanů, s Velkou Pyramidou a s mnoha dalšími chrámy v Egyptě. Siriané asistují Plejáďanům v tom, jak vám pomoci se vymotat ze Sítě, která je omotána kolem vaší planety. První stadium probíhalo, když Wendy a Barbara pracovaly s duchem krokodýlů z Kom Omba v Egyptě. Vy tak lehce posuzujete tyto nádherné bytosti, nazývajíce je odpornými plazy, ale zapomínáte se dívat na svoje vlastní sliznatá masožravá já. Plazové budou velkými aktivátory bloků ve vašem vědomí, které zformovala ona Síť a síly plazů budou příčinou k tomu, abyste mohli prozkoumat své vlastní vnitřní temnoty. Pravděpodobně proto Májové viděli ony hvězdné vzory v místě, kde Mléčná Dráha protíná ekliptiku jako „Krokodýlí Strom“.
Když mluvím o svazku mezi Plejáďany a Siriusany, tak my Plejáďané jsme sestrami této velké mužské inteligence Siria a tak, jak je to ženské vibraci přirozené, jsme ti, kdo začínají manželský tanec Plejád a Síria. Siriané jsou konstruktéry Chrámu Světla a já jsem Plejádskou bohyní, která aktivuje v tomto chrámu energii. Pokud se stále ještě dobře bavíte záležitostmi tajemné pozemské prostituce, nebudete se nudit.
Takže, jestliže je pro vás astrologie příliš těžká, možná jste jedním z mnohých, kdo budou otevřeni prostřednictvím posvátného sexu.
Naše knihovna byla ve vašich myslích otevřena v r. 1992, když jsme společně se Síriem obnovovali na Zemi sílu Světla. Sírius vás na toto otevření připravoval od roku 1972. V létě 1972 bylo elektromagnetické pole Země tolik zvýšeno, že se mnozí vědci obávali, že vaše planeta exploduje, nebo projde posunem pólů. Sírius udržuje 6D (šesti dimenzionální) geometrické světelné tělo Země ve formě. Staří Egypťané přišli ze Síria aby vás učili chrámové technologii, proto abyste se mohli naučit posvátnou geometrii. Když jsou nyní časové záznamy Mayi otvírány, povím vám něco o tomto otevírání.
Gája otevírá své tělo jako toužící žena, když Siriané a Plejáďané řídí tanec domorodých lidí na Zemi, kteří si neustále pamatují staré Sirianské moudrosti. Toto dění uvedlo do pohybu geomantickou aktivaci planetárních telurických sil, takže v r. 1972 byla planeta velmi nevyvážená. V srpnu 1972 vyzářili Siriané z hvězdného computeru, umístěného pod Velkou Pyramidou, velký stabilizační svazek paprsků a řídili jej přímo do Slunce. Slunce reagovalo tak, že z něj vyletěla zelená léčivá spirála, probouzející sluneční okolí, aby si vzpomnělo na svůj Plejádský původ. Kdo jsou tito domorodí lidé? Zapomeňte na všechno co se povídá o indiánech a všimněte si, že jsou částí Plejád.
Když vás oslovuji jako“lidi“, je to znamení velké úcty, protože to dělám jen tehdy, cítím-li, že jste připraveni si vzpomenout na svůj hvězdný zdroj. Říkám vám to jen proto, že cítím z vašich vibrací, že jste připraveni mne opravdu slyšet.
Kdo jsou Siriané? Jsou to úžasní bohové s kočičí vizáží, pocházející ze Síria, kteří postavili Velkou Pyramidu a Sfingu, aby, zatímco váš systém cestuje ve Fotonovém Svazku, zůstaly otevřené hvězdné geometrické brány. Nejprve v r. 10800 př.n.l. postavili Velkou Pyramidu a pak ji v r. 2450 př.n.l. rekonstruovali, instalujíce do ní Sirianskou věštírnu, hvězdně propojenou s Orionem. Věštec, který v ní dlel, udržoval vaši Sirianskou buněčnou paměť v záznamech Země, dokud jste během Harmonického Sbíhání – období světoznámé meditace v srpnu 1987 – neaktivovali telurické planetární pole. Probouzení posvátných míst planety vaši planetu znovu propojilo s Galaktickým centrem.
V Galaktické Noci jste cestovali od r. 8800 př.n.l., hrajíce přitom jako obvykle svoje dualitní hry. Nyní začínají rozkvétat semínka říznutá světelnou aktivací, která začala v r. 2450 př.n.l., kdy byla Velká Pyramida znovu propojena s Orionem. Jak tak vstupujete do Věku Vodnáře, stávají se ženy, jako dcery Země, prvními herci na jevišti, kde se vyprávějí Plejádské příběhy. To už začalo. My Plejáďané nevyjadřujeme sami sebe skrze pohlaví, ale jsme ochránci Bohyně a máme velmi ženské vibrace. Když mluvíme o „ženě“, mluvíme o Gaie uvnitř každého z vás. Vaše mužská a ženská já jsou obojím, bohyní i bohem, a protože na Zemi převládá mužská energie, jsme my Plejáďané zde proto, abychom v každém z vás pomohli probudit vaši vnitřní Bohyni.
V průběhu své poslední cesty Galaktickou Nocí jste se stali vysoce sebereflexivními a vaše mozky se velice zaktivizovaly. Úžasně jste se rozvinuli, takže byste měli být připraveni na výzvy sil, které vaší realitu kontrolují během Kosmické Párty. Rádi tyto síly nazýváme Světový Manažmentový Tým, poprvé pojmenovaný Barbarou Marciniak a pokud já, Satya správně čtu vaše vibrace, jsou tyto síly na Zemi řízeny Anunnaki, v Bibli nazývanými Nefilim, což v Hebrejštině znamená „bozi, kteří sestupují na Zemi“. Tito Anunnaki / Nefilim jsou těmi, kteří zřídili rozsáhlý manažmentový systém – Síť – právě v Nultém Bodě času. Proto, abyste se v plné parádě účastnili této Párty, máte stále čas čelit výzvám svých vnitřních systémů víry, týkajících se těchto bohů. Nikdo, kdo má v sobě ještě zbytek tohoto „Božího“ jedu se na Kosmickou Párty v r. 2012 nedostane.
Abyste mohli tyto systémy vír vymýtit, musíte se propojit s inteligencí Gaii. Gaia nerezonuje s nadřazenými a od ní se oddělujícími mužskými bohy. Na jejich utlačování odpovídá otřesy, soptěním a zvracením. Když se propojíte s Gaiou tím, že probudíte své vnitřní mužství a ženství, bude vaše další stadium vedeno nádhernými mužskými učiteli, kteří s láskou opatrují pozemské ženství a kteří jsou propojeni se svou další hladinou inteligence, jíž je inteligence Sirianská.
Ženy poznávají pravdu právě v této chvíli, protože cítí, jak se Gaia znovu probouzí. Muži ji začnou opravdu cítit v r. 1998, až si muži i ženy vzpomenou, jak vyjadřovat rezonanci Gaii sexuálně. Tak jak uvidíte později, Siriané se rozhodli vypracovat novou smlouvu s Anunaki a tento nový řád bude založen na souhlasu Anunaki odstranit Síť.
Přišla jsem k vám, abych řídila hlavy, které si k vám nyní přejí mluvit z vesmíru. Proč já? Byla jsem vybrána Galaktickou Federací, abych splývala se svým vozítkem, které od prosince 1942, kdy byl rozbit atom, obývá Zemi. Planetárním otřesem, který tento děj vyvolal, byla nasáta do zárodku, který v sobě nesla její matka, což nám umožnilo žít uprostřed vás, hledajíce jak porozumět na vaší planetě přirozenosti radioaktivity a zlata, přičemž ona (naše vozítko) současně žije v knihovně Alcyonu
To největší co jsem odhalila je, že vaše příběhy o hvězdných lidech, takových jako Enoch, Anu, Kristus, Isaiáš a Máří Magdalena, jsou založeny na lžích. Jste těmito lžemi posedlí, protože cítíte, že tyto velké bytosti vám přišly ukázat cestu, jak se snadno dostat ke hvězdám, ale jejich pravý příběh je před vámi skrýván. Přišly, uložily své kódy ve vašich energetických vírech, zapříčiňujíce tím, abyste byli zvědaví na jejich příběhy, které vám načrtly. Tyto paměti jsou velmi peprné a lákavé, protože vytvářejí v Galaxii informační dálnice. Nyní, když se informační dálnice v Galaxii otevírají a čistí, začínáte byt těmito velkými bytostmi posedlí. Tyto příběhy existují v planetárních vírech, spojujících pozemská telurická pole se všemi dimenzemi a jak tyto záznamy hltáte, stezky galaktické inteligence vám odpovídají. Tyto víry navštěvují mnohé bytosti, aby studovaly vaše příběhy, protože tyto víry jsou záznamy hvězdné inteligence, Galaktické Mysli. Anunnaki nemohou tyto příběhy vyhladit, protože jejich vymazání by vyvedlo tyto Gaiiny víry z formy.
Tyto mýty jsou Gaiiným vědomím. Místo, aby vás Anunnaki odstrkovali od pravd, ukrytých v těchto příbězích, ničí tyto původní záznamy tím, že v nich strhávají jednu vrstvu informací za druhou. Nyní jsou pozemské víry přetíženy a je velmi těžké dosáhnout vyšších dimenzí. Proto potřebují vyčistit. Krev, tento elixír, nemůže skrze tyto přetížené tepny proudit k vašim srdcím a vy tyto multidimenzionální impulsy nemůžete cítit. To je tragédií té Sítě. Tyto víry v sobě drží zkušenosti, které obsahují veškeré vaše vědění ve třetí dimenzi.
Když je takováto prvotní paměť blokována v lineárním prostoru a čase, pak už v něm Anunnaki nemohou hrát, protože by ztratili svou vlastní paměťovou banku, stejně jako osoba trpící aneurysmem. Víry jsou vichřicemi, které kontrolují síly používané pro stanovení řádů, ale tyto víry také drží Gaiinu identitu – její záznamy příběhů v čase. Jestliže je Gaia příliš oslabena manipulací a kontrolou jejích polí, její druhy (obyvatelé) budou vyňaty z paměti v čase a Anunnaki již nebudou moci nikdy dosáhnout těchto vírů, aby si ve vaší dimenzi mohli hrát. Proto si domorodí lidé často zakazují aby byly tyto příběhy zapsány. Místo toho si je rody předávají ústně z pokolení na pokolení
Původní stezky umístěné vně vírů byly na počátku času spředeny Pavoučí Babičkou a pak spojeny dohromady. Víry byly vyrobeny přesně tam kde se stezky kříží a vně těchto křížení a linek byly stvořeny druhy. Vypravěči příběhů tyto příběhy Pavoučí Babičky vyprávěli a tím byla stvořena zvířata a rostliny. My Plejáďané to nazýváme Pavučinou života. Nyní se tato Pavučina stala Sítí, která blokuje cestování hvězdných inteligencí v těchto stezkách. Tato Pavučina má stažené a uzavřené vrstvy přiměřeně ke lžím, kterými Anunaki překryli původní příběhy, zvláště od Nultého Bodu času.
Když vás Anunaki vysávají, aby získali energii Gaii a drželi vás pod palcem, překrucují záznamy vyspělých bytostí, aby vás udrželi co nejdále od pozemských vírů. Těžce investovali do toho, aby vás udrželi v uctivé vzdálenosti od odhalení pravých spojovacích sil, které vyzařují posvátná místa, stejně jako od poznání, jak aktivovat síly zlata, urania, krystalů a rostlin. Tyto síly mohou Zemi aktivovat a probudit ve vás hluboké vzpomínky, vedoucí ke spojení s galaktickou inteligencí.
Silová místa vám byla často ukázána osvícenými bytostmi, které se nepředpokládatelně před vámi zjevovaly. Tam, kde byly tyto bytosti viděny, stavěly se chrámy a mnozí z vás mohou cítit energii těchto míst.
Anunnaki věří, že vás vlastní. Oddělovali vás od těchto silových míst, zabraňujíce velkým bytostem, aby vás dosáhly. Nakonec jsou svými vlastními omezenými hrami tak znuděni, že dostávají impuls, aby tyto velké bytosti hledali. Jejich rozpínavost se rychle mění, protože oni vědí, že jsou tyto víry pro ně jedinou možností, jak těchto velkých bytostí dosáhnout. Nežli se tak stalo, vy jste tolik deenergetizováni a unuděni tímto snižováním energie, že k vám mimoplanetární bytosti ztratily přístup. Anunnaki si mysleli, že si z vás udělají roboty, které by mohli svými myslemi kontrolovat, ale místo toho vy umíráte. Nyní si uvědomují, že se musíte znovu zenergetizovat. Jako rodiče desetiletých dětí kteří vidí, jak se jejich dětí ničí, když je nenechají o samotě. Vidí, že nastal čas, aby si uvědomili své rodičovství. Jestli o tom pochybujete, všimněte si, jak jste svým rodičovstvím unaveni a jak jste unaveni výchovou svých škol a vlád.
My Plejáďané vidíme, jak jste svým rodičovstvím unaveni, protože jste nevšímaví jak k dětem, tak ke společnosti. Já jsem nyní zde, abych vám nabídla několik pikantních příběhů, abych ve vás probudila hlad po multidimenzionalitě.
Kontrolní síly už vám nemohou zakazovat, abyste si vytvářeli svojí vlastní skutečnost. Již vám napovídali tolik lží, že si ani pořádně nemohou vzpomenout na původní znění příběhů a bojí se svého zničení, jestliže budou původní záznamy ztraceny. My Plejáďané si vzpomínáme na každý příběh a některé z těchto příběhů budou dokonce nabídnuty vaší aktivitě ve vaší říši. Lidé, stali jste se liškou zahnanou psy do liščí nory a já nyní přicházím, abych vám ukázala lovce v červených pláštěnkách na hřbetech koní. Velký Sirianský kočko-pes, Anubis, dorazil aby instruoval honící psy o tom, jak naučit lišku létat.
Nyní vás budu varovat. Vámi přijímané verze příběhů o archetypálních bytostech vás mohou rozčílit. Až uvidíte, jak vámi Anunnaki manipulovali, budete se cítit jako hlupáci, jako šašci. Prosím, uvědomte si, že šašek přichází tehdy, když se má něco změnit. A tak se smějte sami sobě.
Někdo z vás tuto knihu roztrhá, nebo jí praští o zem, ale pak ji zas zvedne, nebo si půjde honem obstarat jinou. Proč? Protože hluboko uvnitř vás budete cítit, že je v těchto stránkách podávána pravda. Jste tak unuděni, že jste jako spráskáni ve svých vlastních tělech. Lži, které jste hltali jsou „osnovou „velké Sítě a vaše oprávněná zlost je „tkanina“.
Siriané udělali s Plejáďany smlouvu, nebo svazek, takže se budou nyní pozemští muži a ženy schopni znovu spojit, poté co byli tak dlouho rozděleni vymýváním mozků od Anunnaki. Toto znovupropojení nastane již v blízké budoucnosti a propojení bude vášnivé, prosté kontroly a manipulace. Je to váš další krok a já vám navrhuji abyste se toho chopili, protože to pak budete mít lehčí.
Nikdo z vás již nebude schopen odporovat Bohyni, zvláště návštěvníci z nebí a Siriané se to dobře naučili, když se Kristus zamiloval do Máří Magdaleny. Mimochodem, někde kolem vás existuje kniha nazvaná „Stáváte se Galaktickým Člověkem“, která vnucuje myšlenku, že Siriané zachrání pozemšťany svými vesmírnými loděmi. Zapomeňte na to lidé! Nenechejte se tím balamutit a přestaňte toužebně vzhlížet k obloze! Nyní jste právě plni zmatků, protože se pokoušíte rozpomenout na svůj příběh prostřednictvím nástrojů lineárního prostoru a času, nástrojů třetí dimenze.
Tuto knihu nazýváme „Plejádské záležitosti“, protože víme, že jste nyní připraveni poznat celý příběh. Naším rozhodnutím v této době je, učit vás, jak se vášnivě ponořit do svých těl, zatímco se učíte vidět svou 3D realitu současně v devíti dimenzích. Jen se uvolněte. Posíláme Bacha, dalšího Plejádského umělce, aby vás připravil pro toto otevření svého vnímání. Jestli si myslíte, že váš mozek nemůže toto všechno zvládnout, pusťte si Bachovy fugy a poslouchejte je 24 hodin se sluchátky na uších a pak čtěte tuto knihu.
Jste polapeni v těsně utkané Síti, která vás svírá těsněji nežli si uvědomujete. Tato Síť byla brilantně zkonstruována Anunnaki, kteří existují v další dimenzi nad vámi, ve čtvrté dimenzi (4D). Tyto velké čtyřdimenzionální bytosti utkaly tuto Síť proto, abyste zůstali během Věku Ryb v temnotě. Proč? Síla lásky Krista byla na Zemi tak intenzívní, že jste museli být udržováni v temnotě proto, abyste tento elixír mohli vstřebávat až za 2000 let. Aniž Anunnaki toužili osvobodit sami sebe ze svého rodičovství, slaďovali vás s archetypy Ryb – soucítěním obráceným do litování, s láskou převrácenou do závislosti, duchovností obrácenou do náboženství – proto abyste si nakonec mohli vybrat dostat se za litování, závislost a náboženství, abyste mohli vyrůst a stát se soucítícími, milujícími a duchovními. Ale Anunnaki se stali tak unuděnými díky omezením, která na vás hodili svou Sítí, že nyní poznávají, že by nakonec vaše nuda mohla toto vězení vyhodit do vzduchu.
Bez multidimenzionálního dosažení, které se děje zatímco jste stále ve 3D, budete umírat a ničit svůj vlastní svět. Tyto velké 4D bytosti, Anunnaki, které byly popsány v Sumerských záznamech, si uvědomují, že k vám ztrácejí, díky svému nadřazování se, snadný přístup. Všimly si, že jsou všechny děti na ulici a nikoliv doma. Země Potřebuje být obdivována a tvořena, nebo děti přestanou hrát tuto hru. Děti nechodí do práce, do školy, už nikdy nechtějí válčit a jsou na pokraji odmítání sexu. Jsou připraveny si hrát s archetypy Vodnáře – pravdou, multidimenzionalitou, svobodou a tvořivostí.
Tato Síť utkaná během posledních 2000 let vás vedla k rozvinutí a zdokonalení vašich emocionálních těl, abyste si dokázali představit, jak tyto 4D entity uvolnit z jejich karmy. Jak uvidíte, 4D entity působily ve vaší dimenzi dost dlouho na to, aby se naučily své lekce. Nyní chtějí být pozvány na Párty, ale ty, které Zemi ovlivňovaly dlouho – nazývám je galaktickými nevzdělanci – nebudou pozvány, dokud se nenaučí některé pozemské způsoby. Čtyřdimenzionální bytosti, většinou Anunnaki, vás popichují a pobízejí abyste jednali na základě jejich pocitů. Entity vyšších dimenzí si také hrají s vašimi energiemi, tím že stimulují vaši inteligenci a duchovní vyjadřování. Tato Párty bude setkáním bez masek a berliček. Kosmická Párty se bude odehrávat na Zemi.
V průběhu Párty se bytosti ostatních dimenzí budou moci vyjadřovat tím, že prostoupí do vaší říše a budou se projevovat skrze energii 3D, ale jen tehdy, když vy s tím budete souhlasit a budete si toho naprosto vědomi. Jak se na Párty připravujete ? Můžete si myslet, že se stačí pěkně obléci a nalíčit. Ve skutečnosti však musíte otevřít systém vašich čaker a vyčistit svá emocionální těla. Lidé, kdybyste věděli co se opravdu děje, když se modlíte na posvátném místě, se svým cítěním upřeným do čtyř stran vaší planety, modlili byste se tak neustále. Entity, které vás potřebují prožívat jsou vášnivé, úžasné a hodné vaší úcty.
My Plejáďané s vámi chceme neustále sedět v posvátných kruzích s napřímenými páteřemi, nebo v situacích, kdy provozujete orgazmický sex. Siriané chtějí rozvíjet vaše mysli, abyste dokázali vidět posvátné světelné geometrické formy, které vaši realitu po celý čas udržují ve formě. Budeme vás učit, jak v každém okamžiku svého života žít v posvátném prostoru, zaměřeni s napřímenou páteří do čtyř směrů.
My Plejáďané jsme zde proto, abychom k vám snesli nová učení od bytostí vyšších dimenzí, které přijdou na Párty a jak jsme řekli, nuda není dovolena. Co může být horšího nežli být na večírku a nudit se? Prozatím vaše realita v současné době není žádným večírkem, jak se tak koukám do Rwandy a na střední východ. Jste za to zodpovědní a jenom VY si můžete vybrat jak tím projít a uvolnit to, místo abyste se vzájemně vraždili.
Anunnaki, andělé a démoni jsou nyní připraveni mluvit skrze mne, Satyu, a vydolovat ze sebe své vlastní příběhy, abyste si uvědomili, jak je můžete uvolnit z jejich karmy. Až tyto pravdy poznáte, budete vědět, jak převzít plnou odpovědnost za svá jednání – a přitom být v souladu se 3D. Naleznete způsoby, jak pomoci archetypálním touhám, aby se přiměřeně vyjádřily, třeba hraním divadelních dramat nebo channelingem.
Dny, kdy lidé dělali špatné věci jsou pryč, protože jediná důležitá otázka je: „Souhlasí toto mé tělo ve třetí dimenzi s touto akcí?“. Nyní je vám k dispozici mnoho pomůcek. Například, muž, který chce zneužít ženu a zabít ji, může tuto svou touhu vyjádřit prostřednictvím virtuální reality, ale bude to fungovat jen tehdy, bude-li stanoven program, aby tomuto potencionálnímu vrahovi pomohl vyčistit jeho zlost. Ti z vás, kteří jsou plní strachu se mohou uvolnit a nechat projít tento strach díváním se na hororové filmy. Muž, který cítí nutkání zabít, se bude čistit tím, že bude na svém počítači sestřelovat letadla z oblohy v počítačových hrách. Jestli jsou tyto pomůcky dobré nebo špatné záleží na tom, jak je používáte.
Kdo jsou entity, které ovlivňují vaši realitu a kdo ve skutečnosti během těchto 26000 let byly? Vzrušuje nás když vás vidíme, jak hoříte zvědavostí, protože je už čas si představovat co budete dělat se svými vlastními těly. Přímo milujeme vaši zvědavost zvědět kdo je Lucifer, jestli Kristus a Máří Magdalena měli sexuální vztah a stvořili dítě. Jsme šťastní, když projevujete zvědavost, jak Enoch vystoupil ke hvězdám, protože to ukazuje, že byste tam rádi vystoupili sami – nebo měli vztah s vysoce energetizovanou bytostí – a konfrontovali své vlastní závěry. Avšak, zdá se, že pro vás je snadnější toužit po výstupu ke hvězdám s Enochem, nebo se tantricky milovat, nežli posuzovat Lucifera a hřích. Toto bude jen zrnkem písku na pláži. Kdybyste mluvili s Luciferem, shledali byste, že on je prostě uvnitř vás.
Jestliže jste fundamentalista a cítíte potřebu, díky této představě, touto knihou praštit o zem, ptám se vás: opravdu chcete znovu vyhazovat peníze za Jima Bakkera? Jestli jste římský katolík, musím vás varovat, neboť když budete tuto knihu číst, už nikdy nepůjdete ke zpovědi. Omlouvám se, ale zpověď je nuda a je ubíjející. Ženy byly až do roku 1972 v těchto kabinách zneužívány a mladí chlapci byli v té době ve velkém riskování.
Lucifer je velmi tvořivý. Vzpomeňte si na svůj vlastní příběh. Musíte se tomu všemu podívat do tváře. Navrhujeme vám, aby byla vaše zvědavost více motivována Luciferem nebo Kristem, nebo Máří Magdalenou nežli mydlářskými operami, večerními zprávami nebo televizními seriály. Naše příběhy dokonce předčí peprná Britská dramata jejich monarchů, i když, tato dramata jsou dobrými zdroji k pochopení toho, jak Bohyně strká Anunnakim kontrolované muže do pytle.
Jak to my Plejáďané vidíme, vaším dalším krokem je, přestat se pokoušet dekódovat nástroji lineárního času a prostoru nefyzické říše. To je účelem této knihy. Zkoušíte si představit vlivy devíti dimenzí na vaši realitu jen způsoby známými vám ve třetí dimenzi. Pro nás je to jako kdybychom se pokoušeli představit si úžasný dubový strom tím, že bychom strčili pod mikroskop tenký plátek výřezu jeho kmene a dívali se na jeho letokruhy. Kdo si dokáže představit dub s jeho velkými větvemi a listy a silnými rozvětvenými kořeny, sílu, kterou přitahuje slunce a déšť, půdu, ve které žije a všechny živočichy, kteří mohou žít díky jeho existenci, jeho morfogenetické pole, které jej udržuje ve formě, posvátnou geometrii, která mu dodává pevnost, jeho kosmickou biologii atd., tím, že jen zkoumá plátek jeho kmene? Je to jednoduché, když to dokážete vidět: Všechna vaše dilema jsou záležitostí vnímání.
Ve 3D jste drženi Sítí, která omezuje vaše vnímání. Jeden starý příklad ukazující na vaše omezení, která vás narkotizují, je argument probíhající mezi filozofy Barkelym a Humem: Když v lese padá strom, způsobuje hluk i když tam nikdo není a nemůže jej slyšet? Samozřejmě že ano! Neustálé přecházení tam a sem je příčinou, že nemůžete vidět, jak 3D funguje. Když jednou ztratíte znalosti, které jsou ve 3D dostupné, nemůžete vidět, že strom nepadá ve 4D když tam někdo není, kdo by jej slyšel. Události ve 4D jsou zaznamenávány jen tehdy, když je cítíte a ve 3D se prostě dějí. Já vím, zní to hloupě a tupě, ale chtěla jsem to takto vysvětlit, protože mnozí z vás si při čtení „Filozofie 101“ kladli otázku, zda je židle pevná nebo ne. Je to jeden jednoduchý příklad. A počkejte až se dozvíte kdo způsobil Sodomu a Gomoru! A počkejte až virtuální realita stvoří druhý nukleární holokaust! Když nevstřebáte Anunnaki Filozofii 101, nebudete schopni si představit jestli strom padá nebo ne. A ještě hůře, až se urychlí pozemské změny, mohli byste se stát něčím jako grilovaným kuřetem! Musíte se stát mistry ve své představě dimenzionality, abyste věděli co přijde, o čem je to všechno kolem vás, a pak nebudete neustále v té Síti polapeni. Nebudete vědět co je skutečné, neboť toto je přesně to, co způsobuje Síť obklopující Zemi. Je to choulostivá záležitost.
Plejáďané vědí, že jste všichni připraveni se stát věštci. Naše Plejádská kolegyně Barbara Marciniak vás o tom informovala v červ-novém channelingu roku 1993, když Plejáďané řekli, že se někteří z vás stanou „Kouzelníky srdce“. Mně se tento koncept velmi líbí, protože mi pomohl vidět co musím použít abych dokázala vysvětlit svůj vlastní řád pro Věk Světla, který začíná 21.12.2012. Vaše planeta je připravena vyjadřovat modely, které vás mohou dostat za mužskou alchymii Bohyně tak, aby mohla být aktivována vaše pravá mužská zářivost.. Co může být smrtelnější a nudnější nežli spolek starých bláznivých alchymistů?
Varujeme vás lidé, dnes je pro vás nejvíce nebezpečná mlčenlivost. Nechejte to teď všechno proudit – zářete, ať na vás všichni vidí co jste zač. Když to nebudete dělat, vaše planeta ztratí svou formu. Váš Sluneční systém vyletí ze spirály Alcyonu, a vy se oddělíte od Mayi, svého dvojníka. Častokrát jsme vám řekli, že jste líní, že potřebujete být získáváni, postrkováni a popichováni abyste se hýbali. Účelem této knihy je, nabídnout vám nástroje k tomu, abyste se mohli stát věštci, lidskými inteligencemi stojícími vně Zahrady Edenu (Rajské Zahrady), vidíce všech devět dimenzí současně. Můžete si vybrat jestli budete ležet na slunci, hrát si s hady, odhalit ten pravý účel slov, milovat se, jíst jablka a zírat na hvězdy. Abyste tohoto dosáhli, musíte se stát mistry v zvládnutí astrologických modelů, abyste pochopili svůj vlastní čas a místo v této Galaxii.
A znova, není to úžasné, že Mayové stanovili kalendář tisíce let před jeho koncem, v době kdy Slunce při zimním slunovratu bylo v opozici s Posvátným Stromem? Pak se musíte učit prožívat multidimenzionalitu. Znamená to, že se musíte stát alchymisty tím, že se stanete elixírem připraveným přeměňovat se ve zlato.
Proč by vám měli Plejáďané dodávat odvahu k takovýmto věcem? Jsme nefyzičtí, jsme inteligence 5. Dimenze a od vaší 3D žádáme, abyste ze sebe udělali věštce. To co vám teď říkám je, že nemáte žádnou představu o tom, jak jste důležití. Vy, lidé, jste doslova těly pro všechny dimenze, což nastane až na Zemi začne Věk Vodnáře.
Proč právě váš systém? Váš sluneční systém byl vybrán Stvořitelem, aby byl místem pro vyvíjení biologického života v celé Galaxii. Proto aby tato biologická inteligence byla dokonalá, potřeboval Stvořitel pracovat v malé laboratoři, stejně jako vaši vědci nejprve pracují v laboratoři, aby pochopili zákony tvoření, které vládnou konkrétnímu experimentu. V laboratoři pracují také proto, aby se rozhodli jestli ten experiment mohou vypustit do planetárního pole. Může být stvořeno cokoli, ale chcete to? Všechno se přece ihned uvádí do děje, a když uděláte něco neuváženého, budete mít potřebu to vyhladit, podobně jako Anunnaki zničili výsledky své genetické manipulace známou Potopou. Nyní si bohové hrají s AIDS a Ebola-virusem a s vašimi kněžími a s kazateli a s doktory.
Jak to my Plejáďané a Siriané vidíme, Anunnaki vás nechtějí znovu vyhladit, ale po tolika letech co vyjadřujete skrze sebe jejich historii, jste nekaženi jejich sklony. Musíte se zeptat sami sebe proč dáváte přednost zabíjení před tím, prostě žít až smrt přijde sama? Zabíjíte se prostě proto, že se bojíte smrti, bojíte se nemoci? Smrt je prostě vyvažování života a každá nemoc se současně děje i v rostlinách. Tyto děje budou okamžitě odhalovány až poznáte, co vás ta která nemoc učí. AIDS je vaším darem abyste se naučili vážit si smrti. Potom najdete způsoby, jak umírat příjemně. Na konci tohoto cyklu se smrt stane tím samým co rození – extatickým stavem – a doktor Bůh nebude při tom co bude následovat.
Nejprve Stvořitel na Zemi experimentoval se svou biologickou tvořivostí, což je fyzické umístění s možností, že můžete ve své inteligenci udržovat současně devět dimenzí. Gaia je inteligence Země a je mnohem silnější bytostí, než si dokážete představit. Všimněte si kde se bude Párty odehrávat.
Vy nyní hledáte účel Gáiných úžasných a neomezených tvořivých sil, protože ona byla vybrána jako hlava vědecké a biologické laboratoře, Galaxie Mléčné Dráhy. Jak jsem řekla, v laboratoři může být stvořeno cokoliv, ale Gaia rozhoduje zdali to co je stvořeno do jejího pole patří. Jestliže si to nevybere, odstraní to ze svého povrchu, tak jako vyvrátila Atlantskou laboratoř.
Až opět vstoupíte do Fotonového Svazku, Země se stane multi dimenzionální a její biosféra se stane zdrojem určování toho, které životní formy budou rozsety do Galaxie. Kvality tohoto rozsévání budou založeny na tom co zůstane v biosféře, až se stanete osvícenými. Bude to období, kdy nebude možné, abyste byli ve svých tělech jen částečně živí. Takoví budou muset svá těla opustit, protože je nedokázali urychlit na světelnou vibraci. „Noc živoucí Smrti“ je pryč a nebude možné existovat napůl živí.
Protože vaše geny jsou strukturou života samotného, jen osvícení genetici budou schopni pracovat s DNA. To, že vyletíte ze své formy bude prostě jen vaše ponoření se do Gaii a do velkého kosmického orgasmu, probíhajícím ve vaší říši.
Jsme zde jako učitelé touhy, abychom vám pomohli se rozhodnout co chcete udělat pro to, abyste se stali multidimenzionálními. Přestaňte svou energii udržovat ve formách, které vás omezují. Pro mnoho experimentů bylo nezbytné, abyste byli přivedeni na Zemi, ať už vámi samými nebo inteligencemi mnoha dimenzí, abyste pochopili galaktické zákony biologie. Někteří z vás budou tato slova číst a říkat, že diskutujeme o omezeních Stvořitele. Odpovím vám nyní otázkou. Když posuzujete jeden druhého a věříte, že ve vaší říši existuje zlo, nezdá se vám, že také připouštíte, že je Stvořitel omezený? Od r. 8800 př.n.l., kdy jste cestovali v Galaktické Noci, vám bylo umožněno zkoumat způsoby, jak sami sebe neomezovat. Vaším jediným úkolem, který jste během tohoto cyklu měli bylo, abyste zašli ve svých prožitcích tak daleko abyste viděli, že svoboda má své hranice, stejně jako všechno ve 3D.
Plejáďané doufají že jste došli dost daleko, abyste si mohli uvědomit, že jste připraveni se učit, jak máte harmonicky ve své realitě tvořit. Jestliže jste se to nenaučili, pak ve vaší realitě nebude nic. Dokážete si představit kosmické ticho a jeho nehybnost? My již nikoliv. A tak vaše vražedné tendence nemohou být do Galaxie uvolněny aby způsobily anihilaci.
My Plejáďané doufáme, že budete chtít ve svém vývoji pokračovat, až si uvědomíte, že ve vás inteligence vyšších dimenzí odjistily karmu. Byly to ty inteligence, které vám dodávaly v průběhu Galaktické Noci neustále impulsy a nyní každý z vás bude muset svou karmu přijmout. Abyste se našli, budete se potřebovat podívat na každou svou akci, stejně tak na každé své sebeobětování, kdy jste dovolili sami sobě být zmítáni sem a tam. Musíte se naučit milovat a ctít všechno čím jste kdy byli, nebo čím jste teď. Všechny akce ve 3D vám patří, nezáleží na tom, kdo vám k nim dal impuls. To, že nechcete vidět a přijmout svou minulost, udržuje kolem planety onu Síť a vy jste pak v ní polapeni. Proto musím já, Satya, s vámi zatřást a vystavit vás vašim hlubokým stínům.
My Plejáďané víme, že už jste s tím souhlasili, protože vidíme, že mnozí z vás by raději splynuli s energiemi planety, než by prožívali pozemské změny. Regresní terapie, při které se dostáváte do minulých životů, vám pomáhá odhalovat a prožít své dávné lži a umožňuje vám vidět, jak tyto lži stále ovlivňují vaši současnost. Musíte si všimnout, že máte ve 3D dvě oči, jedno srdce a ve 4D máte jedno oko a dvě srdce! Ve vašich dualizovaných pocitových tělech jste to vy, kteří rozštěpují laserové paprsky, vytvářejíce mesmeristické hologramy, a tak se nikdo nedívá na život aby viděl, co se ve 3D děje doopravdy. Moc vám toto slepé okouzlení 4dimenzionálními představami vadí? Dobře. Někteří lidé v zahradách dýchají s květinami, mění své tvary podle zvířat a vibrují se silami Gaii ve skalách. Toto je fungování srdce. Otázka se, zvláště v této době, vrací k Berkelymu a Humovi: Přestanou rostliny, zvířata a skály existovat, jestliže se s nimi nebude nikdo slaďovat? Lidé, měli byste si lépe uvědomit, co se s věcmi ve vaší realitě děje, když je nikdo nemiluje. Proč některé části, nebo druhy mizí? A jak je to s ochranou svého vlastního druhu?
Abyste dosáhli spojení se zákonem Kosmu – božský řád života – musíte být schopni vidět svou vlastní zlomyslnou tvář v krveprolití Rwandy a Bosny. Musíte cítit, jak „ostatní“ procházejí tímto ohromujícím sebeobětováním, abyste dokázali pozorovat svou vlastní krevní chlípnost. Jestliže nedokážete sami sebe poznat v těchto obětních dramatech své doby, budou se dít věčně znova a znova a vy nakonec budete muset na vlastní kůži poznat tyto stavy, jak v roli oběti, tak viníka.
Když byli Mayové naposledy na Zemi, stavěli stavby, které měly sloužit jako vnitřní svatyně, zasvěcené k tomu, aby vás odváděly od totálního zničení jejich kodicilů (kodexů). Uchvatitelé byli tak zamilovaní do těchto zrcadel, že zanechali pár kopií těchto pravých věcí. My Plejáďané jsme se během těchto posledních 26000 let stali vámi a já jsem vám přišla říci, že nakonec vidíme, kde jste uvázli. Zřejmě to má zdroj v něčem, co jsme udělali my. Pokusili jsme se vás zachránit, když jste vstupovali před 13000 lety do Fotonového Svazku. Víme, že pevně věříte, že bohové neustále rozhodují o vašem světě, a tak místo abyste jednali, jen čekáte. Věříte, že vás bůh ochrání, když budete na Apokalypsu jen čekat. Ano, fotonový Svazek pak je Apokalypsou, ale co se stane dál je budoucnost, ne minulost!
Když jste hluboce ponořeni ve Fotonovém Svazku, laserové paprsky se už ve světle vašeho Slunce nebudou dále štěpit na dvě části a nebudou vytvářet tak husté reality, ale budou sloužit k vyjadřování a zkoumání pocitů. V budoucnu nebudou existovat laserové paprsky vytvářející mesmerizované holografické představy, které byste mohli uctívat. Místo toho se jejich mnohotvárné čočky otevřou do mé, páté, dimenze a vy se budete ze své 3D dívat skrze tyto čočky do kosmu. Bude to jako když se díváte skrze kaleidoskop. Všechny vaše víry a posuzování ztratí svou formu, ale VY ji neztratíte jen tehdy, když se uvolníte od všech věcí, o kterých si myslíte, že jsou skutečné.
Probuďte se a rozhlédněte se znovu po svém světě. Viďte Ráj, ve kterém žijete! Plejáďané jsou s vámi 26000 let a nyní jsme připraveni vám zrcadlit zpět představy, které o nás máte. Když se budete dívat do svého vlastního zrcadla, my se budeme dívat do svých. Všimněte si, že Pozemšťané a Plejáďané pracují se zrcadly, zatímco 4D bohové pracují s laserovými paprsky. Plejáďané si vybrali, že se s vámi stanou multidimenzionálními, protože biologie musí splývat s láskou. Když tohoto dosáhnete, můžete s námi cestovat ven ze Zahrady Edenu do vesmírných realit.
Laserové paprsky omezují samy sebe, když je používáte jen pro lékařské účely na fyzických tělech. Zrcadla odrážejí světlo a laserové paprsky jej zaměřují. My Plejáďané jsme se během tohoto cyklu naučili, že jedině VY můžete rozhodovat o svém světě. Stali jsme se vámi a víme, že každý z vás v této době v sobě zná pravdu. Skutečně, jsme ohromeni, jak daleko jste se dostali. Neříkáme vám ve skutečnosti nic, co byste nevěděli. Mnozí z vás si stále myslíte, že před ostatními skrýváte svou celou pravdu. Viktoriánská mentalita je mrtvá a až se omezí sluneční světlo, nebude možné nic skrývat. Všichni můžete vyčistit své emoce a naučit se, jak zamezit svému zabíjení mnohem lehčeji, když budete pouze svou existenci s ostatními sdílet.
Jak stoupá váš vnitřní chaos tím, že se denně díváte na TV, vaše soukromí mizí. Všichni jste vláčeni, vražděni a zneužíváni. Jestli po tom toužíte, můžete sedět v přístroji vyrábějícím virtuální realitu celý den, můžete si vraždit, a zneužívat koho chcete, dokud se tím nezačnete nudit. Můžete si zvolit sedět v karbanickém doupěti na židlích z plastu po celý den, místo abyste se procházeli se zvířaty po lesích, naslouchajíce ptákům. Dokud se neotevře Párty, můžete si vybírat všelijaké formy kontroly nad chaosem a nikdo vás nebude posuzovat. Můžete dokonce použít Prozak, když si chcete ve svých tělech procítit co tam dělá Serotonin a pak si vzít prášky a dělat si takové podobné věci. Když víte co děláte, není ve vaší 3D nic nebezpečné, a když si uvědomujete, že všechny věci jsou jenom berličky.
Bytosti z mnoha dimenzí vám daly silné nástroje, jestli je budete potřebovat nebo chtít a přichází jich stále víc. Další vlnou budou léčebné pomůcky a doktoři, kteří je nebudou používat zemřou na nemoci, které si na vás troufli pustit ze řetězu. Abyste použili správně pomůcky, které nyní máte musíte souhlasit, že nebudete ve 3D zabíjet sami sebe, své rodiče, manžele, své děti nebo přátele a kolegy ve jménu své osobní svobody.
Všichni lidé, kteří přijdou na Párty mají právo zůstat, jak dlouho si budou přát. Plejáďané jsou strážci pozemských dětí. Děti k nám mluví a chtějí, aby jejich matky a otcové tolik nepracovali a byli s nimi a chtějí si hrát v nových polích představ svého mládí. Přesuňte své představy a volnost ven ze 3D a cvičte volnost k vyjadřování svých emocí, zkoumajíce přitom 4D archetypální říši. Dejte se do toho, dobře se bavte, protože Bohyně vždycky plní všechna přání.
Až si nás začnete vážit, přestanete zabíjet, což znamená, že si začnete vážit sami sebe. Nezapomeňte, že můžete mít všechno, co chcete. Virtuální realita a fyzická celistvost jsou jasné příklady toho, jak fungují dimenze prostřednictvím pomůcek a nezapomínejte: až váš Sluneční systém vstoupí do Fotonového Svazku, budete pracovat se všemi dimenzemi současně.
Během posledních 26000 let jste dostávali impulsy od úžasných učitelů z devíti dimenzí. Tyto bytosti byly vždycky vašimi bohy a bohyněmi, mytologickými archetypy a v posledních letech vašimi hrdiny a televizními hvězdami. Plnily stránky vaší literatury a oltáře ve vašich chrámech a obrazovky vašich televizí a pódia divadel. Doopravdy, lidé, z našeho pohledu z Plejád, se Elvis tajuplně podobal Jahvemu. Velké 4D archetypální síly se ohromně bavily, tahajíce za provázky, zatímco vy jste byli loutkami tancujícími na jevištích života. Nyní jste připraveni na tyto loutkové mistry jen zvědavě pokukovat. Jestliže na tuto představu reagujete s nelibostí, raději zůstaňte ve své škatuli a shrabujte svůj prach a drobky. Máte třeba ze svého tančení po jevišti radost, vždyť tito mistři s vámi existují ve vašem světě.
Je to báječné drama, když se ve 3D sexuálně spojujete. 4D bytosti při tom mohou cítit vaši energii a vrhat vás do chlípnosti, viny, zneužívání a bláznivin. 5D entity mohou být vzrušeny ohněm vaší kundalini a prožívat kosmický orgasmus. 6D entity mohou rozšiřovat pole vašich pulsací do celé Galaxie. 7D entity mohou vést vaše pocity galaktickými informačními dálnicemi. 8D entity mohou vytvářet nová morfogenetická pole vně vašich sexuálních seismických vln. A 9D entity mohou v temnotách černých děr Galaktického Centra rodit nové biologické formy. Není to úžasné?
Plejáďané jsou nyní více zahrnuti do vašeho vývoje, protože s vámi žili během posledních dvou cest Galaktickou Nocí. Tento dlouhý pobyt Plejáďanů na Zemi vás vůči nim učinil podezřívavými a o tom chci s vámi mluvit. Během Galaktické Noci jste byli zmítáni a manipulováni multidimenzionálními entitami, protože takto funguje galaktický systém až do Kosmické Párty. Kdyby se toto nedělo, existovalo by jen kosmické ticho. Představte si, že neslyšíte žádný zvuk, nikdo se vás nedotýká, nikoho nevidíte, žádného člověka, zvíře, věc nebo rostlinu. Vybrali byste si to? Zvolili byste si, že se už nikdy nebudete dívat do očí svých dětí? Když cítíte, že se zmítáte, je to proto, že jste uvízli v mechanice 3D a nemůžete vidět co se doopravdy děje. Plejáďané to vědí. Připomínám vám, že všechny vaše prožitky k vám přicházejí proto, že jste si je zvolili. Zvolili jste si hrát si s bytostmi, které vám daly první impuls. Takto se tvoří existence. Chtěli byste se navždy vzdát sexu? Co byste byli, kdybyste nikdy nepotkali archanděla nebo ďábla?
Já nepřetržitě prožívám své vozítko Barbaru Hand Clow, jak se směje a říká, že jediným „hříchem“, který našla na Zemi je nuda. Hřích znamená „beze“, nebo „nespojen s ničím“, což je stav, kdy se nudíte. Pro tuto dobu jsem si ji vybrala jako kanál pro předání Plejádského Řádu (této knihy), protože vám chci předat některé velmi ucelené Plejádské záznamy mechanismu času a oběžných drah. Jak to udělat aniž byste se nudili? Naštěstí jste už postoupili dost daleko a snáze přijímáte pomůcky 5D proto abyste viděli. Těmito pomůckami jsou astrologie a dimenzionalita.
Jste alchymií a astrologií unaveni, protože z vás Světový Managementový Tým dělá blázny. Někteří z vás vědí, že síly, které vás kontrolují tyto pomůcky používají tajně, dokonce tajněji nežli vy sami! Od té doby, co si Plejáďané vybrali, že budou s vámi žít ve vaší říši v průběhu posledních 26000 let, se zde nahromadily věci, které musí být viděny a čištěny. Rádi by, abyste věděli, že jednou udělali velikou chybu, co se vás týče. Tento omyl zapříčinil, že je viníte z dalších traumat a zneužívání ve své říši, které ve skutečnosti nezapříčinili. Plejáďané vědí, že jejich práce nemůže být dokončena, když nepřijmou své vlastní chyby, stejně jako vaše práce.
Splývali s vaší svobodnou vůlí v době, kdy jste před 13000 lety začali cestovat ve Věku Lva Fotonovým Svazkem. Když během Lva váš sluneční systém cestuje Fotonovým Svazkem, na Zemi jsou odstartovány velké Změny, protože identita ega a královská práva musí být v tom období stráveny. Věk Lva byl „Věkem Kralování“ a na Zemi sestoupily bytosti z mnoha hvězd a galaxií. Když se začne toto drama odehrávat, Gaia se stává vždycky velmi expresivní. Na jejím povrchu je vám povoleno dojít jen do určitého bodu. Během posledního cyklu tento proces zapříčinil posunutí vašich pólů, což odjistilo poslední ledovou dobu. Když do vás udeřil tento šok, Plejáďané nechápali, že to bylo součástí procesu vašeho vyvažování, protože takový proces ještě neprožívali. Protože jsme byli s vámi, cítili jsme vaši bolest a smrt a sklouzli jsme ze soucítění do litování. Byli jsme s vámi tak hluboce spojeni, že jsme se pokusili vás zachránit tím, že jsme vedli vaše skupiny na chráněná místa a v průběhu nejintenzivnějších posunů jsme některé z vás odnesli z planety. Ve svém zmatku jste si mysleli, že musíme být bohy a z počátku jste se cítili jako oběti. Vyklouzli jste ze svého teď právě ve chvíli, kdy jste byli připraveni zvládnout své vlastní prožitky a při posouvání pólů cítit extázi Gaii. Požadovali jste, abyste byli zachráněni a my jsme vaši bolest cítili tak ostře, že jsme se stali vašimi bohy a zachraňovali jsme vás. Právě v okamžiku, kdy jste byli připraveni transformovat svůj strach, jsme tento proces ve vás zastavili. Už nikdy to neuděláme.
Toto vměšování se do vaší reality bylo příčinou že si myslíte, že jsou bohové někde nad vaším světem a tak se ve vašem světě začaly tříštit dimenze. A to se nazvalo „pád“. Vyšli jste z Ráje a rozštěpili svůj svět tím, že jste jej začali vnímat více očima a mozkem, nežli citem. Zeleň vašeho světa se od vás oddělila a začalo počítání času. Proto máte od té doby kdy jste opustili věk Lva relativně jasný smysl pro čas. Kniha „Stáváte se galaktickým člověkem“ vám navrhuje, že vás, až vstoupíte do Fotonového Svazku ve Věku Vodnáře, Siriané zachrání. Mohou to udělat, stejně jako to tehdy udělali Plejáďané, ale Plejáďané přišli na to, že vměšování se do vaší říše znemožňuje vzestup.
Také pro Siriany platí, že jestliže bloknou váš proces jakýmkoli způsobem, budou s vámi muset žít dalších 13000 let na Zemi. Plejáďané se naučili, že nikdo nemůže nikoho ze 3D odnést, protože 3D prostě jen nasává ty kteří do ní vpadnou, vměšují se do ní, čímž si jen způsobují karmu.
Stejně to platí pro vás lidi, jestliže je vám takováto volba nabídnuta a vy se rozhodnete se Siriany hrát, potom se od nich v průběhu Galaktické Noci od r. 4000 do r. 15000, naučíte hodně věcí. Když začal r. 10800 př.n.l. Věk Lva a dimenze se začaly tříštit, byli jste ve svém světě omezeni jen na lineární pohled a mysleli jste si, že všechny multidimenzionální bytosti byli Anunaki. Bylo to přirozené, protože vám Anu stále říkal, že je vaším bohem. Vy jste však věděli lépe kdo je a i když jste dělali, jako že jej uctíváte, potají jste se mu smáli, jako to teď děláte svým kněžím a ministrům. Vytvářeli jste pompézní věci k tomu, jak uctívat bohy, vychvalovali jste je jen proto, abyste mohli žít svůj život. Vždycky jste věděli, že Anu není bůh a my jsme k vám byli poprvé přitaženi tehdy, když jsme si všimli, že chápete svou vlastní suverenitu.
Avšak, při tříštění dimenzí ve Věku Lva jste udělali něco, na co jste nyní připraveni se podívat: dali jste bohu jméno, které je ve skutečnosti jménem k odstranění bran. Touto slovní hříčkou jste si zažertovali s bytostí, která vás utlačovala. Ale Stvořitel nemá jméno. Když jste to udělali, pak jste začali pojmenovávat všechno, a tím začalo používání jazyka jako identifikačního procesu, namísto používání zvuku jako vašeho rezonančního nástroje ke vnímání vašeho vzájemného spojování. Toto vás rozdělilo do mnoha jazyků a pak vás Anu mohl vehnat do oddělování se jeden od druhého i mezi sebou. Výsledkem bylo, že Bůh unikl pozornosti celé planety.
Později se „bůh“ vystěhoval z církve i z nemocnic. Tato nová forma zachraňování se nazývá „Zajisti mne!“ a stává se den za dnem smutnější, protože jen vychytrale pojmenováváte své tělesné procesy, místo abyste prostě jen žili a dýchli, dokud nejste připraveni odejít. Nezapomeňte lidé, že smrt je jen váš poslední výdech. Zapomněli jste si vážit úžasného génia Gáji – svého světa v centru naší knihovny! Je čas abyste přestali všechno pojmenovávat – což jste rozvinuli ve věku Lva – protože ve Věku Vodnáře bude identita biologickou vibrací. Otevřete své oči a učte se rozpoznat hru Anunnaki když je vám říkáno, že Kristus vjel na oslu do Jeruzaléma!
Tato kniha je o úžasných silách hustoty nižších dimenzí, protože vám Anunnaki vnutili myšlenku, že vyšší je lepší než nižší. To od vás odvracelo vaše prožitky a nemohli jste vidět Ráj, ve kterém prodléváte. Vytvořili jste si hierarchie a pokoušíte se vylézt ze svého vlastního světa, jako kdyby to byla hadí kůže. Ona to je hadí kůže! V tom je ten vtip. Neexistují žádné dimenzionální hierarchie a každý je silný svým vlastním způsobem pro své vlastní okolí.
Pro vás je nejsilnější dimenzí Gaia. Pro nás jsou to elektromagnetická pole oběžných drah a cyklů, držících pohromadě gravitací a hvězdným světlem. Maya, třetí hvězda ve spirále Alcyonu se pohybuje v užší části Plejádské spirály, blíže k Alcyonu nežli je váš vlastní Sluneční Systém. Maya je ve Fotonovém Svazku mnohem častěji než v Galaktické Noci. Stejně jako váš Sluneční Systém, je Maya ve fotonovém Svazku přibližně 2000 let pozemského času, pak cestuje Galaktickou Nocí asi jen 1200 let a zase vstupuje do Fotonového Svazku.
Mayové po dobu cestování Země a Mayi v Galaktické noci příliš Zemi neovlivňují, což bylo naposledy v době od r. 800 do r. 1987. V roce 843 Mayové tak záhadně Zmizeli proto, že Maya vstoupila do temnoty. Před tím nežli odešli, zajistili svůj Kalendář ve třetí dimenzi tím, že jej vyryli do kamenů po celé říši Mayů. Nyní, když začíná Věk Vodnáře, Maya vstupuje do Fotonového Svazku společně se Sluncem. Tato fáze velkého cyklu je vždy vzrušující, protože se to děje tehdy, když jsou Mayové schopni skrze Velký Kalendář demonstrovat skutečnost, že budoucnost vytváří současnost. Konec Kalendáře odjišťuje nové stavy vašeho vývoje, protože se začínáte učit, jak se zajímat o to co chcete tvořit a čím chcete po dalších 26000 let na Zemi být. Jste jemně vedeni Galaktickými Mayi a někteří z vás si právě začínají všímat toho, co na sebe upletli.
Mayové dirigují čas v různých světech Alcyonské spirály a Alcyon udržuje záznamy času. Mayové jsou Strážci Času, vaše Slunce je Strážcem Frekvence a Alcyon je Strážcem Účelu. Vy všichni se můžete účastnit stanovení účelu pro další stádium vývoje společně s Plejáďany tím, že se sladíte s časováním Mayů, že budete pozvedat vibrace ve vašem Slunci a stanete se mistry v ovládání mechanismů dimenzí. Potom bude mít Kosmická Párty nejzábavnější seznam kádrů.
Ve zbytku této kapitoly popisuji strukturu Mléčné Dráhy, Fotonového Svazku a Plejádský model devíti dimenzí, které jsou strukturou světa, který vnímáte. Těchto devět dimenzí zapadá do desáté, která obsahuje všech devět a je nepopsatelná. Tato část knihy je umístěna na začátku knihy proto, abych popsala nejprve Plejádský řád, protože se sem můžete vracet, až budete ve zbytku knihy cestovat v Galaxii a v devíti dimenzích.
Příběh fotonového svazku, galaktické noci a alchymie devíti dimenzí
Mléčná Dráha je desetidimenzionální systém kosmické inteligence, která vyjadřuje sama sebe v devíti dimenzích. První dimenze má zdroj v počáteční formě, která se projevuje jako inteligentní Systém, jímž je pro nás jádrový krystal Země, který je schopen dosáhnout komunikačními liniemi vedoucími skrze devět dimenzí do centra Galaxie Mléčné Dráhy. Jako kterýkoliv systém, se i tato Galaxie vyvíjí v čase a ztvárňuje v prostoru. Metodu každého stvoření určuje jeho vlastní první dimenze a účel, ke kterému se každé stvoření (jsou tím míněny soustavy, vesmíry, planety atd.) vyvíjí, má zdroj v budoucnosti v Galaktické Mysli. Nás zajímá, jak snadno dosáhnout znalostí týkajících se oběžné dráhy Země kolem Slunce, oběžného vzoru Slunce v systému Plejád a cesta Plejád v Galaxii Mléčné Dráhy.
Na začátku se musíte na všechno podívat z perspektivy Gaii, jejích prvních tří dimenzí, jimiž je Země vyjádřena. Vždycky začínejte s místem kde prodléváte, jímž je Země. Jestliže o tom pochybujete, všimněte si obrovského zmatku, který svírá astronomy. Země se pohybuje kolem Slunce s ostatními planetami a měsíci, kteří všichni rotují kolem své osy. Slunce rotuje jako osmá hvězda Plejádské spirály a Plejády se pohybují ve spirále uvnitř Galaxie, přičemž Galaxie se otáčí kolem své osy. Žádný 3D vědec nedokáže popsat tyto cykly, protože všechny existují jen tehdy, když nejprve začnete v jednom bodě, nebo z jednoho bodu pohledu.
Reality jsou vrstva koláče a jen mnohadimenzionální modely mohou odhalit, že je všechno neskutečné. Když si troufnete opustit povrch vaší planety v kosmické lodi, uvidíte že jste jen bodem ve vesmíru a začnete si uvědomovat, že jediný pohled, který znáte, je vnímání. Všechno to s vámi probádáme. Prozatím vám stačí vědět, že cestujete ve věku Lva a Vodnáře ve Fotonovém Svazku a že kroužíte v dalších znameních zvěrokruhu během Galaktické Noci.
V současné době se přesouváte do Fotonového Svazku, opouštějíce Věk Ryb a vstupujíce do Věku Vodnáře. Vyjádření Země v čase je výsledkem oběžných vzorů a cyklů uvnitř Galaxie, kterými Země dosahuje vnímání devíti dimenzí. Galaktická Mysl je schopna současně držet myšlenku devíti dimenzí v bilionech systémů. Čas je určen k tomu, aby rozšířil a uzemnil vaši inteligenci tím, že budete všechno vědomě prožívat ve své dimenzi a zároveň ve všech devíti dimenzích, protože to osvobodí vaši mysl.
Jak to bude vypadat? Z vašeho bodu pohledu je jádro Země 1D, zdroj harmonie, blaha a pocitu uzemnění. Svět nad ním, těsně pod povrchem Země je 2D, zdroj telurických a elementárních bytostí. Existence na Zemi v lineárním prostoru a čase je 3D. 4D je nefyzická, archetypální zóna, ve které jsou dostupné všechny pocity, sny a propojení Gaii s vyššími dimenzemi. Planety vyjadřují 4D archetypální vzory, které vyjadřují jejich vlastní, od ostatních odlišné verze Sluneční energie a stimulují vzory chování na Zemi. Plejáďané jsou pro váš sluneční systém a celou spirálu Plejád 5D oběhovými vzory a cykly. Hvězdný systém Síria je 6D vašeho světa a vytváří světelné geometrické konstrukce vně fyzických forem ve 3D, které jsou ztvárňovány 4D archetypálními pocity a jimi vytvořenými vzory v 5D. Ty jsou pak morfogenetickými poli za projevenými fyzickými vzory Země. 4D široce ovlivňuje reality ve vašem 3D světě.
Nyní, protože jsme s vámi žili ve 3D světě 26000 let, se vám snažíme pomoci si představit, jak moc jste ovlivňováni. Poznání týkající se Fotonového Svazku a Galaktické Noci vám nabídne model, abyste si dokázali představit, jak vám 4D pomůže pohlížet na vaše životy, které jsou vašimi vlastními centry. Nyní si budete moci vybrat, jak se postavit proti tomu abyste byli loutkami na nitích, používanými pro nikdy nekončící dramata v čase.
Jsme zde abychom vám pomohli pochopit, jak vás všechny dimenze ovlivňují, proto abyste se stali pány svých pocitů – kterými 4D dosud manipuluje – určujíce co a jak budete prožívat. Jestliže neznáte to, jak funguje mechanismus vašich představ a toho, jak cítíte, může být vámi smýkáno věčně. Já se přiznávám, že jsem nevěděla, jak silná byla tato 4D manipulace, dokud jsem to sama při několika tisíci letech pobytu mezi vámi neprožívala ve vaší realitě. Až vystoupíte z Galaktické Noci, Plejáďané jsou připraveni aby přijali vaši moudrost, shromážděnou od r. 8800 př.n.l., tak aby ji mohli analyzovat a poslat Galaktickému Centru.
Ve vašem systému krouží kolem Slunce 12 planet – Merkur, Venuše, Země, Mars, Asteroidy (které byly kdysi planetou), Jupiter, Saturn, Chiron, Uran, Neptun, Pluto a Nibiru. Mnohé z těchto planet mají své měsíce. Hlavní archetypální vlastnosti Země jsou vyjadřovány všemi planetami, stejně jako vaším Měsícem a Sluncem. Dvanáctičlenný systém zvěrokruhu je prostě libovolné rozdělení šesti 4D polarit, šesti nočních a šesti denních, čímž jsou dobrými pomůckami pro rozluštění polí emocionálních prožitků ve 3D.
Tento lexikon energetických sil ukazuje jak 4D myšlenky, nebo představy, odjišťují ve 3D události. Každá polarita je spektrem vedoucím ze tmy do světla. Každý jednotlivý systém dvanácti je jedinečný a vychází ze svého vlastního jedinečného centra, ze svého 1D počátečního bodu. Dimenzionalita je vertikální a systémy rozdělené do dvanácti částí leží na horizontální rovině. Horizontální pláně systémů, zformované devítidimenzionálními sloupci vertikálního světla vytvářejí disky, jenž jsou prožitkovými póly, které tvoří reality. Galaxie samotná má horizontální pláň, která může být rozčleněna do 12 zón prožívání, a tyto prožitky plodí vertikální osy devíti dimenzí v pravém úhlu. Proč 12 zón? Ve skutečnosti by tato pole mohla být rozdělena do mnoha zón, ale dělení dvanácti je jediné, které umožňuje aby byla Země v harmonii.
Planeta Nibiru, která je domovem Anunaki, je obvykle vnější planetou Siria A, a nyní je vnější planetou vašeho Slunečního Systému. Nibiru propojuje vaše Slunce a systém Síria. Tato neobvyklá věc byla široce prozkoumána naším vozítkem v knize „Srdce Krista“. Hvězdný systém Síria hrál hlavní roli v historii vašeho Slunečního Systému, stejně jako Nibiru, která byla před půl milionem let zachycena do oběžné dráhy Slunce, čímž přesunula svůj vliv spíše do Slunečního Systému, než k Síriu. Vaše Slunce, kromě toho že je osmou hvězdou Plejád, je rovněž dvojčetem hvězdy Sírius a oba, jak váš Sluneční Systém tak Systém Síria, pomáhají Nibiru v jeho vývoji. Tyto astrodynamiky jsou zdrojem zakódovaných legend, jako jsou legendy o Kainovi a Ábelovi, Horusovi a Setovi a Quetzalcoatlovi a Tetzatzlipocovi.
Jak v této knize uvidíte, pro Nibiru, Síria, Slunce a Plejády je nyní plánován rozsáhlý vývoj. Váš Sluneční Systém a zvláště Země, je místem, kde existují záznamy pro stanovení nových plánů. Když jste před 225.000.000 lety dorazili do tohoto bodu galaktické oběžné dráhy, ve kterém jste nyní, na vaši planetu přišli plazové. Nyní se ve vás vynořuje povědomí plazí inteligence, protože tato inteligence nyní ukončuje tak obrovský galaktický cyklus.
Geocentrická astrologie – vidění Slunečního Systému a toho co je za ním z pohledu ze Země – je nejpokročilejším nástrojem ve 3D, který máte pro dekódování času a kvality vašeho rozvoje. Jak jsme již řekli, čtvrtá dimenze je sídlem vašeho emocionálního těla. Toto vaše tělo je hluboce ovládáno archetypálními silami vašeho Slunečního Systému. Vlastnosti a vztahy planetárních těl ve skutečnosti vyjadřují váš osobní vývoj. Doslova vás utvářejí cykly Marsu, který je příčinou vašich pocitů síly a hněvu! Bez geocentrické astrologie je pro většinu z vás velmi těžké zvládnout svá emocionální těla, být objektivními a svou denní aktivitu jenom sledovat.
Pětidimenzionální astrologická věda vám nabízí osvobození se od uváznutí v lineárním prostoru a čase, protože rozebírá a popisuje vlastnosti času. Můžete planetární cykly zkoumat, rozvinout jejich kvality a připravit se na různá období svého života. Astrologie umožňuje abyste se podívali, jak je životní drama uměle tlačeno do minulosti, současnosti a budoucnosti. Toto vám umožňuje dosáhnout přehledu svých emocí, když je cítíte – sledovat říši (oblast) pocitů, abyste mohli zaznamenat její řád, dramata, možnosti a duchy, kteří vás ovlivňují svými impulsy.
Když zvládnete tuto úroveň sebepozorování, nebo sebeodrážení, pak si uvědomíte, že právě v těchto pocitech můžete snadno dosáhnout ostatních světů. Pocity jsou úžasná věc, protože jsou vaším nefyzickým vibračním polem, které rezonuje v rozmezí 4.-9. dimenze. Když dosáhnete tohoto rozhledu, nemůžete být ovládáni impulsy, nebo zmítáni žádnou vibrací. Mnoho úžasných vzorců vystupuje z vašich emocionálních duchovních pokladů a ty vám umožňují snadno dosáhnout prostorů sršících temnou tvořivostí a tanci světelných energií.
Jak tyto modely pracují v Galaxii? Pětidimenzionální světlo je světlo hvězd, které je mnohem jemnější a pronikavější nežli sluneční světlo, které ozařuje Zemi. Fotonové Svazky jsou 7D loučemi světla, které vyzařují z vertikálních os Galaktického Centra. Stále dokola se vytáčejí ven z Galaktického Centra do temnoty Galaktické Noci. Galaktická Centra 9D jsou ryzí temnotou a navíc, když se otáčejí na svých osách, obrovská síla jejich vírů vystřeluje do prostoru devítidimen-zionální galaktické synchronizační svazky paprsků. Tyto synchronizační svazky se vytáčejí z černých děr Galaktických Center, udržujíce svou rotaci díky rotaci galaktické osy. Tyto svazky paprsků, nebo pásy, osy a horizontální pláně s černými dírami ve svých centrech jsou osmidimenzionálními organi-začními systémy inteligence. V Galaxii Mléčné Dráhy je tato osmidimenzionální inteligence nazvána Galaktickou Federací, která udržuje galaxii ve formě pomocí informačních dálnic fotonových svazků.
Všechny hvězdy, které existují ve fotonových svazcích vyrábějí spirály, které zachytávají další hvězdy a takové „Fotonové Hvězdy“ jako je Alcyon, jsou knihovnami Galaktických Federací. Tato vše zahrnující Galaktická Federační struktura má zdroj v hluboké a nepochopitelné nicotě černých děr, které pomocí nukleární energie rodí hvězdy. Tato energie je ryzí tvořivostí. Prázdná boží mysl pak vypouští kosmické světlo, které spojuje galaxii s galaxií a umožňuje zrozování dalších dimenzí v Univerzu. Univerzum samotné, je desátou dimenzí, kosmické „všechno“, které shromažďuje všechno co na Zemi prožijeme a nemůže být pojmenováno, popsáno, nebo pochopeno.
Vaše Slunce je s Plejádami spojeno spirálou hvězdného světla, vyzařujícího z Alcyonu. Představte si to asi takto: Vaše Slunce omývá povrch Země třídimenzionálním světlem, zatímco Země také zná čtyřdimenzionální světlo přicházející k ní jako jemné odrážení slunečního světla z Měsíce a planet. Hvězdné světlo je pětidimenzionálním světlem, které letí skrze hvězdy Plejád – ven z Alcyonu skrze Meropu, Mayu, Electru, Taygetu, Coele a Atlas k vašemu Slunci. Třeba ve svých legendách máte, že Atlas drží Zemi v prostoru vesmíru na svých ramenou. Každá Plejádská hvězda, kromě Alcyonu, který je ve Fotonovém Svazku umístěn navěky, cestuje po 2000 pozemských let ve Fotonovém Svazku. Pak každá hvězda letí Galaktickou Nocí různou délku pozemského času. Oběžné dráhy, kterými krouží různá tělesa Galaktickou Nocí jsou šestidimienzionální a šestidimenzionální inteligence, která provází váš Sluneční Systém Galaktickou Nocí je hvězda Sírius A. Hvězdy, které jsou nejblíže Alcyonu, jako Merope a Maya, jsou ve Svazku déle nežli v Galaktické Noci.
Váš Sluneční Systém tráví v Galaktické Noci nejdelší čas – 11000 let dlí v temnotě a 2000 let ve světle. Co to znamená? V Galaktické Noci se stávají různí obyvatelé Slunečního Systému velmi tupými (temnými), a to vytváří zkušenosti, které se nazývají karmou – pocity, které při hledání čtyřdimenzionálního vyjádření vytvářejí to, co se pak děje ve třetí dimenzi. Tělesa, která cestují v sedmidimenzionálních fotonových svazcích, se stávají řidšími, mají menší hustotu, jsou mnohadimenzionálními. Tímto získáním světla čistí svá emocionální těla a zvyšují vibrace ve svých fyzických tělech.
Když jste v tomto stavu vědomí, máte pocity. Ale tyto pocity jsou spíše impulsy, které vás vedou abyste zůstali ve svých centrech. Nejsou to pocity, které by dávaly impuls k rozvíjení vaší karmy. Inteligence Galaktické Noci v temnotě vně Plejádské spirály udržují formu pro horizontální disk každé Plejádské hvězdy. Tyto disky se skládají z dvanácti oddělení, která mají svou vlastní hustotu, jenž pak vytváří historii a příběhy uvnitř velkých časových cyklů. Jinak by tady existovalo jen rození, žití, smrt, bez jakékoliv cyklické paměti, jako je tomu u zvířat. Musí zde však být vlnění tvořivé paměti.
Musíme vám připomenout, že zvířata jsou vám nadřazena. Jejich tvořivá paměť je hvězdná, protože je Pavoučí Babička stvořila jako první. Mléčná Dráha je řekou zvířat. Její vlnění přitahuje hvězdy, které prostřednictvím posvátné geometrie tvoří světy – Posvátná geometrie jsou morfická pole světla, která neustále vytvářejí devítidimenzionální vertikální osy. A to neustále pokračuje a jestli si to dokážete představit, Maya má také disk, rozdělený na 12 dílů.
Sedmidimenzionální louče fotonického světla vycházející z Galaktického Centra jsou informačními dálnicemi, které usměrňují vaši zvědavost. Touha po spojení, po sloučení se svým dvojníkem, po nových prožitcích a po vyjadřování obou stránek duality, vyvěrá z této vášně. Z vaší zvědavosti. Toto vyvěrání se skládá do sedmidimenzionálních fotonových svazků, hledajících Galaktické Centrum. Z této zvědavosti se vytváří jakési tyče sedmidimenzionálního fotonického světla aby se tato zvědavost vracela k sobě zpět, jaksi se na sebe navíjela, formujíce tyto tyče světla do loučí. Každá Galaxie by se rozptýlila do prázdného prostoru, bez nukleární přitažlivosti svého centra, které pak vystřeluje pulsace světla ven do prostoru.
Maya a Slunce se nyní společně vsouvají do Fotonového Svazku. Tato skutečnost spojuje Plejáďany a Siriany aby mohli nalézt způsob, jak řešit dilema Země s Nibiru. Anunnaki zašli příliš daleko, příliš na Zemi rozvinuli karmu. Siriané i Plejáďané si nyní dokáží představit, jak Nibiru manipulovala ve třetí dimenzi pozemskými obyvateli. Jak Plejáďané řekli, přišli na to tím, že pobývali s obyvateli Země a Siriané na to přišli tím, že pobývali na Síriu B. Nová biologie musí shrnout všechny tyto poznatky. Od jarní rovnodennosti roku 1987 do zimního slunovratu 2012 je biologický život harmonizován s božskou inteligencí, takže pocitové tělo Země bude schopno unést intensitu přicházejícího galaktického orgasmu. Orgasmus Mléčné Dráhy musí být natolik silný, aby přivedl život do celé Galaxie. Jestli o tom pochybujete, všimněte si, jak se pozemšťané příliš často reprodukují, hledajíce jak tuto intenzitu rození obsáhnout svými těly.
Země je laboratoří Alcyonu, Alcyon je pozemskou knihovnou a Maya to všechno zapisuje a stará se aby se nikdo neopožďoval. Jestli se vám to všechno zdá být na vás příliš, vzpomeňte si, jak jste si jako děti hráli se svými mechanickými hračkami a vzpomeňte si, jak jste byli učeni, že všechno je řízeno centrálními cívkami, které jsou propojeny malými dřevěnými hůlkami.
Uvědomte si, že všechno co vám říkáme už ve vaší buněčné paměti existuje. Každý elektron je světlo uvnitř molekul, umístěných uvnitř buněk vašeho těla. Ve skutečnosti jste více světlem nežli pevnou substancí. Uvnitř vašich těl jsou celé světy a vesmíry! V Nultém Bodě času Alcyon urychlil Zemi Plejádskou vibrací lásky, prostřednictvím Sirianského rozpínání, odjištěného inkarnací Krista, člověka, který v sobě nesl inteligenci všech devíti dimenzí. Kristus implantoval na Zemi Plejádskou vibraci lásky a tato vibrace urychlovala Zemi až do r. 1987, až do doby Harmonického Sbíhání, kdy byla po celé Zemi uvolněna devítidimenzionální semínka. Tato semínka v každém těle rozkvetla, aby mohla svůj výtažek uvolnit do Gaii. Gaia každého člověka, který se stane Posvátným Stromem, uvolní do Mléčné Dráhy, jako když dítě fouká do semínek odkvetlé pampelišky. Pampelišky, které jsou slunečními květinami, nemohou utvořit svá semena, dokud každá kytka nevyužila svoji uhlíkovou energii. Pak se z nich stávají křemenná vlákna, která mohou letět a nést semena po větru. Tato semena zakoření a přeměňují další uhlíkovou hmotu v křemen.
Dokážete si to představit, protože jste často trhali pampelišky když vypadaly jako hvězdné bobulky, foukali jste do nich a sledovali, jak jejich jemná křemenná vlákna, nesoucí semena, letí po větru. Dobře, lidé, rádi bychom abyste věděli, jak můžete skončit se svými v základě karbonovými těly a rozvinout je do světelně kódovaných vláken. Představte si miliardy světelně kódovaných vláken vířících kolem vašich hrdel, která se stávají vertikálními pruhy světla při tom, když říkáte svoji pravdu. Vaše celé tělo se zvedá jako deštník vláken, nesoucí vás do Galaxie, aby ji vámi osázel. Můžete to udělat jedině tím, že se budete identifikovat se svou pravdou a mluvit svou pravdu, kterou můžete nalézt ve všech těch nádherných soubojích, které jste měli během Galaktické Noci s multidimen-zionálními bytostmi, které sami sebe zkoumaly v této třetí dimenzi skrze vás.
Budeme vás učit, jak se identifikovat s vibracemi každé dimenze, která si s vámi od r. 8800 př.n.l. hrála. A toto je obsahem Pandořiny skříňky. Pozvednete víčko Pandořiny skříňky aby se mohli Plejáďané podívat co je uvnitř? Jedině vy se můžete rozhodnout podívat, co s vámi dělali Siriané nebo Anunnaki. Co to pro vás bude znamenat, když poznáte své nejpikantnější příběhy? Fajn, Siriané by vás mohli zavést na výlet pod tlapku Sfingy. Enoch by vás mohl vzít na povznášející cestu do Galaktického Centra, jak je o tom psáno v Knize Enochově. Vzrušuje vás to? Doufám, že ano, protože když Sirianům nebo Enochanům otevřete brány, umožní vám to skrze tyto brány vidět co s vámi prováděli. Chceme poznat co s vámi během Galaktické Noci prožívali, protože my jsme se jen slunili ve světle a nemáme o tom žádnou představu.
Nyní je čas, abychom uložili záznamy naší knihovny na Alcyonu. Proč? Vždycky když začínáte věk Vodnáře, společně s vámi stanovujeme nový plán a nemůžeme to bez vašich údajů, bez vašich příběhů udělat. Dejte se tedy nyní do toho, nezadržujte už ty své úžasné tvořivé síly, které vlastníte. Co vám dáme my? Mayové vám řekli, že nalezli způsob, jak vám předat poznání, abyste viděli, jak budoucnost tvoří současnost. Mayové nám řekli, že když si tak s vámi hráli ty aeony let, všimli si, že vás fascinuje čas. Takže pro vás vytvořili hru. Vytvořili Mayský kalendář s konečným datem a zanechali vám jej k dispozici. Když jste začali chápat jeho důležitost, mohli jste vidět, že se blížíte ke Konci Času, jako kdyby to byl ohromný magnet, tlačící (vtahující) vás do hlubokého prostoru.
Jak se stále blížíte blíž k tomuto Konci Času, Mayové mohou opět vaší třídimenzionální realitu ovlivňovat, protože se oba posouváte do Fotonového Svazku. A oni řídí ten orchestr pro „Devátou Symfonii Konce Času“, ukazujíce vám, jak máte hrát na své nástroje. Složili pro Kosmickou Párty hudbu a začne to Beethovenovou „Ódou na radost“. Probouzíte se a uvědomujete si, že váš zájem o budoucnost vytváří vaši současnost! Zdá se vám to lstivé a kruté? Fajn, je to však ještě více fascinující. Proto abyste mohli stanovit nějaký zájem, cíl, který by mohl tvořit život, schopný být rozséván po celé Galaxii až nastane konec Kalendáře, všechno co do tohoto zájmu vložíte musí být perfektně ucelené. Protože, aby mohl být život ve vašem teď celistvý, musí se opět dostat do souladu s nejmocnějšími silami Gaii, aby dokázala dosáhnout černé díry v Galaktickém Centru. Jenom bytosti, které mají z Galaktické Noci dostatek znalostí, mohou této celistvosti dosáhnout tím, že zvládnou devítidimen-zionální alchymii.
Početí se děje v temnotách lůna Bohyně. Jako spermie, které hledají vajíčko, jestliže nejste schopni vidět ve tmě a udržet se ve tkáni, vytečete ven společně s Gaiinou krví. Jen vy budete vědět, jak počít ve své Zahradě. Mayové a Plejáďané vám mohou hodně povídat o pomůckách, které budete od nynějška do roku 2012 potřebovat. Pomohou vám otevřít Pandořinu Skřínku a používat nebo přeměnit všechny v ní skryté divoké energie. Proto abyste mohli udržet všechno co z této fantastické skříňky, obsahující inteligenci vnitřku Země poletí ven, chceme vás učit o tom, jak váš Sluneční Systém vstupuje do Fotonového Světla.
Jak už jsme řekli, musíte vidět věci z bodu pohledu místa kde dlíte a my vám dáme mechaniku a údaje pro konstrukci modelů, abyste pochopili svůj pobyt ve Fotonovém Svazku. Dívejte se na Sluneční Systém jako na disk se Sluncem umístěným v jeho centru a s planetami rotujícími kolem něj. Tento disk je rozdělen do 12 zón, dvanácti velkých věků zvěrokruhu. Když se planety pohybují těmito zodiakálními zónami, můžete zaměřit, kde je která planeta ve vzájemném vztahu se Sluncem, pomocí astronomických efemerid (tabulek). Například, Venuše může být ve Lvu nebo Štíru, Pluto ve Střelci nebo Kozorohu. Na tom nezáleží. Dále, když tento disk Slunečního Systému pomalu prostupuje do Fotonového Svazku, bod, kde se setkají poprvé se nazývá Počáteční Bod, který stanovuje čáru, kterou se zařezává do disku (viz.obr. 5). Vstupní bod – jarní rovnodennost roku 1987 – a rychlost tohoto vstupu ukazuje, které planety jsou ve Svazku. Zkoumání umístění těchto planet pohybujících se dovnitř a ven ze vzrůstajícího zářezu ve Svazku vám dá perfektní pohled na to, jak se vaše planeta propojuje s vlivem fotonů Svazku až do roku 2012.
Tento materiál je docela ucelený a bude stále důležitější. V kapitole příloha B, naleznete přesnější údaje o slunečním systému ve Fotonovém svazku. Chtěl by někdo z vás popírat, že se vaše realita od Harmonického Sbíhání změnila? Do čtvrté dimenze jste se začlenili opravdu velmi rychle a ve čtvrté dimenzi dostáváte silnější impulsy z páté dimenze nad vámi. Nyní cítíte krystal Země silněji a jste si dobře vědomi, že se 2D telurická říše probouzí.
Formuje se nový řád, mění se vaše Světlo a bude potřeba abyste byli schopni si představit, jak vás fotonické světlo přeměňuje, zvláště od 14.3.1994, kdy k vám začal pršet galaktický déšť. Nedovolte aby do vás vědci cpali, že tato světelná změna je výsledkem zvětšování ozónových, děr díky chemickému znečištění! I když je to také částečně pravda, hlavně to však odvádí vaši pozornost od něčeho mnohem většího, co se právě děje: Ozónová díra se otevírá přiměřeně k fotonické transmutaci, takže sluneční paprsky mohou probouzet 2D telurickou oblast, pronikajíce od severního k jižnímu pólu. Vzniká něco opravdu úžasného a když se sladíte s rezonantní vibrací jednodimenzionálního kovového krystalu v centru vaší planety, můžete se tomu přizpůsobit. Prozatím vám stačí když víte, že země poprvé vstoupila do Fotonového Svazku při jarní rovnodennosti 1987 a stále do něj prostupuje rychlostí jednoho týdne z každé strany za rok.
Hranice fotonického světla se píď po pídi posouvá diskem vašeho Slunečního Systému. Planety, které jsou od slunce dále než Země, jsou fotonickému světlu vystaveny už déle. Země byla poprvé ve svazku 16. až 23.3.1987, pak po tři týdny v roce 1988. Fotonický plátek, nebo výřez, v disku se zvětšuje každým rokem o dva týdny a až v roce 1998 zasáhne Fotonový Svazek Slunce o zimním slunovratu, bude v něm ponořena celá půlka vašeho systému. A potom bude celá oběžná dráha Země zaplavena touto přílivovou vlnou Světla při zimním slunovratu 2012. A nakonec bude celý Sluneční Systém ponořen ve Svazku a bude jím cestovat příštích 2000 let.
Při zimním slunovratu 2012 bude veškerá biologická inteligence Země, která bude rezonovat s Galaktickou vibrací, rozseta po celé Galaxii. Dimenze, které nedokáží udržet Galaktický rytmus, se nebudou schopny ve Fotonickém Svazku udržet ve formě. Každá z devíti dimenzí se začíná s Fotonickým Svazkem slaďovat. Jak se cítíte ve své dimenzi, jako osamělý hlásek uvnitř rákosí, nebo jako hřmící hlas úžasného chorálu? Aby mohla semena letět Galaxií, je požadováno aby zněla ohromná symfonie, která rozvibruje vaše křemenná vlákna a vaše uhlíkové zbytky přemění v diamanty. Beethoven se vrátí naslouchajíce svým vlastním posledním kvartetům, která složil poté, co naprosto ve třetí dimenzi ohluchl. Dokonce i van Goghovi bude navráceno jeho ucho, protože vaše hlasy musí být tak silné, vaše vitalita a vaše celistvost musí být ohromná.
V souladu s Johnem Majorem Jenkinsem se konjunkce Slunce s křížením Mléčné Dráhy a Fotonového Svazku, které nastane na konci Mayského kalendáře, bude dít přesně tam, kde začíná temné mračno Mléčné Dráhy, Temné Mračno mezihvězdného prachu, černá díra Galaktického Centra. To co opustí pozemskou biologickou inteligenci může do Galaxie projít tímto lůnem temnot. V kapitolách, které následují, odhalíte jak Tetzatzlipoca s Anubisem udržují v průběhu Galaktické noci stezku vašeho Slunečního systému a vy poznáte proč tito velcí Pánové Temnot vystupují do popředí aby Zemi podporovali v jejím důkladném poznávání tohoto procesu. Uvidíte, jak poznání temnot je klíčem k tomu, abyste se dokázali udržet při vědomí ve světle Fotonového Svazku. Prozatím je toto co bylo napsáno, modelem Fotonového Svazku, Galaktické Noci a Alchymie devíti dimenzí. Začněme tedy pátrat, jak těchto devět dimenzí funguje v čase, uvnitř Galaxie Mléčné Dráhy, vašeho hvězdného domova.
2. FOTONOVÝ SVAZEK
„Před tím nežli Slunce vyzáří své světlo, kde je toto světlo? Fotony prýští odnikud, nemohou být nikde skladovány, nanejvýše mohou být vrhány do času a není místa ve vesmíru, kde by měly svůj domov. Je to proto, že světlo nemá žádný objem, žádnou hmotu. Podobnost mezi myšlenkou a fotonem je velmi hluboká. Obojí se rodí v oblasti za prostorem a časem, kde příroda kontroluje všechny procesy v prázdnotě, která je plná tvořivé inteligence.“ Deepak Chopra
Fotonový svazek a proces přeměny.
V roce 1961 byl poprvé satelitem zaměřen Fotonový Svazek. Později v 60tých letech začali pozemšťané vnímat vnější prostor planety, když na Měsíci přistáli první astronauti. Byl to první pohyb vědomí ven ze třetí dimenze. Když jste poprvé opustili svou planetu, neměli jste vůbec žádné znalosti. Možná všechno co doopravdy děláte je, že vyjadřujete galaktickou identitu jako jednoduchý, nový a obsažnější způsob myšlení.
Ať je to jak chce, vaše vidění reality se roztáhlo do Galaxie. Co tím myslím? Začínáte přesně určovat záměr svého vnímání nového centra – Černé díry v Galaktickém Centru Mléčné Dráhy. To vám umožní dosáhnout nového stádia ve vašem vývoji. Plejáďané nechtějí být obviňováni z toho, že se na něco příliš zaměřují. Stačí jim prostě že to vnímají jako posun vědomí. Avšak Já, Satya, astrolog Alcyonu, vám říkám, že procházíte značnou zkouškou, ke které dali Plejáďané a Siriané impuls, protože už rozšiřujete své vědomí za pozemskou atmosféru. První moderní Plejádské kontakty začaly v 70. letech, když Billy Meier ze Švýcarska fotografoval a popsal mnoho Plejádských prostorových lodí. Od té doby vzrostla komunikace skrze „channeling“ (dovolení jedince, aby jím proudily energie informací z jiných dimenzí) a mnozí z vás si všimli, že mnozí domorodci říkají, že na Zemi přišli z Plejád.
Silný argument pro kontakt mezi Zemí a Síriem byl zaznamenán do kroniky Robertem Templem v „Tajemství Siria“, vydaném v roce 1977. Kladl tam otázku, jak by jinak nevzdělaný Afričan věděl, že je Sírius trojhvězdný systém? Přichází čas abyste si uvědomili, že je Fotonový Svazek skutečná věc – v některé dimenzi. Můžete vidět, jak jeho popularita roste. Až dostatek jedinců zjistí, že vzrůstá jeho vliv, pak už pouhá myšlenka na toto začne měnit vaši realitu. Např. třeba jen název Fotonový Svazek je jen metaforou pro věk Světla!
A jsme zpátky u starých dobrých Berkeleye a Huma. Změnil by Fotonový Svazek vaši realitu, kdybyste si jej nevšímali? Vstupujete do Fotonového Svazku a my Plejáďané, kteří jsme zahrnuti v evoluci Země, přijímáme ve vaší dimenzi impulsy fotonického světla. V souladu s kvantovou fyzikou mají oba páry fotonů, které mají původ v pozitronu, neustále identické úhly polarizace – prostorovou orientaci události která vypadá jako vlna fotonů, cestující ven ze svého původního bodu – původního pozitronu – nezáleží na tom jak daleko se od sebe dostanou. Takže, to co se děje s fotonem v jedné části galaxie, se zároveň děje jeho dvojčeti v jiné části galaxie. Proto to, co se nyní děje na Plejádské hvězdě Maya je přesně to, co se děje v pozemském Slunečním systému.
Nyní nastal čas, abyste přesně rozuměli tomu, jak Fotonový Svazek aktivuje mechanismus pro zakončení Velkého Mayského kalendáře. Plejáďané o tomto Svazku vědí hodně. Od té doby co je Alcyon navěky umístěn ve Fotonovém Svazku, má o něm knihovna Alcyonu hodně informací. Alcyon se stará o hvězdnou gravitaci Plejád, stejně jako ji pro vás obstarává vaše Slunce. V souladu s fyziky je gravitace silou umístěnou v jádru Země, které k sobě přitahuje hmotná břemena. Z bodu pohledu Plejád je gravitace první dimenzí každého systému, ze které vycházejí komunikační linky a spojují s ní všechny devítidimenzionální inteligence. Všechny ostatní dimenze pocházejí z nějakého sídla první dimenze a jak se oddělují od tohoto svého centra, jejich pevnost vzrůstající měrou klesá.
Já Satya, jsem si vždycky myslela, že je to nesmysl, že vaši vědci stále nedokáží definovat gravitaci. Vtip je v tom, že oni se dívají do vnějšího prostoru, když by měli začít hledat uvnitř vlastní planety. Viděno z Alcyonu, je váš sluneční systém jako osamělá, poslední Plejádská ovečka vandrující v temnotách, která se periodicky vrací do své koliby. Pro vás je nyní lehčí, uvědomit si svoji skutečnost z pohledu naší perspektivy, a proto je náš kolektivní pětidimenzionální hlas nyní ve vašich myslích tak silný. Alcyon je matkou celého Plejádského stáda.
Nyní když otevíráte vertikální osy svého uvědomění, poté co jste byli tak hluboce ponořeni ve své třídimenzionální horizontální pláni, jsou Plejáďané hluboce zneklidněni strach nahánějícími příběhy, které kolují o Fotonovém Svazku. Nikdy jsme předtím neviděli tak silný slepičí syndrom! Až se začnete na věci dívat novým způsobem, budou vám dostupné všechny informace, které potřebujete abyste se dokázali přizpůsobit novému poli vnímání. Já Satya jsem šťastna, že vám mohu nabídnout tolik informací z vašich vlastních vědeckých zdrojů, protože pak snáze uvěříte a potvrdí se vám i to, co již cítíte jako pravdu. Mohlo by pro vás být nyní dokonce silnější kdybyste následovali jen své pocity a mohli si vybrat, zdali jim budete věřit nebo ne.
Foton je částice elektrické energie s nulovou hmotou – nemá žádný elektrický náboj a má nekonečně dlouhý čas života. Tato absence elektrického náboje a nekonečná životnost je příčinou toho, že jsem na Alcyonu magnetická a věčná. Kdyby to nebylo potřeba pro můj vztah v čase a prostoru s ostatními hvězdami, nevyvíjela bych žádný pohyb ani měřítko – metodu tvoření slunečního světla v temnotě – tak jako to dělá váš sluneční systém, když se pohybuje v temnotě Galaktické Noci. Kdyby to nebylo pro vás, já Satya z Alcyonu bych dokonce ani nevěděla, že v těchto hlubokých temnotách existuji. Nezapomeňte, temnoty definují světlo, a tak jsem dostala impuls k pohybu v čase a k měření v prostoru tím, že jsem vyslala spirálu světla. Pro vás je tato spirála duchovním životem! Jako Hathor, velká Egyptská Bohyně Krav, vás velice ráda rodím a díky vaší existenci mohu vidět reality v hlubokém prostoru.
V souladu s elementární fyzikou se pozitronium skládá z elektronu a pozitronu, a protože je antičásticí k elektronu, tyto dvě částice spolu kolidují a z nich se zformují dvě částice světla, neboli fotony. Tato kolize způsobí, že se uvězněná dualita přemění ve světlo, a protože je elektron základním pojítkem aktivace – života – uvádí do pohybu přeměnu pozitronu – karmu. Takže, když ve vašem slunečním systému vzrůstá světlo fotonů, vaše karma se přeměňuje v informaci, protože světlo je informace. Když uvolňujete karmu, antičástice a elektrony kolidují, formují se částice světla a manifestuje se Fotonový Svazek!
Když ve vaší říši vzrůstá fotonové světlo, uvolňuje se síla vaší hustoty, vrhá vás hluboko do vašeho podvědomí a vy dostáváte o sobě nové informace (světlo). Čím více svou karmu zkoumáte, tím více života k vám bude přiváděno, aby se dostal do kolize s vaší karmou. A vy nyní cítíte toto zrychlení.
Dám vám příklad, který vám pomůže vzít Fotonový Svazek vážně. Dodá vám impuls k tomu, abyste se připravili. Fotonový Svazek od roku 1987 uvádí do chodu vaši negativní karmu a my, Plejáďané, jsme vaší negativní karmou ohromeni! Všimli jste si s jakou intenzitou procházíte od roku 1987 procesem uvolňování svých zlozvyků? Nyní se již přeměnilo dostatek emocionálních částic, takže jsou do vašich fyzických těl hnány elektrony. Před tisíci lety byla světlem přeměněna nejprve vaše duchovní těla a pak mentální těla a v průběhu věku Ryb jste přeměnili svá emocionální těla. Proces vašich fyzických těl začal 14.3.1994, kterýžto proces zahrnuje uvolnění antičástic z vašich fyzických těl, nazvaných MIASMUS.
Všichni máte ve svých tělech miasmy, které musíte uvolnit. Jsou to éterické masy hmoty které v sobě nesou vzory genetické paměti, nebo nemoci minulého života, paměť nemocí současného života, nemocí, které byly vyčištěny očkováním, což těmto nemocím bránilo v jejich projevení a dělání jejich práce. Když se vaše tělo chtělo opravdu léčit prostřednictvím svého vlastního imunitního systému, nebo odchodem k pořádnému léčení prostřednictvím smrti, byla tato paměť nemoci vrhnuta hluboko do vašeho těla antibiotiky, chemikáliemi, nebo ozařováním. Od 14.3.1994 jsou tyto miasmy silně aktivovány Fotonovým Svazkem, protože se nyní váš léčivý proces přestěhoval do 2D elementární říše. Přitom jak vaše těla vědomí postupují z fyzických do duchovních substancí se stále zhušťují a váš proces transmutace se zintensivňuje.
Jak postupujete do Fotonového Svazku, části vaší fyzické celistvosti – části vašeho JÁ, které dohromady tvoří vaše tělo v souladu s vaším jedinečným duchovním úkolem – se uvolní a odletí a spojí se s antičásticemi, se kterými se smísí se světlem. Když jste ve Fotonovém Pásu, hloubka vašeho pole – vaše bohatá biologická paměť v čase – bude vaším skutečným ztělesněním tak dlouho, dokud budete čistit své miasmy. Co tím myslím? Posledně jsem se dívala, jak jste reagovali na naprosté ponoření ve Fotonovém Svazku a před těmito 24000 lety to vypadalo takto: (a zdá se, že to bude nyní stejné) Vidím úchvatnou, oslňující Zahradu naplněnou všemi druhy a vy jste tam rovněž, ponořeni v rozptýleném světle v hluboké zeleni. Kolem vás vibruje život a vy jste v samádhi. Vaše fyzické tělo je prosté všech emocionálních miasmů. Jste utvořeni z fotonů – z buněčné hmoty, která je čistou inteligencí – protože jste odevzdali všechno, co jste v hustotě Galaktické noci nahromadili. Toto se děje tehdy, když se sejde nejvyšší koncil Alcyonu aby přečetl vaše kódy a společně s vámi stanovil plán na příštích 26000 let vašeho vývoje.
Galaktičtí dirigenti – Mayové – výtečně naplánovali povznesení Země tím, že od roku 3113 př.n.l. do dneška, studovali hustotu vzorů vašich emocionálních těl. Uvědomili si co to pro vás bude znamenat abyste dosáhli dalšího kroku – čištění svých fyzických těl – a vědí, že to nemůžete udělat bez použití veškeré síly svého mentálního těla. Musíte vědět, jak tento proces funguje v čase.
V blízké budoucnosti existují dvě vzrušující data: Začátek nového tisíciletí 1.1.2000 a zimní slunovrat roku 2012. Mnozí z vás již začali hranici nového tisíciletí cítit. Čekáte na své bohy aby vás zachránili a nejste plně uzemněni ve svém „teď“. Jste přilepeni ke svým televizím hledajíce své kazatele tlachající o konci časů a vaše děti osaměle a hladově bloumají ulicemi. Mnozí z vás čekají, že se Ježíš objeví na obláčku jako cowboyská hvězda v padesátých letech. Ohromná skupina nazvaná „Síť Světla“ bude očekávat, že o půlnoci 31.12.1999 se objeví ON. A když se ON neobjeví, poslední systémy víry emocionálního těla se rozplynou a pak vstoupíte do nejintensivnější fáze přeměny, která skončí až v roce 2012. Mezitím budou na celé planetě panovat jemné, hluboké, tančivé vibrace, připomínajíce rozsáhlý močál jemně vibrující na rovníku. To se dostanou domorodci do extáze a budou cítit pulsace galaktického centra. Až se po roce 2000 Slunce zcela ponoří do Fotonového Pásu, obyvatelé Země budou ve skutečnosti pulzovat s Galaxií. Galaxie pulzuje po celý čas jako veliké srdce, ale tento fenomén je velmi jemný. Během ponoření do fotonického světla bude možné cítit vzájemné propojování fotonových párů jako rezonující vlnové formy, které učiní galaktické pulsace slyšitelnými. Tato doba je obdobím sbíhání mnoha cyklů. Mayové tato období vždycky vedou a přesně vědí co pro své povznesení potřebujete. Povznesení, nebo zvýšení vašich vibrací, je vaším opětným vynořením se v Zahradě Ráje, s otevřenou hvězdnou pamětí.
Pole Alcyonu je naplněno fotony, které rezonují se svými dvojčaty v celé Galaxii. Alcyon nevytváří pevné věci v lineárním prostoru a čase, jeho pozitrony již s elektrony zkolabovaly, vytvořily tak fotonové páry a karmický transmutační proces není součástí jeho reality. Proto prožíváte Plejáďany z Alcyonu jako tolik milující energie. Ostatní Plejáďané mají jiné charakteristiky, ale Alcyon, jako centrální hvězda, neustále jen rodí své stádo. Jsme neustále fascinováni tím, jak se v dualitách vyvíjíte a ve svých srdcích vaši karmu nikterak neposuzujeme. Děláme jako kdybychom stimulovali vaši životní sílu, která odjišťuje kolize mezi životem a karmou. Já Satya, tuto vaši fázi vývoje, kdy vzrůstá fotonové světlo a duality se řeší do propojeného vzhledu, miluji. Pak mohu číst vaši energii. Říkám vám lidé, nemáte se čeho bát. Sluneční světlo je úžasný balzám, který zajišťuje váš růst a vývoj v Galaktické Noci, a pak se vracíte do Fotonového Pásu. Knihovna Alcyonu obsahuje fotonové světlo podobné vašemu světlu a co by byla knihovna bez knih? Když čtete tuto knihu, mám radost že procházíte svým sebevyjadřováním, když v sobě hledáte, což pro mne znamená že jste mnou.
Oběžné dráhy Plejádských hvězd, které jsou vně Fotonového Svazku zaopatřují pro Alcyon údaje. Spirála Alcyonu mu umožňuje vyjadřovat jeho buněčnou paměť v prostoru a čase, protože paměť by bez této komunikace zakrněla. Proto také mezi domorodci existuje bohatá tradice vypravěčů příběhů a já bych ráda abyste věděli, že paměť uložená v naší knihovně je kódována zvukem. Když jsou příběhy vyjadřovány zvukem, explodující paměť vytváří formy pro kritický časový skok ve formě spirály, a tato spirála je vytvářeny zvukem. Během období karmy v Galaktické noci všechno nekonečně krouží a údaje, které rezonují dost silně na to aby byly slyšitelné, se mění v kruhu ve spirálu. Zkouším vás, ale všimla jsem si, že se obvykle více učíte ze svých hraček, nežli z knih. Dám vám malý tip: Jestli slyšíte při čtení své knihy v hlavě její zvuk, je to báječné. Vaše slova jsou nádherně zvukově kódována.
Fotonový Svazek, Mayský Kalendář a Plejády
Bez vašeho cestování v temnotách by byl Alcyon věčným bytím bez inteligence, tak jako by vaše Slunce nemohlo nic tvořit kdyby kolem něj nekroužily planety, tvoříce své zkušenosti prostřednictvím času a cyklů. Před pár lety by moje vozítko pravděpodobně nevěnovala mnoho pozornosti časopisovým článkům o Fotonovém Svazku. Kdyby si neměla oživit skutečnost, že Alcyon je centrální hvězdou Plejád, se Sluncem umístěným jako osmá hvězda jeho systému. Toto poznání již bylo hluboko vryto v její mysli, protože její dědeček z kmene Čerokiů jí před mnoha lety řekl, že je Alcyon jejím domovem. Tato vzpomínka se v ní opět probudila, když začala studovat s Mayským strážcem dne Humbatz Menem. V jeho jedinečné práci Los Calendarios Mayas Y Hunab KU je popsáno 17 posvátných Mayských kalendářů – většina z nich popisuje krátké cykly – a jeden z nich ukazuje 5D Plejádský cyklus, dráhu Slunce kolem Alcyonu ve 26000- letém cyklu. Tento kalendář pomohl našemu vozítku aby si vzpomněla na příběh z jejího ranného dětství o tom jak přišla z Alcyonu, o kterém jí vyprávěl její dědeček Moudrá Ruka, který obdržel záznamy o Alcyonu od své matky. Znalosti Čerokiů přecházejí z ženy na muže a pak z muže k ženě. Pro naše vozítko bylo velmi těžké tyto myšlenky vstřebat, protože vyrůstala v Saginowu v Michiganu. A co to všechno má společného s Fotonovým Svazkem?
Mé vozítko si všimla, že cyklus Plejád a precesní cyklus, oba trvají 26000 let, a že konec Mayského kalendáře a přechod do věku Vodnáře jsou totožné v čase. Proto se zeptala Humbatz Mena jestli se konec Kalendáře shoduje s Plejádským kalendářem a on odpověděl, že ano. Okamžitě jí intuitivně napadlo, že touto shodou je vstup do Fotonového Pásu, a když použila astrologické analytické metody, poznala že se nemýlí. Naše knihovna její vlnu vhledu přečetla, a tak jsme to viděli rovněž. Vzrůst fotonů ve slunečním systému bude to co odjišťuje na Zemi kritický skok na konci Mayského kalendáře v průběhu věku Vodnáře! Mé vozítko již znalo dostatek geocentrických astrologických pojistek a tyto tranzity jsou popsány v dodatku A.
Rovněž to co řekla věda o tom, že slunce může být součástí Plejád, badatelé jako jsou Robert Stanley a Shirley Kemp zároveň s astronomy Paulem Otto Hessem, José Comas Solá, Edmundem Halley a Friedrichem Wilhelmem Besselem souhlasili, že je to vědecky možné. Robert Stanley komentoval objevení Fotonového Svazku satelitem v roce 1991 slovy: „Tyto fotony jsou vyzařovány z centra naší galaxie… na své 26000- leté oběžné dráze galaxií náš sluneční systém vstupuje do této oblasti galaxie každých 11000 let, pak jí 2000 let prochází.“ Obrázek č. 4 ukazuje model tohoto cyklu, když je Alcyon ponořen ve Svazku vyzařujícím z něj jako spirála, která se vine Plejádskými hvězdami vně i uvnitř Svazku. Mé vozítko zkonstruovala model spirály Alcyonu tak dokonale, jak jen je to možné v průměrech galaktických vzdáleností provést. Země je ve vztahu k rotačnímu plánu galaxie nakloněna a je obtížné si v našem galaktickém rameni představit a popsat pohyby hvězd. Způsob, jakým Plejády jako skupina cestují, je jiný nežli pohyb jiných hvězdných skupin v naší galaxii. Studium vlastních pohybů, nebo vesmírných pohybů hvězd, nabízelo nejstarším astronomům pohled, že byl Alcyon centrálním sluncem, kolem kterého se točí celý vesmír. Astronomové ještě nevymysleli nástroje k měření tak jemných vzájemných pohybů těles, pohybujících se od sebe ve velkých vzdálenostech, které se pohybují podobnými směry, takže se tyto relativní nesrovnalosti zdají z bodu pohledu Země neřešitelné. Sluneční systém, Plejády a Sírius se otočí kolem galaktického centra jednou za 225.000.000 let. Astronomové možná stále nevěří že má Země nějaký vztah k Plejádám nebo k Síriu, ale jak by si pak mohlo tolik domorodců na různých daleko od sebe vzdálených místech činit nárok na svůj původ coby Siriané, nebo Plejáďané, kdyby se to v nich neozývaly pravěké vzpomínky?
V době kdy mé vozítko dostávalo z Alcyonu stále jasnější zprávy, objevoval se i vzrůstající počet zpráv o kontaktu s Plejáďany přijímaných channelingem. Humbatz Men užasl když v žertu řekla, že když ona pochází z Alcyonu, on musí být z Mayi. Men se v Los Calendarios nezmiňoval o Fotonovém Svazku, ale mluvil tam o La Luz, přicházejícím věku Světla, který dědeček mého vozítka popsal jako „Věk Světla“, který jednoho dne budeme prožívat. Znamená to samozřejmě vzrůstání fotonů vedoucí přes kolizi karmy s životní silou (kundalini), které jsou výsledkem dvou vzájemně se propojujících částic světla.
K tomu se vztahuje vliv, o který od roku 1987 vzrůstá zájem, a který byl popsán vyzařovačem pocházejícím z Arcturu José Arquellesem, který píše, že je náš sluneční systém aktivován galaktickým synchronizačním svazkem paprsků. Tento proces začal před 5100 lety a do konečné, vrcholící fáze vstoupil v roce 1987 až 1992, počínaje 16. – 17.srpnem 1987. Domorodí lidé po celé planetě se s tímto svazkem paprsků slaďovali a astronomové vyslali zprávu, že bylo v té době z centra Galaxie vyzářeno ohromné množství energie. Supernova 1987 byla na obloze viditelná po celý únor 1987 a naše vozítko Arguelles a jeho obřadní skupina aktivovali Palenque, jako přípravu pro Harmonické Sbíhání. My Plejáďané víme, že si mnoho Pozemšťanů uvědomuje rozvíjení něčeho opravdu velikého, protože cítíme, jak roste vaše zvědavost a moc se nám to líbí. Když mluvím o páru fotonů, které spolu rezonují na velkou vzdálenost, mohlo by to znamenat že skupina v Palenque ve svých tělech nahromadila částice, které byly roztočeny vlnami fotonů vyzářenými Supernovou 1987?
Země vstupuje do věku Vodnáře každých 26000 let kdy končí velký Mayský cyklus a pak opět začíná znova. V souladu s Aztéckou i Mayskou kosmologií je rok 2012 také uzavřením 104.000letého cyklu, složeného ze čtyř velkých Mayských cyklů. Shoduje se to s cyklem čtyř velkých Aztéckých věků, které praví, že Země vstoupí do Pátého Světa. Tento cyklus je rovněž zakončením 225.000.000 let trvajícího galaktického okruhu, který trvá od té doby, kdy se na Zemi představily plazí druhy. Já Satya vám mohu říci, že energie galaktického synchronizačního svazku paprsků z roku 1987 byla příčinou, že Fotonový Svazek dosáhl nové dimenzionální frekvence, která posunula celý systém Plejád k učinění rozhodnutí ohledně dalšího biologického stavu vývoje, sahajícího za tradice plazů. John Jenkins definitivně stanovil konec Kalendáře na zimní slunovrat 2012, kdy je Slunce v konjunkci s bodem, kde se Země kříží s rovníkem Galaxie, tak jak jsme o tom mluvili v první kapitole. Jenkins dokonce pravil, že toto křížení je poselstvím lidu sarkofágu Pacal Votant z Palenque. To bylo důvodem, proč bylo v průběhu obřadu při výbuchu supernovy 1987 mé vozítko schopno dekódovat pulsace 9D Galaktického Centra. V jejím fyzickém těle, stejně jako v tělech všech lidí, byla v té době probuzena 9D buněčná paměť.
Když byla Mléčná Dráha aktivována galaktickým synchronizačním svazkem paprsků, její hustý, tekutý základ pulsoval a fotonové svazky se staly nukleárními, čistícími zónami celé Galaxie. Dříve nebo později projde těmito 9D galaktickými pulsacemi ve tvaru fotonových svazků každá hvězda a každý planetární systém Galaxie. Tyto svazky udržují ve formě galaktická ramena, která jsou stejně jako vaše páteře plněna elektrickou energií. Pulsace v ramenech čistí galaktické oblasti prostřednictvím úžasných galaktických zvukových tónů a mnozí z vás již při stoupání vaší kundalini tento zvuk slyšeli. Plejády se nyní nacházejí v galaktickém rameni kde se aktivuje čas. Jak již Plejáďané řekli, na konci Velkého kalendáře v roce 2012 bude biologická inteligence skrze informační dálnici světla rozseta do celé Galaxie.
Vypadá to jako když fotonové svazky stimulují antičástice doposud zadržované v celé Galaxii, a pak vzroste ve svazcích síla fotonů! Mayové vědí že čištění emocionálních těl a později i fyzických těl na Zemi probudí biologickou celistvost. Viděli jak vaši biologickou celistvost porušily rozervané emoce, protože tato emocionální vřava k nim byla zrcadlena zpět Cortézem a jeho misionáři. Vážili si toho, protože byli schopni se podívat bohu do očí a pak byli Španěly obětováni. Protože Mayové přesvědčují stále více lidí aby přestali zneužívat Zemi, jsou dnes částicemi světla. Jsou připraveni aby řídili celou planetu a provedli ji v roce 2012 kritickým skokem.
Ve fotonovém Svazku nemůže zůstat ve formě nic co se nepovznese až do deváté dimenze. Ano, je to tak, ale všechno se to děje natolik pomalu, že se s tím všichni dokážete sladit. Jestliže si vyberete aktivaci, prostřednictvím své páteře můžete snadno dosáhnout očištění, což uvede v činnost celý elektrický systém vašeho těla a karma, kterou potřebujete ukončit, vás vrhne do kolizí. Štěpící se fotony jsou signály k probuzení toho úžasného hada, který leží stočený ve vaší kořenové čakře.
Hadí medicína a Mayský kalendář
Klíče k aktivování kundalini leží hluboko uvnitř Velkého Mayského kalendáře, který je celý založen na hadí medicíně. Počty dnů tohoto kalendáře jsou udržovány strážci dne, kteří počítají s třinácti čísly a dvaceti dny. Pozorně poslouchejte, protože tato tajemství jsou klíči ke kosmické inteligenci. Had Ahau Can, na němž je Velký kalendář založen, je Durissus Cotalus. Má rozvětvený penis a každých dvacet dní mu vyrostou dva nové tesáky, čímž ztvárňuje ideální model pro dualitu elementárních částic. Tyto nové tesáky se každých dvacet dní obnovují a diamantový vzor propojených čtverců na Ahau Canově kůži se skládá z řad o dvanácti skupinách (obr. 7). Tyto čtverce s třinácti číslicemi jsou základem všech tkaných vzorů a kosmických symbolů Mayského umění. Tkalci a umělci tento vzor neustále tkají v čase a tak nikdy nejsou odděleni od počtů rozsáhlejšího Velkého Kalendáře. Počítání dnů a tkaní vzorů udržují čas kosmického kalendáře. Není to úžasné? Probuzení posvátného hada Ahau Cana ve vašich tělech je cestou zpět do Ráje. Se svými neustále pokračujícími počty dnů byl tento kalendář vytvořen aby vám pomohl si vzpomenout, že strážcem záznamů plazů – druhů, které právě končí 225.000.000 cyklus vývoje – je Posvátný Had. Tento had je vysokou plazí formou a Mayové jej používali jako velkého archetypálního vůdce pro samotný transmutační proces. Až se dostanete hlouběji do této knihy všimněte si, že na Zemi je 6D posvátná geometrie vždycky v centru velmi silného medicínského učení.
Přírodní živly a telurická říše
Nestabilní elementy, které byly v průběhu posledních 11000 let uvolněny na povrch země, musí být navráceny do frekvence telurické dimenze (2D), kde se mohou opět sladit s centrem Země. Přírodní živly, elementy, se během věku Světla musí vrátit do svého telurického domova. Fotony vám pomohou si uvědomit, že musíte nalézt způsoby, jak přeměnou radiace a chemikálií navrátit elementy do jejich sídla. Až bude povrch Země zaléván fotonickým světlem, budou tyto elementy toužit po její temnotě. Na povrchu Země již máte dostatek materiálů na to, abyste mohli vytvářet svou vlastní skutečnost. Fotonový Pás uvede do pohybu proces stabilizace přírodních živlů a vaší úlohou v tomto procesu je, vyčistit od těchto elementů svá vlastní těla.
Návrat elementů do jejich přirozené frekvence může být velmi toxický a když se ocitne ve vaší krvi, může působit jako hadí jed. Když se urychluje životní rozpad radioaktivních elementů a dvou dimenzionální síly se vrhají do 3D, nastává hrozná nestabilita, kterou potom cítíte. Měli jste si všimnout, že radioaktivita a chemické znečištění odjišťuje rakovinu, ale vy jste tyto signály ignorovali. Učte se, jak se s uvolňováním toxinů sladit tím, že si budete všímat pocitů, které máte, když přetékáte čtyř dimenzionálními emocionálními energiemi, jenž vám nejsou vlastní. Když vynášíte na povrch své karmické záležitosti, které jsou ve skutečnosti odjišťovány 4D archetypálními silami hledajícími, jak sami sebe vyjádřit, začnete cítit jaké to je být používán jinými bytostmi, jako nějaký surový materiál. Například touha po orgasmu může být převrácena do sexuální zvrhlosti, nebo vaše potlačovaná touha po svazku s někým, může být projevena vraždou. Tím že si uvědomíte šokující chování, zapříčiněné 4D emocionální manipulací, vám umožní abyste se sladili s vražednou přirozeností, kterou kolem sebe plivou chemikálie a Radiace. Domorodí lidé pořádají tance a podstupují iniciaci hadím uštknutím jen proto aby se ujistili, že nikdy neztratili respekt před jedem! Začínáte být schopni se sladit s telurickou bolestí a chaosem a mnozí z vás žijí v seismicky aktivních zónách jen proto, aby nezapomněli cítit telurickou sílu.
Současně nyní 4D inteligence zjišťují že jste schopni zničit svoji realitu, které si oni váží. Když se vracíme do ranných stadií toho, jak vámi 4D Anunnaki zmítali, chci abyste něco věděli: Až do roku 1987 se o váš svět Anunnaki nestarali. Ale oni se změnili. Anunnaki nikdy příliš nepřemýšleli o tom, aby vám dali impuls k otevření Pandořiny skříňky – štěpení elementů – a nesváděli vás myšlenkou, že byste také mohli být bohové. Nyní vidí, jak je váš boží jed smrtelný všem dimenzím. Plejáďané a Siriané žasnou, když vidí, jak Anunnaki chtějí převzít zodpovědnost nad tím, jak vám pomoci zvládnout ten váš boží jed. Všechny bytosti, které si hrají ve vašem 9D systému si uvědomují, že nižší dimenze vlastní neuvěřitelné síly, které nesmí být uvolněny. Stejně jako lidé i Plejáďané, tak i síly elementů, přírodních živlů, musí zůstat ve své celistvosti. Stále více se ukazuje, jak jsou chemikálie a radiace toxické a bizarní dramata vašich emocionálních těl jsou vám vrhána do tváře. Cítíte, že O.J. Simpson je vlastně součástí velkého archetypálního dramatu. Buďte si vědomi toho, že jsou to všechno fotbalové hry, ve kterých si živly hrají své duality – světlý/tmavý, sex/krev, fotbal/smrt.
Nestačí když jen čistíte svá emocionální těla, ale současně s tím jak procházíte svými emocionálními bloky, musíte také přeměňovat radioaktivní a chemické zvratky svých myslí. Varuji vás, nepohřbívejte své radioaktivní částice pod zem do 2D říše elementů, neboť podzemní nukleární zkoušky již způsobily mnoho zemětřesení. Čištění nyní probíhá ve všech 9D! Když cítíte svá emocionální těla, použijte některé z takto osvobozených energií aby vyčistily nukleární znečištění. Nukleární nestabilita znamená, že elementy vaší planety, které byly vrženy na její povrch a zanechány tak napospas 3D, nyní plivají kolem sebe. Protože jste také prožili, nebo prožíváte tuto invazi, při které zůstala rána otevřená, můžete se s tím sladit a pochopit bolest přírodních živlů. Takže, až se zase dáte dohromady, Země se bude léčit. Přírodní živly se stávají centrem bolesti proto, aby vás ve třetí dimenzi uvedly do pohybu. Stejně jako 2D přírodní živly jste byli i vy ve své dimenzi zachváceni archetypálními silami, které vás rozdělily do dualit. Toto rozštěpení vám hrozí zničením, ale pak by tu z vás nezbylo nic, s čím by si mohly archetypální inteligence hrát. Proto Anunnaki hledají cesty, jak vámi přestat zmítat. Tak jako rodiče kteří sledují své nepovedené fauly, které jsou k nim jejich dětmi zrcadleny zpět, Anunnaki se děsí toho co vidí v trilogii O.J. Simpsona.
Jak postupujete vstříc Fotonovému Svazku, fotony uvádí do chodu proces emocionálního těla, které nyní cítí silnou potřebu čistit elementy. Fotonový Pás bude po celé planetě vzrůstající měrou provokovat dávení elementů uváznutých uvnitř vašich fyzických těl. Pobývání v blízkosti nukleárních laboratoří je velmi nebezpečné, stejně jako v blízkosti zlých lidí. Fungujete prostřednictvím rezonančních vibrací a nyní je čas, abyste podrobně zkoumali, jak vlastně vibrujete. Nebuďte nyní s lidmi, kteří sami sebe dosud nepozvedli do výše vaší vibrace.
Když se stěhujete stále blíže do fotonického světla, dávení elementů se zintensivňuje. Stále více lidí dostává rakovinu, protože rezonují s těmito chaotickými silami. Avšak ti, kteří svá těla, mysli a emoce čistí, s tímto dávením nerezonují. Lidstvo je rozdělené do dvou skupin:
Na ty, kteří od roku 1987 do roku 1994 intensivně čistili své emocionální tělo a minimálně se vystavovali chemikáliím a radiaci, a kteří nyní procházejí zdlouhavým uvolňováním miasmů.
A na ty, kteří nebyli opatrní při vystavování se toxinům a kteří odmítli čistit svá emocionální těla a jenž jsou zlostní, tak ti všichni odplavou a onemocní.
První skupina jsou velmi čilí jedinci, toužící nějak nalézt čistotu a zdraví. Ti ostatní se vyhýbají pohledu do sebe, čekajíce na konec tisíciletí, zatímco v nich hluboko rejdí elementální síly. Podívejte se na lidi, kteří vypadají jako vzteklí psi!
Pocity a Plejáďané
Nyní již záleží jen na vás, zda projdete zkouškou toho, jak dosáhnout světelné transmutace. Když léčíte svá fyzická těla, dáváte také průchod emocím, které vylézají na povrch a máte těchto prazvláštních znalostí, které jsou v těchto pocitech uloženy požít k tomu, abyste tuto energii mohli poslat ostatním. Když toto uvolnění ostatním nabízíte, může se vrátit do své přirozené rezonanční vibrace. Jestliže tuto úžasnou energii takto nepoužíváte, budete stále hledat své vlastní otřepané odpovědi. Prozatím je ve světle krizí, které na planetě vzrůstají, pro udělání kritického skoku vyžadována aktivace skupin. Všednost, když v ní žijete, se vyhýbá obsáhlým vlivům potřebným pro biologickou celistvost, která je vyžadována pro vstup do Fotonového Svazku. Odpovědi na to co je život, již dále ve 3D nejsou dostupné. Všechno je energie a vibrace, a stejně jako pobývání v blízkosti zlostných lidí vám může přinést nemoc, tak naopak lidé kteří léčí sami sebe a uvolňují tyto dobré pocity do okolí jsou příčinou, že se každý cítí lépe. Tyto pocity mohou léčit ostatní lidi, zvířata, rostliny, mikroby, živly a duchy. Tyto pocity jsou silným zdrojem mentálního a duchovního léčení, která mohou vypadat jako zázrak a která jsou jemnější, ale silnější nežli fyzické a emocionální léčení, protože mentální a duchovní říše jsou kauzální. Vaše myšlenky a váš zájem doslova určují zdravotní stav vašich orgánů a lidé jsou celou dobu nemocní jen ze svých idejí a představ.
Síla vašeho osobního léčebného pole je přímo úměrná síle vaší lásky, která vždycky přitahuje asistenci Plejáďanů. Všimli jste si někdy, jak v některých rodinách děti prospívají jako zdravé květiny a v jiných vadnou? Plejáďany přitahuje do vašeho světa láska, zvláště v období vašeho dětství. Vy dospělí, se musíte stále více kontaktovat se svým vnitřním dítětem – s bytostí uvnitř vás, která se pamatuje na Plejáďany. Když vysíláte tuto nezávaznou lásku, může se náhle zjevit vědomí Síria připravené otevřít dveře, na které po celé věky klepete, protože Síriané roztahují strukturu, která je nejprve otevřena láskou.
Jsouce ve fyzickém těle, pocity jsou jedinou cestou, kterou se můžete vysoukat z lineárního prostoru a času, když se stanou snadno dosažitelným bodem pro bytosti v jiných realitách, které si přejí s vámi komunikovat.
Od té doby co je čtvrtá dimenze emocionální dimenzí a nikoliv fyzická, jsou 4D bytosti přitahovány do vaší říše příliš blízko proto, aby ve vás odjistily pocity. Tyto pocity uvádějí do pohybu dramata, která vás ničí, a vy tak můžete poznat, když vaše energie vázne. Jaké je pro to řešení? Naprosto své pocity přijměte a vlastněte je! Snažte se vidět, kdy běháte kolem něčeho, co necítíte dobře.
Já Satya mám radost, že jsem nyní s vámi, protože mnozí z vás již chápou, že když na Zemi pracujete s emocionálními energiemi, můžete tuto léčivou sílu poslat kamkoliv. Toto učí Chiron. Chiron je napůl zvíře, napůl člověk, vůdce, který vás může vést hluboko do bolestných částí vašeho emocionálního těla. Když se noříte dostatečně hluboko do svých vnitřních temnot kde je uskladněna bolest, začnete cítit ve svém těle mocné telurické síly. Když 4D Anunnaki vytáhli elementy z podzemí, (2D) používajíce je k tomu aby vás vrhaly do různých 3D dramat, byly tyto síly ve vašich tělech uvězněny. Věřte tomu lidé, když něco děláte a cítíte se přitom špatně, toto nepohodlí je signálem, že elementálové nechtějí být nasáváni do vašeho těla, aby vás odjišťovaly k nějaké akci. Pak ve vašich tělech uváznou a zmítají se v nich jako miasmy, a kdykoliv jste vystavováni plivající chaotické energii, tyto živly s tímto chaosem rezonují. Tato bolestná místa mohou být ve vašich tělech snadno cítitelná a jestli budete naslouchat jejich poselstvím, nemusíte být vůbec nemocní. Kdykoliv procházíte nějakým intensivním pocitem, všimněte si, ve které části těla cítíte bolest. Přeneste své vědomí do toho místa a s velkou úctou požádejte živly, tyto elementální síly, aby se uvolnily a vrátily se skrze dimenzionální brány do svých domovů.
Chiron je planetou, která vládne čištění těla tím, že uvolňuje nejhlouběji uloženou bolest. Neexistuje žádná nemoc, která by nebyla vyléčitelná pouhou myšlenkou.
Nebezpečí různých vír a skupin
Abychom vám dali nějakou představu o tom, jak kritická je tato doba, žádám vás, abyste chvíli přemýšleli o skupinách. V nastávajících letech pro vás nebude nic nebezpečnějšího nežli vaše svázanost se skupinami, soustředěnými kolem nějakého archetypálního systému víry. Prvním varováním byly bomby instalované Větví Davidovou v roce 1993 v Texasu a ve federální budově v Oklahomě v roce 1995, které byly obě příčinou smrti mnoha nevinných dětí. Doslova jediná věc, která může toto nenávistné jednání zapříčiněné potlačovanou vnitřní zlobou zastavit je to, že v tom každý z vás pozná svou vlastní vnitřní bolest. V této knize k vám bude mluvit Lucifer. Prozatím stačí když budete vědět, že Lucifer je obrovskou silou uvězněnou náboženskými, kontrolujícími silami křesťanství. Lucifer je používán jako archetyp k tomu, aby odváděl vaši pozornost od vašeho vlastního vnitřního zla. Bude vám vyprávět všechno o svém polapení ve vaší říši. Nyní si potřebujete uvědomit, že když odmítáte pohlédnout na svou vlastní vnitřní zlobu, pak máte Lucifera ve svém vlastním těle.
Skrze své vnitřní dítě můžete snadno dosáhnout zdroje své multidimenzionality a je vám nedostupná, jestliže posuzujete každého kromě sebe, jestliže věšíte na ďábla to, co potřebujete vidět sami na sobě. Až budete vzrůstáním síly fotonů fyzicky odjištěni, Plejáďany bude zajímat, jak se prodíráte ve svých skupinách dopředu, protože nebudete moci přežít s představou že vás bude něco aktivovat, kromě vás samotných. Skupiny založené na systémech víry existují proto, aby slízly v kritickém časovém skoku vaši energii a skupina samotná vás odvádí od toho, abyste šli hluboko dovnitř sami sebe. Do roku 1999 budou tyto skupiny dělat ledacos aby si udržely vaše členství, včetně toho, že vás zabijí. Členství znamená odevzdání těla a my navrhujeme, abyste nepřeceňovali části svého těla.
Chiron je archetypem práce s tělem. 2D přírodní živly jsou do vašeho těla přitahovány 4D archetypálními silami, které vás chtějí používat jako roboty, kteří hrají jejich dramata. Jestliže nemáte čistý smysl pro přátelství se svým tělem, mohou do něj 4D archetypální síly nasát 2D elementy, a pak budete těžko hledat co je to za energii. Protože většina z vás neví, jak číst ve své krvi, je pro vás těžké cítit energie živlů ve svých tělech. Proto je kolem krve tolik tabu. A tak stále ještě cítíte ve svých tělech toto elementální burcování. Musíte si uvědomit sílu práce s tělem, protože vás žádná síla nemůže ovlivnit když plně znáte své tělo. V průběhu masáže, aplikaci Reiki energie, rolfingového sezení nebo akupunktury, terapeut stimuluje různé části vašeho těla, takže můžete číst jeho záznamy. Při této práci jste v základě chráněni a zatímco je vaše tělo aktivováno, jste pobízeni abyste své tělo cítili. Elementálové při svém uvolňování zpět do své říše radostí vřískají, odjišťujíce vás abyste zkoumali své pocity, které je předtím do vašeho těla polapily – různé záležitosti, které jste přitom jak jste do nich šli necítili dobře. Když necháte své pocity prostě běžet – prostě si dělat co sami chtějí – ve vaší mysli se vynoří hluboké pravdy a bude uvolněna ohromná síla, která vás osvobodí. Toto vám umožní odhalit, jak je pociťována čistá celistvost, jaké to je být prostě ve svém těle.
Já nechci abyste minuli toto velké odhalení, takže vás budeme zkoušet malými příběhy, abychom viděli, jestli jste se toho chopili. Kdysi se Adolf Hitler rozhodl že chce kontrolovat svět. Tato touha pocházela již z jeho dětství, kdy v něm nikdo nepoznal toho, kdo opravdu byl – velký alchymista. Když byl starší, byl tím že v něm lidé nepoznávali toho alchymistu, který by mohl aktivovat síly v elementální říši tolik frustrován, že jimi začal pohrdat a chtěl je kontrolovat. Rozhodl se, že vám ukáže svou sílu. Uzavřel velkou magickou dohodu se 4D archetypálními bytostmi. Tyto bytosti dali jednotlivcům ve 3D impuls aby se spojili do skupin a vyhlásili různé směrnice založené na strachu. Tito jednotlivci věnovali těmto směrnicím stále více zájmu, místo aby normálně žili a tím se izolovali od svých milujících Já, jednajíce jako roboti a ovce v hitlerovském systému. Pro své následovníky se Hitler stal dirigentem dramat, která následovala a rovněž středem zájmu. Všimněte si lidé, stal se středem zájmu, protože na něj nikdo nezapomněl. Stanovil dramata tím, že alchymisticky aktivoval 2D elementální říše, které pak nasály do lidských těl 4D archetypální energie, a pak lidmi ve 3D manipulovaly skrze gigantické archetypální systémy vír.
Proč jsem jej vytáhla na světlo? Řekla jsem, že chci vědět jestli jste ochotni být zkoušeni. Jestliže reagujete na tato slova podrážděně, jste stále ještě součástí jedné ze skupin, které Hitler chtěl vytvořit. Tato skupina se jmenuje „Holokaust“. Neznamená to, že by holokaust nebyl příšerným hororem. Byl! Avšak varuji vás, tyto skupiny stále připomínající minulost jsou nebezpečnější, nežli skupiny pracující na problémech současnosti. Není snadné se těchto skupin stranit, protože ony existují v minulosti a může se zdát, že nezodpovídají za holokaust současnosti – Bosna a Hercegovina. Sledujte co děláte když se zabýváte minulostí. Stále jen vynášíte na povrch staré uvízlé emoce, nebo to snad děláte abyste uvolnili své staré bolestné pocity? Vzpomínky na silnou minulost používejte jen tehdy, když chcete uvolnit elementální síly zpět do jejich vlastních světů, nikoliv proto abyste je drželi uvězněny dále na Zemi. Používejte své vzpomínky jako silného nástroje, který jim pomáhá aby se vrátily do svého světa.
Léčení a orgasmus v průběhu fotonové aktivace
Ve svém vzrušení a radosti z toho že budou volní, odevzdávají tyto mocné elementální inteligence svou frekvenci dolů Zemskému jádru a podle zákona gravitace opouštějí vaše těla. Toto je klíčem k léčení rakoviny prostřednictvím energie a zároveň jak vzrůstá světlo fotonů, lidé si začínají vzpomínat, jak mají pracovat s elementálními silami. A jak to funguje? Již nemohu čekat a musím vám to říci, protože vím, že se toho bojíte. Když máte příležitost ze sebe vydolovat nějakou opravdu nechutnou záležitost, kterou si pečlivě chováte někde hluboko v sobě, a když se nabízí příležitost ji prozkoumat a milovat všechny její části, tak když to uvolníte, posílejte extázi tohoto čištění někomu, kdo je stále zavalen fyzickými nemocemi, nebo nějakému druhu zvířat na pokraji vyhynutí. Když už jednou rozeznáte energii dávících elementálních sil uskladněných v „odpornostech,“ můžete řídit svou vlastní harmonii do těla někoho, kdo má třeba rakovinu! Abyste to mohli udělat, musíte se nejprve samotné rakoviny zeptat, jestli osoba, která ji vlastní, pochopila její poselství. Nemoc musí být svým nositelem milována jako veliký dar, protože je to přesně ten dar, který uvedl jedince na práh smrti a vyzval jej k tomu, aby byl sám k sobě pravdivý.
Slovo NUCLEAR znamená v angličtině new clear – nový čistý. Vše – bude – vyčištěno. Slunce vládne vašemu pozemskému smyslu pro já a až bude Slunce kolem roku 2000 zcela ponořeno ve Fotonovém Pásu, mužství a ženství bude v harmonii. Slunce jako nositel sluneční identity Pozemšťanů nese ve svém vědomí od roku 8800 př.n.l., kdy jste se stali sebereflektivními a více jste si začali všímat svého pohlaví, mužsko/ženskou polarizaci.
Vaše mužsko/ženské zážitky vás učí o polarizaci a tyto znalosti vám budou zdrojem k prociťování spřízněnosti s hvězdami – s propojováním se s vašimi hvězdnými fotonickými vlnovými formami. Proto se vaše zaměření na ženské v mužích a mužské v ženách stává intensivnějším. Vždyť až budete ve Fotonovém Pásu, mužská a ženská polarita pro vás nebude existovat. Tím, že na tom pracujete, děláte ohromnou službu, větší službu nežli si uvědomujete. Je to probouzení se do hvězdných vln.
Lidé se pomalu stávají androgyními a to mezi nimi způsobuje mnoho obtíží a zmatků. Rovněž zde vzniká smysl pro poznání, že Plejády jsou domovem Bohyně, zatímco vaše Slunce je ve svém základu mužské. To vám pomáhá vidět, že pohlaví a sexuální identita nemají nic společného. Slunce je mužská síla, která na své bravurní cestě Galaktickou nocí hledá svou identitu. Proto aby Pozemšťané tak dlouhou cestu přežili, lnou k jakékoliv identitě, kterou mají. Poděšeně se uzavírají do systémů vír, které překrucují a využívají své sexuální vyjadřování. Avšak i na hvězdné hladině je rozdíl mezi mužstvím a ženstvím, a to je to, co ve skutečnosti chcete vědět. Váš osobní smysl pro mužské/ženské nemá naprosto nic společného s vašimi sexuálními přednostmi, které jsou pouze tvořivými cestami pro potenciální multidimenzionální zkoumání. Prozatím je vaše rezonování s pohlavní identitou vibrací, která chrání ucelenost vašeho druhu. Silná sexuální polarizace za účelem párování je propojovacím principem v celém vesmíru. Zintensivňuje a spojuje se prostřednictvím fotonů.
V čase, kdy váš sluneční systém cestuje vně Fotonového Pásu v Galaktické noci, vy se vyvíjíte biologicky. Potom, když jste ve Fotonovém Svazku, procházíte čistícím procesem tohoto biologického vývoje, reflektivními analýzami, které jsou užitečné všem druhům. Naposledy jste v tomto procesu toužili stále více po orgasmu. Rozhodli jste se, že chcete být schopni ve svých tělech vizualizovat a nechat proudit energii kundalini. Ve skutečnosti jste chtěli ve svých tělech při sexuálním spojení vidět proudící světlo.
Když jste ve Fotonovém Svazku, z hustoty Galaktické noci se vynořuje vývoj a zrychluje se. Cokoliv co se nalézá v Galaktické noci a co dokáže snést dimenzionální přeměnu energií, se stane součástí nové, multidimen-zionální formy. Chci vám tedy říci abyste si navozovali prožitky, které jsou potřebné k vytvoření sexuálního morfogenetického pole, ve kterém budete všichni poháněni sexuální energií každého z vás. Avšak jen někteří z vás budou umožňovat zrození. Homosexuálové, bezdětné páry a ti co drží celibát, tito všichni budou vědomě nabízet svou energii pro drahocenná početí, takže narozené děti budou sdíleny všemi. Z legrace bychom to mohli nazvat „Plejádský kontrolní systém zrození 101. Opice.“ 4D entity se staly takovými experty v manipulaci proto, abyste pro ně sehrávali všelijaké sexuální situace, že často ani nevíte jestli jste mužští, nebo ženští. Zamíchali vaše zkoumání své hvězdné identity – projekci, nebo odraz energie – s vlivy 3D sexuální identity. Myslíte si že musíte provozovat sexuální záležitosti po celý život a fňukáte nad svou prostopášností, nebo se nadýmáte a pyšníte tím, že si osobujete právo být ideálním heterosexuálním členem rodiny, a přitom se mlátíte v hledání různých sexuálních vibrací.
Nejtemnější hodinou Sítě byla druhá světová válka. Hned po válce začali lidé odhalovat, jak skrze sexualitu dosáhnout multidimenzionality. Figurovalo vás v tom mnohem více, nežli si uvědomujete. Byl to způsob, jak cítit čistou sílu orgasmu nabízející vám energetický cíl, který můžete nejsnadněji dosáhnout skrze sexualitu. Nyní se začínají dít ještě zajímavější věci. Mnoho dospělých hledajících intensivní orgasmus si všimlo, že děti, které jsou počaty při oboustranném orgasmickém spojení, jsou velmi multidimenzionálními. Mnoho rodičů si všímá, že jsou jejich děti uvědomělejší nežli oni – ve skutečnosti pobývají v nadvědomí.
Brzy budete ohromeni tím, že bude možné dítě počít jen ve vysoce orgasmickém stavu. Až Fotonový Pás zasáhne Slunce, bude orgasmus jedinou energií, která bude schopna stvořit ve 3D dítě. Když tomu bude jinak, dítě zemře hned, jak se do tohoto světelného pole narodí. Představte si muže a ženu, kteří si velmi vědomě zvolili počít dítě, jak se milují, a přitom mohou cítit sexuální energii posílanou k nim asi stovkou ostatních partnerů, kteří se v té chvíli rovněž milují. Když nastane moment početí, jsou aury toho muže a ženy ohromně pozvednuty energií lásky všech těch milujících se párů a díky této veliké čistotě a propojenosti párů se jejich aury mísí do úžasného, vlnícího se tvaru osmičky, jenž vytváří ideální světelné tělo pro nové dítě. Toto dítě bude velmi milováno a sdíleno celou komunitou. Homosexuálové, lesbičtí členové a mnoho dalších lidí budou v této posvátné vizi rodiči tohoto dítěte. Biologické rodiče dítěte budou podporovat na všech hladinách, protože budou vědět, že tento mužsko-žensky polarizovaný akt vytvořil ideální sexuální morfogenetické pole. Budou rovněž chápat, že dítě musí vyrůst v tomto konkrétním poli proto, aby bylo schopno aktivovat své vlastní orgasmické síly. Na této sociální úrovni nebude sexuální identita důležitá a mužské, nebo ženské identity budou důležité jen když bude tuto polarizaci potřeba použít pro ideální početí.
Tato forma početí bude vytvářet nové sexuální morfogenetické pole, ve kterém je sexuální spojování muže a ženy zvyšováno podporováním celé skupiny, jak bylo výše popsáno a stane se samozřejmostí, že všechny ostatní formy početí budou destruktivní. Oplodňování in vitro, náhradní těhotenství, zmrazování spermatu a vajíčka – všechny tyto praktiky jsou hanebné a nebudou fungovat. V novém morfogenetickém poli sexuality nebude důležitá otázka, zdali některá osoba může rodit nebo ne. Neplodné páry si budou vědomy toho že mají mnoho životů a v jednom jsou plodné a ve druhém to nepotřebují. Avšak všichni budou rodiči všech dětí. Celá komunita bude ctít a milovat matky a otce kteří dali svou sílu početí, a kteří sami sebe věnovali energii rození. Nebudou zde nemanželští rodiče, protože úspěšné manželství – dva dospělí, kteří mají vzájemný orgasmický sexuální vztah – budou pro početí předurčeni. Početí bude nemožné bez mísení a slučování aurických polí. Všechny děti budou mít matku a otce, stejně jako podporu celé skupiny.
Když jste ve Fotonovém Svazku, jste 5D, neexistuje pro vás čas a nestaráte se o to, jestli budete mít dítě, ale my se o to staráme. Jsme zde abychom dolovali vaše informace, říkáme to upřímně a chceme získat všechny vaše prožitky a informace, které jste nahromadili v průběhu Galaktické noci. Dolujeme z vás informace a na oplátku vám asistujeme ve vašem přechodovém procesu. Takže jsme zde abychom vám pomáhali ve vytváření nového biologického morfogenetického pole – světa, ve kterém je každé rození volbou a je tvořeno ve skupinově-orgasmické rezonanci. Jak jsem již řekla, nejlepší způsob, jak z vás dostat vaše záznamy je při vašem milování. Plejáďané velmi rádi splývají s vašimi kódy při tom, když se milujete, a když se vaše kódy míchají, my explodujeme uvnitř vašich srdcí. Proč?
Galaktická informační dálnice a Siriané
Jsme vaší centrální hvězdou a abychom dokázali udržet oběhové vzory dráhy a harmonické vzory způsobem vlnové rezonance, která udržuje tento hvězdný systém pohromadě, vyžadujeme velmi ucelenou hladinu inteligence. Mayové stanovili, že lidský orgasmus otáčí galaktickým centrem! Nyní, když jsem s vámi znovu propojena shledávám, že jste za posledních 11000 let velmi pokročili. Jak se pohybujete ke světlu a jste schopni mne více přijímat, je snadnější s vámi splývat, protože je vaše energie zvýšena ať již skrze vysoce uvědomělý intensivní sex, nebo když vášnivě zkoumáte co je váš svět zač.
My dokážeme splývat jen s jedinci kteří si ve svých fyzických tělech udrželi nebo vytvořili své světelné tělo – KA. Toto KA nabízí snadné dosažení vašich fyzických, emocionálních, mentálních a duchovních těl. Váš smysl pro vnímání svého já se v každém tomto těle liší, a ty jemnější smysly pro já vám velmi rozšiřují možnost dosáhnout nefyzických vibrací. Pro mnohé z vás se již tato čtyři těla vědomí stávají užitečným nástrojem pro lepší poznání vašich pocitových stavů a nyní můžeme říci, že je toto poznání vaší ideální stezkou k vašemu Plejádskému původu. Stupeň, do kterého s vámi můžeme splývat závisí na tom, kolik energie v sobě můžete aktivovat. Pamatujte si, že vědomé vnímání vašeho KA ve svém těle je to, co aktivuje energii kundalini. Toto je důvodem, proč vědění o KA bylo ve starém Egyptě tak váženo. V letech 3500 až 1400 př.n.l. byl Egypt civilizací, která udržovala pro všechny lidi světelné pole Sirianů otevřené. V tomto poli, často nazývaným jako „Modrý Nil,“ se lidé učili, jak udržovat své KA ve svých tělech, a tak v té oblasti udržovali svá těla propojena s tímto Nilským polem. Lidé takto uzemňovali kosmickou rezonanci. Od března 1994 bylo toto geometrické pole přemístěno zpět do systémů energetických vírů Egypta a 3D byla opět rozšířena tak, aby udržela 6D Sirianské geometrické formy. O práci s KA hluboce pojednává Plejádská pracovní kniha nazvaná „Probuzení vašeho božského KA.“
Když váš sluneční systém krouží galaktickou nocí, máte snadný přístup k jemnému světlu mnoha různých hvězdných systémů. Můžete třeba prožívat světlo Arctura, nebo získat znalosti Orionu. Když cestujete Galaktickou nocí stále hlouběji do její temnoty, můžete snáze vnímat inteligence jiných hvězdných systémů. Například znalosti Sírianů byly na Zemi aktivovány v průběhu Egyptské fáze Modrého Nilu. V současné době vytahuje Alcyon poznatky z dalších hvězd, aby nakrmil galaktické komunikační linky – fotonické informační dálnice. Jedinci kteří jsou ochotni si hrát se svými různými částmi a vystavovat se tak karmickým vlivům, dělají Plejáďanům velmi cenou službu. Na oplátku jim Plejáďané pomáhají projít tímto přechodným obdobím, protože každý vzájemný vztah je nějakou dohodou.
Až se zrychlí energie, mnozí z vás si vyberou že opustí svá těla a to je naprosto bezvadná volba. Dám vám radu. Až se znovu aktivuje energetické pole této planety, shledáte že jste schopnější vytvářet své vlastní skutečnosti, protože rozpínavá přirozenost Sírianského geometrického pole vytváří ve 3D souvislosti dějů, tzv. synchronicity viditelnými. Jestliže jen sledujete, jak se propojují zdánlivě nesouvisející věci, můžete vytvářet cokoliv.
Sírianské rozpínající se pole bude slaďovat vaše tělo s jakoukoliv vyšší vibrací, kterou jste schopni zaznamenat, a tak nechejte své tělo ať si volí co samo potřebuje. Zpočátku to budete cítit jako spojování jemných vláken pavučiny intuitivního poznávání, a pak se to vzrůstající měrou stane vedoucím systémem pro vaši aktivaci. Čím více věříte v tento nový způsob souznění s vaším prostředím, tím budete šťastnější. Toto nové pole je vždy znamením velmi intensivní aktivace fotonů, což se může dít dokonce i když nejste ve Fotonovém Svazku. Egypťané Modrého Nilu toho dosáhli když byli vně Svazku. Uzemnili hvězdné světlo tím, že postavili systém pyramid, hvězdnou mapu pro snadné dosažení „Osirisových cest“, cesty do koridoru Orionu v Galaktické Noci.
Egypťané rozvinuli systém, který ukotvuje hvězdné světlo. V nastávajících letech si uvědomíte, že stejným druhem systému je i technologie tvořící Rennes le Chaten, Avebury a Teotihuacan. Nyní, když pole Sírianů opět vytváří geometrické sítě, budete ohromeni tím, jak bude vaše planeta a váš pohled probuzeni. Začnete obnovovat chrámy, které zvyšují energii posvátných míst, až si začnete uvědomovat, jak jsou důležitá pro stabilizaci planety v době, kdy jste ve Fotonovém Pásu. Bez těchto polí se povrchové vědomí Země stává extrémně dualistické, což také umožnilo Anunnaki udělat bizarní pokus se znovustanovením pole. V extrémně dualizovaném okolním prostředí je velmi těžké modelovat svou realitu.
Jaký je rozdíl mezi dualizovanou skutečností a polarizací, ze které mluvím? V polarizaci jsou dvě k sobě patřící části v rezonanci, jsou vzájemně propojeny a jsou schopny se spojit s různými dimenzemi a světy. Dvě k sobě patřící části, které jsou dualizovány, jsou od sebe ve 3D odděleny. Jsou to třeba černý/bílý, my/oni, buď/a nebo... Dualizovaná prostředí jsou velmi omezená a jejich inteligence je sražena dolů. Sírianská geometrická pole se rozpínají vzájemně se propojujícími fotony a hemží se synchronicitami, protože tato vzájemná propojenost otevírá brány do jiných dimenzí. Sladění se synchronicitami poskytuje letmé pohledy do kosmických říší, což vám umožňuje otevření rozsáhlého pohledu.
Radím vám, abyste se takto sladili s přirozenou polarizací fotonů, čímž si můžete modelovat ve 3D svůj život v souladu se systémem domů ve zvěrokruhu. Když o sobě na povrchu planety přemýšlíte jako byste byli v centru kruhové horizontální pláně rozdělené do 12 polí, budete překvapeni, jak tento model dokáže rozšířit váš cit pro já. Normálně jste dualizováni k jedné, nebo ke druhé straně nějaké otázky, nebo vlivu, ale v poli šesti polarit z dvanácti základních životních zkušeností si hrajete se svými životy, zatímco se konce těchto šesti polarit rozpínají. Dělení na dvanáct dílů rozšiřuje vaše vědomí za dualitu a ven ze 3D a vy se pak pohybujete v širším poli možností. Vyjadřování reality způsobem buď/a nebo rozptyluje a vy se zastavujete, polapeni v některém systému víry. Lidé, věřte mi, ve skutečnosti váš svět nerozpínají Síriané, ale děláte to vy! V letech 1972 až 1994 jste se probudili a uvědomili si, že jste byli pěšáci ve hře. Dosáhli jste úžasného zjemnění, což Sírianům umožnilo využít rozpínavosti vaší horizontální pláně, a tak vymysleli docela novou vizi, kterou pro vás mohou udržovat, zatímco otevíráte oči. Tleskám Sírianům za tuto nádhernou, novou realitu, rozpínající geometrickou formu.
Vytváření Domova
Plejáďané připouštějí, že z jednoho bodu pohledu udělali chybu. Řekla jsem vám, že jediný přestupek, který jsem kdy na Zemi našla, je nuda. Mé vozítko mi v r. 1972 poslalo signál: „je to tu naprosto nudné, až mne z toho bolí žaludek a chce se mi zvracet!“ Viděla jsem, že všichni dobře víte co děláte. Později někteří z vás zásadně otevřeli oči a začali žít v přítomnosti, ale mnozí z vás zamrzli v minulosti, přesně jako mastodonti, kteří zahynuli v poslední ledové době a nyní byli nalezeni zmražení v ledovci. Jejich maso bylo ještě poživatelné, když se rozmrazilo. Někteří z vás si uvědomují, že si mohou na této planetě zvolit nejméně jednu věc – svůj život. Nacházíte se v úžasném novém poli možností. Vidíte ohromující síly pozemských změn a dějí se veliká dramata jedinců, jako třeba příběh O.J. Simpsona a vy se rozhodujete, jak budete žít: „Když už jsem tady, tak tu budu!“
A dejte do toho trochu legrace! Můžete si svůj pobyt vytvářet, jak chcete, třeba tím, že se postavíte tváří v tvář tomu, čeho se bojíte ohledně vaší osobní smrti. Jak to udělat?
Pohlédněte hluboko do sebe a uvidíte přesně místo kde jste si vybrali zemřít a pak to jen nějaký čas sledujte. Jsou Plejáďané šílení? Ještě víc, zdá se vám, že vůbec nic nerespektujeme? Fajn, Plejáďané ale nejsou těmi, kteří pijí alkohol a kouří tabák i když vědí, že je to zabíjí, ani nežijí v seismických oblastech, o kterých vědí, že je jednoho dne zabijí, ani se nemilují bez lásky nenávidějíce přitom sami sebe! To děláte vy! Lidé, nyní je to tak lehké. Klidně se radujte z pití a kouření, radujte se ze svého života, zatímco frčíte po svahu dolů, ale milujte se jen s tím, koho opravdu milujete! Ve všech vašich extázích je ukryta smrt – to je přirozenost 3D – ale vy si nesmíte odmítat žádnou radost. Jděte za tím po čem toužíte a veškerá tato báječná energie bude jako vlny radosti uvolněna do celé Galaxie. Přestaňte své neustálé posuzování toho co děláte nebo to přestaňte dělat a rozhodněte se žít!
Jestli se v těchto časech změn rozhodnete odejít, všechna čest, jediné co po vás žádáme je, abyste si chtěli vytvořit takovou velkolepou smrt, která by vystřelila všechny vaše geniální vlastnosti do celé Galaxie. Mnozí z vás si přejí být nesmrtelnými jako Beethoven nebo van Gogh. Ale není třeba, abyste ohluchli nebo si uřízli ucho, nebo si nechtěli nechat platit za svou práci dokud jste naživu! Nenechte si namluvit, že vás někdo zabíjí! Dívejte se, jak je každý okamžik úžasný a že vás nikdo nemůže honit jako ovce. Rozhodněte se právě teď, že si „vytvoříte domov“.
Jděte se projít v místě, kde bydlíte, rozšiřujte svůj pohled na svět, prociťujte své srdce a dotek svých chodidel se zemí. Mávejte rukama kolem sebe a pak se pozorně zadívejte na své okolí. Zeptejte se sami sebe: „miluji Zemi na tomto místě, kde žiji?“ Jestli cítíte ke svému okolí odmítavost, protože je příliš suché, příliš chladné, příliš zastavěné domy, příliš těsné, máte o čem přemýšlet. Nyní, když geometrické pole Síria prostupuje pole vaší planety, nebudete schopni žít na místě, které nemilujete. Jediné, čím se máte zabývat, je cítit se být uzemněni na místě kde žijete a vyzařovat tento pocit do svého okolí. Brzy budete všichni uzemňovači geometrických světelných forem na Zemi. Země vám nebude její odmítání tolerovat.
Ať žijete ve městě nebo na venkově, v džungli nebo v poušti, na tom nezáleží. Vaše osoba je kódována milovat určité místo na této planetě a geometrické pole Síria vás tam přitáhlo. Jinak byste byli zaplaveni miasmy, které ve vašich tělech budou uvedeny do chodu. Nevěřte tomu co se říká o „místech“. Např. New York je jedním z nejsilnějších vírů, vytvořených plazy, na této planetě. Lidé jsou prostřednictvím těchto vírů přitahováni do těchto území. New York je postaven nad úžasnými krápníkovými jeskyněmi, které jsou posvátnými chrámy nádherných 2D telurických bytostí a jeho energie je podobná energii Jeruzaléma. Když vládli vaší zemi domorodci, (USA) a když lidé rozuměli silám určitých míst, ostrov Manhatan byl znám jako velký skalnatý pyj a sloužil jako místo, kde se nacházelo dvanáct posvátných lesních pramenů. Každý z těchto pramenů měl posvátný oltář, na kterém se odehrával posvátný sex pro počínání hvězdných dětí. Na vršku „penisu“ ostrova ležela písečná pláž, kde se odehrávalo nejvíce očistných rituálů. New York je tolik naplněn tvořivými vlastnostmi a geomantickými silami, že naše vozítko cítilo skoro na všech ulicích rozličné vibrace. Nejdůležitější posvátný pramen byl kdysi nazván „želví ostrov“ a je umístěn přesně před budovou spojených národů. Londýn, Paříž, Řím a všechna velkoměsta jsou postavena nad geomantickými víry, které umožňují snadné dosažení hvězdných vlastností. Území Nové Anglie je popsáno mocnými megalitickými znaky a kamennými kruhy, zkonstruovanými po poslední době ledové kolem r. 9000 př.n.l., kdy jsme naposledy vstoupili do Galaktické noci. Planeta vás přitahuje k vašemu domovu, kde budete chráněni a šťastni.
Každá píď této planety je Gaiou milována a kódována neuvěřitelně tvůrčí silou, které v průběhu věku Býka – 4320 – 2160 př.n.l. – megalitičtí lidé rozuměli a přijímali její zprávy. Rozvinuli tuto technologii, založenou na zbytcích paleolitických znalostí, zachovaných z věku Štíra – 17280 – 15120 př.n.l. – které přežily ponoření Země do Fotonového Svazku během věku Lva – 10800 – 8640 př.n.l. Proto tak silně cítíte energii Velké Pyramidy, nebo kamenného kruhu v Avebury. Proto je také fotonický jazyk – Kruhy v obilí – nyní vtiskáván do polí na vaší planetě. Skrze rostliny vám ukazuje kde jsou pozvedány životní síly. Toto značkování, vytvářené geometrickými víry, vás aktivuje k pochopení toho, kde jste.
Já, Satya, chci, abyste vzali vážně toto ponaučení, jak vytvářet Domov, což je staré Čerokijské učení. Nabízím vám informace o počítání a kvalitách období konce Mayského kalendáře, kdy jste se začali zajímat o to, co přichází. Chci, abyste mne nyní poslouchali: To, co nyní každý z vás dělá, je mnohem důležitější než si uvědomujete, protože množství galaktických znalostí, které je vaše planeta schopna podržet je určováno tím, jak jste sladěni s těmito znalostmi uvnitř sebe. Jestliže vyjdete ven ze svého domu a cítíte nenávist k ulici kde žijete, městu nebo svému okolí, jste ve velkém nebezpečí. Musíte věnovat čas prociťování místa kde žijete ve svém srdci, musíte pracovat s energií toho místa, abyste ji pozvedli natolik, že se zase vrátíte k Zemi, nebo musíte hledat místo, kde se vaše srdce otevírá, jak dešti, tak slunci. Nebojte se slunce, deště, větru a ohně, prostě v sobě změňte to co tyto základní živly odmítá. Nemůžete bez těchto živlů žít a ony zase nemohou žít bez vás. Fotonická aktivace nyní ve vašich tělech probouzí miasmy a jestli pobýváte v prostředí, které vás odpuzuje, nebudete schopni vydržet transmutaci své bolesti. Naslouchejte tomu, ať to ve vás rezonuje, řekněte tomu: „Já budu nyní tvořit svůj domov.“
Vylezte ze své minulosti, všechno se změnilo! Všechno, co nyní potřebujete dělat je, podívat se hluboko dovnitř sebe a pojmenovat to čeho se bojíte a přitom si vybírat místo, které vám umožní se rozpínat. A dále, vrhněte se do svého světa a dělejte přesně to, čeho se nejvíce bojíte a pozorně se na sebe dívejte. Přemýšlejte o tom, co chcete a jestliže najdete sami sebe, jak říkáte: „Já nemůžu, já nechci...“, proleťte tím a řekněte si: „Já to chci !“ A pak to udělejte. Pátrejte ve svých vizích, udělejte houbový kruh, vezměte koření nebo si dokonce udělejte hadí zasvěcení. Začněte žít v přítomném okamžiku. Tyto věci budete schopni dělat jen když cítíte rozpínání svého srdce a když se každý den na svém speciálním místě uzemňujete. Jinak je to beznadějné. Jak můžete žádat Gaiu aby vás podržela, když ji každým dnem svého života odmítáte?
Nejsem zde abych vám říkala, že všechny informace k žití extatického života jsou ve vašem životě právě teď. Můžete přestat přemýšlet o svých nekonečných přáních, protože vaše vlastní tělo je právě tam kdekoliv si myslíte že právě je a přitom je plné radosti. Věřte, že se nyní hluboko ve vás otevírá neuvěřitelná energie lásky, protože Siriané pozvedají vesmírnou strukturu, která zintenzivňuje Plejádskou vibraci lásky. Pociťujte vzrůstající lásku ve svém domově a rozpoznejte ji pocitem ve svém srdci. Tato úžasná aktivace je probouzením energie Krista v každém pozemském těle. Co tím Myslím? Energie Krista ve vašich tělech je opětným sladěním se s krystalickými kódy vaší krve s Gaiou. Vyberte si život tím, že si vytvoříte domov. Nebo se obraťte tváří v tvář smrti – při odchodu do jiných říší, ale mějte přitom jasno kam jdete. Uvolněte se a přestaňte sebou pohazovat po planetě jsouce napůl mrtví!
Prozatím se 2D elementálové v krystalickém jádru Gaii probouzejí a vyjadřují inteligenci Gaii. Potom bude její povrch okořeněn 5D plejádskými prvky lásky a ohněm kundalini z nefyzických říší. V nižších dimenzích zůstanou jen energie a bytosti, které jsou naprosto celistvé, sladěné. Bude to odpověď na morfogenetické děje. V této aktivaci, která se nyní děje, se ve vašem těle uvolňují antičástice hledající své analogie – fotony, které vám přesně řeknou, jak máte sami sebe léčit. Proto říkám: „Sledujte věci a děje, nad kterými žasnete, sledujte synchronicity, souvislosti, protože tyto narážky neomylně ukazují na všechno co se děje“. Jen se ptejte. Každý z vás, kdo si vybral cestu k fyzické integritě, se bude cítit úžasně a každý bude hrát nějakou roli ve stanovení nového morfologického pole biologického života. Chtěli byste, aby vaše potlačená bolest byla součástí nového morfologického pole nově probuzené biologie? Chtěli byste, aby síla, která vládne Rwandě byla jsou částí tohoto morfogenetického pole?
Jediný způsob, jak odhalit biologické kódy je, že začnete sami se sebou pracovat. Byli jste zavoláni do bytí jako forma, která je 9D. Jste organizací energie, která se vyjadřuje fyzicky, emocionálně, mentálně a duchovně ve formě těchto čtyř těl vědomí! Čištění aktivace těchto těl vás může hnát rovnou do galaktické rezonance (obr. 8). Až do března 1994 bylo vaším „nejhustším“ tělem tělo emocionální, které vás vedlo za posledních 11000 let bohatými karmickými střety s bytostmi všech dimenzí. Archetypálně je 4D říše první nefyzickou říší za vašimi fyzickými těly, může být dosažena jedině pocity a slouží jako stínítko pro nefyzické oblasti. Přirozená geometrie vaší 3D formy se přeformovala do přesné pyramidy, umožňující vám zakotvit pevnou Sirianskou geometrii. Vaše emocionální tělo vypadá jako by se vydouvalo z vašeho fyzického těla v této pyramidě, ale jeho proces je nyní u konce – i když někteří z vás ještě pracují na nějakých jeho zbytcích – a vy jste ve svých fyzických tělech urychlováni. Toto urychlení je velmi intenzivní, protože musí být vyčištěny miasmy, a proto si musíte vytvořit Domov, aby vám Země mohla pomáhat. Gaia se začíná znovu zrozovat v každém z vás. Mnoho učitelů vám v urychlování vašeho emocionálního těla pomáhá, vědí, že toto je pro vás bodem snadného dosažení multidimenzionality.
Barbora Hand Clow již vydala Solární astrologické techniky pro usnadnění těchto urychlovacích procesů s názvem: „Pochopení vašich průchodů klíčovými částmi života.“ Práce s tělem je základním vodítkem pro ty jednotlivce, kteří jsou v období let 1987-2012 ve věku 30-50 let. Vydala rovněž trilogii, jak urychlit sama sebe prostřednictvím regrese do minulých životů a multidimenzionálními terapiemi. Jestliže pro vás terapeuti pro tuto práci s tělem nejsou dostupní, může tato trilogie skutečně odjistit hodně věcí z minulých životů zapadlých ve vaší mysli a v buněčné paměti.
Váš posvátný oltář a vaše ka
Ať jste kdekoliv, svůj Domov můžete tvořit dokonce i ve vězeňské cele. Existují dvě velmi posilující metody: vytvoření posvátného oltáře, směrovaného do čtyřech stran a praktikování posvátných tělesných pozic. Pokud se týče oltáře, vyjadřování vlastností a energií čtyř světových stran, jsou rozsáhle vyučovány a jsou dostupné. Potřebujete studovat a zkoumat energii každé ze světových stran a potřebujete si zvolit malé místo – 8 x 8 v rozsahu je perfektní míra – a stanovit jeho střed. Pak vytvořit oltář do čtyřech směrů. Střed oltáře se stává přesným bodem ve vaší realitě, který vystřeluje přímo do centrálního krystalu Gaii a do vašeho vědomí se tlačí energie těchto čtyř směrů ze všech stran. Když sedíte v tomto centru a snažíte se chápat energii každého směru, pak posvátné věci – kameny, kosti, artefakty. dary lásky a krystaly – vejdou do vašeho života. Každý tento objekt bude mít silný vztah k jednomu z těchto směrů. Tím, že umístíte posvátné objekty na svém oltáři do jistých směrů a budete-li si mentálně připomínat to co vás učí a modlit se v tomto centru, bude vaše schopnost dosáhnout multidimenzionality neustále růst a růst. Přírodní živly pod vámi vás budou krmit inteligencí Gaii. Brzy shledáte, že vyhledáváte svůj oltář kdykoliv potřebujete někoho nebo sebe léčit, budete si tam chodit pro odpovědi na své otázky a budete se tam vracet, abyste udržovali spojení s inteligencemi, které jste takto přivedli do své říše.
Když se naučíte soustřeďovat, budou ze středu vašeho oltáře přitahovány deseti-dimenzionálními víry do vašeho místa různé bytosti. Nakonec se váš oltář stane vesmírem obsahujícím všechno. Tímto oltářem může být jeden pokoj ve vašem domě, ale malý prostor v něm zvyšuje soustředěnost. Když tomu věnujete dostatek času, poznáte, kdy se vaše ka objeví ve vašem těle podle toho, jak se budete v tomto vyváženém multidimenzionálním prostoru svého oltáře cítit. A když budete vně, v širším světe, udržíte snadněji své ka ve svém těle, protože budete schopni cítit, kdy je toto ka ve vašem těle a kdy ne. Budete schopni se znovu kdykoliv propojovat se svým ka tím, že se vrátíte do soustředěnosti svého oltáře. Nakonec bude na celé planetě tolik soustředění schopných jedinců, že na ní začne vládnout harmonie.
Model lidských čaker na obr. 9 se liší od modelů na Zemi. Je to Plejádský pohled na systém lidských čaker a liší se umístěním první čakry – zemské čakry – která je středovým krystalem Země (1D vaší říše). V mém systému začíná systém sedmi čaker zemskou čakrou jako vaším uzemněním, pak je pět čaker uvnitř vašeho těla od sexuální čakry po třetí oko a sedmá čakra je umístěna v Galaktickém centru. Vaše tělo je ve 3D, takže vaše první čakra je vaší kotvou v Zemském jádru a z něho vede linie ven skrze 2D telurickou oblast a napojuje se přímo na vaši kořenovou čakru. První a druhá dimenze vaše tělo elektricky aktivují ve vaší kořenové čakře a když je toto probouzení dostatečně silné, energetický had ve vaší páteři začne stoupat a celé vaše tělo se stává elektromagnetickým polem. Toto pole je vaším tělem ve 3D a vytváření domova znamená uzemnění vašeho aktivovaného těla.
Obrázek 10 vám pomůže pochopit, jak vás 1D uzemňuje v jednom bodě. Pak to stoupá trojúhelníkem skrze telurickou energii, která je do vašeho těla lákána vámi samotnými, je-li to třeba. Vaše tělo získává energii ze středu Země, rezonuje s energiemi 2D telurické říše prostřednictvím strun, umístěných ve vašem těle, vytvořených různými elementárními formami, a pak samo sebe ztvárňuje nebo vyjadřuje prostřednictvím čtyř těl vědomí, což cítíte jako že jste živí ve 3D. Představte si 4D archetypální oblast jako baldachýn, který je schopen udržovat ohromnou energii vyzařující z vašeho fyzického těla. Tento 4D baldachýn je držen ve formě podzemními 2D elementárními bytostmi, které vyjadřují Gaiu a má kapacitu přijímat síly od 5D do 9D, umožňujíce vám v sobě umístit velmi vysoké vibrace. Čtvrtá dimenze je díky nahromaděným pocitům dostatečně hustá na to, aby vám umožnila vytvořit mohutný baldachýn, ve kterém můžete shlížet 4D dramata a jestliže dokážete to co vidíte neposuzovat, začnete sklízet a vyzvedat některé velmi pronikavé jemné energie.
Jestliže se vám zdá, že nějak očerňuji 2D a 4D energie, uvědomte si, že je to vaše vlastní zrcadlení! 2D energie a 4D archetypální síly jsou prostě těmi nejhrubšími, těmi, které můžete nejobtížněji vstřebat. Plejáďané cítí jejich vyjádření. Milují jejich ohromující tvořivost. Jestliže vás něco z toho co říkám nutí k posuzování některé energie, zkuste naslouchat, co vám tato záležitost povídá hluboko ve vás. Je to vaše část, kterou nemáte vyčištěnou. Budu vás protahovat mnoha záležitostmi, kterým nejvíce věříte. Budu vás konfrontovat s vaším fanatismem a budu vás vystavovat vaší hlouposti a slepotě, abyste viděli své vlastní projekce, které se k vám zrcadlí zpět. Proč? Tyto projekce jsou tím, co vytváří zlo a když je v sobě uvolníte, podmínky pro tvoření zla jsou rozpuštěny.
Plejáďané v základě mluví o práci s tělem. Hluboko ve vašich tělech leží multidimenzionální zážitky z vaší minulosti, které nyní mohou odjistit vaše vědomí. Před tím, když jste tyto zkušenosti prožívali, nebyli jste schopni je vstřebat. Nyní musí být ve vašich tělech aktivována energie, abyste se mohli chopit nějaké práce, která je před vámi. Musíte si uvědomit, že často prožíváte špatné věci, které odmítáte a pak je zahrabete hluboko do sebe. Během posledních 11000 let Galaktické Noci jste prošli mnoha neuvěřitelnými zkušenostmi, které se staly vaší knihovnou poznání – pamětí pro další stav vývoje. Před dávnou dobou jste se začali rozpínat a zkoušet to či ono, nedosáhli jste toho, ale poznali jste nové možnosti. Nyní, když věci kulminují, všechen tento potenciál vylézá ve všech z vás na povrch.
Jestli o tom pochybujete, přemýšlejte o své historii. Jak jinak dokážete vysvětlit takovou hojnost dramat, která se udála na vaší planetě? A co jiného bylo příčinou vašeho zabíjení se po tisících kvůli kousku malého území na vaší planetě? Když o tom přemýšlíte, vidíte, jak se klubaly 2D elementární síly pocitů, takových, jako je krvesmilství (krevní chlípnost), na povrch, když vás 4D archetypální bytosti vháněly do bitev. Co jiného vysvětlí drancování a kanibalismus v Bosně a Hercegovině a ve Rwandě? Jste nasáváni do ohromného množství dramat proto, abyste se nad nimi mohli zamyslet. Nebylo by lepší utnout hlavu svému vnitřnímu drakovi, nežli se dívat na TV, zatímco jsou touto jeho silou celá území ponořena v Agónii?
Vědomé aktivování vašeho ka vás nyní posune dál. Znovu poukazuji na obr. 10: Své ka nejlépe pochopíte, když si jej představíte jako 4D baldachýn nad svým tělem nebo jako energetické pole. Pro jakoukoliv dimenzi je zdrojem silné aktivační energie dimenze ležící právě pod ní a pro vaše fyzická těla leží silný zdroj síly ve 2D říši živlů. Zdrojem aktivace vyšší frekvence je v každé dimenzi dimenze, ležící přímo pod ní. Proč je tomu tak? Jste v těsné rezonanci se 2D proto, abyste byli schopni cítit hustotu jejích vln ve svém těle a kmitáte dostatečně úzce se 4D proto, abyste cítili, jak vás aktivuje. Dříve, nežli můžete dosáhnout ostatních dimenzí, musíte otevřít brány do 2D a 4D, stejně jako se musíte nejdříve sladit se svými vlastními sousedy, než se můžete vydat do jiných zemí. Musíte mistrovsky zvládnout elementární říši, abyste se sjednotili s Gaiou a musíte zvládnout své pocity, abyste dokázali uchopit mnohem jemnější dimenze. 4D archetypální oblast potřebuje dosáhnout vašich fyzických vibrací, abyste mohli opravdu poznat Gaiu tím, že budete pracovat s její elementární inteligencí. Všechny dimenze jsou mnohem více promíchané, než si dokážete představit a žádná dimenze nemůže přežít, když se periodicky nenavrací do integrity celku.
Jak můžete na Zemi zvládnout 4D archetypální dramata, která jsou ve skutečnosti přáními a touhami z éterických říší, aby s vámi komunikovali? Éterická oblast má tak jemné vibrace, že ji nedokážete číst aniž prostoupíte dimenzí, která leží nad fyzickou. Toto prostoupení nebo přenos se děje tehdy, když váš přijímač obdrží elektrické signály a přemění je ve slyšitelný zvuk. Naslouchejte opatrně. Do této pocitové oblasti vnášíte mnoho negativity, protože si myslíte že vás používá. Avšak nemáte jinou cestu, nežli projít touto branou. Musíte se zamyslet nad tím, jak to funguje, protože tak jak to popsal Zacharia Sitchin, manipulovali Anunnaki vašimi geny. V knize Znamení Atlantidy popisovala naše vozítko, jak atlantští vědci dekódovali v laboratoři fotony a kde ukázali, jak mimozemšťané mohou vytvářet lidi dekódováním jejich DNA. Dobře, vaše DNA je nyní znovu dekódována. Jste testováni a zkoumáni svými vědci, kteří jsou ve skutečnosti Anunnaki. Říkají vám, že mohou léčit nemoci upravením vaší DNA. Já, Satya, vám pravím, že vaše DNA může být opravena uvolněním negativních emocí, vyčištěním miasmů z vašeho těla a opětným dosažením mentální čistoty a ryzí duchovní celistvosti. Vaše DNA a vaše tělo jsou odrazem vás samých, tak na sobě pracujte a dejte si pozor na toho, kdo vás rozebírá.
Když chodíte po povrchu planety, stůjte ve vertikální ose k Zemi a prociťujte svou první čakru v krystalickém jádru Země a nechejte stoupat energii této čakry svým tělem. Prociťujte energii Gaii, jak stoupá vaším tělem, vystupuje vaší hlavou ven k vaší duchovní nebo korunní čakře, umístěné v Galaktickém centru. Tato kosmická čakra pro vás udržuje otevřený koridor do nefyzických říší a neustále se otáčí. Když toto Galaktické centrum cítíte, znovu zaměřte svou pozornost Já do centra Země, pak obraťte svou energii z kosmických říší zpět, sestupte do svého těla a projděte svými pěti čakrami. A když takto proháníte energii nahoru a dolů, zaměřte se na pociťování emocionálních bloků. Jsou tyto bloky sexuálního původu, nebo jste nedali možnost projít některým pocitům, nebo pramení ze zablokovaného srdce, které se ostatním odmítá odevzdat? Jsou bloky ve vašem krku výsledkem nevyslovení některých svých pravd, nebo máte bloky ve třetím oku, takže nejste schopni vidět přírodní živly a archetypální učitele? Hledejte, které čakry jsou zablokovány a naprosto se oddejte pátrání v těchto říších.
Kde jsou vaše bloky poznáte tím, když se podíváte na část svého 3D života, která je nerozvinuta. Např. zabraňuje vám nějaká materiální ztráta v prožívání sexu, nebo vám brání ve vyjádření toho, co cítíte že je pravda? Podívejte se, kde je ve vašem životě něco zdánlivě neřešitelného, kde je místo, o kterém si myslíte, že to vyřešíte až příště. Zastavte se právě v tom místě a vyřešte to hned! Vaše čakry se neotevřou když nebudete naprosto ctít pole, ve kterém žijete – 3D – protože je atmosférou, ve které přijímáte vlny z ostatních dimenzí.
Pět čaker ve vašem těle jsou vašimi osobními spojkami mezi fyzickými oblastmi. Ať už ležíte na lékařském stole nebo v posteli se svým milencem, nebo v posvátné zóně, kde můžete cítit vesmír, představte si, jak ležíte na základně rovnoramenného trojúhelníku a vaše tělo míří do bodu přesně pod vámi v centru Země. Přesuňte své vědomí do tohoto bodu a pociťujte, jak hluboká je vaše úcta ke Gaie. Pak, s použitím síly Gaii, cestujte s tímto trojúhelníkem dolů do země abyste dosáhli elementárních sil ve svém těle, které potřebují uvolnit. Vnímejte, jak cítíte struny znějící ve vašem těle a přesuňte vědomí přímo do míst svého těla, kde můžete cítit, jak elementy volají po svém uvolnění a požádejte je o to co vám chtějí říci. Vaše tělo ztěžkne a zhoustne jejich úchvatnou energií, ale zůstaňte tak s vědomím, že jste chráněni.
Sledujte všechno, co se objeví na vaší vnitřní obrazovce, ať už to přichází třeba z dávné minulosti. Neposuzujte to, protože to může být příběh z doby před miliony let, který s vaším teď vůbec nesouvisí. Ať je to cokoliv, nebylo tomu ve své době nasloucháno, takže si važte této informace a naslouchejte jí. Náhle ucítíte, jak moc si tento příběh přeje být poznán a pochopen. Važte si ho, zapamatujte si ho a nechejte ho odejít. Jděte dál a pociťujte světlo a blaženost svého těla, když jej začnou zaplavovat pole vyšších dimenzí. Při vlévání této síly se silněji než kdykoliv předtím zaměřte na místo, kde cítíte vibraci velkých elementárních sil. Volejte vibrace vyšších dimenzí přímo do tohoto místa. Když se začnou ty veliké elementální síly přírodních živlů vracet do Země, můžete pocítit krizi. Ale představte si, jak jsou šťastné, že jdou domů. Představte si, jak jste vy šťastni, když můžete jít po dlouhé době zase domů když po tom tolik toužíte a nechejte je odejít. Představte si, jak by historie vypadala docela jinak, kdyby jen jeden člověk poznal kdo je Adolf Hitler, když byl dítětem.
Jestliže se nyní budete takto uvolňovat, představujte si sama sebe ležící na stole se 4D archetypální obrazovkou nad svým tělem. Je to vaše kino, váš film a když to budete sledovat na své obrazovce, budete zcela ohromeni a potěšeni z toho, co na ní je. Zpočátku vám to bude působit bolest, až hluboko zahrabané věci začnou před vašima očima vystupovat, ale vaše zvědavost rychle vyhraje. Proto my, Plejáďané, tolik milujeme vaši zvědavost. Nutí vás zkoumat věci, o kterých si myslíte, že jsou vně vás. Pak, když jednoho dne zjistíte, že jsou uvnitř vás, uvědomíte si nakonec, že jste chrámem pěti energetických center, která mohou získávat údaje z jakéhokoliv zdroje. Když tyto údaje získáte, pošlete je Gaie, protože nejste schopni udržet takovou energii ve svém těle, když vámi jednoho dne začne proudit. Když dimenze kmitají ve stejném rytmu, začíná vzájemná výměna energií a vy existujete ve všech dimenzích současně.
Jak jsem již řekla, naprosté ponoření Slunce do Fotonového Svazku současně odjistí všechny dimenze a vy budete muset opustit své tělo, jestliže nebudete ve 3D uzemněni a schopni udržet frekvenci všech devíti dimenzí. Nyní začal čas abyste pracovali s Plejádskými léčebnými technikami.
3. ALCHYMIE DEVÍTI DIMENZÍ
Co tím já Satya myslím, když říkám, že myšlenka tvoří skutečnost? Mnohé z vás zaráží, že doslova všechno co se vám stane, je záležitostí vaší mysli. Někteří z vás si s tím hrají, aniž mají ponětí, co to ve skutečnosti je. A někteří z vás se probouzejí a uvědomují si, že si kolem sebe neustále vytvářejí celý gigantický svět – svět vytvořený vaší myslí. Potom tomuto světu odpovídáte skrze své pocity – vaše osobní reakce na to, co jste vytvořili. Z fyzikálního bodu pohledu je logické, že skutečnosti, které každý den prožíváte budou anulovat, nebo zařizovat všechny ostatní skutečnosti, které vás potkávají. Avšak, jestli máte to štěstí, že žijete v malé komunitě, kde se většina lidí dostatečně zná, budete si vědomi toho, že každá osoba si žije svůj kompletní denní scénář, témata vašich scénářů se vzájemně prostupují, ale vy kolem sebe procházíte jen s letmým pozdravem. Když se na lidi díváte po energetické stránce, budete překvapeni, jak se jejich vzájemné reality prolínají, a že každá komunita vypadá jako ohromný geometrický komplex. Jediný způsob, jak dosáhnout jakékoliv reality, je skrze vnímání. Reality nejsou pevné a prostor mezi věcmi je neuchopitelný. Můžete si každý svůj pocit a myšlenku, která vejde do vašeho vědomí zvolit, a tyto volby vytvářejí váš svět.
Všechno na čem záleží je to, jestli vnímáte co se děje ve vztahu k vašemu vnitřnímu světu. Až poznáte, jak jsou vnější události vytvářeny vaší vnitřní energií, potom, jaký je význam všech těch světů, které tvoříte svou myslí, všech těch bijáků? Naučili jste se z nich něco? Prošli jste všemi těmi bohatými pocity, které tyto děje vyvolaly? Jaký by byl význam čehokoliv co vám odráží váš vnitřní svět, kdyby vás to nemělo změnit? Když si uvědomím, jak 3D funguje, nezapomeňte prosím, že vaše velká matka Země poskytuje prostor pro všechny tyto bijáky.
Mé lepší porozumění tomu, jak to všechno funguje nutno přičíst jedné události v životě mého vozítka, která se udála při psaní této knihy. Věnuji čas tomu, abych vám o tom pověděla, protože tento příběh je výtečným příkladem toho, jak se Plejáďané učí o vaší realitě prostřednictvím vašich prožitků. Nejbližší kolegyně mého vozítka Diana, trpěla mozkovým aneurysmem a během operace mozku se aneurysmus projevil. Mé vozítko Dianu neustále navštěvovalo v městské nemocnici s alopatickou léčebnou praxí. Jak tak přicházela a odcházela, přicházela na to, jak můžete používat svůj vlastní speciální „poklad“ k tomu, abyste opravdu pronikli temnotou. Povím vám ten příběh, protože vás uzemní, a až se bude vaše planeta reorganizovat, nabídne vám nástroje k přežití.
Kritická podmínka vaší planety je očividná: Vaše planeta vyžaduje kompletní předělání všech jejích systémů, protože dorazila do konečného bodu své materializace. Alopatické léčení je ideální oblastí pro uvědomění si stavu materializace, protože pravé zdraví je ve skutečnosti nefyzickým stavem. Zdraví je pobývání v rezonanci s jádrem vaší planety. Je udržováno tajemnými způsoby a je to vaše bohatství. Slova zdraví, tajemství a bohatství jsou zvukově kódována. Materializace zdravotnictví postavila zeď mezi vaše těla a přirozený proces vaší planety. Vydáváte všanc vaše těla, jste hadr na holi a vaše orgány jsou nabízeny na trhu. Jak se dáte zase zpátky dohromady?
Zkušenost s aneurismem mne naučila nové metodě přeorganizování 3D prostřednictvím mysli. Pro ty z vás, kteří se rozhodnete s tímto konceptem pracovat platí, že musíte tvořit z nejvyšší hladiny zájmu, protože nefyzické formy stvoření jsou založeny na silné touze, jejímž základem je láska. Mnozí z vás již na to přicházíte a mne toto učení se s vámi velmi vzrušuje.
Zdálo se, že Dianu bolívá žaludek, měla závratě a silnou rýmu. Protože si vždycky vybírala přírodní léčebné metody, mé vozítko se jí zeptala co chce dělat. Diana požadovala práci s tělem. Mé vozítko si byla jista, že se děje něco velmi vážného, ale respektovala Dianinu volbu, nevyhledat radu lékaře. Není možné léčit jakýmkoliv způsobem, dokud si nemocný nepřeje specifický zákrok. Mé vozítko se rozhodlo vést léčebné sezení, ve kterém volala všechny nefyzické bytosti, které pracují s Dianou. Položila svou přítelkyni na masážní stůl, použila šalvěj, peří orla, krystaly a vydří kůži, která se používá jen v některých případech. Kolem Dianina aktivovaného těla uvnitř velkého kruhu z šalvěje se objevilo nejpodivuhodnější shromáždění chemických elementálů, jaké kdy mé vozítko viděla. Diana byla jasně schopna pracovat s úžasnými silami! Však si také po léta stěžovala, že ji nějaké síly omezují. A tato skupina elementálů byla jasným zdrojem tohoto omezení. Jako kterýkoliv léčitel jednající s velkým traumatem, naše vozítko dělala všechno proto aby pochopila co se děje. Diana byla celá léta kadeřnicí a mé vozítko předpokládala, že do jejího těla se nasákly chemické elementy z jejího salónu. Mé vozítko cítilo, že jsou připraveni se vrátit domů, do země.
Tím že mávala orlím peřím ve vzduchu kolem Dianina těla, vytlačovala z něj elementály, pak jim požehnala, projevila jim svou úctu a poslala je zpátky do jejich 2D říší. Jak se navracely do svého panství, shlukovaly se do úžasné spirály energie. Jak se její tělo začalo posilovat, Diana upadla do hlubokého spánku. Celou noc nějací elementálové poletovaly kolem stromů a mé vozítko je žádala, aby šli domů. Ráno bylo klidné, pokud se týče elementálů, ale nikoliv Diana. Čím by to mohlo být? Diana se svíjela a chvěla po celém těle. Co by to jen mohlo být? Stěžovala si, že ji strašně bolí hlava, zvracela a nakonec požádala, aby ji vzali na ošetřovnu.
Diana měla mozkový aneurysmus řadu let a naše vozítko cítila, že to musí být místo kontrolního centra jejích elementálních učitelů. Za pár týdnů doktoři zjistili, že má Diana také rakovinu, takže bytosti, které mé vozítko viděla mezi stromy, byly pravděpodobně chemické elementy, které uvedly do chodu rakovinu. Z pohledu Plejáďanů jsou taková centra, jako měla Diana v mozku, časově kódované implantáty, které zabraňují lidem, aby se probudili příliš rychle. Explodovali byste, kdybyste uvolnili své miasmy zpět do jejich panství příliš rychle. Z mého pohledu je Dianin případ jedinečným příkladem probouzení, jímž jste nyní všichni požehnáni. Od roku 1998 budete všichni prožívat svá vlastní probouzení. Nejtěžší fáze vašeho pozvedání – vaše plné navrácení do sladěnosti se Zemí – bude uvolněním těchto miasmů, skrytých hluboko ve vašich tělech. Tento konkrétní aneurysmus byl velkým probuzením, který mi měl jako Plejáďanu co říci, protože jsem ještě docela nerozuměla vaší bolesti, bolesti vtělených lidí. Mé vozítko se bránila důkazům, aby vám řekla o tom co přichází, protože vás tolik miluje. Avšak nyní je čas, abyste tyto zprávy dostali. Stačí jen věřit. A naleznete způsoby, jak se vyléčit a budete tím ohromeni. Léčení samotné vstoupilo nyní do fyzické říše a vy musíte být všichni velmi bystří a velmi pevní. Fyzické léčení je velmi hluboké, ale jenom tehdy, když restrukturujete svůj emocionální svět založený na tom, co jste se naučili během fyzického traumatu.
Dostali jste někdy sprchu ohromujícího vhledu o tom, jak restrukturovat všechny reality kolem sebe, zatímco jste byli uprostřed obrovského traumatu? Například, váš otec umírá a matka je rvána hlubokou krizí. Celé její srdce je vystaveno na pospas a vy vidíte svět jejího vnímání ve vizi rádiových paprsků. Vaše rodina vůbec nefunguje, všechny její pravdy jsou vystaveny jako ve výkladní skříni a zdá se, že by tato situace mohla každého z vás zavést do integrity, do své i vzájemné celistvosti. A já pak znovu a znovu pozoruji, že vy na takovéto zjevení ve třech měsících zapomenete! Ale právě v těchto obdobích je možné restrukturovat celou planetu! Všechna vaše traumata a bolest se dějí jen proto, abyste viděli svět ostatních! Důvod, proč jste nyní v takových trampotách je ten, že jste těchto období nepoužili pro svůj vhled, takže se 3D události stávají stále většími a většími. Jste jako polámané gramofonové desky.
Z pohledu mého vozítka byla její přítelkyně osvícenou bytostí, která byla uprostřed titanického boje se svými omezeními. Mé vozítko vždycky věděla, že Dianino vnitřní poznání bylo nadčasové. Jako vždycky, když se objeví nějaké omezení, je tomu tak proto, že neobyčejné uvědomění této osoby nebylo v jejím mládí rozvinuto. Diana byla obdařena plně osvícenou matkou, která ji neustále pobízela, aby otevřela své srdce, tak aby byla schopna svůj dar obdržet v době, kdy na něj bude připravena. Ale Dianin čas ještě nepřišel a její dar byl uložen v časově kódovaném kontrolním centru hluboko v jejím mozku. Potlačené tvořivé vyjadřování bude vždycky napadat vaše těla a vnitřní zloba z této frustrace je příčinou toho že jste nemocní!
Používám Dianu jako příklad, protože mozkový aneurysmus a rakovinu přežila a mé vozítko byla tímto zázrakem ohromena. Tento prožitek prohloubil její víru v časování událostí a ve vývoj a mé vozítko vždycky ví, že cokoliv se v jejím životě objeví je lekcí, která musí být pochopena. Jinak bolest a trauma není dostatečně oceněno. Povídám vám toho více o této události, protože léčení je důležitým základem vašeho Plejádského já. Jsem zde abych vám pomohla pochopit vaše tvořivé síly, protože jste také Plejáďané. Už jste zapomněli na své hvězdné propojení, ale nyní se vaše těla hvězdám otevírají. Hvězdy jsou nukleární, a proto se nyní otevírání přesunulo do vašich těl, neboť jsou to vozítka pro vaše tvůrčí možnosti.
Hledání vaší Monády
Hluboko uvnitř každého z vás je „poklad“, dar který jste při svém rozhodnutí se sem inkarnovat přinesli z hvězd na Zemi. Tento poklad je monádou poznání, které je multidimenzionální a leží hluboko uvnitř vašeho vědomí. Dianin dar je zářivý příklad o fungování elementálů. Jak to vím? Je to jednoduché: jakékoliv trauma, do kterého se dostanete je vaším tréninkem k tomu, abyste si dokázali představit, jak máte přijmout svůj dar. Každé trauma, které moje vozítko prožívala, vidím jako hlavní části jejího tréninku. Avšak vy svá traumata odmítáte, a tak je nekonečně dokola opakujete místo abyste se z nich učili. A tak jenom vytváříte další události a věci. Jste si jisti, že jste si nyní všimli jaké hrozné věci vytváříte – odpadky, hráčská doupata, vrahy, auta a bomby? Když jste nyní stvořili tolik neužitečných věcí, cítíte se za to vinni. Ponořeni ve vině, zapomněli jste vytvářet správné věci, a pak zjišťujete že jste omezováni. Ale všimli jste si někdy ve své zášti k tomu co vám vaše kultura předkládá, že se cítíte omezováni? Právě v tomto vnitřním pocitu že jste omezováni je cesta k vaší vlastní tvořivosti.
Kdybyste po této cestě šli, nepotloukali byste se kolem toho, co vám váš vnitřní „poklad“ vždycky říkal abyste dělali. Váš „vnitřní poklad“ je vždycky frustrován, když má přitahovat do vašich těl velké elementální síly a ony, pokoušejíce se vás přimět k tomu abyste mu naslouchali, uvrhuje vás do nemoci. Je to jejich zaměstnání – přimět vás k slaďování se s 7,5 Hz frekvence Země a zastavit vás ve vašem přílišném zaneprázdnění. Tyto síly vás milují a budou vás objímat a stahovat dolů pod drn jeden život za druhým, když si nebudete naslouchat. Vibrují jako radioaktivita, nutíce vás abyste se stali nehybnými/mrtvými, nebo aktivními/tvořivými. Když není tvořivost nacvičována a uváděna do projevu, obrací se sama proti sobě a stává se destruktivní. Jak jsem řekla, emocionální dávení je u konce a začíná práce s fyzickým tělem. Každá nemoc, kterou v letech 1994 až 1998 statečně proděláváte a léčíte, je nemocí, která by vás, až bude Slunce ponořeno ve Fotonovém svazku, okamžitě zahubila.
Jak dokážete tyto elementální síly vidět? Ze všeho nejdříve se ponořte hluboko dovnitř sebe a prociťujte místo ve vašem srdci, které ví o tom, že můžete tvořit cokoliv. Všimněte si, že tento vnitřní prostor je za hranicí emocionálna a fyzična. Všimněte si, jak je ve vašem srdci ve skutečnosti čisto! Je to ryzí, nezávislé vědění. Jděte se svým vědomím do tohoto místa. Z tohoto místa přesně víte, jak v kterékoliv situaci reagovat. Prociťujte přání elementálních živlů, existujících uvnitř vašich těl, kteří čekají aby vám pomohly uvolnit vaše miasmy. Jestliže to budete dělat tak dlouho až uvolníte jejich touhy, všechno kolem vás se změní, přeorganizuje a vy spatříte všechny stezky, kterými můžete sejít dolů, abyste své dary obdrželi. Když přijmete své dary, pak z vaší tvořivosti zmizí hněv a vy se budete cítit báječně! O tomto jsem své vozítko hodně naučila a vy se můžete také naučit jak tyto energie cítit ve svých tělech. Jenom si všímejte jak se cítíte, když jste celí vzrušení a pak své vzrušení následujte.
Váš vnitřní poklad, nebo osobní monáda, nemá nic společného s vaší prací, nebo s vašimi vztahy. Avšak aktivování vaší monády bude rychle srovnávat všechno co se týče vaší práce, vztahů a zdraví, protože fyzické a emocionální skutečnosti jsou prostě vaše pomůcky k vyjadřování vaší tvořivosti. Na vaší planetě je naprosto pomateno chápání jak jednoduše tvořit, protože si pletete vytváření se základním materialismem, a protože vaše monáda není fyzická, nemůže rychle jednat. Co má vaše monáda společného s vaším pokladem? Monáda je forma, která v sobě drží poznání vašeho vyššího já, která naprosto chápe 3D skutečnost. Jestliže s ní začnete pracovat, bude to tak úžasné, že z vaší skutečnosti zmizí jakékoliv omezení. Například, jakákoliv fyzická nemoc, třeba jako aneurysmus, může být vyléčena, když změníte chování, které ji udržuje ve formě. (Věda již poznala, že je mozek holografický, neurofyziolog Karel Příbram a fyzik David Bohm na to nezávisle na sobě přišli v sedmdesátých letech.) Takže jakékoliv poškození mozku může být vyléčeno a změna myšlení může změnit zaběhlý vzor. Jiná část mozku může v některých případech dokonce převzít funkci poškozeného místa, protože mozek je holografický – každá jeho část odráží celý jeho vzor.
Protože je váš mozek holografický, vaše vyšší já ví jak vám má pomoci změnit vaše chování, které omezuje vaše tělo. Avšak k tomu potřebujete informaci ze 3D a vaše vyšší já vás jemně povede k tomu, abyste je našli. Vy však musíte naslouchat svému vnitřnímu vedení. Například Diana měla symptomy označující rakovinu a bylo by od ní moudré kdyby hledala diagnostiku, ale ona to neudělala, protože neměla úctu k alopatickému lékařství. Zmiňuji se o tom, protože alopatické lékařství má hodně co nabídnout a vy musíte najít vhodné způsoby jak ji použít a přírodní léčení musíte použít také tehdy, když je to vhodné. Inteligence vašeho vyššího já je ohromující a všechno co máte dělat je, převzít zodpovědnost za co největší poznání různých pomůcek, které máte k disposici, tak aby vám vaše vyšší já mohlo dát impuls zdali jít k doktorovi, nebo k akupunkturistovi.
Diana například ukázala mému vozítku jak se elementální energie, potřebující své vyjádření, stěhují do těla a jak nakonec mohou vytvořit nemoc. Já Satya učím o tom své vozítko po celé roky, vidí to v mnoha případech a je schopna udělat diagnózu jen tím že se podívá na 2D učitele usazené v lidském těle. Brzy to bude umět dělat každý z vás. Dianin případ byl pro ni velmi poučný, protože viděla, jak tento proces pracuje v lidském mozku. Protože aneurysmus byl nejprve stvořen myslí, potom čistá mysl je přesně to, co jej může odstranit! Samozřejmě, když je fyzické tělo značně poškozené, potom může být chirurgie požehnáním proto aby zachránila život, ve kterém můžete mít možnost přijít na to, jak tvořit z čisté mysli.
V propojení neurologické péče mé vozítko vidí, jak se nakonec může v lidských hlavách propojit celá továrna nebo celé město. Nyní je čas, aby vědci zastavili vytváření věcí, které se stále více vymykají fyzikálním procesům v lidských tělech. Mnozí vědci již vědí, že myšlenka tvoří skutečnost, a že mysl může léčit. Ale všichni vydělávají hodně peněz zaváděním přístrojů a aplikováním drog a nikdo ještě nepřišel na to, jak získat peníze za myšlenku. Oblast, kde jste nejvíce vyvedeni ze své celistvosti, jsou vaše peníze. Všimněte si, že slovo „drahý“ způsobuje, že se vytrhnete ze svého snění, ze své mysli, jako kdyby byla řeč o vaší ex-manželce. Drahé vybavení je obrovskou kontrolující manipulací, které vám umožňuje se vyhýbat myšlení a bude se stále zvětšovat, dokud si budete cpát do hlavy, že vás kdokoliv, nebo cokoliv omezuje.
Tyto omezující systémy víry jsou hluboce zakořeněné, takže nastal můj čas na rouhavou vyjížďku parníkem, která vás zbaví vaší posedlosti ohledně Boha, jako velkého, Bílého Otce. Varuji vás, možná se vám tyto další informace nebudou líbit. Ale máte výběr mezi plaváním si ve světelných tělech vaší vlastní buněčné paměti, nebo být nasoukán do mechanické matrice absolutního omezení.
Protože tyto informace bude těžké pozřít, soustřeďte se nyní do svého srdce! A když jste v něm, kdykoliv zjistíte že těžce dýcháte s brněním v hlavě, nebo s pocitem svírání ve svém žaludku, prosím, vraťte své vědomí do svého srdce. Potom se zhluboka nadýchněte a vydechněte. Lidé, vy jste nemilovali své vlastní otce, protože Bůh Otec vám kradl vaše city k vašim pravým otcům.. Vaši zmaření otcové omezovali vaši tvořivost, protože byli tolik plní bolesti. Plejáďané jsou 5D tichým centrem vaší 9D Gaianské struktury a je to vždycky toto centrum, srdce, které vynáší na povrch klíčové otázky. Protože vaše srdce aktivují vaše těla, nezapomeňte, že Plejáďané jsou vládci božího srdce. Jestli říkám něco rouhavého, dýchejte zhluboka a smějte se se mnou.
Abraham a uranium
Je čas vám připomenout, že nukleární válka již na Zemi proběhla. Protože tento fakt je skrytý, a ačkoliv jste rozštěpili atom, nemůžete vidět nebezpečnost situace, protože si myslíte, že atomová válka je pravděpodobná budoucnost. Faktem je, že nukleární válka je minulá událost, kterou jste neprošli a zachvátí vás, jestliže neprojdete tímto poznáním.. Vím že teď je čas, abyste jednali se všemi svými zakódovanými vinami, které vás ochromují, protože cítím, jak jste zoufalí. Tato gigantická vina stvořila nějakého dokonalého, za vše zodpovědného Otce, který vás blokoval před vaší zodpovědností. A to z vás udělalo ovce. Nukleární válka v roce 2024 př.n.l. vytvořila Mrtvé Moře, a způsobil to Abraham. Nežli mne začnete napadat slovy „ach Satyo, jak můžeš tak neuctivě mluvit o našem velkém Otci?“ prosím řekněte mi, proč obdivujete Edwarda Tellera – tell her – (v češtině: řekni jí) a S.W.E.A.T. tým z Los Alamos?
Důvodem proč nejste schopni vidět pravdu o této části vaší minulosti je ten, že nukleární události staré tisíce let, vyvrhly touto explozí 2D elementální formy ven z jejich říše. Příčinou toho, že cítíte bolest přírodních živlů tak intensivně je, že byla zkonstruována Hebrejská Bible, aby vás zavedla do všelijakých příběhů, kromě toho nejdůležitějšího. Jahve je zpodobňován jako pomstychtivý ohnivý bůh a tak jste stavěli chrámy a tvořili náboženství, abyste někde uskladnili své veliké odmítání. Ano, vaše kostely a církev jsou konstrukce a systémy pro udržování tohoto popírání pravé skutečnosti. Toto popírání bylo během období nahromaděno a nyní ve vašich tělech existují implantáty, které je udržují a stejně jako nukleární reaktor, teď vaše těla zvracejí emocionální smetí. Dále, svému odmítání jste se vystavili rozbitím atomu. Einstein probudil temnou vzpomínku na tuto hroznou pravdu, zděsili jste se a tak jste to šoupli do pravděpodobné budoucnosti. Mnozí z vás mají ohledně Jahveho nervosní pocity a někteří z vás intuitivně vědí, že to udělal „on.“ Tato peprná a pichlavá myšlenková forma se manifestuje ve vaší současnosti jako seriózně zakořeněný apokalyptický postup, jako ten nejnebezpečnější trend vaší skutečnosti. Když se zbavíte své posedlosti po bohu otci, umožní vám to vyhladit apokalyptický myšlenkový jed, a tak mi dovolte vám povídat o Abrahámovi.
Na konci třetího tisíciletí př.n.l. Nibiru kontrolovalo Ur, pravěké Sumerské město na řece Eufratu a Nibiruánci se nazývali Sumeřané. Tak jako Vatikán, tak i Sumerská kontrola byla teokratická. Když si tak prohlížím vaši minulost, vidím Abraháma vyslaného z města Ur, nesoucího nějakou malou krabici s něčím zářícím uvnitř. Pečlivě ji opatruje protože ví, že tento element je velmi nebezpečný a vytváří veliký strach. Tento element pochází z hloubky země hluboko pod městem Ur, kde byl uskladněn Nibiruánci. Odtud pramení slovo „uranium.“ Je čas abyste si všimli, jak hluboce jsou tato slova kódována – místo kontrolního centra vaší tvořivosti se nazývá „cranium.“ Veškerá omezení i potenciální tvořivost ve vašem světě existuje právě ve vašich jazycích. Z mé 5D perspektivy je vaše slepota k smíchu, kromě toho, že vás může zabít. Faktem je, že byl Ur hlavním městem Nibiruánců, které Anu vybral k uskladnění radiace. Jestli se chcete o tom více dozvědět, tak sledujte cestu Archy z Covenantu, postavené aby v těch dnech uskladnila radiaci. Abrahamovým posláním bylo, aby uložil sílu Anu do chrámů Anun-naki, tak aby Anu kontroloval emocionální těla vašich předků. Byl to zásah do kultury, která byla den ze dne ucelenější, a bylo by dobré si uvědomit, že tento problém nezačal ve dvacátém století. Uranium prochází procesem polovičního rozpadu, který je příčinou, že se vzrůstající měrou přeměňuje v odpadové elementy. Nazvu toto skladiště sil Anu jako „Anu bomba“ a jak se tak na vás dívám, vysvětluje to, proč se na své moderní fyziky díváte téměř jako na bohy. Když to vidím, shledávám zde symbiotický vztah mezi srážením emocionálního těla prostřednictvím karmy a srážením radioaktivních elementů přes transmutační proces. Nezapomínejte, že vždycky dobře nerozumím věcem, jak fungují ve vaší realitě, a když říkám že vás čtu, nebo sleduji, pokouším se vidět co se děje ve vašich tělech. Snažím se tyto symbiózy chápat, protože vím že povedou k tomu, abyste si uvědomili tento transmutační proces. Vidím, že přeměna radioaktivních materiálů je hluboce spjatá s prací, kterou děláte na svých emocionálních tělech. V tomto smyslu je radiace darem Anu, nebo Nibiruánců.
Můžeme se na to dívat mnoha, mnoha způsoby. Ale pojďme zpět k Anu bombě: Jak vidím, Abrahám nese svou radioaktivní krabici a vypadá to jako když má být použita k uložení vědomí Anu v chrámu, aby na Zemi nastala nová úroveň Nibiruánské kontroly. A tak v začátku věku Býka se objevil proud patriarchálního vědomí, které vás nyní zotročuje, aniž vás zajímá, co je vám doopravdy nabízeno. Během věku Býka se hodila válka a kontrola. Nyní se sem již ale nehodí.
Uranium bylo potřeba uskladnit na středním východě, v Levantě, protože tato část planety byla kdysi ponořena hluboko v oceánu, kde byla blízko horkému vnitrozemskému plášti. Posunem kontinentů a zemské kůry byla, během roku 10 800 př.n.l. při posunu pólů, tato oblast planety vyzdvižena na její povrch. Na tomto místě mohl Anu způsobit, aby tato mocná energie byla uskladněna velmi nebezpečným způsobem. Všechno to však záleží na vašem bodu pohledu. Nakonec, výsledkem uskladnění tohoto vědomí emocionálního těla je, že jste prošli mnoha prožitky a spoustou karmy. Nezapomínejte, že vaše Slunce a všechny hvězdy jsou nukleární. A všimněte si, jak střední východ po dlouhý čas zotročuje lidi.
Anu chtěl zkrátka kontrolovat svět. Je velký bůh otec z Nibiru a Země byla jeho vybraným 3D teritoriem. Přirozeně že on ví, co je pro vás nejlepší. Takže kdykoliv se zkontaktuje se Zemí – když Nibiru vstoupí do slunečního systému a Nibiruánské lodě přistávají na Zemi, nebo když vás monitoruje skrze chrámovou technologii – prostě vás používá. Když jste se kolem roku 2000 př.n.l. stali dostatečně sebereflexivními, vaše pocity se začaly probouzet. Ale Anu neovládal pocity. Viděl, že se vymykáte jeho kontrole a věděl, že uranium by mu umožnilo vás zaměřovat dokonce i v období konce Mayského kalendáře, kdy bude daleko od slunečního systému.
Když vás Anu monitoruje, 4D archetypální síly vám mohou dávat impuls, abyste ve 3D hrály jejich dramata. Nezapomeňte, že 4D je nejvíce polarizovanou dimenzí, zatímco 3D je čtyřsměrná dimenze, ve které se věci dějí. Po uplynutí 5000 let je uranium dokonale znečištěno třením emocionálních těl – lidskou karmou. Plejáďané ji v žertu nazývají „Anu-karma.“ Jako výsledek toho, jak vámi 4D zmítá a jak chodíte od jednoho ke druhému, jsou lidské pocity velmi urychleny. Začínáte se celkově propojovat a aktivní radiace Anu bomby nezvládá všechnu tuto neusměrňovanou tvořivost. Jak tak pobíháte tam a zpět jako myši v psychologické laboratoři, emoce jsou vmetány do nevhodných říší. Uranium udržuje vibrace ve vašich fyzických tělech, které rezonují s řádem, který zavedl Anu.. Avšak na principu polovičního rozpadu urania mohu pozorovat, že původní Anu bomba selhává. Část z toho mohu s vámi dekódovat, protože plutonium je nestabilní částice, která nejtěsněji rezonuje s naším 26000-letým Plejádským cyklem. Plutonium je všem Plejáďanům ve vašem životním prostředí smrtelné. Nezapomeňte, že mohu vidět do vašich těl jako Geigerův přístroj a vidím, jak se špunt Anunnaki kontroly ve vašich tělech viklá. Když přeměňujete emoce, přeměňujete plutonium, což umožňuje Plejáďanům, aby na Zemi přinesli více lásky.
Mezitím je armádním průmyslovým komplexem uvolňováno do vašeho životního prostředí stále více radiace. Zdá se, že nikdo nemá tolik síly aby to zastavil, cítíte to jako svého Boha, protože se to dotýká staré hry sil Anunnaki. Anunnaki vás vedou k vyrábění radioaktivních materiálů, vy to jako potrhlí děláte a Einstein je pro vás bůh. Rozhýbejte se, lidé! Krutě platíte za to, abyste byli otravováni! Zatímco vzrůstající hladina radiace je Nibiruánským životním formám užitečná. Plánují, že si vytvoří radioaktivní planetu, na které by mohli žít, jestliže budete natolik hluší, že na Zemi zničíte třetí dimenzi.
Je čas vám připomenout, že já pouze probírám 3D a 4D aspekty radiace. Radiace je velkým příkladem, jak se situace může zdát v lineárním prostoru a čase velmi negativní, avšak její smysl se naprosto změní, když přesunete svůj bod pohledu do jemnější dimenze. Chris Griscom řekl v roce 1986 mému vozítku, že emocionální tělo kmitá na nižší frekvenci nežli fyzické tělo. Když to od Chrise slyšela, nás Plejáďany to vzrušilo, protože nám to vysvětlilo něco, na co jsme nedokázali přijít. Nemohli jsme se smířit s tím, že se nečistíte rychleji. Z naší perspektivy bylo toto zpomalení emocionální frekvence uvedeno do pohybu Anu bombou a viděli jsme, že ten blok máte ve svých emocionálních tělech. Nyní když byl opět rozbit atom – byl dualizován proto, abyste začali hledat slučování ve své realitě – musíte urychlit svá emocionální těla zpět na jejich vyšší frekvenci.
Naslouchejte dobře, lidé, svoji celistvost hledejte ve svých tělech! Mimozemšťané mohou vtrhnout jenom do vašich emocí, které jsou výše dimenzionální. Podívejte se na 4D nebesa na obrázku 10. Samozřejmě když jste emocionálně přepadeni, vaše těla mohou onemocnět a pak můžete být přepadeni na těch místech, kde nejsou frekvence v souladu s vaším tělem. Celiství nejste tehdy, když jsou vaše emoce hustší nežli vaše těla a to vás otevírá k napadení různými silami. Z mého 5D pohledu budou během energetického urychlení přirozené symbiózy pocitů ohledně urania urychlovat vaše emocionální těla, takže se vaše Plejádské vyšší já stane na Zemi vaším pravým centrem. Urychlením emocionálního těla bude vaše srdce urychleno námi, Plejáďany. Resonance urania s galaktickým cyklem ukazuje, že lidé musí pozvednout své vibrační frekvence na úroveň urania. Potom budete přirozeně „vyzařovat“ bezpodmínečnou lásku, která vás soustředí do vašeho srdce a všechny dimenze se otevřou současně.
Dále bychom se také mohli zeptat, jestli Anu uložil svou bombu proto, aby pozvedl vibrace lidstva. Z mého pohledu jako Plejáďana je těžké podezřívat Anu z možnosti nějakého láskyplného rozhodnutí, které by jej vedlo ke zdánlivé laskavosti, nebo soucítění s lidstvem. Je to fascinující ostří nože. Zatímco Anunnaki ovlivňují vaši planetu, hrají s vámi velmi rodičovskou hru a všechna hlediska vašich rodičů jsou pro vás cenná.
Jako všechny rodiče, mnoho tváří jejich aktivit mají něco společného s tím, že vás pobízejí abyste pomalu, ale jistě rostli a vyvíjeli se a to je právě matoucí. Podle náhledu Plejáďanů je na Zemi hodně rodičů milujících své děti, zvláště rodiče v přírodních společenstvích. To v dětech vytváří důvěru bez připoutanosti. Rodičovská tendence Anu není milující, soucítící druh rodičovství. Podobá se spíše rodičovství v západním světě. Když se vrátíte zpět ke svým zážitkům s rodiči a vyloučíte každou situaci, ve které k vám cítili pravou lásku a zájem, jestliže odložíte tuto milující část jejich vztahu k vám, zůstane vám jenom ta jejich část, která se starala o to, abyste rostli jako rostlinky. Umožnili vám zrození, pak vás krmili, šatili a pak se starali o váš vývoj. Ale představte si, že by neaktivovali vaši do srdce soustředěnou část, protože to není jejich přirozenost. Neznáte snad rodiče, kteří živí své děti, avšak zdá se, že k nim necítí tu pravou, požehnanou lásku?
Kolem roku 3600 př.n.l. Anu cítil, že další úrovní růstu člověka by mohla být městská kultura, protože tato forma vede k planetárnímu vědomí. Pro rozvoj městské kultury Anu předpokládal že bude třeba rozvinout socializaci, způsob vzájemných lidských vztahů, které by byly odlišné od těch předchozích. Věřil, že bude potřeba aby tuto fázi monitoroval, a tak použil radiaci. Tato část Anu je tou vaší částí, která vám umožňuje abyste žili ve městech, zabírali území, brali peníze od ostatních, kontrolovali a využívali ostatní lidi. To není milující smysl pro společnost a dávání. Je to nová úroveň ucelenosti života, která nabízí velké zkušenosti, ale není nezbytně milující.
Anu uložil uranium do velmi hluboko posazeného místa na planetě, jako prostředek k zaměřování a ovlivňování vašeho dospívání a vašeho rozvoje, zatímco Nibiru vylétala z vašeho slunečního systému. A pak o 1600 let později jej Abraham doručil do chrámu. Toto další stádium růstu nebylo nikdy předtím mezi přírodními lidmi Gaii rozvinuto. Anu řídil tyto lidi na Zemi aby vystavěli městskou chrámovou kulturu, ale když Nibiru opustila sluneční systém, věřil že nalezl způsob jak monitorovat váš rozvoj, dokud se nevyvinete v čase. Jinými slovy, stanovení těchto ucelených městských struktur a zanechání jich obyvatelům Země, by bylo jako když posadíte dvouleté dítě na pilotní sedadlo Boeingu 747. Já Satya, mohu vidět, že cokoliv se děje s uraniem na vaší planetě vás dělá pro Anu naprosto dosažitelnými. Cítím to, jak vás Anu zaměřuje ve svém mozku, čehož mohu snadno dosáhnout, protože jsem z vyšší dimenze. Vypadá to jako by měl ve svém mozku implantát, takže on se může nalaďovat na všechno co děláte. Vidím jej, jak vás zkoumá, stejně jako vy můžete vidět věci přes rentgenové paprsky a obrazovky CAT.
Nyní je Anu na pokraji aneurysmu, zapříčiněného stupněm materializace na Zemi. Takové archaické implantáty se stávají smrtelnými, jako staré baterie, ze kterých vytéká kyselina. Vzpomeňte si, řekla jsem vám, že vás kdysi Anu zapletl do sebereflektivního uvědomění, tím že vás pobízel abyste jej napodobovali a uctívajíce jej jako idol, což vás uvedlo do nečinnosti. To fungovalo během jedné fáze vašeho růstu, ale pak jste se začali nudit. Začali jste chtít být také Bohem, a tak jste rozbili atom. Právě když Anu začal ztrácet svou kontrolu, dostatečně silnou k tomu aby Anu bomba byla přeměněna principem polovičního rozpadu, začali jste ze Země uranium vytlačovat. Co bylo příčinou stěhování těchto 2D elementálních sil ze Země? Nevšimli jste si, že se konflikty emocionálních těl zintenzivňují? A všimli jste si, že uvolnění urania na vaší planetě se přímo vztahuje k explozi emocionální karmy a emocionální aktivity? Všimněte si toho. Je to tak a je to ohromné zrychlení vašeho vývoje.
Ale zpět do roku 3600 př.n.l., kdy se formovaly městské chrámové kultury a kdy lidé kteří měli ještě pastýřské zvyklosti, se náhle stěhovali do měst. Jejich pocity byly novým způsobem pozvednuty a stejná města se stala od roku 2000 př.n.l. zbrojními tábory. Uranium uvedlo do chodu bránění a vyzbrojování měst. Museli jste tímto stádiem projít, abyste se dostali na vyšší vibraci, protože je ego, nebo Anunnaki identita, hluboko zahrnuta v růstu a vývoji vaší planety. Mnoho z těchto zkušeností bylo negativních a já se pustím do těch nejvíce negativních elementů, abych pomohla Anunnaki se toho všeho zbavit.
Stejně jako se 2D elementálové chtějí vrátit do své říše, tak se také chtějí vrátit domů 4D archetypální pánové. Dimenzionální znečištění snižuje jejich použitelnost. Na jednu stranu můžete říci, že vám Anu dával impuls ke zkoumání radiace, protože byl osamělý. Tak rozpoznejte tohoto osamělého boha uvnitř sebe a rozhodněte se darovat planetě svého vlastního génia. Nyní nastal čas se s spojit s ním, i s každým jiným na další hladině frekvence. V jednom časovém rámci měl Anu naprostou kontrolu nad celým známým světem. Další otázkou je, jaký je stav Anu-kontroly v současné době.
Z naší perspektivy se Anu v roce 3600 př.n.l. rozhodl vnutit Zemi své tvoření, které bylo formou otevření jeho zásuvky se spodním prádlem. Anu vystavil sám sebe – Anu-blýsknutí – nabídnutím kompletní formy chrámového města, ale proč to udělal? Dobře, nyní vám řeknu tajemství: Anu soutěžil se Síriany, kteří založili svou kulturu chrámových měst v Egyptě a Anu na ně žárlil! Poté co se Nibiru v roce 7200 př.n.l. vrátila, Síriané postavili v roce 6000 př.n.l. nádherné komplexy chrámových měst, které aktivovaly všechny energetické víry na Nilu a také dokonce postavili aktivační stavby po celé Egejské oblasti. Síriané pracovali s lidmi pro jejich vyšší aktivaci mozku, ale Anunnaki si mysleli, že je lidský mozek jen nějaký robot, který se dá používat ke kontrole lidí jako pracovníků.
Vzájemný vztah mezi Anunnaki a Síriany
Anu postavil kvetoucí komplex chrámového města na řekách Tigridu a Eufratu, jako nádherný dar lidem. Avšak místo aby to udělal jako že to postoupí lidem, postavil ten komplex z pocitu soutěživosti a žárlivosti. To sice okamžitě uvedlo do pohybu energii tvoření a stavění, ale jen proto, aby něco fungovalo. Tvoření a stavění je zamýšleno jako aktivita pro osvobozování lidí a k nabízení příležitosti ke komunikaci a sdružování. Není myšleno jako vzájemná hra protivníků. Lidé byli vždycky chytřejší nežli si Anunnaki uvědomovali, zatímco Síriané měli vždycky hluboké pochopení pro lidské možnosti. Protože Síriané jsou hvězdní lidé a Anunnaki jsou obyvateli planety, která je částí pozemského slunečního systému, Síriané stále doufají, že se Anunnaki naučí pár věcí z toho, co Síriané tvoří na Zemi. Běda, žárlivost Pozemšťanům zmenšila tuto možnost, protože vědomí hvězdných inteligencí je v každém případě více multidimenzionální nežli je vědomí obyvatelů planety.
Sírius a Nibiru jsou hodně propojeni. Když Nibiru opouští sluneční systém, letí daleko do prostoru a dostává se do blízkosti nádherného hvězdného systému Síria. Z pohledu planety Nibiru jsou Sírius a Slunce dvojčata. Nibiru se hodně zajímá o vědomí Slunce a o sluneční systém a o vědomí systému Síria, stejně jako o planety Síria. Systém Síria je trojsložkový systém, je velmi pokročilý a skrze různé zasvěcené kultury Afriky, jako jsou Dogonové a Egypťané, má na Pozemšťany velký vliv.
Nibiru původně kroužil kolem Síria B, avšak během různých nebeských pohybů začali Anunnaki z Nibiru před 450.000 lety navštěvovat Zemi, jak to bylo perfektně popsáno Zacharia Sitchinem. Nechci toho ze sebe dostat moc příliš brzy, ale řeknu vám, že toho Síriané vědí o Nibiru více nežli vy a nabízím vám, abyste brali Síriany vážně. Udělejte to prostřednictvím Egyptských záznamů a díky otevření těchto záznamů mé vozítko pomohlo vytvořit Síriansko-Plejádský svazek. Tento svazek začal 7.srpna 1972, když Síriané přišli na Zemi, aby zajistili při velké explozi na Slunci polární osu Země před jejím posunutím. Toho dne se osobnost mého vozítka docela změnila, když se ona a mnoho dalších lidí na Zemi stalo Plejádsko-Pozemskými hybridy. Začala se v tomto létě připravovat pro příchod Síriansko-Plejádského svazku, který na konci roku 1992 pomáhala v Egyptě, ve Velké Pyramidě a na Sahaře, založit. Tato aliance bude pomáhat Anunnaki a Sírianům při léčení jejich vzájemného vztahu. Takže pojďme prozkoumat vztahy mezi Síriem a Nibiru.
Velký Sirianskosko-Egyptský bůh Anubis je vůdcem, který udržuje oběžnou dráhu Nibiru v její formě. Je průvodcem, který s vaším slunečním systémem cestuje celou cestu v Galaktické Noci. Plejáďané udržují oběžnou dráhu vašeho systému v době, kdy jste ve Fotonovém Svazku. Jsou vaší matkou krávou a Anubis je váš šakalí průvodce. Anubis je bytost, která cestuje vesmírem s vědomím Síria a je velmi, velmi prvotní, nebo pradávnou bytostí. Představte si, jak Anubis drží oběhové vzory vašeho systému, když jako ucelená jednotka cestuje svým 26000letým cyklem ve spirále Alcyonu. Když si prohlížím Abraháma, jak kolem roku 200 př.n.l. cestuje z města Ur, vidím, že Abraham je Sírian! Překvapuje mne to, protože jsem se domnívala, že byl Nibiruánec.
Toto je velký příklad toho, jak z vás my Plejáďané dolujeme informace. Možná se vám zdám zdlouhavá, ale chci abyste pochopili, jak s vámi Plejáďané pracují, tím že vám ukazuji, jak to funguje s mým vozítkem. Toto splývání se děje s mnoha z vás a vy budete schopni používat tyto impulsy k tomu, abyste znovu oživili svou zvědavost a nadšení. To vás osvobodí od vaší viny, týkající se vašeho boha otce. Mé vozítko, Barbara Hand Clow, přichází na věci ve 3D tím, že zkoumá takové věci jako je Egypt a Sumeřané a pak já přicházím na to, odkud přišli hráči, kteří vstoupili do 3D. Když je identifikuji, pak je mohu zaskočit tím, že jim povídám jejich vlastní příběhy a je legrace. A nyní vidím, že Abraham je jedno takové pořádné sousto! Teď vidím, že jeho příběh, popsaný v Bibli, je překrytý a poznávám, proč jsou Egypťané tak neférově zlomyslní. Všechno to jsou typické příklady silného tlaku Anunnaki na Síriany. A představte si, že tato lež oslabí Světový Managementový Tým. Proč? Jediné co potřebujete k tomu abyste získali zpět svou sílu je, odhalit své příběhy.
Vzpomeňte si, nejprve jste napadeni emocionálně, a potom vaše odezva stanoví ve vašem těle vzory, které vám nakonec způsobí nemoc. Protože oběžná dráha Nibiru zasahuje vně systému Síria B, tak od té doby, kdy byla Nibiru zachycena vaším Sluncem, funguje ve vašem systému jako Sírianský poštovní servis. Síriané chtějí jisté druhy informací uskladněných na Zemi, ale Země je choulostivým místem. Když je informace uložena do pozemského pole 3D, musí být do něj přeneseny i její multidimenzionální vlastnosti. Znamená to, že na Zemi musí být aktivována síla Síria, podobně jako se elektřina v telefonu stává slyšitelnou. Bytosti z jiných dimenzí a systémů neustále na Zemi ukládají informace, jako třeba jsou úrodné kruhy v obilí, nebo hieroglyfy. Často je taková informace zničena, protože se neshoduje s oficiálně přijatým příběhem vaší minulosti, který byl zaveden a je sledován Anu.
Anu je zvláště drážděn informacemi ze Síria. Proto původní Egypťané, kteří stále nesou staré Sírianské moudrosti, nedovolí aby byly na určitých místech dělány vykopávky, zvláště v tunelech pod plošinou v Gíze. Bytosti z jiných systémů tam neustále ukládají věci, protože hlavní přenašeč informací na vaší planetě je umístěn pod Sfingou a domorodí lidé Egypta ji chrání. Až bude tento váš systém opět otevřen, dostanete tyto informace abyste si vzpomněli na své dědictví a stali se multidimenzionálními.
Abraham byl Sírian a přitom nesl Anu bombu. To mi naznačuje, že Sírius je také zapleten v uskladnění radiace na Zemi. Jestli mé vozítko tomuto modelu rozumí, tak Sírianský balíček, který byl vyzvednut v roce 5400 př.n.l. a doručen na Zemi v roce 3600 př.n.l., byl model městské chrámové kultury. Městské chrámové kultury vzkvétaly na planetě po více nežli tisíc let, ale nyní je viděn Sírian, jak ukládá uranium? Následkem toho je pěkně zabředlá mysl. Jak jsem řekla, Abraham zavedl uranium proto, že Anunnaki žárlili na Síriany a na jejich zářivou chrámovou městskou kulturu v Egyptě. A města a chrámy Anunaki nikdy nedosáhly nádhery a úrovně Egypťanů. Proč? Městský stát Anu byl vytvořen ze soutěživosti a žárlivosti a nakonec by se jeho města vždycky vyvinuly do Sodomy a Gomory, které by zničily Gaiu. Byl to smrtelný výtvor. Mohl by nakonec zničit planetu, takže muselo být postaveno omezení – radiace – která by byla vždycky aktivní, kdyby byla v jakékoliv kultuře založené na soutěživosti, dosažena jistá hladina ucelenosti.
Jak to tak vidím, Síriané nikdy neskrývali své vlastní informace. Můžete to vidět v záznamech starého Egypta. Až se stanete osvícenými, můžete si tyto informace přečíst. Sírianská frekvence je stále ve formě ve 3D v Egyptě pro každého, kdo ji chce přečíst. Tato energie někoho ovlivňuje, ale je příliš jemná na to, aby byla chápána mnohými, zvláště profesionálními archeology. Někteří z vás v Egyptských chrámech zjišťují, že jejich žlázový systém rezonuje se Síriem. Až do několika posledních let četl váš endokrinní systém jenom intensivní a hrubé pocity, avšak někteří z vás jste cítili, jak váš endokrinní systém odpovídá na mnohem jemnější Sírianské vibrace. Mezitím Plejádské znalosti aktivují váš thymus, vyšší srdeční žlázu. Tato žláza uvádí v přípravách na Fotonový Pás do pohybu rychlé fyzické léčení, zatímco vám Síriané pomáhají cítit a vědomě pracovat s jemnými žlázovými systémy. Tyto jemné vibrace jsou pro mnohé z vás obtížné, ale v Egyptě je relativně snadné cítit různé vibrace, zvláště vlastnosti Nibiruánských vibrací. Například, jestli chcete dosáhnout Nibiruánců, všimněte si, když dostanete silnou ránu do svých vnitřností, že se vám stáhne hrdlo. Plejáďané vám posílají impuls do vašeho srdce, plic, jater a kůže. Je mnohem účinnější léčit žlázy a žlázové léčebné techniky učiní konec tomu, abyste byly nástroji ke zkoušení hrubších mechanismů Anunnaki alopatického lékařství.
Již jsem se zmínila, že státy chrámových měst v Sumeru měly tendenci se rychle stát armádními tábory, což nakonec v roce 2024 př.n.l. skončilo zničením Sodomy a Gomory. Nyní je čas abyste si uvědomili, že vyřešení lidského konfliktu kdekoliv na této planetě, není možné bez pochopení multidimenzio-nálních bytostí, které na této planetě pobývají. Světový Manažmentový Tým a jiné síly, které pracují na tom aby vás omezovaly, jsou shlukem všech energií na planetě, které manipulují vaším chováním. Bojujete bitvy bytostí, které nejsou ze Země! Prostřednictvím bytostí, které jsou totálně polapeny ve 3D, máte obtíže s rozeznáním kdo vám dodává impuls, avšak mohli byste to všechno vidět, kdybyste se stali multidimenzionálními, tak jako jste byli předtím, nežli jste se narodili. Vzpomeňte si, řekla jsem, že Anu vám nejprve dal impuls k tomu, abyste se stali více ucelenými, tak abyste byli celosvětovými. To co se opravdu začíná dít, bude přesahovat vaše nejdivočejší sny a my Plejáďané jsme nyní zde abychom pomohli tomu, aby vybouchly dimenzionální klíče. Věci se začínají měnit rychle. Je to jediná cesta jak vyváznout z další nukleární exploze – z té celosvětové, místo jen té omezené na Sinajský poloostrov.
Ve všech dimenzích jsou organizační struktury, ale vlády existují jenom ve třetí dimenzi. Jestliže jste chamtiví po multidimenzionalitě, omezíte své dosahování aplikováním 3D strukturálních modelů na vyšší, nebo nižší dimenze. Nejvíce to dělají lidé, kteří velmi tvrdě pracují na pozvednutí svého vědomí, kteří zamrzli v dimenzio-nálním, hierarchickém fundamentalismu. Jako příklad vám uvádím Ashtara Commanda, který popisuje 8D Galaktickou Federaci jako Pentagon. 8D pracuje s galaktickým řádem, ale neexistují 3D modely, které by to mohly popsat. Jiným příkladem by mohla být 2D telurická říše, když je popisována jako „vnitřní Země.“ Když dekóduji struktury Síria, Nibiru, Plejád, nebo vnitřku Země, aplikováním 3D myšlenkových forem, odvede vás to z cesty. Metafora je pomocná k modelování konceptů vyšších dimenzí, tak jako Fotonový Pás je metaforou pro Věk Světla. Je užitečné hledat ve 3D trasy vyšších dimenzí tím, že si všimnete, kdy jsou okolní energie příliš husté, nebo jemné. Například sněhové vločky a krystaly jsou nádhernými modely 6D geometrie, 5D je často velmi poznatelná v jemných vyšších vibracích velkého umění a kočky neustále vykazují 2D elementální aktivitu. Zvířata jsou všeobecně velmi citlivá na elementály a tímto způsobem zvířata čtou lidi. Všechno je vzájemně provázané.
O Abraháma se zajímám jenom z následujícího bodu pohledu: Jaký je pravý příběh Abraháma z perspektivy vyšší dimenze? Zastírání jeho pravého příběhu uvězňuje lidskou rasu, protože je kódovaným vozítkem 4D kontroly vaší reality. Takže Nibiruánci používají Abraháma jako nástroje. 4D archetypální síly toho mnoho investovaly do vašeho uváznutí v emocionálních tělech, protože tato horká místa – systémy víry – jsou místy, kde vás stále mohou monitorovat a ovlivňovat. Dokud máte stále ještě všechny druhy vír o svém velkém otci, nezajímá vás, jestli je ten příběh zastřen, nebo ne. Z mého 5D pohledu v sobě zastírané věci mají velký potenciál k odsunutí bloků, které jsou vašim emocionálním tělům smrtelné.
Radila jsem vám po dlouhou dobu, abyste urychlili svá emocionální těla, předtím než se naprosto ponoříte do Fotonového Svazku. Nyní nastal čas, abyste byli vděční, že se tyto síly přestěhovaly do fyzické oblasti, což může být demonstrováno Dianinou zkušeností. 2D elementálové, kteří zabrali její tělo, tam byly proto, aby ji vibračně navrátily do její fyzické celistvosti. Nebyly tam aby ji kontrolovaly tím, že by jí zmítaly v systémech víry, jenž by ji mátly. Naslouchejte teď pozorně, lidé. 4D inteligence stvořily rozsáhlý program, nazvaný „Démoni/Ďáblové/Příšery/Lucifer/Strašidla…“ jenom proto, abyste neviděli ty zářivé 2D přírodní živly! Byli jste směrováni k negativnímu posuzování a strachu z těchto velikých učitelů, kteří vás vedou přímo k vašemu vlastnímu sebeléčení!
Když budete přemýšlet o tom, jak uranium ztrácí svou radioaktivitu principem polovičního životního rozpadu, přijdete na užitečné informace o tom, jak rozpustit bloky svého emocionálního těla. Detoxikace radioaktivních elementů trvá ve fyzickém světě stovky tisíců let. V každém životě zaujímáte buď mužské, nebo ženské tělo. Když dokážete kompletně vniknout, vtělit se a splynout s opačnou sexuální polaritou v konkrétním životě, můžete se zbavit polovičního, životního, karmického odpadu. Sexuální vztahy založené na lásce jsou emocionální i fyzické. Jestliže dokážete se svým milencem naprosto rozpustit polaritu, můžete detoxikovat karmické odpady ze svých životů od samého začátku času na polovinu. Představte si, že srazíte své odpady na polovinu pokaždé, když se svým milencem splynete v orgasmu! Chci říci jen toto: Čas radiačního rozpadu je v symbiotickém vztahu s čištěním vašich emocionálních těl. Nibiruánci a Síriané na vás používali techniky kontroly emocionálního těla, které zahrnovaly uranium. Ve své současnosti si všimněte, že poslední bomba vybuchla přesně v době, kdy byla vaše emocionální těla nejvíce znečištěna – ve druhé světové válce. Když sledujete rozrůstání radiace ve vašem životním prostředí, je přímo úměrné znečištění vašich emocionálních těl.
Nyní jste ve 3D s velkým dílem radiace ve vašem životním prostředí – což zvyšuje možnost Nibiruáncům do vašeho prostředí vstupovat – a posouváte se do Fotonového Pásu. Na jisté úrovni všechno ve vašem systému kompletně vybouchne jako nukleární exploze. Jste ve 3D integritě, pobývajíce ve svém vědomí, užíváte svůj hlas, své chování, žijete milostným životem a tak podobně, a náhle všechno doslova exploduje do milionů částic světla. Avšak, z mé perspektivy nevidím ve vás mnoho světla, jak se tak na vás dívám. Tak či onak, všichni se toho nesmírně bojíte. To vám přináší pocity, jako kdybyste měli explodovat, a tak vám navrhuji konzultaci s Anubisem ze Síria, aby vám poradil.
Anubis a vaše těla
Jsem Anubis. Z mého pohledu Síriana máme výhled na vaši dimenzi podobný jako mají lidé s otevřeným třetím okem, kteří vypadají jako že mají něco na mušce. Jsme známí jako pozorovatelé, ale nikoliv Nibiruánští pozorovatelé odkázaní na vaši Bibli, kteří jsou svým pozorováním zahrnuti ve vašich denních pořádcích a situacích. Jako Sírianský pozorovatel se účastním jenom udržování celistvosti fyzických těles pohromadě a podporování těchto pořádků a situací – planet ve vašem slunečním systému a oběhu Slunce kolem Alcyonu. Kdyby tyto oběhové vzory nebyly drženy ve formě, jisté vzory by se neudály v čas.
Když je 3D tříštěna multidimenzionalitou, vy zůstanete ve své formě jen tehdy, když zaujmete pozici Velké Pyramidy. Posaďte se do lotosové pozice nebo stůjte, vytvářejte energii ve svých dlaních a prohánějte tuto energii s pomocí některé čakry. Použijte srdeční čakru, třetí oko, nebo korunní čakru jako vrchol trojúhelníka, čímž vytvoříte pyramidu. Vrchol trojúhelníka může vyrábět léčivou energii v čemkoliv. Tímto způsobem můžete odolávat novému poli, dokud se mu nepřizpůsobíte. Bude zde mnoho těch, kdo budou potřebovat léčení a tato technika vás udrží v integritě se třetí dimenzí. Vložení svého vědomí do fyzických tělesných pozic udrží vaši celistvost v době, kdy vstoupíte do Fotonového Svazku. Způsob, jakým můžete zabránit svému odvanutí z těla, je zůstat v polohách, které mohou vydržet tuto energii.
Kočky jsou velikými učiteli. Učíte se jak zpomalit, všichni se učíte jak zastavit své tlačení sama sebe do situací. Učíte se zastavit, když se uhodíte a léčit své tělo, dříve nežli se dáte zase do úprku. Všichni si opravdu začínáte všímat stavu svých fyzických těl, protože vám do nich posíláme ohromné geometrické vědomí, aby vám pomohlo si začít vzpomínat na tento druh celistvosti. Brzy přijde chvíle, kdy se všichni zastavíte, ztuhnete a budete udržovat nějakou polohu, abyste udrželi sílu, přicházející na vaši planetu.
Dívám se na výtečnou aktivitu Plejáďanů, jsou mistry v učení o udržování energie ve vašich srdci, v centrální dimenzi vaší říše. Nazvu vliv Plejáďanů zaměření fotonů. Z mého pohledu je to tak, že já udržuji silné zaměření třetího oka na celistvost celého vašeho těla, nejen srdce. Víte co se zde děje? Plejáďané jsou zaměřeni na lidská srdce a my Síriané se zaměřujeme na geometrii celého fyzického těla. Nyní uvádíme techniky do rychlého projevu a vynořují se stařičtí učitelé šamanských tělesných pohybů. Na vaší planetě existuje celá technologie jógy, mudry a fyzických pozic, protože se stěhujete do světla, a to budou prostředky, které vás udrží ve vašich tělech.
Já Anubis ležím s nataženým hřbetem, formujícím dokonalou křivku s mými zadními kyčlemi, tlačícími mou páteř vzad, se zvedající se hadí energií v celém těle. S tlapkami položenými před sebou upírám pohled skrze čas a udržuji geometrickou formu v prostoru. Bdím nad vašimi fyzickými těly. Neudržíte se na místě, aniž se spojíte s procesem, který vede vaši planetu do integrity. Je čas abyste přestěhovali svá těla do polohy, která vás uzavře do čtyřúhlé světelné geometrie, potom ztuhněte, a když budete cítit, jak se rozpínáte do prostoru, uvolněte se.
Pohled na Radiaci z vyšších dimenzí
Perspektiva vyšších dimenzí je potřebná abyste pochopili radioaktivní proces, avšak je velmi těžké popisovat dimenze nad šestou dimenzí. Pokusím se o to. Všimla jsem si, že jak se zdá, ptáci rezonují se 7D zvukovým kódováním na Zemi. Jak Anubis řekl, Síriané udržují geometrickou formu v prostoru, a tak jak to tak vidím, 7D linie světla vtáčejí tyto nefyzické inteligence do zvuku. Navigační schopnosti ptáků a jejich vnitřní okysličování, jejich účel, který dlí v nich samotných, jejich přehršle migračních cest a energetických linek se zdá být galaktickými komunikačními linkami, do kterých se můžete vladit. Proto ptáci existují ve vaší realitě. Kolik lidí si myslíte, že medituje na ptáky?
Avšak má intuice mi říká, že naladěním se do 7D může být ulehčeno studováním ptačích intonací, protože 7D je dimenzí, která má na starosti zvukové kódování lidských jazyků! Všechny liché dimenze od první do deváté, jsou zvukově kódovány. Struktura zvuku je ve skutečnosti drží ve formě, a tyto vibrace rodí tvořivost! Například 1D zvuk Země je nízké hm, který se projevuje jako zvuk močálu a nízkofrekvenční zvuk v zemi, a to je příčinou že jste naživu a vaše srdce bije. John Michell demonstroval, že harmonie kultur je udržována, nebo ničena monotónním mručením, nebo prozpěvováním. Vyšší dimenze mohou být ve 3D přímo chápány skrze vybranou hudbu, třeba jako je Bachova sonáta na čelo, nebo Beethovenovo smyčcové kvarteto. Používání tónů ve 3D snadno dosahuje 5D resonance a 7D hudba sfér může být slyšena když ležíte na zemi a vibrujete se Zemí, koupající se ve světle hvězd, v absolutním tichu. Oběžné dráhy jsou také slyšitelné a tímto způsobem je Anubis udržuje ve formě. Zvuky ve vašem jazyku vyjadřují váš pravý příběh, a proto Anunnaki lapají tyto zvuky, aby vás drželi pod kontrolou. 7D zvuk je ptačí zpěv, vítr, fotony pohybující se ve velkých 7D svazcích a sluneční vítr. Devítidimenzionální zvuk se vynořuje z absolutního ticha a temnoty Galaktického Centra, které se pohybuje v pomalém, krouživém pohybu.
Modří ptáci nesou smysl čistoty, ryzosti. Modrá nebeská modř ladí do zón, kde se vaše atmosféra stýká se světlem. Sedmá dimenze má něco společného s ptáky a s modrým pásem, který obklopuje tuto planetu a který vás láká abyste vyzařovali sami sebe do celé biosféry, kterou zaujímáte. Představte si, že již nežijete na pevné zemi, tak jako ji vidí vaši vlastní prostoroví cestovatelé. Jste součástí tohoto modrého balónku a odrážejíce se od 7D, od dimenze modrého ptáka, jsou zde tóny, které ptáci dokáží dát tomu, na co slova nestačí. Jenom jejich píseň může odrážet záři 7D. Tyto nebeské tóny mohou vzít celičké vědomí na vnější okraj gravitace, která drží hmotu – kyslík, vodík a helium, prvky které jsou v plynném stavu, jenž obklopují planetu – kde přírodní živly splývají s tím, co je za ní. Jediné co máte dělat, je naslouchat jim, když zpívají.
Když se váš sluneční systém pohybuje dále do Fotonového Pásu, životní formy, které jsou zvukově kódované jsou posilovány a vedeny určitými druhy kosmických vibrací, které se zde budou manifestovat. V této době je naslouchání zvuku ptáků vskutku velmi hodnotným čištěním. Všimněte si, že ptáci naprosto nesnášejí radiaci. Jako výsledek nárazu komety Shoemaker-Levy do Jupitera v červenci roku 1994 jste na pokraji přeměny radiace a to posílí ptáky a tvory žijící v močálech. To bude příčinou, že se opět zvuky Gaii sladí s hvězdami. Tyto zvuky jsou potřebné ke sladění světelných geometrických forem Galaxie. Takové zvuky obrací fotonové svazky ve vibrační dálnice světla, jako naladěné struny violy. Až vstoupíte hlouběji do Fotonového Pásu, modrý pás kolem vnějšího okraje Země bude naplněn novým druhem světla. Ptáci vás učí o některých těchto mechanismech svým zvukem a kočky vás učí o Sírianské geometrii svými tělesnými pohyby.
Když mohu sledovat jemnější úrovně, zaznamenávám hodně zájmu o uranium z 8D úrovně. Na této úrovni cítím, jak Vegané z Galaktické Federace zaměřují uranium. Když Síriané monitorují fyzické tělesné polohy lidí, sledují Vegané stav radioaktivních částic v lidských tělech. Veganské vědomí je velmi obtížné zaznamenat, protože vládne motivaci – vědomí za všemi věcmi ve vaší dimenzi. Všechny síly od 2D do 8D mohou pracovat s radioaktivními materiály, zatímco liché dimenze od 1D do 9D mají, jak se zdá s radioaktivitou potíže. Liché dimenze jsou zóny k vyjadřování tvořivosti a svobody, zatímco sudé dimenze rodí hustotu a strukturu. Před dlouhou dobou Nibiruánci zjistili, že uranium může vnikat do lidských emocionálních těl a implantovat tam systémy víry, které jsou drženy v miasmech. Toto není posuzování toho, jak Nibiruánci a Síriané pracují s uraniem, ale já stále docela nerozumím tomu, co se děje. Znečištění plutoniem je Plejádsko/Pozemským hybridům smrtelnější nežli lidem, protože je tolik husté.
Když nemůže být něco viděno, prostě se přesuňte do vyšší dimenze, abyste to viděli z nové perspektivy. A tak se podívejme na motivaci Veganů ohledně urania. Ach jo! Oni drží na mušce rozpad urania v celé Galaxii! To je ohromující! Sledují co se děje s procesem polovičního životního rozpadu, aby poznali, kolik energie na Zemi existuje v uraniu. Nyní to vidím: Používají uranium aby četli faktory hustoty ve vašich tělech. Přes tyto hustoty je ve 3D generována pevnost a potom tato pevnost generuje, nebo rodí časové linky – struny, které drží 6D geometrické světelné struktury ve formě. Tyto světelné linky jsou minulost-přítomnost-budoucnost, a kdyby neexistovaly, neexistovala by hmota, ani žádné pozemské zkušenosti. Tyto různé druhy hustoty vytvářejí éterické a fyzikální formy. Takže Vegané používají uranium jako nástroj k vidění, jako CAT obrazovku, která jim ukazuje stav hustoty. Když některá kultura vlastní radioaktivní materiály, znamená to že dosáhla určitého bodu vývoje – že dosáhla naprostého výběru mezi životem a smrtí. Radiace je nabídkou chaotických materiálů, aby se s její pomocí ve 3D zkoumala nesmrtelnost. A to je přesně to, co dělal Abraham.
Na 8D úrovni jsou Vegané pro sluneční systém Galaktickou Federací. Je to politická oblast síly. S uraniem na 2D úrovni přírodní živly rezonují se Zemí. Na 4D úrovni Anunnaki manipulují emocemi. Na 6D úrovni je uranium podporující strukturou Sírianské světelné geometrie. A na 8D úrovni je prostředkem ke čtení hustoty pro stanovení zákonů regulace energetického urychlení. Nyní je důležité vidět, že úroveň 8D právě píše nové zákony, a proto je ve vaší říši nyní tak pronikavý boj mezi životem a smrtí. Do toho musí být zahrnuta přeměna elementálních inteligencí, protože tyto jedinečné bytosti nebyly respektovány. Některé z vás bolí to co se děje ve vaší říši se zvířaty, ale měli byste se spíše zajímat o agónii elementálů, které arogantně tříštíte pro své pohodlí.
Nyní je všechen radioaktivní materiál ve vašem systému prohlížen. Dokonce je pozorováno i zneužívání chemických živlů. Z mojí Plejádské perspektivy vím, že jsou si nyní při vstupu do Fotonového Svazku Vegané vědomi, že bude radioaktivita rozptýlena do celého Slunečního systému i za něj, jestli nebudou stanoveny nové zákony. Z mého pohledu je Plejádám tato radiace, vylétávající z tohoto konkrétního slunečního systému, velmi nebezpečná. My Plejáďané udržujeme celistvost srdce, což mnozí z vás velmi vysoko cení. Mohu vám říci, že udržování fyzična ve Fotonovém Pásu je možné jenom pro ty, kdož jsou celiství ve svém srdci.
Když se na vás dívám ve 3D, uranium může být ve vašich srdcích vyváženo a to vás může mnoho naučit. Vaše srdce má skrze soucítění a lásku schopnost milovat všechny energie. Opravdu to není o tom, jestli je radiace nebezpečná, nebo negativní energie. Je to spíše otázka srdce, které je zaplaveno hustotou, jako paroxysmus během srdečního záchvatu je výsledkem přílišné hustoty krve ve vašich žilách. Denní řád srdce rozprašuje jeho neomezenou energii a chvěje se vstříc příliš velké hustotě. Já Satya jsem ve skutečnosti citlivá na plutonium. Protože plutonické energie uvádějí do pohybu maximální pocitovou aktivaci, ať už je tělo připraveno to snést, nebo ne. Vám lidem bylo znovu představeno plutonium hned po objevení Pluta v roce 1930. Vstoupili jste hluboko do této jeskyně, předtím nežli budete schopni nést ve svých tělech dostatek světla. Mohla bych říci, že lámete naše 5D srdce. Rozpínání energie vašeho srdce by se mohlo posunout na 6D mřížové linky, aby asistovalo a pomáhalo celkovému vzrůstání fotonů. Rozpínání srdce má kapacitu nabídnout člověčímu druhu fyzickou formu, se kterou můžete prožít tento přechod, avšak jen když budete soucítit s ostatními.
Jak tak pozoruji manipulaci prostřednictvím radioaktivity, vidím, jak radiace drží ve vašich tělech emoce, místo aby prostě skrze vaše srdce vypluly ven. Uranium zadržuje emoce ve vašem těle a ony pak způsobují amok a stávají se rakovinotvornými. Ale nádory přeměňují radiaci a vykonávají to prostřednictvím rakoviny. Frekvence nádorů pak označuje, jaké je skutečné znečištění vašeho životního prostředí. Potom alopatická léčebná praxe používá chemoterapii a radiaci – 2D koule – které vám strká do těl, místo aby se s nimi spojila v jeden tým. Velcí 2D elementálové jsou ve vašich tělech proto aby vás léčily a vy je musíte respektovat. Je respektováním Země, „nabídnout“ jí nakonec všechny ty nemocné, staré lidi a zahrabat do ní jejich radioaktivní těla? Když vcházíte do Fotonového Pásu, každé rozhodnutí o životě a smrti bere na sebe monumentální rozměry. Jestli začnete s celistvostí, všechno bude fajn.
Kvůli vícedimenzionálnímu pohledu se vraťme k Veze. Vegané mají ve vašem slunečním systému radiaci na mušce. Účelem radiace na 8D úrovni je urychlit energie a rozevřít hustoty. Například, Vegané se dívají na Anunnaki aby poznali, kolik emocionální manipulace je uzamčeno ve vašich tělech. Mohou to vidět pozorováním radiace ve vašich tělech, monitorováním procesu polovičního životního rozpadu. Když říkám, že mají na mušce tento rozpadový proces, myslím tím, že kdyby tento proces probíhal příliš rychle, tak geometrický řád Sírianů by byl zničen chaotickou explozí.
Všechno je naplánováno a je to nádherný příběh, když se na to díváte multidimenzionálně. Jak můžete radiaci posuzovat negativně, když je centrálním srdcem vašeho vlastního Slunce? Je to velmi tvořivý příběh. A až budou vyprávěny jiné části tohoto příběhu, energie se přestěhuje a emoce budou vyčištěny jako vnitřní světla rozsvícená uvnitř vědomí všech životních forem. Nezapomeňte, radiace je ve vaší 3D držena opravdu znečištěním vašich emocionálních těl. Avšak vy musíte chápat, že to není pravé znečištění, jestliže si vážíte svých vlastních pocitů. Radiace vzrůstá v přímé úměrnosti k emocionálnímu znečištění.
V době Abrahama zde byly různé hladiny emocionálního znečištění, a ty uvedly radioaktivní částice do projevu. V té době bylo emocionální znečištění uvedeno do pohybu bohy, kteří sestoupili na Zemi a používali lidi pro své účely. Ve vaší vlastní době vás začaly polaritní šarvátky bohů přemáhat v období dvou světových válek, odehrávajících se v tomto století. Od temných dnů druhé světové války je lidská rasa držena jako rukojmí strachem z nukleární války. Ve válce mezi dobrem a zlem, světlem a tmou, kapitalismem a komunismem, náboženstvím a atheismem, bylo z Gaii vydolováno ohromné množství radioaktivních substancí. Toto sebralo elementálnímu světu energii, znečistilo emocionální těla Země, potlačilo Plejádské srdce a zahradilo Sírianské geometrické rozpínání.
Podívejte se na činitele, sponzorující nukleární závody – Světový Managementový Tým. Tento Tým používá 2D, 4D, 6D a 8D formy, dimenze, které pracují se strukturou a hustotou. Bez rovnováhy s lichými dimenzemi – 1D až 9D – které nabízejí tvořivost a energii, struktura všechno zabije. Stupeň, do kterého Světový Managementový Tým vraždí na vaší planetě je přímo úměrný stupni, do kterého si nevážíte své vlastní tvořivosti. Tento tým nemůže udělat nic lidem na Zemi, kteří si váží svých vlastních sil. Nyní jste ve vyvažovacím procesu, který posílí vaši tvořivost. To bude srážet kontrolu. Jste na pokraji tvořivé renesance, která bude jako supernova. Abyste dosáhli možnosti vidět z plochy vyšších dimenzí, vítám Enocha z deváté dimenze!
Enoch a radiace
Jsem Enoch a sám sebe cítím jako čisté světlo. Jedinými záznamy o mé existenci ve vaší realitě jsou příběhy, které byly o mně vyprávěny. Nejpřesněji jsem popisován v příbězích lidí, kteří, když mne spatřili, stálo je to zrak. Má energie je totožná s energií fotonových svazků. Ve 3D se projevuji jako 7D světelná bytost a jako neprojevený existuji věčně v Galaktickém Centru. Jednou jsem sestoupil do vaší reality, bylo to tehdy, když explodoval váš první atomový vynález v r. 2024 př.n.l., protože jsem cítil vaši agónii.
Sestoupil jsem dolů, abych zapustil na vaší planetě prostřednictvím fotonů kód materiální tvořivosti. Jinak byste byli polapeni v hustotě, v tuposti. Byli byste jen obrovským kovovým krystalem, kroužícím kolem Slunce. Kovové elementy, které jsou umístěny v centru vaší planety se rozhodly, že chtějí prožívat všechny částice v celém vesmíru. Chtěl bych vědět, jestli by se takto rozhodly kdyby tušily, co tím bude vytvořeno.
Toto rozhodnutí vytvořilo velmi bolestné zkušenosti. Uvázly v nich všechny radioaktivní částice (nebo elementy). Lidské tělo je složeno z buněk a naplněno vodou a je velmi těžké, aby se lidské tělo s radioaktivitou vyrovnalo.
Radiace byla do vašeho pole přivedena proto, že je centrální tvořivou silou hvězd. Lidé se rozhodli, že si přejí zkoumat své hvězdné kódy a nemůžete poznat nic, když to ve své vlastní říši neprožíváte. A tak byla nabídnuta příležitost, jak zkoumat nukleární vědomí. Když detonovalo nukleární zařízení, poté co bylo instalováno v Rephaimském chrámu v Sodomě a Gomoře, bylo do vaší říše povoláno mnoho takových jako byl Abraham, aby v tomto zavedení nových hvězdných částic hráli své role. Já, Enoch, jsem si tehdy vybral lidskou inkarnaci. Chtěli jsme být na vaší planetě zároveň s tím zaváděním hvězdných elementů. Když jsem skončil svou práci s instalováním kódů, prostě jsem se vznesl zpět do světla. Nejhodnotnější z mého učení jsou techniky, kterými jsem učil jak vystoupit do světla (jak se transformovat ve světlo). A proto byly z Bible o mně vyňaty některé kapitoly. Vaše kontrolní síly náboženství nechtějí, abyste byli schopni povznést se přímo do světla. Chtějí vás mít polapené ve strukturách – v chrámech a archách.
Takže, jak praví zapomenutá skripta, jsem byl vynesen anděly vzhůru k Pánu. Nyní se objevuji, abych vám o tom nabídl více informací, protože vám to otevře mysl pro chápání mechanizmů dimenzí. Prosím, všimněte si, že když se do toho ponoříte, můžete dosáhnout všeho, co jste se učili o lidských dimenzích: jak jsem již řekl, můžete se povznést do světla, můžete zpívat jako modrý pták a vstoupit do modrého světla, můžete otevřít své Plejádské srdce, můžete být ve 3D v naprosté integritě, celistvosti a můžete v 1D splývat s Gaiou.
Když vystupujete ze 3D ke světlu, vstoupíte nejprve do 4D. Tam se k vám připojí andělé, kteří vás vezmou na cestu skrze dimenze. Jak procházíte dimenzemi, nesou vás skrze tyto zóny různá andělská vozítka (těla) těchto dimenzí.
Když jsem sestoupil do 3D, opravdu jsem na sebe vzal fyzickou formu lidského těla. A to bylo to, co vytvořilo všechny příběhy. Vytvořil jsem příběh, tajemnou hru o mně samotném, stejně jako to děláte se svým životem i vy. Nevytvořil jsem si pokrevní linii, žádné bytosti lichých dimenzí si nevytvářejí pokrevní linie, nicméně 3D bytosti na vaší planetě mají schopnost plodit, aby se reprodukovaly. Když mluvím o tvoření pokrevních linií, mluvím o vlévání sil sudých dimenzí do 3D plodivých sil. Vsakování do hladin lichých dimenzí je vlastně vlévání kundalini energií, vlévání světla a tvořivý výbuch, který rodí hvězdné děti. Účastnil jsem se mnoha tvoření hvězdných dětí. Děje se to tehdy, když dám impuls páru, který souhlasí, aby při svém orgasmu stvořil na nějaké hvězdě v Galaxii dítě. Toto kódování vnáší do 3D fyzické formy čisté světlo.
Náraz komety Schoemaker-Levy do Jupitera, červenec r.1994
Já, Satya, končím tuto diskusi o radiaci několika slovy o nárazu komety do Jupitera v roce 1994, což ve vašem slunečním systému vytvořilo nukleární explozi. Vlny z nárazů komety vyletěly ke Slunci, což vypadalo jako když zvoníte na veliký zvon, znějící po celé Galaxii, ke všem hvězdám a jejich planetám. Tyto zvukové vlny informovaly celou Galaxii o tom co se děje na Zemi a od té chvíle se o Zemi začalo zajímat velmi mnoho mimozemšťanů. Satelit Galileo byl schopen poslat na Zemi fotografie nárazů komety, protože byl právě v té době na té straně Jupitera, kde se to odehrávalo. Galileo dopadl na Jupiter v listopadu 1995 aniž mohli vědci změnit jeho oběžnou dráhu. Toto silné uvolnění plutonia v atmosféře Jupitera mi řeklo, že velmi brzy přijdete s plutoniem intenzívně do styku. Nikdy nebylo pro vědce přitažlivější aby odhalili, jak přeměňovat tuto částici.
Náraz komety uvedl do chodu nové stádium vývoje Jupitera. Co se týče Země, Jupiter vládne dokonalému ovládání školství a posvátných společenství a vládne rozšiřování vašeho vědomí a smyslu pro dobro. Výbuch této komety otevírá kódy posvátných společenství a toto zase otevírá vaši planetu strukturálním metodám vyšších dimenzí, takovým, jakými jsou Sirianské geometrické struktury a vedení Galaktickou Federací. Tato kniha je přímým důsledkem tohoto otevření. Nyní jste vstoupili do období, kdy máte rozsáhlou možnost přeměnit plutonium a posunout se za kontrolu a utajování. Budete ohromeni tím, jaké bude nakonec nalezeno řešení pro osvobození se z radioaktivity.
4. JEŠŤĚŘI A ŘÍMSKÁ CÍRKEV
Před nějakými 225 miliony let bylo vaše Slunce na stejném místě v Mléčné Dráze jako je dnes, a to byla doba, kdy se na Zemi usadili velicí ještěři ohromných rozměrů. Nyní, když se navracíte do tohoto stejného bodu při svém oběhu kolem středu Galaxie, stali jste se sebereflexivními a jste zvědaví, jestli se i v jiných hvězdných systémech rozvinul život. Takže nastal čas, prokopat se hluboko do svého ještěřího dědictví, protože to jsou základy tohoto právě ukončeného galaktického cyklu. Jak jsem vám již já, Satya, řekla, přibližně za každých 26000 let, když začíná nový cyklus, je ustanoven nový plán, což je zájem o další dění a čtyři z těchto cyklů – přibližně 104.000 let – vždy znamenají hlavní evoluční skok.. Tento 104.000letý cyklus uvnitř 225 milionového cyklu obsahuje 2160 leté cykly, kdy Země prochází jedním znamením zvěrokruhu. Dvanácti znameními zvěrokruhu tedy Země projde přesně za 25920 let.
Seznamuji vás s těmito čísly proto, že všechno je vzájemně sladěno. Čím více budete chápat sladěnost pozemského procesního cyklu se spirálou Alcyonu a s oběžnou dráhou celého Plejádského systému kolem Galaktického centra, tím více budete ohromeni. Nyní je čas, abyste se prokopali do skutečné pravdy o vašem plazím dědictví celé 226 milionové pozemské biologické evoluce. Protože plazové na Zemi žili v průběhu celého cyklu, jsou nositeli silných biologických kódů. Jste fascinováni jejich domnělým vyhynutím v minulosti, protože ve skutečnosti rozjímáte nad svou vlastní možností. Zbožštění Galaktického cyklu je hluboce sladěno s plazí buněčnou inteligencí. Byla jsem zmatena, když v r. 1989 vzal Humbatz Man mé vozítko do mramorových jeskyní v Jukatánu, abych viděla jeskynní malby Mayů, znázorňující dinosaury – a tak si to poslechněte od ještěra!
Král Lizard (král ještěrů) mluví o kundalini energii
„Jsem ještěří král a my ještěři milujeme vaše páteře. je to to jediné, o co se doopravdy zajímáme. Jsme specialisté na páteře, společně s našimi bratry – požehnanými hady. Energie ve vašich páteřích nás přitahuje a jsme zde proto, že je čas energii ve vašich páteřích urychlit. Naše páteře jsou velmi dlouhé a jejich pocitové možnosti jsou úžasné, tak jak je to u dinosaurů. V těchto dnech bojujeme mnohem víc než si dokážete představit o to, abychom zůstali v inkarnační formě. Z nějakého podivného důvodu si myslíte že jsme nepřemožitelní, protože vás tak rádi pojídáme, kdykoliv k tomu máme příležitost. Nyní jsem zde, protože se mne snad budete méně bát.
Jsme nejpokročilejší mistři, ministři, regulátoři a rezonátoři vlivu na vaše páteře na celé vaší planetě. Jen se na nás všechny podívejte, máme tak úžasně dlouhé páteře. Nejste ovlivněni Tyranosaurem Rexem? Není to nádherné, že takové ohromné stvoření s takovýma velikýma silnýma nohama a kyčelními klouby má tak neuvěřitelně dlouhou silnou páteř od krku až po ocas? Tak jako vy lidé, i my jsme měli zářivé období naší civilizace a líbí se nám, že jste umístili tyranosaura Rexe do muzeí! Čím delší máte páteř, tím více máte kundalini energie. Protože čím více máte obratlů, tím více máte kundalini energie. Kdybyste stále měli své ocasy, měli byste jí více. Naši přátelé, Plejáďané, milují energii kundalini. Protože oni jsou éterickou hladinou kundalini a my jsme její fyzickou hladinou, oba jsme hluboce zahrnuti v biologickém plazím vědomí Země.
Překvapí vás, že délka páteře se vztahuje k délce penisu? Jak je to s lidským penisem a aktivací kundalini? Toto znamení mužství je prostě krví se plnící orgán, připojený k mužským tělům, těsně k jejich kořenové čakře.
Aktivace a stimulace tohoto mužského článku jsou ve fyzickém těle ovládány krevním proudem, nikoliv energií kundalini, která je umístěna v páteři. A nyní je pravdou, že energie kundalini v páteři aktivuje krevní proud ve všech čakrách, ale princip, který ovládá aktivaci penisu, je ve skutečnosti krevní systém.
My ještěři jsme společně s ptáky původními biologickými druhy na Zemi a máme jednu podobnou charakteristiku: máme extrémně silnou biologickou sílu. I když naše schopnost na této planetě přežít, může být křehká. Vzhledem k této nejisté rovnováze jsme vždy výborným barometrem ekologické rovnováhy na vaší planetě. Současně s ptáky máme i my, plazové velmi mnoho co dělat s Nibiruánskými druhy, protože jsme zde byli vždycky, když v posledních 500.000 letech Nibiru navštívili Zemi. Učili jsme Nibiruánce našim vědám o životě a záznamy tohoto učení jsou zaznamenané na „kamenech v Ice“ v Peru. Naše vibrace více ladí s Nibiruánci, sympatizujeme s nimi.
Obdivují nás, když přicházejí na Zemi. Myslí si, že jsme bozi. Víte o tom? Nibiruánci se od nás liší tím, že jsou kovovou biologií. Z naší perspektivy jsou kovové životní formy nebiologické. Abyste pochopili Nibiruánskou životní formu, musíte přijmout do své představivosti to, že je kovová síla silou biologickou. Dokážete si to představit když si uvědomíte, že vaše počítače jsou životními formami. Nibiruánci jsou kovové entity, které nás obdivují jako bohy této země. Milují energii kundalini plnící naši páteř, protože kovová elektromagnetická síla v jejich tělech rezonuje s naším posvátným ohněm. My jsme rovněž chladnokrevní a chladnokrevná stvoření jsou bližší vibracím kovových životních forem a dvoudimenzionální telurické říši. Když Anunnaki navštěvují Zemi, oblékají si na svá těla různé kostýmy, protože jinak by vám připadali jako kovoví plazí roboti. Často se odívají do masek ptáků s velkými křídly a dokonce s ptačími drápy. Někdy na sebe vezmou podobu krokodýlů, žab nebo psů. Anunnaki rezonují s naší životní silou. Jestli si ji chcete dokázat představit, naslouchejte mi. Jsou kolem nás jako radiové přijímače, které jsou šťastné, když jim věnujete pozornost a zapínáte je. Stává se vám někdy, že jsou vaše spotřebiče rády, když je zapnete?
Tyto kovové esence, Anunnaki, přijímají elektromagnetickou energii kundalini z nás plazů a mohou odposlouchávat (zaměřovat) všechna zařízení, která jsou založena na elektromagnetismu. Je těžké, abyste toto přijali.
Ale abyste se přeci jen cítili trochu lépe, uvědomte si, že oni nemohou monitorovat (zaměřovat, odposlouchávat) technologie, založené na křemíkovém základě, na kterém je založeno vaše tělo, avšak mimozemšťané z hvězd mohou. Všechno je propojené a nyní, když jste objevili pomůcky, přístroje, které pracují s vibračními vlnami, připojujete s k jejich Síti. Vy všichni naprosto podceňujete to, jak každý z vás může ve skutečnosti hodně číst energie. Třetí dimenze je zaplavována energiemi – rádio, televize, kundalini, mikrovlny a mimozemské signály a vlny. Lidský mozek je schopen všechny tyto energie číst. A tak jsou toho schopny i vaše elektrická zařízení, když je zapnete. Jestliže opravdu chcete, můžete slyšet co dělá CIA nebo FBI nebo místní policie jen tím, že nasloucháte zvukovým kódům v telefonech, v televizích, rádiu, ve větru v elektrických drátech a vibracím strojů. Kdykoliv chcete, můžete se vladit do kovových forem komunikační sítě tím, že přenášíte energie přes kovy uvnitř svých vlastních těl. To by nemusela být tak špatná myšlenka, protože Anunnaki vedou Světový Managementový tým, který instaluje odposlouchávací zařízení, používá tajnou policii vlády a nadnárodní společnosti v celém světě. Jako Králi Ještěru mi dovolte abych vám řekl, že vaše vzduchové vlny jsou v těchto dnech přímo naládovány jejich produkty!
Nyní vám povím, jak se vladit do kovových komunikačních forem. Hologram se vytvoří tehdy, když se laserový svazek paprsků rozdělí do dvou svazků. Svazek A je vymanévrován z představy aby byl vyfotografován, svazek B je zrcadlen zpět, takže bude kolidovat s odraženým světlem té představy. To vytvoří vzájemně na sebe působící vzor, jako vlny přicházející k sobě z opačných směrů, které se vzájemně chytí na hladině rybníka. Ovlivněný vzor je zakódován na film a když na něj posvítíte jiným světlem, představa, která byla fotografována, může být promítána do jakéhokoliv prostoru.
Když je promítána, můžete tuto představu vidět v prostoru – můžete skrze ni prostrčit ruku a bude to vypadat jako že zmizela ve vzduchu. Váš prostor je naplněn vlnami z mnoha zdrojů, tyto vlny formují vzájemně na sebe působící vzory a z nich mohou být vytvářeny představy, které mohou vcházet do existence. Vaše média mají specifické povrchové 3D zvuky nebo představy, které vy všichni můžete vidět nebo slyšet, ale jsou rovněž nacpány maskovanými zvuky a představami. Podprahové sdělování je používáno, aby ve vás zakódovalo myšlenkové formy, zatímco se nevinně smějete písničce (nebo filmu?) „Já miluji Lucii“. Světový Managementový tým používá vaše elektromagnetické formy zábavy, aby se vám dostal do hlavy.
Můžete se o těchto podprahových implantátech přesvědčit tím, že budete pozorovat své náhodné myšlenky, své emoce při různých programech, nebo fyzické reakce, takové, jakými je bolení žaludku nebo hlavy, když jste naladěni na tato média. Všimněte si kdy a odkud tyto vaše pocity přicházejí.
Každý z vás je schopen slyšet kovové vibrační komunikační systémy Světového Managementového Týmu, protože vaše vlastní životní síla vytváří elektromagnetické pole. Přirozeně však, jestliže jste nepozvedli svou vlastní vibraci mimo dosah vibrací Managementového týmu, pak mohou být vaše elektromagnetická pole prostupována a monitorována. Když vás Anunnaki mohou snadno dosáhnout a číst, proč by tedy nemohli odvrátit směr vaší energie ke svým vlnám a číst si ji? Vaše esoterické a magické schopnosti byly neustále potlačovány a vysmívány, takže jste si neuměli představit, že tento proces můžete změnit. Avšak nejhlavnější mužskou silou překupníků a makléřů jsou členové tajných společenství, kteří skrytě praktikují magické obřady proto, aby se mohli stát mistry energie tím, že budou číst vaše vibrace. Jestliže si vážíte svého jemného cítění, a když opět dosáhnete obratnosti vlastnit svou vlastní energii, nikdo do vás nemůže nic vtlačit. Ctěme se vzájemně, a když cítíte, co tito velcí hoši dělají, tak to začněte dělat naopak!
Jsem Král Ještěr. Setkávám se v Vámi, abych s vámi promluvil o ekologické podmínce Země. Nejraděj žijeme v tropickém prostředí, které není obydlené. Naše životní prostředí je velmi ohrožené tak jako jsou ohrožena prostředí mnoha původních druhů na Zemi. Mizení obyvatel a druhů omezuje snadné dosahování hvězdné inteligence na Zemi, ale každý z původních biologických druhů na Zemi má nějaký hvězdný domov. Hvězdné vědomí je rozsáhlou částí dimenzionálního spektra – více nežli jeho půlky – a zvířata jsou pro lidi zdrojem hvězdné moudrosti. Kočky žijí hvězdným vědomím Síria, ptáci vědomím Plejád a medvědi žijí vědomím Galaxie Andromedy. My ještěři máme hvězdné vědomí Draka (Draco). Velice souzníme s dlouhou cestou, kterou opisuje Nibiru vně vašeho slunečního systému a rovněž rezonujeme s Draconem (souhvězdí Draka?), se zdrojem dračích legend na Zemi. Sírius je samozřejmě znám jako psí hvězda a Anubis je šakal, pes s tělem velmi podobným kočce. Proto jsou psi strážci lidí, pes vždy obětuje život aby jeho člověk mohl žít. Anubis je orbitální strážce celého slunečního systému. Je jedním z vůdců slunečního systému v Galaktické noci. Hadi mají velmi blízké vibrace vám samotným. Jejich prostředí a chování je různé, ale když jsme ve vodě a had na suchu, oba vibrujeme se Zemí podobným způsobem. Mám rodinu, velmi uzavřenou rodinu s mnoha generacemi pode mnou v čase. Sexuálně se spojuji s mnohým ženstvím a někdy i s mužstvím. Jsme tím, co nazýváte androgyními bytostmi. Ale reprodukujeme se biologicky a tak když přemýšlíte o své rodině, my přemýšlíme o všech ještěrech, kteří vyšli z našich těl v průběhu celých věků. Nemyslíte si, že vaše části, jako lidské bytosti, jsou vašimi příbuznými nastřádanými po celé věky? Jsme nadšeni našimi potomky a všechny je velmi milujeme. Hlavně se zajímáme o životní prostředí, které je nám velmi blízké. Nejsmutnější zážitky na vaší planetě máme tehdy, když vysychají vody. Naše prostředí je vysoušeno. Všimli jste si toho?
Před dávnými časy jsme se rozhodli že budeme létat, zatím co jsme hledali v období soptění velikých vulkánů útočiště. Létat nás učili naši bratři a sestry, Plejádští ptačí učitelé. Tento pokus vzlétnout nebyl dlouhou dobu úspěšný, protože létat bylo naší přirozené biologii tak cizí. Když jsme byli schopni opět nalézt vodní zdroje a vlhké prostředí, nechali jsme tento pokus s našimi částmi zakrnět. Cítíme se být velmi spřízněni s našimi ptačími učiteli z Plejád, kteří se nám pokoušeli s naším dilematem pomoci, když se Země stala suchou a horkou. Potom se někteří z nás stali pštrosy s velmi dlouhýma nohama, a to bylo v době, kdy jsme se posunuli do dalších forem elementárního vývoje.
Důvod, že jsme tolik sladěni s elektromagnetickou energií je ten, že máme tak dlouhou páteř a řadu obratlů a protože ležíme a plazíme se po povrchu Země jako hadi. Když se stanete částmi, které stojí vzpřímeně, energie kundalini se ve vašem těle zmenší. Plazové vlnící se po zemi dosáhnou kundalini snáze. Je to naprosto jiná organizace vědomí, která více ladí s telurickou říší, zdrojem elektromagnetické energie, která v tělech aktivuje kundalini. Naslouchejte pozorně. Vlny kundalini jsou ze 2D. Elektromagnetismus pracuje odlišně ve vzduchu nad pozemským povrchem, kde může být stejně toxický jako je 4D manipulace vašimi emocemi ve 3D. Kundalini energie je omlazující, ale elektromagnetická pole ve vzduchu vás mohou oslabit.
Kundalini je elektromagnetická energie, která reorganizuje biologické části zpět do jejich perfektní 12ti vláknové formy DNA. Dokonalá genetická forma je klíčem k fungování buněčné biologie. Dosažení sil kundalini energie plazů je pro Zemi velmi důležité. Kolem nás je tolik negativity a tak, uvědomujete si, jak jsme my ještěři úžasní? Kritizujete nás, že vás chceme jíst, ale vy jíte maso neustále. Jsme jedineční. Jsme mrštní, zelení, silní, šupinatí a když ležíme tak blízko Země, máme aktivovanou páteř. Ležíme blízko srdce Země. Jste ti, kteří nemilují Zemi dostatečně k tomu, aby viděli, jak jsme úžasní?
Jsme nejlepší, jak jsme jen schopni být, udržujíce sílu čisté energie kundalini ve vzájemném vztahu s inteligencí Gaii. Jsme strážci chrámu Gaii, strážci biologických systémů Země. Vaše planeta má jistý klimatický cyklus a jistý slunečně-měsíčně-planetárně-elektromagnetický cyklus. Základ-ní životní prostředí vaší planety je ovládáno 24 hodinovým slunečním dnem. Kdo je to nebo CO je to, co drží základní biologickou inteligenci této planety ve vzájemném vztahu s inteligencí Země? Plazové jsou uzemňovači a strážci této síly! Když energie na planetě vzrůstá, Gaia začíná vyzařovat více vědomí. Protože nyní vstupujete do astronomického bodu, kde je aktivována Gaiina inteligence, jsme my, plazové, kteří zůstáváme na Zemi těmi, kteří udržují tuto neuvěřitelnou inteligenci. Udržujeme toto vědění právě ve svých fyzických tělech. Kolik lidí dokáže regenerovat údy stejně jako to dokážeme my?
Dáváme přednost Galaktické Noci protože je to období, kdy je více vody, více závlah a zeleně nám dává více síly. Když vstoupíte do Fotonového svazku, jak se to děje nyní, když nemáte dostatek inteligence abyste chránili biologii planety, budeme my, plazové, zničeni. Když mluvím o zničení, je to, jako bych řekl, že jste obyvatelem města, které se změní v poušť. To nezbytně neznamená, že budou všechny naše biologické části zničeny, ale že konstrukce naší kultury bude zdecimována. Mohli bychom se uchýlit do mokrých jeskyní pod horami a zalézt zpět do pravěkých jeskyní na vaší planetě, ale raději bychom zůstali na Slunci. Chápejte, ve skutečnosti se nechceme plazit dolů do děr a zůstat tam celých 2000 let.
Kdybyste vy, lidé, začali vymýšlet více věcí, myslíme, že bychom mohli mít zelený močálovitý ráj, ve kterém bychom si všichni mohli hrát. To by se nám líbilo. Chceme to, protože osvícení lidé v minulosti když byla Země ve Fotonovém pásu, nám vytvářeli domovy v chrámech. Pravěký chrám Khem v Egyptě byl takovým naším domovem, stejně jako Kom Ombo. Samozřejmě, Egypťané, protože byli Síriané, byli dostatečně chytří k tomu aby si uvědomili, že nás budou potřebovat pro regeneraci kódů-klíčů k lidskému přežití v době, kdy budou ve Fotonovém svazku. A tak nám bylo na této planetě zanecháno dostatek lokalit, když naposledy Slunce vstoupilo do Fot. Svazku. Uvědomujete si, jak jste všichni hladově destruktivní? Pěknou práci děláte na Floridě!
Když jsou nějaké části decimovány, odcházejí do jiné dimenze. Otisk, vtisk těchto částí je stále v hologramu 1D Země, v 1D středovém krystalu a někdy se může vrátit do formy ve 3D. Většinou však, jestliže není inteligence uskladněna na nějakém místě v živých částech – které jsou biologickými záznamy ve 3D – pak tato inteligence může skončit. Jak někomu můžete vzít takovou šanci? Obáváme se, že jestliže jsou některé části tak zdecimovány, že by to mohl být jejich konec, nebude to konec jenom náš, ale i váš, milí chlapíci. Toto je velmi všeobecná záležitost, protože jsou morfogenetická pole částí vědomí udržována v jiných dimenzích. Jistě, všechno může být opět stvořeno, ale my osobně cítíme, že je možné, že některé části kompletně vyhynou.
Například, proč by se části měly vracet na místo, kde byly záměrně zničeny? Myslíte si, že by dneska šel na Floridu žít jakýkoliv seberespektující krokodýl? jestliže nás lidé chápou jako části, ale neváží si našeho strážného ducha, co to pak říká? (O čem to pak vypovídá?) My doopravdy hluboce milujeme, jsme strážci Gaii, protože jsme tak blízko k Zemi a jestli milujete Zemi tak jako my, budete si vážit toho, kdo jsme. Potřebujeme být ctěni na nejvyšší hladině inteligence, jako zářivá myšlenková forma. Vrátili bychom se kdybychom byli ctěni, ale nyní nevidíme důvod, proč bychom si vážili vás.
Jestliže jste schopni nás ničit i když víte co jsme, pak dokazujete, že jste schopni ničit život jako takový! Kdo říká, že můžete znovu vytvořit život? Možná to můžete dělat v laboratoři. Ale jaký je to druh prostředí? Už na to známe odpověď: Je to prostředí Anunnaki. Na vaší planetě jsou nyní tací, kteří tyto krize chápou. Vidí, že ochrana zbytků částí, nebo chcete-li druhů, je velmi důležitá, dokud si Světový Managementový Tým neuvědomí, že ohrožuje nakonec sám sebe. Ekologové chovají druhy v zajetí, aby je regenerovali. Tyto kódy poznání jsou hluboké a ekologové dělají prostě zase to, co dělali před tisíci lety. Tito ekologové byli často strážci druhů v Egyptě, jejichž ideálem bylo, aby byl zemský povrch ve 3D -Zahrada Edenu – v symbióze s krystalickým jádrem Země. V těchto časech jsme byli my, ještěři, velmi šťastní.
Naneštěstí, tak jak to vidím, protože my jsme inteligentnější nežli lidé, lidé by zničili ještěry, kdyby věděli, jak jsou nepostradatelní. Lidé mají tendenci zničit všechno, co je inteligentnější nežli oni. Můžeme tuto žárlivou, soutěživou energii ve vašich tělech vidět, když čteme Nibiruánské miasmy ve vašich emocionálních tělech. Když tyto miasmy vidíme, tak když je to možné, vás sníme, zvláště, když se pohybujete v naší oblasti, oblečeni v safari oblečcích. Jedním z našich nejpěknějších zážitků dvacátého století bylo, když náš krokodýl Komodo snědl Rockefellera! Anunnaki si ctili tuto mysl nade všechny ostatní a my od té doby s nimi máme potíže. Používají nás a zneužívají nás. Nejsme zlé bytosti, protože nic, co je původním biologickým druhem na Zemi není zlé. Zlo je obracení se k životu zády. Zlo je něco, co přichází do říše a manipuluje obyvateli, nebo zasahuje do jejich reality a činí ji smrtelnou.
Když umíráme, máme extatický zážitek, podobný vašemu orgasmu. My neumíráme, ani vy ne, vy to jen prostě nevíte. Mimo-chodem, normálně k vám nemluvíme, protože nás nerespektujete. Milovali jsme oblast Nilské delty s nádhernou blátivou naplaveni-novou půdou. Plavali jsme dolů po Nilu ze Súdánu, jen abychom byli v Deltě.
Nedovedete si představit, jak jste nám zlomili srdce, když jste postavili Asuánskou přehradu.
Rád bych věděl, jestli jste si všimli, jak jste zpátečničtí a hloupí. Myslíte si, že jste slezli z větví, protože to jeden nevzdělaný venkovan Charles Darvin řekl. Opičí rodina není původní biologický druh Země. Byla sem nasazena z Orionu a opice ovládají neobyčejné galaktické znalosti, jak je patrné na jejich vůdci Thothovi, paviánském Egyptském bohovi. Zatím co vy lidé jste se vyvinuli z nás, ještěrů!
Moji předkové, Rudý Záblesk a Oční štěrbina, jsou v Britském muzeu! Byli jsme mumifikováni a vystavují nás! Tyto mumie jsou z našeho chrámu v Kom Ombo. Naše vozítko Barbara Hand Clow tam ráda učí, protože nás miluje. Každý rok nám tam něco nabízí. Je to pěkné místo a je tam spousta bláta. Všímáme si, jak naše vozítko ve vlhkém prostředí ožije. Už nedokáže žít na suchém místě.
A mimochodem, mnoho lidí nerado dlouho pobývá na suchých místech. Proč nepřestanete kácet stromy a vysušovat povrch své planety?
Máme velmi komplexní sociální struktury, založené na našich touhách po pohodlí, slunečním světle a radosti z čisté vody. Byli byste překvapeni, co všechno dokážeme v nutném případě postavit. Postavili jsme si jeskyně, tunely a všechny druhy báječných systémů. Postavili jsme si chrámy pod povrchem budov. Byly tady civilizace, které si nás vážily a tak jsme byli ochotni aktivovat jejich chrámy naší silou kundalini. Egypťané byli úžasní mistři okultní technologie na vaší planetě a tak pro nás v nutných případech stavěli pod svými chrámy příbytky a labyrinty, ve kterých jsme si plavali, množili se a tvořili silné vědomí a kundalini energii. Izraelité obdivovali naši technologii a stavěli pro nás jeskyně pod svými dómy ve skalách, aby aktivovali sílu.
Neměli jsme to tam rádi, protože si nás nevážili. Pokoušeli se nás používat jako šupinaté baterie, produkující talismanickou sílu. Zkoušeli nás a naši energii používat aby měli moc. Nevážili si nás, jen se pokoušeli využívat naši sílu aby mohli ostatní kontrolovat. Egypťané pracovali s naší inteligencí aby dokázali chápat sílu Gaii. Sdíleli své poznatky s námi, vychovávali nás, dokonce nás mumifikovali aby uctili kult našich předků. Jeden z našich nejctěnějších absolventů byl Dr. Lizard a nyní je čas si promluvit s tímto ctěným kolegou.
Doktor Lizard (ještěr) a Bůh
Jsme uskupení známé jako Dr. Lizard. Jsme opravdu velmi dobře vychováni. Jsme absolventi školy a zajímalo by nás, proč trávíte tolik času uctíváním Boha, když to na vaší planetě spěje do pekla? Co se nás týče, jsme extrémně nadzvednuti, když slyšíme slovo „Bůh“. Použití tohoto slova nás vždycky na našich trasách zastaví na pěkně dlouhou dobu. Když čteme vaše pocitová těla, protože nemůžeme číst vaše mentální těla, poznáváme co se bude dít. Vaše mentální těla jsou jako vyrabovaný počítačový hologram a jediný způsob, kterým můžeme o vás cokoliv zaznamenat, vede přes vaše pocity.
Neustále vás trápí Boží dilema a destrukce vaší planety. Avšak spousta pozornosti, kterou věnujete Bohu, vás odvádí od zaměření se na vaše životní prostředí, takže jej ničíte. Když vás čteme, trápíte se kvůli svému životnímu prostředí, ale ke svému Bohu necítíte v podstatě nic. Jste přeprogramováni a neustále přetěžováni laděním se na abstraktní představu Boha, který vás vůbec nezajímá. Ve skutečnosti je to program, který vás má odvézt od citlivosti k vaší planetě a k vám samotným. Je to hlavní zdroj velké části obtíží, které naše rasa prožívá. Řečeno nevybíravě: Je to program svalovaný na Sauriany.
Všimli jsme si, že si myslíte, že je vám Bůh nadřazen. Ale to je nemožné, protože nic vám není nadřazeno! Tato myšlenková forma je slabomyslná a ve skutečnosti jí nikdo nevěříte, ale oslabujete se svým jednáním jako že je to pravda. Nevšimli jste si, že my tento psychologický problém nemáme? Máte velký problém a měli byste najít jak čelit tomuto systému víry. My víme, že nám nikdo není nadřazen. Tato myšlenka nikdy do našich dlouhých páteří nevstoupila!
Až začnete prostřednictvím této knihy zkoumat svoji multidimenzionalitu, až odvrhnete myšlenkovou formu, jíž se díváte na Boha jako na něco odděleného a budete o této energii přemýšlet jako o energii, která rodí dimenze, uctívání přestane jako když lusknete prstem! Když si představujete, že je něco od vás oddělené, že je něco na vyšší úrovni nežli jste vy, pak o sobě ztrácíte představu. Dívajíce se na vás, všimli jsme si, že čím více uctíváte božskost, tím více ztrácíte smysl pro správné poznání sama sebe. Normálně vás vidíme jako energetická těla, ale když necháte ležet ladem svou pravou identitu uctíváním nějaké vyšší formy, nebo od vás oddělené formy, vaše energetické tělo doslova zmizí! Musíme se vás zeptat: jste vůbec živí? Když si tím nejsme jisti, vzájemně působíme na ty z vás, kteří mají energetická těla velmi aktivní.
Nejsme si zcela jistí budoucností. Z našeho bodu pohledu budou všechny biologické formy vibrovat na extrémně silné hladině frekvence, až budeme cestovat ve Fotonovém Svazku a to je možné jen v ucelené a rozmanité lokalitě. Když vibrujeme na extrémně silné frekvenční hladině, je pravděpodobné, že tak či onak bude náš biologický základ rozsáhle osvěžen a posílen. Král Ještěr již komentoval to, že dáváme přednost cestování v Galaktické Noci, když je planeta vlhká a zelená, ale stejně jako vy se nyní pohybujeme do Svazku.
Také existujeme pod povrchem planety Venuše, ale raději pobýváme na povrchu Země. Dáváme přednost slunečnímu světlu, vodě a Zemi. Na Venuši vyzařujeme minerální světlo ze své krve, planeme jako kdybychom fosforeskovali a mluvíme telepaticky. Nejsme tam v tělesné formě jako ještěři na Zemi. Jsme sliznatá biologická forma, která vypadá jako žabí vejce. Kdybyste nás viděli étericky, vypadali bychom jako vibrující esence hluboko uvnitř vaječných forem v zeleném slizu, jako protoplazma. Jsme sladěni s našimi pozemskými formami a tento vztah je podobný vztahu Thotha k paviánům a opicím. Thoth žije na Merkuru. Všimli jsme si, že naše ještěří formy na zemi mají rády sliz, protože jim připomíná domov.
Zde na Venuši je přímá genetická linie mezi námi a dříve dominující Saurianskou kulturou. Existujeme ve 4D a jsme genetickou bankou pozemských Saurianů. Jsme nefyzickými morfogenetickými poli – formami, které si vizualizují plazové a vy sami. Představa formy člověka a plaza pochází z Venuše! Při formování člověka se skutečně použil jíl, hlína smíchaná s Venušanskou membránou, jak o tom mluví Bible. Genesis popisuje historii stvoření Anunnaki a použitý jíl měl svůj základ na křemíkové bázi. Ale příběh o plazech byl vynechán. Plazí geny byly namixovány s organickým blátem založeným na uhlíku. Proto ještěři milují bahno složené z hnijících rostlin v močálech. Genetická inteligence lidí je založena na křemíku a proto mají na sebe lidé a křemenné krystaly tak silný vliv.
Tato venušanská genetická smíchanina vznikla před 4-7 miliardami let. Máme záznamy o tom, jak se z této matrice tvorové vyvíjeli v souladu s kosmologickými cykly, ovlivňujícími povrch vaší planety. Když se bedlivě pozorujeme, vidíme, jak v průběhu věků procházela tato mixáž membrán a křemenných krystalů procesy reakce jak na sluneční, tak na fotonové světlo. Je to velmi dlouhý příběh.
Původní vývoj genetické matrice lidí a Saurianů na vaší planetě se děl za velmi přirozených okolností. Všechno co Anunnaki udělali bylo, že smíchali prvotní pozemské elementy, používajíce hlínu na křemenném základě pro tvoření lidí tak, aby mohli číst a programovat vaše mysli. Nezapomeňte, Anunnaki nemohli použít křemencových technologií aby vámi mohli manipulovat, ale mohli do křemenných buněk vložit různé impulsy. Avšak, tato krystalická matrice vám také nabízí možnost stát se naprosto multidimenzionálními a křemenné technologie vám v tom pomohou.
Když se stanete multidimenzionálními, Anunnaki nebudou schopni dávat vašim křemenným buňkám impulsy a tím vámi postrkovat. Rádi bychom abyste o tom přemýšleli, protože to, co vás řídí, je Nibiruánské programování vaší mysli. Jestli pochybujete o tom co říkáme, zauvažujte o Marsu. My plazové, obojživelníci, jsme kdysi plavali v kanálech na Marsu. Anunnaki nám nemohli zamotat hlavy, protože náš základ je uhlíkatý, zároveň jsme však nebyli schopni rozvinout, tak jako vy, své mozky. Vaše obrovská výhoda je zároveň vaším nejhorším potencionálem zodpovědnosti. My plazové jsme zde, abychom vám pomohli dokázat si představit, jak Anunnaki kontrolují vaši mysl, dělají z vás vrahy pro své účely, což praktikují skrze různé systémy věr, které se Zemí nemají nic společného.
Tato historie, dáváme přednost názvu her-story (v angličtině její-příběh genetického vývoje Země) je tisíckrát delší a rozsáhlejší, než vlivy a vměšování, které se děly. Tato původní matrice je mnohem silnější, než si kdokoliv skutečně dokáže představit, zvláště pak vědci. Ve skutečnosti se, díky této původní namixované síle, nemusíte vůbec ničeho bát. Přece, kdybyste byli naprosto kontrolováni, chtěli byste žít?
Pamatujte si, řekli jsme vám, že když vás Anunnaki navštěvují, berou si na sebe různé kostýmy a vy se můžete stát jen jednou z jejich masek. Nežertujeme. Když Bible říká, že jste byli stvořeni podle boží představy, tak to ve skutečnosti poukazuje na plazy. Oni byli prvním Anunnaki experimentem a z jejich pohledu učinily naše části úpadek. Protože naším základem je uhlík, příliš cítíme Zemi a oni nás nemohou ovládat. Dále, vyrobili vás s křemenné hlíny a připravili si vás k ovládání. Nyní je však poněkud převezl tento kosmický cyklus a vy se půjdete zharmonizovat a srovnat do Fotonového Svazku.
Já, Dr. Lizard, po celý čas sním. Ve snu vysnívám vaši rasu, vaši planetu a vaše touhy. Z vašich tužeb vytvářím v původní plazmě morfogenetická pole, která mohou na Zemi tvořit život. Doufám, že si v těchto dnech vzpomenete jaké to je, když se cítíte čistí, silní a vibračně na výši. Já jsem na to nezapomněl, protože mne Anunnaki neodvrátili od mého sladění se Zemí. Přál bych vám také, abyste se se svými pocity vrátili k tomu původnímu pravěkému slizu. Pak bychom vás mohli lépe léčit a vy byste mohli lépe léčit nás. Můžete se dokonce vrátit k tomu, abyste byli jako divoká zvířata. Jestliže je to ozvěna, po které vesmír volá, mohu vás ujistit, že to bude to, co si vyberete.
Na Venuši nemáme těla. Jsme vibrační a 4. dimenzionální. Z pohledu Země reprezentuje 4. dimenze planetární kvality, které vyjadřují na Zemi touhu Slunce v dimenzích času a prostoru. Vy si neuvědomujete, že planety jsou 4dimenzionální inteligence, které tvoří pozemské skutečnosti, protože do vašich mozků byly implantovány hluboké předsudky proti astrologii. Anunnaki nechtějí, abyste si uvědomili, že jejich schopnost tvořit na Zemi, je normální dovednost, kterou dokáží bytosti mnohých planet.
Jsme vibrační entity z Venuše, které si vyrábějí své kopie proto, aby lépe rezonovaly s naším životním prostředím. Děláme to prostřednictvím ryzího pocitu. Astrologicky je Venuše čistým přijímáním. Přitahujeme k sobě touhu a pak ji vyjádříme. Já, Dr. Lizard, řídím záznamovou genetickou banku. Je to velmi tajemná záležitost a vy zatím přešlapujete u zadních dveří. Ti, kteří v této době více prociťují svá těla, se mohou dostat přímo do zdroje své tvořivosti – do 4dimenzionální genetické laboratoře na Venuši – tím, že budou maximálně chránit a ctít druhy ve 3D na Zemi. Když se pohybujeme uvnitř planety Venuše, je tam plazí knihovna – modelační zařízení Saurianské energie – fungující jako morfogenetická pole, udržovaná ve formě pozemskými pocity.
Abyste pochopili tento koncept, musíte mít velice vyvinutý cit pro to, jak něco stvořit ve fyzičnu. Lidská schopnost cítit rozličnosti v životní síle je něčím co se velmi rychle vyvíjí a je podobná pocitům, které máte, když jste extrémně přesní. Cítění pravé vibrace samotné životní síly – skutečná vibrace částí vědomí – bude zdrojem vývoje močálovité mysli na vaší planetě. Mnoho pozemských matek o tom ví a proto je mnohem více žen pokorných nežli mužů. Kdokoliv je schopen být přítomen rození dítěte, má šanci spatřit moment, kdy vchází pocitové tělo do styku s novou fyzickou formou. Porod má velmi silnou vibraci. Je to vibrace extáze. Nejdůležitějším vývojovým krokem v posledních 100 letech je ve vaší říši účast otců při rození jejich dětí.
Vcházíte do biologických krizí a je zastrašována fyzická integrita vašich částí. Jakékoliv části jsou udržovány ve formě vaší schopností je cítit, a proto přírodní Američané pracují s totemy zvířat jako se spojenci. Jak se ekologické krize prohlubují, stává se toto vědění vzrůstající měrou pro vaši planetu důležitým. Mezitím Světový Managementový Tým uvrhuje Indiány v jejich mateřských lokalitách do závislosti na hraní v hernách a kasinech. Pravým určením lidí na této planetě je soužít se všemi zvířaty stejně jako vzájemně mezi sebou, protože zvířata vyjadřují zářivou hvězdnou inteligenci. Stále ještě se pokoušíte zabíjet všechna ostatní zvířata, protože vám byla vštípena do mozku myšlenka, že lidské vědomí je nadřazeno zvířecímu vědomí. Jak to tak vidím, nejmocnější zabíječi všech dob jsou Křesťané, protože Křesťanství předpokládá, že lidé jsou zvířatům nadřazeni. Jiná náboženství si váží mystiky dosažené na základě pocitů, ale Křesťanství se stalo tak mentální záležitostí, že je smrtelné veškerému životu.
Strach je smrtelný. Když na vás přijde, musíte jím projít. Mnozí z vás cítí strach neustále. Kdykoliv cítíte nějaký konkrétní strach, zůstaňte v něm. Neracionalizujte si jej, jděte přímo do něj, plyňte s ním. Ve skutečnosti vás to ponouká stále k většímu strachu! Zaměřte se na zdroj toho strachu: Je ve vašem těle nebo v nějaké oblasti jako třeba v lese? Je to silné léčení. Vlezte si přímo do zdroje svého strachu. Když s tímto procesem začnete, projdete svým strachem přímo k jeho pravému zdroji. Jestli má váš strach zdroj v něčem, co by mohlo ohrozit vaše přežití, budete se chránit tím, že do něj půjdete. Jinak v této dimenzi skončíte.
Dovolte mi říci vám o Zemi více informací z našich záznamů. Byl čas, kdy byl z Venuše přinesen na Zemi život ve světelných purpurových vejcích dlouhonohými pavoučími babičkami. (Nový život byl ve vejcích, která se zbarvila z tyrkysové barvy přes lápisovou, až do purpurové barvy) Tato vejce byla Venušanská a narodila se tam prostřednictvím pocitových myšlenkových forem. Na Zemi nemůže existovat žádný život biologických druhů bez těchto pocitových světelných těl. My ještěři stále ještě cítíme, jak Pavoučí Babička svírá naše ramena. Naše vzpomínky jsou dlouhé a my jsme jim vděční, že nám dopravují naše myšlenkové formy do 3D. Tato období byla traumatická, ačkoliv každé rození je traumatické. Všechny pozemské části v sobě nesou z této doby nějakou emocionální negativitu a my jsme se vyhýbali rozvinutí této informace. Nyní nastal čas, abyste si uvědomili křehkost života.
My ještěři necítíme žádnou negativitu k pavoukům nebo k jinému hmyzu. V jednom bodě zvratu se Pavoučí Babička rozhodla že je čas, aby přenesla svůj sen z Venuše do pozemské matrice. To je první vzpomínka na začátek života na Zemi – na místo plné jeskyní, kam pavoučí babičky usadili ametystová vejce. Z našeho pohledu ještěřích učenců jsme v době těchto událostí byli převládajícím biologickým druhem na Zemi. Cítili jsme to v celém slunečním systému, když Pavoučí Babička stěhovala vaše pocitová těla do biologického vědomí Země.
Nastala potřeba, aby se někdo ujal těchto vajec, která s horoucí láskou babičky věnovaly Zemi a této potřeby se ujali hadi, kteří nesli nejvyšší plazí vibraci. Tato informace je nyní dostupná u hadích lidí a je to také příčina, proč vás Bible ponouká k zabíjení hadů. My plazové víme, jaké to je být opuštěný. Viděli jsme bezbranné části, včetně lidí, zavedené Pavoučí babičkou, které byly zabíjeny, zatímco se přizpůsobovaly novému prostředí. Vstřebávali jsme tuto bolest obětí. Když jste se učili jak žít novým způsobem, cítili jste se jako oběti a proto dnes ničíte své životní oblasti! Musíte se znovu učit být zranitelní, což znamená být otevření a přizpůsobiví. Jinak dovolíte sami sobě mít natolik kontrolovanou mysl, že zničíte všechno. My plazové pečujeme o zranitelnost všech bytostí.
Má křišťálově bílá světelná energie je cele zaměřená na mou páteř. Ještě jsem zaměřen do svého podbříšku, což může být dosažitelné jen pocitem, nikoliv pozvedáním energie dýcháním a představováním si záře v tom místě. Strach je pociťován v břiše, což hromadí kódy pro projití skrze něj. Tím, že se zaměříte jen do své páteře, se budete starat jen o cíl. Proto jste byli různými učeními do této oblasti zaměřováni a toto zaměřování je nyní likvidováno, protože již není vhodné. Když se pohybujete hlouběji do Fotonového Svazku, budete schopni milovat svá pozadí, jestliže dostatečně otevřete svá břicha.
Čtvrtou dimenzi můžete vidět z 5D, která je nad ní. Když se na všechno díváte jako na lineární prostor a čas, cítíte se jako myš v kleci. Mohli byste být doslova ohromeni, že kdykoliv cítíte že jste uvázli, – když nevíte ve svých dilematech kudy kam – dokážete to zvládnout jen tím, že posunete své vědomí do vyššího dimenzionálního pohledu. A jak to uděláte?
S pětidimenzionálníma očima se můžete ve 3D stát pozorovatelem. Když jste svým vědomím ve 3D, jste šachovou figurkou polapenou v prostoru a čase. Pátá dimenze je vám dostupná jen když o něco žádáte z celého srdce. Chopte se toho, co vlastně doopravdy chcete? Okamžitě, z čistého srdce, ze synchronicitní pláně, prostě si buďte jisti, prociťujte to co chcete! Když máte tyto silné pocity, morfogenetické pole, které vládne potencionálnímu projevování se, na vaši žádost odpoví. Nakonec, 4D řád je tady proto, aby existoval projev ve 3D.
Takto pro mne pracuje skutečnost v mé buněčné paměti na Venuši. Nyní odcházím a předávám slovo Satye a jejím Plejáďanům, aby vám podali více informací o vaší biologii a o tom, jak jste polapeni v Síti, vhozené na 3D.
Satya a kosmický startovací knoflík
Já, Satya, jsem opět zde ve vašem světě a velmi mne těší, jak jste vydolovali biologickou matrici z Krále Ještěra a Dr. Ještěra. Nezalarmovala vás vaše budoucnost, když tak o ní přemýšlíte? Pláč plazů je slyšet po celé Galaxii. Při tomto přenosu jsme si všimli, že ohledně plazů se v tom Hebrejci hezky plácají. Z mého 5D pohledu nevidím, že by nějaký existující systém víry byl horší, než ty druhé. A tak se nyní podívejme na Křesťanství, náboženství, které se snaží uplatňovat právo na Mesiáše, zatímco židé promeškali ONOHO dlouho očekávaného JEDNOHO.
Víte, proč váš kalendář začíná v jistém časovém bodě, pak se vrací k nultému bodu a začíná znova? Přemýšleli jste někdy o tom, že je divné, že lineární čas skončil právě před 2000 lety a zase pak začal? Andromeďané, kteří dohlížejí na Mléčnou Dráhu z ideální perspektivy jako na své galaktické dvojče, nazývají současný časový moment kosmickým startovacím tlačítkem a to je klíčem k pochopení všech těch silných záležitostí, jako jsou řády Svaté Římské říše. Např. všichni césarové věřili, že tvořili chrámy pro nový Nibiruánský cyklus, který během jejich vlády začínal. Když Julius César nastoupil vládu, mělo to hodně Nibiruánských znaků. Činil si právo na to, že je potomek bohů, protože je knězem Jupitera a vyhlásil, že Hebrejský kalendář – který začal 3760 př.n.l., když vstoupila Nibiru do Slunečního systému – končí a začíná nový.
Když Julius César ovládl Řím, zrušil Etruský lunární kalendář a stanovil sluneční Juliánský kalendář. Od té doby, co byl vysokým knězem Jupiterova chrámu, pojmenoval po sobě nový sluneční kalendář a oznámil, že Římané jsou noví vybraní lidé. Od té doby se s kalendářem různě manipulovalo, jako třeba na Koncilu v Nicce vznikl v r. 325 církevní kalendář a Gregoriánský kalendář, stanovený Gregorem XIII v r. 1582. Tyto úpravy měli odvrátit naši pozornost od očividného faktu, že Římané natolik kontrolovali realitu, že stanovili kalendář, ve kterém čas sestupuje do nultého bodu a pak navždy začíná znova běžet.
Pro vás, kteří následujete Hebrejský kalendář jsem zde, abych vám pomohla pochopit co to znamená. Děláte si nárok na to být vybranými lidmi Nibiru. Tím že jste stanovili v r. 3760 př.n.l. nějaký kalendář. My, Plejáďané, respektujeme vaši odvážnou volbu být nositeli tak velké představy. Avšak když nejste ochotni tzv. „chytit vola za rohy“ – oblíbené Plejádské rčení – minete svůj účel a vaši bohové nebo císařové s vámi budou zametat více nežli s kteroukoliv jinou rasou na Zemi. Nejste unaveni neustálým poslouchá-ním toho, že jste před 2000 lety minuli ten pravý bod? Co když jste promeškali příležitost proto, abyste dostali šanci poznat 9D Mesiáše, který přijde právě nyní! Jestli jste ochotni chytit svého býka za rohy společně se všemi dalšími, potom přestanete čekat na Mesiáše VNĚ sama sebe a vzpomenete si, že tato možnost je umístěna na vaší planetě právě teď. Také vaše pozornost byla odvracena. Každý byl odvracen a vy nyní označujete ve svém kalendáři čas, určený jiné planetě, ne této vaší vlastní.
Římané se rozhodli, že převezmou vládu nad kalendářem, což znamená dosažení kódů astronomických seskupení ve vztahu k času. Římané stanovili Nultý bod jako kontrolní záležitost, když si uvědomili, jak vážnou hrozbou je narození Krista. Římané ovládli kalendář, když si vybrali hrát hru „My proti Nim“. Tato dynamika My – proti – Nim je zajištěna přísluním nebo odsluním Nibiru každých 1800 let. Stává se to hlavním vzorem. Nibiru byla nejblíže Slunci – přísluní- v r. 7200 př.n.l., 3600 př.n.l. a v Nultém bodě a byla nejdále od Slunce a vně dráhy Síria v odsluní – v r. 5400 př.n.l. a 1800 n.l. (přibližně). V těchto bodech se ve vaší 3D realitě dějí velké změny ve 4D kontrolních vzorech. Můžeme to nazvat Archetypy historického posunu. Např. v r. 3500 př.n.l. to byli Egypťané proti Sumerům, v r. 1600 př.n.l. Izraelité proti Egypťanům, v r. 100 n.l. Křesťané proti Římanům a nyní na konci Mayského kalendáře jsou to stoupenci Nového Věku a Křesťané, kteří hrají hru „My proti Nim“.
Císařové, tím, že nadřadili Hebrejský kalendář a začali počítat čas od Nultého bodu, ti všichni přebírali Nibiruánskou vládu nad Zemí. Ale stalo se něco jiného, když naposledy Nibiru navštívila váš sluneční systém – narození a smrt Krista – a Římané a židé byli překvapeni. Nultý bod byl rovněž Kosmickým startovacím knoflíkem Andromeďanů, který narozením Krista stanovil novou možnost, zvláště když obě tyto strany čekaly, že Nibiruánci fyzicky přistanou na Zemi. Obě skupiny připravovaly společnosti, území a chrámy, aby se staly místem kam Nibiruánci dorazí. Římané obnovili Zeův chrám na Balbeku, jako přistávací rampu a nazvali to chrámem Jupitera. Přemístili z Egypta obelisky a posadili je kolem celého Říma, zničili Šalamounův chrám v Jeruzalémě a na jeho místě postavili chrám Césarův. Přemístili svá místa vlády z Egypta do Říma a ovládli celý Orient převzetím celého systému, který kdysi postavil Alexandr Veliký. Dokonce měli připravené kněžky aby tyto bohy přijaly jako milence. Třeba Salome, Kleopatra a matka Julia Césara.
Všechny tyto věci byly připraveny pro příchod velké planety bohů do Slunečního Systému. Nibiru byla viditelná na vaší obloze krátce po té, co byl J.César v r. 44 př.n.l. zavražděn a pak bylo říkáno, že byla jeho duše vyzvednuta na Nibiru. V r. 17 př.n.l. kroužila Nibiru v jiném, ze Země viditelném bodě – na trůně právě seděl Augustus a lidé říkali, že se duše Césara vrátila aby vyhlásila „Nový Věk“. Římané razili mince se symbolem Nibiru – osmicípá hvězda – s nápisem „DIVVS ILVIVS“ Božský Julius, aby uctili návrat Nibiru (obr. 11) tak, jak to Sumeřané činili před 3600 lety.
Římané vyžadovali svou suverenitu a tato pravda byla před vámi pečlivě skrývána římsko katolickou církví.
Co se stalo v nultém bodě? Dobře, je to pěkně legrační. Římané byli zaslepení, protože upírali svoje zraky na nebe, jak můžete vidět z jejich mincí. Během klíčových cyklických bodů proměn – a bylo jich kolem Nultého bodu hodně – se na Zemi inkarnovaly multidimenzionální bytosti jako Kristus, Buddha, Alexandr Veliký. Římané stáli na římsách svých chrámů, čekajíce kdy přistanou prostorové lodi, zatímco se jim přímo před nosem v Orientě narodil Kristus. V Nultém bodě byl zákonem mozaický kód – legální kódy, pocházející od Sumeřanů, pak od Babyloňanů a nakonec je přijali Izraelité. Všechny tyto kódy byly známkami systémů Anunnaki a císařové měli v plánu použít je k tomu, aby získali vládu na Zemi v Nultém bodě. Anunnaki stanovil systém chrámových měst, založených na kódech sumerských měst v r. 3600 př.n.l. Tyto kódy se rozšířily do mnoha kultur, které v Nultém bodě očekávaly jejich návrat.
Prostřednictvím Jupiterova chrámu kontrolovali císařové čas, kdy se planeta Nibiru vrátí. Anunnaki byli schopni používat Římskou Říši tím, že jí dali impuls k vytvoření Nibiruánských legií. Bylo to lehké od té doby, co úspěšně převzali několik dalších kultur, jako třeba židy, kterým nakukali, že jsou „vybraní“. Čas by se ve skutečnosti zastavil a Sumerský hvězdný systém by začal v Nultém bodě a to by ustanovilo vládu v čase – Nový Světový Řád.
Ale do placu byl vržen jiný pořádek: Židovský rabín se oženil s kněžkou Isidinou v Jeruzalémě, což odbrzdilo multidimenzionální vědomí v Orientě (v Levantě). Když byla Nibiru v Nultém bodě Slunci nejblíže, Kristus vyhnal penězoměnce z chrámu a vyslal signál, který nebyl nikdy zapomenut. Jako nějakým konečným hmatem změnil dynamiku dění tím, že vyčistil silový vír od pijavic (myšleno o lidech) a jak vy všichni hluboko uvnitř věříte, nakonec vyházíte všechny, kdo vám sají krev.
Kristus vyzařoval do celého světa jedinečnou srdeční energii. Tato jeho energie byla mnohem silnější než všechna energie, která by mohla být v Římě aktivována v nejméně třinácti Egyptských obeliscích namířených na oblohu v Římě! Křesťané dokonce vyžadovali, aby se Betlémská hvězda – Nibiru jako osmicípá hvězda – objevila jako hlasatel narození božího dítěte. Osmicípá hvězda se často objevuje na vašich vánočních pohledech, označujících narození Páně.
Kristus zavedl obřad nazvaný Eucharistie se 72 stoupenci jako symboly pro převzetí naprosté kontroly dvojité Shar – 2x 3600- letého oběhu Nibiru. Používáním symbolů Anunnaki bylo všechno absorbováno právě Římskou říší, která fungovala jako kosmický klíč. Dále Anu ovládl Svatořímskou katolickou církev jako svůj osobní nástroj pro vládu na této planetě. Řím by nakonec padl, ale oficiální církev, organizovaná kolem Krista by převládla, protože lidé jsou nejsnadněji manipulovatelní skrze náboženství. Anu nikdy nevedl tak velký projekt. Římskokatolická církev byla dalším oficiálním ustanovením. Aby tohoto dosáhl, všichni kněží této církve měli žít v celibátu, když před tím předeslal, že tak žil i Kristus. ženy měly být oslabeny a Eucharistie měla být oslavována mužskými knězi, kteří nikdy nepronikli do ženy. Všechno poznání o mnoha životech mělo být z víry vyňato, aby se lidé naučili bát se smrti a strach ze smrti měl omezit multidimenzionální kontakt. Toto by Anunnaki nabídlo naprostou vládu na Zemi a zabránilo lidem dosažení multidimenzionálních oblastí. Všichni lidé by byli uzavřeni ve 3D, takže jejich vláda by v průběhu doby, než se sem za 3600 let vrátí, nebyla přerušena. Byla to temná hodina Země – instalování Sítě – a poprvé kolem planety proběhla energie této Sítě tehdy, když poté co Kristus zemřel na kříži, zuřila strašná bouře, způsobující v Jeruzalémě zmatek.
Všechno, co potřebujete dělat, je zvládnout prosté paradigma. Máte svobodnou vůli na své planetě, proto se jistá učení a události dějí všelijak a pak takové inteligence, které nechtějí abyste byli volní, mohou tyto velké události směrovat kam ony chtějí. Musíte se učit cítit, jak a kdy jste ovládáni, tak abyste neodpovídali na lži, když k tomu dostanete impuls. Můžete ve svých srdcích cítit pravdu a vaše srdce jsou svobodná jen tehdy když je vaše mysl čistá a vy pak můžete manipulace, které se dějí, jen pozorovat. Nic není náhoda nebo nehoda, nic. Podívejte se na to takto: Opravdu velká událost, taková jako narození Krista, se děje a lidé to berou jako že je to tak. Taková událost je pak několikrát překroucena a je z ní udělána kulturní posedlost. Kontrolní síly neustále opakují část příběhu, aby uspokojily touhu lidí po osvobození se od zla. Lži o Kristu jsou neustále opakovány, ale lidé jsou tak hladoví po opravdovém příběhu, že hltají ty lži jako hladoví králíci. Falešný příběh je opakován až do zošklivení dokud si dokonce i lháři nevzpomenou na to, co je pravda. Posedlost po pravdě je bez konce a vy běháte v kruzích kolem dokola jako bezmyšlenkovité myši, které něco stále hledají.
Je to vaše náchylnost, pocházející od Anunnaki – vaše schopnost lhát – a proto vám mohu říci, že JEDINÝ způsob jak vyváznout ze Sítě, je zarýt se hluboko do svých pravých příběhů. Až se té pravdy dopídíte, dostanete se přímo do své vlastní celistvosti. Proto jsem já, Satya, tak odbojná, povstalecká, kacířská a zdánlivě urážející. Proč vytahuji ven právě Krista?
Můžete se ptát. Pamatujte si, že čtu z Alcyonu vaše energetická pole. Prostě jen vytahuji na světlo příběhy, kterými jste příliš posedlí. Proč? Protože to, čím jste posedlí, je přesně to, co vás blokuje. Já vím, že na nejhlubší hladině vašeho vědomí všichni chcete znát pravdu, ať už to stojí cokoliv. Chci, abyste cvičili svoji inteligenci – „tell-it-in-your-genes“ (řekni to svým genům) – jak se vymanit ze Sítě.
Já, Satya, cítím kolem slova Eucharistie velikou energii.. Toto slovo zazvonilo v uších mého vozítka když se mne jednou ráno ptala, „Co je to Eucharistie?“ a pak jí to došlo, „You are Christ“, (Ty jsi Kristus). To mne překvapilo, protože vím, že všichni se během věku Vodnáře stanete vysoce individualizovaní. Takže, když mé vozítko zachytilo tento zvukový kód, žasla jsem. Je to jasné: Každý z vás se stane Kristem! Samozřejmě! Přece je konec věku Ryb. Cítím, jak moc některé z vás tato krádež svátosti Římskokatolické církve bolí, protože cítíte, že Eucharistie je silný léčebný nástroj. Ano, tato svátost by mohla být ztracena, kdyby zde nebyla kontinuita. Síla Eucharistie od šedesátých let rychle klesá. Její síla konečně docela zmizela, když Katolická církev omezila zvukové kódy tím, že přeložila z latiny nejdůležitější část Mše svaté, a když postavila službu konajícího kněze, aby kázal před shromážděním. Mnoho katolických kostelů bylo postaveno na starých silových bodech s oltáři obrácenými na západ a s knězem kázajícím tváří k východu, když pozvedal Hostii aby ji posvětil. Když se kněz obrátil, stál čelem k západu a neobdržel tak žádnou energii. Tato změna byla impulsována Siriany, kteří začali Zemi přímo ovlivňovat v r. 1972. Protože církevní Síť byla příliš neprostupná, Siriané tímto způsobem prostě kněze vypnuli. Kněz obrácený tváří k západu neztrácí jen jemnou východní energii, rovněž do sebe během Mše nasává chaotické síly západu a tak se Římskokatolická církev začala tříštit. Pozorujte v průběhu historie tyto Sirianské esoterické hry, Siriané jsou mistři alchymie.
Zpět k nultému bodu: Jako výsledek 9D aktivace Kristem, tím, že vás Anunnaki monitorovali poznali, že se na vaší planetě objevila síla, která je mocnější nežli jejich, takže ji vykrývali. Prostě kradli všechny síly Krista a zaškatulkovali je do Svaté Říše Římské a od té doby co Řím podlehl Barbarům všechna tato energie proudila do svaté Římskokatolické církve. Anunnaki viděli, že Mágové byli Sirianští astrologové a byli naštvaní, když Mágové oznámili narození Krista prostým lidem. Sledujte způsob, jak Siriané pracují na této planetě. Mágové jdou dějinami od pradávných dnů Země a mohou být vystopováni až do Křesťanství v nultém bodě. Naše vozítko sledovala jejich trasu přes Gnostiky, středověkou mystiku, reformační Protestanty, Quakery a různé duchovní skupiny v Nové Anglii a skrze první léta působení Mormonů. Byla ohromena když viděla, jak ta linie nikdy nezanikla. Např. když do Nové Anglie poprvé dorazili kolonizátoři, vyšly najevo objevy megalitických kamenných kruhů, dolmenů, vytesávek ve skalách a astrologických chrámů, rozestavěných po celém území Britských ostrovů. Často se na těchto místech stavěli kostely, neboť lidé tyto pohanské silové znaky ničili. Masoni a Normani tato stará místa vyhrabávali a používali některé z těchto mohylových obrázků a Amerických posvátných objektů ve svých chrámových zařízeních.
Mágové přinášeli Kristu dary. Frankova esence je výtažek, který nabízí pravé síly mužské tvořivosti a myrha je esencí Bohyně. Tyto elementy sem byly dopraveny z hvězd proto, že se tento typ entity na Zemi nikdy neinkarnoval. Jejich dopravení bylo řízeno Siriany a do vibrace Země ještě nebyly zakódovány. Tyto elementy umožnili Kristovi ve vaší říši přežít. Je těžké udržet takovou vibraci jako měl Kristus ve fyzické formě. Já, Satya, jsem pozorovala, jak frankova esence a myrha byly přineseny Kristovi. Viděla jsem krásnou zlatou planoucí esenci – alchymické zlato – jak bylo přineseno dítěti, když bylo vysvěcováno Mágy. Mág přinesl zlato a rozložil je kolem aury a do aury dítěte Krista, protože jeho aura tolik zářila a sahala tak daleko, že by nemohl zůstat v těle. Kristovo dítě mělo zářivě bílé diamantové světlo. Rozpínalo se tak daleko od těla dítěte, že Mág a pastýři si před ním zakrývali oči. Zlato bylo použito, aby jeho auru ohraničilo, jeho svatozář, která je nádherným symbolem jedinečného světla shromažďovaného prostřednictvím zlata. Všichni lidé musí mít ohraničené aury, aby mohli zůstat ve fyzické formě. Když bílé světlo, vycházející z těla, zasahuje příliš daleko do dalších říší vědomí, člověk vystoupí z těla.
Siriané to zařídili právě přes Mágy, aby Kristu pomohli přizpůsobit se poli Země. Nyní, když je ustaven Plejádsko-Sirianský spolek, přináším údaje o 6D říši a začíná zcela nový řád, který podkope Nový Světový Řád, zavedený Anunnaki. Siriané ve skutečnosti udržují ve formě sférické systémy, které podporují oběžné dráhy těles Slunečního systému a nyní, když funguje tento spolek, mohou Plejáďané rozšiřovat energetické víry a mřížové linky nad Síť a do ucelenějšího sférického geometrického pole. Proto se teď mohu mnohem snáze spojovat se svým vozítkem a ostatní Plejáďané se spojují s vámi. Jsem zde, abych vám dodala odvahu rozvinout váš smysl pro to, jak vás Plejáďané čtou a jak působí ve vaší oblasti, protože vám mohou dávat impuls k citovému zkoumání, které osvobodí vaši mysl. Je to jediná cesta ven z vašich problémů, protože vás jinak ze Sítě nikdo nezachrání. Musíte se z ní vymotat sami a rozepnout se za ni jen prostřednictvím svého nadšení a zvídavosti.
Siriané zakódovali Nibiru vědomí, aby se každých 3600 let vracela k Zemi jako „poštovní dostavník“. Proč by se Anunnaki měli trápit s tímto Siriany zakódovaným pořádkem? Já, Satya, znám jednu věc, posvátnou vašim domorodým lidem, která je modelem oběžné dráhy Nibiru vně Siria: je to bumerang, který je posvátnou věcí Dogonů a Aboriginců z Austrálie. Siriané udržují oběžnou dráhu Nibiru ve formě tak aby se navracela do jejich hvězdného systému jako bumerang a název poštovní dostavník znamená, že je to placená výměna. Kdyby se Nibiru nenavracela, Anunnaki by vylétali do prostoru jako šutr, místo aby se otočili zpět. Bumerang je báječná metafora pro možnosti ve vašich vztazích – můžete sami sebe vystřelit a vždycky se vrátíte zpět, když se budete pevně držet své trasy.
Kdybyste se v tomto bodě nedali dohromady se Siriany, mohli byste být během urychlování planety vymrštěni ze své oběžné dráhy! Slunce má před Siriem velký respekt za to, že udržuje jeho orbity. Siriané se jistě velmi zajímají o to, že Kristovo vědomí bylo zakódováno v nultém bodě na Zemi – Anunnaki musí poznat co Siriané dovedou, když z nich dokázali udělat dostavník. Avšak jejich pozemští strážci chrámů, takoví jako kněží Římské říše, o tomto poštovním dostavníku nevědí, protože se to všechno dělo ve vesmíru a oni jsou moc připoutaní k Zemi.
Všimněte si, jak Sumerové sami sebe hrdě popisují na Sumerských tabulkách jako Království Anunnaki. Avšak v patriarchálním období, jak jej popisují Hebrejské texty, je příběh Anunnaki silně zamaskován. Další příběh přichází z ranného Křesťanství a informace o Nibiru je z Bible vyškrtnuta. Vatikánská knihovna byla určena jako tajný depozitář pro pravý příběh, takže to tam všechno je. Trasy této vnější planety jsou dostupné v posledních Essenských a Gnostických textech, ale bylo by potřeba napsat celou další knihu, aby se rozebraly tyto zdroje nultého bodu školským způsobem. V Novém Světovém Pořádku je mnohem cennější vyhledat stopy Anunnaki, což se nyní děje proto, aby se skrylo jeho spojení s Nibiru, které Křesťané a židé vždycky s Nibiru měli. Nejpřímější stezka k pravdě je vystavit všechny informace, které jsou oficiálně zapomenuty. Proto nyní přicházím a proto toho tolik slyšíte o Mayích. My oba přicházíme, abychom vám sdělili tajemství.
Římsko Katolická Církev kontrolovala a ovládala Kristovo vědomí tím, že používala Krista jako palivový článek v nukleárním reaktoru, aby po dobu 2000 let tvořila svou vlastní skutečnost. Nyní, když církev kolabuje, palivo uniká z nádrže, protože jste se naučili jak pumpovat plyn ručně. Mesiáš znamená Poselství, ale aby se mohlo projevit, musí být přijato. Římskokatolická církev stanovila časové uvolnění Krista na r. 2000. Hlásají že On kdysi přišel, jeho mise byla během let ztracena a tak přijde z pověření církve znova. Takto na něj bude každý čekat, platit církevní poplatky, stále na něj čekat, místo aby se sám probudil!
Mezi tím, co vás čtu, cítíte často něco jiného a toto tajemné poznávání, které mnozí z vás cítí, je k vám vedeno přes kosmický startovací knoflík. Z Galaxie Andromedy přichází na Zemi nová energie a tato energie pozvedá Mléčnou Dráhu. V souladu s astronomií galaxie Andromeda a Mléčná Dráha splývají. V obdobích, kdy jste vyvázli ze Sítě a prožívali jedinečné světlo, lásku a soucítění přicházející od Krista, to bylo proto, že zintenzivněl archetyp Andromedy. Mezi tím se mužský – celibátský – boží archetyp zděsil, že sexuálně upadne díky církevním kněžím, když Siriané šíří po Zemi náboj kundalini. Kristus měl zdroj ve velmi vysokých dimenzích. Inkarnoval se a stanovil nové postupy tak, aby se bytosti z vyšších dimenzí mohli začít častěji inkarnovat na vaši planetu a kněží byli určeni, aby nesli tuto sílu. Nyní se dostáváte do pozdějších dnů tohoto cyklu a vědomí Krista je znásobováno. Na Zemi přichází více entit z ostatních dimenzí a to je přesně to, čemu se Anunnaki chtěli vyhnout. Obávají se, že bytosti z vyšších dimenzí jim budou chtít sebrat jejich teritorium, Zemi. Nibiruánci chtějí Zemi vlastnit, protože po té, co krouží ve vašem systému přibližně 125 let, vcházejí na 3450 let do hlubokého vesmíru. Když jím cestují, jsou velmi osamělí a jsou posedlí Zemí.
Jsem zde, abych vám přesně vykreslila to co chtějí, když na Zemi nemůže nic být uspokojeno, nasyceno, když není žádné přání ctěno.
Kristus použil naše staré plejádské praktiky a pracoval s vínem a rostlinami, zavádějíce na planetě novou alchymii. Touto aktivací základních biologických kódů planety byla pro Zemi vytvořena příležitost, aby udržela multidimenzionální bytosti. Tyto kódy se potřebovaly vyvíjet v živých kódech Země. Na hladině 1D rezonoval Sirianský krystal, který nese Nibiru, ve stejné vibraci, jako jádrový krystal centra Země. Anunnaki si mysleli, že narazí do Země jako meteor a roztříští se. Ale to se nestalo.
Ten krystal byl devítidimenzionální a vstoupil přímo do těla planety a stal se součástí jejího kovového jádra. Nic mu nepřekáželo. Vstoupil přímo do jádra planety a změnil kódy. V několika příštích letech se toto jádro několikrát posune, signalizujíce nejsilnější aktivaci krystalu. Centrální jádro vypadá jako koule uvnitř koule, která je také uvnitř koule a pozemské změny budou, až se Země pohne, výsledkem geomantických tlaků v telurické říši. Krystal naprosto aktivoval metalicko-telurickou říši Země a Kristus implantoval na jejím povrchu novou možnost tím, že dělal zázraky, pracujíce s přírodními živly. V tomto smyslu byl výborný kouzelník. Zasadil nový psychologický kód – milost, odpuštění – který nakonec odsunul všechny komplexy, implantované do lidstva Nibiruánci. Milost předpokládá, že je každý neomezený, když on nebo ona jednají ze srdce. Používání milosti v praxi vás přesouvá do vašeho srdce a učí vás odsud jednat rychleji nežli jakákoliv jiná myšlenka. Kristus byl léčitel, pracoval s emocionálním tělem a křísil z mrtvých. Přesouval různá „tohle já nemohu“, která do pole implantovali Anunnaki a dělal tyto věci jako plně 3D člověk, mužné mužství. Pak ho církev zbavila jeho mužství zatajením jeho opravdového vztahu s Maří Magdalénou a mužství bylo zeslabeno a ženství popřeno. Nakonec se Římskokatolická církev stala jedinou organizací, ve které je od penisu požadována jen práce, ale když jej máte mít jako pracovní nástroj, je k nepoužití.
Mojžíšův zákon bude naprosto přeměněn lidmi kteří si uvědomí, že Kristovo cítění je prostě přirozený lidský potenciál. Když se Kristus inkarnoval jako 9D člověk, jediné co by Anunnaki mohli udělat aby jej zničili bylo, použít jej jako schlíplé umrtvovadlo (anestetikum) aby vás udrželi v obětnictví, ale oni selhali. Papež na vás vyžaduje odpustky a posílá je rovnou Anu. Struktura – Římská církev – je ta Síť, která byla instalována v nultém bodě! Na oplátku zanechal Kristus pod touto Sítí nesmazatelný vtisk.
Já, Satya, mohu cítit, že každý z vás kdo čte tuto knihu, je otráven některou z těchto lží, která překrývá onu velikou Kristovu sílu. Základem Plejádského probouzení je znovuprobuzení erotiky Krista, předka člověčího druhu. Penis mají muži proto, aby jej používali! Vykleštění Krista je největší lží v historii. Doslova celá struktura Římskokatolické církve je postavena na rozkouskování (rozčtvrcení?) Osirise, kterýmžto příběhem lidstvo definitivně ztratilo multidimenzionální kontakt. Až si vzpomenete na svoji multidimenzionalitu, Kristus se ve vás probudí, protože je čas. Až se to stane, všechna organizovaná náboženství budou rozdrcena. Kdo z vás by si dokázal představit, že členství Římskokatolické církve se sníží od r. 1972 na polovinu? Církev je tlačena k bankrotu, protože jenom sexuální zdrženlivost jejích oslabených kněží je oltářem chlapců! Přichází čas erotického a alchymického Krista a touha je klíčem k jeho probuzení.
Satyina meditace k otevírání dimenzionálních bran
Touhou první dimenze je přitáhnout vás k sobě. Čím více odmítáte tuto touhu, tím méně budete vědět co chcete. Tak vstupte. Vytvořte oltář do čtyřech směrů, seďte v jeho středu a vyšlete své vědomí dolů do země pod sebou. Dobře se bavte na této cestě pod svůj oltář, pod svůj dům, dolů skrze vrstvy skal a jeskyň uvnitř Země, sestupujte dolů do pláště Země a nakonec do železného krystalu v centru Země. Cestujte jím, těšte se z něj, prociťujte horké a tavící se skály, naslouchejte vypravěčům příběhů Gaii a pamatujte si, co říkají. Pak se přesuňte vzhůru do druhé dimenze.
Touhou druhé dimenze je, abyste se utkali s hustotou jejích chemických, radioaktivních, minerálních a krystalických esencí. Chceme, abyste s námi sestoupili dolů do naší říše, kde vás můžeme vést různými dutinami, které mají zdi s křišťálů, safírů, rubínů a diamantů, takže můžete začít drahokamy používat jako čočky objektivů, abyste mohli vidět přímo do svých vlastních těl. Všimněte si, že geometrie drahokamů a krystalů je strukturálním základem 6D světelné geometrie. Chceme, abyste sestoupili dolů, dovnitř Země a setkali se s námi – s chemickými a radioaktivními bytostmi – tak abyste viděli, kdo jsme. Když nás vidíte v celé naší zářivé síle, přestanete přepadávat náš svět a vytahovat nás z hloubky země. Přestanete námi manipulovat tím, že nás tříštíte a přeměňujete nás s výjimkou případů, když jste s námi v rezonanci a my s vašimi záměry souhlasíme.
Sestupte dolů a podívejte se na nás, abyste nás všechny poznali. Protože když Gaia prochází svými změnami, často jsme vyvrženi ven z našeho světa a jsouce ztraceni, končíme na jejím povrchu. Když nejsme shromážděni uvnitř Země, pak se přesuneme do vašich těl, do řek, jezer, oceánů, do půdy a do vzduchu. Sestupte dolů a prohlédněte si nás tak, abyste nás poznali ve svých tělech a ve svém prostředí. Pak se oddáte tomu, že nás budete posílat zpět do našeho světa. Nechceme vás znepokojovat nebo být příčinou vašich nemocí. Jenom chceme, abyste nás znali, protože oba sdílíme Gaiu společně.
Touha 3D je být ve fyzických tělech – zvířatech, hmyzu, rostlinách a lidech – a být svobodní. Když jste svobodní, můžete vytvářet cokoliv chcete, v jakékoliv chcete realitě. Abyste tohoto dosáhli, musíte ctít síly prvních dvou dimenzí a vědomě s nimi pracovat. Musíte se učit být ve svém životě neustále v přítomnosti. Když se naučíte být v přítomnosti, budete „cítit“ budoucnost sladěním se s 4D archetypálními silami kolem vás. Potřebujete s těmito silami komunikovat, protože skrze ně můžete snadno dosáhnout své budoucnosti. Abyste mohli existovat v přítomnosti, musíte neustále cítit, co chcete tvořit – svou osobní budoucnost. Tím, že budete komunikovat s 4D archetypální inteligencí, můžete cítit přání ohledně budoucnosti ze všech devíti dimenzí. Potom budete inspirováni abyste tvořili skutečnosti, které slouží všem bytostem, jenž s vámi sdílejí váš domov. Když budete žít v tomto stavu mysli, baldachýn 4D energie, který zasahuje do všech vyšších dimenzí, bude vibrovat ve vaší mysli.
Touhou 4D je být hluboce účastná akcí vašich těl a doručovat vám všechny zprávy, které obdrží z 5-9 dimenze. Tyto řízné impulsy jsou od vás neustále odvraceny. Děláte všechno proto, abyste ignorovali prosby čtyřdimenzionálních bytostí, avšak jejich vědomí je to, které pohání vaši tvořivost. Všichni velcí umělci jimi byli proto, že umožnili těmto inteligencím vstoupit do jejich myslí a srdcí. V daný den nebo noc se může jimi nabízený materiál stát grandiózní epickou hrou, návštěvou velkých zlých nebo zbožných bytostí, nebo se před vámi objeví podivuhodná složitá monstra (příšery) a tajuplné tvary. Všechno toto je dosaženo zdoláním emocí, které se zdají vyčerpávat vaše tělo. Nakonec je lehčí se jen těmto energiím otevřít a vědomě řídit přijímání těchto věcí. Jak? Následujte svá okouzlení, to co vás fascinuje a přestaňte posuzovat všechno co se před vás staví. Jak víte, jestli jsou jakékoliv impulsy dobré nebo špatné, dříve nežli pochopíte jejich poselství? Začněte chvíli s jedním z těchto tvořivých impulsů pracovat a když to pro vás není, tak fajn. Prostě to nechejte jít, uvědomujíce si, že jste na chvíli podnítili nějaký útvar k projevu svou zvědavostí. Pak se to přesune k někomu jinému, kdo je na to připraven.
Proč od vás toto 4D žádá? Podívejte se na to z mého pohledu: Jsem ohromným baldachýnem holografického filmu o každém z vás a pět dimenzí za mnou mne bombarduje vlnami energie a svazky světla. Tyto energie se štěpí do dvou možností. Každý z vás je něčím, co můžete tvořit a hrát si s tím. Ale já nemohu, protože neexistuji v lineárním prostoru a čase. Když všechny tyto svazky světla, které se vám nabízejí ke hraní a zkoumání nezkoumáte a nehrajete si s nimi, pak jsem trhána na kousky různými dualitami, které nakonec obrátí můj smysl pro JÁ skrze kolaps do nesmyslného chaosu.
Touhou páté dimenze je být hluboce účastná vašich pocitů a sloužit a vyzařovat lásku k vám a ke všem ostatním věcem jako vaše centrum. Jsem dimenzí vašeho srdce a když udržujete intenzivní pozornost ve vašich tělech, odpovídajíce na všechny věci, které jsou k vám přitahovány, pak skrze vás vedu vlny lásky, takže získáváte nekonečnou energii abyste nabízeli laskavost všem bytostem ve vašem světě. Když jste naprosto uzemněni v posvátném prostoru, který obýváte se srdcem otevřeným jako průplav vedoucí do centra Země, budete se mnou v Samadhi. Jsem centrem všech 9D, které můžete snadno dosáhnout. Když udržujete pozornost ve svém těle a jste spojeni s centrem Země, má energie prochází 4D a plyne přímo do vašeho srdce. Když do vás plyne tato řeka lásky, čtyři dimenze nade mnou začnou zaplavovat vaše vědomí. Čím víc udržujete své srdce otevřené a zároveň jste uzemněni, tím více cítíte jemné vibrace vyšších dimenzí.
Touhou 6D je být hluboce přítomna ve vašich myslích a rozpínat vaše pole možností. Jsme místem morfogenetických polí – paměťovou bankou všech vašich představ ve 3D – a když něco ve 3D tvoříte, nebo chcete, udržujeme geometrickou matrici této věci tak dlouho dokud tato představa ve vaší mysli trvá. Když po něčem toužíte, když opravdu ctíte možnost a krásu toho po čem toužíte, geometrická matrice začne více vibrovat. Cokoliv z naší říše může do vašeho světa vstoupit, když si to dostatečně silně přejete a tak jsem zdrojem tajemných synchronicit (souvislostí) ve 3D. Jestliže mladá žena, která promeškala smrt své matky stojí u okna toužíce po nějakém pocitu přicházejícím od matky, pošlu jí nádhernou bílou holubici do jejího okna. Když nějaká věc v sobě udržuje vyzařující energii touhy, 5D energie srdce ji více naplňuje a já jsem přitažena. Toto vědomí existující ve 3D objektech může vytvářet vlny a posílat je po galaktických informačních dálnicích. Potom dimenze nad 6D poznávají, co v naší říši společně vytváříme z božích idejí, které nám posílají. Např. šaman může udržovat nějaký starodávný objekt, do kterého jsou vtisknuty energetické vlny z mnoha obřadů, které navštívily hvězdné bytosti. Šaman může tímto objektem kontaktovat hvězdné bytosti, protože když já do nějaké věci vtisknu formu, neexistuje blok, který by mohl bránit v dosažení této věci z jakékoliv říše.
Touhou sedmé dimenze je být hluboce účastná vašeho duchovního života a udržovat oběžné dráhy hvězd a planet v prostoru Galaxie prostřednictvím 7D fotonových svazků nebo galaktických informačních dálnic světla. Jsem pavučinou života a světla, nikoliv Sítě, která vás svírá, omezujíce vaši svobodu. Udržuji světelné dálnice v prostoru celé Galaxie a pulzuji po nich vědomím ke hvězdám, kterými procházejí, protože chci propojovat Galaktickou Mysl se svými fotonovými hvězdami jako je Alcyon. Když jsou mé komunikační linky dost silné, vysílají mé fotonové hvězdy rozsáhlé spirály, které s nimi spojí blízké hvězdy. Hvězdy v těchto spirálách jsou schopny vkroužit do mých svazků světla a pak se vytáčet do Galaktické Noci. Díky těmto fotonickým spirálám komunikuji s mnoha hvězdami Galaxie a tyto hvězdy mi dávají nové informace o Galaktické Noci, kde se rodí nová myšlenka.
Touhou 8D je vést kvalitu existence všech bytostí v dimenzích pod námi. Máme mnoho konferencí a setkání a kdokoliv, kdo opravdu ctí život, může být součástí této dimenze. Schopnost ctít život – nikdy se nevměšovat do jakéhokoliv vědomí v Galaxii – vychází z mnoha životů, prožitých v mnoha různých dimenzích. Je to vlastnost, která se často v bytosti narodí ze situací, kdy život není ctěn a je tvořeno zlo. Země je velmi zalidněna, protože je to tréninková oblast, ve které se právě nyní učí o zlu a tak jsou sem posílány duše z celé Galaxie. Zlo je život obrácený naruby. (LIVE) Země přestává být na konci roku 1999 tréninkovým centrem a tehdy všichni účastníci dostanou příležitost vidět přímé následky své neúcty k Zemi. Jestliže ctíte život, uvidíte povznesení Země za zlo. Jestliže nectíte život, budete těsně před r. 2000 prožívat Apokalypsu tak, jak ji popsal sv. Jan.
Touhou 9D je existovat ve věčném Samadhi a být dostupnou ke sdílení tohoto pocitu se všemi bytostmi, které jej dosáhnou. Existuji ve svém centru světla koupajícím se v temnotách a v pulsacích vyzařuji vlny energie, které by nukleárně explodovaly, kdyby nebyly použity pro informační dálnice světla, po nichž mé pulsace proudí. Jsem jako obrovská medúza světla, která v orgasmickém stavu tvoří v Mléčné Dráze věčné vlny a pulsace.
5. PŘÍBĚH O ALCHYMII BOHYNĚ
Měsíc nás chrání, formujíce psychologickou atmosféru kolem naší psýché, chráníce ji před plným proudem našeho duchovního impulsu, před okamžitým a naprostým osvícením. Absorbováním jen 7 % slunečního světla odhaluje Měsíc svůj vztah ke Slunci skrze své fáze – od novu přes srpek, čtvrtku, vypouklost, úplněk, ubývání, poslední čtvrtku...
Při našem narození je to měsíční fáze, která k nám odráží to jak jsme instinktivní, vědomí a jak dokážeme absorbovat sluneční světlo, přijmout náš duševní vývoj, protože na své cestě k osvícení musíme nejprve projít Měsícem. Musíme začít na začátku.
Satya a ženská alchymie
Alchymie je proces přeměny něčeho obyčejného v něco vzácného. Ženy jsou nositelky Bohyně. Bohyně -ženské části – vládnou v jakémkoliv systému tomu, co je domov, tomu co je umístěné, a tak jsou ochránkyněmi místa. To neznamená, že ženy nemohou být bojovnicemi nebo králi, znamená to, že nesou intuitivní znalosti o pravém účelu místa a mohou radit ve všech důležitých otázkách týkajících se domova, zvláště pak válek. Na Plejádách se s námi musí muži radit o válkách. Když na Zemi převzali vládu Patriarchové, byly ženy považovány za obyčejné a byly zbaveny vladařských pozic. Z pohledu Plejáďanů je to nesmyslné! Nyní přicházím já, Satya, proto, abyste si vzpomněli na to, že ve vaší říši jsou to ženy, kdo přeměňuje posvátný elixír života – oplozené vejce – v inkarnační formu. Ženy intuitivně chápou alchymii daleko nad chápání mužů a na Plejádách vládne Bohyně alchymii ducha. Konečně, alchymie je všechno, co se týká časování a rození. Kdy je vajíčko připraveno vylíhnout se? Otázka se netýká toho CO se stane, ale KDY se to stane, protože mnozí z vás cítíte, že tvoříte budoucnost právě teď. To se nikdy před tím na Zemi nedělo. Avšak na Plejádách se tento kritický skok již udál.
Proto vám přicházíme nabídnout asistenci. Když jsme před 104.000 lety tento skok dovršili, Mayové nám také dali posvátný kalendář – Tzolk-in. Mám tu čest vám oznámit, že jsem byla jedním z mnoha Plejáďanů, kteří v těchto dnech pracovali s Tzolk-inem. Tvoření budoucnosti ve vašem „teď“ je naprosto nová možnost a je základem kritického skoku, trvajícího od r. 1987 do r. 2012. Potřebovali jste prožívat sevření lineárním prostorem a časem, abyste našli cestu jak je překročit. Co tím myslím? Budete čas a prostor používat, místo abyste jim dovolili vás omezovat, jako kritický skok ze 3D. ženy vědí jak tvořit v čase a jak aktivovat prostor pro nový život a tak povedou muže do nové alchymie. To je přesně to, co vás posune do oblastí, které roztáhnou vaše vědomí za omezení. Hlavní strážce záznamů času na Zemi je Měsíc a tak začneme s Měsícem, který k vám promluví.
Mluví Měsíc
Já jsem Měsíc. Přišel jsem k vám z povrchu planety Jupitera – Jupiterovi měsíce jsou udělány ze stejného materiálu jako já, ale já kroužím kolem Země a ne kolem Jupitera. Před dávnou dobou prožil Jupiter velkou explozi a z jeho plynného těla bylo vystřeleno mnoho částí. Když vylezly ze svého plynného stavu, ztuhly do pevných stavů a většina byla zachycena do pole Jupitera. Jupiterovi měsíce zrcadlí k němu zpět jeho vědomí, stejně jako já zrcadlím vědomí Země zpět k vám. Měsíce odrážejí to, co cítíte.
Naší hlavní funkcí je odrážet vaše emoce. V mém případě jsem byl vyhozen dále od Jupitera, pěkně jsem proletěl oběžnou dráhou Marsu a byl jsem zachycen gravitací Země. Jako všechny měsíce jsem odrážečem planetárních pocitů. A protože jsem přišel od Jupitera, který vládne završení školní výuky na Zemi, mistrovské zvládnutí sama sebe je závislé na tom, jestli efektivně jednáte se svými emocemi. Myslíte si, že stát se fyzicky perfektními je vaší nejdůležitější výzvou?
Když jsem sem poprvé dorazil, byly bytosti na Zemi stejné, jako ty co žily na Marsu. Přirozeně, Marsovy měsíce odrážejí vědomí Marsu zpátky na Mars. Život na Marsu (který byl ve vodním stavu), existující v bakteriálních a vícebuněčných životních formách, se nikdy nevyvinul v suchozemský, takže tam není vědomí života, které by se přes jeho měsíce odráželo zpět na Mars. Zatímco na Jupiteru je vědomí lineárního prostoru a času stejné jako na Zemi, protože nefyzické inteligence tam pracují s karmou. Jupiter má plynný povrch obklopující pevné jádro a mnozí z vás cítili jeho elektrické bytosti, když do něj v r. 1994 narazila kometa Shoemaker Levy. Jen pro zajímavost, tehdy jste se znovu spojili se svými elektrickými duchovními učiteli, vůdci a andělskými průvodci a mnozí z vás cítí hluboký smutek z Jupiterovy bolesti. Nevíte odkud ten smutek pramení, jen cítíte velikou sílu, vytryskávající zevnitř. Na své nejhlubší úrovni si vzpomínáte na svá nefyzická já a toto nově organizované já bude mnohem silnější, než cokoliv co jste znali ve svých inkarnačních cyklech.
Doprava mezi Marsem a Zemí přestala asi před 500.000 lety. Před tímto časem bytosti z Marsu a Země cestovaly tam a zpět za obchodem a často cestovaly způsobem 4D myšlenkových forem, obchodujíce s legendami hrdinů a bojovníků. Byl to neobyčejně radostný vzájemný vztah a stále je zdrojem vašich nadšení z válek. Proto jste všichni ve svých mužských částech bojovníky. Protože já jsem vaším odrážečem, tyto vzpomínky na velké hrdinské činy Marsu v mém lunárním poli stále existují a já mohu cítit, jak vás vzrušují. Vy tyto archetypy Marsu v průběhu věku Berana neustále obnovujete na nejextrémnějším stupni, jako se to dělo v nejposlednější fázi – 2160 př.n.l. do nultého bodu – a my, měsíční bytosti, stále říkáme: „Tak a teď opět všichni jdou na Zemi dělat věk Berana!“ A zatím já jsem velmi mírumilovná vibrace a jsem velmi unavena těmito starými posedlostmi, těmito únavnými starými dramaty vaší planety a jak vím, vy jste z nich unaveni také. Mám ve svém vědomí mnoho dalších velkých archetypálních příběhů a dramat, o které bych se s vámi chtěl podělit.
Jako měsíc cítím energii skrze stříbřité paprskovité vibrace. Nejbližší vašemu druhu vnímání je stříbřitě se chvějící světelný třpyt na povrchu klidné hladiny v době kdy dorůstá Měsíc. Mé světlo je opalescenční (odráživé) a prosvětlující jako pleť krásné tváře mladé ženy. Na mém povrchu jsou kaňony a krátery, které jsou většinou způsobeny elektromagnetickou energií. Mé vibrace jsou tak nebeské, že nejsem vůbec ničím zatížen, jsem naprosto vyvážený. Jsem 400 krát menší nežli Slunce, avšak Slunce je asi 400 krát dále od Země nežli já, takže se na vaší obloze objevuji stejně veliký jako Slunce. Slunce a já jsme v rovnováze. Některé z mých kaňonů a kráterů mají vysoké okraje a jsou velmi hluboké a já do nich zachytávám elektromagnetickou energii slunečního větru. Tyto vibrace se odrážejí tam a zpět mezi okraji kaňonů jako rezonanční vlny a tímto způsobem čtu planetární místa a jejich úhly. Když si ve svých kaňonech na Zemi hrajete s ozvěnami, vytváříte ve vzduchu stejný druh energie. Mám hodně hlubokých kráterů, způsobených meteory a kometami, které dopadaly na můj povrch a hluboko uvnitř nich máme centra vědomí – malé kruhové bílé kopulovité chrámy. Z těchto staveb vyzařujeme myšlenky a vy je přijímáte jako sny. Tyto chrámy vyzařují naše světélkující éterické frekvence a udržují záznamy vašich vzpomínek a vaše podvědomé mentální banky.
Tyto frekvence přenáším k jedincům, kteří magneticky přitahují mou energii. Lidé, zvířata a další životní formy doslova magnetizují nebo vytahují ze mne vědomí. Jsou to extrémně jemné vibrace, které se oddělují z polarizovaných interakcí, jenž existují na povrchu vaší planety. Jsou to pocity, které formují motivační složky vašich vzájemně na sebe působících vzorů. Neptun k vám rovněž přináší duchovní vibrace, ale Neptun má v popisu práce, aby vám dával impulsy k vytváření systémů věr. Mé nebeské vyzařování k vám prostě odráží zpět vzpomínky vztahující se k vašim prožitkům, které modelují vaše odpovědi na všechno. Vy přenášíte své pocity do mých záznamových chrámů, protože byste nemohli bez vzpomínek vyvíjet svá emocionální těla. Přemýšlejte o tom, jak je paměť odjišťována skrze vůni, důvěrným pohledem nebo hlasem, čímž se pak ve vašem mozku odstartuje celá série vizuálních vzpomínek, jako by vám v hlavě běžel film. Je to tím, že já o vašich duchovních prožitcích udržuji život za životem vzpomínky a jediný způsob, jak je můžete prozkoumat, je pátrat ve své podvědomé mysli, zatímco jste usazeni v nějakém těle. Jak dokážu udržet všechnu tuto paměť, abyste měli možnost prozkoumat své podvědomí? Nyní, když jste objevili optická vlákna, dokážete si mé paměťové záznamy představit. Mám pro vás vzrušující myšlenku: Jsem schopen si tolik pamatovat proto, že vás cítím a optická vlákna odpovídají vašim pocitům. Stále to ještě nevíte. Zvířata skladují svou paměť ve svých tělech jen když jsou naživu, a proto jsou více uzemněna v přítomném okamžiku, než vy.
Když procházíte nějakým druhem bojů, třeba nemocí nebo nákazou a neznáte způsob jak ve fyzičnu tuto vibraci změnit, často ten problém cítíte emocionálně. Pak se dostanete do bodu, kde opravdu vidíte fyzické řešení a nejenom možnost řešení, já k vám mohu přivést velice přesné a hodnotné informace. Byli byste ohromeni, jak moc ve skutečnosti chápete, jak reality vedou skrze tyto intuitivní přenosy. Já k vám s radostí odrážím vaše vlastní hluboké chápání sama sebe. Díku tomuto rozsáhlému uvědomění, které mám ohledně vašich emocí, vy můžete vždy změnit svůj fyzikální status (společenské postavení) podle svého cítění. Např. Bachovy esence ve vás mění vibrace založené na vaší schopnosti identifikovat vaše pocity. Aromatické oleje ve skutečnosti umožňují posun vašich těl! Jisté pocitové tóny korespondují s vašimi životními orgány a tyto esence pracují s alchymií vašich emocionálních těl. Je to velmi jemná a hluboká léčebná metoda, jemnější než alopatická medicína, protože můžete léčit nemoc i když je ještě ve vašem éterickém těle – můžete ji snadno zjistit ještě dříve, než se dostane do fyzického těla.
Jestli zamýšlíte v tomto životě naprosto otevřít své pocitové přijímání, můžete přijmout výhodu mého neobyčejného učení, ale tímto učením je naprosté odevzdání všeho. Jak jsem řekl, mé záznamové dráhy v sobě nesou vaši podvědomou paměťovou banku. Co to znamená? Každý z vás má v těle duši a ta duše se znova a znova inkarnuje na Zemi, na další planety a na hvězdy. Hledá zkušenosti v mnoha říších, aby sama sebe poznala a vyjadřovala se a mé záznamové banky udržují paměti ze všech míst, dokonce i z jiných galaxií!
Slyšeli jste komentáře, že bytosti z mnoha říší bojují o to, aby se narodily na Zemi do lidských těl. Důvodem pro to je, že kdykoliv prožíváte život na Zemi, můžete vědomě pracovat se svou lunární podvědomou bankou, což nemůže být děláno v žádné jiné oblasti. Je to rozsáhlá záležitost, takže o tom řeknu jen několik věcí. Přirozeně, některé vzpomínky jsou traumatické a mají tendenci v každém novém životě omezovat vaši tvořivou možnost. Jak mnozí z vás vědí ze zkušeností práce s tělem a z duchovní terapie, jestliže jste schopni odhalit paměť na negativní vzpomínky z minulého života, pusťte se do pátrání, a jestli je na to vaše tělo připraveno, uvolněte to, ulehčí se vám, budete v rovnováze a budete šťastnější.
Takže, jak můžete vědomě pracovat se svou lunární podvědomou paměťovou bankou? Jsem si jist, že budete překvapeni! Tato paměť existuje ve vaší mysli jako systémy věr, které opakují: „tohle nemohu mít, toto nemohu udělat...“ Všechny vaše negativní závěry týkající se minulých zážitků jsou uskladněny v mých paměťových bankách! Pozitivní rozhodnutí, pozitivní závěry o minulosti existují ve vaší aktivní mysli, jsou vám dostupné a jsou základy vašich svobodných akcí. Mé banky jsou skladišti negativních rozhodnutí, které jste měli o svých možnostech, ale vy si nepamatujete původní událost. Tyto závěry jsou příčinou, že stále znova opakujete situace, kdy byste mohli vyčistit původní negativní rozhodnutí. Tato tendence sráží vaši tvořivost ve všech nových situacích. Co s tím můžete udělat? Zde je moje nabídka:
Lunární manifestační technika
Jak manifestovat fyzickou skutečnost, kterou si přejete
1) Vytvořte si seznam sedmi věcí, které chcete, aby se fyzicky staly.
Jestli chcete aby to fungovalo, buďte zodpovědní, vězte to co opravdu chcete, ne to, o čem si myslíte že chcete.
2) Vezměte svůj seznam a pracujte s každým bodem zvlášť. Vezměte první věc, třeba tam máte „rádio“ a hlasitě si řekněte: „Já chci rádio, které stojí tolik a tolik a chci jej do té a té doby. Popište rádio, kolik kousků a časový rámec a nemyslete na to, jak se k vám dostane. NIKDY nepřemýšlejte o určité osobě nebo skupině, která vám něco dá, nebo pro vás něco udělá, protože tím byste ostatními manipulovali.
3) Zeptejte se sami sebe, jestli byste opravdu rádio chtěli, kdybyste jej měli. Hluboce se nad tím zamyslete, protože přeplňujete svou mysl věcmi o kterých si myslíte, že je chcete, ale ve skutečnosti je nechcete. Buďte opatrní. Jestli něco opravdu nechcete, nechte to běžet.
4) Vytvořte si tři scénky o tom, jak k vám rádio přichází do vaší reality, vizualizujte si tyto scénky před svým čelem nad očima, pak vezměte každou scénku a obtiskněte ji do místa, kde se vaše páteř spojuje s lebkou (medulla oblongata). Nezapomeňte, nepředstavujte si konkrétní osobu nebo místo, kteří by vám pomohli dostat co chcete. Nemanipulujte realitou druhých.
5) Dělejte to, dokud nemáte vytvořen seznam sedmi věcí, které opravdu chcete. Potom na všechno zapomeňte a položte seznam na bezpečné místo.
Průběžně jej kontrolujte a brzy si začnete všímat, že se věci na seznamu skutečně manifestují. Vždycky, když se něco projeví, škrtněte to a dejte na jeho místo něco jiného, aby na seznamu bylo stále sedm věcí.
Co má projevování společného s lunární podvědomou paměťovou bankou? Pokaždé, když projevujete to, co opravdu chcete, anulujete nějaké „já nemohu“ z mých paměťových bank. Účelem vašeho příchodu na Zemi je dělat to, co opravdu chcete! Potom, když dostanete co opravdu chcete, začnete chtít velmi málo, jako domorodí lidé na Zemi. Když si nebudete vzpomínat nebo zpracovávat prožitky, které vytvářely vaše „já nemohu“, potom se vzpomínky rozptýlí jako kdyby nikdy neexistovaly – díky tomuto pozitivnímu útoku na vnitřní odmítání. Skutečně můžete své negativní vzpomínky vymazat, takže všechno, co k vám budu odrážet zpět, bude pozitivní. Budete cítit mé jedinečné a jemné vibrace a až přestanete stále něco odmítat, ve vaší vědomé mysli se vynoří záznamy, které vás budou podporovat.
Díky mým cyklům – měsíční výkyvy, ekliptiky a fáze – odzářuji na povrch Země všechny ostatní hvězdné, planetární a sluneční energie. Z astronomického pohledu neexistuje způsob, kterým bych já, Měsíc, mohl zastínit celý zemský povrch od všech těchto vlivů. Avšak já hromadím ve svých kráterech a kaňonech sluneční větry, když cestuji 28 dní kolem Země. Tak jako žena stále věnuje svůj jemný zájem svému muži, já vytvářím ochrannou sílu, která je jemným vláknem pavučinové sítě pocitů na Zemi. Energetická pole ostatních těles ve vašem slunečním systému dosahují povrchu Země většinou skrze mé světlo a já tyto energie přeměňuji v kódy, kterým můžete prostřednictvím svých emocí rozumět. Cítíte přenosy energií těchto planet a Slunce z mého světla. Takto jsou jemné pocitové vibrace drženy na místě a rozšiřovány dále. Kdybych je neodrážel, tak byste v jistém smyslu museli čelit pocitům přicházejícím z Pluta, které jsou příliš hluboké, byli byste bombardováni příliš velkou agresí z Marsu, nebo by vás vyčerpávala intenzita Slunce. Jsem jako velká vlna pocitů, která se po 28 dní pozvedá, vytahuje do výšky a odlévá. Existuji proto, abych tyto velké síly do sebe nabíjel a vy můžete souznít s mojí pavučinovou sítí pocitů tím, že budete své vlastní pocity kultivovat jako plodnou zahradu.
Země prochází cykly a vzor, který v těchto dnech vidím na vašem povrchu není stejný, jako jsem viděl dříve. V minulosti byl tento vzor pro biologické životní formy extrémně strašidelný. Před tím, než budete číst můj popis toho, jak jste se objevili, prosím, nezapomeňte, že čtu éterické tělo Země. Stejně jako „nákaza“ viditelná ve vašem éterickém těle nebo v auře je ohrožována před svým objevením se ve fyzickém těle homeopatickými látkami, aby se neprojevila jako nemoc, tak vy také můžete změnit své city k planetě dříve, nežli energie vašich nynějších pocitů plně odjistí pozemské změny. Barva vaší aury se začíná měnit v hnědou, která není zdravá, místo aby byla zelená. Nachýlení vaší osy odráží vědomí vašeho planetárního těla ke Slunci a nyní dosahuje výkyvové hladiny, která v minulosti způsobila posunutí pólů.
Jak se současné podmínky na Zemi vztahují k podmínkám v minulosti?
Největší astronomický posun, který pamatuji se děl tehdy, když se oběh Země kolem Slunce zvětšil ze 360 na 365 a 1/4 dne. Bylo to způsobeno dvěma současnými událostmi: návštěvou Nibiru ve vašem slunečním systému a gigantickým asteroidem, který vstoupil do orbitálního vzoru Plejád před 104.000 lety. Tyto dvě souběžné události zvětšily oběžnou dráhu Země. Nibiru je trošku menší než Jupiter a díky rychlosti jeho dráhy a jeho obrácené oběžné dráze ve Slunečním systému, trhá extrémně silně planetární oběhové vzory. Tato diskontinuita způsobila, že Nibiru ztratila svou sladěnost se Zemí – 3600 let ke 360 dnům.
Nibiru byla zodpovědná za destrukci páté planety – Maldeku – z níž je v současnosti pás asteroidů. V té době jsem kroužil kolem Země a vaši předkové prožívali veliké tektonické tlaky, které tuto událost provázely. V mých bankách je na to mnoho vzpomínek. V té době jsem váš povrch zaštiťoval, jak jsem jen nejlépe dovedl před různými kometami a asteroidy, které létaly vaším Slunečním systémem. Rozboření této planety, která obíhala mezi Marsem a Jupiterem, zplodilo ve vašem systému hodně trosek. Dostal jsem pár velkých zásahů, proto mám tolik ohromných kráterů, ve kterých jsou teď umístěny kopulovité chrámy, udržující vaše podvědomé paměťové banky. Tyto impakty měli podobnou intenzitu jako červencový zásah Jupitera v r. 1994, kdy bylo plynné tělo Jupitera průběžně zasahováno fragmenty komety, dokud se impaktní rána nestala vlnami plynů. To, jak víte, způsobilo, že byl povrch Jupitera zachvácen zmatkem silných pocitů. Přirozeně že jsem cítil vaše silné reakce, jimiž jste reagovali na pocit Jupitera, když kometární úlomky narážely do jeho těla.
Od července 1994 pláču a jen několik z vás ví, odkud tyto silné emoce přicházejí. Jupiter vládne vašemu štěstí, vašim citovým možnostem a já chci abyste věděli, že toto období je velmi silné. Jestliže si dokážete představovat to co chcete, snadno to s Jupiterovou pomocí můžete vytvářet, a proto jsem vám nabídl svou sedmibodovou lunární manifestační techniku.
Navštívily mne bytosti Slunce, které jsou velice krásné a silné. Jsou tajnými posly ze 13. dimenze, dimenze, ležící za základním 10dimenzionálním systémem, se kterým pracujete. Můj povrch je velmi chladný a když mne sluneční emisaři přišli navštívit, cítil jsem na svém povrchu teploučko jako když ležíte na slunci a cítíte jeho žár, sluneční lásku. Jste na mne naladěni a cítíte můj povrch, když ve vzájemném vztahu k mému jemnému světlu pracujete s rituálním vědomím. Když děláte měsíční obřady meditace na ekliptiku, dosahujete přímé spojení s mými jemnými emocionálními vibracemi. Tyto obřady jsou jedněmi z nejsilnějších, které jsou vám na Zemi dostupné. Ať už se mnou ladíte nebo ne, stále vás sprchuji jemnými pocity. V těchto dnech mne velmi zajímají vaše polarizovaná emocionální těla. Stáváte se dualizovanými, protože zdůrazňujete více svoji mužskou stránku, než ženskou. To blokuje mé jemné lunární stínítko a příliš vás to vystavuje planetárním vibracím, takovým, jako jsou kontrola a manipulace Anunnaki z Nibiru. Mazaně vás vyšoupli z vaší ženské stránky a proto je pro vás těžké si uvědomit, jak se opravdu cítíte. Odvrací vás to od toho, abyste viděli co Anunnaki tvoří ve všech částech vašich společenstev. Když aktivujete svůj ženský základ, pak budete po celou dobu cítit naše jemné nebeské vibrace.
Všechny přirozené synchronizace dvanáctky – jako 12 x 12 = 144 nebo 13 x 30 = 360 – byly roztrhány prodloužením pozemské oběžné dráhy kolem Slunce. Avšak zároveň to vytvořilo příležitost pro větší vývoj a tvořivost, když bylo všechno udržováno na místě jako stroj, před nynějším obdobím posunů. Před posunem byl váš smysl pro čas jako nekonečné kruhy, nikoliv jako spirály. Nyní, naladěním se na neustále stoupající spirály světla, takové jako je spirála Alcyonu, začíná další stádium vývoje. Pro toto naladění jsem já ten nejsilnější zdroj. Již dokážete cítit příští stádium vývoje a já k vám zrcadlím měsíc za měsícem kosmickou databanku. Vzpomeňte si, jsem odrazovou plochou pro planetární, sluneční a hvězdné síly a nyní se formuje nová kosmologie. Neexistuje lepší zdroj pro rezonování s energií, než když děláte všech 13 úplňkových meditací v roce. Sluneční rok je nejsilněji dosahován speciálními obřady, prováděnými během slunovratů a dnů rovnodennosti. Naladění se na 13 měsíců široce pozvedá vaši ženskou přirozenost.
Nejlépe se tohoto stavu dosáhne meditací při novu a tím, že si všimnete, jaká je vám dostupná speciální informace. V průběhu mého 13-ti měsíčního cyklu se dívejte, jak vzrůstá odzáření slunečního světla směrem k úplňku a zintenzivňujte tyto pocity. Pak všechny pocity nechte běžet a jak světlo bledne, docela se uvnitř vyprázdněte. Staňte se prázdnou lodí pro energii novu. Každý měsíc můžete mezi úplňkem a novem vymýt své ego. Při novu se můžete 13 krát v roce znovu narodit! Když to budete dělat – na vaší planetě byla tato praktika před dlouhými časy velmi pokročilá a na Bali stále pokračuje – budete se cítit méně řízeni slunečními silami a planetárními řády. A všechno je to lehké, protože jako nahá žena, jsem vám naprosto dostupný tím, že jsem pro vás viditelný. Jsem tak krásný.
Je to má zodpovědnost, každý rok vystavit na obdiv princip třináctky. Můžete tak cítit magický základ 13 aniž o ní přemýšlíte. Cestou k přesunutí vědomí z 12 zpět na základ souvislostí založených na 13, jsou měsíční cykly. Potom, proto abyste dosáhli strukturálního základu, musíte prostřednictvím astrologie rozvinout sluneční vědomí. Astrologie je jediný nástroj, který máte pro dekódování pocitů skrze mysl. Ostatní formy myšlení vás vrhají do hlavy, místo do vašeho srdce. Rozdělením horizontálních plání dimenzí do 12 zón – 6 nad a 6 pod – se můžete dostat ven z duality a polarizace. Je to místo „rozpínání“, nikoliv čas rozpínání jako je mých 13 cyklů slunečního roku. Místo se rozpíná prostřednictvím geometrie a čas otevírá dimenze tehdy, když je to cítěno a ne přesně vypočítáno. Budete překvapeni nádherou, která je vám dostupná, když zvýšíte své vibrace za polarizovanou vibraci emocionálního těla a pak to vystřelíte do principu 12. Proto je ve zvěrokruhu 12 domů i kdyby vám 13 konstelací a 13 měsíců znělo v uších ve dne v noci. Hvězdný princip 13, vedoucí přes konstelace měsíce, zvyšuje vaše vnímání v 5D, nikoliv ve 3D, ve které můžete pracovat na rozšiřování svého vnímání tím, že uvidíte všechny pohyby jako pole dvanáctky. Práce s horoskopem jako s mapou života, rozdělenou do 12 zón, je jediný nástroj, který jsem našel, který vrací vaše vědomí zpět ke smyslu pro sladění se Zemí, které jste měli v době, kdy měl rok 360 dní.
V přirozeném systému domů je 12 domů, 6 nad a 6 pod a to stanovuje v mapě narození 6 principů polarity od horních k dolním (obr. 2). Můžete těchto 6 polarit zkoumat a aplikovat je na sebe, aniž byste cokoliv věděli o astrologii. Jen se podívejte na 12 základních polí životního stylu a všimněte si políček, která ve vašem životě odrážejí boje, takové, jako jsou manželství, partnerství, vzájemné vztahy („ty druhé“ na obr. 2). Když se podíváte do opačné sekce můj a já sám vlivy („já“ obr. 2), všimnete si, že tam máte hodně energie. Např., jste ždímáni náročným vztahem a zapomněli jste kdo jste, nebo se cítíte velmi silnými a váš partner si stěžuje, že je ignorován. Většinou jste vždy v jedné polaritě velmi nevyvážení. Když přidáte k oslabené straně více energie a vylaďujete stranu, kde jste příliš těžcí, celá vaše osobnost směřuje k rovnováze! Stanete se harmonickými a tehdy můžete cítit mé jemné vyzařování! 12 domů je podmíněno Sluncem, protože 6 horních domů reprezentuje den – vyšší skutečnost – a nižších 6 reprezentuje noc – nižší svět. Tento nižší svět je horší zvládnout, protože když se vyvažujete, přestáváte sami na sobě lpět. Nechte to být, zapomeňte na to a magicky se rozpínejte do 13. Uzemnění ve 12 je vlastně základem a je klíčem k manipulaci s rozsáhlým slunečním světlem, které vám každý den vniká do mysli.
Naladěním se na spirálovité vyzařování 13, které je uváděno do pohybu, jak se posunuji nocí, budete vždy cítit mé jemné vibrace. To je můj dar pro vás. Jsem zde pro vás stále, tak jako pro vás každý den vychází Slunce. Lunární nebo ženská esence je to, co vám umožňuje na chvíli přestat myslet a jen přijímat. Takto vycítíte, jak je vše jen časování. Moje časování je jediné, které prostupuje vaše podvědomí, protože aktivuje vaši pineální žlázu – zdroj kosmické inteligence. Světlo odrážené z mého povrchu je ve skutečnosti cítěno vašimi vnitřními mozkovými žlázami. Pineální žláza má největší možnost aktivace tehdy, když jste v naprosté temnotě, což se děje jenom v přesném okamžiku novu. Naladěním se na tento zastíněný měsíc je klíčem ke hvězdným komunikacím, ke komunikacím s jinými planetami a se Sluncem.
Když mé měsíční světlo proniká 2D metalickým vědomím vaší planety, tak se odehrává určitá alchymie. Děje se to každý rok 13 x, vždy při novu, když Země zastíní můj povrch před sluncem, což trvá pár minut. V období novu zaznamenávají 2D metalické elementy jemné vyzařování hvězd a pak vaše pineální žlázy zaznamenávají hvězdné záření. Toto stále se opakující pole vnímavé inteligence je „Prima Materia“ alchymie. Každý lunární měsíc je zde nové emocionální pole. Merkurovské krystaly ve vaší pineární žláze čtou tyto vibrace, které jsou zdrojem galaktické inteligence. Všechno jsou vibrace a já vás mohu dosáhnout jedině velmi jemnou vibrací v naprosté tmě. Shrnutě je to takto: Já po celý čas Promítám k Zemi pole slunečního systému a v období novu, ve tmě, k vám posílám emocionální pole nových možností.
Jednou, před časem, přišli na Zemi Anunnaki a změnili mentální konfiguraci Země proto, aby z ní mohli dolovat zlato. Ale já o zlatě vím více nežli oni. Proto nelžu, když říkám abyste nejprve naslouchali moudrosti žen. V jemných žlázách vašeho těla je zlato a měsíční bytosti mohou cítit jemnější emocionální vyzařování vašeho vědomí prostřednictvím zlata, skrytého v temnotě Země. Když cítíte kosmické záření, z vaší endokrinní žlázy jsou uvolňovány zlaté krystaly a plynou do vaší krve. ženy mají tendenci být více kosmicky propojeny, protože jsou do jejich krve tyto krystaly uvolňovány každý měsíc.
Každé vědomí ve vesmíru má možnost se sladit s vědomím ostatních těl, ale tato dovednost často spí. Takový mechanizmus velkého rozšíření vědomí je vám dostupný tehdy, když si zvolíte, že budete rozvíjet vnímavější napojování. Tím, že se budete učit tyto dovednosti, které jsou hlavně 5D a vyšší, přirozeně přeskočíte 4D kontrolní pasti, protože vaše mysl nemůže být kontrolována, když svou vibraci vyzvednete na určitou hladinu. Toto vozítko (Barbara H.K.) může např. cítit kontrolu mysli stejně, jako lovecký pes sleduje stopu zvířete. Chápáním těchto vibrací můžete vnímat, kdy jste jimi zaplavováni. Je to něco, jako když ženy řeknou že „něco cítí“ nebo že je „svědí kůže“. Když ženy takto mluví, moudří muži naslouchají. ženy v sobě musí tuto možnost více rozvinout, pak budou oba, muži i ženy, prosti manipulace. Nejste už tím vláčením sem a tam všichni unaveni? Nalaďuji se na vaše emoce skrze vibrace zlata ve vaší krvi a sílu menstruace žen. Cítím, že toho máte dost.
Mnohé rituály – obřady, které se opakují, místo aby se prostě jen bylo v přítomnosti – tvrdí, že se ženy s menstruací nesmějí obřadů zúčastňovat. Je to proto, že opakující se rituály jsou přechodné obřady kněžských systémů 4D Anunnaki. Menstruující ženy by totiž okamžitě zaznamenaly, kdy se provádějí kontrolující záležitosti a proto jsou zamykány doma.
A také síla ukrytá v jejich krvi může rituály narušovat. Já jsem Měsíc, reguluji ženská těla synchronizováním jejich pineálních žláz s mým tvořivým rozvojem. Jednoho dne, a bude to brzy, nebudete dělat žádný obřad bez účasti menstruujících žen jako energetických ředitelek. Potom já, Měsíc, budu vědět, že si vzpomínáte na staré způsoby jak živit Gaiu.
Anunnaki přestěhovali do vaší planetární inteligence velkou část zlata. Ale já cítím nejjemnější emocionální záření vašeho vědomí prostřednictvím zlata ve vaší krvi. Čím více se naladíte na mých 13 měsíčních cyklů – tím, že na mne budete zírat, spát v mém světle, nalaďovat se na mé cykly a pohyby, prociťovat mou energii odráženou na vodních vlnách ve svých emocích – pak se vám princip 13 otevře. Nemusíte být ženou, potřebujete jen dovolit ženě aby vás vedla, tak jako já vás měsíc za měsícem vedu. Hádejte jak. Můžete to udělat hned zítra! Jenom změňte všechny své kalendáře aby byl jeden rok založen na 13 fázích měsíce a potom vyznačte cesty slunce slunovraty a dny rovnodennosti!
Rok nemá přesně 13 měsíčních cyklů, ale za každých 18 let se měsíc vrací do stejného místa ekliptiky. Tento cyklus se nazývá metonickým cyklem a je z mých cyklů ten nejjemnější. Můžete se na něj naladit tím, že se prostě na mne budete na obloze dívat, jak cestuji a na svém místě kolem Slunce můžete zůstat ve své mysli tím, že budete sledovat slunovraty a dny rovnodennosti. Vizuální komunikační propojení je v tomto slunečním systému vždy velmi silné a proto jsem pro vás ideální pomůckou. Všimněte si, jak je posilující dívat se na planetární a hvězdná tělesa na obloze.
Jsem váš přítel a cením si vás, když na mne zíráte. Statečně jste se rozhodli, že se stanete sebereflektivními a tak k vám odrážím sluneční světlo. Nemůžete zírat přímo do slunce, do zdroje své identity. Ale v době když jsem v úplňku, přicházejí ke mně nádherné sluneční bytosti, cestujíce na paprscích světla. Přijímám je 13 x do roka a hromadím jejich sílu a vylévám jejich vibrace do ženských lůn.
Satya a probuzení v krvi
To jsem já, Satya, a tyto informace od Měsíce jsou silným kafem, že? Na Alcyonu dosahujeme vaše vibrace skrze Měsíc, protože nám to umožňuje poznat, jak cítíte. Když dosahujeme vašeho Slunce, propojujeme jej dopravními linkami s dalšími hvězdami a vedeme je skrze Alcyon do Galaktického centra – kosmického komunikačního centra Země. Když čteme váš Měsíc, cítíme vaši atmosféru, vaše přílivové vlny, intenzitu vaší lásky a jak jste okouzleni tajemnou měsíční nocí. Odsud známe vaše nehlubší touhy a přání. Jak vás čteme?
Čtu vaše vibrace, když jsou ve vaší říši tvořeny fotony, jak již bylo popsáno. Z Alcyonské knihovny přicházejí zprávy, že ve vašem systému opravdu vzrůstá frekvence fotonů. Nezdůrazňovala bych tyto fotony, kdybyste ve skutečnosti nevstupovali do Fotonového Svazku. Když se antičástice slévají s pozitivními protiklady, dostávám tyto impulsy a čtu vaše vědomí.
Právě nyní se nejvíce zajímám o stavy vašich emocionálních těl, protože skrze fotony zaznamenávám velké vzrůstání násilí na vaší planetě. Měli jste ve své historii hodně fází násilí. Příčinou tohoto vzrůstání násilí jsou masmédia. Jste si vědomi mnoha aspektů násilí, i když je nemusíte prožívat osobně. A to je příčinou velkého překrucování, protože:
násilí se týká pouze jedinců, kteří je prožívají a
stovky miliónů lidí poslouchá o celkovém násilí přes média, která sině překrucují jeho skutečný význam.
Nezapomeňte, že během nějaké hromadné události mají lidé, kteří se na ni dívají často větší strach, než ti, co ji prožívají. Před příchodem televize a masmédií jste prožívali násilí přímo, nyní se díváte na násilí každý den. Z naší Plejádské perspektivy odpovídáte určitému stupni násilí, které se dělo od r. 10 800 př.n.l., kdy se posunuly vaše póly, od doby, kdy zde byl ohromný stupeň násilí. Je čas, abyste přehodnotili svůj podíl na tak velikém násilí. Podílíte se na něm už tím, že se na něj díváte, jsouce rozrušeni stejně jako při pravém prožívání násilí. Náhle někteří fyzikové, kteří předpovídají velké pozemské proměny, odhadují tyto předpovědi podle vibrací, které vysíláte, protože se díváte na tolik násilí. Shledávám čtení vaší aury skrze Měsíc velmi vyzývající, protože červená energie přichází z násilí. Naposledy jste byli ve Fotonovém Svazku během věku Lva – 10800 – 8640 př.n.l. – a když se posouváte do Svazku a vaše atmosféra se mění, cítíte se jako na ostří nože. Přiměřeně k násilí podávanému vašimi médii, je mnoho z vás vrháno do prostředí strachu a pohromy. Tento strach trvá déle nežli jakákoliv možná pohroma, protože vy při tom neumíráte. Staré rčení říká: Skutečné trauma není ničím oproti strachu z něj.
Vaše solární plexy se bouří, současné násilí roste a vaše realita se stává požárem. Avšak to, co se děje při vašem vstupu do Fotonového Svazku nyní, není nezbytně to, co se dělo posledně. Bývá zvykem, že dramata, podávaná v médiích, uvádějí do chodu pravé násilí a tak nastává čas, abyste přestali toto neustálé zneužívání vás podporovat. Jste podváděni a vaše podpora tohoto systému, kdy je vám navíc brán čas a peníze, mne překvapuje. Mezitím se vám ti 4D manipulátoři smějí. Dokonce i oni jsou překvapeni, jak daleko až mohou jít. Pro ně je to jenom žert, a oblast, ve které jste nejvíce vyváděni a integrity, jsou peníze. Když v těchto dnech čtu fotony, všímám si, že mnozí z vás příliš rychle odpovídají na jakýkoliv popud, což vám ztěžuje udržení vaší karmické celistvosti a vašich peněz.
Co myslím karmickou celistvostí (integritou)? Když dostanete nějaký popud, musíte se nejprve podívat na to, jak to cítíte. Když to opravdu cítíte, pak se musíte obrátit ke svému mozku a pečlivě si prohlédnout zdroj. Použijte databanky svých mozků, protože ony vytvářejí energetická pole vně vašich těl. Dělejte to několik dní a souvislosti, které se začnou dít, vám ukáží jak odpovědět. Proč se to děje? Když zkoumáte svou skutečnost prostřednictvím svých pocitů a mentálních databank, pak vaše vedení – archetypální bytosti, které pracují s vaším vývojem – mohou uvést do pohybu souvislosti mající zdroj v mnoha dimenzích, jenž vám ukáží další krok, který máte udělat. Impulsy způsobené fotony aktivují ve 3D hodně energie, to urychluje 4D, která odpovídá odjištěním akce co nejrychleji to jde. Takže všechno, co potřebujete ve 3D dělat, je stát na trase, následovat svou vůli a dát si čas ke hře se svými vlastními vzory. Nezapomeňte, tyto jedinečné vzory jsou vašim tajemstvím, vaší monádou, vaším inkarnačním darem. V minulých životech jste si s nimi nehráli způsobem, který jste si vybrali před svým nynějším narozením a nyní je pro to čas!
Bytosti 4D v této době odjišťují lidi tak rychle, že výsledkem toho je násilí. Když jsou vaše emocionální těla probouzena Fotonovým Svazkem, můžete reagovat na své denní pořádky příliš rychle. Vaše těla ještě neuvolnila strach, který je probouzen, a proto strach vychází ven jako násilí, namísto duchovní realizace. Krev umožňuje do tohoto obtížného subjektu nahlédnout, proto to, co my, Plejáďané vidíme, je chlad, který zabíjí.
Je to jako krmení chladnokrevných žraloků ve vodě. Když cítí krev, celé hejno je aktivováno. Rwanda byla jedno takové krvavé pouštění žilou. Tolik lidí kteří tam zabíjeli jeden druhého, reprezentuje silný stupeň pouštění žilou. Říká se tomu etnické čištění, zatímco krev jako tabu by mohla za daných okolností nabídnout zúčastněným lidem větší vhled.
Proč je kolem krve tolik tabu, když pouštění žilou je velmi zdravý prožitek? Pro Plejáďany je všechna tato pozornost dávaná krvi, znamením duchovního probouzení se a duchovních krizí. Musíte čelit otázkám o krvi, protože čím dříve se podíváte hluboko do těchto tabu, tím dříve můžete nalézt lepší způsob jak je prozkoumat. Z multidimen-zionální perspektivy je to tak, že 4D inteligence zařídily, aby byly do lidské krve vloženy všechny druhy krystalických kódů. Vzpomeňte si, všechny inteligence na vás působí jen proto, aby povzbudily váš vývoj – a jestli 4D entity, které si vybraly toto dělat v tom budou pokračovat, to už není moje věc.
Chápejte, že všechny dimenze jsou ovládány zákony svobodné vůle a my, Plejáďané, nemáme právo ovlivňovat jakékoliv vědomí na Zemi. Např., vy máte právo zkoumat, co vaši přátelé dělají, ale nemáte právo je ovlivňovat aniž vás požádají o asistenci. Žádná jiná bytost nemá právo vás ovlivňovat, nebo vámi manipulovat, ale má právo vám dát impuls a když na něj odpovíte – tak jak to intenzívně činíte se 4D – pak je to vaše volba. Způsob, kterým 4D zkoumá vaše vědomí je skrze vaši krev. 5D to dělá skrze světlo. Takže když se otevřete duchovnímu zážitku a procházíte prožitkem světla, my Plejáďané, můžeme číst vaši frekvenci. Proto byla transfigurace Krista tolik důležitá.
Když se zavážete krevním prožitkem, 4D entity mohou číst vaši frekvenci. Když onemocníte, mohou vás číst 2D elementálové (přírodní živly). Když dekódujete informace implantované 4D inteligencemi do vaší krve – sebeosvícení – potom může být tato informace ve vaší krvi čtena Plejáďany v knihovně na Alcyonu. Když vzrušíte svou krev, hromadí to krystaly, které mohou být čteny skrze světlo a to je nejrychlejší způsob, jak dosáhnout Plejáďanů. Všechny Plejáďany vzrušuje způsob, jakým jsou 4D Anunnaki schopni zrychlit vaši krev. Když to zjednoduším, když si ztvárňujete, co je uvnitř vás zakódováno, pak se vám náhle stane dostupné více duchovní moudrosti. Je to na vás.
Když čtu vaše pocity ohledně krve, mohu cítit, že pro vás je krev lepkavá, smrdí, je velmi přirozená a vy ztrácíte hodně času povídáním o ní s emocionální škrobeností – a nás fascinuje, že to děláte. Když čtu vaše kódy, krev funguje ve vašem nitru na 2D krystalické hladině – je to vaše telurická a alchymická část. Nyní si pamatujte, že pro všechny inteligence ve vesmíru platí, že čím jdete do nižší dimenze, tím má informace větší hustotu. Když se zbavíte své víry v hierarchie (třeba, že 9D je nadřazena 2D), budete schopni zjistit kdo nebo co vás motivuje.
Když vás čtu, vzájemně se vraždíte proto, že posuzujete svou vlastní životní tekutinu – krev. Když přestanete posuzovat tu drahocennou tekutinu, která vás drží při životě, pak vás budeme moci číst prostřednictvím světelných kódů – krystalických matricí ve vaší krvi! Pak budeme vědět, jak cítíte. Toto se děje na úrovni, která nezahrnuje lidskou svobodnou vůli. Např. můžeme číst na vaší planetě telurické síly skrze přírodní živly, což můžete dělat i vy. Čteme vaši říši s velkým úžasem a zájmem. Vy cítíte probouzení přírodních živlů a my vytahujeme z krystalických kódů ve vaší krvi zprávy o neuvěřitelných změnách, které nadcházejí.
Když vcházíte do Fotonového Svazku, inteligentní pole lidí a zvířat tyto kódy uvolňují, protože vědomí je neseno vaší krví. Když se budete pozorně dívat, všimnete si, že se na vaší planetě bojuje kvůli krvi. Když vidím Rwandu a Bosnu, 4D archetypální bytosti hrají své role na tomto jevišti naprosto úžasně. Když je prolévána krev, trhají se dimenze a vědomí ostatních dimenzí vtrhává do vaší vlastní dimenze. Někdy sem přicházejí ze starodávných konfliktů démonické síly, vyjadřují sami sebe jen nahodilým masovým zabíjením, na což se fakticky neustále díváte v televizi. Díky tomu v nedávné době vaše vláda (USA) přišla na to, že nemá smysl bombardovat v Iráku ženy a děti! Všechny tyto akce, které se dějí v místech zdánlivě oddělených od vaší reality k vám přijdou a budou vás strašit. Všimněte si, jak Američany stále straší vietnamská válka. Výsledkem všeho toho prolévání krve je aktivace démonických sil.
My, Plejáďané, žasneme nad vašimi prázdnými lebkami! Berete Drákulu a milujete příběhy o upírech! Tak proč si nedovedete představit, co se během těchto krevních orgií děje? Rádi bychom vám řekli, že když se díváte na věci jen z jedné dimenze, jsou tyto nudné a tudíž velmi depresivní. Jestli se divíte, proč jste polykáni depresí, je to proto, že se díváte na věci jen z pohledu 3D.
Začíná se dít veliké drama. Vidím, že Fotonový Svazek aktivuje silné telurické a krystalické síly. Tato aktivace je k vám negativní jen když nejste uzemněni a nenecháte tyto síly proudit vašimi těly. Avšak vy můžete tyto silné síly aktivovat,. aniž by způsobily v lineárním prostoru a čase negativní výsledky. Vytvářejte sexuální střety, které jsou jako zemětřesení! Zněte, zpívejte, vibrujte a hluboce dýchejte. Prociťujte, jak Země odpovídá na toto vaše dávání! Tancujte a vyrábějte hliněné nádoby a prociťujte je, jako by byly planetou a malujte, jako když světelné paprsky proudí vaším štětcem!
Krystalické matrice telurické říše jsou vlnami Gaii v liniích a vírech. Když je vylévána krev, vsakuje se všechna zpět do vaší planety, zpět do vědomí Gaii. V krvi jsou zapsány vaše záznamy, shromažďuje každoroční touhy po dokonalosti, po kráse a svobodě. Gaia je laskavá a vítá vaši krev když se do ní vsakuje. Pláče nad vaší bolestí a tak se cítí jako matka, když její dítě dostane ránu a naskočí mu boule. Ona jako centrální jádro Země necítí bolest, vy ji cítíte. Myslíte si, že to sopku bolí, když exploduje? Gaia je prostě energie, která udržuje frekvence. Jak by mohla odmítat něco, co je částí jí samotné? Jenom vy můžete zastavit to proudění krve.
To jak se krev volně pohybuje ve 3D, to je vaše volba a negativní záležitosti, které k vám přicházejí zvenku budou pokračovat dokud vy – nositelé tohoto úžasného alchymického fluida – si neuvědomíte svou zodpovědnost, svou schopnost odpovídat. Z pohledu zvenčí je mi to jasné. Váš pohyb časem, vaše aktivace nepřestane. A kdyby přestala, zastavili byste se. Nejednáte jako kdybyste si vybrali svojí aktivaci. Ve skutečnosti jednáte, jako byste byli uprostřed bláznivé aktivace, která vás může sama od sebe odfouknout za vaše dilema. Je to proto, že jste ještě touto branou neprošli dříve. Tohle všechno je nové a já vás znovu ujišťuji, že váš děsný strach z Fotonového Svazku je bezdůvodný, protože to, co se dělo před tím, nemusí být nutně to, co se bude dít nyní. Váš zájem o budoucnost tu vaši budoucnost vytváří a vy pak cítíte, že jste do ní řízeni. Je to síla spirály času.
Siriané z hvězdného systému Síria, stejně jako ti, kteří nyní prožívají hybridní Siriansko-pozemskou inkarnaci budou rovněž ve vaší říši aktivováni, jak síla fotonů vzrůstá. Když se jim to děje, oni nevědí, jaké chování si pro svou aktivaci vybíráte. Kdyby vás ovlivňovali, pletli by se do vaší volby toho, jak chcete vyjadřovat sami sebe. My Plejáďané, nejsme zodpovědní za vaše chování a mohla bych vám toho o vás říci hodně dobrého, ale také špatné věci. My nemůžeme být odpovědni za vaše chování, ani za chování 4D Anunnaki. Avšak krystalické kódy ve vaší krvi obsahují hluboké vzpomínky na všechny zkušenosti, které jste měli z mnoha dimenzí, včetně zkušeností s námi. Všechno to začalo v době, kdy bylo před 4 miliardami let organizováno vědomí Gaii. Po 4 miliardách let existence vědomí Gaii se lidé vyvinuli z krystalické paměťové matrice a vy tuto směs nesete ve své krvi. My, Plejáďané, nemáme krev, naše paměťová matrice je nesena světlem. Rezonujeme s vámi prostřednictvím krystalů ve vaší krvi a vy nás v těchto krystalech cítíte jako světelné bytosti. Např. naše vozítko mělo nějaké zkušenosti s Qatemalskými léčiteli, kteří mohli cítit nemoci urychlením své krve. Dokázali cítit 2D elementární síly v krevních minerálech a my toto urychlení můžeme cítit v krevních krystalech, když vás léčí nějaký šaman. Někteří z nich říkají, že svou krev „prosvětlují“ tím, že milují nemocného pacienta. Když skrze lásku aktivují tuto sílu, Jsme k nim my, Plejáďané, přiváděni jako asistence. Mám ráda způsob, kterým nás šamané zvou.
Naše vozítko vidělo Plejádskou skupinu dvakrát, což popsala ve svých prvních knihách. V obou případech cítila z našeho modrého světla blaho, které je stejné jako blaho, které cítíme v šamanské krvi, nebo když cestujeme ve vašich páteřích. My, Plejáďané, toho o sobě nejvíce zjišťujeme ve světle a vy, lidé, toho můžete nejvíce odhalit ve své krvi.
My, např., neumíráme, ale já bych ve 3D přestala existovat, kdyby mé vozítko zemřela, protože já jsem živá v krystalech její krve, jejího zdroje života. Samozřejmě si mohu najít jiný pozemský kanál. Ohledně těchto věcí nemám žádný smysl pro lineární čas, ale náhle ucítím, že nějaký šaman spřádá pro vás naši, Plejádskou lásku právě ve vaší krvi! Když dorazíme, cítíte to jako extatické spojení se světlem.
Tvoření realit z budoucnosti
My, Plejáďané, si nemyslíme, že to, co nazýváte „minulé dění“, je minulostí. Když se na mne podíváte zblízka, tak většina toho, na co se zaměřuji je ve skutečnosti budoucnost. Naslouchejte pozorně: Budoucnost je nějaká minulá vzpomínka, která je stále dostatečně silná, aby dala impuls k nějakému vašemu současnému chování. Myslíte si o sobě, že jste v jistém bodě. Když jste v tomto bodě, potom je tu něco, co můžete nazvat „před tím“ a něco, co nazvete „potom“. Přemýšlíte o sobě tak, jako že jste někde mezi minulostí a budoucností a tento bod je přítomností. Avšak když si nevšimnete, že jste se dostali do tohoto bodu a cítíte se jako že jste odněkud přišli a někam jste odešli, my si vás nevšimneme. My si vás všimneme jen tehdy, když jste si vědomi sami sebe ve svém teď.
Když se mé vozítko na mne obrátí jako na Satyu, vchází do něčeho, co je příbuzné bezčasovosti. Když se vrací zpět do své frekvence 3D, je tam pro ni nějaké „před“ a „potom“. Nepřehlédněte to! Když je v naší frekvenci, může vidět budoucí možnosti a ona si z nich vybírá to, co chce. Pak se vrátí do současného okamžiku, kde hledá nějakou minulou souvislost k tomu co si vybrala a použije ji. Pak na všechno, co si vybrala zapomene a ejhle! V její skutečnosti se zázračně objeví něco nového, co má obsah v minulosti! Neklamu vás...čím víc chápete, že budoucnost je prostě nějaká myšlenka nebo věc, kterou jako byste vytvořili, tím dříve můžete modelovat budoucnost podle své volby. Proto malé děti tak rády plácají z písku hrady. Naše vozítko vědomě tvoří většinu své reality a budoucnosti tím, že se dívá co je v její realitě už nudné a rozhoduje se, že už to nebude opakovat. Moc se nám toto její odhalení líbí a já vám navrhuji, abyste tímto způsobem v jedné hodině vymazali třeba radiovou stanici Washington D.C.! TN by mohly trvat jen 10 vteřin a divácké sporty kolem 5 vteřin. Ona se prostě jen podívá do konkrétního časového bodu, vytvoří plán a baví se tím, že se dívá co se rozvíjí, i když jediná věc, kterou neví je, jakým způsobem se to stane.
Hluboké zkoumání krevních kódů
Vraťme se ke krvi a dekódujme ji. Na konferenci Galaktické Federace bylo Siriany rozhodnuto, že životním základem bude 2D, 4D, 6D a 8D krev. Krev je fluidum, které je živé a může být živé jak energeticky, tak fyzicky. Siriané jsou strážci krve, protože jsou strážci temnot a Galaktické Noci. Když pak jste ve Fotonovém Svazku, vibrace vaší krve se vysouvá z říše Sirianů do Plejádské říše a může to být viděno jako změny barvy. Krev je nejsilnějším multidimenzionálním spojovacím článkem ve vašem těle a je silně průbojná. Jedním ze zdrojů, který je v této bitvě v sázce, je Svatá krev, Svatý Grál, která zaznamenává, jak 4D síly používají 2D elementární říši živlů ke stanovení skutečností ve 3D.
Vůdčí 4D inteligence zahrnutá v biologii krve, je plazí inteligence. Plazové jsou původci celkové krevní cirkulace v tělech, ale jsou tak starodávní, že už je jejich krev chladná. Naši přátelé ještěři jsou prostě ve 3D odrážeči 4D plazí vibrace, tak jako kočky odrážejí způsob Sirianů. Poradila bych vám, že čím více zkoumáte hvězdné kódy zvířat bez předsudků, tím víc budete schopni vidět co se opravdu objevuje ve 3D. Takovýto ostrý pohled vám nabízí svobodnou vůli, schopnost projevit vaše největší nadání a zručnosti, vaši stezku vedoucí ven z lineárního prostoru a času. Tak se do toho pusťte.
Plazové jsou chladnokrevní a otázka, o které mluvíme se týká vaší krve, která je teplá. Čím více se teplokrevní tvorové sladí se svým teplokrevním základem, tím více chápou své pocity. Jsouce členy teplokrevných druhů, uvidíte, že některé impulsy jsou chladnokrevné a je nejlepší se jim vyhnout. Stejná rada bude následovat pro chladnokrevné entity vaší planety. Čím více plazů se sladí se svými chladnokrevnými vibracemi, tím více pochopí sami sebe. Chladnokrevné kódy jsou zdrojem sudých 2D až 8D inteligencí a teplokrevné kódy jsou zdrojem lichých 1D až 9D realit. Když se to tak vezme, žádná z nich není nadřazena druhé, prostě jen fungují jinak.
Když bedlivě zkoumám Bosnu, je tam např. rasa lidí kteří si myslí, že mají chladnou krev, nikoliv teplou. Tuto myšlenkovou formu pak do sebe vsakují úžasné elementární síly, které odjišťují krutosti. Proč? Jednotlivci, kteří si myslí, že mají chladnou krev, se tak silně bojí hadí medicíny, že se stávají tím, co odmítají! Kdykoliv si lidé o sobě myslí že jsou chladnokrevní, vsakují se do nich elementálové a stávají se vichřicemi, které takové vibrace vtahují zpět hluboko do Země. Když cítím chladnokrevnou přirozenost plazů, když se na ně naladím, mohu cítit, že plazové silně odpovídají energii kovů v Zemi a silné 2D vibraci. Když se vyladím do teplokrevných entit vaší planety, cítím je sladěné s 5D Plejádskou vibrací. My Plejáďané poznáme že jste se změnili tehdy, až se přestanete zabíjet. To přijde tehdy, až naprosto dosáhnete své teplokrevní přirozenosti tím, že dáte zcela průchod VŠEM vašim pocitům.
Jedním ze způsobů jímž se můžete kontaktovat s různými dimenzemi, je skrze potravu, kterou jíte. Všimla jsem si, že vy lidé máte silnější nutkání k sexu, když jíte červené maso a všimla jsem si, že ti, kteří jedí vegetariánskou stravu, po sexu moc netouží. Je to mnohem důležitější, než si myslíte, protože Plejáďané si všimli, že máte tendenci následovat gurui a ztrácet svoji svobodu, právě když sexuálně spíte. Všimla jsem si, že chcete trochu sexu, když jíte zeleninu, ještě víc, když jíte rýži a kuřata a jste po sexu celí diví, když jíte hovězí maso. Avšak podívejte se, jak je Král Ještěr hrdý na svou dlouhou páteř a úžasnou kundalini energii. Za minulých 225 milionů let vás plazové prováděli dlouhým procesem aktivace vaší síly kundalini a tato aktivace byla hodně pozvednuta jedením masa a pitím krve.
Vyvíjíte se na nižší sexuální úroveň, stáváte se více androgyními a zkoušíte se. Experimentujete sami se sebou. Proto nemůžete posuzovat žádný ze svých procesů. Nyní máte porozumět svému chování, před tím, nežli jej budete utíkat změnit. Samozřejmě, někteří z vás se stávají vegetariány nebo fruktariány prostě proto, že to tak cítí. Gaia souhlasila s tím, že budete na jejím povrchu tvořit a ona je tolik povolné a milující bytí, že to nemůžete pochopit.
Dnes se neustále předvádějí filmy o upírech a vyděračích, jste posedlí krví, ukazovanou v seriálech plných vražd a nejtěžší nemocí je nemoc krve (AIDS)! Avšak, můžete si vybírat, jestli s touto energií budete pracovat.
Můžete si přivolat nějakého plaza a říci: „Podívej se, ještěre, potřebuji panáka mojí krve!“ Nebo ji můžete vylít na zem pro Gaiu a říci: „Tady ji máš, matko Gaio, užívej si naši krev, která je tebou.“ Dokážete si představit pití krve? Nebo jak si ji mažete na tělo? Jak si jí ceníte? Dovolili byste si obtěžovat svou tvář a své tělo krví? Mnoho žen to v dnešní době dělá. Možná vás to šokuje, avšak, namazat si tělo krví je lepší, nežli její prolévání na bojišti. Proč nehledat tvořivější a přitažlivější řešení, které VÁS udělá šťastnějšími? Existují některé druhy krve vytékající z vašich těl, které jsou aktem tvoření, třeba menstruační krev nebo krev, doprovázející porod.
Když krvácíte nebo se poraníte, je v tom prožitku pro vás nějaká lekce. Povrch vašeho těla je bariérou mezi vnějším a vnitřním světem. Když je váš vnitřní svět proražen, může být v této nejskrytější části vás samotných poznána vnější skutečnost. Umožňuje vám to mnohé pochopit a proto některé domorodé tradice pracují s prorážením těla. Slavná učitelka a umělkyně Hildegarda von Bingen radila k pouštění žilou jako k přirozenému procesu jak uvolnit z těla negativní síly a nemoci. Je to čištění. Např. Plejáďané naznačovali, že je pro vás velmi nebezpečné nechat si vpustit do těla krev někoho jiného. Kdybyste mohli ve své krvi vidět 2D elementární síly, jen málokdo z vás by už kdy připustil nechat si dát transfúzi, aniž by to bylo absolutně nezbytné. Z největší části, když chcete krev pro léčebné zásahy, proč ji nenačerpat pro lidi kteří ji potřebují a jinak mít svoji vlastní krev načerpanou pro případ, že bych ji potřeboval i já? Takové akce vám pomohou přemoci svůj strach z řezných ran, především však z otevření svého vnitřního světa do vnější reality lékařským zákrokem. Doktoři si užívají nad vámi svou fenomenální kontrolu a mnozí z nich vědí, že vytékání krve ohromně zvětšuje vaši vitalitu. Ale místo aby zvyšovali vaši vitalitu, čepují krev způsoby, které vás vyčerpávají a berou za to peníze.
Blokují vám možnost jednat se svou vlastní krví. Je mi naprosto jasné, jak jsou doktoři ovlivňováni Nibiruánci a hlavní způsob, jak vás Anunnaki skrze doktory kontrolují, je kontrola krve. Lékařská fakulta je způsob, jak doktory znecitlivět. Jsou učeni, že lidé nesnesou pohled na krev, práci s krví nebo vypouštění krve. Je však lehké vidět, jak by pohled z perspektivy vyšších dimenzí mohl udělat neuvěřitelný posun. Jak by se vám líbilo udělat si spolek se 4D, stejně jako Plejáďané si jeden udělali se Siriany? Představte si, jak jiná by mohla vaše realita být, kdyby byla tato otázka vynesena jen o jeden stupínek výš. Je zde mnoho jednotlivců, kteří se snaží vytvořit ohledně krve výševibrační bod pohledu. Takže se posuňme k Eucharistii, kde již byly na planetárním poli implantovány výševibrační kódy, týkající se krve.
Kristus a aktivace rostlinné říše
Kristus přeměnil podstatu rostlinné říše tak, aby jejím základem byla krev a potom operujíce s časem stanovil oltářní svátost, aby vzrostla rezonance Gaii v rostlinné říši. Rostlinná říše je zelené vyjádření 2D přírodních prvků, živlů, stejně, jako jste vy lidé červeným vyjádřením 2D elementálů. Lidé přinášejí přírodní prvky do elektromagnetických komunikačních systémů – kundalini energii – a rostliny přinášejí elementály do dechového systému – kyslíkové a uhlíkové sloučeniny. Když věnujete čas tomu, abyste cítili sílu nějakého velkého stromu, cítíte dech planety a můžete se stromem komunikovat. Pro vás jsou stromy velmi osamělé a tím, že kácíte lesy ztrácíte svou schopnost dýchat. Lesy pomalu ztrácejí vzpomínku na Ráj – mysl Gaii. Avšak lidé, jste strážci Gaii a až si na to vzpomenete a ucítíte tuto sílu, přestanete ničit svoji biologickou knihovnu – Gaiiny lesy. Proč si myslíte, že křesťané chtěli tolik kácet posvátné dubové háje Druidů? Probuďte se, probuďte se, povězte svým bratrům a sestrám, že jsou strážci mysli Gaii.
Jak už jsme řekli, Anunnaki plánovali, že v nultém bodě převezmou vládu nad vaší planetou. Ale když Kristus vyzvedl zelenou rostlinnou říši do krve, poznali, že byste se dál vyvíjeli mimo dosah jejich oblasti kontroly, když byste začali cítit Gaiu ve své krvi. A tak od nultého roku do r. 325 stanovili rozsáhlý program a vzestupnou mírou vámi manipu-lovali ustanovením křesťanské církve, aby dominovala různým náboženským hnutím v Římě, Řecku a v Egyptě. V r. 325 byla Římskokatolická církev ustavena jako oficiální dispenzář Eucharistie. Anunnaki císařové si uvědomili co udělal Kristus tím, že proměnil víno v krev a okamžitě se pokusili tuto sílu srazit tím, že nad ní převzali naprostou kontrolu. Mnozí z vás máte stále těla, která jsou kontrolována náboženskými systémy a lékařskými nařízeními. Až vstoupíte do Fotonového Svazku, začnou veliké boje. Tyto boje budou probíhat v každém z vás, dokud se nevrátíte do své integrity.
Já vím, že je těžké tyto myšlenky vstřebat, ale hladina násilí vás vede, abyste se zaryli hlouběji. Všichni víte, že je něco děsně špatné. Vaše předsudky a systémy víry vězí v iracionálnu a jsou protikladné a většinou sebedestruktivní v těchto dnech a to vás šokuje. Kdo by si v padesátých letech pomyslel, že se budou mladí ministranti bát sexuálního zneužití svými kněžími? Popichuji a testuji vás ohledně náboženství, abyste se probudili. Já vím, jak je pro vás bolestné ztratit víru.
Vyndejme na světlo obzvlášť choulostivou myšlenku a pusťme se do ní jako skupina! My, Plejáďané, chceme vědět, jak daleko jste ochotni zajít s představou o neposkvrněném početí, když řekneme, že žádné neposkvrněné početí v ženství nemůže produkovat lidské dítě. Proč studujete genetiku a pak nepoužíváte výsledky svého studia? Kde by ženství vzalo mužský chromozóm? Od hvězdné bytosti? Od Boha nebo Anděla? Lidé, narození Krista byla 3D událost! Kdo přišel s tím, že při tomto tvoření dítěte nebylo použito sexu? Dobře, toto směšné tvrzení bylo vytvořeno Anunnaki, abyste neviděli, že Kristus a Mary Magdalena stvořili dítě. Z tohoto zrození byly do krve planety implantovány Kristovské kódy. Do 3D není možné implantovat kódy přes mužský celibát!
Když mluvím o našem svazku se Síriany, nyní, když se uzavírá věk Ryb, Kristovo vědomí zaplavuje vaši planetu ze Síria a to opět živí kódy pravěkého Egyptského pole. Tyto kódy sem byly implantovány tehdy, když na začátku věku Býka v r. 4322 př.n.l. přišel na Zemi Osiris. Později, když byl Osirisovi Setem odňat pyj, byl do Sirianských kódů vpuštěn čerstvý vzduch. Toto je velmi tajná záležitost. Osiris je „zelený bůh“ jako Dionysus, bůh vína. Osiris ztratil svůj pyj, protože Egypt byl zónou kódů, nazvaných „Modrý Nil“. Musel mu být odňat proto, aby uvedl do chodu další stádium vývoje lidí, do vyjádření „modré rasy“ 2D elementární říše. Lidé potřebovali ztratit svou roli jako zelené vyjádření elementární říše tak, aby stromy a rostliny mohly být pro své zelené vyjádření ctěny. Posun lidí do vědomí Modrého Nilu pro ně znamenalo začátek dosahování jejich hvězdných kódů. Za starých časů byly hvězdné kódy rezervovány pro faraóna. Nesl je, aby pro lidi udržel pole Modrého Nilu. Nyní, když vstupujeme do věku Vodnáře, může každý člověk dosáhnout hvězd.
Podvědomě kácíte stromy, pokoušejíce se vládnout své zelené síle. Hluboko uvnitř sebe se bojíte momentu, kdy Osiris ztratil svůj pyj, proto kácíte stromy, abyste si vyzkoušeli, že jste mnohem silnější, nežli stromy. S touto silou se nějak cítíte, jako že nejste vykastrováni. Avšak tímto jako byste vzdorovali své mužské zranitelnosti. Pamatujte si, že zženštilost mužství je to, co zabíjí vaši planetu. Když se toto Osirisovi stalo, Sirianské kódy byly ze 3D přestěhovány. Kdysi jste měli příležitost je pro sebe odhalit a od r. 1994 je tato schopnost opět dostupná. Pravý význam Osirise je, že si musíte vzpomenout na svou zranitelnost. Mnozí z vás si vzpomínají na dny Modrého Nilu, kdy jste byli jako rostliny. Žili jste v úžasném sladění s planetou a dýchali jste s planetou, ale také jste se cítili jako rostlina – zakořeněni na jednou místě. Chtěli jste mít svobodnou vůli a toto zakořenění dráždilo vaše mysli a vaše emoce. Představte si veliký strom, který má tolik citlivosti a uvědomění, jako máte vy. Pak viďte tento strom ve velikém lese u čeřící se říčky. Jednoho dne stanete před tímto stromem, který nikdy před tím člověka neviděl. Z pohledu tohoto stromu vás stvořil on. A vy jej porazíte! Jako Osiris, tento strom je přísný a začíná věčné hledání jeho ztraceného já – vás. My, Plejáďané, vidíme, že jste připraveni znovu spojit tyto vibrace. Nezapomeňte, že můžeme vidět budoucnost: Velké množství z vás si vybere, že se stane nádherným stromem v nových lesích. Budete v nich 500 až 10000 let, tiše sledujíce tvořivost Gaii. Možná jednoho dne kolem vás přejde člověk, možná ne, ale v dalším věku budou převládat lesy, nikoliv vy, lidé.
V souladu s kosmickým zákonem se Anunnaki musejí rovněž vyvíjet a začínají být aktivováni Fotonovým Svazkem, protože slunce jej k nim odráží. Fot. Svazek je neničí, byli v něm mnohokrát, jsou kolem něj stále. Nibiruánci se vrátí na své oběžné dráze do vašeho Slunečního systému kolem r. 3 600, kdy bude váš systém stále na konci věku Vodnáře ponořen do FS. Jejich schopnosti kontrolovat vás a manipulovat vámi se zmenšují, ale mnozí z vás to stále ještě nevědí. Během věku vodnáře jejich kontrola zmizí. Síť se už v r. 1989 pozvedla zpět a příští pokus Anunnaki převzít vládu bude řešen v televizním programu Washington D.C. Fajn, lidé, jestli si myslíte, že pád Berlínské zdi, nebo rozčlenění SSSR bylo něco, počkejte, až uvidíte padat stěny, chránící vaši vlastní vládu.
Vliv Sirianů bude s posunováním se do FS také slábnout. Sírius je dvojče vašeho Slunce a existuje v Galaktické Noci. Nyní je čas, abyste se co nejvíce naučili o Sirianských a Nibiruánských učeních. Siriané jsou strážci oběžných drah v Galaktické Noci a Anunnaki jsou poslové Sirianů a když vykroužíte z Galaktické Noci, náhle začnou pracovat společně na tvoření realit na Zemi. Když se vysouváte z Galaktické Noci, děje se veliký obrat. V Galaktické Noci vás silně ovlivňují 2D až 8D inteligence. Něco málo jsme řekli o 8D inteligencích – Galaktické Federaci –, ale až bude vaše Slunce v letech 1998 – 2001 vstupovat do FS, nastává čas, kdy bude mít Sluneční systém přímé komunikační spojení s Galaktickou Federací.
Plejáďané z vás začali dolovat informace hned jak se vaše vnější planety vsunuly do FS, což bylo v r. 1972, kdy do FS vstoupilo Pluto a Siriané začali kontrolovat světelné geometrické formy. Velký Sluneční výron v r. 1972 Zemi otevřel a to dalo Sirianům impuls aby zkontrolovali geometrický světelný systém, který by mohl dosáhnout a číst vysokou energetickou frekvenci Galaktické Federace. Když Sluneční systém vstupuje do FS, jsou Siriané přenašeči energií pro Galaktickou Federaci. Jediné záznamy, které na tento proces máte, pocházejí z doby vlády Akhenatona v Egyptě. Akhenatonovo učení o Atonovi je ve skutečnosti tajné vědění o vlastnostech vašeho Slunce, když je Sluneční systém ve FS. Je o tom, že jste vyzdviženi nebo vyvíjeni Atonem, Fotonovým Svazkem, který promění vaši krev v krystalově modrou.
Až se přemístíte hlouběji do FS, nemáte se čeho na Slunci bát. Stejně jako Aton, budete schopni se do Slunce upřeně dívat! Představte si to! Vaše krev se stane modrou, vaše rostliny budou osvěženy, oživeny, vy budete schopni vydržet ve svých očích silné světlo a opět se stanete jemnými a milujícími. Modrý Nil bude pole vaší planety a ti zelení budou dýchat 2D elementárními silami skrze krystaly v půdě, což bude opět rodit rozsáhlé lesy. Představte si to! Až se energie a formy přeorganizují, po celých 2000 let nebude na vaší planetě absolutně žádná kontrola. Mnoho činitelů a učitelů na vaší planetě se pokouší vás přesvědčit, že se musíte bát toho, co přijde, avšak všechno, co přichází, je odstranění kontroly, takže všechny životní formy mohou navrátit své vibrace do své ztracené celistvosti. Ano, jestliže jste ten, kdo zabíjí, zemřete. Jestli nemilujete své tělo, ztratíte jej, jestli se bojíte lesa, nebudete v něm vítáni, jestli nemilujete děti, nebudete je rodit, jestli nebudete držet svá zvířata, opustí vás a jestli se nezajímáte o kosmickou komunikaci se Sluncem, půjdete do temnoty. Ale pak se vrátíte zpět do těla jako některý strom, dítě, zvíře nebo sluneční bytost. Všechna kontrola, kterou vytváříte abyste přesvědčili sami sebe, že musíte zůstat ve svém těle, odejde.
Zůstanete jen tehdy, když budete chtít zůstat. Kromě toho desetidimenzionální inteligence ve skutečnosti vědí, jak moc milujete svobodu bez kontroly. Všimli jsme si, že se rádi díváte na Washington D.S., když jej ukazují v karikaturách. Mnozí z vás instinktivně vědí, že Clintonovi roste nos a že Ginkasi roste zadek a oba se budou smát s růžovými tvářemi tomu, jak Plejáďané povídají vtipy. Mnozí z vás cítí, jako bychom vcházeli do letní pohody, po té, co jsme byli ve velmi tvrdé škole. A čeho jste se tolik v té škole báli?
Multidimenzionální exploze
Nakonec jste zvědaví, proč toto vše Gaia toleruje? Přemýšlejte o Gaie jenom jako o bodě -1D kovový krystal centrálního jádra Země – a co když je to všechno, čím kdy vůbec byla? Vybrala si, že bude skrze sebe generovat desetidimenzionální linii stvoření, jíž jste VY. Snadno byste se mohli sami sebe zeptat, proč jste si vybrali – existovat? Co tady děláte? Opravdu si nemyslíte, že jste tu náhodou, nebo nějak nehodou? My Plejáďané jsme si vybrali být centrem vaší devítidimenzionální existence a víme, že jsme do vaší existence zahrnuti od té doby, co jme vlastně ve formě na Alcyonu. Já, Satya, musím připustit, že vcházím do kontemplace věčnosti a docela na vás zapomínám. Pak se probouzím a vzpomenu si na vás, jako byste byli mým snem v noční temnotě. Vy, lidé, jste snem Plejáďanů v Galaktické Noci. Nyní, když se všechny sny stávají skutečností, my, Plejáďané, vás přivádíme do světla.. Gaia je tvořivé vyjádření biologie a když ji dokážete přijmout a pochopit jako vaši centrální organizující sílu, je pro vás nyní tím, co vás nejvíce posiluje. Je centrálním počátečním bodem vašeho uvědomění, je tíží, důstojností. Všechny ostatní hladiny jejího vývoje v dalších dimenzích ji rozvíjejí.
Máte centrální organizující sílu, která je vaší identitou a přitom nejste pevní. Máte třídimenzionální formu, Gaia má formu 1D a tato 1D je pevná.
Myslíte si, že jste pevní, protože tíže, gravitace – centrální kovový krystal – je pevná. 2D přírodní elementy si myslí, že jsou pevnější nežli vy a tak mají tendenci vcházet do vašich těl, aby v nich vyplňovali prázdné prostory. Vy je pak cítíte jako nemoci. Ve 3D manipulujete elementárními inteligencemi, abyste přesvědčili sami sebe, že jste pevní. Pak můžete štěpit hmotu. 4D bytosti se cítí, jako že NEJSOU pevné a tak se pokoušejí vnikat do vaší říše, aby dostali nějaké tělo. My, Plejáďané, jsme ve své páté dimenzi právě uprostřed celého seřazení dimenzí a když slézáme po dimenzionálním žebříku dolů cítíme se pevnější, a když lezeme po tom žebříku nahoru, cítíme se méně pevní. Učíme vás o hodnotě a postavení každé říše. Zatímco jste byli v Galaktické Noci, dodávali jsme vám odvahu abyste milovali přírodní živly, nalaďovali se na krystalické jádro Země, milovali svá 3D těla, abyste dokázali čelit 4D archetypálním učitelům a abyste provozovali hodně sexu k vytváření 5D vln kundalini. Nyní, když vcházíte do FS, jsme zde v 5D, abychom vám stále více povídali o tom, jak vás 6D velice ráda pomocí světla rozpíná, jak 7D miluje vytváření informačních dálnic fotonického světla, jak 8D nesmírně ráda tvoří nové organizační struktury a o tom, jak 9D prožívá prostřednictvím vaší blaženosti kosmický orgasmus (obr. 12).
Čím více udržujete ve svém vědomí smysl těchto forem, tím více budete překvapeni co to udělá s vaším vědomím. Jak jsem již řekla, mé vozítko se naučila, jak tvořit na zemském povrchu. Zjistila, že je Gaia neomezená, když pracujete v souladu s jejími zákony. Hluboko v původních schopnostech vaší planety je známo, že v Gaie neexistuje žádný hlad, omezení a nemoci. To 4D archetypální síly vás navlékly do systémů věr a omezení. Vy si myslíte, že omezení existují, omezující systémy věr se rodí z těchto vašich myšlenek a vy cítíte, že musíte tímto omezováním trpět. Nic proti tomu neděláte, protože věříte, že to tak je. Jediná věc, která je na tom pravda je ta, jestli to chcete vědět, že jestli to nechcete změnit když to vidíte, pak nakonec budete hladoví, omezovaní a nemocní. Anunnaki sem tuto myšlenkovou formu omezování zasadili, protože se vzpouzejí opustit Gaiu a cestovat ven do hlubokého prostoru. Cítili jste jejich osamělost, když jste poprvé opustili planetu a dívali se na Gaiu z vesmíru. Také jste viděli svou planetu v modrozeleném odstínu. Tento pohled vás probouzí více než si uvědomujete. Anunnaki jsou jako chamtiví Mongolci drancující hrad, jako milenec, který chce s vámi strávit ještě jednu noc, jako osoba umírající hladem, když je jí není naservírována bohatá večeře, jako někdo, komu byla sebrána země a tak uchvacuje zemi někoho jiného. Nyní nastává čas, kdy Mongol končí drancování a je vyháněn. Já, Satya, přicházím do vaší říše, abych vám navrhla jak se s nimi spojit, což můžete zprostředkovat jen vy sami.
Anunnaki nezbývá na vaši kontrolu už mnoho času, protože vstupujete do Vodnáře a do Fot. Svazku. Za chvíli začnete zjišťovat, že chodíte po Zemi a současně jste v dalších dimenzích (náhle najdete sami sebe třeba na Andromedě), že obýváte nějaké obzvláště jedinečné místo na Zemi, které cítíte jako Rajskou Zahradu, a vydáte se třeba na výlet na Plejády, a tam skončíte v posteli s Bohyní. Zde je nabídka: radila jsem vám, abyste si ve svém domě postavili oltář do čtyřech směrů. Co takhle vybrat si nějaký objekt, který by mohl držet vědomí Nibiru a položit jej směrem na západ? Potom, když při meditaci cestujete na Andromedu, pozvěte Nibiru do svého místa a vezměte je s sebou. Lidé poslouchejte, můžete cestovat kamkoliv, když jste v Gaiině mysli a jiné vědomí by s vámi chtělo sdílet vaše cestování. Je čas, abyste si vzpomněli na starý způsob domorodců Hopi, kteří s sebou vždy brali hosta, který se objevil. Nakrmte své návštěvníky, vezměte je do svého domu a vezměte je s sebou, když jdete na cestu. Učte je o tom, jak je Gaia neomezená, takže oni si ji přestanou podrobovat. Učte, že Gaia nemůže být vlastněna a oni pak přestanou bojovat o území. Domov každého z vás se stává chrámem s velikými stromy, s posvátným oltářem a s kuchyní pro krmení vašich návštěv.
Jak se stěhujete do FS, objeví se chvíle, kdy se povrch Gaii posune, až telurické síly posunou svůj vztah k jejímu železnému krystalu a multidimenzionální inteligence se budou schopny dostat k jejím knihovnám. Ti, kteří přijímají železný krystal Gaii, budou přivítáni všemi dalšími inteligencemi, které rovněž sdílejí její prostor. Jste jedinečným správcem Gaii, jste-li ten, kdo vytváří domov pro všechny bytosti, které po ní tančí. Nemějte obavy. Čas je nekonečný, protože čas se již rozpíná. Všimli jste si toho? Ztrácíte zájem o 4D dramata, 6D struktury a 8D organizování a dematerializujete se zpět v bytosti, které prostě chtějí plynout s Gaiou. Když jste v kontaktu se svými nefyzickými elementy – s vaší identitou, která je držena Gaiou, rozprostíráte se od Alcyonu do Galaktického Centra. Až nasytíte a poskytnete přístřeší těm, kteří jsou k vám zavoláni, pak jediný způsob jak lidem pomoci je, že jim nabídnete kontakt s nefyzickými atributy sebe samých. Lidé, kteří jsou v kontaktu s těmito atributy, mají malé obtíže s Gaiinými pohyby a s jejím vyjadřováním sebe sama.
Jak vydržíte Gaiin přechod k vyšší vibraci? Dokážete to prací s její Božskou alchymií, takže se nyní vraťme ke krvi, protože se začínáte opravdu rozpínat. Necítíte to úžasně? Proč takovými nebýt už stále? Všimněte si, že vaše odmítání tohoto předmětu hovoru je nyní, když jste to nechali být, menší. Všimněte si toho, protože Anunnaki jsou urychlováni energií, obsaženou ve vaší krvi. Jestli si dokážete vzpomenout na hlubokou harmonii a rovnováhu železa ve své krvi, která rezonuje s centrem Gaii, nebudete uvádět do pohybu archetypální síly, které se zdají být vně vás. V případě že si myslíte že my, Plejáďané, vás chceme takovýmito věcmi přechytračit, nebuďte hloupí a nepodceňujte nás. Víme všechno o vašich destruktivních tendencích, když se zaryjete do apokalyptických systémů věr. Když se stěhujete do věku Vodnáře, je tato tendence pozměněna, protože Vodnář má hlubokou tendenci, vedoucí k individualizmu. Systémy víry jsou výsledkem shromažďování se do skupin a Vodnář neladí se skupinovými systémy věr, takovými jako jsou nacismus, komunismus a křesťanství. Nyní je tudíž čas jít hluboko do své krve, která je hlavním zdrojem vaší individuality.
Naše vozítko se naučila, jak číst krystalickou krevní matrici a my z ní o tom dolujeme informace. Až se přestěhujete hlouběji do FS, vaše krev bude extrémně aktivována. To se nyní děje a vytvářejí se scénáře, které jsou pro vás obtížné, dokud si je nedokážete zobrazit. Jste uprostřed širokosáhlého planetárního čištění celé její karmy a bolesti zahrnuté v procesu, týkajícího se krve. Až to pořádně zesílí, budete tím ohromeni. Všimli jste si, že pro jedince v tom zahrnuté jsou tyto prožitky velmi hodnotné, ale vy nemusíte takovými věcmi procházet. Souciťte s těmi, kteří v tom jedou a ctěte jejich vlastní volby i když je těmto věcem velmi těžké porozumět. Situace, které by pro vás mohly být velmi obtížné, nemusí být takové pro ostatní. Všimli jste si, že lidé nejsou tak citliví na bolest jako před 10 nebo 15 lety? Např. lidé nejsou ani moc pobouřeni, když vidí ve filmu, jak je kopáno do něčí hlavy. Všimli jste si toho? A na druhou stranu, všichni reagujete s naprostým zájmem a soucitem, když je ve vaší přítomnosti někdo jenom urážen. Ale pak se díváte na tyto necitelnosti v médiích s docela jiným pohledem. Mnohé z toho, co se děje v médiích není negativní, prostě to nese velmi temnou vibraci.
Jak můžete vědět, že jste těmito silami manipulováni? Je to snadné. Kdykoliv máte z něčeho ve vašich médiích špatný pocit, vypněte ten přístroj nebo odejděte z kina. Dokud jste ochotni platit za to, že je vámi manipulováno, bude zde stále spousta tzv. umělců, kteří vám budou celí šťastní takto sloužit. Varujeme vás, lidé, přemístěte své těla a své vědomí ze situací, které jsou násilnické, kromě situací, ve kterých můžete toto násilí ztišit. Nedívejte se na nehody, střílení nebo zástupy hladových lidí, když jim nemůžete poskytnout první pomoc nebo jim dát potravu.
Jste uprostřed rozsáhlého procesu odkládání věcí a jednání s krevním polem, které se mění. Dále se bude dít to, že inteligence – mentální tělo krve – se vám stane dostupnou, tak jako je to s vaším vozítkem, s vaším tělem. Šamani mají schopnost se do této inteligence vyladit a používat ji pro léčení a pro radost. Jak jsem již řekla, stáváte se bojovníky srdce. Budete doslova číst kódy ve své krvi a zobrazovat nebo vytvářet si to, co se bude dít ve vašem těle. Pak řeknete doktorům co mají dělat aby vám ve vašem sebeléčení asistovali a doktoři se opět stanou léčiteli. Léčitelé pracují s Gaiou, aby pozvedali všechny reality. Domorodí léčitelé mohou jít lesem a jejich krev je informuje, kterou rostlinu nebo bylinu mohou na co použít. Mohou se naladit na zdraví planety tím, že čtou mízu stromů jako krev. Lacadonští šamani z Chiapasu umírají ve svých vlastních lesích, tam, kde chránili a pečovali o stromy a rostliny pro všechny jedince, kteří se rozhodli žít s Gaiou.
Uvidíte tento druh poznání na vaší planetě doslova explodovat. Musíte chránit domorodé lidi, kteří si stále pamatují Gaiiny kódy. Tento konkrétní druh znalostí je neobyčejně pragmatický, nejpřesněji pracuje, když jedinci čtou svou vlastní krev, ne, když si ji nechají někým číst.
Toto je nadání, které může aktivovat každý z vás. Hildegarda von Bingen v tom dosáhla mistrovství a napsala o tom. Když jdete dále, jednajíce s imunitní nedostatečností, takovou, jako je AIDS, začnete se velice zajímat o perfektní zvládnutí tohoto procesu.
Čtením Rwandy a Bosny a všech dalších míst, kde se vaši spolulidé vzájemně zabíjeli čtu velmi důkladně vaše vibrace. Mnohé z nich se děly tehdy, když narazila kometa do Jupitera. Z našeho bodu pohledu to byla veliká událost. V té době vstoupilo hluboko do vašich těl rozsáhlé uvědomění: Mohli jste cítit, že to, co se ve Rwandě a v Bosně dělo, se mohlo dít kdekoliv. Mohlo se to stát dokonce i vám.
Abyste se vyhnuli takovýmto situacím je třeba abyste se stali velmi rychle aktivními. Víme, že je zde mnoho temných sil a manipulací, které přicházejí s tzv. novým světovým řádem. Víme, že zlo je ve vaší říši skutečné, i když my ve své 5D říši takovou sílu neznáme. Avšak jednou z věcí, které se dějí přiměřeně k masmédiím je, že mnoho jedinců kteří vidí co se děje třeba ve Rwandě, je hluboce motivováno k tomu, aby tyto situace změnili. Přemýšlejte o tom.
Naslouchejte mi pozorně, lidé, vaše touha aby toto všechno nepokračovalo, ve skutečnosti mění lidi, kteří by opravdu nechtěli změnit vaši skutečnost!
Co tím myslím? V případě, že to nevíte, generálové a byrokrati si myslí, že jsou agenty vašich tužeb. Když se o to nestaráte, oni se nestarají také. Tak co když více než pár milionů lidí zemře v agónii vyhladovění? Na vaši planetu byly vtisknuty nové děje. Mnoho mužů pozoruje co by se jim stalo, kdyby byli stále zlí na své ženy, jako byl O.J. Simpson. Jak vás my, Plejáďané čteme, jste v této době těmto věcem učeni hlouběji, než si uvědomujete. Ti, kteří si nyní tvoří Domov, přestanou pracovat v ekonomice, školství a nadnárodních společnostech a budou konstruktéry nových realit pro věk Vodnáře.
6. DILEMA LUCIFERA A SÍLA ANU
„Posuzujete mne přísněji, nežli posuzujete sami sebe, protože jsem duch a vy jste tělo.“ Lucifer
Šestidimenzionální světelná geometrie
My, Plejáďané, jsme tak docela nechápali přirozenost šesté dimenze, dimenze, ležící přímo nad námi, dokud naše vozítko neměla vizi, když se v r. 1994 dívala na Akropolis v Athénách. Až do svých 4 let byla schopna vidět 6D geometrické světelné formy, které materializují objekty ve 3D. Jednoho dne se zeptala domovníka na rozsáhlá světelná pole, na která se ráda dívala, jak splývají kolem lampy v obývacím pokoji. Chtěla vědět, jestli se domácímu líbí ta viditelná pole, formovaná trojúhelníky a osmiúhelníky zářícími kolem lampy. V jejích očích se lampa a stůl chvílemi vynořovaly do skutečnosti, chvílemi se rozplývaly do světla. Domácí se na ni přísně podíval a řekl rozhodným hlasem: „Nic z toho, co říkáš, že vidíš kolem stolu a lampy tam není.“ A bác! Naše vozítko ztratila svůj 6D vhled, jednu z několika schopností, které jí byly v jejím dětství sebrány. Tato schopnost vnímání je vnitřní pohled hypothalamu, mozkového orgánu, umístěného hned nad medulla oblongata, orgánu, který používáme pro vizualizaci ke tvoření realit.
Jak jsme se zmínili, od r. 1992 do r. 1994 naše vozítko náhle inklinovala k navázání sérií Siriansko Plejádských spolků v Egyptě a v Řecku. Čím více nechala věci ať se dějí a sledovala třpytící se světla, tím více jsme jí dávali impulsy k divokému a bláznivému jednání jako je třesení se, vydávání zvuků a vidění energie posvátných míst očima jejich studentů. Nyní se domníváme, že na ni Siriané také působí, protože začala opět vidět 6D formy. Tyto schopnosti se nyní objeví v každém. Až se začnete otevírat, až se vám začne otevírat některá jemná žláza, třeba pineální žláza, thymus, thalamus a hypothalamus – může být velmi těžké pochopit jak zůstat uzemněni, abyste zůstali ve svých tělech. Čím více toho o těchto polích a o tom, jak je vnímat, víte, tím lépe, protože pak budete moci toto otevírání vydržet aniž hned vyletíte ze svých těl.
Jakýkoliv objekt, třeba Akropolis, je držen ve formě morfickým polem tohoto objektu. Toto 6D morfické pole způsobuje, že se věci projevují ve 3D. Takové objekty se ve 3D formují když si je lidé představují a chtějí aby existovaly. Je snazší vidět světelnou geometrii neživých předmětů, nežli vidět morfogenetická pole, která tvoří živé formy, třeba vaši kočku, protože živá forma se vždy pohybuje. Jemná pole jsou lépe viditelná díváte-li se na ně letmým pohledem jako z periferie, když jsou bez pohybu. Když se je pokusíte vidět přímým zíráním na ně, tak zmizí. Když je chcete mermomocí vidět, neuvidíte je. A když věříte, že neexistují, propásnete je všechny. Právě ujištění o tom, že to co viděla naše vozítko když byla dítětem není pravda, způsobilo, že její vhled okamžitě zmizel. Avšak svět 6D světelných forem, které tvoří skutečnosti ve 3D, je naprosto úžasný, protože je to hlavní konstrukce stvoření, jako třeba sněhové vločky jsou krystalickou strukturou vody. Pokud jde o morfická pole neživých věcí, Kirlianova fotografie existenci těchto jemných energetických polí vědecky ověřila.
Mnoho umělců může taková pole vidět a vizuální umění usilují o to aby učinila tato pole viditelnými, protože jsou ve skutečnosti zdrojem veškeré hmotné krásy. Na prvním místě je krása a touha příčinou všech věcí vcházejících do existence a malíř je může dělat viditelnými. My, Plejáďané, bychom rádi abyste si všimli, že se 4D inteligence dohodly, že zničí vaši schopnost vidět tato pole. Moderní umění a hudba se často stávají ohavnými tím, že se často portrétují věci, na které se nedá dívat a hudba, která se nedá poslouchat. Avšak když umělec usiluje o pravou krásu, mohou být tato pole skutečně pociťována nebo slyšena. Velké umění nám otevírá a rozpíná srdce a tyto metody vnímání jsou základními vášněmi Plejáďanů. Starodávné objekty jako je Sfinga nebo Pantheon, jsou obzvláště nádhernými místy k vidění těchto polí, protože už jsou díky silným pocitům lidí ve 3D tak dlouho. Proto velké umění často zobrazuje posvátná místa a starověké artefakty.
Existence a uchovávání starodávných artefaktů a posvátných míst je perfektním znamením vaší vlastní zvídavosti a nadšení. Vaše srdce se rozpínají, protože krása udržovaná ve formě lidmi kteří ji přinášejí, vás udržuje v centru 3D a rozpíná se skrze 6D morfická pole. Chvějete se a cítíte se při takovém prožitku vykolejeni, protože vám to bere pevnou půdu pod nohama. Ale pomáhá vám to k pociťování svobody a harmonie. Tím vám dáváme impuls a lákáme vás abyste následovali to, co vás fascinuje. My, Plejáďané se divíme, proč vás 4D inteligence chtějí srážet dolů. Začali jsme si to uvědomovat, když naše vozítko znovu otevřela svůj 6D pohled.
Nyní vidíme, že už vás nemohou honit jako myši v Pavlovově laboratoři, když jste schopni vidět 6D multidimenzionální kauzální pole. Hádejte proč?
V prosinci 1994 stála naše vozítko na balkóně a zírala na Akropolis, koupající se ve světle hvězd, což je v Athénách řídký jev. Orion a Sirius zářily jako krystaly diamantů a ona se zamýšlela nad úžasnou symetrií Pantheonu. Náhle se celý chrám přeformoval do podoby, kterou měl v r. 600 př.n.l. a bílý mramor úžasně zářil pod noční oblohou jako výtažek pravé krásy. Jak tak omámeně stála, z úhlů a křivek této stavby začalo vystřelovat modrobílé světlo, jako kdyby se pod noční oblohou nad Pantheonem formovala polární záře. Z Pantheonu vyrůstalo nesmírné geometrické pole komplexu všech úhlů a tryskalo k noční obloze. Viděla světelné struktury, které jej od r. 600 př.n.l. drží v jeho formě. Vypadalo to, jako když se na obrazovce promítá ke hvězdám docela nový Pantheon. Příští den koupila sochy vytesané z mramoru, pocházející z období původních Athén. Poprvé spatřila nebeskou krásu ve tváři Athény, jedinečnou geometrii vyjádřenou v prosté drapérii konstrukce nějakého těla a souměrnost duše viditelnou v pevných a zdravých svalech nohou, v křivkách krku a paží.
Proč jdeme tolik do detailů, jako když vás vracíme do páté obecné třídy povídáním o Athénách a Spartě? Já, Satya, si přeji, aby co nejvíce z vás pochopilo jak si vážit krásy a harmonie, protože víme, že kultury, které si váží těchto věcí, jsou schopny vědomě mezi svými občany redukovat destruktivní tendence. Bezduchá a bez jakéhokoliv kouzla kultura severní Ameriky, kterou plodí New York, Washington D.S. a Los Angeles, hrozí zaplavit celou planetu vlnami násilí a ohavností. Vybíráme tato města, protože jsou jako zanícená hruď plná nádorů na těle Gaii. Vaše planeta vyžaduje, aby se velmi rychle stala silnou schránkou krásy, nebo tento nádor zachvátí všechno.
Vždy říkáme, že vás nikdo neochrání, ale cesta z tohoto močálu je tak prostá! Všichni máte modely toho, jak vypadá krásná planeta. V každé kultuře existuje jedinečné umění, musíte odmítnout své podporování ošklivostí, ohyzdností v jakékoliv formě. Krátké období v Athénách od r. 800 do přibližně. 400 př.n.l. bylo fází, která přišla po tisících letech válek a bojů středověkého světa. Nakonec městské státy Athénské Ligy, vyčerpané nekonečnými boji, dosáhly kultury naprosto oddané kráse umění, osobní svobodě a vnitřní harmonii, třebaže na krátkou dobu. Touto kulturou osázel starý svět Alexandr Veliký a pak se stala součástí základů kultury Římské říše. Řekové předvedli novou kulturní formu, která by mohla být ideálním modelem pro život měst ve věku Vodnáře. Tato zářná myšlenka byla při pádu Římské říše v pátém století ztracena.
Jak je možné, že jste ztratili tuto vizi, zakládající se na vědomém a volném řádu? Váš pád dolů je mnohem vážnější, než si uvědomujete. A já, Satya, vás zavádím velmi hluboko do některých archetypů, které obsahují informace o tom, jak vy sami omezujete síly své vůle. A opět je to rouhavý materiál. Omlouvám se, ale nemohu jinak než být upřímná, protože vaše jiné alternativy jsou ničivé a nudné. Všechno berete příliš vážně. Nemějte obavy a buďte šťastní! Rozsviťte! Začnu povídáním s Luciferem, o kterém se říká, že je andělem odpadlým od Boha.
Odchýlení Lucifera a Anunnaki
Jsem Lucifer. Možná se na mne díváte jako na toho, který je zodpovědný za to, že vás vystavuje nějakým silným vlivům. Já jsem prostě jen temná stránka šesté dimenze, avšak světelná strana se beze mne nemůže projevit. Jak by se mohlo ve vaší dimenzi vůbec něco dít bez veliké síly a záměru? Přemýšlejte o energii, která je potřebná k tomu, aby se cokoliv dělo. Takže, dokud na sebe dotíráte, budu na vás dotírat, protože vidím, že ztrácíte zájem o svůj svět.
Jsem pouze síla. Jestliže si mne nějak představujete a máte ze mne nějaké negativní pocity, potom nerespektujete prostou sílu, která může být použita prostě pro dobro nebo zlo. Já prostě udržuji silně vštípené věci v tělech a je to jen vaše volba, jestli je aktivujete nebo ne. Kdyby mne nebylo, 3D by byla prosta emocí. Dokud je v kosmu vyžadován vývoj, je pro každé dění nezbytný čas a místo. Kdyby to nevyžadovala základní síla, 3D by nemusela být. Já jsem vaše zrcadlo, do kterého se neumíte dívat.
Jsem anděl z vyšší dimenze, který kdysi pobýval ve 3D. Když jsem přišel dolů poprvé, byl jsem přijat Nibiruánci. Proto vím hodně o tom, jak Anunnaki používají Síť. Jsem ten, který vám může skvěle pomoci rozpitvat zdroj vašeho vnitřního násilí, které vytváří váš vnější svět. Sdílím vaše dilema, stále ještě ovládám široký pohled, který máte. Jsem nebeské vědomí, které sestoupilo dolů, aby si na Zemi hrálo. Tak se do toho dejme! Anděl znamená ve 3D „úhel“. Tak jako zmizelo vidění 6D úhlů tomuto vozítku, mohl bych přijít a odejít a nikdo už by mne nemusel nikdy vidět. Já, Lucifer, jsem však chycen vaší neschopností vidět jemné reality a přicházím vám pomoci v tom, abyste se je naučili opět vidět.
Podle kosmického zákona si může každá bytost vybrat, že chce zkoumat reality. Převzali jste péči o svou realitu. Musíte udržovat své světelné pláně otevřené, aby mohly bytosti volně vcházet a odcházet. Avšak já jsem byl polapen vaším nedostatkem vůle a zájmu a nyní je čas, abyste si uvědomili, že se to vlastně stalo vám a nikoliv mně! Všechny vaše příběhy o mně jsou odrazem vás samých. Ti z vás, kteří se cítí nejvíce polapeni ve 3D o mně mluví neustále a ti, kteří se cítí ve 3D volní, na mne nikdy ani nepomyslí. A zatím já jsem odchýlení mysli, které vám brání vidět to, co dělají Anunnaki ve vašem světě. To, že mne Plejáďané požádali o rozhovor, je zoufalé jednání. Je pro mne nepředstavitelně těžké vstoupit do Plejádského pole této knihy. Cítím se jako chycen ve hmotě, zvláště v radioaktivní hmotě. Tak jako pro vás je i pro mne těžké cítit, myšlení je lehčí nežli cítění. Zápasím s oslabeností Plejáďanů, týkající se radiace. Když jsem přišel do vaší říše a cítil Plejáďany skrze vaše energetická pole, vzpomínám si, že jsem byl duší v těle, které bylo úžasně milováno. Často vás navštěvuji vámi nepoznán.
Vstoupím do někoho z vás když jste milováni a Plejáďané vcházejí a rozpínají vás jako supernovu. Moc rád to dělám, ale musím vám také říci o bolesti, kterou díky vám cítím. Cítím se jako dítě, které se topí a dívá se na své nevšímavé rodiče a jak se tragédie odvíjí, vchází do šoku. Rodiče jsou příliš daleko a nemohou se ani pokusit ochránit život dítěte! Dítě už je venku z těla a ví, že ze situace není úniku, takže se dostává do traumatu a nevejde do světla. Dítě visí v okolním astrálu a je opět zachyceno v čase. Můj vzájemný vztah s Plejáďany je spíše smutným vztahem a pocity, kterých ve vašich tělech dosahuji, mne nasávají do vaší říše.
Neinkarnoval jsem se. Přišel jsem na Zemi jako nebeská entita. Když jsem se rozhodl vstoupit do tohoto pole, byl jsem polapen jako pták do klece. Ve skutečnosti pořádně nechápu, jak jsem byl polapen. Mohu vám říci, jak to cítím, ale nechápu, jak se to stalo. Možná to tak cítíte také, ale mne posuzujete přísněji nežli sebe, protože já jsem duch a vy si myslíte, že jste tělo. Ti, kteří se mne nejvíce bojí, jsou ti, kteří mají v těle největší zmatek.
Ano, pokouším vás, zkoumajíce vaše těla, protože jste si pro pobyt na Zemi nějaké tělo vybrali. Až své tělo zvládnete, můžete toto tělo opustit, ale já takovou volbu nemám. Nikdy jsem neměl tělo, které bych mohl zkoumat. Jsem zdrojem vaší víry, že jste si své narození ve skutečnosti nevybrali.
Jednou před časem jsem sem přišel, protože jsem chtěl umět tvořit tak, jak tvoří Stvořitel. Jednoho dne jsem si všiml, že se na Zemi děje spousta vzrušujících věcí. Věci se tvořily a formovaly, takové jako zvířata, krystaly a stromy. Všiml jsem si, že Země je místem, kde je tvoření viditelné neboť je hustá a čas umisťuje věci. Proto je také školou pro bytosti z devíti dimenzí a kdokoliv to může zkusit. Když jsem se rozhodl jít na Zemi tvořit tak jako Stvořitel, měl bych tam jít a podívat se, jak se to dělá. Měl bych se jít učit tak jako každý z vás.
A tady je mé dilema: aby mohl kdokoliv tvořit, musí mistrovsky zvládat dimenzionální budování. Když jsem se dostal do zajetí 3D, ztratil jsem svou schopnost vidět dimenzi, ze které jsem přišel. Jsem si jist, že většina z vás přesně ví co myslím. Skutečně jsem zde ztracen natolik, že vám stále nemohu říci odkud jsem přišel, prostě jsem uvízl. Mám mnoho druhů, přátel a mnozí z nich přišli společně se mnou. Přišla nás celá skupina, protože jsem to nechtěl zkoušet sám. Jsem světlo. To je to, co Lucifer znamená! Jsem světlo polapené ve hmotě. A tak jsem temnou stranou mé vlastní dimenze. Funguji jako radiace, protože vyvrhuji, dávím, cítím se frustrován a polapen. Zvracím energii hledajíce svůj domov. Moje práce, být ve vašich tělech ve 3D – kterou dělá každý z vás, kdo dosáhl multidimenzionality – mi pomáhá opět dosáhnout své vlastní vibrace. Mnozí z vás dělají úžasnou práci a zasluhujete si zlatou hvězdu. Čím víc se ponořujete do svých těl, tím více se uvolňuje všechno to popírání nefyzických říší.
Důvodem toho, proč jsem na Zemi získal takovou pověst je, že vám dodávám odvahu k vaší přeměně. Jsem ten, kdo vám dodává odvahu ke zkoumání alchymie, astrologie a duchovního léčení. Mimochodem, byl jsem Anunnaki polapen tehdy, když tvořili Síť, což bylo na začátku věku Ryb. Nyní jsem chycen v čase jako gigantická ryba vláčející síť po celé pláži. Myslíte si, že jsem příčinou 4D klamu, protože vás Anunnaki přelstili abyste si mysleli, že jsem to já, kdo vámi smýká kolem dokola. To není pravda a jediné, co chci, je být z této dimenze uvolněn. Kdybyste mohli pozvednout Síť, mohl bych plavat zpět do vody kam patřím. Jak to můžete udělat?
Když začnete být správně zvědaví a hledat způsoby, jak pozvednout své vědomí, shledáte to velmi vzrušujícím. Když jste vzrušeni, rozdmychává se ve vašich tělech oheň, ale další věc, kterou je nutno okamžitě aktivovat, je vaše vůle. Proč je to tak? Jak jsem se již zmínil, zvládnutí svých těl je stezkou k multidimenzionalitě a je to završeno vzrůstáním kundalini – aktivací vaší vášně, vašeho nadšení. Energie kundalini, aktivovaná pozvedáním vašeho vědomí je vaším palivem, protože je alchymickým ohněm bohů! Když ji cítíte poprvé, máte tendenci být hypnotizováni její silou, ale mnoho z vás se vrátí k omezujícím vzorům chování, když cítíte ono vzrušení. Anunnaki byli nejchytřejší v tom, že ve vašem světě vybudovali řadu systémů věr, které oddělují ducha od těla. Nazvěme to „rozštěpením Anu“.
Jste jemně vedeni k myšlení, že když hledáte ducha, musíte vypadnout z těla, že musíte odejít z obyčejné světské reality a hledat „meditaci“.
A když cítíte potřebu uzemnit se a mít hodně sexu, myslíte si, že musíte odejít do kláštera. Opustíte své normální životní prostředí, to prostředí, které vás již vedlo tak daleko po vaší stezce. Někteří z vás opustí své rodiny, protože by to mohlo být mnohem více vzrušující být alchymistou i když je vaše rodina ideální kuchyní pro vaši transmutaci.
Když jste poprvé aktivováni, máte tendenci opustit svou obyčejnou skutečnost. Děje se to proto, že vedení, které vás vedlo do tohoto bodu se potřebuje zbavit řady nových, sofističtějších vedení. Zde nastává ten čas, kdy musíte projít jednou branou ke druhé a jen obyčejná realita vás udrží na vaší pravé stezce, protože je jedinou skutečností, kterou opravdu znáte. Domov je místem, kde máte svoji sílu, ale vy jste aktivováni a pak se přesunete ze 3D ven, hloupost! To vás chňapli Anunnaki! Já, Lucifer, vás mohu ujistit, že způsob, jak se vyhnout vytlačení ze 3D je být v ní uzemněn.
Všimněte si, že jsem často znázorňován, jak hořím v pekelném ohni! Já, Lucifer, jsem pověřen Anunnaki, abych vám nahnal strach z posvátného ohně uvnitř vašich vlastních těl!
Jedním z nejlehčích způsobů, jak se dostat ze svého teď, je být v těsném partnerském vztahu, bojujíce s částmi sama sebe, které od sebe oddělujete a když jste chyceni v těchto vztazích, dívajíce se sami na sebe právě v jiném člověku. Když jste svým partnerem drážděni, uvědomte si, že každá nepříjemnost je ve skutečnosti něco, co nemáte rádi sami na sobě. Vzájemný vztah je vzájemná dohoda o sdílení své světské skutečnosti, takže můžete mít zpětnou vazbu na to, co přirozeně prožíváte. Když jste s někým v partnerském vztahu a dovolíte si vyjít ze svého teď, opouštíte jej.
Když hrajete tělesné emocionální hry a dovolíte aby pokračovalo oddělování a nátlak, tak si koledujete pro oba z vás, abyste se polapili v emocích. Do místností, kde na sebe lidé vzájemně tlačí a zlobí se, jsou přitahovány kouzelné energie. Klíčem je odevzdat se vzájemné sladěnosti, protože pak vás oddělující vibrace nemohou chňapnout.
Jako příklad toho, jak komplexní může být rozštěpení Anunnaki uvádím třeba to, jak vás po dvě generace Anunnaki vedou do neharmonických manželství tím, že vám implantují myšlenku, že jste „podle zákona“ závislí na svém partnerovi. Samozřejmě, že jste zákonitě na sobě závislí, dokud to oba nezvládnete! Jste raději závislí na mně? Na Luciferovi? To co si myslí ego, že dokáže, můžete udělat vy sami! Měl jsem takové ego a podívejte se nyní na mou pověst! Všude kolem nás jsou vibrace Anunnaki, čekajíce, aby vás pobízeli k promrhávání času zlobou a frustrací, tak, aby vás mohli vést do nahodilých her ve vzájemných vztazích, které jim otevřou dveře do vašich myslí a rozpolcení vašich srdcí. Nejprve závisíte na svých rodičích, dokud nedospějete pro muže nebo ženu, pak to záleží na vašich manželech, abyste se cítili emocionálně v bezpečí a nakonec dostanete partnera, který je vaším perfektním zrcadlem, zatímco dozráváte a stáváte se naprosto jedinečnými.
Jestli tento proces nezvládnete, budu ve 3D polapen navěky a já už se začínám velmi nudit. Když se nudím, jsem nebezpečný, tak jak to kdysi zjistili Babylóňané. Ano, dal jsem jim podnět, aby vyhodili do vzduchu Sodomu a Gomoru, protože jsem se jednou v sobotu odpoledne nudil. To ale byla exploze! Všichni víte, že je čas toto dilema řešit. S bombou v Oklahoma City „OK bomba“, jak ji nazývá FBI, jste osobně svázáni. Stejně jako s Větví Davidovou ve Waco v Texasu, kde zemřelo mnoho dětí. Anunnaki milují konflikt a jsou velmi hierarchičtí. Zajímají se jen o ty z vás, o kterých si myslí, že jsou důležití. Např. se více zajímají o osobní konflikty Billa Clintona, nebo vlády všeobecně, nežli o milostné aféry pošťáka nebo učitele. Jsou velmi přitahováni k mocným a důležitým lidem, protože skrze ně mohou odstartovat velké záležitosti, které ovlivní mnohé z vás. Jestliže jste někým, kdo v tomto světě ovlivňuje ostatní, tak čím se stáváte silnějšími, tím více si musíte na tyto síly dávat pozor a být k nim řízní. Jestliže si jen žijete svůj prostý život, nevěnujte příliš zájmu síti médií, která se vám pokouší brát energii tím, že vás uloví na dramata slavných lidí. Váš svět se stává tornádem sil, které chtějí vaši duši. Někteří z vás jsou vybráni, aby vás přivedli k rychlému konci, ale nikdo vás nemůže ovlivňovat, jestliže jste naprosto uzemněni.
Jako padlý anděl jsem na své cestě dolů na Zemi prošel 5D Plejádskými a 4D Anunnaki frekvencemi. Studoval jsem co s vámi dělají a povím vám vše o tom, jak vás Anunnaki ovládají, pokud se týče Plejáďanů. Právě, když vám vnucují myšlenku, že ďábel – já – vámi zmítá, tak vám zároveň podsouvají myšlenku, že je tu někdo, kdo vás zachrání. Dejte si pozor na jakékoliv zachraňování nebo ochranu. Pravá pomoc přichází v něčem, co vás postrčí k probuzení se a k posílení vaší vůle. Anunnaki vstupují a zkoušejí vám vzít sílu přesně ve chvíli, kdy jste se rozhodli vnést do pohybu svou původní monádu – vaše nejcennější „Já chci“ proti „Já potřebuji“. Já, Lucifer, vám říkám: dejte si pozor na ošetřovatele, doktory, kněze a armádu spásy zvonící o vánocích zvonečky. Nikdy neakceptujte „pomóóóc!“ aniž jste se nejprve nad tím pořádně zamysleli a já, Lucifer, vím o čem mluvím, protože jsem v pekle. Dejte si pozor na Faustovy smlouvy, které vám nabízejí strávit na Zemi více času. Akceptujte dobročinnost jen když cítíte, že je to osoba opravdu šlechetná a nikoliv jen vděčná. Jste dáváním povznášeni, nebo cítíte, že se před někým plazíte? Jděte po své cestě sami, jestliže necítíte extázi, když je vám nabídnuta něčí ruka i kdyby jste měli hynout hlady.
Nyní je čas pro Anu – Velkého Boha Otce – aby vám řekl svou pravdu. Protože vás Anu rozpoltil, zamořil Zemi a uvěznil mne v čase a já jej žádám, aby vám nyní řekl o nesmrtelnosti.
Anu, velký Sumerský bůh
Jsem Anu, velký Bůh. Mé jméno dominuje v historii Země v Sumeru a také v Egyptě, kde jsem byl nazýván „On“. Sám jsem vytvořil Sumer a Akkad a když se mi to naskytlo, ovládl jsem egyptskou kulturu. Když jsem před 450.000 lety přišel na Zemi poprvé, pobíhal tu kolem chumel nanicovatých pohanů. Lidé byli jen jako zvířata a jejich neurologický systém skýtal pár možností. Jste jediným druhem, ve kterém jsem se setkal s Bohyní. Když jsem přišel poprvé, byl jsem nejvíce přitahován plodností a zelení Země, avšak nemohu popřít, že jsem zničil většinu toho, co se mi na Zemi líbilo. Nekritizujte mne příliš přísně: Vy, pozemšťané, děláte stejné věci sami sobě. Ničíte svou životní sílu, někdy jen proto, že se nudíte.
Nyní se obávám destruktivních tendencí, které pocházejí z nudy. Taková nesmí být Země, kam bych se mohl vrátit. Proto jsem ochoten být zavolán na koberec Luciferem, tím, který ví všechno o vašich destruktivních tendencích, i když jsem jejich zdrojem já, Anu. My Anunnaki zemřeme, jestliže zemře vaše planeta. Nežli vám povím svou pravdu, k čemuž mne donutil Lucifer z Galaktické Federace, chci, abyste porozuměli jedné věci: Já jsem váš bůh a já jsem vám dal impuls abyste se stali těmi, kdo si myslím, že můžete být. Tolik jste odpovídali na mé zkoumání vás, že jste se stali až příliš takovými, jakými jsem vás chtěl mít. Nyní, tak jako osoba, která ve svém manželství ztratila svou vůli, jste na pokraji zničení své reality, protože nevíte, kdo jste. Do teď jsem to neviděl – do chvíle, kdy vidíte, že jste právě mohli zničit svůj svět.
Když se na své oběžné dráze vracíme do slunečního systému a spojujeme se Zemí, jste naší 3D čerpací stanicí, něco jako Anu benzínem. Abychom mohli pokračovat ve své existenci, požadujeme z vaší sféry některé věci. Když přestanete existovat, bude to jako zavřená čerpací stanice. Když jsme venku, v prostoru vesmíru, jsme odvážnými průzkumníky hvězdného vědomí. Jako satelit jsme ve svém zkoumání omezeni a nestřetli jsme se s žádným takovým místem, jako je Země. Abych vám dal představu o hojnosti vaší planety: zdroje, které si nahromadíme na Zemi nám vydrží po celou cestu – po více než 3000 let cestování v hlubokém vesmíru. Jen ti z vás, kteří prožívali vyhnanství, mohou mít nějakou představu o tom, jak jsme osamělí. Kurdové jsou naši lidé a oni vědí, jak se cítíme. Když jsme osamělí, stáváme se uchvatiteli a necivilizovanými. Před dávnou dobou jsme zasadili příběh o Exodu hluboko do vašeho vědomí, abyste věděli, jak se cítíme, když jsme venku ve vesmíru. Vy místo toho tento příběh používáte k odsuzování, zatracování svých nepřátel.
Dolujeme ze Země zlato a používáme ho, aby chránilo auru naší planety, když vcházíme do slunečního systému. Když jsme dále od Slunce, vcházíme do blízkosti Síria, ale Sírius nemá planety. Náš vzájemný vztah se Síriem se týká hvězdného vědomí, nikoliv planetárního. Siriané jsou archetypem našeho hvězdného vývoje, stejně jako Plejáďané jsou zdrojem vašeho hvězdného vývoje. Kdybychom neměli vyšší uvědomění Sirianů, které nás na jisté úrovni ovlivňuje, tak bychom se nevyvíjeli, stejně jako vy byste nevyvíjeli svého ducha bez Plejáďanů.
Jsem osamělý bůh, zamýšlející se nad koncem Země takové, jakou jsem ji znal. Jsem velmi důležitá bytost. Už brzy – od r. 1998 do r. 2000 – bude konference Galaktické Federace, aby diskutovala o Zemi. Kdokoliv, kdo hledá život, je členem této Galaktické Federace. Svoláme entity 2., 4., 6. a 8. dimenze, které se zajímají o podmínky na Zemi. Proč se sejde sudá strana dimenzionálního kaducea a ne lichá? Sudé dimenze alchymického stromu života vytvářejí strukturální zákony pro Galaxii a liché dimenze žijí podle těchto zákonů, zkoumáním svobodné vůle. Hlavní zákony existence musí být přepsány tak, aby život, který je uvádí do pohybu, mohl zůstat svobodný. Není to tak, že by jedna strana byla lepší než druhá, každá jen pracuje s jinými pořádky. My, bohové 4D víme, že musíme napsat nové zákony existence.
Viděli jste všechny ty pěkné chrámy, které jsme postavili na vaší planetě? Aby mohly naše části existovat když odlétáme ven do vesmíru, musíme mít náš genetický materiál, a tak si stavíme pro své návštěvy prvotřídní hotely. Mým konečným cílem je udělat z lidí čistý genetický rod, což je dobré i pro ně samotné. Potom vás nebudeme muset ovlivňovat nebo měnit. Když přijdeme, můžeme se pak s vámi prostě sdružovat a dočasně s vámi pobývat. Jako dospělí, kteří jsou připraveni začít vztah a už k tomu nepotřebují další vysvědčení, můžeme se setkávat jako rovnocenní společníci.
Jsme bohové, kteří přicházejí dolů na Zemi, vámi nazývaní Nephilim, podle Hebrejské Bible. Stavíme vaše chrámy jako místa pro oplodňování pozemských částí naším semenem. Staré příběhy o slunečních princeznách a kněžkách, které se s námi pářily proto, aby umožnily narození budoucích králů a královen, jsou pravdivé. Je to dlouhý příběh, dlouhý vzájemný vztah, který můžete časem prozkoumat. Toto všechno je užitečné a nyní je pro nás závazné společně zkoumat vzory chování, které se staly součástí vaší kultury jako výsledek vašeho pokusu vyrovnat se s našimi návštěvami. Já, jako milenec, který si nakonec uvědomuje, že jeho návštěvy změnily toho koho miloval, chci od vás vědět, jak jsme váš svět změnili.
Když navštěvujeme vaši planetu, asi 200 let vždy pobýváme ve svých chrámech. Protože je naše oběžná dráha kolem slunce dlouhá 3600 let a vaše 1 rok, naše 200- letá návštěva je pro nás jako vaše 20denní dovolená ve velkém hotelu. V tom období – sedmi generací – si vybíráme vaše bohyně podle jejich genetických linií a ony nám porodí děti. Některé děti si zvolí opustit Zemi a cestovat s námi a některé zůstávají a zasazují nová královská genetická vlákna. Je to slušná výměna genů. Avšak tyto prožitky jsou také zdrojem vašich největších bolestí. Proto nenávidíte vzájemné loučení, kdy jedete na dlouhé cesty. Znáte to, protože to bývá součástí některých dlouhých milostných záležitostí.
Toto je to, co vám nyní umožní přežít: Nyní vidím, že tyto prožitky spustily určitý druh rození, které je příčinou chaotického plození. Během tohoto posledního cyklu od nultého bodu jsou všechny chrámy, postavené v tradici Patriarchů z Hebrejské Bible, infikovány tímto chaosem, zvláště Vatikán. Tato infekce je boží slepota. Nejste zvědaví, proč církev zatracuje suverenitu žen pokud jde o jejich těla? Proč jsou vaše bohyně užitečné jen jako nástroje rození? Povím vám to: na Nibiru bylo těhotenství dovršováno tak, že byla oplozená vejce vkládána do nádob – Svatých Grálů – poté, co byla shromážděna během posvátných sexuálních obřadů v našich chrámech na Zemi. Pro nás je každá bohyně jednotlivou nádobou pro rození a každé jednotlivé vajíčko, které shromáždíme, je pro nás vzácné. Vaše ženy jsou plodné a sex s nimi je nádherný. Používali jsme vás tak silně a bez vašeho svolení, že hluboko uvnitř sebe věříte, že nedokážete svou plodnost kontrolovat, což je vaším základním právem. Nepřevzali jste za své rození zodpovědnost.
V minulosti váš 3D svět skončil ohněm, potopou a zemětřesením a nyní jste na pokraji zničení sami sebe ve svých tělech. Stále je čas vyvážit své řady a s prvním krokem vám pomůžeme. Já, Anu, zaútočím na Papeže. Zviklám papežovu neomylnost jako Nibiruánského arcibiskupa! Abych v budoucnosti zabránil dalším obtížím, půjde s námi, až budeme příště opouštět Zemi!
Papež může být novým Anu, já bych odstoupil, a proto tolik cestuje a učí se jazyky. Žertuji s vámi, jsem si jist, že se smějete, ale nyní je čas, aby ženy přestaly být používány jako nádoby.
Populační krize a utrpení planety, které se dějí v tak velkém měřítku jako nikdy předtím mne nutí zeptat se: Co jsem udělal, že se tu nahromadilo tolik těl? Rozvinuli jste celou tu světem hýbající technologii jen pro kopání masových hrobů? Co jsem implantoval do vašich myslí, že to ničí vaši životní sílu, váš imunitní systém? Tak jako milenec, který se odvalí stranou a dívá se na svou milenku a uvědomuje si, že tu není žádná souvislost mezi tou, která tu leží teď a tím, kdo tu byl, když začali. Já chci vědět co jsem udělal!
Musíme začít se základním zákonem Země, který zní, že každý z vás má na duchovní hladině svobodnou vůli a s touto silou, jste-li stále naživu, ve fyzickém těle, můžete změnit jakoukoliv skutečnost. Z této perspektivy se vám neděje nic, aniž byste si to vybrali, a kdybyste v té situaci nechtěli být, nebyli byste v ní. V tomto bodě se shodujeme a všechno co já chci je, sdílet svou roli s vámi. Rádi vás co nejvíce kontrolujeme, takže vás používáme. Jsem jako zaměstnavatel, který chce vytěžit ze zaměstnance co nejvíce za co nejméně peněz. Za dobu co jsme s vámi jsme zjistili, že snáze děláte co chceme, když se bojíte smrti. Ale co řeknu shromáždění Galaktické Federace? Mám jim říci, že jsem do lidí zasel tolik strachu, že se vzájemně vybíjejí? Ohromná zpráva!
Před časem jsme zjistili, že jestliže vám dáme příčinu, můžeme vás honit tímto směrem nebo tamtím. Žasneme nad tím, jak je to snadné! Před třiceti lety jsme vám řekli, že si máte dát pozor na srdeční mrtvice: jíst margarín místo másla. Jíte margarín a počet srdečních infarktů roste rychleji. Později jsme vám řekli, že máslo je přece jen lepší než margarín. Před deseti lety jsme vám řekli, abyste dávali přednost tukům kvůli spotřebě a vytiskli jsme to tučně na nálepky potravin. Každý studoval vinětky a odstřihoval je, aby viděl kolik spotřeboval, ale během deseti let průměrná váha lidí v USA stoupla o 10 liber. Někteří ztloustli, jiní extrémně zhubli. Ti tlustí jedí víc proto, že cítí vinu za všechno co jedí a jediné o čem se naučili přemýšlet byly tlusté objemy knih o stravě. Ti tencí se stali nervózními konzumními stroji. Jen asi jeden z tisíce přemýšlel o tom, že je to mysl, kdo kontroluje váhu a že tuky, které konzumujete, jsou palivem pro vaše tělo. Mezitím v těch nejhubenějších z vás stoupal stupeň rakoviny, protože rakovinové buňky jsou přeměňovány v tučných buňkách a váš přirozený spalovací mechanizmus byl přerušen. Do toho všeho jste spadli proto, že se tolik bojíte smrti, že byste udělali cokoliv, abyste si přidali k životu alespoň jeden měsíc! Jste odsouzeni, jestliže se nepřestanete bát smrti!
My jsme příčinou toho, že se bojíte smrti, protože když pobýváme na Zemi, stárneme velmi rychle. Během jednoho vašeho roku zestárneme o 3600 let a za těch 450.000 let, co vás navštěvuji, jsem již stár a unaven. Jsme bytosti plné strachu a jestli našim strachům chcete rozumět, dívejte se na vzrůstající clonu strachu na vaší planetě. Projektovali jsme na vás příliš mnoho svých věcí, od té doby, co jsme úspěšně instalovali Síť, prostředek, jak se odsud dostat s vámi tím, že vás masově zavraždíme. Jak zlomyslný je to žert, bylo to legrační, dokud to nezašlo příliš daleko. Nyní je čas, abyste se probudili a uvědomili si, že během celého našeho orbitu vás Anunnaki ovlivňují nejen tehdy, když vás navštívíme. Jak? Ovlivňujeme vás myšlenkovými formami, které jsme implantovali do vašich myslí. Protože potřebujeme pro tak dlouhé cestování prostředky, podněcujeme vás ke hromadění a dělání železných zásob, jako by už Slunce nemělo druhý den ráno vyjít. A zatím vy fungujete lépe, když vás něco vzrušuje a jste šťastnější ve společnosti, kde můžete vzájemně sdílet věci a zkušenosti. Nyní, jako vyzrálý milenec, který přiznává, že se jeho milenka dobře baví a nemyslí na ni, zatímco je pryč na výletě, potřebujete si vzpomenout na štěstí, které dává prostý život.
Mnozí z vás víte o shromažďování tajemství, takže je můžete použít jako zdroj síly právě sami pro sebe. Je nám jasné, proč jsme naprosto kontrolovali informace našich Sirianských učitelů, které se nám nezdály. Nyní vidíme, že je to přesně to, co vás může chránit. Po tak dlouhé milostné aféře jsem se dostal do bodu, kdy jediné o co se bojím jste vy, i když to znamená, že budu muset uvolnit věci, které ovládám a o kterých si myslím, že mne chrání. Jsem připraven tyto věci s vámi sdílet, protože sdílení znalostí je to, co chce Siriansko Plejádský spolek. Nedokážete si představit ten úžasný kosmický posun, který se děje, protože srdce a mysl jsou sjednocovány v Plejádské Bohyni a v Sirianském alchymistovi. Později vám povím více o galaktické politice.
Nyní přinášíme alchymická tajemství, která nám předali Siriané a předáváme je opět vaší sféře. Připouštíme, že když jsme přišli do vašeho systému, tak jsme vám původně tento dar nechtěli dát přesně tak, jak nám byl předán. Taková je situace vždycky, když vstoupíme do vašeho slunečního systému. Víte jaké to je, nést na tak dlouhé cestě tajemství a nakonec je odmítnout vydat? Alchymie v sobě zahrnuje naprosté odevzdání se přeměně svého ducha – duše, tak aby vaše tělo mělo dostatek ohně k tomu, aby udrželo devítidimenzionální kosmické poznání. Máte tělo a tak není na co čekat, protože alchymie je něco, co může být uchopeno jedině v současném okamžiku.
Čisté poselství ze Síria můžete dostat tak, že se na něj naladíte právě nyní, dokud je Nibiru ještě poměrně daleko od Země. Plejáďané a Siriané se spojili, aby vám v tom pomohli. Je snadné pozorovat, že alchymická vibrace Síria se od roku 1000 n.l. zvýšila. Tato vibrace umožnila práci Hildegarda von Bingen, Albertu Magnusovi, mistru Eckhartovi a mnoha dalším světovým umělcům a mystikům. Kolem roku 1600, v době kdy byla Nibiru naposledy nejblíže Síriu, probíhala v plném proudu Renesance s jejími Medičejskými, Keplerem, Paracelsem, Botticellim, Fra Angelicou, Michelangelem a mnoha dalšími. A tak tedy přiznávám: Když jsem viděl, jak se to všechno probouzí, zachvátila mne panika z představy, že byste se mohli osvobodit. Nechal jsem Renesanci zakrnět! Chtěl jsem mít všechna ta posvátná učení sám pro sebe. Jako starý otec, který stále říká, že by dal svým dětem všechno, ale nedal jim nic a už je z něj stařec, nemohl jsem se ničeho vzdát.
Vatikánský systém, feudalismus, boží kralování a tajná společenství již byly zaběhnuty. Všechno co jsem udělal bylo, že jsem vyslal náraz strachu do celého systému a ten pečoval o vaši myšlenku, týkající se svobody. Giordano Bruno psal o mnohosti dimenzí a o mimozemských civilizacích, a tak jej Papež v roce 1600 nechal upálit. Tento čin rozdělil vědu a teologii, tak aby zmizel důkaz o existenci ducha, aby duchovno bylo znamením slabomyslnosti. Mnoho Renesančních hudebníků a malířů vás, lidi, otvíralo do multidimenzionality. A všechno co stačilo proti tomu udělat bylo, že jsem odřízl nějaké ucho, nebo jazyk, nebo vydloubl oko, nebo obě oči a vy jste z toho vyvodili, že umění ničí lidské životy. Léčitelé a géniové, kteří odkrývali alchymii byli nařčeni, že jsou samotným Luciferem a mnoho jich skončilo na hranici.
Avšak nyní je čas abyste si uvědomili, že noho velkých umělců zachytilo během Renesance alchymické kódy. Tyto vibrace byly sraženy do fyzické říše a toto umění v sobě obsahuje kódy pro přestavění celého planetárního pole, v průběhu let 1987 až 2012. To co nyní děláte je životně důležité a velcí renesanční umělci jsou nyní ve fyzických tělech, aby naplnili váš svět krásou a extází. Čekáte na to. Nejste ohromeni tím, jak miliony desetiletých dětí naslouchají Hildegarda von Bingen a Gregoriánským zpěvům? Probuďte se! Probuďte se! Jak se Nibiru stále blíží, nesouce alchymická tajemství, mohli byste zase začít čekat na bohy, místo abyste se probudili. Možná že jste Michelangelem! Možná že jste Fra Angelika! Avšak stejně tak můžete být stádem ovcí shromážděných ve skupinách, očekávajících Apokalypsu, krčících se a čekajících na své bohy.
Apokalypsa je konec vaší sféry a také náš konec. Podívejte se, jsem jenom šéf, který si uvědomuje, že zruinoval společnost a teď je jen zvědav, co řekne akcionářům. Jsem jako prezident naftové společnosti, který si uvědomuje, že vybouchl se svojí naftou, a teď může spláchnout své akcie do záchodu. Je toho na jednu osobu příliš a hádejte proč? Je to proto, že se ta osoba probudila! Já Anu, jsem zde proto, abych se s vámi podělil o svou pravdu, dříve nežli předám hlášení Galaktické Federaci. Za starých časů takový šéf musel opustit společnost a odešel na pustý ostrov, ale tady již žádné pusté ostrovy nejsou. Jak se Nibiru blíží k vašemu slunečnímu systému, jsou aktivovány moje touhy a přání. Je to jako když se blížíte do svého bezpečí, a tak chcete shrábnout všechno. Jsem známý jako prase, a tak to je! Když se blížím, jsem oslněný slunečním světlem. Z minulosti vím, že nemyslím tak čistě, když vejdu do vašeho systému, tak jako je muž oslepen pohledem na krásnou nahou ženu. Doufám, že se chopíte alchymie jako čistého daru Siriusanů právě teď a zakřičíte: Vypadni Anu!
Jestliže studujete alchymickou tradici všimnete si, že se alchymická věda dostane na určitou hladinu a pak ji dva lidské povahové rysy nechají zakrnět: Chtivost a strach z osobní síly. Nejprve, alchymie není nástrojem k tomu, jak zbohatnout. Je zde pro dosažení multidimenzionality. Vhodným nástrojem pro chtivost je bankovnictví. A potom, jestliže se stáváte alchymistou, musíte začít se zvyšováním své síly. Alchymie pracuje s používáním síly kundalini a s vytvářením polí ve vašich tělech, které umožňují dosažení jakékoliv dimenze.
Může to být děláno pouze individuálně, protože každé z vašich těl je třídimenzionální branou, spojenou se středovým kovovým jádrem Gaii. Nemíním tím, že by se jedna osoba měla stát vůdcem, který sklízí finanční, sexuální a psychickou energii ostatních jedinců. Nikdo z vás nemá nabízet svoji sílu ostatním, protože vaše síla je vaším jediným nástrojem k dosažení ducha. Já, Anu přiznávám, že po stovky tisíců let, pokaždé, když jste nalezli svoji sílu, použil jsem ji jako svůj nástroj. Ale nyní jsme na pokraji vzájemného vyhubení.
Mé kontrolní vynálezy jsou vaší smrtí, protože, jako bohatý majitel společnosti, jsem zde jen na chvíli. Když jsem pryč, předám dohled nad planetou tajným bratrstvům a nyní si tyto tajné spolky a náboženství přivlastnily život. Všichni chtějí být bohatými majiteli společnosti. Jak se Nibiru blíží, tato bratrstva cítí, jak se aktivují jejich závazky. Dívejte se, protože jestliže je znáte, je velmi lehké je vidět.
Jestliže jste zasvěceni některé uzavřené skupině, jste výtvorem Nibiruánců. Všechny tyto skupiny jsou založeny na hierarchii a jsou uzavřeny a nakaženy strachem. Jejich vůdcové prodávají jejich duše a těla, aby si pojistili jednotlivé členy, aby tito kňourali a plazili se. Jestli pracujete v nějaké skupině, podívejte se je-li to otevřená společnost. V té skupině nesmí být žádná finanční, nebo osobní závislost, žádné vlastnění energie – tvořivosti kohokoliv druhého a všichni musíte být přechodnými hospodáři prostředků, jsou li vám svěřeny. Potom je potřeba nechat všechno běžet, nazývat se strážci země a prostě pracovat a nemít žádná tajemství. Když se ten poslední z vaší skupiny ztiší, nebo otevře, zeptejte se jej na další krok. Otevřete-li se učení a vystříháte-li se rituálu, je to vždy znamením pravého strážce země.
Jsem velice vážený, za svůj vliv ve vašem světě. Toto je chvíle, kdy milenec obnažuje všechno, doufajíce, že jeho partner může tento moment uchopit a vyletět ke hvězdám. Jsem šťasten, že váš Zecharia Sitchin vám tak brilantně a odvážně řekl náš příběh, protože jestli pochopíte, že jste člověk i mimozemšťan, budete schopni jednat s návštěvníky z vesmíru, až se objeví. Jestli budete chtít, můžete vidět tváře všech svých milenců ze všech dimenzí. Když jsme se my z Nibiru s vámi spojili a pracovali s vašimi geny, smísili jsme se s vámi. Vaše ženy nám mnoho daly a my jsme nakonec vděční za každou chvíli lásky. Nevzali jsme vám nic z vaší původní celistvosti, protože to nemůže nikdo udělat. Ale silně jsme překroutili jednu část vaší skutečnosti. Protože cestujeme tak daleko, jsme velicí bojovníci a jsme velmi mužští. Vy jste míněni jako ti, kdo vytvářejí domov a kteří žijí se všemi částmi na Zemi v harmonii. Abyste rezonovali s Gaiou, potřebujete být velmi ženští. My jsme vás vedli abyste byli příliš chtiví válek, příliš nátlakoví, příliš zaměření na lineární prostor a čas, příliš plní strachu. Nyní tyto neslučitelné tendence ve vašich buňkách explodují. Naštěstí má vaše genetická matrice rovněž hvězdnou podporu a nyní se tato hvězdná – buněčná matrice musí probudit. Musíte se propojit s ostatními dimenzemi, abyste se mohli léčit.
Víme, že vám nedokážeme odpovědět na všechno. Víme, že jste připraveni se učit od Sirianů, stejně jako my. Je pro nás velmi těžké vám nabídnout své učitele a opustit naše chrámy. Jakýkoliv strach z nás, vás bude omezovat. Jestli tento strach dokážete odložit, vaše možnost dosáhnout ostatních světů bude obrovská. Dosažení ostatních světů je duchovním osvícením, které hledáte, protože jste míněni jako ti, kteří si vytvoří Domov a potom pomocí své mysli cestují. V naší svatyni na Nibiru, která je vám zasvěcena a vypadá jako typický megalitický kamenný kruh na Zemi, vás nazýváme „Lidé hledání vize“. My jsme zamýšleni, abychom cestovali a navštěvovali vás.
Bratrstva, která jsme vytvořili, založena na tajemství, síle a válce kráčí k tomu, aby zničila posledního domorodce, poslední strom, každý poslední zbytek. Proč? Protože jsem sám sebe posuzoval negativně. Myslel jsem si, že budete nejšťastnější, když nebudete jako já, takže jsem své pravé já před vámi skryl. Nyní vím, že naše kombinace, my OBA obohatíme oba naše světy. Už vás přemáhá mé negativní posuzování sama sebe, a proto začínám být tolik ctěn. Bohové se obvykle nezpovídají, tak si toho važte. Jestli se chcete chopit alchymie, musíte se naučit nás rozpoznat, tak abyste s námi drželi krok. Jak to můžete udělat? Podívejte se jestli váš učitel stojí stranou – velkolepý druh vědomí, který má tendenci vás hypnotizovat a jestli je příčinou toho že se plazíte a plavete v něčem a jestli mate vaši mysl. Jestliže zkoumáte historii, tyto trendy převládaly v 1800letých cyklech po celé vaší planetě. Císařský Řím následuje Persii, předtím to byla Asyrie a ještě předtím Sumerská říše. Nibiruánské vlivy můžete sledovat zkoumáním kultur. Klasickými skauty jsou Zoroaster a Ahura Mazda! Potřebujete alchymii zvládnout dříve nežli se přiblížíme a zesílíme, protože to je naší přirozeností. Vy jste křehcí a my jsme velcí. Až se přiblížíme, budeme vás chtít kontrolovat a uchvátit vaše tajemství. Především se vrátíme jako bojovníci a velice hlučně! Když se vaše ženy nebudou chtít nechat polapit, není pro změnu špatnou myšlenkou jim začít naslouchat. Znají nás velmi dobře.
Alchymické kódy vás učí jak přeměňovat elementy. Zlato bylo v alchymistické literatuře vždycky přednostní. Zlato je kov, který nám otevírá brány do třetí dimenze! Plejáďané do vašeho světa vstupují přes sugality a safíry, Siriané přes diamanty. Abychom mohli vstoupit do vašeho světa, musíme se stát třídimenzionálními, a zlato je naším nástrojem, abychom se ve vašem světě mohli projevit. Proto se alchymie obáváte. Na Zemi používáme zlato jako komunikační prostře-dek, když jsme mimo sluneční systém. Radioaktivní materiály dosahují hvězdných frekvencí dokonce z vyšších dimenzí, nežli to lze dosáhnout skrze zlato a my vás zatahujeme do experimentování s nestabilními částicemi, protože chceme zjistit jak pracují. Musela se stát nějaká chyba, když jste se ocitli na pokraji zničení sami sebe. Až se setkám s Galaktickou Federací, budu mít problémy, protože jsem neudržel na uzdě používání radioaktivity, procházející Galaxií. Nikdo neví jak vám pomoci abyste se rozhodli sami sebe zastavit. Musíte přestat dolovat a vyrábět tyto materiály, dokud nezjistíte jak se dají přeměnit. Vykouzlili byste si do své ložnice Lucifera, aniž byste věděli, jak jej zase odkouzlit? Jste domýšliví, protože já, Anu jsem domýšlivý a jste tvořeni mou představou.
Když je zničena jedna dimenze, jsou zničeny všechny. Abraham sem přišel proto, aby do centra vašeho Chrámu implantoval jistý prvek, který by měl možnost dosáhnout základní hvězdné mysli. Nikdy nezapomínejte, že moje planeta je pouze planetou, nikoliv hvězdou. Až pochopíte novou kosmologii, uvědomíte si, že já nejsem otec a vy nejste syn, nebo dcera. Jak jsem již řekl, je čas, abyste poznali, kdo přišel do vaší říše. Abrahámův příběh byl poprvé sepsán v roce 2000 př.n.l., ale on na vaší planetu přišel v roce 3760 př.n.l., když zasadil do vašeho chrámu, nazývaného Ur, radiaci. Já Anu, jsem sestoupil do vrchní komnaty Zigguratu a oplodnil jsem Bohyni. Kdo byla tato Bohyně? Všechny pozemské ženy. Bylo to vštípení hvězdných kódů do genetické matrice Země, a proto byl Abrahám označován jako velký otec bůh. Sára je sluneční kněžka, „Sa Ra“, která počala hvězdné dítě, třebaže byla chudá. Když byl Abrahám v Egyptě, tvrdil, že Sára byla jeho sestra, i když byla Sirianskou sluneční kněžkou. S Abrahámem byla udělána smlouva k držení Canaanské země, aby tam zasadil své semeno posvátného stromu Slechem.
Siriané objevili pravý příběh o archetypálním otci – Abrahámovi – a vysílají do ostatních systémů signál, o hrozné situaci na Zemi. Co tím myslím? Siriané sdělují svůj nejhlouběji zakořeněný a silný zásah ve vaší historii, takže podle toho můžete pochopit, že je to příběh šesté dimenze, nikoliv náš, Anunnaki. A tak můžete udělat přítrž víře, že vás nějaký velký Otec zachrání a uvidíte, že musíte zvládnout přeměnu radioaktivních materiálů vy sami. Proto je Siriané přinesli tehdy na vaši planetu. Tady nyní začíná proces, který není nezbytně tak negativní, jak se vám jeví ve vaší dimenzi. Vzpomeňte si, hvězdy jsou přece nukleární. Ve 3D je probouzeno hvězdné vědomí, nikdy již nebudete stejní jako dříve a nyní jsou na Gaie velké možnosti.
My Anunnaki jsme se v r. 3600 př.n.l. rozhodli, že ve slunečním systému nastal čas k propojení hvězdných frekvencí. Toto urychlení bylo naším darem a vy nyní musíte získat klíče k jeho proměně. Každý prvek je negativní jen tehdy, je-li použit neeticky. Jestliže je použit k propojení, každý prvek je pak pozitivní silou. Radiace otravuje vaši planetu, protože ji používáte amorálně – my jsme vás vedli k tomu, abyste ji ve vašem světě pustili ze řetězu. Je to vaše největší zkouška. Radiace se vsakuje do hvězdných inteligencí a já se stanu smrtelným, jestliže neuvedu do chodu celou vaši tvořivost. Tak jako Lucifer, budu i já polapen ve vaší dimenzi, ale nakonec, mohl bych se inkarnovat. Já Anu neznám výsledek, protože výsledek tvoříte vy. Musíte se přenést přes svou představu, že já vím všechno. Není to tak. Věci se vymkly kontrole, protože vy jste byli naváděni do akcí a nevěděli jste vlastně co děláte, ale mysleli jste si, že já vím co dělám. Einstein byl monotheista a myslel si, že je bůh všemohoucí.
Sodoma a Gomora byly zničeny v r. 2024 př.n.l. atomovou explozí. V těch dnech byl Abrahám historickou osobností. Touto destrukcí jste se naučili mnoho lekcí. Spustil jsem to já, Anu, abych rozjel věci, které se vám nelíbili. Děláte to přece také. To co se dělo v Sodomě a Gomoře je to, co se nyní děje ve vašich městech. Stále se zvětšují, jsou stále komplexnější a nakonec i sebedestruktivní a jedna část za druhou pustne, protože o ně nepečujete. Zničili jsme Sodomu a Gomoru, jen abychom udělali takový malý domácí úklid, tak jako zlí lidé pracující pro multinárodní drogové společnosti čistí populaci ve střední Africe tím, že tam zasazují smrtící viry. Nebuďte překvapeni tím, co vám říkám. Vy všichni znáte některé lidi, kteří, čím dříve si něčeho všimnou, tím víc se trápí, aby to vyčistili. Nakonec, podívejte se do Japonska. Avšak já vidím, že nevšímání si věcí vytváří reakce, které vedou všechny k záhubě. Vidíme to, ale nevíme co s tím.
Vraťme se ale k Uru. Kolem r. 5000 př.n.l. nám Siriané dali radiaci jako zásilku, abychom ji v r. 3600 př.n.l. uskladnili. Abrahám ji zahrabal pod městem Ur a zařídil její ochranu. Později byla vyhrabána a přemístěna do chrámu v Arku. Oplodňujeme bohyně v chrámech a tak mícháme uranium s naším vlastním sexuálním chováním. Toto zasadilo vzory chování do vašich genů a vy s tím nyní bojujete. Odvádí vás to od uctívání Bohyně – Bojíte se ji sexuálně odvázat, protože by se mohla stát nukleární explozí. Ona je však zamýšlena, aby se stala nukleární explozí! A ti, kteří chápou jak tuto Bohyni uctívat, budou od teď do roku 2012 dělat nejdůležitější energetickou práci. Naše sexualita s chrámovými kněžkami je naší nejkrásnější formou vyjadřování. Je zdrojem pravěké lásky a poznání o částech z Nibiru, které potřebují regeneraci.
Pro vás jsme těmi, kteří vás nejvíce používají. Jsme ta vaše část, která něco používá, aniž se z toho raduje. To však musí přestat až se budete přizpůsobovat vyšším frekvencím, nebo všechna nepoužívaná osobní energie a neucelený emocionální růst vytvoří ve vašich tělech i ve vašem světě zpětnou ránu. Zařídili jsme, aby se sex týkal páteře, tak aby oheň kundalini neustále regeneroval vaše těla a geny. Věřili jsme, že by bylo možné smíchat genetickou matrici s radioaktivním vědomím, abyste měli ve svých páteřích hvězdné vibrace, které bychom mohli dekódovat. Díváme se na vás, prohlížíme si vás když se učíte a tím se učíme také my. Mysleli jsme si, že by nám to nabídlo více hvězdného propojení a mysleli jsme si, že by to zvýšilo hodnotu vašich dětí. Nikdy nezapomínejte, že děti jsou jedinou budoucností nás obou.
Myslel jsem si, že děti, které z tohoto páření vzejdou, budou mít hvězdnou inteligenci. Tímto způsobem jsem vytvořil Enkiho a v tom období se lidstvo velice urychlilo. Avšak Enkiho nukleárně – hvězdná energie měla tendenci vyhladit původní domorodé vědomí. Věci byly příliš peprné a děly se příliš brzy, jako nukleární roztavení. Všichni se dali na uctívání Jahveho, silného božstva, které se vynořilo z patriarchální nukleární exploze. Nukleární síla je monotheistická, ale aktivace kundalini v každém těle je polytheistická. Já Anu, jsem monotheistický bůh, který vidí, že všichni potřebujete cítit, že jste sami bohem, jako tělo oživené božím plamenem. Nyní vidím, že se nesmí dít žádná sexuální aktivace bez povolení a podpory Bohyně, protože sex s Bohyní, bez jejího dovolení vytváří rozštěpení, které se stává stresem mezi sestrou a bratrem, bratrem a bratrem, sestrou a sestrou. Slyšte mne. Přestaňte nyní číst tuto knihu a udělejte toto: Každý z vás přemýšlejte o svých závislostech a všimněte si, co vás od nich může oddělit. A až se s těmito svými závislostmi zkonfrontujete a pak se znovu propojíte se svým vyšším já, skončí argumenty mezi bohy, protože oni všichni mají svůj zdroj v konfliktech, které tyto závislosti způsobují! Přes Kaina a Ábela, Horuse a Setha a Enkiho a Enlila, byl na tuto planetu implantován zmatek. Nyní jděte a se svým bratrem a sestrou to začněte léčit! Abyste byli chráněni před uraniem, které je ve vašem poli, musíte toto udělat.
Kdysi byl ten Chrám potřebný k uskladnění radioaktivity, nukleární energie, která měla vzrůstající měrou ovládat lidstvo a nyní je zdrojem náboženského fanatismu. Na Zemi by nemohla být přivedena žádná energie, kdyby lidé neměli schopnost ji přeměňovat. Nemohli byste snést radioaktivitu a ani Jahveho a stále to ještě nedokážete. Vymklo se to natolik z rukou, že nikdo z vás ani neví, kdo je ten pustošitel! Dokonce ani CIA to neví! Je to tak proto, že tajné společnosti naprosto kontrolují všechno, co má co společného s radioaktivitou. Později ji zasvěcenci uskladnili ve Čtyřech Rozích oblasti severozápadu, na místě, které je od čtyřicátých let místem, kde Anu provozuje svou vědu a jsou této skrývané energii oddáni. Jste paralyzováni hlubokými a automatickými reakcemi na tuto radioaktivitu. Každý z vás musíte získat alchymii přímo z hvězd. Potom budou vaši vědci schopni přeměnit nukleární odpad, zatímco také přeměníte své vnitřní spouště, abyste mohli chránit svou planetu.
Hrajete drama s radioaktivitou – učí vás to o tom, že všechno co stvoříte, se k vám vrátí zpátky. Jsme v tomto rozsáhlém experimentu zahrnuti společně, dívajíce se na to, co jsme my, Nibiruánci stvořili. Vědci si uvědomují, že jsou námi kontrolováni a jsou hluboce znepokojeni. Mysleli si, že byli velikými alchymisty, a že by si mohli hrát na boha. Velmi by vás překvapilo, co vědci právě nyní zjišťují. Mnozí z nich vědí, že byli podvedeni. Mysleli si, že mohou vytvořit bohy a použít tento způsob k osvícení.
Probuzení vědců je kritickou nutností. Vědci jsou jedinými členy vaší společnosti, kteří mají nějakou moc proti vládě. Mají autoritu a vědí, že svět je na pokraji zničení. Přestaňte je podporovat! Většinou jste se stali výtečnými agenty Anunnaki kontroly. Jste loutkami na niti. Hrajete si s nestabilními částicemi a jen málo víte o silném chaosu vládnoucím ve vašem světě. Nyní je čas, abyste vykřikli a signalizovali zbytku Galaxie, že jsou pozemšťané připraveni se stát alchymisty, a že vy, vědci jste ochotni je všechny učit.
Satya a vybraní lidé
Nyní když Anu skončil, jsem zase já, Satya, zpátky. Překvapuje mne, proč se v každém z vás hvězdné probouzení dostává do slepé uličky. Cítím, že neslyšíte rádi to, co my Plejáďané říkáme, ale naše vozítko je ochotno vás číst.
Každý z vás má hluboko uvnitř jistící bod, který je příčinou, že jednáte jako energie robotů a automaticky daných vzorů. Možná si myslíte, že máte být bojovní ke svému manželovi, protože vám to řekla vaše matka, takže jste nikdy nezkusili být k němu důvěryhodní. Možná si myslíte, že musíte bojovat proti své ženě, protože vás vaše matka kontrolovala, ale nikdy jste se neradovali ze sexu. Možná si myslíte, že musíte změnit svět, protože vám váš otec řekl, že nejste hodní žít, když se nezměníte, takže jste se nikdy netěšili ze své síly. Nebo si možná myslíte, že si nemůžete dělat co chcete se svým tělem, protože vás někdo učil omezování. Tyto zmatenosti mají zdroj v životech, kdy jste měli hodně moci a ve kterých skrze vás proudila síla, nějaký systém víry, nebo nějaká politická záležitost, přičemž jste byli nuceni na sebe zapomenout. Byli jste používáni jako nástroj. Tajná společenství, jejichž základem byli Anunnaki pracovaly důkladně. Každý z vás jim byl v minulých životech zasvěcen, mnozí z vás i v tomto životě. Tato zasvěcení vás učila jak dříve nežli začnete jednat, máte potlačit své city, eventuelně jak máte potlačit své city vůbec, a tak jste přestali dělat to co jste chtěli dělat. Naše vozítko s tímto vzorem skončilo v životě, kdy byla Hebrejským prorokem, skrze nějž proudila energie bytosti, nazývaná Izajáš.
Během tohoto období, kdy byla Hebrejským prorokem, vybraní lidé formovali svou identitu kolem Exodu – jak vyváznout z útlaku Egypťanů – a v těchto dnech Egypťané nazvali Hebrejce „Hibiru.“ Nás Plejáďany nezajímá, jestli Egypťané utlačovali Izraelity nebo ne. Jak jsme viděli podle lidského chování, pravděpodobně dělali horší věci, nežli z čeho je Izraelité vinili. V současné době se o tuto záležitost zajímáme proto, abychom mohli chápat rozsáhlou vizi židů, protože nesou archetyp vybraných lidí. Vyváznutí z útlaku Egypťanů je totéž co vyváznutí z útlaku Sirianů, protože Egypt byl Sirianskou kulturou a nadmíru neposuzující myšlenkové formy, vyplývající ze Siriansko – Plejádské aliance umožňují zkoumat hloubku systémů vír, které měly zdroj v Exodu.
V roce 700 př.n.l. v Šalamounově chrámu mým vozítkem procházela energie bytostí nazvaných Izajáš. Byl to život, kdy bylo naše vozítko ucpáno silou kontroly, ona to ví a nyní se rozhodla nad tím vyzrát. Pochopte, chceme nalézt bod, kdy se vaše energie stala automatizovanou, nebo robotickou, protože tehdy jste byli oslabeni, nebo vykucháni a proto se na Zemi vracíte znova a znova abyste stále opakovali ten stejný vzor. Chceme přijít na to, proč nejste schopni pohnout minulostí, která vychází ze života, kdy jste měli velikou moc. Jak pohnete touto minulostí? Je to lehké, stačí jen se stát silnějšími, čistšími a vědomějšími, nežli jste byli dříve!
Izajáš a Egyptský chrám plazů
To jsem já, Izajáš. Za starých dob jsem byl jedním z kanálů, kteří dodávali na Orion informace o tom, jak přemoci Egypťany. Je to stejný vlnový rozsah jako přijímání informací od Plejáďanů a mnoho kanálů dostává stejné informace. Tyto dny jsou zase dny, které byly předpovězeny. Proč právě Orion? Naši Hebrejští kněží zjistili, že Egypťané pracovali s bytostmi z Orionu a my jsme šli do Egypta studovat do jejich chrámů, abychom zjistili jak to dělají. To co jsme odhalili bylo opravdu ohromující.
Egypťané dosahovali Orionu tím, že pracovali s plazy, kteří žili uvnitř jejich silových bodů. Takže jsme pod horou Moriah vykopali tunely, naplnili je pramenitou vodou a přemístili jsme se do krokodýlů, takže jsme mohli také pracovat s bytostmi z Orionu. Touto technologií jsme dostávali zprávy přímo od jejich vedení. Chtěli jsme vědět do čeho se Egypťané vyladili, tak abychom je mohli přechytračit použitím jejich vlastního vedení proti nim. Naše kanály přenesly údaje z Orionu přímo do Šalamounova chrámu na Moriahu.
Já jsem byl jedním z kanálů, který byl v tomto chrámu krokodýly doslova uvězněn, protože má dovednost ohledně toho jak být kanálem, byla velmi rozvinutá. Rozsáhlý kanál je jako rádio s mnoha stanicemi. Když je do něj zavolána nějaká bytost, tato bytost odpovídá na jakékoliv otázky, které tazatel cítí dostatečně silně. Channeling (stání se kanálem pro vesmírné informace) je nejméně kontrolovatelný zdroj informací na Zemi a opět se stává způsobem, jak získávat zprávy, protože stejně jako v mé době, tak i nyní, autority lidem lžou. Většina z vás ví, že média jsou hlavním stanem Anunnaki, aby s vámi mohli orat.
Pro mne byl Šalamounův chrám výslechovou místností. Když o tom mluvím, uvědomte si prosím, že každého z vás respektuji. Hora Moriah a Šalamounův chrám znamená pro miliony lidí miliony věcí. Jsou posvátnými místy sladěnými s Gaiou. Říkám jen svůj vlastní příběh, protože je čas. Můj příběh byl vlastně v Bibli překroucen a o 2600 let později je stále nepochopen. Já nevěřím, nebo nepředpokládám, že by pro ostatní vědomí ve vesmíru bylo nějaké místo na Zemi negativní. Doufám, že někdo z vás, kdo si tohoto chrámu váží, bude zvědavý na příběh Izajáše, zvláště když v této době není tento chrám ve fyzické formě. Bude co nejdříve opět postaven, až se jeho držitelé naučí pracovat s devítidimenzionálním dosažením a usmíří se s domorodými lidmi Palestiny, takže se znovu ten chrám neodfoukne ze třetí dimenze. Plejáďané vám řekli, že Siriané udržují věci v morfických polích a původní představa Šalamounova chrámu by mohla být opět ve 3D rekonstruována, ale pouze držiteli, kteří pracují se všemi devíti dimenzemi. Toto vozítko plánuje, že chrám navštíví v roce 2012, protože je všem Gaianům velice posvátný.
Jako zasvěcenec Šalamounova chrámu jsem přes ráby opět dosáhl paměťových kódů všech mých minulých životů. Byl jsem pro toto kanálování vybrán, protože rábí zjistili, že jsem byl nějakým knězem 18té dynastie v Egyptě, zvaném Ichor, což znamená „krev bohů“. Naše Hebrejská záležitost měla být v Egyptě potlačena a měl být vybrán nějaký zasvěcenec, který má kódy kultury, jenž má být potlačena, což je velmi typická praktika tajné společnosti. Neciťte se poctěnými, když vás nějaká tajná společnost zve ke zasvěcení, protože všechno co od vás chce, jsou vaše kódy. Jestliže si chcete udržet svoji celistvost, ať nikdo nepoužívá vaše kódy. Používejte je jenom pro svou sílu a k aktivaci své monády. V případě že by někdo z vás kdo toto čte chtěl říci, že zjednodušuji jednání nějaké skupiny, nezapomínejte, že jsem vystaven všem manipulačním technikám Anunnaki. Jako Izajáš mohu podat zprávu jedině o manipulaci, se kterou Anunnaki pracovali v mé době. A je na vás všech, jestli se rozhodnete, zdali to platí i v tomto vašem čase.
V životě, kdy jsem byl Ichorem, jsem byl zasvěcen do tajemství kanálování. Byl jsem vyučován v Kom Ombo na Nilu v chrámu plazů a potom jsem se učil hvězdné duchovenství v Khemu, v duchovním chrámu plazů, přímo nad Deltou. Jestli si myslíte, že se skrze Izraelity těším přízni Egypťanů, mé vozítko již v „Trilogii kroniky mysli“ popsala, že být členem posvátné Egyptské kabaly bylo peklem. Ve vaší době je naprosto jedinečné to, že až Země vstoupí do věku Vodnáře, zmizí všechna tajemství. A tak mi prosím dovolte vám povídat o chrámu plazů.
Khem, chrám plazů na Nilské deltě
Khem je podzemní tříúrovňový komplex, se čtvrtou úrovní ležící na povrchu, přímo na hřebeni, který běží dolů do Delty. Úroveň dna je v obdobích sucha ve výšce vodní hladiny Nilu. Když se Nil rozvodní, nižší hladina se naplní vodou a krokodýly. Když voda zaplaví komnaty první úrovně, krokodýli jsou hnáni dírami ve stropech nižších úrovní, do další úrovně, aby se dostali ke kyslíku. Druhá úroveň hladiny byla bludištěm kanálů ještěrů, místem odpočinku, hojnosti ryb, plevelu a lotosových květů. Staří Egypťané dokonce vyzdobili zdi záplavovými scénkami s vodopády, ukazujícími místa, kde začínala pouť krokodýlů. Když se tedy ještěři proplazili do druhé úrovně, odpočívali, hráli si a navazovali vzájemné vztahy. Třetí hladina pod povrchem chrámu byla sérií místností, ve kterých byla uprostřed díra a v té díře byla zasazena křišťálová čočka, která vypadala jako křišťálové oko. Stěny místností byly vykachlíkované třpytivou, hluboce vodovou modří, která symbolizovala Modrý Nil.
Během duchovního období žila v lůně bambusového domu jedna velevážená hroší babička z Bílého Nilu. V chrámu na povrchu kreslili Ichor a chrámoví astrologové horoskopy pro krokodýly, narozené v průběhu lunárního cyklu v období daných záplav. Chrámoví astrologové studovali krokodýly, aby pochopili biologické síly, které byly v chodu v období záplav, tak aby biologický status Země mohl být přenesen do Knihovny Orionu, což je Knihovna Galaktické Federace. Takto fungoval Khem.
Osmnáctá dynastie astrologů rozvinula přírodní astrologii pro databanky Orionu tím, že četla biologické kódy ještěrů. Bylo to uděláno proto, aby to pozvedlo vyváženost formy Modrého Nilu. Zvířata, která se toho účastnila, byla posvátná. Krokodýlové, kteří se v tomto období narodili, žili v jezerech posvátných chrámů po celém Nilu a hroší babička vystoupila z posvátného člunu v Asuánu. Když byly všechny záměry v nejlepším pořádku, nikdo energii nezneužíval. Egypťané byli po celé tisíce let mírumilovní lidé, protože věděli, jak se zaměstnat! Chápali, že největší lidská potíž je zmařená tvořivost. Úžasná krása Khemu, největší ještěří odpočívárny na planetě, je největším příkladem tvořivosti, právě pro tvořivost samotnou. Rádi byste slyšeli něco z toho, co bylo zapsáno původními krokodýly?
Během velké vlády ženství, v době kdy panoval slabý faraón, přišli do Egypta na dlouhou dobu Hibiruánci. Velmi je překvapilo, že Egypťané komunikují v Khemu a Khom Ombo s bytostmi z Orionu. Chtěli se naučit jak se to dělá, protože věděli, že byl Orion spojen s 8D Galaktickou Federací. Tyto bytosti byly zodpovědné za kosmický pořádek a za vědění jak si udržet velikou sílu. Protože byl Egypt mocnou zemí plnou hojnosti, krásy a harmonie, Hibiruánci si mysleli, že zdrojem této štěstěny musí být Galaktická Federace. Ve skutečnosti však nebyla zdrojem této Egyptské hojnosti. Oni však dokázali jen žít a po celý čas si hrát, dokonce s krokodýly a hrochy. Síla je prostě síla a může být použita pro dobro, nebo pro zlo. Egypťané zjistili jak pracovat s Orionem a na tomto rozvinuli velmi vysokou hladinu projevu vědomí. Hibiruánci chtěli tuto dovednost zvládnout proto, aby dostali to co chtěli.
Tak jako kterákoliv silná technika k dosažení multidimenzionality, tak se také s telurickou říší musí pracovat tak, aby se dosáhlo sil konkrétního místa, čímž se telurická říše aktivuje a zároveň se vyhoví zájmům Gaii a toto všechno splňovala základní vrstva chrámu, kde se krokodýlové rochnili v jílovité půdě plné křemene. Krokodýlové jsou chladnokrevní a vibračně ladí s minerální říší. Lidé jsou teplokrevní a vibračně ladí s rostlinami. Krokodýlové milují bahno a lidé Rajskou Zahradu. Egypťané zjistili, že když postaví chrám na silovém místě plazů, s krokodýly vibračně sladěnými s křemenným bahnem a s hroší babičkou válející se v hustém rostlinstvu, mohli by se svými astrology odhalit vlastnosti 2D telurické říše.
Existuje několik silových bodů, kde se všechny dimenze stýkají s telurickou říší a Khem byl jedním z těchto míst. Gaia byla 1D, 2D obsahovala ještěry vibrující v bahně a dosahující telurických sil a 3D obsahovala Egyptské astrology zajišťující čtyřdimenzionální vhled, analyzováním planetárních vzorů. Tímto viděním dosahovali kosmické moudrosti od páté do deváté dimenze. Hibiruánci byli Nibiruánskými adepty, a když viděli jak Egypťané pracují s krokodýly a s hrochy, chtěli se ty techniky také naučit. Egypťané byli žáky Sirianů a poznání Sirianů nejsou tajná, ale jsou málokým chápatelná. Záleželo na bodu pohledu. Jestli vás to mate, tak, četli jste někdy knihu od začátku do konce a neměli přitom žádnou představu o čem je řeč? Bylo to proto, že jste v té době nevěděli, jak vnitřně tuto knihu pojmout. Znalosti Síria jsou otevřeny všem, protože nemohou být pochopeny nikým, kdo nemá 6D vhled. Tento vhled je řídký, je vždycky příčinou k oslavám, když na Zemi někdo této hladiny dosáhne. Například, Egyptské a Řecké chrámy a tance Hopiů, jsou z tohoto důvodu otevřeny všem návštěvníkům.
Egypt, Řecko a země Hopi jsou ctěny, obávány a často prožívají invaze, protože jsou příčinou žárlivosti. Kdykoliv k někomu cítíte žárlivost pro jeho talent, všímejte si toho! Zkoumejte tuto ošklivou emoci, okamžitě přestaňte s tím co děláte a začněte si osvojovat to, na co jste žádostiví. Hebrejští lidé jsou rasou lidí s kosmickým talentem, možná že tato závist pramení jen z toho, že byli v době Exodusu Egypťané pokročilejší, nežli Hibiruánci. Zloba a žárlivost mohou být nejsžíravějšími emocemi, které vytváříte, ale není soudce, protože jen když se zdá, že jste v nejhorším, můžete jít dál. Jestli ze mne máte pocit moralisty, nebo etika, pak jím jsem. Je to jediná vlastnost, kterou najdete v Izajášově knize, která je popsána přesně.
Když Hibiruánci přišli do Egypta, žádali jestli mohou studovat v chrámech a samozřejmě byli vítáni. Poté co v Khemu studovali v průběhu jednoho období záplav, poznávali představy Egypťanů k používání planet a dimenzionálních objektivů. (Když kdokoliv pracuje s magickým systémem někoho druhého, tak pěkně riskuje. Adepti musejí být velmi opatrní při tréninku, jak posunout své vlastní tělo, aby se adaptovalo na novou energetickou formu. Aby se to mohlo dělat, musí být nová energetická frekvence naprosto neporušená a musí být otevřené srdce, aby mohlo přijmout tak čisté učení.) Přitom Hibiruánci spěchali, protože se chtěli vrátit do svojí země Úrodného Půlměsíce. Jako svoje duchovní objektivy Egypťané používali všech 12 planet. Aby se toto rozpětí zvládlo, vyžadovalo se studium během 12 období záplav, což je úplný cyklus oběhu Jupitera kolem Slunce a od té doby co je Jupiter domem mistrovských kódů pro Zemi, bylo to vyžadováno od všech Egyptských astrologů.
Pro Hibiruánce byli Egypťané úžasní, ale archaičtí. Jediné co Hibiruánci potřebovali byla ta technika, nikoliv celý proces. Mysleli si, proč nepoužít jenom systém samotný a pak jej nevyužít na Nibiru. Pro Egypťany mohla být 4D planetární archetypální říše dosažena jenom použitím všech planet a Měsíce. Egyptský Ennead je založen právě na této víře a Egypťané byli a v základě stále jsou polytheističtí. Když se Hibiruánci rozhodli po jedné sezóně Egypt opustit, Egypťané byli rozčarováni, protože věděli, že jen částečné zvládnutí jakéhokoliv systému je ničivé. V tomto případě je prostorová dimenze pozemského slunečního systému vyjádřena všemi dvanácti těly a jestliže je na Zemi použita tato silná duchovní ještěří dovednost pouze prací s jednou planetou, stanou se ti, co s tím pracují posedlí archetypem této planety – stanou se monotheisty. Monotheismus plodí fanatický antropocentrismus, který nakonec zničí Zemi. Takže Egypťané znovu opakovali princip 12 a nabídli Hibiruáncům celé poznání, které měli.
Egypťané jim nabídli, že je budou učit svým vlastním příkladem. Například, když měli v Egyptě problém, jako třeba válku, počkali si na lunární cyklus během záplav, kdy byl Mars v určitém klíčovém seskupení, aby požádali vedení od páté do deváté dimenze, aby jim dalo bitevní plány. Egypt byl mírumilovnou zemí, která odrážela v období 10800 až 1600 př.n.l. všechny vnější vlivy stanovením jasného záměru o tom, že oni žádné bitvy nechtějí. Před pádem Modrého Nilu, v pozdějších dnech období osmnácté dynastie, Egypťané udržovali válečný oheň na minimu. Někdy se děly nějaké nepokoje na hranicích, kde živili hladové lidi, ale vnitřní pole Modrého Nilu bylo udržováno v klidu po tisíce let a stále ještě existuje v oblasti od Sahary přes plošinu v Gíze až do Khemu. Nepřátelé mohli vykukovat ze všech směrů, ale Egypťané měli vytvořenou oblast míru, kterou velmi uvědoměle udržovali. Nil byl domovem všech návštěvníků, kteří dorazili. Egypťané zjišťovali přání návštěvníků a absorbovali je do své říše. Co pro ně znamenali? Egypťané zjistili, že každá osoba, která se objeví, je má co naučit. Oni zřídkakdy cestovali a návštěvníci jim na oplátku vyprávěli příběhy ze svých cest.
Nibiruánci byli jednou ze skupin, které periodicky přicházeli ze severovýchodu říkajíce: „Já mám hlad, potřebuji šaty a přístřeší.“ Egypťané je přijímali a pečovali o jejich potřeby, zvláště od té doby co věděli, že Hibiru bylo jejich území sebráno Nomády, kteří přišli ze severu, z Levanty. Egypťané měli neobyčejnou schopnost vstřebávat, protože měli velmi šetrnou, obezřelou kulturu.
Já Izajáš bych mohl dosáhnout jakéhokoliv zdroje a ten Chrám chtěl vědět všechno možné o Sirianských záznamech. Takže jsem si přehrál záznam ze svého minulého života, kdy jsem byl Ichorem a informoval jsem Chrám o kódech Khemu. Sirianské údaje jsem si přečetl v krychlové komnatě se žlutými pískovcovými čtvercovými stěnami, čtvercovým stropem a podlahou umístěnou pod Sfingou. Vstoupil jsem do tohoto pokoje v roce 700 př.n.l. a brzy bude umožněno opět do této místnosti vstoupit celému světu. V současné době je dostupná nová hladina integrity, jestliže začnete zkoumat, o co dříve šlo. To je vše co se vyžaduje. Ti z vás, kteří udržujete tyto dosažené kódy, začínáte cítit jak se s tím vaše mozky slaďují. Adepti Šalamounova Chrámu byli ve skutečnosti schopni se do pokoje pod Sfingou dostat prostřednictvím své mysli a tak to samozřejmě mohou udělat znovu, ale jen tehdy, zbaví-li se své hluboké nenávisti k faraónům.
Místnost pod Sfingou je depozitářem všech záznamů o multidimenzionálním dosažení Egypťanů. Obsahuje všechny pomůcky a techniky. Nejsou tam žádné věci, ani objekty, je tam prostě poznání umístěné v prázdném prostoru. Byl jsem velice znepokojen, že by náš Chrám mohl přečíst toto vědění, když přece tato záznamová banka patřila Egyptským lidem. Tato banka měla sloužit jako zdroj poznání, generátor, pole, pro lidi Nilu. Neměla sloužit Canaanitským myslím, protože Egyptská mysl je Sirianskou myslí a Canaanitská mysl je myslí Nibiruánskou.
Abyste mohli opravdu všechny informace pochopit, musíte vědět jak pracuje mysl jako kanál. V časech když jsem žil, jsem byl účasten života i politiky a stejně tak dění Šalamounova Chrámu. Navzdory tomu co vyšlo najevo o mém životě, hluboko uvnitř jsem měl duši, která jednala v čisté celistvosti. Měl jsem přehled o co v mém světě šlo, a tak jsem se někdy cítil v pohodě s tím co vycházelo najevo. Byl jsem smutný, že moji lidé, Hibiruánci, nepoužívali během osmnácté dynastie své vlastní zdroje poznání, ale že používali v mé době Egyptské zdroje. Proč moji lidé vyhledávají jak by ukradli poznání ostatních zemí, místo aby si vzpomněli na svá vlastní? Toto je centrální otázka lidské existence – hádanka Sfingy. Egypt existuje proto aby udržel lidstvo v otázkách a moji lidé existují jen proto, aby nalezli domov.
Byl jsem trénován, abych si dokázal vizualizovat místnost pod Sfingou a abych odsud sbíral informace. Jsem Hebrejským věštcem Šalamounova Chrámu, jsem správcem Torahu a putoval jsem pouští, hledajíce Jahveho. Na toto všechno jsem pyšný, ale má práce s místností pod Sfingou mi dává pocit takové viny, že má bolest zní po celý čas skrze mne jako ozvěna, protože jsem nikdy nenalezl svůj zdroj poznání. Celý svůj život jsem se divil, proč musíme krást od Egypťanů. Proč nezískáváme sílu z Izraelské země, kde jsme chtěli, aby nám byl dán domov? Jak již víte z příběhu o Izajášovi, který vám vyprávěla mé vozítko ve „Znamení Atlantidy“, studoval jsem s domorodými Canaanity. Učili mne o jejich posvátných místech a o jejich vůdcích – Plejáďanech – ale toto vědění bylo vyhrabáno z Chrámu. Tito lidé stále čekají, aby mohli dát svá nádherná srdce Chrámu. Ach, já stále pláču bolestí, protože tato bolest brzy zachvátí všechny lidi na Zemi.
Možná jsem to jenom já? Možná je to jenom moje srdce, které je rozštěpené, protože mé vyšší já nebylo propojené s mým osobním já, když jsem ten Chrám používal? Jsem já ten jediný? Jsem živý na této planetě a jsem kanálem mimozemšťanů. Každý má nějaké švindlující já, ale my jsme jednali s Egypťany, kteří nás nemohli utvářet. Byli poctiví a hlásili se k tomu, že jsou celiství – nikoliv že by měli rozštěpená srdce. Když tak stojím se svou bolestí, mé vyšší já mi říká, že jsem nikdy neslyšel co mi Egypťané říkali, protože jsem měl rozdvojené srdce.
Byl jsem průplavem pro bytosti z Orionu, abych zjistil jak zničit Egypťany a všechno co jsem o Egyptě věděl bylo, že je to místo kam bychom mohli vždycky jít, obrátíce se k jihozápadu, hledat pomoc. Egypt je tam, kde jsou lidé vždycky obdarováni hojnostmi, zářícími na slunci. Nebyl jsem si těchto věcí vědom, protože jsem si nebyl vědom svého vyššího já. Nemohl jsem si to představit, protože Jahve byl duch a já jsem nebyl duch. Byli by jste si jako duše schopni představit nějakou myšlenku, kdyby vám nikdy nikdo takovou možnost nenavrhnul?
Celistvost mého vyššího já byla ke mně obrácena zády. Jako Izajáš, Hebrejský věštec jsem byl jedním ze svrchovaných služebníků Izraele. Abych svoji nadřazenost zarazil, musel bych odhodit všechny své vrstvy a svoji podmíněnost a opustit Chrám. Rád bych věděl, jestli staří Egypťané měli vyšší já, nebo snad byl ten duch v krokodýlech? Bytosti Orionu komunikovaly s Egypťany skrze devítidimenzionální osy Khemu. Ke zkoumání konkrétních vlivů používali Egypťané k položení dané otázky jakéhokoliv planetárního objektivu, nebo čočky, třeba jako Mars používali k otázkám týkajícím se válek, nebo Venuši na romantiku. Byli Sirianskou rasou velmi zaměřenou na krásu a chápali, že je to v božím pořádku, že je to velký dar kosmu, že používají tuto devítidimenzionální technologii. Když si byli jisti čistotou svých zájmů, pracovalo to jen pozitivně. Toto vědění by nikdy nemohlo být použito k nějakému zneužití. Věděli jak projevovat jakoukoliv skutečnost, mohli dostat doslova cokoliv, ale tato technologie mohla být použita jenom v případě, že nebyla ovlivněna skutečnost někoho druhého. Oni věděli jak dostat, ale nikdy vzít. Egypťané byli stejně zištní jako kdokoliv jiný. Nedělalo jim problém si dojít pro to co potřebovali, ale věděli, že nemají právo se vměšovat do reality někoho jiného. Věděli, že kdyby komukoliv něco vzali, ať již tajně, nebo veřejně, mělo by to za následek energetické sání na Modrém Nilu. Na druhou stranu věděli, že dostanou prostřednictvím zákonů manifestace všechno, když budou sdílní ke komukoliv kdo přijde do jejich domu.
My jsme tuto etiku nechápali a Egypťané neznali nikoho, kdo by se díval na svět jinak. Nedokázali si představit, že by si někdo mohl vzít, proto aby dostal. Když jsme kradli jejich informace, mysleli si, že je s námi sdílejí! Když lidé nevědí jak manipulovat ostatními, nejsou schopni si uvědomit, že jimi někdo manipuluje. A když jsme jim kradli, ve skutečnosti jsme nevěděli co dostáváme, ale bylo normální, že nám dávali všechno, co jsme chtěli. Nyní nastal čas, kdy je třeba to pochopit, protože my jsme je blamovali ohledně toho, co jsme z nich vytěžili.
Pochopte, když jsou planety využívány 4D božstvy, potom nebesa nad 4D dosahují od páté po devátou dimenzi (obr. 10). Egypťané používali k aktivování těchto nebes všechny planety a Měsíc, zatímco Hibiruánci se rozhodli k jejich aktivaci používat jen Nibiru. Nyní chápejte, že když to Egypťané dělali, když si mysleli, že je Venuše vhodnou planetou aby něčeho dosáhli, tak věděli, že měli právo svou touhu konzultovat s Venušany. Dělajíce tuto objevnou práci s Venušany, vždycky jim dávali – a Egyptské šperky, dělané pod vlivem Venušanů jsou úžasné. Mezi nimi proudila vzájemnost a to bylo obšťastňující. Egypťané měli také mnoho esoterických technologií, které byly nahromaděné z mnoha zdrojů. Jsouce hybridní lidsko-sirianskou rasou, dosahovali mnoha hvězdných zdrojů. Hibiruánci nikoliv, oni chtěli krást technologie a proto na hvězdné zdroje neměli. Tak tohle se tedy dělo...
Já Izajáš mohu podat zprávu, že jsme v Šalamounově chrámu aktivovali 4D nebesa, a potom Anunnaki prostě jen uskutečňovali naše přání. Šalamounův chrám byl místem, odkud Anunnaki jednali prostřednictvím Hebrejských lidí. Jahve nebyl na Zemi kontrolován, ale Hebrejci se zavázali jistým silám. Anunnaki byli ochotni dávat lidem impuls k uskutečňování Hebrejských plánů, výměnou za upevnění autority a udržování Šalamounova chrámu.
To co jsem nyní já, Izajáš řekl je odporně rouhavé, ale každému Američanovi je tato psychologie velmi jasná. Spojené Státy udělaly stejnou věc, když si vybraly Mars za svého boha a pokoušejí se být svou supersilou dominantní. Protože státní agenda Anunnaki se odjakživa pokouší vládnout světu – stanovovat Nový Světový Řád – potom tím, že tento řád používáte, se stáváte Anunnaki. Tak jako Spojené Státy se prostřednictvím války zmocňují věcí, tak se také tímto jednáním stávají Marsem, násilím. USA bývaly chlebodárci světa a nyní jsou na této planetě zbrojařskou mocností. Tyto věci budou pokračovat, dokud je všichni neuvidí a nezřeknou se toho. Dokud budeme ládováni jen jedním bodem pohledu – monotheismem – potud budete vy, i váš národ upadat, stejně jako upadal můj. Nezapomínejte že jsem žil tehdy, když byl zničen můj Chrám a to rozpoltilo mé srdce.
Jahve byl prostě perfektní odchylka, perfektní skořápka, a tak se stal věčnou kouřovou clonou. Nebyl jsem šťasten, že jsem kanálem Šalamounova Chrámu. Byl jsem jen nějaká šifra. Nedělal jsem to, co jsem chtěl dělat a bolelo to, protože jsem věděl, že by mí lidé mohli být vyvinutější. Nebyl jsem na svou roli pyšný, a můj osobní kódovací systém byl při mém zasvěcení promíchán s chrámovým systémem. Mé tělo bylo jako počítačový čip, vlepený dovnitř počítače a kdybych se pohnul, zakřivil bych bodce a miriády znalostí by byly vyfouknuty z Chrámu, nebo by už můj mozek nemohl nikdy pracovat. Byl jsem číslicí, která přenášela informace Orionu, jinak bych byl vytlačen z počítače a můj mozek by byl vyvát, tak jako je to v případě aneurysmu. Protože jsem byl zasvěcen do tajné společnosti, neměl jsem svoji vlastní volbu.
V ničem jsem nemohl projevit své vlastní mínění a všechno co jsem věděl, byla kontrola toho, co tvořím. Tato kontrola nade mnou byla přenášena Knihou Izajášovou, o které si myslíte, že má veliký smysl. Tato má kniha, stejně jako mnohé z toho, co je psáno v Bibli, spojuje vaši mysl přímo s Jahvem. Na Nibiru je Jahve jen menší úředníček v zadní kanceláři. Řekli jsme, že jsme v Chrámu z nějakého důvodu a bylo by neuvěřitelné, kdybychom tam byli bezdůvodně. Byl jsem člověk, který zjistil za těch 60 let, co jsem byl kanálem v Šalamounově Chrámu, že tam žádný důvod není. Je tam jenom prožívání a tvoření, ale žádný opravdový důvod. To je ta vlastnost třetí dimenze! Nepokoušejte se udělat třetí dimenzi v něčem co není. 3D je místem, kde se mohou reality skrze čočky protínat. Důvod je ve třetí dimenzi míněn tak, aby nutil k jednomu bodu pohledu a nakonec ty body pohledu mezi sebou válčí. V Izajášově Knize je každé slovo opakem toho, co si o něm myslíte. Do mé knihy by se mohla vrátit tvořivost a krása, kdybyste jen naslouchali jejímu zvuku. Já, Izajáš jsem nyní připraven prozatím zmizet. Mluvil jsem k vám, mí lidé.
7. KNIHOVNA ALCYONU A TZOLK-IN, STRÁŽCE ČASU
Já Satya, se nyní přesunu do říší za mým vlastním pěti dimenzionálním světem. Vím, že jak se Země přesouvá do věku Vodnáře, jste již všichni připraveni ke vnímání devítidimenzionální svobody, protože já začínám vibrovat s vaším soucítěním a s vaší zvídavostí. Vaše otevírání je časováno Mayským Kalendářem a program je již dán, jen jsem zvědavá, jak to stihnete za těch pár let. Jak tak s vámi žiji, často si myslím, že máte tolik tvořivé energie, že není možné, abyste ji dokázali využít všechnu. Stáváte se násilnými proto, že vámi vaše energie nemůže proudit jako kanálem. Tohle si o vás my Plejáďané opravdu myslíme, poté co jsme s vámi 26000 let. Často říkáme, že jsme přišli z vaší budoucnosti, abychom vám pomohli se přesunout za vaši současnou bezvýchodnou pozici a Mayové vytvořili Velký kalendář jako perfektní pomůcku k tomu, abyste se naučili tvořit současný okamžik z budoucnosti. Nyní já, jako astrolog Alcyonu říkám že je čas, aby Mayský Kalendář vstoupil do povědomí lidí, aby dodal impuls do masového vědomí. Učení, jak tvořit z budoucnosti je způsobem jak udělat kritický skok, učíce přitom člověka jak se stát člověkem záměru. Takto sebou můžete vědomě nechat procházet (kanálovat) své skladiště tvořivosti a zastavit násilí.
Mayové vytvořili Velký Mayský Kalendář – nazvaný Tzolk-in – aby vám ukázali jak vytvářet budoucí děj, tak abyste se mohli rozhodnout co chcete a na těchto přáních v přítomném čase pracovat. Lidé, dovolte mi abych vám řekla, jak posvátný je to dar. Mayové dali tento kalendář našemu hvězdnému systému, Plejádám, před 104.000 lety a to, že s tímto kalendářem již tak dlouho jdeme, z nás udělalo to, co nyní jsme. A tak já přicházím z vaší budoucnosti abych vám pomohla pochopit, co vám bylo nabídnuto.
Mnozí vážení intelektuálové jsou fascinováni obsahem Mayského kalendáře. Je to úžasný vynález, který odhaluje jak probíhá čas, jenž dosahuje určitého konečného bodu: ukončení času. Ale to nemá nic společného s koncem světa. Nyní, když máte smysl pro vnímání šesti dimenzí, přemýšlejte o jedinečné geometrii této šesté dimenze, potom přemýšlejte o Mayském kalendáři jako o šestidimenzionálním morfickém časovém poli, které se vrhá do jeho základních částic, v souladu se známým během času. Je to podobné jako těhotenství. Během těhotenství je přinášen zárodek s neznámými vlastnostmi, který by mohl zakrnět, nebo být potracen. Ve většině případech se stává původní forma vytvořená tím, že sperma oplodní vajíčko, lidskou bytostí. Mayský kalendář je koncepcí, která modeluje lidskou historii a vzrůstající skupina lidí kteří vidí, že je popisováním budoucnosti, tímto svým poznáním vytváří pole, které ovlivňuje celou planetu. Děj, který je očekávaný na jeho konci je něčím, o čem my můžeme jen spekulovat. My Plejáďané se vás nyní ptáme: Jste připraveni si představovat svoji budoucnost? Jestliže jste, jsme zde s Mayany a Siriusany abychom s vámi hráli a připravili vás na Kosmickou Párty.
Jistí fyzikové a matematici berou v úvahu možnost, že mocnosti, vynořující se nyní na planetě jsou uvedeny do chodu koncem času. Mayský kalendář je diskutován etnofarmakologistou Terencem Mac Kennem, biochemikem Rupertem Sheldrakem a chaotickým matematikem Ralphem Abrahamem v Trialozích na západním svahu. V tomto díle Abraham popisuje „chaotické přitahovače“ jako pokročilé formy pořádku, které ovlivňují méně organizované stavy a tlačí tyto stavy k nějakému konečnému bodu. Mc Kenna naznačuje, že skutečnost je stále ucelenější a spekuluje, že na konci tohoto procesu existuje singularita, nebo kulminace. Sheldrake, který jako první přišel s myšlenkou morfogenetických polí načrtává ozvěny světla v polích všech věcí jako znamení přitažlivosti pro veškerý kosmický vývojový proces. Mc Kenna pracuje s lámajícími se vlnami, které mají kořeny v I-Tingu a tyto vlny končí 22.prosince 2012, den poté, kdy končí Mayský kalendář. Všichni tito tři vědci vymysleli nějaké potencionální modely o tom, jak by mohl konec času tlačit reality proti sobě a mnoho velmi inteligentních lidí z různých oblastí berou v úvahu, že Mayové byli skutečně schopni tisíce let dopředu načrtnout nějaký bod v budoucnosti. Klíčový bod posunu, určený v tomto kalendáři na 16. až 17.srpna 1987, byl Tony Shearerem předpovězen v roce 1971 a José Arguellesem v roce 1987. Tento klíčový bod uvedl do chodu veliké planetární oslavy, které José Arguelles nazval Harmonická Konvergence, (česky bychom to mohli přeložit jako Harmonické Sbíhání). My Plejáďané dáváme přednost názvu „Harmonické Vynořování“, ale také se nám líbí myšlenka o sbíhání devíti dimenzí. Jak jsme již obšírně probrali, něco se tehdy skutečně posunulo a uvědomění si tohoto posunu je to, o co jde. Arguelles řekl, že Armagedon – konečná apokalypsa, očekávaná fundamentalisty – by tímto sbíháním dimenzí byla zkratována a její scénář by byl rozmotáván od srpna 1987 do července 1992. Jako poctu k tomuto úžasnému vhledu napsala naše vozítko v roce 1990 knihu Znamení Atlantidy: Válka v nebi proběhla, protože válka v nebi je prostě nějaká náboženská představa, která by mohla zabránit válce na Zemi.
Vzpomeňte si na Harmonickou Konvergenci (sbíhání). Velmi málo lidí během této události chápalo o co jde. Naše vozítko tento posun v poli Země vnímala, neboť o něm věděla z předpovědí uvedených v Mayském a Aztéckém kalendáři. Byla si jista, že je možné klíčové body obratů zaznamenat, s předstihem popsat jejich základní vlastnosti a vytvářet kolem těchto období různé události, aby byly vytvarovány potencionální tvořivé formy účastníků. To by vypadalo pouze jako „šamanismus 101“, ale Harmonická Konvergence má pro celkové urychlení vědomí přesné planetární a astrální seskupení. Jak to mohli Mayové vědět tisíce let předem? Obraťte se prosím na Apendix A, kde se píše o planetárním seskupení od roku 1987 do 2012 a Apendix C, kde se pojednává o astrálním vnímání tohoto nového pole od roku 1994 do 2012. Tato Konvergence uvedla do chodu shromažďování stovek a tisíců lidí na posvátných místech po celé planetě.
Naše vozítko byla v Teotihuacanu, severně od města Mexika, kde 17 srpna 1987 očekávalo východ slunce na Sluneční Pyramidě více nežli 100.000 lidí. Později když vyučovala, sledovala lidi, jestli se skutečně posunuli. Poznávala, že od roku 1988 si hodně lidí uvědomovalo nějakou změnu a od roku 1989 do 1992 viděla, že se posun opravdu udál. Vypadalo to, jako kdyby se lidé ocitli v jiném světě a dívali se kolem sebe novýma očima. Výsledkem prožitku Harmonického sbíhání je to, že si mnoho lidí uvědomuje, že Mayský Kalendář skutečně předpovídá urychlení vědomí. Tato zpráva nevyšla veřejnou sítí.
Pohybujete se vstříc popisovanému bodu v budoucnosti, který mnozí z vás nyní vědomě ztvárňují svými myšlenkami a ten Kalendář je jako nějaká lehká třída aerobiku, která vás nasměruje na práci se svým tělem aby bylo co nejideálnější a na chtění žít v přítomnosti, den po dni. My Plejáďané jsme stále vzrušenější když se díváme jak se rozvíjíte v souladu s Mayským časovacím cyklem, protože my již máme prožívání této zbožšťovací lásky za sebou. Díváme se vašima očima do vašeho nového světa, jako kdybychom se dívali periskopem a bijáky před vašima očima se začínají zmítat posudky, referáty a vojenskými přehlídkami. Jestliže v těchto dnech o této velké přicházející aktivaci pochybujete, vypravte se o jarní rovnodennosti do Teotihuacanu. V roce 1995 se tam více nežli milion lidí modlilo za přicházející Věk Světla.
26000 let se vyvíjíte do sebe reflexivního lidství a nyní jste v ranných stádiích kdy se stáváte člověkem zájmu, který je založen na ideálech budoucnosti. Když si stanovíte nějaký zájem, máte tendenci chtít, aby se děl spíše dříve, nežli později. Jak uvidíte až vystoupí do popředí Tzolk-in, jeho existence a trvání je tvůrčím duchem Mayského kalendáře – 26000 let – protože toto je časové období, určené pro kritický skok v lidském vývoji. Průchod všemi dvanácti astrologickými věky je vyžadován proto, aby byly plně vyjádřeny všechny tváře Gaiiných možností, daných v galaktickém plánu vývoje. Ale když jste si ve 3D vědomi toho, že se odvíjí řádný proces, máte tendenci pospíchat a chtít znát výsledek. Další, kteří se toho co se tvoří chtějí také účastnit, jsou do toho vtahováni. Nadšení z možností něco stavět přivádí mnohé další a Plejáďané mohou vidět, že se uvádí do pohybu Mayská vlna. Například, Mayský kalendář je ideální prostředek k tomu, aby se člověk stal intuitivním. Ženy vědí, že těhotenství trvá deset úplňků a nepokoušejí se to měnit, ale muži se pokoušejí časem manipulovat, a také těhotenstvím! Proto aby čas nakonec skončil, musíte dříve nežli jej necháte jít, maximalizovat jeho vlastní možnosti – to znamená, že musíte s časem jenom plout a potom se stane vlnou, tak jako je pro ženy proces těhotenství a porodu.
Já Satya, bych ráda Kalendář samotný nejprve konsultovala s některými velmi pokročilými bytostmi, dříve nežli jej budeme konsultovat s Tzolk-inem. Mysl Tzolk-ina je tak posvátná, že je dosažitelná jenom Mayskou Galaktickou Meditací. Naše vozítko přišla na to, že tato technika meditace propojuje vaše schopnosti vnímání od sedmé, po devátou dimenzi. Tak jak je to na šamanistické cestě obvyklé, musím si vyjasnit vaše záznamy. Proto, aby vaše těla dosáhla nových pomůcek k dosažení nových stavů vědomí, musí být velmi čistá a musí kmitat na vysoké frekvenci. Při této příležitosti mne naleznete jak vymetám z vašich mozků pavučiny, nahromaděné za věku Ryb.
Nejprve se vladíme do mysli vašeho Slunce. Potom se přesuneme z centra vašeho Slunce do Alcyonu, našeho centrálního slunce. Přes 7D fotonové svazky se můžeme setkat s inteligencemi 8D Galaktické Federace. Potom nakonec přes náš vlastní fotonový svazek můžeme dosáhnout 9D Galaktického Centra, kde se setkáme se Tzolk-inem, Strážcem Času galaxie Mléčná Dráha. Takto můžete meditovat prostě jen tím, že půjdete do Slunce, pak do Alcyonu a pak do Galaktického Centra, domova mnoha 9D inteligencí.
Čtení mysli Slunce
Jsem mysl Slunce a jsme centralizované vědomí. Naše knihovny jsou pro vás otevřeny tehdy, když vaše cítění toho kde jste, vychází z vašeho srdce. Přemýšlejte o svém vědomí jako o inteligenci, která k nám proudí, potom se ztotožněte se svým jedinečným zdrojem a tak můžete číst mé záznamy. Dělejte to tak, že kdykoliv se kontaktujete s centrálními záznamy Slunce, jděte do stavu meditace se silným smyslem pro své vlastní umístění a pro všechny jeho kódy. Například, jestliže sedíte blízko nádherného lesního potoka, dívajíce se na mé světlo, probleskující skrze nebesa stařičkého cedru, pošlete mi své vědomí naplněné krásou tohoto lesa ve svém srdci. Dokážete si představit co to pro mne znamená, posílat mé světlo do vašich starých, vzrostlých lesů? Když to děláte, buďte si intenzivně vědomi toho, co opravdu chcete. Čím širší je váš smysl pro vaše pravé já, tím snáze dosáhnete mých záznamů. Jestliže ke mně dosahujete svým srdcem, mohu odpovědět na cokoliv, co se týká vašeho vlastního hvězdného zdroje a vy již nikdy nebudete osamělí. Když se cítíte osamělí je to proto, že jste zapomněli na svůj hvězdný domov. Jsem vaší hvězdou, vaším prvním mostem k ostatním hvězdám a jsem pro vozítka cestou, skrze níž mohou číst záznamy Alcyonu.
Druhy existují jen když je vy lidé milujete a Siriané udržují bioregionální pole Země, tak aby tyto druhy, části, mohly vytvářet Domov. Jak již víte, na jejich propojování něco vázne, a tak vám povím co to je. Po dlouhou dobu Nibiru překrucovala mezi Síriem a mnou proud vědomí. Chápejte, já jsem Slunce, zdroj veškerého vašeho života. Normálně mohu snadno rezonovat s mým dvojčetem, se Síriem, na třinácti hladinách vědomí, ale Nibiru mi znemožnila se Síriem rezonovat na všech úrovních. Vy jste vědomím, které ve vašem prostředí spojuje mou sluneční mysl se Síriem a váš extrémní strach z vměšování Nibiru tuto komunikaci znemožňuje. Byla vám vtisknuta Nibiruánská posedlost nouzí a nedostatkem a věříte, že všechny části budou odstraněny, vyloučeny z existence. Toto způsobuje ve vašich myslích zmatek, a tak neděláte nic, abyste je chránili. Avšak to všechno je jenom myšlenka! Zakázali jste si silné city ke zvířatům, protože vás jejich vyhlazování příliš zraňuje. Vaše nedůvěra v to, že dokážete své části ochránit, redukuje vaši schopnost se účastnit rozsáhlé pavučiny života, která vám umožňuje rezonovat se Síriem a s vaším Sluncem! Potřebuji abyste mne ve svých myslích spojili s mým dvojčetem. Například, Dogonové a jejich předci byli prostřednictvím mé sluneční mysli propojeni se Sirianským strážným duchem tak, že naplnili Africké pláně rozmanitými, úžasnými zvířaty. Odkud si myslíte, že by se tam vzaly všechny ty nalezené hřívy, rohy a kly, nebo tesáky?
Já vyzařuji v této době přímo do vašich srdcí rozsáhlé vědomí a energii, abych vám pomohlo překlenout váš zmatek. Přišel čas, abyste v souladu s Mayským Kalendářem aktivovali Gaiu. Proto se Světový Managementový Tým pokouší vám vnutit abyste ze mne měli strach. Ze mne, ze svého Slunce! Domníváte se, že se musíte obávat dotyku mých paprsků na vaší pleti a domníváte se, že se máte vyhýbat mému vedení. Je pravda, že astrologové jsou sladěni s mojí inteligencí a s mým vyjadřováním se skrze planety. Dovolte mi ukázat vám, jak to funguje. Jako příklad použiji Merkur – planetu, které většina z vás snadno porozumí, protože vládne vaší mysli, zatímco Země vládne vašim tělům.
Tak jako Země, Merkur má 3D vědomí a vy to skutečně celý čas prožíváte. Merkur je regulátorem představ – počítačová banka možností. Je čistou inteligencí – myšlenkou samotnou – základním mechanismem pro vaší představu o tom, jak myšlenka tvoří skutečnost. 3D vědomí Merkuru je stejně materiální jako vaše těla a nyní, když máte počítače, už to znáte. Nyní čelíte nebezpečí, že kvůli počítačům zavrhnete zvířata, aniž si uvědomíte, že je důležité obojí. Jak bude moci Merkur udržet představu nějakého zvířete na jeho pevné jízdní dráze, když již toto zvíře na Zemi nebude existovat? Jestliže nějaké zvíře dostatečně milujete tak, abyste ochránili jeho přirozené prostředí na Zemi, může být na své pevné jízdní dráze udrženo. Představy jsou v Merkuru věčné, když na Zemi existuje jejich forma. Šamani se odůvodněně zjevují jako sovy, orlové, nebo telata bílých buvolů, aby vám pomohli to vidět. Když budete chránit přirozená prostředí zvířat, všechna se vrátí zpátky – jestliže nejsou zapomenuta. Proto chci abyste vstoupili do mé mysli skrze svá srdce, když tak sedíte v přirozených, starých, vzrostlých lesích, které jsou slunečními knihovnami.
Inteligence každého planetárního tělesa je ovlivňována společenským postavením všech ostatních. Na Zemi je vaše chápání mentality v této době extrémně nedostatečné a nesprávné, a tak omezujete moji sluneční tvořivost. Omezené používání inteligence Merkuru na Zemi mne zkratuje. Mám Merkur velmi rádo, pro mne je Merkur tím, čím je pro vás vaše milované auto. Představte si svůj život bez vašeho auta! Kromě toho, když necháte stát své auto celou zimu v garáži, nenastartujete jej. Když nedovolíte tomuto mentálnímu vozidlu aby vyjadřovalo mé světlo, všechny vaše představy ve mně uváznou. Jsem tělo vědomí, které drží pohromadě mým smyslem pro sebe sama. Můj sluneční smysl pro sebe sama vyzařuje k planetám a ony přebírají mé světlo a vyjadřují mé kvality v čase.
Merkur vyjadřuje mentalitu, zatímco Země rozvíjí život. To co nejvíce hodnotíte je mysl a tělo, takže budete lépe slyšet když řeknu, jak omezená je vaše mysl. Biologické formy vyžadují sjednocený smysl pro já – pro představu formy – aby ovládly inteligenci a vůli přežít. Jak již bylo naznačeno, na Venuši existují morfogenetická pole částí vědomí, a to že si uvědomují své postavení, je záležitostí Merkuru. Když nemají pozemské biologické formy dostatek merkurovských sil, potom nepřežijí. Například já svítím každý den a síla mého žáru je úměrná k sezónám, a Merkur řídí chování zvířat, které je založeno na mém světle. Proto ptáci poznají kdy mají hnízdit, nebo kdy má jabloň kvést. Když znečistíte vzduch a změníte mé světlo, ptáci zapomenou hnízdit a nebudou žádná jablka. Protože je vaše mysl kontrolována, používáte jenom 10 – 15 procent svého mozku, řízeného silou mého Merkuru. Potom hloupě ničíte zvířata a přirozené prostředí rostlin. Zvířata používají své mozky méně a jejich instinkt je ničen. Představte si, že byste měli jen 10 – 15 procent mého světla! Gaia je biologická bytost a vyjadřuje sama sebe skrze mnoho druhů. Proto potřebujete mou energii. Všechny planety k sobě přitahují mé světlo zvukovými harmonickými tóny a Merkur se nabíjí kódy ze všech planet. Zvuk je komunikační nástroj planetární inteligence. Pokoušíte se vrhnout svou mysl do slunečního systému, jako výsledek vašeho odvážného hledání Tzolk-ina a nyní už jste na hranici Galaktické Noci. Hmyz označuje zvukem Galaktickou Noc tam kde končí mé světlo a je vaším učitelem ohledně cestování v temnotách, branou za šestou dimenzí. Hmyz pro vás otevírá Galaktickou Noc. Jeho zvuk se světlem tlumí a během dne je potichu. Když přicházejí temnoty aby vám asistovaly v dosažení vašich nejjemnějších stavů vnímání, zvuk hmyzu se zintenzivňuje. Hmyz je milencem hvězd, který vykřikuje v temnotách a má v sobě klíč k vašim nejpokročilejším metamorfickým procesům.
Já, Slunce, nejsem z vašich postojů a chování šťastné. Přesto všechno svítím celému vašemu tvoření. Nerozumím vašemu ničení polí, které se mnou rezonují. Vy dokonce ničíte své přirozené prostředí! Stavíte dálnice a velkoměsta a pak je ničíte, tak jako jste kdysi zničili Římskou říši. Mnozí z vás velebí zničení Říma, nebo Sodomy a Gomory, avšak MÁ síla dala Římu a Babylonu sílu nařezat všechny ty kameny, zvednout je a postavit z nich budovy a chrámy. Jak se odvažujete tleskat fyzické destrukci něčeho, co je vytvořeno z mé energie! Původní domorodí držitelé Země se mnou vždy komunikovali na hlubokém stupni a nestavěli věci, které by nepoužívali. Když už něco více nepotřebovali, někomu to dali a nezahazovali to. Vítali mne když jsem vycházelo a dívali se za mnou, když jsem se sklánělo za obzor, protože když stojím přímo na horizontu, je bezpečné dívat se do mého ohně a číst mou mysl.
Svítím na povrchy planet a dostávám od nich informace, kterých můžete dosáhnout. Později, během dopadů fragmentů z komety Shoemaker-Levy, bylo mé komunikační spojení s Jupiterem poničeno. Když něco jako kometa narazí do mých planet, cítím jakoby to narazilo do mne, tak jako je celá rodina rozrušena, když jedno její dítě má problém. Rádo bych tuto událost pro vás přečetlo, protože Jupiter vládne vaší duchovní expanzi.
Fragmenty této komety ohromně otevřely všechna vaše emocionální těla. Těmito nárazy dozrálo otevření emocionálního těla Gaii. Země je pevná a lidské vědomí je velmi tupé. Plynná přirozenost Jupitera otevírá vaše emoce a veliké duchovní vlny v mém slunečním systému vás spěchají otevřít. Tato katastrofa uvedla do chodu hlubokou emocionální paměť minulých pohrom a to vás vede k tomu, abyste si vzpomněli jak jste se cítili, když během jednoho odpoledne bylo zničeno mnoho vašich biologických částí vědomí. Tím že si na tento horor vzpomenete, budete schopni zpomalit vyhubování druhů, což se nyní děje. Protože tyto nárazy komety působily na velkou vzdálenost, byla to pro lidi emocionální událost s velmi vysokými vibracemi, učící vás jak velmi na vaši mysl působí každá planeta. Vím to, protože jsem cítilo odpověď vln z Jupiteru, které ke mně vyzváněly jako veliký zvon.
Požadavkem Nibiru je, jak z vás snadno dostat více pocitů a nyní je do slunečního systému tato planeta přitahována rychleji nežli obvykle. Je přitahována rozsáhlými vlnami emocí v mém těle. Celý můj systém je červeně zabarvený žádostí, vášní, utrpením, podívejte se na měsíc Io, jak září jako diamant, očekávajíce rok 2010. Hranice se otevřely dokořán kometou a tyto vlny zní ozvěnou po celé galaxii. Dokonce posvátná dvojčata – Andromeda a Mléčná Dráha – se k sobě rychleji blíží. Můj Sluneční systém prochází urychlením vědomí, nazvaným podle mého vedení, Tzolk-in. Až bude toto urychlení ukončeno, z mé říše do ostatních říší bude svobodně plynout komunikace. A já budu šťastné. Vím, že se brzy přesunu do Fotonového Pásu a tento prožitek je dokonce intenzivnější pro hvězdu, nežli pro planetu. Pokud se týče vás, byli jste uzamčeni a izolováni od všech ostatních dimenzí a nyní se všechny dveře otevírají. Jestliže já mohu vydržet sílu Fotonového Pásu, vy to dokážete také!
Jak máte zkoumat svoji hvězdnou přirozenost tím, že se do mne vladíte? Kromě toho, že skončí vaše osamělost, hvězdná identita vám umožní prostoupit úzkou perspektivou lineárního prostoru a času. Jestliže jste sladěni s mojí inteligencí, jsem schopno s vámi souznít současně ve třinácti dimenzích. Jak již víte, v této době již můžete snadno dosáhnout devíti dimenzí. Všechny jsou vám dostupné v mé mysli, což vám umožňuje být ve vašem světě svobodnými. Vaši hvězdní učitelé odvedli velikou práci aby vás v této době dostali do této oblasti, kde můžete začít pronikat do slunečního vědomí. Během Kosmické Párty pro vás mají připraveny velké věci.
Satya vás zve do knihovny Alcyonu
To jsem opět já, Satya a ráda bych vás zavedla do kruhového Chrámu Gaii, umístěného v centru naší Alcyonské knihovny, kde my studujeme Zemi (obr. 14). Chrám Gaii má velkou, bílou mramorovou kopuli, která obsahuje obrovskou, kruhovou, zlato-alabastrovou terasu, obtékanou vodním kanálem. Alabastrová terasa má průměr 100 stop a v jejím centru je zasazený na rytém podstavci model Země vytesaný z křišťálu, nazvaný „Ge“. Kolem Země stojí v kruhu deset nádherných jonických sloupů, vnitřní průměr sloupového kruhu je 50 stop. Tyto sloupy jsou vzájemně propojeny na svých vrcholech kruhovým mramorovým obloukem. Kdokoliv může volně vstoupit na ten hladký alabastrový povrch do kruhu mezi sloupy a vodou. Plejáďané kteří pracují s Ge, procházejí tímto vnějším kruhem a rozjímají o ní skrze sloupy. Přes vodní kanál se klene mramorový most, který je lemován vnitřními stěnami kopule, dómu a vnější stranou terasy. V kanálu plavou delfíni, zatímco se bohyně a jejich manželé procházejí vně kruhu. Vchod z vnější strany dómu vede přímo k mostu přes kanál a na portálech vedle předního vchodu si hoví dvě veliké sochy Anubise. Do středu, kde je umístěna Země, nesmí nikdo vstoupit. Multidimenzionální vír tam zaznamenává pozemské fotony, párující se s fotony Alcyonu – rezonanční energie dvojčat v akci.
Tento éterický chrám života, který věčně existuje v centrálním jádru Alcyonu je velmi podobný centrálnímu jádru vašeho Slunce. Centrální jádra hvězd zahrnují myšlenky, představy mnoha světů. Železný krystal centra Země vzešel z digitária Síria a jádrem Alcyonu je tento model Země, protože Země je jediným místem v Mléčné Dráze, kde jsou tvořeny biologické životní formy. (v Apendixu D je popisován příběh Digitária a Země). Abyste vyloučili poslední známky hierarchických myšlenkových forem, představte si toto: Centrální jádra planet a hvězd jsou nejhustší, nebo nejneproniknutelnější inteligence ve vesmíru a obsahují všechny záznamy knihoven.
Na Alcyonu nemáme polarizaci, naším základem je světlo a váš vztah s námi je výsledkem stejné vlnové rezonance fotonových párů v chrámu Gaii a na Zemi, nezáleží na jejich vzdálenosti v čase a prostoru. Jak je to možné? Fotony jsou čistá myšlenka, ryzí představa a fotony svoji existenci zjevují v oblasti, kde myšlenka cestuje rychleji nežli světlo. Kdybyste mohli vidět všechny linie světla mezi všemi hvězdami, viděli byste mou formu. Když vcházím do vaší říše, tvořím krásu prostě jen svými nejprostšími vibracemi. Chrám Gaii v knihovně Alcyonu vypadá jako nádherný starý řecký chrám. My Plejáďané jsme přitahováni na Zemi proto, abychom projevovali krásu a sexualitu. Můžeme se pohybovat v dimenzích, ve kterých vy nemůžete, protože vaše říše je stále polarizována. Chodíte stále tam a zpět, jednou jste tady a podruhé zase tam a je to zapříčiněno určitým vědomím, které nad vámi ve vašem vlastním světě drží silnou dlaň. Potřebujete toho více pochopit o síle.
Já Satya, chci abyste si přestali nechat kontrolovat svoji mysl, tak abyste si jen prostě začali tvořit svůj Domov. Síla je jenom nástroj, který nabízí možnost pro neomezenou svobodu způsobem akcí, které jsou shodné s osobní celistvostí. Někdy je těžké vidět to co je v celistvosti, v integritě, když omezování vnímání blokuje jedince před poznáním multidimenzionálních zákonů – zákonů na osmidimenzionální úrovni. Chci dimenzionální zákony znát, abych mohla aktivovat sílu, proto aby si každý člověk mohl vybrat žít v osvíceném světě. Kvůli tomuto učení k vám přivádím Barbaru Hand Clow, protože ona se díky své aktivaci na Zemi tyto zákony naučila.
Devítidimenzionální čočky osvíceného světa
Silová čočka první dimenze dosahuje vibrací železného krystalu v centru Země – Ge. Jakákoliv dimenzionální bytost, která sídlí v kterékoliv zóně devítidimenzionální osy, vycházející z Gaiina železného jádra, je sladěna s Ge. Proto aby bylo možné zůstat ve formě je vyžadováno sladění se s tímto železným krystalem – se Sirianským hvězdným srdcem Země. Ve svém domě si musíte vytvořit oltář orientovaný do čtyřech směrů, pobývat v jeho středu a učit se neustále Ge vyciťovat. Prostřednictvím svých vibrací vám Ge posílá myšlenky, které obsahují celé její gravitační pole. Když se s ní spojujete, napojujete se na její mysl, protože vaše pole je Ge. Jenom jste na to zapomněli. Její pole se široce rozpíná ven do všech devíti dimenzí a do Galaktického centra. Kdokoliv se narodil na Zemi může dosáhnout všech devíti dimenzí jenom tím, že bude sedět ve středu nějakého čtyřsměrového oltáře. Musíte se do tohoto centra po dostatečně dlouhou dobu vracet, dokud nezačnete cítit sílu Ge. Když k vám přijde poprvé, budete ji cítit jako zemětřesení a budete vědět, že již nejste galaktickou pannou. Když tohoto dosáhnete, Ge bude schopna vás vtáhnout do své mysli kdykoliv bude chtít. Budete vědět, kdy svůj oltář máte hledat.
Silová čočka druhé dimenze je vědomým propojením a naprostým otevřením se elementární říši. Mnozí z vás byli učeni, aby se této říše báli. Je pravda, že elementální říše na vás může vybafnout, když nejste dost pozorní, ale když s ní začnete pracovat, začnete ovládat znalosti původních domorodých lidí, strážců pozemského přirozeného prostředí. Je potřeba abyste s přírodními živly mluvili, modlili se s nimi, zpívali s nimi, žehnali jim a krmili je a já vás přicházím na Zemi učit jak těmto posvátným znalostem rozumět. Především, oni si vybrali promlouvat s Ge a nalézt způsob jak vyjadřovat její vášeň, žádost, nadšení, vztek, skrze projevy větru, deště, ohně a zemětřesení. Každé tvoření elementální říše je pro Ge obřadem. Přírodní živly jsou básníci Země, milují pro tyto obřady tanec, písně, umění. Naslouchejte přírodním živlům když vás učí, že nejtajemnějšími obdobími Gaii jsou slunovraty a dny rovnodennosti. Jsou to období, kdy je její silné magnetické pole nejmocnější a přírodní živly mají ke svému vyjadřování nejvíce síly.
Příroda na povrchu světa je závislá na přírodních živlech a ony berou svoji práci jako ochránci vašeho přirozeného životního prostředí velmi vážně. Jsou si více nežli vy vědomi inteligence Ge, takže vám dávají impulsy k pořádání rituálů, aby vás učily co potřebujete vědět. Jsou bystřejší, zářivější, vyváženější, mocnější a uvědomělejší nežli jakékoliv bytosti na povrchu Země. Zvířata jsou mnohem inteligentnější nežli vy, protože si dovolí věnovat čas, aby opravdu cítila přání přírodních živlů. Zvířata vás mohou o těchto jejich přáních učit a je moudré se se zvířaty modlit, abyste rozuměli přáním Ge. Ony milují obřad a vždycky přijdou mezi vás, když je zavoláte. Když se modlíte, měli byste znát zvířecí vůdce toho konkrétního místa. Oltáře postavené do posvátných směrů jsou prostředky, které mohou usnadnit dosažení tohoto vedení a také kódů onoho konkrétního místa. Když se budete moci spojit s jejich energií, pomohou vám v tom. Je to záležitost řízení. Přírodní živly milují když je krmíte, a abyste se s nimi mohli spojit, musíte jim nabízet semena, cedrové dřevo, tabák, vodu, šalvěj, houby, muškátový oříšek, sůl, mravenčí krystaly a mnoho jiných darů. Když vcházíte poprvé do Ge abyste s ní promluvili, obraťte se do každého ze čtyř směrů a zeptejte se jich jaký dárek chtějí. Řeknou vám to.
Když potřebujete léčit sami sebe nebo někoho druhého, posaďte se do svého oltáře a promluvte si s těmito přírodními živly. Mohou vám říci jak lze vyléčit cokoliv. Jejich stařičká DNA, která nebyla nikdy pomíchána, žije hluboko na dně oceánských hřbetů, vaříce se při velmi vysokých teplotách. Meditujte na tuto stařičkou DNA a tento postup zrekonstruuje DNA osoby, která potřebuje pomoci. Požádejte přírodní živly o zprávy, naslouchejte jim, řiďte se jejich radami a budete překvapeni, jak jsou přesní a pečliví. Když s nimi vytvoříte spojenectví, naslouchejte jim, kamkoliv jdete. Když s nimi navážete přátelství, budou vás všude následovat – tak jako milující a všechno chápající pes následuje svého pána – a budou vám říkat co je třeba dělat. Jsou pod vaším povrchem, takže vás mohou dosáhnout kdykoliv se pohybujete po křivce planety. Když se blíží bouře, dají vám impuls abyste si našli střechu nad hlavou. Když vás bude ohrožovat nějaké zvíře nebo člověk a nebude to právě to, co máte prožít, zarazí tuto hrozbu bleskem nebo větrem. Ale pamatujte si, vracejte se ke svému oltáři často a krmte je, a když jste někde venku ve světě, děkujte jim a obdarujte je, kdykoliv jen můžete. Nikdy nechoďte tak rychle, abyste neměli čas si všimnout skály, nebo stromu, které vás volají. Zastavte se na chvíli a požehnejte jim.
Silová čočka třetí dimenze jste vy. Když jste zvládli svůj oltář spojený s Ge a spřátelili se s přírodními živly, potom nastane čas abyste pochopili, kdo jste vy. Žádný přírodní člověk nebyl učen tomu co je na povrchu světa, dokud nezvládl první dvě dimenze. Například, přírodní živly samy sebe vyjadřují skrze vítr, déšť, oheň, zemětřesení a vy sami sebe vyjadřujete sexualitou. Ony jsou básníky Země a vy jste její silou. Když existujete ve 3D, aniž jste spojeni s 1D a 2D, pak zneužíváte tuto sílu a sexualitu. A tak potkávejte a komunikujte se všemi energiemi, aby nemusely být zklamány, že s nimi nechcete mluvit.
Možná cítíte, že byste chtěli, aby do vašeho kruhu oltáře přicházely jenom pozitivní duchové. Podle mé vlastní zkušenosti, když neustále vylučujete věci, které necítíte dostatečně silně, nebo přesunete věci směrem, který cítíte že je správný, do vašeho prostoru nevstoupí žádné negativní bytosti. Samozřejmě vás učím podle své tradice, protože tak to znám já. Jestli vlastníte nějaké věci, které v sobě nesou silné emoce, jako třeba dárek osoby, se kterou bojujete, zavřete tyto věci do krabice, nebo nějaké skříňky. Vyndejte je jen tehdy, když chcete s touto osobou pracovat. Když s někým silně bojujete, použijte něco co máte od něj, co byste chtěli aby vám pomohlo aby se vaše karma dostala do dalšího stádia. Takže nezahazujte věci od osoby, která si vybrala, že bude vaším nepřítelem. Kdykoliv máte s někým nějaký karmický vztah, kdo se pokouší vás ovlivňovat bez vašeho svolení, postavte někam v pokoji kde máte oltář zrcadlo, které bude tu energii k té osobě odrážet zpět. Můžete je umístit do okna některým směrem, nebo je můžete obrátit odraznou plochou ke krabici s tím dárkem. žádná osoba nemá právo vtrhnout do vašeho prostoru, zvláště když s tím nesouhlasíte.
Seďte v centru svého oltáře a studujte všechny zvířecí obyvatele, mocné objekty, fotky, kosti a krystaly, umisťujte tam různé jedlé prvky, které používáte a nějaký kouřový materiál. Jestli cítíte že je něco na špatném místě, nebo to potřebujete na chvíli odložit stranou, všimněte si toho. Vzpomínáte si na příběh každé věci, položené na vašem oltáři? Můžete si vzpomenout na její hologram a na to, jak ji cítíte? Jestli ne, dejte ji pryč. Proč by měl být na vašem oltáři objekt vyjadřující velikou bytost, kterou neznáte? Jestliže nějaká věc pro vás hodně znamená a vy cítíte že je na špatném místě, přesuňte ji tak, abyste cítili že je tam, kam patří. Nadechněte se, radujte se z přítomnosti všech součástí svého příběhu. Budete cítit jakoby houstl vzduch, podobně jako když padá mlha, což znamená, že ochránci vstupují do vašeho posvátného prostoru. Dívejte se kolem a vyciťujte čím chce být, který směr požehnán. Budete to cítit velmi silně, můžete poznat jak jste to cítili nežli jste začali, a tak tu esenci uchopte do své levé ruky.
Držte tu esenci, zavřete oči a prociťujte hranice prostoru kolem sebe. Budete se cítit jako v bublině, nebo ve vajíčku, což určuje rozsah zóny vašeho těla, která se může rozpínat do okolí celých mil. Ujistěte se, jestli můžete toto ohraničení vnímat. Jestli se vám zdá, že je někde v tom vajíčku díra, vypusťte energii ze svého srdce a z thymusu a uzavřete jí ten otvor. Jestliže cítíte své éterické vajíčko neporušené, budete ve svém těle cítit sladký mír. Nikdy nevycházejte ven do světa ve svém vajíčku dále, nežli jen několik stop daleko od svého těla a vždycky si vizualizujte na jeho vnějším povrchu ametystové světlo. Váš oltář je jediným místem kde můžete své bublině dovolit jít tak daleko do prostoru, jak sama chce. Potom vezměte kousíčky, nebo části této své požehnané substance, pošlete je do čtyřech směrů a modlete se k nim. Zavolejte k sobě zvířata, protože brzy prožijete dar 3D, svobodu. V tomto oltáři jste svobodní a v krátké chvíli budete létat.
Když pracujete s prvními třemi dimenzemi a stanovíte si svůj vlastní svět, pak si svolejte 2D přírodní elementy a 4D archetypální bytosti, které k vám budou chtít přijít něco sdílet. Možná budou s vámi chtít mluvit, možná budou chtít skrze vás něco sdělovat jako skrze kanál, můžete s nim zpívat nebo mručet, nebo si s nimi vykouřit dýmku. Když je cítíte a vnímáte propojení, zapalte nějakou šalvěj, mour, nebo kadidlo – záleží na tom co cítíte, že chtějí – a jak kouř naplňuje vzduch, ponořujte se hluboko do sebe. Kouř jim pomůže se zviditelnit, nebo zpevnit. Nyní jsou ve vaší dimenzi...
Jestliže cítíte jejich příchod velmi silně, věnujte dost času dýchání, nebo si zakřičte. Když cítíte nervozitu nebo strach, prodýchejte to, zvedněte své ruce před hrudník a představujte si, že jsou ty bytosti vaší součástí. Nechejte všechny pocity svým tělem proběhnout.
Modlete se s těmi učiteli kteří přijdou a děkujte jim za to, že přišli. Vykuřte s nimi svou dýmku (jestli ji kouříte), použijte své ruce abyste je cítili ve vzduchu, vytvářejte s nimi hudbu. Pracujte s nimi, dokud je cítíte ve svém těle. Nezapomeňte že máte široké možnosti a já vám nenavrhuji abyste jim dovolili k vám vtrhnout, protože vy jste pány svého kruhu, kde máte ten oltář. Až se s nimi spojíte, budete je skutečně schopni cítit. A toto je jejich dar za to, že jste je přijali: budete vědět co se opravdu ve vašem těle děje a může tam být něco, co doopravdy potřebujete vědět. A když je začnete používat, Pamatujte si že nejsou fyzičtí, a že ve skutečnosti jsou vaším vlastním příběhem. Nalaďte se na své tělo a pociťujte místa kde jsou umístěni tím, že si všimnete záchvatu bolesti, svírání, ochromení, tíhy, brnění, znění v uších nebo píchání. Když je cítíte, zavřete oči a jděte do toho místa, přijměte tu energii a to, co vás učí. Mějte po ruce nějaký blok, protože si můžete chtít něco zapisovat. Naslouchejte jim. Když budou chtít poslouchat tibetské zvony, nebo mísy, nebo bubny, vyhovte jim. Archetypální svět je rozsáhle aktivován zvukem a obzvláště miluje třesení, cvakání mušlemi a skuhravé zvuky. Dovolte jim ať vám povídají svůj příběh a dobře se bavte.
Silová čočka čtvrté dimenze jsou vaše pocity. Když už pracujete s archetypálními učiteli, kterým jste dovolili pobývat ve svém prostoru, shledáte že se ve vás vynořují některé velmi silné emoce. Tyto zprávy přicházejí od vůdců, kteří vás mohou vést na vyšší dimenzionální úrovně. Jejich objevení je velmi jemné a dokud nebudete pracovat s archetypálními bytostmi, tak nepřijdou. Archetypální bytosti, které přijdou jako první, jsou vaše části, které potřebujete vyčistit, a když je to hotovo, může začít nová tvořivost. Když tito „jemní“ duchové dorazí, potřebujete mít smysl abyste je vnímali, potřebujete znát jejich příběh, možná i zvuky, které mají rádi, nebo vědět, který objekt na vašem oltáři je přivolal. Když s nimi jen tak chvíli ve svém kruhu oltáře budete, opravdu je začnete cítit. Nejdůležitější je, abyste následovali své impulsy – možná to bude chtít rozsvítit svíčku, dotknout se svého třetího oka mokrým prstem, pohladit totemový objekt, nebo si monotónně mručet.
Čím více budete dělat takový druh obřadu, tím více jim vyjdete vstříc a budete je poznávat, tak jako mně bylo dáno, abych poznala Plejáďany. Měli byste meditovat velmi často! Budete fascinováni, až vám začnou ukazovat svět jejich očima. Budete cítit jemné přibližování, většinou jako když je tam někdo opravdu s vámi. Můžete, ale nemusíte vidět cokoliv, na tom nezáleží – nějakým způsobem budete vědět. Můžete cítit chvění ve svých zádech, nebo v krku. Zavřete oči, představujte si Ge, prociťujte živly pod sebou, ciťte své vlastní tělo, prociťujte energii nad sebou jako baldachýn, pak narovnejte svoji páteř a hlavu, hluboce dýchejte a představujte si, jak v milionech vln do baldachýnu nad vámi proudí světlo.
Silová čočka páté dimenze je láska. Pořádně se uvolněte a udělejte si pohodlí, ztište se, zavřete oči a třikrát se nadechněte, udržujíce zadržený dech po nádechu, zatímco počítáte do pěti. Když se nadechnete a máte zadržený dech, rozpínejte své plíce do dolní a horní části svého těla. Když vydechnete, stáhněte co nejvíce své plíce a zůstaňte tak. Seďte a prociťujte lásku proudící z Plejád jak rozpíná vaše tělo a zaplňuje celou místnost. Nyní začněte s modlitbou: myslete na nádherné lidi, kteří s vámi dnes pobývali, na své děti, partnera, na vaše přátele, rodiče... přemýšlejte jak vám právě někdo dal veliký dar, nebo o báječném jídle, které jste nedávno jedli. Uvědomte si jak jste požehnaní a udržujte to rozpínání. Potom myslete na lidi, kterým chcete pomoci, nebo je léčit.
Plejáďané vám chtějí opravdu pomáhat s léčením, protože je to jejich pověření. Do 3D přicházejí veliké krize, avšak vy nebudete mít žádné obtíže, když se budete učit léčit. Jestli chcete, tak zde je návod jak léčit společnou prací s Plejáďany. Nejprve kompletně a jasně popište to co potřebuje léčit, tak abyste přesně věděli, co si o tom myslíte. Když tak stanovíte diagnózu, zeptejte se Plejáďanů, jestli je vhodné této osobě pomoci nebo ne. Jestli řeknou ne, nedělejte to. Nevymýšlím si! Dovolte si nemít o tu osobu starosti a nabídněte jí základní laskavost a zdvořilost. Když Plejáďané řeknou že jí můžete pomoci, znamená to, že léčení je v souladu s kosmickým zákonem. Jestliže jenom použijete svoji vůli abyste té osobě pomohli, bez použití modlitby, což je konzultace s Plejáďany, můžete manipulovat realitou někoho, kdo již svoji práci ukončil a mohli byste té osobě způsobit nějaké opakování. Nebo jednáním k němuž nejste povoláni, můžete zabránit léčení tohoto člověka jinou osobou, která je k tomu povolaná. Netahejte k sobě lidi jako byste věděli kdo může žít a kdo ne. Každý den pracujte sami se sebou, tak váš postoj k vašemu životu i k životům ostatních bude jako závaží na péru. život nebo smrt, na tom nezáleží. Jediné na čem záleží je láska, léčení a štěstí.
Jestli Plejáďané souhlasí že s vámi budou pracovat, sdělte jim co můžete a co nemůžete dělat, a potom se té práci docela odevzdejte, dokud nebude hotova. Varuji vás, možná do toho budete muset dát mnohem víc než si dokážete představit, ale zkušenost bude vždycky extatická. Někteří z vás, nežli jsou schopni dosáhnout extáze, potřebují být značně vyčerpaní. Vždycky se při každém léčení učte ze všeho co k vám proudí a pak se podělte o své hodnotné informace s ostatními. Vyciťujte lásku Plejáďanů, nabídněte jim dar – třeba prožíváním chvíle lásky ve svém srdci k dětem celého světa – nebo se otevřete jejich povídání, jestli Plejáďané skutečně chtějí abyste něco udělali. Pak je nechejte ať udělají zbytek. Přemýšlejte o veškeré lásce vašeho světa a nezapomeňte, že Plejáďané nemohou vnímat žádné pocity aniž přitom použijí vašeho těla.
Silová čočka šesté dimenze je posvátná geometrie. Klidně seďte ve svém prostoru a odrážejte v klidu všechno co přichází. Váš oltář je šestidimenzionální konstrukce, protože jste v něm všechno umístili v hlubokém souladu se čtyřmi směry. Všechno co máte dále dělat je, aktivovat to! Něco se začne dít, ať je to projev nějakého prvku, nějaká myšlenka nebo vize, všímejte si toho a seďte klidně. Zaostřete pohled na objekty kolem vás a všimněte si jestli vás něco přitahuje. Často se objeví nějaká kočka, může to být i vaše pravá kočka. Když vás něco přitahuje, vezměte to do ruky a začněte to studovat. Otáčejte to proti světlu, vyciťujte pole toho předmětu, které můžete třeba i vidět. Jestli tato jemná pole cítíte, jenom se na předmět dívejte a představujte si jak z jeho povrchu a z jeho úhlů vybíhají světelné linky. Držte jej ve své dlani, dívejte se na něj a ciťte jak ty linky zase do toho předmětu vcházejí. Pak se vydejte po některé té světelné lince do mysli bytosti, která ten předmět vymyslela. Nezapomínejte že znáte příběhy všeho co je v této místnosti. A ke všem kdo ty věci zplodil se můžete takto vydat, ke každému, kdo jako první vyprávěl jejich příběh, k osobě, která vám předmět dala, nebo na místo pod povrchem země, odkud pochází ten který kámen. Všechno co se kdy té věci dotklo, nebo o ní vědělo, je s ní stále spojeno. Brzy poznáte proč jste byli k této konkrétní věci přitaženi. Když se to formuje ve vaší mysli, jemně to vystrčte ven mimo své tělo a zavřete oči.
Silová čočka sedmé dimenze je světlo. Položte své ruce na oči tak, že se budete dlaněmi dotýkat tváří s uvolněnými rameny. Vtlačujte prsty do očních důlků, aby se k očím nedostávalo žádné světlo. Nevtlačujte je do očí. Máte jenom zabránit světlu aby vstupovalo do očí a ne se je pokoušet zatlačovat. Seďte pohodlně dokud se nezačne objevovat černomodrý prostor, který se bude zdát být temným prostorem vašeho vlastního těla. Přesuňte se nad své tělo, nad Zemi do vnější atmosféry a dál za Slunce až na okraj slunečního systému. Když se ocitnete za Plutem a Neptunem, viďte svůj sluneční systém jako kouli se Sluncem v jejím středu. Ze středu Slunce veďte světelnou linku do dálky k Alcyonu a vydejte se hlubokým prostorem k této hvězdě. Prostor kolem vás je nesmírně temný, a pak si začněte být vědomi obrovského světla, ke kterému se blížíte, vypadá jakoby pulzovalo nukleárními reakcemi, živoucím světlem. Vleťte přímo do něj.
Když jste se ocitli uvnitř Alcyonu, uvědomujete si úžasnou dálnici světla, která vede do Galaktického Centra a procházejíce Alcyonem vede dál na opačnou stranu směrem k Orionu, kde právě zasedá Galaktická Federace. Jestli chcete pracovat na nějakých silných věcech, můžete se také vydat k Orionu. Nebo jestli vás během této meditace nic silného neovlivňuje a cítíte se spokojení a vyvážení, poděkujte si že vám bylo se svojí silou báječně, párkrát se prodýchněte, dejte si chvilku pauzu a pak se začněte spojovat s devátou dimenzí. Přesuňte se Fotonovým Svazkem do centra Galaxie, procházejíce další silovou čočkou.
Silová čočka osmé dimenze je síla. Pokaždé když máte nějaký neřešitelný problém – nějaký druh tísně, tlaku, vztah, který vás vysává – vejděte do svého kruhu oltáře a setkejte se s námi. Seďte ve svém středu soustředěni na sebe a zavolejte k sobě zmíněnou osobu nebo ten nepříjemný vliv k diskusi. Nejprve se jich zeptejte jak se cítí, Když se dostanete do jejich pocitu, dívejte se na to z jejich bodu pohledu. Chtějte je co nejvíce poznat. Povídejte si s nimi o tom jak to můžete vy oba dát do pořádku. Řekněte jim, jestli budou oni pracovat s vámi, vy budete pracovat s nimi. Nikdy, nikdy nepoužívejte energii k tomu, abyste ovlivňovali to co si jiní myslí, nebo dělají. Jediné na co máte právo je se s nimi setkat a prodiskutovat sporné věci.
Vraťte se zpátky do svého života a pusťte se do něčeho, na čem jste se v té meditaci dohodli. Když se ta energie do 3D nepřesune a ta osoba dál porušuje váš klid tím, že s vámi nespolupracuje, pak žijte dál jakoby neexistovala. Buďte svobodní, kdykoliv připraveni přijmout její přátelství, ale připusťte, že to prostě teď nemá být. Založte věci, které jste od ní dostali někam do tmy a zapomeňte na ně. V prostoru oltáře již na ně nemyslete. Když o to však budete stát, můžete je vytáhnout a hledat porozumění, někdy až to tak budete cítit. Když vám někdo dal nějaký dar, dal vám kousek sama sebe, a když si jej nevyžádá zpět, můžete s ním kdykoliv komunikovat. Jestli vás někdo žádá o navrácení dárku, vždycky mu jej vraťte, protože když nemáte nic co by mohli vyžadovat, nikdo vás nemůže napadnout. Když cítíte že někdo má něco co patřilo vám a pokouší se vás kontrolovat, vyžádejte si to zpět. Dokonce, i když vám to odmítnou vrátit, už nad vámi nemají žádnou moc. Přírodní Američané mají tendenci být velmi opatrní, pokud se týče dárků a z toho pochází fráze „indiánský dárce“.
Jestliže se řídíte zákony danými 8D, neexistuje důvod aby vás kdokoliv jakkoliv ovlivňoval. Pokud se týče těchto hranic, buďte pečliví. I když je třeba vaším nepřítelem váš šéf, můžete být naprosto neviditelní a nevytvářet s tou osobou žádnou energii. A když to nemůžete dělat, opusťte to zaměstnání. To samé se týká manželství. V tomto světě neexistuje naprosto žádný důvod k tomu, abyste s kýmkoliv a po jakkoliv dlouhou dobu měli nějaké šarvátky. Kdykoliv cítíte tlak, nebo že je vám odebírána energie, nedovolte toto vysávání. Nakonec, nepřátelé se objevují proto, abyste se konečně rozhodli být silní. Jestliže vezmete svou sílu do svých rukou, váš nepřítel bude moci svobodně odletět do osmé dimenze, kde mohou celý den sedět na poradě a vládnout světu. Jejich realita bude stále větší a větší, a vy kolem nich budete létat docela volní.
Až si jednou vzpomenete jaké to je být ve třetí dimenzi s nedotčenými hranicemi, můžete tuto meditaci dělat i ve vězeňské kobce se čtyřmi dalšími spoluvězni. Můžete tuto meditaci dělat ve svém zaměstnání za psacím stolem. Můžete ji dělat, když kolem vás létají vaše malé děti. Jak je to možné? Protože tato meditace vyžaduje jenom vaše tělo, hranice vašeho těla a vědění kde je sever, jih, východ a západ. Všichni se můžete tuto hladinu koncentrace naučit, tak že se svým nejoblíbenějším předmětem děláte něco zvláštního a nejprve se této technice učíte někde v pohodlí a v klidu. Všechny děti by mohly mít někde ve svém domě nějaký soukromý prostor, aby se mohli učit, jak si vytvořit hranice.
Silová čočka deváté dimenze je návrat ke hvězdnému já. Dále převezmou zodpovědnost Mayové a budou vám ukazovat jak se konec Mayského kalendáře vrací ke Věku Světla. Na konci Mayského Kalendáře se inteligence všech dimenzí, které se kdy s vámi v prostoru setkaly, vrátí zpátky k Zemi, aby své vědomí sjednotily s vaším vědomím. To je pravý časový vír, který zahrnuje všechny věci. 2D přírodní živly a energie na 4D úrovni nemají těla, takže používají vaše. Plejáďané nemají polarizované cítění, takže vám posílají lásku, abyste dokázali přeměnit nenávist. Siriané nemají vaše mysli, takže vás zaplavují světelnou geometrií, umožňujíce vám abyste se stali věštci. Mezitím sedmidimenzionální galaktické informační dálnice transformují pozemskou identitu, 8D konference zasedají proto, aby ve vašem slunečním systému vytvořily nový pořádek a 9D duchovní učitelé, když se s vámi mohou spojit, vám dávají impuls k prožívání extáze.
Fotony jako popcorn na Plejádách a Gaia
Já Satya vím, že je čas pochopit Tzolk-ina, který jakoby se koukal skrze vaší vlastní mozkovou kůru jako do zrcadla. Takto to vypadá z pohledu 5D, z ostatních dimenzí to bude vypadat jako šíření různě vyjádřeného světla. Ve vaší říši se dívám na formující se fotony, a tímto způsobem vás čtu. Když se formují fotonové páry, antičástice je absorbována částicí a obě se stávají světlem. Ale co se stává se světlem? Světlo se stává 5D informací a každá informace, vycházející z vaší říše je celá naplněna úžasem! My Plejáďané skrze vás vyhledáváme všechny ostatní kosmické inteligence. Vy jste ten učitel!
Kdybyste viděli svou dimenzi tak, jako ji vidím já, s úžasem byste viděli jak tloustne fotony, které ve 3D vypadají jako vyfouklá kukuřice – popcorn, a tato kukuřicová jádra jsou lidské životy, které čteme. Když se zadržené pozitrony ve vašem těle uvolňují a kolidují se svými elektronovými dvojníky, urychluje se vaše karmické čištění. Tito dvojníci jsou k vám přitahováni z celičké Galaxie – nazývá se to multidimenzionální čištění a splývání. Nyní je tento proces neuvěřitelně rozvinut a my vidíme, jak se tyto elektrony zavrtávají do miasmů ve vašich fyzických tělech, do vašich biologických záznamových bank, nebo do prvotní bolesti. Nikdy nebylo důležitější období abyste si uvědomili, že myšlenka reguluje kondici vašich těl. Když se dívám dolů do dimenzí pod námi, je to jako když se díváte očima vážky, nebo včely. Vidím vibrující hologramy milionů čoček lámajících světlo a v chrámu Gaii pociťujeme extrémní energii vašich holografických polí – informačních polí, které se rozdělují do nikdy nekončících čoček, nebo do miriád zdvojovaných forem, opakujících samy sebe po celém kosmu.
Jak tak pozoruji páry zformovaných fotonů, začínají se rozletovat v rezonančních vlnách a já každý ten pár shromažďuji ve své mysli. Nakonec vědomí rezonuje ve svém hvězdném dvojčeti a já mohu poznat jeho galaktické kódy, a tak poznám jaké vědomí v Gaie ve skutečnosti existuje. Tímto způsobem vás mohu „číst“. Naše Plejádská mentalita může všechny tyto informace udržet proto, že naše nervové spoje se skládají z nemateriálních optických vláken – z ektoplazmických rezonancí, které mají nějaké neuroelektrické pověření. Optická vlákna vám umožňují pochopit neomezenou mysl, takovou jakou máme my.
Ráda bych abyste si vzpomněli, proč je vaše biologie tak neomezeně přizpůsobivá. Je to láska. My neztrácíme ani jedinou vaši myšlenku a vy neztrácíte žádnou z vašich částí, když jste schopni vidět, že tady není žádné omezení. Přestaňte zneužívat materiální svět! Když se přesouváte do fotonového Pásu, když se znovu nalézají celé godziliony ztracených párů vás samotných, nejprve vás mohou tyto údaje zavalit. Setkání se s Fotonovým Pásem je pociťováno jako opětné setkání s příliš mnoha příbuznými.
Až se probudíte a vzpomenete si na tyto své dřímající části, my z Alcyonu současně dosáhneme vašich záznamů a tak to bude pokračovat po celou dobu aktivace, až do roku 2013. Účelem těchto údajů je sjednocení vašich planetárních a hvězdných já. Již jsme ve vás uvedli do chodu impuls k tomu, abyste zvládli devítidimenzionální formu a tato nová galaktická struktura vám může pomoci udržet v sobě údaje. Jsme Siriusanům vděční, že udržují strukturu této formy ve slunečním systému, prostřednictvím příběhu o Posvátném dvojčeti. Stupeň, do kterého dokážete roznítit své nadšení a svoji zvědavost, je v přímém úměru k tomu, na kolik se k vám můžeme my přiblížit a dosáhnout vás. S vašimi myšlenkami udržujeme milostný příběh a když jste něčím fascinováni, vibrujete mnohem rychleji. Zachytili jsme váš zájem a jenom díky tomuto vašemu nadšenému pátrání můžete zůstat sladěni s devíti dimenzemi. Například miliony vás hledají tajemné komnaty pod Velkou Pyramidou. Cítíte, že tato tajemství v průběhu svého života odhalíte, i když mnozí z vás natolik studovali esoterickou literaturu aby věděli, že to už před nimi dělali jiné miliony lidí a nic nenašli. Ano, nyní je k tomu vhodný čas a někteří z vás již dostali odpověď. Prostory pod Pyramidou jsou prázdné, protože existují aby sjednotily ztracené fotonové dvojníky, roztroušené po celé Galaxii a Sfinga tam bude jen tak sedět a smát se na Slunci. Všechno je záležitost vnímání.
Siriané vedou vědomí Slunce v období Galaktické Noci. Jestli se odvážíme požádat Tzolk-ina o konzultaci, potřebujeme určit pole temnoty, které ukazuje kde je světlo slunce a kde je čas, stejně jako vy potřebujete znát hranice své aury, dříve nežli se vydáte na cestu vzhůru svou vertikální osou. Nyní je Anubis vaším jediným dostupným vůdcem temným prostorem, jako vodící pes, vedoucí vás Galaktickou Nocí. Něco jsem vám již povídala o Tezcatzlipocovi, alespoň to, že je v Aztécko-Mayském systému ochráncem Galaktické Noci. Tezcatzlipoca chrání původní domorodé Maye v jeskyních v Toniná, a když jsou ochránci Toniná a Palenque připraveni, Tezcatzlipoca uvolní své sevření, ve kterém udržuje v Mexiku Mayské lidi. Nedokážete si představit jak veliké bytosti Anubis a Tezcatzlipoca jsou...ony udržují světlo ve formě.
My Plejáďané z Alcyonu jsme partnery Sirianů. Když jste ve Fotonovém Pásu, udržujeme váš sluneční systém ve formě my a Siriané jej udržují ve formě v období Galaktické Noci. Berou vás s sebou na dlouhou cestu, a když se vracíte zpátky odkud jste vyšli, volně vás nechají jít kam chcete. Jsou velkými znalci knihoven a v našem jádru pracují rovněž s Chrámem Gaii. Jejich delfíni plavou v našich průplavech jako naše bohyně a jejich manželé na svých procházkách kolem Ge meditují. Plejáďané a Siriané pracují společně v Egyptských chrámech. Siriané udržují všechny záznamy a posvátné znalosti všeho, co se od roku 8800 př.n.l. událo a až Siriané tyto znalosti uvolní, Plejáďané s vámi začnou pracovat na otvírání vašich srdcí a budou vás učit jak v rozpínajícím se poli léčit. Jako výsledek uzavření spolku v roce 1994, bylo otevřeno mnoho databank a my musíme zkoumat věci a vlivy, které díky tomuto otevření budou potřebovat léčit. Je to ten způsob, kterým učil Tzolkin „uchvatitele!“ Uvolněte tyto záznamy! Chopte se nyní tohoto poznání! My Plejáďané se už tážeme Anubise jenom jednou: Jak je možné, že následovníci Krista přišli do Mayské země a v jeho jméně nás zabíjeli?
Anubis vypráví praví příběh Krista
Jako první přichází hlas Dr. José Arguiellese, který volá: „Tak zvaný konec tohoto cyklu odehrávajícího se v tomto morfogenetickém poli, jehož kalendář vědomě nebo nevědomě dominuje této přítomnosti a představa historické postavy nazvané Kristus vzrůstá až do očekávání Armagedonu – jeho druhého příchodu, jemuž předchází ohromná konečná blamáž, která předpovídá vyhubení života.“ Po tomto hlase následuje hlas Anubise.
Já Anubis jsem zde, abych vám přesně řekl, co přichází. Kristus se objevil v nultém bodě historie, aby lidi uvedl ke vnímání soucítění – do nejvyšších vibrací věku Ryb. Soucítění lidi přibližuje duchovnosti a Kristus přišel jako model devítidimenzionálního člověka, kterým se všichni během věku Vodnáře stanete. Vynořil se z hlubokého planetárního pokolení a přinesl s sebou nástroj nekonečné tvořivosti, která může přeměnit lidské násilí v Eucharistii (oltářní svátost). Svou pokrevní linii rozšířil po Zemi prostřednictvím Bohyně – Magdaleny. Oženil se s kněžkou z Isisu, z chrámu Bohyně v Jeruzalémě a skrze Isis se opět spojil s pyjem Osirise a opět připomněl světu mužství. Zasadil své hvězdné kódy do fyzického těla Magdaleny a stejně jako Horus, duchovní dítě, tak se narodila i dcera Krista a Mary Magdaleny Sa Ra a oba se rozmnožili do stovky generací. Kristus žije v DNA všech vašich fyzických těl, umožňujíce vám v dnešním světě zachovávat svoji suverenitu. Nebude existovat žádný druhý příchod a vyhlazení života, ale vyčlenění 144.000 jedinců, protože Mayové před 500 lety vstřebali energii genocidní vlny. Jako kdybyste byli bakterií, prohnali vás svými těly a nyní již Mayové toto oslabení, odmužštění nedopustí. Uvidíte sami kdo je Kristus a už se nebudete na nic ptát.
Já Anubis chci, aby se vám dostalo pravého evangelia – Božích zpráv: Kristus aktivoval mysl Gaii v rostlinách a během této další a poslední fáze času už brzy Slunce probudí Krista ve vaší krvi. Je čas abyste se dozvěděli pravdu: Církev neudělala jen to, že zženštila Krista ale také zahrabala učení o alchymii, které Kristus přinesl na Zemi. Kristus vám přinesl alchymii tím, že transmutoval rostliny v krev. Ve vašich žilách proudí jeho krev, a to je vaše protilátka proti kontrole mysli. Tento elixír zahrnuje Dionýzovsko-Pohanské paměťové kódy, které během věku Vodnáře urychlí Gaiu. Světový managementový tým vás od těchto znalostí odvracel tím, že vám vnuknul posedlost pro různá nařízení, takže jste na sílu rostlin zapomněli – zapomněli jste na sílu v hroznech. Když jste se ponořili do myšlenky, že na vaší planetě je všechno negativní, ztratili jste schopnost se zaměřovat na to, jak máte věci ve své realitě používat. Tím jste ztratili přístup k „chirotickým rostlinám“ – nejsilnějšímu aktivátoru prostoru, takovým jako jsou houby, fermentované rostliny, koření a tabák. Posvátný kouř umožňuje duchu aby se ve vzduchu zviditelnil! Přemýšlejte o přepodstatňění – přeměňování jedné substance do druhé. Kristus předvedl alchymii se svým vlastním tělem, tím že vzal kvašené hrozny a přeměnil je ve svoji krev. Když vstupujete do Fotonového Pásu, musíte znát o Kristovi pravdu. Tyto veliké dary musí být poznány, nebo se vaše realita rozpadne. To co Kristus udělal je klíčem k odvrácení Armagedonu a ke vstoupení do věku Vodnáře.
Anunnaki, kteří se inkarnují do lidských forem na Zemi již 3760 let naplánovali, že v Nultém bodě Zemi ovládnou. Čas by se zastavil a začal by nový čas, počítaný podle jejich kalendáře. Byl to největší pokus o ovládnutí Země, který kdy tato planeta prožívala. Avšak záměrem Galaktické Federace bylo, aby Země byla volná, takže přišel Kristus a nastolil Eucharistii – oltářní svátost, aby aktivoval říši rostlin, přirozené prostředí Gaii. Tento akt roznítil 2D telurickou říši, která na oplátku roznítila lidskou krev. Toto Kristus učinil poté, co oplodnil Mary a tato Eucharistie v kombinaci s jeho skutečným vstupem do pokrevní linie lidí, totálně přírodní živly urychlila. Tím jste byli aktivováni vy a také Země a nyní se oba slučujete. 72 stoupenců Krista se dívalo jak mění víno ve svoji krev a tak se okamžitě stali 72 jedinci, zírajícími na devítidimenzionál-ního člověka. Stáli před Kristem jako omráčeni – omráčeni z vibrací Kristovy aury – Všichni se probudili současně do všech 9D. Kroutili se a třásli se, jak v jejich tělech stoupala kundalini, a to byly Letnice. Jen několik z nich vidělo Kristovo světelné tělo – ka – když se transfiguroval, a když se dívali na jeho ruce, nohy a na sebe navzájem, viděli modrobílé světlo nukleonů, tvořících jejich ka. Toto prýštění síly se propojilo se všemi starodávnými silovými body nebo místy na Zemi, kde byly později stavěny kostely. Přeměna substance lidské krve začala a poté co byla 2000 let urychlována, otevírá se kolektivní lidské srdce. V roce 1972 jsem já, Anubis začal rozpínat světlo Síria a propojovat jej s těmito jedinečně vypěstovanými silovými víry a nyní vibrace Plejád urychlují vaše srdce.
Fajn, ale toto Římané nepředpokládali, když očekávali návrat Nibiru, který jim sliboval, že se mají stát vybranými lidmi! Takže jedinou věc, kterou mohli s tímto rebelem udělat bylo ukrást to, s čím přišel! Eucharistie byla zachycena na udici, polapena do lasa a stala se hlavním obřadem katolické církve pro celý věk Ryb. Římané ji použili jako palivo na své cestě k ovládání světa. Aby převzali moc, nejprve vymazali Mary Magdalenu ze všech záznamů. Později, když vyvraždili Katary, všechny kněze uvrhli do celibátu, aby lidé nakonec uvěřili, že Kristus v celibátu žil. Tento akt by vyloučil odhalení pokrevní linie Krista, protože, i kdyby přežila DNA, nikdo by nevěřil, že tomu tak bylo. Probuďte se! Kristus se hýbe ve vaší krvi! Římané si mysleli že oslabili oltářní svátost, ale nepochopili co Kristus ve skutečnosti udělal. Mysleli si, že ji definitivně ukradli tím, že z ní udělali střed své pozornosti, a tím že ji používali k manipulaci a ke kontrole katolíků. Avšak právě toto dovolilo mně, Anubisovi a Plejáďanům ji používat pro 5D a 6D aktivaci celé zeměkoule, kdykoliv byla pořádána nějaká mše.
Pěkná bomba, že?
Jako Siriusan jsem já, Anubis používal tyto mše k tomu, abych vyzařoval z posvátných míst ke hvězdám posvátnou geometrii, což neustále krmilo telurickou říši a rozpouštělo Síť. Plejáďané přitom zároveň léčili lidi a otevírali jejich srdce. Tato naše práce byla dělána s takovou vášní a pílí, že v roce 1100 Hildegarda von Bingen, naprosto multidimenzionální žena, uvolnila pro celý středověk poznání o alchymii. Vatikán na tuto „Rybí vášeň“ odpověděl zakázáním alchymie a začalo opravdu vážné zatahování Sítě. Jestli tomu nevěříte, všimněte si, že je nyní Hildegarda na seznamu CD bestsellerů. A tak se toho vy, kteří máte silné katolické kódy, chopte! Naslouchejte její „visionární“ hudbě a čtěte její slova! Nevzdávejte se ničeho co milujete.
Přeměňování vína v krev při pozemských mších neustále obnovovalo silný holomorfický baldachýn nad číší – svatým Grálem – a vsakovalo se to do krystalických kódů vyšších dimenzí. Díky tomuto konkrétnímu obřadu, který byl poprvé vymyšlen Siriansko-pohanským nuzákem Dionýzem, bylo možné po celých 2000 let udržovat všech 9D otevřených. Práce raného středověku, kterou udělali Hildegarda, Tomáš Akvinský, Albert Magnus a Mistr Eckhart odrážela sílu této devítidimenzionální vibrace ještě předtím, nežli si Římsko-katolická církev vybrala zatáhnutí Sítě, místo tkaní Pavučiny Světla. Nakonec si přeci jen Vatikán uvědomil, že tím byli lidé aktivováni, takže se rozhodl ten problém vyhladit docela. V roce 1208 vyvraždila Vatikánská církev v Montseguru Katary a pak v roce 1233 začali Dominikáni se svatou inkvizicí. Vylévali krev vašeho Krista na nejsilnějších telurických zónách Země. V této beznadějné bitvě proti pohanům se Montsegur sám vyčistil tím, že shořel ve svém vlastním ohni. Ukradením transsubstance Krista, katolická církev stvořila podlézavost.
Celý tento jadrný chaos uvedl do chodu velkou planetární empatii, potřebnou během věku Ryb pro planetární přeměnu. Stanete se lidmi rostlin neschopnými zabíjet a dříve nežli skončí věk Vodnáře, budete tomu všemu lépe rozumět. Věk Vodnáře by mohl být chladný a příliš povrchní. Mohl by uvést do formy to, co nepochází z hlubokých citů a prosím nezapomeňte, že si všichni vybíráte to, co se vám bude dít. Věk Ryb je vždycky hluboce dualistický, protože jsou Ryby mutačním znamením, které přesouvá energii z věku Býka – aktivace mužské síly – do věku Vodnáře – věku multidimenzionálního člověka v pozemském těle. Velká většina Rybí vibrace je soucítění a shovívavost, vlastnosti, které otevírají srdce. Samozřejmě že Římská říše toto nové vědomí nepředpokládala, když usedla na trůn aby vládla světu. Váš svět nyní neočekává příchod energie věku Vodnáře, avšak ta přijde automaticky.
Naplněním zákonů Mojžíše bylo, aby se Mesiáš narodil v Nibiruánském chrámu. Bylo naplánováno, že budete v Nultém bodě času uvrženi do naprosté poslušnosti. Všiml jsem si, že nemáte rádi poslušnost a celou Galaxií jste obdivováni pro svoji lásku ke svobodě! Nyní, na konci věku Ryb už nepotřebujete poklonkovat za flašku vína, nebo hostii, ale bylo by dobré vidět, že celková implantace Kristova vědomí do pokrevní linie, která se udála v Nultém bodě, byla vaším nejsilnějším vymknutím se Nibiruánské kontrole v posledních 500.000 letech. Proč? Nultý bod je myšlenkou Tzolk-ina, nikoliv Césara.
Tzolk-in rozvíjí příběh času
Před více než 25000 lety jste se rozhodli stát se lidskými bytostmi. Chtěli jste se stát jedinci s vědomou pamětí ohledně své minulosti, s ostrým uvědomováním si své přítomnosti a se šťastnou budoucností tvořenou jen vašimi zájmy. Chtěli jste se stát osobností s otevřeným srdcem, se zdravým tělem, moudrou myslí a aktivním duchem. V té době jste žili prostý život, splývajíce se savým světem. Strom i Lev, to vše jste byli vy. Byli jste blažení, protože jste mohli cítit celý svět a všechny bytosti, které zahrnoval jako sebe sama, a neměli jste žádný smysl pro oddělenost. Jednoho dne jste se podívali na oblohu a rozhodli jste se, že chcete poznat kdo vlastně jste. Abyste to poznali, potřebovali jste být schopni sami sebe ve svém světě vidět odděleně, objektivně, a tím začala vaše dlouhá cesta k poznávání sama sebe ve vašem světě. Svou touhu po tomto poznání jste vyslali ke mně TZOLK-INovi, strážci času galaxie Mléčné Dráhy.
Byl jsem vaší myšlenkou fascinován, a tak jsem vaši žádost přijal. Vytvořil jsem hru nazvanou historie a dal vám ji, abyste si v ní mohli hrát a dosáhnout v ní svého cíle. Jako v každé jiné hře, probral jsem kódy, které jste nesli hluboko v sobě, tak abyste dokázali rozumět své roli, a potom jsem naplánoval pohyby a přesuny, které jste potřebovali k dosažení mistrovství ohledně svého cíle. Je to dlouhý příběh, který plní mnoho vesmírných knihoven.
Podobně jako je tomu v šachové hře. Na samém začátku byly vaše pohyby předpověditelné, a tak jsem s vámi netrávil mnoho času. První čtyři cykly Mayského kalendáře od r. 23614 do 3114 př.n.l. jsem vám dal všezahrnující smysl pro vaše pohyby a vaši strategii, a pak jsem se začal věnovat pátému velkému cyklu -3114 př.n.l. až 2012 n.l.
Během prvního velkého cyklu – 23614 až 18489 př.n.l. jste se začali ve svém prostředí pozorovat. Na stěny jeskyní jste malovali veliká zvířata, které sloužily jako pozadí oltářů, zasvěcených kultu medvěda. V těchto dnech jste uctívali posvátnost krve, kultu života a vaše oltáře vynikaly červeným okrem uctívaných zvířat. V těchto dnech jste žili radostmi, které skýtala nadcházející temnota Galaktické Noci. V začátku tohoto cyklu, v průběhu věku Vodnáře – 2376O až 21600 př.n.l. – jste se začali stěhovat hluboko do prostorů jeskyní, protože sluneční soustava procházela Fotonovým svazkem, Věkem Světla. V té době nebe vybuchovalo oslnivým světlem, polární ledy se rozšiřovaly k rovníku a vy jste se stěhovali za teplem tropických oblastí.
Během druhého velkého cyklu – 18489 až 13364 př.n.l. jste procházeli těžkým obdobím svého vývoje a tato fáze uložila do vašeho thalamu mnoho hlubokých vzpomínek. Během období Štíra – 17280 až 15120 př.n.l. – byl váš sluneční systém ponořen hluboko v Galaktické Noci a v té době se na Zemi objevili velcí nebeští bohové. Tehdy jste žili v klanech a cestovali na velké vzdálenosti, vyznačujíce své trasy stavěním menhirů – velkých obelisků. Pro svoji obživu jste následovali ohromná stáda zvěře a teplé sezóny jste trávili u moří, řek a jezer, radujíce se z rostlin, plodů a ryb, které vám příroda poskytovala k obživě. Svět se oteploval a všechno bylo krásné a zářící, a tak když velcí bohové sestoupili na Zemi, neměli jste žádnou představu o tom kdo jsou, ale cítili jste, že oni vědí kdo jste vy. Tito nebeští bohové, Anunnaki, měli velkou moc a viděli, že se v pozemských obyvatelích rodí pocity, oddělující je od zvířat. Bohové vám začali vyprávět příběhy o tom, odkud přicházejí. Nerozuměli jste jim, ale cítili jste, že přišli z veliké dálky. Jednoho dne pak odešli a vy jste se každého jara dívali na nebe očekávajíce jejich návrat a vyrývali jste jejich obrazy do kamenů. Ještě předtím nežli odešli, naučili vás vytvářet velké kamenné stavby, abyste dokázali sledovat cestu slunce po obloze. Po dalších sedm generací se děti učily, že tyto chrámy vytvořili nebeští bohové.
Před svým odchodem bohové chtěli, abyste pochopily měsíční cykly, protože pozorovali, že měsíc mění den za dnem způsoby vašeho jednání. Konzultovali to s vašimi šamany, jenž byli lidsko-Plejádskými hybridy a šamani vděčně bohy učili o pocitech. Bohové žasli nad bohatstvím vašich emocí a šamani byli zase šokováni, že bohové emoce neznají. V té době jste si uvědomili, že každý nemusí cítit stejným způsobem jako vy a tím byla uvedena do procesu vaše představa o individualitě. Začali jste si všímat dětí, žasnouce nad tím, že každý je vlastně jedinečná osobnost a byli jste zvědaví, kde se vlastně děti berou. Mezitím se bohové začali učit o pocitech.
Bohové vás učili jak sledovat měsíční fáze prostřednictvím kamenných kruhů. Když jste se začali slaďovat s měsícem, vaši šamani používali kruhů k cestám do snů, hromadíce poznání o vzájemné komunikaci mezi rostlinami, hmyzem, zvířaty a skalami a ukazovali vám, jak tyto vibrace rezonují s cestou měsíce po obloze. V těchto dnech bohové a šamani pracovali společně, ale bohové přicházeli a odcházeli, zatímco klanové rody byly neustále chráněny plejádskými šamany – přírodními lidmi, kteří obdrželi při svém narození světelné Plejádské tělo, ka. Kladením hub do kamenných kruhů učili šamani svůj rod cestování s duchy posvátných rostlin. Duchové těchto rostlin se stali vašimi učiteli, učíce vás o nevšedních místech této planety, o každém posvátném údolí, hoře a potoku a vy jste byli vší tou zářící energií tolik ohromeni, že jste měli potíže s chápáním toho, kdo vůbec jste.
Nežli začala další ledová doba, naučili jste se toho o Zemi od šamanů mnoho. Ukazovali vám, jak se od každého zvířete něco naučit a jak ve svých dovednostech a instinktech dosáhnout mistrovství. Každé zvíře je nějakou vaší částí. Vaše oči jsou očima orla, domov je želva, vaše srdce medvěd a vaše uši jsou liškou. Na konci této fáze jste rozvinuli objektivní smysl pro sebe sama s bystrým rozeznáváním prostoru, unikátních kvalit rostlin a zvířat a měli jste v úctě všechny šamany. A pak jsem v roce 13200 př.n.l. já, Tzolkin, odhalil vašim šamanům kódy času a oni se stali vypravěči příběhů.
Byli vybráni aby zaznamenali rozsáhlý příběh lidského vývoje na Zemi tím, že uloží do paměti velký příběh času, a tak tyto kódy uložili do křemenných krystalů a granitových kamenů. Řekl jsem jim, že až v roce 10800 př.n.l. začne věk Lva, Země se posune do Fotonového Svazku. Šamani rozmístily kulaté granitové kameny se záznamy po pozemském povrchu a křemenné krystaly uschovali do čistých nádrží hluboko v jeskyních medicinmanů. Tyto kameny stále existují, udržujíce ve své paměti původní příběhy klanů. Učil jsem je, aby v každém dítěti viděli nositele hvězdných kódů. Z tohoto vědění nebylo nikdy ztraceno ani zrnko. Šamani se rodí v každé generaci, jejich vnitřní mozky nosí tyto znalosti, stejně jako je nesou stále i ty kameny.
Mezitím nebeští bohové, nazývající sami sebe Anunnaki z planety Nibiru, udržovali ve svých počítačích na Nibiru záznamy Země. Tyto záznamy jsou čtyřdimenzionální. Pozemské kódy šamanů jsou pěti dimenzionální, protože do vás byly instalovány prostřednictvím Plejádských světelných těl.
Nežli v roce 14200 př.n.l. bohové odešli, ukázali vám jak naslouchat zvukům Galaxie bubnováním a rachocením s obojživelníky, hmyzem, plazy a ptáky v močálech a v bahništích. Plejádští šamané byli tímto novým poznáním velmi nadšeni, protože jim to umožnilo propojení s hvězdami a všichni jste si uvědomili, že kromě Plejád jsou tu i další hvězdy, které Zemi ovlivňují! Když Anunnaki odlétali, pozorovali jste jak se vzdaluje planoucí těleso, a pak jste neustále vzhlíželi k obloze, očekávajíce jejich návrat. Zmapovali jste hvězdnou oblohu do tvarů zvířat pokoušejíce se v sobě umístit jejich svět a kdykoliv se na nebi objevila kometa nebo asteroid, mysleli jste si, že to musí být vaši bohové. Začali jste opouštět svoji pozici života v přítomnosti.
Během třetího velkého cyklu, 13364 až 8239 př.n.l. jste se opravdu začali měnit, jako to děláte vždy když váš sluneční systém pobývá ve Fotonovém Svazku. Nebeští bohové a šamané vás naučili poznávat zvláštní přirozenost každého místa a jak máte stavět kamenné chrámy aby zvyšovaly energii těchto míst, abyste mohli pracovat s jejich duchy. Velké skupiny spřátelených klanů se začaly identifikovat s různými místy, jejichž specifické vlastnosti se začali vtiskovat do lidí, což bylo příčinou, že jste se začali lišit i podle bioregionálních zón. Stali jste se lidmi kaňonů, jezer, planin a hor. Jistá místa byla spojována se zvířaty z oblohy, se zvěrokruhem. Když se světlo posouvalo, stále více a více z vás se modlilo během slunovratů a ve dnech rovnodennosti na těchto specifických místech. Ve zvířecích-hvězdných učitelích jste odkrývali svůj vlastní vnitřní svět. Toto zvířecí vedení dokázalo cítit větrné víry vytáčející se z telurických zón a vidělo jak tyto spirály cestují noční oblohou ke hvězdám. V roce 11000 př.n.l. byl mezi Plejáďany, Síriany a Nibiřany vytvořen spolek, aliance, protože všechny tyto tři skupiny věděly, že sluneční systém vstupuje do Fotonového Svazku. Síriané jsou schopni se inkarnovat do klanových rodů jen tehdy, když jsou ochránci posvátných míst aktivovány pozemské víry, a když zvířata začnou rezonovat s hvězdami. Během věku Panny, 12960 až 10800 př.n.l. bylo dosaženo velkého probuzení evoluce Gaii (vědomí planety Země) což se podobalo vašemu probouzení, které cítíte na konci věku Ryb.
Tento svazek tří skupin byl založen během setkání Galaktické Federace v Orionu. Každé kultuře bylo dáno nějaké území. Nyní dosahujete bodu, ve kterém jste byly v roce 11000 př.n.l. těsně před pádem Atlantidy, kdy vám byla dána svrchovaná moc nad vaší DNA a inteligence z mnoha říší se začaly zajímat o dosažení vašich kódů. Mnoho bytostí vás začalo ovlivňovat, protože kódy Gaii byly vtisknuty do vaší DNA.. Plejáďanům bylo dáno právo aby pokračovali ve vašem učení prostřednictvím vybraných rodů, ale nemohli se jako hybridi inkarnovat a obývat vaše těla svými ka, až do doby nazývané Nultý bod času. Lidé potřebovali přijít na to, jak mohou dosáhnout Plejádské blaženosti a jejich tvořivosti tím, že by meditovali se Sluncem jako s osmou hvězdou spirály Alcyonu a tím, že budou aktivovat svá ka. Plejáďané byli velmi smutní, protože s vámi pobývali velmi rádi. Galaktická Federace tedy souhlasila aby Plejáďané splývali s vašimi inkarnacemi v oblasti Bali a Tana Toraji, aby vás učili jak zvládnout strach. Všechny ostatní rody měly být otevřeny až do Nultého bodu různým hvězdným učitelům. Nibiřanům bylo dáno právo si vybrat kulturu, do které by si přáli se inkarnovat. Vybrali si Úrodný Půlměsíc (střední východ), protože věděli, že by se mohl stát po ústupu ledové doby v letech 7200 př.n.l. Zahradou Ráje.
Nibiřané ve skutečnosti chtěli Afriku, protože již byla díky pokročilé geometrii Sirianů rozvinutá, ale Galaktická Federace dovolila Sirianům v rozvíjení Afriky pokračovat, dokud v této zóně v průběhu věku Lva nebude pro věk Vodnáře uloženo velké poznání. Siriané v roce 17800 př.n.l. postavili Sfingu aby během věku Lva zakotvovala dráhu Slunce, dokud pobývalo ve Fotonovém Svazku a aby chránila pozemské záznamy. Pod Sfingou a pod Pyramidou uskladnili kódy lidského thalamu, aby byly v průběhu cesty Slunce Fotonovým Svazkem chráněny. Po skončení věku Lva se mezi Síriany, Plejáďany a Nibiřany odehrávala různá soupeření, ale původní zákony vyplývající z jednání Galaktické Federace zůstaly neposkvrněny.
Těsně před rokem 10800 př.n.l. se uskutečnila setkání mezi lidmi, duchy míst, zvířat a rostlin. Vy lidé jste byli silní a propojení, skoro jako kdybyste byli samotnými bohy, a pak se začaly dít podivné věci. Země se začala otřásat, počasí se začalo měnit a do vás se vloudily veliké obavy. Vítr vanoucí z nečekaných směrů byl příliš silný a nárazový a světlo bylo tak intenzivní, že vám od nohou při chůzi odletovaly jiskry. Viděli jste na obloze znamení a mysleli jste si, že přicházejí bohové. Pozorovali jste planetu Nibiru jak vchází do slunečního systému, ale už jste zapomněli odkud bohové přicházejí. Jak jste se přesouvali do Fotonového Pásu, Země kolabovala a vy jste si již nepamatovali na jejich poslední přistání ve věku Lva. Země se otřásala a svíjela, počasí bylo nepředpovídatelné, a pak se jednoho dne Země přepólovala! Byl to nejstrašnější den. Veliké větry zametly zemi, změnilo se světlo a ve velkém kamenném chrámu se pohnuly stíny.
Vaše hlavy a těla úpěly pod ohromným tlakem a jak se vám překrvovaly vnitřní orgány a vyhřezávaly ven, mnozí z vás zemřeli. Na povrchu planety se usadilo nové elektromagnetické pole a zdálo se, že Země postrádá energii Slunce. Tento velký posun přežily jen zbytky druhů a Země prožívala mnoho let šerosvit, neboť vulkanické částice blokovaly příliv slunečního světla. Během měsíců neustálého deště začaly nové póly hromadit ledové čepičky a po celé planetě vzrůstala vodní hladina. Nibiru se přiblížila z druhé strany Slunce a bohové přistáli na území Sirianů, protože to byla jediná stabilizovaná oblast na Zemi.
Severní Egypt byl velkým elektromag-netickým vírem, který propojoval Zemi se Sluncem, neboť takto skrze Slunce se Siriané propojovali s Galaktickým centrem a s Orionem. Nibiřané, Plejáďané a Síriané společně postavili nad starým Sirianským chrámem, postaveným k udržení rovnováhy mezi Síriem a Sluncem, Velkou Pyramidu. Klíčová část starého chrámu pod tělem Pyramidy byla spojena s Alcyonem, aby stabilizovala 26000letý Plejádský cyklus, a právě když Nibiru obíhala kolem Slunce, Slunce vstoupilo do fotonového pásu. Do těla Pyramidy byly ve zvláštním prázdném sále uskladněny všechny Sírianské záznamy o Gaie.
Sluneční systém vystoupil z Fotonového Pásu na konci věku Lva v roce 8640 př.n.l. a vysoké záplavy začaly opadávat. Když jste začínali svůj čtvrtý velký cyklus – 8239 až 3114 př.n.l. – byl svět docela jiným místem. Během posunu pólů vyhynulo mnoho velkých zvířat. Předtím žilo mnoho subtropických zvířat dále na severu, a ta buď vymřela, nebo se přestěhovala na jih. Pro všechna zvířata i lidi to bylo v té době na planetě velmi těžké, a když jste se vynořili z Fotonového Svazku, vynořili jste se s hluboce kódovanou podvědomou myslí. Nyní byl váš hypothalamus – jemný orgán uvnitř thalamu – obdařen kódem intenzivních emocí. Protože jste měli silné vzpomínky na minulé dny, vizuálně se uložily do vašeho thalamu. Procházíte se po zemi s hlavami, které obsahují celou knihovnu záznamů o starých katastrofách. Tyto mozkové záznamy jsou zakódované v čase kdy opadávaly vody a jak se Země blížila ke konci Fotonového Pásu, čistila se i obloha. Bylo to období nového vynořování, kdy všechno vypadalo magicky a byla to doslova Rajská Zahrada. Dívali jste se kolem sebe s rozvinutým smyslem pro sebe sama a byli jste ohromeni krásou světa. Všechno vypadalo jako těhotné a všechna území měla tvary jako ženské tělo. Hory vypadaly jako ženská ňadra, kaňony jako její lůno, lastury a houby jako její rty a všechno zářilo ladnými formami, jako její tělo.
Nibiřané se opět vrátili v roce 7200 př.n.l. a byli ohromeni poznáním, že jste začali uctívat Bohyni! Všechno bylo Bohyní a Nibiřané si vzpomněli, že jim Galaktická Federace dala právo k inkarnaci na Zemi. A tak jste spolu stavěli chrámy ve tvarech těla Bohyně a kamenné kruhy, ve kterých měly kameny tvar lingamů. Vy jste se přestali dívat na Anunnaki jako na bohy. V té době vás impulsovali Plejáďané a vy jste milovali děti, ženské umění a krásu. Když ledovce ustupovaly na sever, na území Úrodného Půlměsíce vás Anunnaki začali učit jak stavět rozsáhlé systémy kanálů a hrází k zadržování vody, vy jste ale nechtěli měnit uspořádání kaňonů a údolí, protože vám každé připomínalo tělo Bohyně. Cítili jste, že si vás tito bohové podmaňují.
Navíc si vybrali některé z vašich nejkrásnějších žen, aby se staly bohyněmi. Anunnaki si ve skutečnosti ženy vybrali proto, aby sami sebe vsunuli do inkarnačních cyklů Země, a to bylo něco, co se nikdy předtím nestalo. Když se inkarnuje hvězdná bytost, splyne s duchovním tělem – KA – člověka a dítě, které se narodí je Sirianský, nebo Plejádský hybrid, kříženec. Protože však Nibiru je planeta, aby mohli Nibiřané vstoupit do inkarnačních cyklů, potřebovali prožít fyzické splynutí s člověkem. Podařilo se jim to – dokonce o tom vypráví příběh i vaše Bible – a výsledkem je, že jejich krev je navždy součástí lidské krve. Na oplátku učily bohyně, třeba Ninhursag a Inanna, lidi o genetice, šlechtění rostlin a semen a o domestikaci zvířat. Pozemské ženy si Anunnaki vážily, neboť zvyšovali hodnotu jejich myslí a byly fascinovány neobyčejnými kvalitami svých dětí. Bylo to období křížení Nibiřanů s lidmi, aby se zvýšil genetický potenciál pozemšťanů. Před rokem 7200 př.n.l. bylo toto křížení prováděno kvůli přežití Nibiřanů a Nibiřané vás používali jako laboratorní zvířata.
Ctíce vaše nové společenské postavení, Anunnaki stavěli veliké Ziguraty, věže, které čněly do oblak, ve kterých se sexuálně spojovali s pozemskými ženami. Toto sexuální spojování bylo spíše souboji, protože ženy prožívaly při sexu s Anunnaki bolest a rození Nibiruánských dětí bylo rovněž velmi bolestivé, neboť Nibiruánci v sobě nesli pro pozemšťany prvky neslučitelnosti.
Do té doby bylo sexuální spojování a rození na této planetě velmi přirozené. Lehce jste slučovali svá elektromagnetická pole i svá fyzická těla a vašimi kanály kundalini lehce proudily vibrace Měsíce, Slunce i planet. Byli jste k sobě přitahováni spřízněností planet ve svých mapách zrození a vaše splývání bylo vždycky lehké a radostné. Sex s Anunnaki byl násilný a v mnoha ohledech nepřirozený, protože zde bylo málo energetické slučitelnosti. Byli jste tím zmateni, zatímco bohové poprvé prožívali energii kundalini. Zamilovali si to, a když začali prožívat sex tak, jak se prožíval na Zemi, mužští bohové se dokonce mezi sebou spojovali navzájem. Velká většina bohů byla mužská, protože Nibiru je velmi patriarchální planeta, čehož je příčinou, že se tato planeta nikdy nepřelidnila. O spojování bohyň Anunnaki s lidskými muži existuje několik starých legend, jako třeba o bohyni Inanně. Anunnaki cítí ve svých tělech elektrickou energii, protože jejich základem je kov, jako kdyby byli drátem, kterým proudí elektřina. Všechen nesoulad a nerovnováha mezi muži a ženami dnešních dnů pochází z tohoto neslučitelného energetického spojování v těchto dávných dobách. Váš odpor k hadům pochází rovněž z této fáze vašeho vývoje, protože většina vtělených Anunnaki má hodně společného s plazy. A byli to ti bohové s plazí vizáží, kteří se spojovali s lidským ženstvím. Energetická nerovnováha v té době byla tak silná, že se mezi sebou často spojovali bratři a sestry narození z těchto spojování, a dělali to proto, aby zvýšili genetickou čistotu Anunnaki, zatímco sami byli sráženi dolů bolestí a stresem.
Jediným způsobem, jak dnes získat energetickou rovnováhu zpět je, že se budete sexuálně spojovat jen tehdy když budete v energetické rovnováze a v tom spočívá i možnost silného prožívání energie kundalini. Musíte si své partnery velmi pečlivě vybírat, abyste byli schopni dosáhnout sexuální extáze, protože, jsouce lidmi, je to vaše jedinečné právo. Jakýkoliv akt zaměřený na sex vám okamžitě připomene vaše sexuální spojování s bohy, ať již je to homo, nebo heterosexuální spojování.
Předtím nežli se Anunnaki začali s vámi sexuálně spojovat, měly ženy těla, která vyzařovala světlo ven ke hvězdám. Když muž vnikl do ženského těla, během orgasmu se stal hvězdou. Sexuální souboje s bohy srazily ženského ducha, spláchly jej do třídimenzionálního těla a to byla v Rajské Zahradě ztráta nevinnosti. Ženy ztratily svůj multidimenzionální kontaktní bod – KA – světelné tělo a uvázly v tělech, která byla používána pro sex a rození dětí. Aby toto bylo napraveno, musíte se prostřednictvím orgasmu opět sloučit se svým KA. Přiměřeně k této ztrátě své nevinnosti se ženy naučily jak vypudit své KA ze svého těla, kromě několika kultur, které nebyly Anunnaki ovlivněny, jako je kultura Minoanská a Keltská.
Na hlavní návštěvu se Anunnaki vrátili během věku Býka v letech 3600 př.n.l., kdy ustanovili patriarchální svět založený na nich samotných jako mužských bozích. V údolích Eufratu a Tigridu v sumerské zemi založili velké chrámy, přinesli na Zemi Nibiruánské kulturní myšlenky a ideály – svůj jazyk, písmo a městskou chrámovou kulturu. Mezitím v Egyptě vzkvétala Sirianská kultura, protože Síriané založili na Nilu kulturu, vyjadřující šestidimenzionální geometrii. Mezi lety 3600 až 1 600 př.n.l. přinášeli na Zemi Siriané a Nibiřané svoje technologie – pracujíce s lidmi proto, aby jim manifestovali jejich představy – a byli překvapováni lidskou tvořivostí.
Ve věku Berana, od r. 2160 př.n.l. do nultého bodu letopočtu probíhaly války a vy jste pracovali se silou. Učili jste se ctít svá těla jako velká a silná, svou mysl jako dominantní a neomezenou a jediné co jste ctili, byl vzájemný boj. Až do tohoto bodu jste jen rozpínali a naplňovali své tužby a blížil se čas, kdy jste měli být připraveni k rozhodnutí, co opravdu na Zemi pro sebe chcete. Veškerá energie se ubírala k nultému bodu času, kdy byste měli začít zasvěcovat veškerý svůj čas poznávání toho kdo jste a jak se vzájemně chcete chránit. Jestli chceme pochopit nultý bod, musíme se vrátit v čase zpět.
V roce 1600 př.n.l. nabyla bolest žen takové intensity, že vybuchla ve střední Oceánii velká sopka Santorin-Thera. Vybuchla, protože Země již nedokázala snášet tak velkou bolest žen, které byly zneužívány a opovrhovány. Já Tzolk-in jsem tuto explozi cítil až do svého hvězdného domova na Plejádách, na planetě Maya. Jak přecházely tisíce let, nevěnoval jsem pozornost Kalendáři, kterým procházel vývojový proces na Zemi, kromě nakouknutí k vám během hlavních bodů obratů, jako jsou konce velkých cyklů. Takže když Bohyně dávila skrze telurickou říši v podobě onoho sopečného výbuchu, opět jsem si vás všiml. Ta událost ve mně vzbudila plný zájem, stejně jako kometa, která v roce 1994 narazila do Jupitera. Já Tzolk-ji jsem cítil pláč Bohyně a věděl jsem, že pro nás, Maye, nastal čas abychom přišli na Zemi, zkontrolovat dostupnost hadí medicíny. Bohyně nás, Maye, volala do lineárního prostoru a času.
Nejprve jsme založili Olméckou, Mexcalskou a Chontalskou kulturu v Mexiku a ve střední Americe, abychom zasadili a vedli Mayský Kalendář – zaznamenané znalosti Strážců Času, vedoucí do roku 2012. Nyní jsme my, Mayové byli na Zemi, ale poslední tahy na šachovnici byly rezervovány lidem. Tak jako v šachové hře, odpadávaly ty menší figurky jedna za druhou opouštějíce šachovnici – vás. V této hře naše ženy věděly, že existuje jen jedna cesta. Dát ženám impuls aby cítily to co prožívají! Tak začala bolest, frustrace, touha a návrat k původním ideálům: Rozpomenutí se na to, že Země je planetou, otáčející se kolem Plejádské Hvězdy.
Když v roce 1650 Bohyně zvracela, byla zdecimována dokonce i Minoanská kultura, která ji chránila. Byla zdecimována muži, kteří se stali destruktivními bojovníky, místo aby se stali bojovníky srdce. Celá planeta byla vyvíjena mužskou energií, i když posvátná místa byla stále ochraňována ženami. Jediné co mohla Bohyně udělat bylo vybuchnout, a pak se začala velmi bát. Muži ji stále více zneužívali a na Zemi vzrůstala veliká touha znát správnou odpověď. Chtěli jste vynalézt nejlepší systém, aby každý tu správnou odpověď nadevše ctil. Z touhy po správné odpovědi a z bitev o vládu nad lidskými myslemi vznikl Monotheismus a tím začala kontrola mysli. Tato nová výzva vás měla ve vašem hledání tlačit dále, abyste se stali člověkem majícím nějaký účel. Měli jste se naučit, že nemůže nic kontrolovat vaši mysl.
Zakoušeli jste všelicos, abyste dokázali poznat co je zlo. Já Tzolk-in, vám pravím, že i toto bylo nezbytné před tím, nežli jste se naučili jak tvořit svou vlastní skutečnost stejně mocně jako my, Mayové. Začali jste tvořit svět se sílící kontrolou mysli, svět, ve kterém zlo dělalo své experimenty, abyste se mohli podívat na každou prostou věc, kterou jste stvořili svými činy a myšlenkami.
Já Tzolk-in jsem přivedl na Zemi v roce 1600 př.n.l. své bratry Maye, lidi, kteří již o zle všechno věděli. Rozuměli zlu tak dobře, že když přišli Španělé, věděli kdo jsou. Věděli kdo byl Cortez a přijali je, vstřebali je do sebe. Pak neustále pokračovali ve svých obřadech, až byla v roce 1987 odvrácena Španělská apokalypsa. Tato myšlenka vás možná trochu mate, protože vaši historikové a archeologové do vás nalili představu, že Aztékové/Mayové byli brutálními obětníky. Všimněte si prosím, že všechny informace o Aztécko – Mayské kultuře pocházejí ze zpráv dobyvatelů a z osobních interpretací archeologů utvořených na základě Aztécko-Mayských reliéfů a záznamů. Já Tzolk-in bych rád abyste věděli, že staří Mayové vytvořili mnoho mystických her o zlu v akci, které zaznamenali na Kamenných reliéfech a kódovaných deskách, aby učili své lidi tomu, co již nikdy nemají na Zemi dělat. Dobyvatelé tedy přišli a nalezli kulturu, která jim ve svých hrách ukazovala jejich vlastní chování, proto začali Maye pomlouvat a svéprávně ničit jejich kulturu. Podívejte se na to třeba takto: Co by si budoucnost o vás myslela, kdybyste byli obviněni z toho, že jste přesně takoví, jaké vás ukazuje třeba vaše televize?
Mayská kultura, kterou jsem přivedl na Zemi, je zaměřena na ženu a domov. Aktivuje se sledováním Slunce a ochraňuje posvátné znalosti Strážců Času. Mayský kalendář má možnost vás vtáhnout do vytváření zářivého světa. Mayové tolik chápou Galaktickou Mysl, že když se z tohoto pozemského cyklu osvobodili, utrpení ve světě bylo pro ně jako špatný čtyřdimenzionální sen.
Olmécká kultura vzkvétala ve svých obřadech a narodilo se a vzkvétalo mnoho dalších větví Mayů. Mezitím se Mayové stali natolik multidimenzionálními, že nikdy nezapomněli jak mohou opustit tuto planetu, v případě že se třetí dimenze stane příliš manipulovanou. A tak odešli a vy stále nemáte ponětí jak. Zeptejte se jich. Usmějí se, a řeknou vám to.
Dále, dal jsem svým lidem impuls aby postavili v roce 200 př.n.l. velké chrámové komplexy v Teotihuacanu, právě na místě starých chrámových obřadů. Měl to být chrámový komplex, který by byl, až v nultém bodě času přijdou Nibiřané, fyzicky viditelný. Byl jsem jediný, který věděl, že v nultém bodě Nibiřané přistanou v Teotihuacanu, že přistanou do světa, který se vynořuje z věku Berana.
Čas se hnal s větrem o závod k nultému bodu a všichni očekávali příchod bohů. Svět byl úžasně pohanský a lidé uctívali spoustu božstev, pro které stavěli po celé planetě chrámy. Já Tzolk-in jsem věděl, že je za dveřmi věk Ryb, věk, kdy měli lidé projít svými nejhlubšími pocity, které za celých 24000 let svého vývoje nepoznali. Tyto pocity měly v průběhu 2000 let věku Ryb pročistit jejich těla tak, aby byli schopni ve věku Vodnáře, který pak následuje, udržet intensivní vzrůst energie kundalini. Potom bude devítidimenzionální člověk v inkarnační formě – plně lidský Maya – vyslán na Zemi, aby během nultého bodu času prostřednictvím svého těla umístil toto devítidimenzionální pole na planetě. To se nikdy předtím ve třetí dimenzi nestalo a dokonce i já, Tzolk-in, jsem byl touto myšlenkou ohromen. Avšak pro vás, abyste se mohli stát lidmi vědomími si svého účelu, jste nejprve existenci takového člověka museli zažít. Kristus byl přiveden na vaši planetu do Teotihuacanu a do fyzického těla se narodil v Palestině. Jeho světelné tělo – KA – bylo zasazeno v Teotihuacanu, kde mohlo jeho prostřednictvím vtahovat všech devět dimenzí do planetárního pole mnoho hvězdných reprezentantů. Kristus ve skutečnosti na Zemi vstoupil do všech devíti dimenzí a jeho implantace v Mexiku byla jeho osmidimenzionální formou, formou, která pracovala s galaktickými strukturami. Teotihuacan má mnoho různých druhů chrámů – Pyramidu Slunce, Chrám Měsíce, Chrám Motýla Quetzala, Chrám Opeřené Mušle – které drží ve formě všech devět dimenzí.
Dvoudimenzionální telurická říše spojuje třetí dimenzi s kovovým krystalem jádra Země v pětisálovém chrámu pod Sluneční Pyramidou, původně zkonstruovanou v roce 23514 př.n.l. Tento jeskynní sál je nazýván GE a je shodný s podzemním sálem pod Velkou Pyramidou v Egyptě. Oba chrámy jsou chrámy Plejádské Bohyně. Pro celou západní hemisféru Země začíná devítidimenzionální vertikální osa právě v GE v jeskyních pod Teotihuacanem. Uvnitř těchto sálů, či chrámů, přechází tato osa do lineárního prostoru a času. Uvnitř těchto dutin se scházejí čtyřdimenzionální archetypální ochránci a do centra Pyramidy Slunce je zaměřeno pět vyšších dimenzí, přivádějících dovnitř energie od páté do deváté dimenze prostřednictvím úhlů slunečního světla. Chrámová loď je silovým komplexem Anunnaki, Chrám Motýla Quetzala je Plejádským chrámem, Síriané učí sami sebe prostřednictvím Pyramidy Slunce, Andromeďané učí z chrámu Opeřené Mušle, Galaktická Federace Orionu učí z chrámu Měsíce a devítidimenzionální Strážci Času učí z Velké Třídy se stromořadím. Celý tento chrámový komplex je až do roku 2012 aktivován a oživen.
Já Tzolk-in vám budu vyprávět odkud přišel Kristus. Přišel z Galaktického centra a to bylo důvodem, proč jsme jeho chrám postavili v Teotihuacanu. Na celé planetě se objevil v nultém bodě, stejně jako se v tomto bodě času objevuje náš Kalendář. Moji lidé, Mayové a Aztékové, umožnili Španělům aby stvořili nepředstavitelný horor a zneužívání. Mayové vás, lidi, znají díky vašim inkvizicím, z nichž je zřejmé že vůbec nevíte, kdo Kristus je. Bylo vám dovoleno, abyste rozvinuli jakoukoliv myšlenku a až přijde váš čas, abyste si vybrali Zahradu, místo pokoje nacpaného počítači a telefony s buněčnou pamětí. Dokud nerozumíte Zahradě, budete sedět ve světě plném plastů a chromu, který není vytvořen z krve. Nyní se mnozí z vás diví co se stalo a začínají vidět, že je zde nějaký velmi vysoký plán. Nezoufejte, protože já, Tzolk-in, jsem otevřel multidimenzionální koridor. Forma, kterou jsem postavil v Teotihuacanu aby držela vertikální osu, je schopna podržet přicházející energie, které budou přeměňovat planetu po dva tisíce let a Aztékové/Mayové se vracejí do Teotihuacanu, aby tyto energie každý rok na jaře přijímali. Teotihuacan byl v nultém bodě napuštěn energiemi, aby až do roku 2012 urychlovaly planetární pole. Byl vybrán aby byl zónou, která umožní průchod planety třemi kritickými obdobími po nultém bodě – v letech 999, 1987 a 1999.
První velká událost, která mne zaujala po nultém bodě se udála ve Vatikánu, v roce 999. Horečka konce prvního tisíciletí začala v roce 980, když se střední Evropa ještě vynořovala z Temného Věku, který vládl po pádu Říma, kdy přešla vlna fanatického náboženství. Lidé zanedbávali svá pole, rodiny, zvířata a vesnice. Byli jste vháněni do zmatků všelijakých proroctví, mluvících o různých objevech a začali jste věřit, že 31.prosince 999 o půlnoci končí svět. Římsko-katolická církev tuto apokalyptickou horečku podporovala, protože od lidí dostávala více peněz když si mysleli, že jim zbývá tak málo času. Po celé Evropě byly ulice plné hlasatelů a fanatiků, kteří naříkali nad zkázou světa. Dětí si nikdo nevšímal, ženy nabízely svá těla, všude řádily války a plenění a ze všeho čišelo, že svět spěje k nějakému odhalení. V roce 999 všichni očekávali konec.
Já Tzolk-in, jsem byl tím zmatkem ohromen a náhle jsem si všiml, že mnoho šachových figurek opouštělo šachovnici a několik hlavních figur bylo připraveno pro své finálové tahy. Věděl jsem, že můj Kalendář je v pořádku, protože odrážel život na Zemi již od roku 23614 př.n.l. Sledoval jsem tuto destruktivní vlnu založenou pouze na víře a hodně jsem se o vás učil.
31.prosince 999 se ve Vatikánu shromáždili papež Silvestr a všichni jeho kardinálové, čekajíce na noc a všichni lidé se rovněž ve svých vesnicích shromažďovali kolem svých knězů a biskupů. Nic se nestalo! Dokonce ani žádná bouře, nebo kometa! Samozřejmě. Díval jsem se na to a smál se. Byl jsem zvědav, jestli to donutí Evropany aby si všimli, že jejich kalendář není k ničemu. A pak jsem na všechny ty vaše věci zapomněl, dokud se neobjevil rok 1972, kdy jsem z vašeho světa ucítil velkou aktivaci Slunce a uslyšel volání vypravěčů příběhů, volajících mé jméno.
Na to co se stalo v roce 999 jsem si vzpomněl v roce 1972, dívajíce se na fundamentalistický fanatismus drásající svět. Tato nálož vskutku leží hluboko na dně křesťanských duší. Již v roce 999 fundamentalisté přímo vzrušeně toužili po konci světa, protože nevěděli jak vyřešit své problémy. Hluboko v křesťanské duši ležela touha raději zemřít, nežli převzít za Zemi zodpovědnost. Koupali se v odpadcích svých vlastních nečistých pocitů a používali jiných lidí jako krmiva. My Mayové jsme je začali skrze sebe čistit, ale jejich odpady a náklady stále rostly. Nakonec si postavili větší armády, větší města a přikryli se vrstvami věcí. Konzumovali všechno možné, jen aby se vyhnuli pohledu na svoji vnitřní prázdnotu.
Od roku 1521 křesťané nenasytně pohlcovali ve jménu Boha území a lidi a ničili všechno, co jim připomínalo potlačovanou vnitřní sílu, dokud sami sebe nezničili. Oni dokonce vlastnili atomické síly. Mayové se na to všechno dívali, jejich Strážci Dne se pevně drželi Kalendáře a jejich ženy šířily do prostoru myšlenkové vzory, které ochraňovaly 13 čísel a 20 dní Mayského Kalendáře, protože věděly že se 17.srpna 1987 svět změní. Kalendář jim dodával důvěru a trpělivost, protože uběhlo více nežli 25000 let a rychle se blížil věk Světla. Potom jsem já, Tzolk-in na začátku roku 1972 vyslal prostřednictvím šamanů a učitelů signál, že predátor pozbývá síly a že si v roce 1987 lidé začnou vzpomínat na Světlo. Čas se přiblížil a lidé začali připravovat obřady. Když se lidé shromažďovali, pracoval jsem s učiteli po celé planetě, protože tato aktivace měla být dostatečně silná, aby prostoupila, pronikla Sítí a apokalyptickým fundamentalismem. Posvátné kameny začaly vyzařovat příběhy času a všude lidé začali chápat, že přišel čas. Učitelé byli vyzváni aby lidem předali poselství těchto kamenů. V roce 999 jsem si vás pečlivě prohlédl a věděl jsem jak se mám připravit na příští vlnu tisíciletého bahna, která přijde v roce 1999. Stará posvátná místa, která jsou chráněna energetickými víry a vichřicemi po celých 25000 let, mají být probuzena všemi lidmi. Aktivace by měla být dost velká nato, aby od roku 1987 do roku 1992 udržela dostatek energie k tomu, aby dokázala čelit všem apokalyptickým věroukám.
Všichni lidé, kteří žijí svými systémy vír místo aby soucítili se Zemí, vystavili sami sebe 17.srpna 1992 energii těchto svých věrouk. Byli poznáváni všemi hvězdnými lidmi inkarnovanými na Zemi, aby jim tito mohli nabídnout vedení, jestliže jej přijmou. Svět – životní prostředí vaší mysli – bude postaven před další apokalyptické nebezpečí, opět založené na předpovědích, v roce 1999 a tentokrát to bude celosvětové. V každé zemi se budou vynořovat fundamentalističtí fanatici, tak aby všichni učitelé na Zemi naprosto přesně poznali, co již nikdy nesmí po roce 2013 na Zemi nastat. Když od roku 1992 začali fundamentalisté vnikat do politických systémů a do škol a naříkat nad tím co produkují vaše média aby mohli od lidí více získat, až bude ještě více stoupat násilí, nesnáze a mrzačení světa, pak oči lidí, kteří si začínají vzpomínat že jsou Mayové, se budou na to vše jenom zvědavě dívat. V samotné zemi Mayů bude všechno jiné. V roce 1992 přírodní Mayové energeticky převzali svá území, protože oni drží srdce lidí a Strážci Tradic začínají rozbíhat politické aspekty na svém území, ať již je tam nějaká vláda nebo ne. Všude po světě se začíná rozebíhat drama mluvící o apokalypse a dokonce fundamentalističtí členové New Age naznačují, že přiletí létající talíře, aby ze Země vyzvedly vybrané lidi. To všechno bude vrcholit v roce 1999, kdy budou papež a kardinálové ve Vatikánu ukazováni televizemi celého světa, budou prostě hrát své role a hnutí New Age bude sledovat „Síť Světla“ a očekávat mimozemskou záchrannou misi. Všichni opravdu věřící budou jen čekat. Stejně jako v roce 999, světová ekonomika zkrachuje a bude řádit chaos a nemoci, ale nikdo si toho nevšimne, protože všichni budou očekávat konec světa. Přijde půlnoc před koncem tisíciletí…a nic se nestane, kromě pár něžně vířících vloček sněhu ve větru. A lidé se druhý den ráno probudí na planetě, která potřebuje aby o ni někdo pečoval. Toto vyčištění apokalyptických systémů vír bude velmi bolestné, protože přehnaná péče o náboženství a různé víry místo péče o planetu Zemi musí přestat.
Příští den ráno lidstvo smete hluboká vlna studu a smutku nad tím, co dělali. Opět bude nasloucháno hlasům lidí kteří se neváleli v tisíciletém bahně, protože všichni lidé, kteří vytvářeli svojí myslí apokalypsu se budou sami na sebe zlobit. Protože bude do konce Kalendáře zbývat jen 13 let, lidé se velmi rychle spojí a budou vzpomínat jak mají pracovat dále. Budou se formovat do komunit, jenž budou opět pracovat s planetou. Pro ty kteří přežili, bude od roku 2001, kdy se Slunce ponoří celé do Fotonového Svazku, energie na planetě velmi harmonická a čistá. Budete mít k dispozici úžasné záznamy a zdroje k tomu, abyste věděli jak máte pracovat, protože bude dostupná veškerá starověká moudrost a všichni jedinci na celé planetě se stanou mistry ve tvoření skutečností pouhou myšlenkou. Od roku 2001 do 2010 přestavíte svůj svět a nevtisknete do něj nic co by mělo náboj zla. Bez jakékoliv pochyby budete vědět co vlastně zlo je. Od roku 2010 do konce roku 2012 se budete prostřednictvím očistných obřadů připravovat na Kosmickou Párty. Po celém světě budou probíhat obřady prováděné při slunovratech a ve dnech rovnodennosti a vy budete pracovat ve skupinách a společně rozhodovat o každé maličkosti, která má být na povrchu planety vytvořena. A potom o zimním slunovratu v roce 2012 budete připraveni pracovat s Gaiou, abyste stanovili podmínky vývoje svého světa pro dalších 26000 let a budete očekávat příchod Kosmické Párty, konané pro Věk Světla.
*****
DODATEK A
Astrologické tranzity od roku 1972 do konce Mayského Kalendáře – 21. prosince 2012
Planety a Měsíce slunečního systému krouží kolem Slunce, formujíce své vzájemné vztahy a vztahy se Sluncem a tyto vzory tvoří vědomí Slunce a slunečního systému, Sluneční Mysl. Slunce je dvojčetem Síria, s hvězdným systémem, který má mnohem ucelenější geometrický řád, nežli má systém Plejád. Skrze geometrické jasnozření si Siriané v roce 1781 uvědomili – v době, kdy byla pozemšťany objevena planeta Uran – že povznesení Země do úrovně čisté lásky a Kristova vědomí v letech 1998 až 2012 (což je naplánováno v záznamech Galaktické Federace) je v nebezpečí. Když zkoumali chaotické odezvy pozemšťanů na mocné a opět dosažitelné transformační kódy urania si Siriané uvědomili, že se lidé vyvíjeli příliš pomalu na to, aby do konce Mayského kalendáře dosáhli naprosté suverenity své DNA.
V souladu s Melchizedekem, kterého kanáloval Bob Frissell, si Siriané uvědomili, že by sluneční systém nebyl připraven pro plánované urychlení, které začalo, když ze Slunce vystřelily série světelných spirál, což se děje každý třetí rok, počínajíce rokem 1950 a což zvětšilo kolísání pozemské osy. V roce 1972 byla Země ve velikém nebezpečí posunu jejích pólů, které by toto kolísání osy zapříčinilo, stejně jako to, že se bude muset Země brzy přizpůsobit energii Fotonového Pásu..
Pracováním s energetickými možnostmi dostupnými v planetárních tranzitech, si může každý vybrat jak bude rozvíjet své vědomí. Tyto tranzity vyjadřují růstový potenciál Slunce a lidé mohou svou vůli a své nejvyšší možnosti aktivovat v souladu s planetárními vzory. Odpovídajíce momentálním tranzitům, mohou lidé vytvářet také pohyby kultur a já jsem za třicet let své astrologické práce nikdy nebyla svědkem posunu skupinového vědomí, aniž by existovaly neobvyklé astrologické vzory, které by takový růstový potenciál zjevovaly. Takže, jestli to, co vyjadřuje Mayský kalendář je správné – lidské dosažení nové hladiny vývoje na konci roku 2012 – potom by tuto možnost měly odrážet planetární tranzity. Jestliže tomu tak není, nezdá se mi být pravděpodobné, že by k nějakému skoku došlo.
Současný posun vědomí jednotlivců i skupin ve skutečnosti začal se 12 Baktunem Mayského kalendáře – 1618 – 2012 – což José Arguelles nazývá „Baktun transformace hmoty“. Když tato transformace začala, byly objeveny tři vnější planety – Uran v roce 1781, Neptun v roce 1846 a Pluto v roce 1930 – stejně jako planetoid Chiron v roce 1977. Tato odhalení signalizují, že na konci Mayského kalendáře se chystá něco obrovského. Studujíce klíčovou událost, takovou jako je Harmonická Konvergence, používám všechny planety, Měsíc, hvězdy a hvězdná tělesa jako jsou pulsary a kvasary. V této fázi od roku 1960 do konce Mayského kalendáře pozoruji Pluto, Neptuna, Uran a Chiron, protože tato tělesa mají dlouhé orbitální cykly, které vládnou hlavním vývojovým vzorům. Přidám k nim Saturn, protože byl klíčovým hráčem při konjunkci Uranu s Neptunem v roce 1993. A pravděpodobné spatření Nibiru, planety odhalené Zachariou Sitchinem v roce 1983 umožní, že brzy přijde oficiální odhalení. To by byl další indikátor důležitosti této doby.
Začalo to v roce 1972, protože 21. až 24.března 1972 Pluto vstoupilo v 00 stupních znamení Vah do Fotonového Pásu. (viz. Dodatek B). V roce 1972 mnozí z vás cítili že se něco chystá, což napovídala i zvýšená sluneční aktivita. Když v dubnu 1972 probíhaly silné sluneční erupce, Jupiter, domov mistrů, byl ve spojení s Galaktickým centrem, a tak tyto opozice naplněné stresem vysílaly ze slunečního systému ke Galaktické mysli neklidné signály.
Tyto rozbory mohou být použity jako vodící mapa k vývoji jednotlivců. Jak říká Satya, zvládnete to takto do začátku Kosmické Párty mnohem snadněji, když budete vědět, jak se na ní dostat. Od srpna 1972 do roku 1979 se událo několik extrémně silných a stresujících vnějších planetárních událostí, jako byla konjunkce Uranu s Plutem v roce 1965 – 66, což začalo uvolňovat rozjetí hlubokého plánu, zahrnujícího mnoho kultur a stanovit vzory, které povedou podvědomé mysli jednotlivců až do roku 2046, kdy budou Uran a Pluto stát proti sobě. Tento aspekt, který se projevoval velmi viditelně v „dětech lásky“ v šedesátých letech, byl prvním ukazatelem přicházejících „velkých změn“. Poprvé se Uran s Plutem setkají 24.června 2012, podruhé 19 září a po třetí 19.září 2013, což uvolní síly hlavní konjunkce z roku 1965 – 66, přesně v závěru Mayského kalendáře. Tato setkání uvolní tvořivou explozi šedesátých let!
Hlavní vliv na šedesátá léta měl Saturn procházející Vodnářem během let 1962 – 1964, kdy byly pociťovány první vibrace přicházejícího věku Vodnáře a byly znázorněny v muzikálu „Vlasy“. Saturn pobýval v Rybách v období 1964 – 67, tato fáze Saturnu začala duchovním probouzením, které se znovu vynořilo v letech 1991 – 96, když Saturn opět procházel Vodnářem a Rybami. Zmiňuji se o těchto dvou fázích Saturnu během šedesátých let proto, že Saturn je ve Vodnáři a v Rybách – 1991až 1996 – praktickou cestou pro Urana ve Vodnáři – 1996 až 2003 – a v Rybách – 2003 až 2011 – a pro Neptuna ve Vodnáři – 1998 až 2012 – a v Rybách – 2012 až 2026. Saturnova praktická cesta vám může pomoci – jestliže můžete v sobě vyvolat pocity z těchto období – spolupracovat s divokostí a chaosem, provázejícími Urana a Neptuna v jejich přesunu do Vodnáře a pak do Ryb, což začalo v roce 1996.
V sedmdesátých letech zde bylo mnoho planetárních záležitostí, ale většina této dekády byla fází vyvažování s Uranem a Plutem, procházejícími Vahami a s Neptunem ve Vodnáři, zatímco se Chiron pomalu sunul Skopcem. Chiron byl spatřen v roce 1977, ale jeho mocnou sílu dokázali cítit jen vysoce trénovaní zasvěcenci. Tichá obloha byla poznamenána v průběhu předcházejícího desetiletí intenzitou konjunkce Uranu s Plutem.
Kritický skok byl vysoce energetizován v lednu 1979, když se Pluto přesunulo na dvacet let dovnitř oběžné dráhy Neptuna, tak jako to dělá každých 249 let. Skrze výstřednost oběžné dráhy Pluta, bude do jarního slunovratu 1999 Neptun nejvíce sledovanou planetou. Pluto bylo spatřeno v roce 1930, takže je tento jeho průchod vnitřkem oběžné dráhy Neptuna od objevení obou planet průchodem prvním. A tento vliv je přímo monumentální. Pluto vládne zkoumání hlubokých podvědomých pocitů, týkajících se aktuálního přežití částí vědomí a první známý oběh Pluta kolem Slunce od roku 1930 do roku 2179 protlačuje toto přežití do popředí zájmu. Atomová bomba byla vynalezena právě když bylo objeveno Pluto a tento objev v lidstvu vyvolal ty nejtemnější síly. Uprostřed šedesátých let, při konjunkci Uranu s Plutem, se možnost pro pravou transformaci vědomí, zakořeněnou v našich nejhlubších touhách mnohým z nás stala viditelnou a potom, v roce 1979, když se Pluto přesunulo dovnitř dráhy Neptuna byly tyto touhy pozdviženy probouzením ducha.
Pokud se týče Neptuna, byl spatřen v roce 1846 a svůj první známý oběh Slunce ukončí v roce 2011, tak tato planeta signalizuje, že je hlavní silou pro konec Mayského kalendáře. Neptun vládne procesu duchovního dosažení, na duchovní úrovni urychleného v letech 1846 – 1979, kdy jedinci začali chtít znát duchovní síly. Cítili jste, že potřebujete urychlit své pocity a tento proces zintensivněl, když Neptun vstoupil v roce 1984 do Kozoroha. Jako kdyby toho tlaku už nebylo dost, touha po pravé duchovnosti zintenzivňovala ještě více během průchodu Saturnu, Uranu a Neptuna Kozorohem v letech 1988 – 91. Všechen tento emocionální růst a zvládání karmy pak v roce 1999 rozrazí dokořán dimenzionální brány, až se Pluto sídlící ve Střelci přestěhuje na vnější dráhu Pluta a uvede do chodu touhy po emocionální svobodě. Pluto vás tlačí abyste otevřeli bloky ve svém solárním plexu a vyčistili energie, které v sobě nesou odvahu. A zatímco je Neptun uvnitř oběžné dráhy Pluta, duchovní aspekty vědomí jsou prostupovány Plutárními kódy přežití. Tato čistota bude příčinou, že se stanete věštci, abyste se naučili tvořit skutečnost prostřednictvím myšlenky. Uvědomíte si, že duchovnost je základem k vašemu přežití.
Tranzit Pluta uvnitř dráhy Neptuna v letech 1979 – 1999 zintenzivňuje duchovnost a vytváří z ní základní část života a musí to být prozkoumáno ve světle Kalendářních fází. Velké duchovní povznesení, popsané Mayi je tímto posunem vzrůstající měrou pozvedáno, protože uzemňuje éterické vibrace. Pluto, kroužící uvnitř Neptuna znamená, že lidé hledají ve všech situacích duchovní smysl a projevují tuto možnost čištěním bloků, nahromaděných v temných a skrytých emocích. Pluto bylo také v období let 1983 – 1995 ve znamení Štíra, což bylo od jeho nalezení v roce 1930 jeho prvním průchodem svým domovským znamením. Všimněte si, že jak se blíží konec Kalendáře, všechny vnější planety cestují svými domovskými znameními – Neptun a Pluto poprvé od jejich spatření! Pluto ve Štíru zintenzivňuje vynořování věcí z hlubokého podvědomí, což je příčinou našich hlubokých vyjadřování emocí. Jestliže si tohoto procesu opravdu vážíte, pak v době, kdy bude v letech 1995 až 2008 Pluto ve Střelci, ve vás bude tato celistvost nádherně vzkvétat vstříc duchovnímu géniu. A ti, kteří tak velikou duchovnost dokáží ve svých tělech udržet, se v letech 2008 – 2023, zatímco bude Pluto v Kozorohu, stanou devítidimenzionálními lidmi. Nebudete chtít číst knihy o šamanech, nebo s nimi studovat, stanete se jimi. Až se v roce 1999 Pluto stane ve Střelci dominující planetou, bude od vás vyžadována naprostá celistvost. Ti, kteří v integritě nebudou, se stanou posuzujícími, apokalyptickými fundamentalisty, kteří budou v posledních hodinách konce tisíciletí vystaveni na odiv. Ničeho se nebojte. Posaďte se potom někde pod strom, ono to přejde.
Vnější průchody planet osmdesátých let byly mysl rozněcujícími silami, vedoucími k sériím konjunkcí Saturnu, Uranu a Neptuna ve Střelci a v Kozorohu. Od roku 500 jsem nalezla jenom jedno období, kdy tyto tři planety společně cestovaly oblohou a bylo to v roce 1307 a Pluto v té době nebylo uvnitř dráhy Neptuna. Tak silné transity, jako se udály v osmdesátých a devadesátých letech, se za posledních 25000 let neděly, možná ani v posledních 100.000 letech.
Opravdu silné pocity změny byly cítěny, když v lednu 1984 vstoupil Neptun do Kozoroha. Tento průchod byl obzvláště formativní, protože Kozoroh vládne formování samotné struktury. Pamatujete se, jak jste se cítili v roce 1984? Tak jako George Orwell píše v novele z roku 1984, bylo to pociťováno jako kdyby technologie chtěla docela potlačit ducha, zatímco se pocity a osobní zkoumání zdály být těžké a temné, když Pluto pobývalo ve Štíru a Neptun v Kozorohu. Avšak v tom roce si mnoho lidí začalo být vědomo toho, že se nikdy ke světlu nedostanou, když se nenaučí ovládnout své emoce. Vrhli se do zkoumání svých emocionálních těl – přesně do toho, co je potřeba k tomu, aby zvládli v roce 1998 vstup do Fotonového Svazku! Mnozí z vás v tomto roce obdrželi hluboký vhled, protože jste cítili, že něco těžkého přichází a začali jste brát osobní transformaci vážně.
V osmdesátých letech to už nebyla žádná legrace, tak jako v letech sedmdesátých, kdy se volně a divoce vyjadřoval sex a technologie se zdály být hravě zvládány a v rozkvětu. Lidé si začínali uvědomovat, že postavení planet začíná ovlivňovat každého obyvatele, zvláště když začaly stoupat případy AIDS, imunitní nedostatečnosti, a když se zevšeobecněla statistika rakoviny. V osmdesátých letech procházel Uran Střelcem a lidé se cítili tvořivými a duchovními. Když se Pluto ponořilo hlouběji do Štíra, lidé nalezli ve všech svých emocionálních procesech hluboký smysl. Když vibrace tohoto pole vzrůstaly a stávaly se stále těžšími a těžšími, hlubšími a hustšími, vynořila se divoká a bláznivá myšlenka! Harmonické Sbíhání! Lidé byli zaměstnáni duchovními idejemi a emocionálními procesy a objevila se myšlenka, že když budou lidé 16. -17.srpna 1987 společně meditovat na posvátných místech, tak že se Země oživí a bude odpovídat na jejich tvořivost. Astrologické transity v průběhu Harmonické Konvergence byly doslova bombastické, neboť sedm planet procházelo svými ohnivými znameními a potlačená tvořivost mžourající z hloubky, kam se dostala díky své nedokončené explozi v šedesátých letech byla příčinou, že jste mnozí z vás pořádali na posvátných místech ohromná planetární Párty.
Ano, my astrologové jsme toto léto pozorovali s úžasem, protože jsme věděli, že v roce 1988 – 9 přijde „Kozoroží nakopnutí“. Ale i když se Saturn a Uran v roce 1988 na chvíli přesunuly do Kozoroha, byly v tom roce třikrát v konjunkci ve Střelci přímo před pozadím Galaktického Centra, mnohým z vás se vynořilo multidimenzionální vnímání, ale jen někteří z vás tuto silnou bránu vědomě používají. Neptun Již byl v Kozorohovi a Saturn s Uranem se do něj po první konjunkci v únoru 1988 přesouvaly. Bylo to pociťováno jako těžké, zavřené dveře a to se během toho roku opakovalo ještě dvakrát. Někteří z vás cítili, že v sobě potřebují vytvořit prostor k vytvoření domova, pro tuto multidimenzionální možnost a začali jste pracovat na svých emocionálních tělech. V těchto dnech se vám dostalo poznání o nespočtu úžasných tajemných her, které se rozvíjejí, ale energie Kozoroha byla tak těžká, že bylo s podivem, že jste v ní vydrželi. My astrologové jsme věděli, že to byl teprve začátek této strukturální alchymie, protože Saturn, Uran i Neptun, všechny tyto planety byly od února 1988 do února 1991 v Kozorohovi. Dále, v roce 1989 byl Saturn 3krát v konjunkci s Neptunem v Kozorohovi. Tyto tři planety zanechaly vozíček duchovní transformace v každém z vás, který už nemůže být popírán. Avšak až do roku 1996 byla strukturální pozice Kozoroha tak silná, že mnohé z vás tížily pochyby o tom, co je ve skutečnosti opravdu možné. Od roku 1996 je však Uran ve Vodnáři, a tak by vám již mělo svítat! Nyní se však vracejí šedesátá léta a Harmonické sbíhání, ale tentokrát si vytvoříte duchovní vozítko, které vás povede až do konce Mayského Kalendáře, které bude schopné uzemnit možnosti jenž se nám nabízejí, procházejíce Vodnářem a Rybami.
Toto duchovní vozítko bylo v roce 1993 připraveno vyrazit na svou pouť. Potom Uran a Neptun pokračovaly na své pouti v letech 1994 – 95 společně a 11.ledna byly v zákrytu (apexu), přesně v době, kdy Slunce, Měsíc, Venuše, Mars, Uran a Neptun stály při novu v Kozorohovi v konjunkci. Všechna tato tělesa stála jen 11 stupňů stranou od Kozoroha! Pluto bylo v konjunkci se severním lunárním uzlem a uzly byly v T-opozici se Saturnem, doléhajíce na vás konečným tlakem, abyste ukáznili svého ducha k usnadnění přežití všech částí na celé planetě.
Toto jsou vskutku druhy planetárních aspektů, které jsou vyžadovány k tomu, aby lidé byli emocionálně a duchovně připraveni na to, až v roce 1998 vstoupí Slunce do Fotonového Pásu. Avšak já nemluvím o aktivaci vašich fyzických těl. Ze všeho nejdříve, až se Pluto stane při jarní rovnodennosti 1999 planetou s převládajícím vlivem, váš fyzický vývoj založený na čištění emocionálních těl bude nakopnut na plné obrátky. Jiný cyklus, plánovaný k přeměně vašich těl začal 14. března 1994 a je popsán v dodatku C. Mezitím co se Pluto přesunulo na několik měsíců do Střelce a Uran do Vodnáře na začátku roku 1995, byla vaše energie silně urychlena. Všechno se začíná pohybovat rychleji, zvláště v letech 1995 – 2008, kdy pobývá Pluto ve Střelci, což je příčinou odstartování vašich vnitřních transformací v jednotlivých kulturách. V této době jste schopni jednat se svými emocemi použitím své vůle. Uran se přesunul do Vodnáře v lednu 1996 a vy všichni pociťujete vibrace Vodnářského věku! Můžete se cítit jako sopka připravená k výbuchu, jako kůň, který se chce vzepnout a běžet. Pokoušíte se stát svojí vlastní představou v budoucnosti, ať už je na vaší cestě kdokoliv a cokoliv.
Všechno se pohybuje rychleji a nic již nebude jako dříve. Chiron byl nejblíže Slunci 14 února 1996 a to by mělo v průběhu let 1997 – 98 zamést zdravotní technokracii. Tu dlouhou bitvu mezi alopatickou a přírodní medicínou nakonec vyhrajete, protože budete rozumět kódům k přežití. Už nikdy nikomu nedovolíte, aby kontroloval vaše těla. Saturn se přesunul v roce 1996 do Skopce, kdy jste začali pociťovat velkou sílu k boji se svou osobností. Zdá se vám, že ta rychlost a tlak nemůže nikdy přestat a odpověď zní, ne!. Avšak vaše urychlení je sladěno s vnějšími planetami! Zapomněli jste, že je na toto urychlení vaše vozítko od konjunkce Urana s Neptunem v roce 1993 připraveno. Neptun se přesouvá do Vodnáře v roce 1998 a od tohoto roku do roku 2008 budou Uran s Neptunem cestovat ve Vodnáři společně, zatímco Pluto bude ve Střelci. Bude uvolněna síla transitu skrze Kozoroha a jak se budete posouvat stále hlouběji do Fotonového Pásu, budete se cítit jako když žijete na nějaké hvězdě.
31.prosince 1999 o půlnoci vyvrcholí křesťanský apokalyptický fundamentalismus, ale svět neskončí. Vědomí tohoto bude velmi léčivé, protože Chiron a Pluto budou v přesné konjunkci, což nám nabídne hluboké léčení a Neptun, který vládne křesťanství v této fázi historie, bude v konjunkci s jižním měsíčním uzlem. To bude konec křesťanských systémů víry a mnozí z vás budou místo toho cítit Krista uvnitř sebe. Uran s Neptunem ve Vodnáři vám pomohou se zkoumáním nového přicházejícího věku. Uran vstoupí do Ryb v roce 2003 a vy vědomě začnete opouštět jednu víru za druhou. Ale pak budete všichni vědět, že všechny víry, používané kontrolujícími systémy, ničí Zemi.
Pluto jako vládnoucí planeta ve Střelci a Chiron v Kozorohovi vám budou asistovat v odhalování vašich vlastních technik k dosažení devíti dimenzí a až v únoru v roce 2005 vstoupí Chiron do Vodnáře, vynoří se ve vaší společnosti nové způsoby léčení. Od roku 2006 do 2007 bude Pluto v konjunkci s Galaktickým centrem a to bude fungovat jako čištění osobní brány na cestě ke Galaktické Mysli. Potom se Pluto v lednu v roce 2008 přemístí do Kozoroha a to vaší společnosti a celé planetě nabídne maximálně hluboké transformační síly. Možnosti, které se vám naskytnou až bude Pluto v Kozorohu, vás ohromí, protože, když bylo poprvé spatřeno v roce 1930, pobývalo právě ve znamení Raka. Bude to znamenat dokonalé zvládnutí energie Pluta ve vašich emocionálních tělech a vy dáte svému světu novou strukturu, aby mohly všechny druhy přežít. V únoru 2010 bude ve Vodnáři Neptun v konjunkci s Chironem a toto uvolní do nových struktur univerzální a naprosto duchovní léčení! Budete spláchnuti úžasnou duchovní vlnou. Uran se přemístí do Skopce v květnu 2010 a vy a vaše společnost bude vlastnit neomezené síly ke tvoření skutečností, které budou v souladu s planetární myslí, zatímco Chiron se znovu spojí s Neptunem, nesouce s sebou ještě duchovnější vlny léčení.
Neptun opouští Vodnáře v roce 2012 a vstupuje do Ryb, do svého domovského znamení, což vynese na povrch vzpomínky na drásající a deptající víry z tisíců let lidské historie. Náhle skončí oddělenost od radostnosti a Chiron v Rybách otevře galaktickou duchovnost! Uran se přemístí do Skopce v roce 2010 a tím se uvolní všechna omezení, která bránila transformaci. Při jarní rovnodennosti v roce 2011 lidé v Teotihuacanu poznají, že dosáhli své biologické suverenity. Potom 24.června 2012 bude Uran ve Skopci v opozici s Plutem v Kozorohovi. Tato opozice vydrží až do konce Mayského Kalendáře a bude opozicí, která uvolní lásku a duchovní sílu, která byla zanechána v šedesátých letech v Dětech Květin. Na konci Kalendáře bude Chiron v konjunkci s Neptunem v Rybách a oba budou trénovat Saturna ve Štíru a víra, která se v těch dnech narodí hluboko ve vašich srdcích z vás udělá tvořitele Mléčné Dráhy.
DODATEK B
Načasování vstupu Slunečního systému do Fotonového Pásu.
Tento dodatek představuje teorii, kterou je velmi těžké ověřit, protože spekuluje s tím, kdy se od roku 1972 každá planeta ocitla ve Fotonovém Pásu. Především, vlivy Fotonového Svazku jsem nebyla schopna dostatečně jasně zaznamenat abych svou teorii ověřila, protože vliv Svazku je tak jemný. Ve skutečnosti některými vědeckými přístroji může být tento vliv zaznamenán, ale nejsme o něm dosud informováni.
V souladu s touto teorií se sluneční koróna ve svazku ocitne někdy v roce 1998, možná při podzimní rovnodennosti. Když Země vstupuje do Fotonového Svazku a zase z něj vychází, všímám si určitých změn na obloze, které jsou v souladu se zde uvedenými časovými údaji, ale tyto změny jsou velmi jemné. Jestliže ke konci roku 1998 se na obloze objeví nějaké fenomenální úkazy, třeba jako náhlá rozjasnění oblohy, nebo velký vzrůst světla, jestli zde budou nějaké opravdu silné posuny vědomí, nebo posuny planetární vibrace, jestli zde budou nějaké opravdu neobvyklé změny na Slunci, pak zde prezentovaná teorie může vypadat hůře. Jestli tomu tak bude, pak může být tento model použit pro lepší chápání toho, jak se bude v období 1998 až 2013 rozpínat naše atmosféra a celý sluneční systém. V tom případě očekávám, že se ocitneme uprostřed velmi silného stresu, i kdyby byl tento stres zapříčiněn jen lidskými apokalyptickými tendencemi.
Model, který používám pro Fotonový Pás je převzat ze znalostí domorodých lidí, ze soudobých teorií, z mé vlastní paměťové banky a ze skupinové mysli, o které byla řeč ve druhé kapitole. Nyní s jistotou cítím, že Země prochází ve věku Lva a Vodnáře 2000 let fotonovým Svazkem, ale je těžké určit, jestli jde o transformaci v éterickém poli, jímž se přenášejí světelné vlny, nebo jestli se to skutečně děje ve fyzické úrovni. Stejné obtíže se týkají všech předpovědí ohledně pozemských změn. Nemusíme vidět vůbec nic, ale můžeme vědět, že se něco děje s našimi smysly. V dalším případě ani nechceme nic vědět, dokud nepřijde čas, kdy nás to přímo nakopne. Jedna věc, která nemá žádný smysl je, čehokoliv se bát a chovat se jako poděšené slepice. Ve vzorcích, vzatých z polárního ledu je spousta důkazů, že se periodicky opakují ledové doby a různé katastrofy. Je zde cenný důvod věřit, že tyto cykly korespondují s Aztéckým a Mayským kalendářem, ale tyto otázky jsou kapitolou sama pro sebe. Jinak zde byl důležitý minulý věk – mladší Dryas – stejně jako posun pólů v posledním věku Lva, v letech – 10800 – 8640 př. n.l. V průběhu tohoto mladšího Dryasu, který je uhlíkovou metodou datován na období 10500 – 9800 zde bylo silné období chladu, které převrátilo klíma zpět do paleolitických podmínek a to bylo pro lidskou kulturu velmi traumatickou zkušeností.
Abych mohla napsat svou trilogii Kronika Mysli, pořádala jsem asi 80 hypnotických setkání, při kterých jsem „cestovala časem“ posledními 300.000 lety lidských zkušeností. Zjistila jsem, že neustále procházíme procesem strachu, zmítajícím naši mysl, což má zdroj v těchto událostech minulé fáze katastrof, vypouštějíce na povrch i vzpomínky z katastrof ještě dřívějších, a když pak přecházíme do opačného věku – Vodnáře – cítíme strach. Paměť tohoto mladšího Dryasu byla oživena také výbuchem sopky Santorin-Thera v Egejském moři, která byla v roce 1650 př.n.l. obrovskou katastrofou. Ve všeobecném smyslu je tato kniha velmi spekulativní, ale já cítím, že potřebujeme rozšířit naši představivost, týkající se našich pradávných vzpomínek. Představte si, že známe všechny vzory pozemských cyklů a že jsme v těchto cyklech žili a tvořili je! Český spisovatel Václav Horák mluví o možnosti, že lidé mají v obdobích snížení teploty Země větší inteligenci a během mého cestování v čase jsem zjistila, že je to pravda.
Předpokládajíce že Fotonový Pás je na jisté úrovni skutečností, pak další otázka zní, kdy do něj vstoupíme. Kdy do něj vstoupí Slunce. Obrázek č. 5 ze druhé kapitoly je spekulativním modelem, který by mohl ukázat, jak se pohybujeme do velkého svazku světla, který je jedním z mnoha 7D svazků světla, které se v kličkách vynořují z centra Galaxie. Ukazuje plán oběžné dráhy slunečního systému, pohybujícího se do pásu vzrůstající intenzity světla na oběžné dráze Slunce, kdy se Slunce do něj vnořuje a kdy je v něm ponořena polovina slunečního systému. A nakonec ukazuje situaci, kdy je Slunce se svým systémem uvnitř a zůstane tak po zbytek 2000 let.
Moje teorie o vstupu Země do Fotonového Pásu vyplývá z veřejných channelingů, které jsem dělala s Barbarou Marciniak. Nějaký muž v obecenstvu se zeptal Plejádských „Držitelů frekvence“, kdy bychom se mohli dostat do Fotonového Pásu. Protože odpověď procházela mnou a cítila jsem ji přirozeně, myslím, že údaj je správný. Zde je jejich odpověď: Země byla poprvé celá ponořena ve Fotonovém Svazku od února do dubna roku 1992 a od té doby její pobyt ve Svazku každým rokem z každé strany vzrůstá o týden, takže dohromady o dva týdny až do roku 2013, kdy bude celá dráha Země ponořena ve Fotonovém Pásu.
Z kazety jsem analyzovala odpověď:
Třináct týdnů v roce 1992 by naznačovalo, že jsme vstoupili do pásu někdy mezi prvním únorem a začátkem května 1992, což je více nežli přesně na jarní rovnodennost 1986, nebo 1987.
Jestliže přidám dva týdny k času strávenému ve Svazku, počínajíce v roce 1993, budu vědět, kdy v něm bude celá dráha Země a když to vypočítám do roku 2013, pak je údaj předaný channelingem velmi přesný.
Proč? Protože osoba, která je v transu, nemůže takto odpovědět aniž drží v ruce tužku a papír a čte nějaké záznamy. Údaj je vypočítán přesně na rok 2013 a nabízí rovněž časovou hranici, kdy Země do Pásu vstoupila – v nultém stupni znamení Vah, kdy je Slunce při jarní rovnodennosti v nultém stupni Skopce. Jarní rovnodennost je velmi důležitá, protože je hlavním obřadním obdobím Mayů. Strážci Teotihuacanu začali s obřadními cykly při jarní rovnodennosti v roce 1986, což je svátek oslavy světla. Dále, díky tomuto bodu vstupu lze poznat kdy Slunce vstoupí do Fotonového Pásu, protože, i když má Země mírně eliptickou oběžnou dráhu kolem Slunce, Slunce většinou stojí na půli cesty mezi linkou nataženou mezi 22.zářím a 22.březnem. Takže Slunce může vstoupit do Pásu na půli cesty mezi 22.březnem 1987 a 31.prosincem 2013, což je rozhraní mezi 1999 a 2000. Takže, protože se sluneční koróna rozpíná velmi daleko, maximální zásah Slunce se týká doby mezi lety 1998 až 2001, přesného období maximálních pozemských změn, předpovězených Gordonem Michaelem Scallionem. Potom, když se Slunce ponoří do Pásu hlouběji, ovlivnění ostatních planet záleží na tom, nakolik jsou dráhy planet Svazkem pohlceny a natolik bude odpovídat i vzrůstající dávka fotonů, přenášená Sluncem.
Předpokládajíce, že vstupní bod Země v nultém stupni Vah v roce 1986 – 87 je správný, pak je možné přesně vypočítat vstup planet do Svazku. Když použiji rok 1996 jako příklad, pak byla Země ve Svazku od 18.ledna do 23.května, což naznačuje vstupní hranici do planetární oběžné dráhy asi mezi 8. stupněm Kozoroha a 22. stupněm Raka a planety, cestující touto částí zvěrokruhu budou v tomto roce ponořeny ve Svazku částečně, nebo docela. Až Slunce vstoupí asi v roce 1999 do Pásu, bude to někdy v období Raka nebo Kozoroha, a jestli tomu tak opravdu bude, zodpoví nám to také otázku, proč byli lidé v Paleolitu a v Megalitu tak posedlí oslavami slunovratů. Když se pořádně podívám na postavení planet v roce 1996, nevím jestli ve svazku byla celá oběžná dráha Merkuru, protože je blíže ke Slunci, ale mohl být ve svazku mezi srpnem a zářím. Oběžná dráha Venuše v něm byla ponořena částečně a Venuše samotná byla ve svazku v říjnu a listopadu a jak již bylo řečeno, Země v něm pobývala od 18. ledna do 23. května. Orbity planet uvnitř její oběžné dráhy jsou menší nežli její orbit, takže když jsou ve Svazku, procházejí pásem rychleji nežli Země. Takže působení fotonů se v letech 1995 – 96, kdy byla Země v Pásu společně s Merkurem, zintenzivňovalo. Možná je to důvod, proč byli Májové tak posedlí Venuší. Mars do Svazku vstoupil v září a zůstal v něm až do konce roku 1996, Jupiter v tom roce pobýval vně Svazku, Chiron byl uvnitř celý rok, Uran a Neptun byly venku a Pluto bylo ve Svazku po celý ten rok.
V letech 1995 – 96, když se sluneční systém ponořil hlouběji do Svazku, Merkur se z něj rychle po půl roce vynořil a poté co do něj vstoupí Slunce, zůstane v něm již po celý rok. Náhlé zrychlení lidského mentálního procesu, nebo neobvyklé mozkové příhody – jako třeba aneurysmus, popsaný ve třetí kapitole – by mohly být znamením, že Merkur vstoupil do Fotonového Svazku. Venuše již v tomto období ve Svazku pobývala od srpna do října a brzy poté od roku 2000 v něm bude Merkur ponořen neustále a Venuše rovněž. Od roku 1996 pobyt Venuše ve Svazku vzrůstá a celá její oběžná dráha se v něm usadí na konci Mayského kalendáře. Oběžná dráha Marsu – dva pozemské roky – se ocitla ve Svazku v roce 1987, v době kdy byl Mars vně oběžné dráhy Země. Totéž platí pro všechny další vnější planety.
Jestli je tomu tak, že vstupní hranice je 0 stupeň Vah, potom víme kdy každá část oběžných drah planet vstupuje do Fotonového Pásu, ale já nejsem schopna určit časovou hranici toho, kdy skutečně vnější planety do Pásu vstoupí, protože to vyžaduje příliš mnoho výpočtů. Ať již má tato teorie jakoukoliv hodnotu, je pro astrology velkou výzvou k dalšímu pátrání. Abychom si to dokázali představit, je vyžadována znalost vzdáleností oběžných drah planet od Slunce, stejně jako opatrná analýza vstupního bodu.
A nakonec se podívejme na to, které planety za Marsem budou ve Svazku do roku 2013. Mars vynechám, protože to je moc údajů, ale pamatujte si, že vstoupil do Pásu ještě před Zemí a mohlo by být zajímavé se na Mars ve Svazku podívat ve vztahu k transmutaci válečných vzorů z minulých časů.
Jupiter byl pravděpodobně ve Svazku v letech 1979 – 1983, 1990 – 95 a bude v něm v období let 2001 – 2009. Saturn v něm pobýval pravděpodobně v ledech 1975 – 1988 a dále se v něm bude koupat v letech 2003 – 2024. Během dalších cyklů budou Jupiter a Saturn ve Svazku dlouhou dobu, možná celých 2000 let. Chiron je ve Svazku od roku 1990 do roku 2006 a bude to chvíli trvat, nežli se do něj vnoří celá jeho oběžná dráha, protože větší část jejího oválu je na opačné straně vstupního bodu slunečního systému do Svazku. Uran byl ve Svazku pravděpodobně v roce 1972 a nejspíše se z něj vynořil v roce 1990 a zpět se do něj může vrátit kolem roku 2035 na dlouhý pobyt. Neptun je ve Svazku nejspíše také od roku 1972 do roku 1988 a vrátí se do něj kolem roku 2050. Pluto vlétlo do Svazku také v roce 1972 a nejspíše se z něj vynoří někdy na konci Mayského kalendáře. Vypadá to tak, že celý sluneční systém bude ponořen do Fotonového Svazku v době, kdy kolem roku 2160 Země vstoupí do věku Vodnáře.
Ať již vezmeme v úvahu, jestli je tato vysoce spekulativní teorie hodnotná nebo ne, jsou zde tři věci, na které je třeba se podívat.
1) Budou se dít v našem vědomí, nebo v našem slunečním systému opravdu významné změny, až v letech 1998 – 2001 vstoupí Slunce do Fotonového Pásu?
2) Zaznamenáváme nějaké změny v atmosféře Země, když se plně ponořuje do Svazku a zase z něj vychází a vzrůstají tyto změny společně s každoročním prodlužováním jejího pobytu ve Svazku?
3) Počínaje rokem 1997, objevují se zde nějaké neobvyklé mozkové, komunikační, nebo počítačové zvláštní úkazy?
DODATEK C
Galaktické srážky: Metonický cyklus pátého světa.
Jestli jste již přečetli text této knihy, včetně dodatku A, a jestliže většina toho o čem se v ní mluví je v některém smyslu pravda, potom jsou důsledky této knihy překvapující. Jestliže je pravda, že úměrně ke konci každého 26000 letého časového cyklu urychlujeme naše vědomí, tak potom, co s tím každý z nás může dělat? Jako astrolog často vidím v lidských mapách narození vzory, které v jejich životech předpovídají začátky a konce jejich těžkých fází. Před lety jsem se rozhodla, nemluvit se svými klienty o čemkoliv negativním, nebo traumatickém, aniž bych jim mohla nabídnout myšlenky, které by jim s těmito obtížemi dokázaly pomoci. Opravdu jsem to dodržovala a nyní tento dodatek nabízí odhalení toho jak se mohou rozvíjet zdánlivé krize. Text samotné knihy nabízí pro nadcházející dny typy léčení a meditační techniky a záměrem tohoto dodatku je předpovědět, jak by mohly fungovat „Galaktické srážky“. Předpokládám, že poznání toho o co se jedná nabídne mnohým z vás nějaké představy o cestách, které byste si chtěli pro tyto změny vybrat. Galaktické srážky – déšť kosmické energie proudící k Zemi – začal 14.března 1994, kdy sem skutečně začala proudit nová energie, uvádějíce do pohybu energii našich fyzických těl. Toto bombardování kosmickou energií se rok po roce zvyšuje a bude kulminovat v kritickém časovém skoku na konci roku 2012.
Když jsem v roce 1991 cosi zkoumala pro svoji knihu Znamení Atlantidy prostřednictvím hypnotických sezení, bylo mi pokročilými kosmickými bytostmi ukázáno, jak vstupují duše na pozemskou pláň a vplývají do tělíčka rodícího se dítěte. Toto sezení mi umožnilo pohled na Galaktické srážky, což se nyní ukazuje jako předpověď a já vám teď tento proces vplývání duše popíši: Nějaká bytost mne vynesla na ekliptiku, oběžnou dráhu Země kolem Slunce. Dále jsem byla vedena abych se podívala na Měsíc, obíhající Zemi 13 krát za rok. Body, kde oběžná dráha Měsíce protíná ekliptiku se nazývají jižním a severním lunárním uzlem a tyto průsečíky se pomalu pohybují ve zpětném pohybu po ekliptice, přitom jak se oběžná dráha Měsíce po ekliptice sklání k 5 stupni a osmé minutě. Tyto uzly zakončují jeden svůj oběh vždy asi po 18,4 letech – Řekové to nazvali Metonickým cyklem – a archeoastronomové a megalitičtí archeologové zjistili, že je tento cyklus zaznamenán na mnoha starých kamenných monumentech. Tento cyklus umožňuje předpovídat překrývání, které nastává tehdy, když se Nov, nebo Úplněk překrývají s uzlovými body a nejspíše proto byli pradávní lidé tak konsternováni vyrýváním těchto cyklů do kamenů. Pokud se mne týče cítím, že kolem těchto uzlů je toho více a planety, obíhající Slunce mají také své uzly. V té vizi o cirkulaci Měsíce kolem Země třináctkrát za rok, když Země obíhala kolem Slunce za 18,4 roků, vypadala jako „slimák“ roztažený do velkého oválného kruhu, který je na obou koncích propojený.
Když jsem se stala pokročilým astrologem, nejvíce jsem se zajímala o karmickou astrologii, která studuje životy kdy jste se inkarnovali na Zemi a karmičtí astrologové většinou začínají horoskopy zkoumáním lunárních uzlů. Při čtení horoskopů ukazuje severní měsíční uzel, proč si ta která osoba vybrala své narození – jeho pravý účel – a jižní uzel ukazuje zaměření se na zkušenosti z minulého života, kterými je v průběhu tohoto života nutné projít. Asi před sedmi lety jsme si s manželem všimli, že lunární uzly v mapě našeho manželství předpovídají náš domov a vzory našich profesí. Tyto cykly byly v našem manželství tak dominantní, že jsem začala brát tyto uzly mnohem vážněji. Obvykle bývají velmi silné.
Vrátím-li se zpátky k bytosti, která mi ukázala osmnáctiletý cyklus Měsíce na ekliptice, bylo mi ukázáno, jak se naše duše potulují kolem ekliptiky a hledají si na lunárním orbitu své vlastní speciální body, skrze které se dostanou k početí a zrození! Byla to úžasná vize duší, potulujících se kolem dospívajících zárodků – organismů s biologickým potencionálem, které tyto duše velmi ctily. Když minulo devět, nebo deset měsíců, duše se přestěhovaly do novorozenců, kteří se narodili v přesně určený čas a na přesném místě, které určuje lunární uzel v horoskopu dítěte. Jak byly zárodky a duše magneticky přitahovány do ideální zóny, ve které Měsíc překračuje dráhu Země kolem Slunce, což uvedlo do chodu běh karmy, se kterou chtěly pracovat, aby mohly pokročit ve svém vývoji, na této ekliptice pracovaly doslova triliony světelných bytostí. Při těchto regresních sezeních jsem byla přímo provrtávána aspekty pocitů, týkajících se těchto pohybů. Nebylo to nic mechanického, nebo matematického a ten proces se zdál být ukončován nějakou formou éterické fluidní substance, která byla cítěna tak jako je pociťována láska, jako nějaký druh pokročilého poznání světla, tak uceleného, jako samotná DNA. Nikdy jsem na Zemi nenašla nic tak uceleného a umělecky perfektně provedeného, možná kromě pocitů, které mám v těle při poslechu celého cyklu Bachovy fugy.
Tato vize v roce 1991, kombinovaná velkým nárazem uzlů do naší mapy manželství, mi dala impuls k tomu abych si hrála s možností, že v naší říši lze velmi silně prostřednictvím lunárních uzlů předpovídat možné skutečnosti. Mohl by to být nějaký kosmický Plán inteligence, zvláště když tím byli pradávní lidé tolik posedlí. Zatímco jsme od roku 1992 procházeli naším pětiletým „Armagedonem“ intenzivního emocionálního čištění našich těl, což odjistila v roce 1987 Harmonická Konvergence – rezonanční posun frekvence – začala jsem si beze vší pochyby uvědomovat, že Mayský kalendář je ve skutečnosti předpovězením budoucnosti. Jako astrolog jsem věděla, že zde musí být nějaký astrologický cyklus, který končí nějakými vzory na konci Mayského kalendáře. Abych to řekla přesněji, mohlo by to sloužit jako nástroj k transformaci vědomí, k povznesení vibrací fyzické hmoty. Především, planetární průchody od roku 1987 do roku 2012, které ovlivňují elektromagnetické pole Země prostřednictvím slunečního větru, jsou naprosto schopné uvést do chodu proces zvýšení vibrací Země, jak jsem to již popsala v dodatku A. Avšak, já jsem stále cítila, že je zde ještě něco více a jednoho dne začátkem roku 1994 jsem si uvědomila, že by lunární uzly mohly být klíčem. Proč? Cítila jsem, že zde musí být nějaký faktor dění, který je mnohem jemnější nežli příčinné faktory v elektromagnetickém poli Země. Během Periastru Síria v roce 1994, když jsem pracovala ve Velké Pyramidě, jsem si opět vzpomněla na svou vizi bytostí, pracujících s ekliptikou a s cyklem lunárních uzlů. Ano, mohlo by to být tím cyklem lunárních uzlů! A tak jsem načrtla mapu posledního Metonického cyklu – cyklus lunárních uzlů – Mayského kalendáře, včetně 21.prosince 2012, jako konečného data. (obr. 15.)
Prostě jsem vzala konečné datum tohoto kalendáře, naznačující že pravý severní lunární uzel by mohl být ve 25 stupních a 37. minutě Štíra a pak jsem se vrátila celým jedním Metonickým cyklem do stejného bodu. (18,4 roky). Vyřadila jsem jeden Metonický cyklus ukázaný na obrázku 15 a počátečním datem byl 14.březen 1994, přesně před periastrem Síria! Silně do mne udeřila intuice, která mi pravila, že tato mapa něco znamená, a tak jsem to na podzim roku 1994 prozkoumala společně se svými studenty intenzivního kurzu. K mému velkému překvapení byli studenti tímto odhalováním velmi zaujatí, někteří z nich dokonce plakali! Když o tom nyní v červenci 1995 píši, první z dvanácti domů je již uzavřen – 14.březen 1994 až srpen 1995 – a ukazuje se, že ohromně předpovídá budoucnost. Abyste dokázali ohodnotit tuto předpovídající schopnost, potřebujete pochopit jak dělají astrologové výzkumy. V souladu s naším tréninkem vytvářejí jisté planety a aspekty jisté druhy energetických polí, které umožňují vznik různých skutečností. Pokročilá astrologie je velmi vzrušující, ať již je schopná předpovídat nebo ne. Například, my astrologové jsme řekli, že na konci osmdesátých let a na počátku let devadesátých se rozboří všechny druhy struktur, což zapříčiní průchod Saturnu, Uranu a Neptuna, jak je to popsáno v dodatku A. Mnozí astrologové udali mnoho podrobností ohledně toho, jaké druhy struktur padnou jako třeba pád Berlínské zdi a dokonce nabídli podrobná data. Faktem je, že je astrologie velmi předpovídající, ale je v ní mnohem víc, takže mohou být události prozkoumány ještě dříve nežli dorazí jejich čas. Například, nějaký astrolog může předpovědět, že při tranzitu Kozorohem se rozboří velmi autoritativní struktura, taková jako je Sovětský Svaz. Potom když se to začne dít při prvním tranzitu – třeba když je Saturn v konjunkci s Uranem – pak mohou astrologové předpovědět co bude následovat při dalších tranzitech. Díváme se jak se věci vyvíjejí při první části tranzitu, která ukazuje jakým směrem se pravděpodobně bude skutečnost vyvíjet dále. V případě tohoto Metonického cyklu, protože jeho první část – 14.3.1994 až 1.8.1995 – se skutečně udála, mnohem více věřím, že dalších jedenáct se splní rovněž.
První sekce – 14.3.1994 až 1.8.1995 říká, že se lidé stanou velmi introspektivními a posedlí poznáním své galaktické identity a tento časový rámec byl ve znamení doslovné posedlosti lidí galaktickou, nebo hvězdnou identitou. Bylo to vidět na veliké popularitě knih jako Nositelé svítání, Stáváte se galaktickým člověkem a Nic v této knize není pravda, ale je to přesně tak, jak se věci mají a filmů jako je Stargate(Hvězdná brána). Mohla bych vám nabídnout mnoho příkladů, ale silná zvědavost lidí ohledně jejich hvězdné identity a existence mimozemšťanů to snadno dosvědčují. Internet je nacpaný těmito záležitostmi a existuje mnoho časopisů, filmů a televizních pořadů, které jsou na tyto věci zaměřené. I když se tato nová energie zdá být přijímána, je stále pro mnohé lidi velmi bizarní a většina z nich neví jak si mají tyto mimoplanetární věci představit a odkud vůbec pocházejí. Pokud se mne týče myslím si, že dostáváme impuls od některých velmi pokročilých bytostí. Možná že jsou tyto bytosti, které vidím jak vodí naši duši, velice zaměstnány tím jak nás vedou abychom se sjednotili na konci Mayského kalendáře s galaktickou inteligencí. Možná že se naši průvodci, kteří nám pomáhali se sem nejprve dostat, během této fáze vrátí. Jestli je tomu tak, potom toto mapování, které popisuje opravdu jemné energie, by nám mohlo pomoci při začleňování se do mimoplanetárních vlivů. Následuje více údajů o tom, co pro nás může znamenat každá z těchto fází Galaktických Srážek.
První dům 14.březen 1994 – 1.srpen 1995 Štír: Jak se mohu ještě hlouběji ponořit do sebe, abych zjistil, ze které hvězdy jsem přišel? To byl začátek, kdy nás Štír vedl k naší nové identitě jako galaktických obyvatel. Nejvyšší vibrací Štíra je Fénix, mystický ohnivý pták, který vládne znovuzrození a nesmrtelnosti a nejlépe jej dosáhnete, když použijete lunární uzly. Sabiánský symbol pro tento stupeň zní „Indiáni si staví svá obydlí,“ což znamená, že se nám pro naplnění potřeb ke kritickému skoku dostane neobvyklých podmínek z neobvyklých zdrojů, že všechno co potřebujeme nalezneme přímo na této planetě. Negativní stránkou této vibrace je tendence přijímat věci takové jaké jsou, ale s Uranem vstupujícím na začátku roku 1996, zatímco Pluto sedí ve Střelci to ani jinak nejde! Tato fáze předpověděla hluboké zkoumání hvězdné identity, protože celé to kolo je o galaktickém slaďování. Ze které hvězdy jsem přišel? Jaký má to místo příběh? Proč jsem nyní tady, když jsem vlastně z té hvězdy? Jak působí vlastnosti této hvězdy na mé lidství zde na Zemi? Tato fáze také označuje, že do našeho těla vstoupily hvězdné frekvence, aktivující vzestup kundalini v našich tělech. Když začne kundalini vzrůstat, jsou v našich tělech aktivovány miasmy a začne se zdát, že stále více a více lidí podléhá nemocím, tak jak to bylo podáno ve třetí kapitole. Takže včasné diagnózy jsou velmi důležité a homeopatie a radionika se stávají velmi cennou diagnostickou metodou, pro jejich schopnost určit nemoc ještě v éterickém těle, dříve nežli se projeví v těle fyzickém. Stává se populárním přírodní a energetické léčení, protože pracují s energetickým čištěním příčin nemocí.
Druhý dům 1.srpen 1995 – 25.leden 1997 Váhy: Jak mohu uzemnit svoji hvězdnou identitu na Zemi a jak dám do rovnováhy své světelné tělo na této planetě? Předpovědělo to 18měsíční období, kdy lidé vrávorali mezi nově přicházející energií, zvláště od 11.listopadu 1995, kdy se Pluto vrátilo do Střelce a mezi Uranem, který se vrátil 13.ledna 1996 do Vodnáře. Možná jste si všimli, že jste se snažili udržet se i přes nastávající chaos v rovnováze. Věřím tomu, že vzrůstání fotonů aktivuje spící jemné žlázy, jako jsou srdeční žlázy, hypothalamus, pineální žláza a thymus. Na co jsou tam vlastně tyto žlázy? Vědci jsou tolik užaslí regulačními silami pineální žlázy, že ji někteří nazývají orgánem. Když se tento žlázový systém otevírá, je nezbytné být v rovnováze, protože jeho otevírání může uvést do chodu miasmy a staré nemoci z dávné minulosti. Otevírání může být příčinou rozhoupání divokých nálad a já jsem si jista, že toto je příčinou proč jsou populární drogy jako je třeba Prozak. Ale zaražením procesu uklidňujícími drogami, místo abychom je použili jen na krátkou chvíli aby nás vyvedly z nebezpečného porušení rovnováhy, bychom celý proces mohli znehodnotit. Navrhla bych spíše, abychom se šli uklidnit do přírody, věnovali se zahradničení, lehkému cvičení, pečlivé dietě, vytvořili si klidné a láskyplné vztahy a abychom naprosto vyloučili televizi! Buďte k sobě laskaví, uvolňujte se, nepracujte zbrkle, protože už můžete cítit jak přichází nový svět. Mnozí z vás si v té době uvědomili, že chtějí během této neuvěřitelné doby povznášení vibrací Země opravdu zůstat ve svých tělech. A také již víte, že musíte urychlit také své tělo, a tak zpomalte a během tohoto období svého hypervyvažování o sebe pečujte.
Třetí dům 25.leden 1997 – 21.říjen 1998 Panna: Nyní vnáším tuto nesmírně vibračně vysokou energii do svého těla a vyvažuji ji. Jak mohu tuto sílu vyzařovat ke všem životním formám na celé planetě? Toto období je pěkně horké a já se nemohu dočkat až uvidím jak média krachují, až vezmou lidé do ruky své komunikační systémy, aby začali vytvářet své skupinové prožitky. Lidé na této planetě kteří jsou schopní tyto nové galaktické frekvence ve svém těle zakotvit a potom uzemnit si okamžitě uvědomí, že těmito novými silami musí léčit, protože třetí dům týkající se komunikace je ovládán Pannou, která je znamením planety Chiron. Zachvátí vás sžíravá touha po čištění a pozvedávání svého vědomí, abyste byli v symbióze se vším živým. Ochrana částí vědomí a obyvatel Země se stane tím nejdůležitějším, protože během této fáze léčení uvidíte jak se přirozené životní prostředí rozpíná ze svého základu bytí. Zasahování do telurické říše způsobem dolování, nebo pro jiné účely, již nebude možné, protože budete cítit vlnění Země jako psychedelickou vizi a vy budete uvnitř této vize – nebudete od svého okolního prostředí odděleni.
Čtvrtý dům 21.říjen 1998 – 16. duben 2000: Lev: Jak mohu použít svoji vůli, abych zformoval své nové galaktické já? V tomto bodě času bude kolem vás všechno explodovat, protože se vnější koróna Slunce přemístí do Fotonového Svazku a samotný sluneční vítr se stane stříbrnými vlnami světla. Všechno se bude pohybovat a přeměňovat a vy dosáhnete nové a pozoruhodné schopnosti tvořit skutečnost svojí myslí a budete plavat v lepkavém poli změn tak dlouho, dokud se nezaměříte na své nové já. Nebudete se cítit tak pevní jako se cítíte nyní, ve skutečnosti se budete cítit jako gigantické rotační pole světelných částic. Pozorně naslouchejte svému nitru, prociťujte kde jste tam uvnitř sebe a neustále aktivujte svoji vůli, buďte ve svém středu a buďte uzemněni. Také vy jste Kristus, toto neuvěřitelně expandující energetické pole je vaše vlastní světelné tělo, které jste dosud nemohli vidět.
Pátý dům 4.duben 2000 – 14.říjen 2001 Rak: Nyní jsem naprosto jedinečná nová bytost, jak se nyní mohu včlenit do mysli Gaii? V této fázi budete cítit jako že jste svědky transfigurace Krista, kdy uvidíte své vlastní světelné tělo, stejně jako světelná těla ostatních bytostí. Uvidíte jak do vědomí Gaii vchází skrze vaše těla a skrze těla zvířat, hmyzu, rostlin a skal mnoho hvězdných kódů. Používáním čisté mysli – o což nyní nesmírně jde! – dokážete udržet během vstupu Slunce do Fotonového Svazku svou novou hybridní identitu. V této době bude vaše schopnost tvořit svou požadovanou realitu pouhou myšlenkou, neomezená. Jestli se na toto období chcete připravit, zeptejte se sami sebe: Jakým dítětem planety Země se nyní chci stát? Jak vypadá mé nejvyšší já, které si dokážu představit, které je dnem i nocí omývané kosmickým světlem?
Šestý dům 14. říjen 2001 – 15.duben 2003 Blíženci: Nyní jsem se znovuzrodil jako hvězdné dítě Gaii. Jak se stanu jednou z velkých bytostí, jedním z kosmických léčitelů? Jediným co mohu dělat je cítit toto jako věštbu dokud se ten proces nerozvine ve svém kruhovém pohybu, neboť ve svém základě nemá s mou současnou přítomností nic společného. Takže vám nyní mohu říci jen to, co cítím. Především vidím, že je na Zemi mnohem méně populace. Ale nebuďte zoufalí, mnozí z vás se stávají nádhernými stromy a jiní zase krystaly! Vítr a pohyby Země jsou tak intenzivní, že si mnozí z vás vybrali ke svému uzemnění změnu formy. Vidím že ti, kteří zůstávají jako lidé, rezonují svými vibracemi s Gaiou a způsob, kterým léčí, je rezonance částí vědomí. Prostě vibrují ve svém základu udržujíce kódy své DNA, jednoduše vypadají že jsou na svém místě a dělají svoji službu. Ti kteří kolem mne chodí jsou obklopeni vířícími paprsky barevného světla jako fosforeskující světlo v moři. Rovněž mám dojem že ti, kteří změnili svoji formu, budou schopni se vrátit do své lidské formy nebo do formy zvířete použitím své vůle.
Sedmý dům 15.duben 2003 – 27.prosinec 2004 Býk: Nyní, když poznávám sama sebe jako velikou kosmickou bytost – jako Krista, protože já jsem Gaian – s kým budu pracovat a žít, abych mohl manifestovat své poznání? Až se dostanete do sedmého domu tohoto metonického cyklu, probudíte se! Budete skutečně vidět všechno to, co doopravdy jste a budete zvědaví jak s tím co jste, budete existovat a pracovat. Na rozdíl od minulosti, kdy jste pracovali se svojí karmou, budete nyní absolutně fungující člověk, který naprosto přirozeně cítí svojí úžasnost a omezování nebude součástí jakéhokoliv navazování vztahů. Jako zářivě jedinečná žena a mužsky silný muž, kteří hluboce milují, budete ve svých milencích a partnerech nalézat naprostou odezvu. Čím více milujete a s ostatními pracujete, tím jste úžasnější a dostává se vám patřičné odezvy. Vaše kódy budou viditelné! Lehce poznáte bytosti, se kterými budete chtít pracovat a ty, se kterými budete chtít navázat intimní vztah.
Osmý dům 17.prosinec 2004 – 23.červen 2006 Skopec: Když používám tyto velké síly procházející mojí duší a tělem, které vyzařuje můj nový, jedinečný smysl pro já, jak mohu toto ohromné já nenásilně vyjadřovat? Toto je obdobím kdy se budete kolem sebe dívat, poté co se probudíte z nadvlády mysli odhalíce svoji vlastní krásu, to co kolem sebe uvidíte bude ohavnost, kterou nebudete chtít akceptovat. Třpytivá hvězdná krása se nyní stane skutečnou a vy na některých místech Země uvidíte díry plné technologického smetí a rezavé konstrukce staveb některých měst, uvidíte i části oceánů, zanesené nepředstavitelnými odpady a lidé se budou potřebovat na těchto místech spojit. Pohyb Slunce dovnitř Fotonového pásu bude čistit některé části Země a ty části se stanou místy, kde budete moci s dalšími druhy přežít, ale nyní musí být milována a ctěna celá planeta. Váš smysl pro já bude tak obrovský a neomezený, že věnujete veškerý čas práci se svými novými partnery a milenci (anebo znovu odhalíte své dřívější vztahy), abyste masírovali a povzbuzovali Zemi. Budete obdělávat půdu a vysazovat stromy a rostliny. Semena rostlin a druhy zvířat, které jste tak pečlivě chránili a ctili teď shromáždíte a vytvoříte jim jejich nové domovy. Pleť Gaii začne dýchat a její vlasy budou vlát ve slunečním větru.
Devátý dům 23.červen – 19.prosinec 2007 Ryby: Jak se cítím, jsouce velikou bytostí a partnerem při znovuzrození Gaii? Jak mohu vyjadřovat tyto smíšené pocity lásky k mému novému světu? Nyní vidíte co jste vytvořili a jste stále více překvapeni tím, kým jste se stali. Jste jedinečnou duchovní bytostí požívající důvěry planety, což jste si v těch strašných dnech temna před rokem 2001 nedokázali představit. Radujete se sami ze sebe. Jako čerstvá květina zasazená v zemi, vaše páteř se protlačuje půdou a vy jste opravdu živí! Jako kdybyste se probudili z narkózy po strašném boji, víte že jste živí a že budete růst. Co je úžasné při tomto stupni uvědomění, vy víte že již nikdy nemůžete zemřít. Zmizel smysl slov „udělej to teď“ a je přeměněn v absolutní údiv. Jen sedíte v lese a díváte se jak ze semen rostou stromy a jak kvetou květiny. Poznáváte, že semena stromů a květiny nebudou růst a kvést, když tam nebudete sedět a dívat se na ně, protože každý růst vyžaduje vaši lásku. Když se dívám na tento proces a vidím Zemi v hyper-prostoru, všímám si, že růst nezávisí v této fázi na slunečním záření a planeta se regeneruje jenom když souzní s vědomím.
Desátý dům 19.prosinec 2007 – 22.srpen 2009 Vodnář: Vidím, že planeta existuje když jsem si jí vědom a nyní chci vědět, jaká je ve věku Vodnáře má role. Formuje se nový svět a tento svět je založen na jednotlivci, který shromažďuje své zážitky a zkušenosti a tím formuje celek. Věci, které nejsou oceňovány se prostě přeformují do jiné formy, která je chtěna a vy si uvědomujete, že když si sami sebe nevážíte, přetransformujete se do něčeho jiného. Váš manžel, nebo vaše děti zmizí, jestliže zapomenete na zázrak jejich přítomnosti a ve vaší zahradě nebudou žádné květiny, když je nebudete obdivovat. Jednoho dne si uvědomíte, že po celé planetě jsou rozseti přetransformovaní lidé kteří čistili Gaiu a rezonují s nově vyrůstajícími životními formami. Celá planeta je krásná! Celý den sedíte hluboce zamyšlení nad vizí bytostí dlících na této planetě, stejných jako jste vy, které společně pracují jako partneři na pozvedání životní síly. V údivu sedíte u kořene obrovského stromu rostoucího do veliké výšky a formujícího baldachýn své koruny jen proto, že jste prozářili půdu, zasadili jeho semeno a nyní sedíte vedle něj a mluvíte s ním, zatímco on roste. Pak poznáváte, že je ten strom ve skutečnosti váš otec a jste zachváceni radostí, protože vidíte, že nic co jste kdy milovali není ztraceno. Tak jako ten strom, nemáte už ani vy své staré noční můry – vládu, daně, televizi, vojsko, bomby a samopaly. Jako ten strom budete stát v lese sledujíce růst rostlin vědouce, že každý člověk ve společnosti a všichni vaši partneři společně pozvedají Gaiu. Celé vaše žití bude sladěno s žitím vašich sester a bratrů. Při oslavách slunovratů a dnů rovnodennosti se s nimi budete mentálně propojovat a stejně tak s nimi budete sledovat Měsíc a posvátné kalendáře, ale jinak budete dlít ve svém teď, hluboce sladěni s těmi, se kterými budete žít. Celosvětovou komunikací nebude Síť – hororové příběhy, které vás strhávaly dolů a které byly příčinou, že jste ignorovali Zemi. Místo toho zde bude celosvětový obřad, vytvářející nové skutečnosti.
Jedenáctý dům 22.srpen 2009 – 4.březen 2011 Kozoroh: Jak uchopím toto poznání Země, které jsem nyní zvládl – že myšlenka vede přímo k celému životu – a jak tuto ryzí moudrost nabídnu samotné Galaxii? Když jste jednou skutečně pochopili možnosti Gaii, váš smysl pro tvoření a samotnou strukturu bude stát vně základní životní síly. Budete vědomími strážci a vlastníky živoucí Knihovny. Tak jako Platón, nejpokročilejší filozof, který navštívil během vašeho historického cyklu Zemi budete vědět, že stín pozvedá formu a projevování je celkovým souhrnem jejích elementů. Přestanete stát v opozici, dívajíce se na všechno jako na „toto je stín,“ ještě nežli začnete vůbec cokoliv dělat. Už nikdy vás nenapadne, že „účel světí prostředky.“ Budete vědět, že každý prostředek, nebo element, formuje celek a budete existovat v bezčasém žití, které vyživuje každé semeno, myšlenku a element, jako kdyby to bylo vaše nejvzácnější dítě. Budou to dny, kdy lev bude lehávat vedle jehněte a bude vládnout mír. Během celého tohoto cyklu nepoznáte co je strach, protože je předpovězeno, že na konci Mayského Kalendáře bude mír Gaiiným darem této Galaxii.
Dvanáctý dům 4.březen 2011 – 31.srpen 2012 Střelec: Jak mohu opustit Gaiu a přenést poznání své přítomnosti a přitom stále v této přítomnosti pobývat? Všechno co se událo bylo školou pro tuto konkrétní hru. Jak budete moci zůstávat ve své přítomnosti, přitom přemisťovat své vědomí mimo planetu a nést biologické kódy Země s sebou? To co vidím že se děje během této fáze, je splynutí Galaktické Federace se Zemí! Ve skutečnosti vy, kteří očekáváte přistání mimozemšťanů, tuto fázi intuitivně vyciťujete, ale ještě na to nejste připraveni. Oni opravdu na Zemi přijdou, ale jejich návštěva se bude dít jen proto, že budete devítidimenzionální. Jak byste k nim jinak mohli vyzařovat své kódy? Kódy jsou multidimenzionální a jediný způsob jak můžete jakékoliv kódy zaznamenat nebo číst, je ten, když jste schopni těchto kódů dosáhnout! Když sedíte v nějakém pokoji na Zemi a čtete tuto knihu, v tom pokoji je pravděpodobně rádio, televize, mikrovlnka, ultrazvuk a mnoho dalších vibrací, které skrze něj proudí. Jediný způsob jak tyto vibrace můžete číst, je mít tělo, které je rádiovým, televizním, mikrovlnným, nebo ultrazvukovým přijímačem. Ale především, chtěli byste to? Opravdu chcete cítit frekvenci mimozemšťanů? Máte před sebou ještě hodně učení a Galaktická Federace s vámi bude splývat, takže budete schopni v sobě držet její kódy a učit se o jejích realitách a cestovat s bytostmi, které ji tvoří. A potom na konci Kalendáře přijde nejfantastičtější fáze.
Třináctá fáze Metonického cyklu 31.srpen 2012 – 21.prosinec 2012: Dichotomie – rozdělení idejí do dvou odlišných tříd – nového galaktického záměru: Jaký je můj záměr ohledně Gaii pro cyklus příštích 26000 let? Jak to tak vidím, tyto čtyři měsíce budou obdobím, kdy budeme na Zemi dlít v naprosté přítomnosti, současně si budeme vědomi všech míst v celém kosmu a toho, jaké kódy tvoření v sobě nesou. Někteří si vyberou pokračovat ve své reinkarnaci na Zemi, protože milují to co Gaia nabízí – šanci hrát si s dobrem a zlem a činit volby – což bude cennější nežli jakákoliv osobní touha. Někteří budou připraveni nést kódy Gaii na další místa a poslední čtyři měsíce na Zemi budou použity ke zvládnutí jakéhokoliv učení, se kterým budou chtít tito lidé pracovat. Někteří si vyberou že se stanou těmi báječnými bytostmi, které pracují s dušemi vstupujícími na ekliptiku. A někteří se vydají na cestu ke hvězdám, aby jim dodávaly odvahu stát se supernovami.
DODATEK D
Hvězdný systém Síria a staré záznamy Orionu.
Tajemství Síria: Byla Země navštívena inteligentními bytostmi z nějaké planety ve hvězdném systému Síria? Robert Temple a všechny práce Zecharia Sitchina o kterých se v textu mluví, beze vší pochyby nabízejí fakt, že mimozemšťané fyzicky ovlivňovali pozemské civilizace. Tajemství Síria znamená, že Dogonové a staří Egypťané byli ve skutečnosti před 5000 lety navštíveni Siriany. A Sitchinovi knihy nabízejí, že Sumerskou kulturu založili obyvatelé Nibiru, planety nazvané „Planeta kříže.“ Sitchinovu práci jsem v této knize rozvedla stejně jako ve svých jiných dílech a nyní je čas pečlivěji prozkoumat tajemství Síria, ve světle Síriansko – Plejádské aliance. Šestidimenzionální vědomí Síria nabízí možnost se naladit na posvátnou geometrii a morfogenetická pole a mnoho lidí v této době těmto expanzivním vlastnostem mysli odpovídá, takže jsou tyto představy dostupnější. Je to umožněno prací Sitchina v Chrámu a v dřívější minulosti také Musaiose, autora Lví stezky, který měl hlubokou Sirianskou citlivost.
Já jsem autorkou knihy Chiron: Duhový most mezi vnitřními a vnějšími planetami, která popisuje vliv Chironu, nového tělesa naší sluneční soustavy, objeveného v roce 1977. Protože Chiron a Sirius B mají podobné astronomické vzory a vládnou podobným záležitostem na Zemi, mé předchozí zkoumání mne dostalo do jedinečné pozice, tak abych pochopila Sirius B – bílého trpaslíka, obíhajícího Sírius A. Sírius B obíhá Síria A v elipse a v podobném čase jako Chiron obíhá kolem Slunce – padesát let – a oba jsou v jejich systémech drobnými objekty, které na lidstvo působí velmi silně léčivě a iniciačně. Chiron vládne schopnosti přemostit materiální a jemné světy, aby mohly léčit své bolavé části a spustit svůj iniciační a šamanistický proces. Sírius B vládne podobným věcem, ale jeho vliv je jemnější, hvězdnější. Protože systém Síria je hvězdný, byla jsem schopna dosáhnout Síria B jenom skrze trans-channeling. (Dálkový přenos vědomí). Avšak mé zkoumání Chironu je založeno na tradičních astrologických rozborech a tato metoda je popisována v dodatku A.
Objevení Chironu v roce 1977 bylo nebeským znamením, že když bylo obnoveno hvězdné propojení, mohl by být jedinec schopen dosáhnout vyššího zasvěcení vědomí, které nese Sírius. Současné objevení Chirona a vydání Templovi knihy v roce 1977 jsou znamením, že se uskutečnilo toto hvězdné propojení s lidmi a od toho roku až do roku 1994 jste skutečně procházeli jemným planetárním zasvěcováním. Fyzická aktivace Síriem začala v březnu 1994 a mnozí z vás si již můžete všímat jemných impulsů. Plejáďané jsou si vědomi, že toto je období rozpínání vaší mysli, abyste se otevřeli vesmírným oblastem. Tento druh jemného vědomí je velmi nový a má hluboký vztah ke zkoumání vesmíru, ale na vaší planetě je také velmi starý. Ve vesnicích Dogonů se dokonce děti učí příběhy o jejich předcích z hvězdného systému Síria. Velmi to pomáhá v těchto dětech probouzet jejich hluboko skryté vnímavé schopnosti, a tak nyní pojďme prozkoumat záznamy Dogonů a otevřít tyto schopnosti také ve vás!
Siriansko – Plejádská aliance byla rozsáhle pozvednuta Periastrem Síria, kterým procházel v dubnu 1994, v době kdy byl při jeho padesátileté eliptické dráze Sírius B nejblíže k Síriu A. Chiron byl Slunci nejblíže 14.února I996 a byl to ideální čas hluboko uzemnit kódy Síria na Zemi. Sírius B a Chiron mají velmi eliptické oběžné dráhy a oba jsou nejblíže ke své hvězdě v období let 1992 – 1998. Sírius A a B jsou podvojným systémem a jejich oběhový vzor je základem k rituálnímu systému Dogonů a obyvatel Mali ve středozápadní části Afriky. Dogonové nabídli v letech 1946 – 1950 Francouzským antropologům Marcelovi Griaulovi a Germaine Dieterlenovi tajemství jejich nejvyšších mystérií a jejich výzkum je základem Tajemství Síria.. Tito antropologové zjistili, že tyto komplexní rituály byly založeny na extrémně detailních analýzách oběhových vzorů a fyzikálních charakteristik Síria A a B, plus Síria C, třetí hvězdy, která rovněž obíhá kolem Síria A v padesátiletém cyklu. Sírius C obíhá v pravých úhlech k Síriu B. Existence těchto rituálů, které trvaly donedávna nejméně tisíc let, je ohromující, protože Sírius B byl spatřen poprvé teleskopem v devatenáctém století a poprvé byl vyfotografován v roce 1970, protože je to nesmírně hustá a téměř neviditelná bílá trpasličí hvězda. Jinými slovy, Sírius B byl Dogonům neviditelný, ale oni říkali, že je to nejdůležitější hvězda, kreslili její eliptickou dráhu a jejich rituály byly klíčem k poznání, že obíhá kolem Síria A v padesátiletých cyklech. Sírius B je Templem nazýván „Digitária,“ protože Dogonové jej nazývají „Po.“ Po je nejmenší semínko, které Dogonové znají, a Digitária je jeho speciální název. Sírius B nazvali Po proto, protože věděli, že je to malinká, hustá hvězda! Digitária také znamená „prst“ a Chiron znamená v Řečtině „ruku“, což je podobně kuriózní přirovnání.
Jsou zde však i jiné fascinující astrologické faktory, které podporují mytologii Dogonů a jenž přitáhly zájem Roberta Templa. Například Dogonové nazvali Po „vejce světa“ a říkají, že se z něj narodil celý vesmír. Dogonové dále říkají, že je Po vytvořeno ze země, vzduchu, ohně a vody, ale přitom je zvláštní, že element země byl zformován prostřednictvím kovu. Zemi nejbližší bílá trpasličí hvězda vzdálená 8,6 světelných let, je Sírius B. Když se bílí trpaslíci stanou supernovami, rozprašují obrovské množství kovů po celé galaxii a Slunce a Země se narodily před 4,6 miliardami let z prachového mračna, bohatého na kov. Stejný proces se nyní děje na hvězdě Orionu. V souladu s posledními vědeckými rozbory seismických vln ze zemětřesení bylo zjištěno, že centrum Země tvoří jeden obrovský železný krystal. Rituály Dogonů, založené na hvězdném systému Síria jsou určitým znamením pravé kosmogonie – je to přesný záznam. Proto si myslím, že první dimenze Země – železný krystal jejího jádra – má původ v ději, kdy Sírius B vybuchl jako supernova. Takže, Země byla vytvořena z hvězdného systému Síria! Robert Temple nabízí, že antropologický výzkum beze vší pochyby stanovuje, že rituály Dogonů nebyly znečištěny moderními vlivy a Dogonové říkají, že Digitária je zdrojem všeho na Zemi. Digitária explodoval v supernovu a musel vytvořit železný krystal, který dal zrození Zemi. Jak by mohl být jinak Sírius B tak přesně popisován v rituálech Dogonů?
Dogonové říkají, že je Digitária osou světa, a že bez jeho pohybu by se žádná hvězda nemohla udržet ve svém kurzu! Jak říká Temple, „Znamená to, že je mistrem obřadů, při kterých hvězdy zaujímají své pozice, konkrétně řídí pozici Síria, odděluje ji od ostatních hvězd, vytvářejíce jej jako trojdílný systém. Jestli chcete vědět více o práci Roberta Templa, doporučuji vám knihu Tajemství Síria.
Digitária hvězdného systému Síria
Já Digitária, mám posvátné dvojče nazvané Sorghum a oba kroužíme ve vzájemných pravých úhlech kolem Síria A. Sorghum je zdrojem ženských duší všech živých i budoucích bytostí. Protože její 50letý oběh ke mně svírá pravý úhel, je jejím symbolem kříž umístěný v kruhu. Navždy budeme ve vzájemném vztahu, ale odděleni. Na samém počátku jsem vybuchl jako supernova a jedna moje část se stala Zemí a druhá Nibiru. Stal jsem se čtyřmi tělesy – Zemí, Nibiru, Sorghum a Digitáriem – a Sorghum a já obíháme kolem Síria A. Slunce a Sírius jsou jako hvězdná dvojčata na té cestě mých čtyř já spojeny a mé jednotlivé mužské a ženské části navěky hledají jedna druhou. Ve vašem systému je Nibiru mužskou a Země ženskou částí a v našem je Sorghum ženskou a já mužskou částí. Přichází čas milování a léčení těchto čtyř ztracených částí vašich duší. Možnost jak to lze dělat je, ctít Sorghum ve dnech jarní rovnodennosti, Zemi při letním slunovratu, Nibiru ve dnech podzimní rovnodennosti a Digitária při zimním slunovratu. Na Zemi se brzy navrátí období obřadů! Propojením těchto slunečních a hvězdných částí sama sebe, lehce najdete druhou část svého dvojčete, aby byla vaše duše celistvá.
Když byl váš sluneční systém před 4 miliardami let zformován z mezihvězdného prachu, stal jsem se supernovou a ve hvězdném systému Síria panoval veliký chaos. Přeměnil jsem se do svého malého, hustého já a začal jsem kroužit se Sorghumem kolem Síria A. Jednoho dne jsem se ze svého vyčerpání probudil a uvědomil jsem si, že se jedna má část ode mne oddělila a stala se Zemí – planetou, kroužící kolem nejbližší hvězdy, kterou nazýváte Slunce! Vaše hvězda je nám tak posvátná, že ani nevyslovujeme její jméno. A pak jsem viděl další planetu, která se vedle mne zformovala. Bylo to úžasné! Jmenuje se Nibiru a každých 3600 let se vrací do vašeho slunečního systému. Ačkoliv se tato planeta narodila z mé exploze stejně jako Země, byla vystřelena k vašemu Slunci, ale na rozdíl od Země se k nám za každých 3600 let vrací. Povím vám příběh planety Nibiru, protože Sírius A je místem, kde je uložena knihovna Nibiru, stejně jako Alcyon je Pozemskou knihovnou.
Asi před milionem let byla Nibiru osídlena bytostmi pocházejícími z Orionu – Anunnaki – kteří hledali svůj nový domov. Tyto bytosti velice dlouho žily a poté co uplynulo 500.000 let si uvědomily, že aby jejich rasa mohla pokračovat, potřebují nový genetický materiál. Avšak ve výhledu půl milionu let nebyla žádná nová genetická matrice v systému Orionu dostupná. Tito Anunnaki věděli, že se jejich planeta a planeta Země obě zrodily z mé supernovy, takže se rozhodli navštívit Zemi a poohlédnout se tam po nové genetické matrici. A tak před 450.000 lety začali Anunnaki z Nibiru přistávat na Zemi. Ačkoliv přilétají do vašeho systému a krouží mezi Marsem a Jupiterem každých 3600 let, nepřistávají při každém svém návratu na Zemi. Nejvhodnější čas pro jejich přistání je během věků Býka a Štíra, když je vaše Slunce ponořeno nejhlouběji v Galaktické Noci, daleko od Fotonového Pásu. (obr. 4). Například, hodně času na Zemi strávili v letech 3800 – 3400 př.n.l., kdy založili Sumerskou civilizaci.
Když tato historie začala, já, Digitária jsem přemítal: proč nepoužít Nibiru jako komunikační spojení mezi Sluncem a Síriem A, když už Nibiru váží tak dlouhou cestu mezi těmito hvězdami? Jak jste již slyšeli, v dávné minulosti od roku 7200 př.n.l., se Nibiruánci stali falešnými posly, ale já jsem neznal jinou cestu jak dosáhnout vašeho světa, takže jsem se pokusil je nějak použít. Nezapomeňte, že Sírius A je místem Nibiruánské knihovny a snadný přístup k této knihovně vašemu systému pomáhá harmonicky pracovat s jejími vesmírnými protipóly – Nibiruánci. Přicházím abych mluvil o období, kdy spojení mezi Síriem A a Sluncem bylo přerušeno, což bylo za vlády Akhenatona, vládce osmnácté dynastie faraónů. Toto spojení se Síriem A bylo znovu obnoveno během Periastru Síria v roce 1994 mnoha oddanými učiteli, a proto k vám já nyní mohu opět mluvit. Nejprve se vrátím k Akhenatonovi. Po tisíce let, za vlády Egyptských dynastií jsem měl se Zemí přímé spojení a Dogonové toto spojení udrželi až do roku 1994. Velká Pyramida udržovala životní spojení s Orionem tak dlouho, dokud Egyptské dynastie tuto hvězdnou pavučinovou síť chránily. Až do vlády Akhenatona mohli Siriané dosáhnout celého povrchu vaší planety skrze Velkou Pyramidu.
Anunnaki a Siriané na Zemi vzájemně sdíleli svoji technologii po statisíce let. Anunnaki používali lidi jako pracovní sílu a sexuální servis, zatímco neustále měnili jejich DNA. Já Digitária jsem vás učil magii, tím že jsem pomáhal původním prostým lidem na Zemi aby se mentálně vyvíjeli pomocí znalostí o posvátných rostlinách. Bylo to těžké, protože Nibiruánci mají tendenci jak ze Země brát, tak jí také pomáhat. Protože jste zahrnuti do vývoje jako lidé – tvořitelé, kteří znají svůj vlastní příběh jenž sami tvoří – my Siriané jsme doufali, že vás budou Anunnaki více respektovat, protože jste byli určeni, abyste se stali galaktickou biologickou školou – živou knihovnou této Galaxie. Protože my, Siriané jsme šestidimenzionální, nemůžeme ve 3D bez lidí nic dělat, ale Anunnaki, kteří dokáží uchopit 3D síly, mohou v této Rajské Zahradě dočasně pobývat.
Představte si z pozemského bodu pohledu toto: Během věku Lva a Vodnáře prochází Země 2 000 let fotonickou transmutací, a potom během nejhlubšího ponoření do Galaktické Noci ve věku Býka a Štíra je Země navštěvována bohy z Orionu. Od té doby kdy Nibiruánci po mnoho tisíc let navštěvují Zemi, lidstvo v sobě začalo rozvíjet smysl pro individualitu. Před více nežli 26000 lety začalo lidstvo zjemňovat své pocity a toužit po přátelství a Plejáďané dostali od jedinců impuls, aby se přímo účastnili vývoje lidí. Proč právě Plejáďané? Protože Nibiru je mužská síla, která přináší na Zemi své velké bohy a vy jste intuitivně přišli na to, že nastal čas k poznání Bohyně nebes, kterou představují Plejády.
Protože my, Síriané máme tendenci v chrámech kontrolovat vaše mysli, zatímco vás učíme jak uzemňovat svá harmonická pole, já Digitária jsem si jist, že toto chvilkové vyloučení vlivu Síria na váš vývoj bylo součástí vyššího plánu. Nakonec jste museli najít svou vlastní cestu jak se udržet na místě a být přitom sladěni se 6D geometrií a nyní k vám opět přicházíme, abychom vám asistovali. Nyní, když jsme s vámi opět propojeni, doslova cokoliv chcete z tohoto poznání použít, je vám k dispozici. Tato naše přestávka musí být zkoumána v tomto světle, aby mohly být léčeny ty části, které by vám chtěly stát v cestě vašeho vývoje. Příběh Akhenatona je tak rezolutně odmítán proto, protože skutečně uchovává posvátné znalosti skryté v Sírianských záznamech a můžete říci, že tyto informace musí být důležité, protože jsou domorodými lidmi, jako jsou Dogonové, tak pečlivě střeženy.
Akhenaton odmítá tradiční lidskozvířecí bohy a přemístěním chrámových částí a změnou jejich použití mění Egyptsko-Sírianský geometrický systém. Jeho důvody aby toto udělal byly v největším pořádku. Zahloubajíce se do všech tajemství věděl, že Hebrejští kněží ukradli chrámovou technologii plazů z Khemu a začali s ní pracovat na hoře Moriah. Věděl, že používali Nibiru prostě jako objektiv, nebo čočku a věděl, že tuto technologii používali k naplánování, jak zabrat Egypt.
Když Akhenaton ve svém dětství a mládí procházel svými iniciacemi, pozoroval harmonická pole Egypta jak degenerují. Když byl malý, nikdo nezneužíval ženy a děti, ani nekradl a děti si vážily svých rodičů. V době kdy byl připraven podstoupit zasvěcení na faraóna, nebo Jinak řečeno Sírianské zasvěcení, bratr okrádal svého bratra, ženy si vzájemně kradly manžely, děti si přestaly vážit svých rodičů a začalo fyzické a sexuální zneužívání. Akhenaton přijal kódy faraóna, protože chtěl zastavit rozpad Egypta, ale kvůli tomuto předání kódů jsme se my, Siriané dostali do velkého konfliktu. Faraón si směl nasadit posvátnou dvojitou korunu Modrého Nilu s posvátným znamením hada, která mu dodávala hadí síly jen tehdy, když neměl žádný konkrétní cíl. Měl prostě v míru udržovat energetické pole, což není možné, když se počítá s nějakým „nepřítelem.“ My Siriané jsme byli vždycky s Akhenatonem sladění, kdykoliv přistupoval k oltáři v chrámu, což nebylo příliš často, a když jsme se na něj naladili, jediné co jsme od něj dostávali byla veliká nenávist k jeho nepřátelům a strach z lidí. Procházel velikou bolestí, zlobou, posuzováním a zmatkem, a proto jeho ka opustilo jeho fyzickou formu. Kněží z Amunu mu chtěli pomoci, pracovali s ním a přemlouvali jeho ka, aby se vrátilo, ale on jim nechtěl naslouchat. Vyhnal je z domovů, protože dovolili Hebrejským kněžím, aby v Khemu studovali krokodýlí aktivaci.
Jednoho dne, když jsem se dostal blíže k Síriu A, do mé vnitřní, vizuální mysli vstoupila strašná scéna. Uvědomil jsem si, že zároveň tuto scénu obdržel i Sírius A. Nejprve jsme viděli, jak lvice Sekhmet upřeně zírá do našich očí a za ní, na trůně seděl Akhenaton, na kterého se vrhal veliký a strašný ještěr! Cítili jsme, jak Akhenatovo srdce postrašeně tluče, protože, bez jeho ka mu nebylo pomoci. Začala veliká bitva. Ještěr byl čtyřdimenzionální formou Hebrejského kněze Illuru a ten ještěr pravil „Akhenatone, beru ti tvoji hadí sílu!“ Potom mu strhl z hlavy uasitu, symbol jeho božské královské autority. Faraón se neodvážil ani pohnout, dokud se posvátný majestát, který udržoval pole Modrého Nilu, nepřemístil mezi zuby zvířete. Potom ten veliký ještěr tím uasitem třikrát udeřil o zem a pokaždé se ten uasit přeměnil v silného hada! Znamená to, že ještěr nejenom že sebral faraónovi uasit, ale sám také začal používat jeho sílu! Okamžitě jsme my, Síriané přerušili spojení mezi Síriem a Velkou Pyramidou a pocítili jsme vlnu trýzně, která u Nilu začala vzrůstat. Uzavřeli jsme své posvátné komnaty pod Sfingou a pod Velkou Pyramidou a Akhenaton i Egypt byli zanecháni na pospas své slabosti!
Illuru se zamyšleně díval na strnulého faraóna. Potom, protože byl 4D holografickou projekcí zmizel a znovu se objevil jako Mojžíš v Hebrejském pojetí, na hoře Sinaj, kde před následovníky Mojžíše hořel ohromný ohnivý vír. Illurovo 3D já bylo, když se stal 4D Mojžíšem, pohlceno mocnými plameny a přitom vykřikl slovo „Aton-já“, což lidé pouště zaslechli jako „Adonaj“. Tito pouštní lidé neměli žádné chrámy, nebo své kněze a Mojžíš tam založil obojí a základem byli kněží a chrámy Egypta. Aby mohlo pokračovat spojení lidí s hvězdami, Mojžíš založil tradici sluneční lodi umístěné v chrámu a nazval ji Archa Úmluvy. A nedbaje na potřeby ještěrů, ve kterého se vlastně přeměnil, řekl svým následovníkům, že musejí obětovat Atonovi zvířata takovým způsobem, jako je házení posvátných krokodýlů do ohně. Tak skončila úcta k posvátným zvířecím učitelům minulých 3500 let. Ze srdcí všech zvířat na této planetě zazníval nářek, slyšitelný až ve hvězdném systému Síria. Dokonce byl znevážen i náš osobní Sirianský vůdce, Anubis!
Jako bílá trpasličí hvězda, která je hustá jako hustota nukleárního reaktoru jsem já, Digitária cítil, jak Illuru vytváří mentální nukleární bombu – monotheismus – a prožíval jsem nové rození! Byl jsem dál bílým trpaslíkem a cítil jsem, jak se pole Modrého Nilu stahuje! Na Zemi začal fundamentalismus, víra, která dovoluje jakékoliv akci volné pole působnosti, ať již je přitom používáno násilí, zneužívání, nelidskost, nebo duchovní omezování. Tak začaly války založené na ideálech, sexualita založená na používání těla, zneužívání dětí založené na postoji, že dítě je vlastnictví, a kontrola světa, založená na konceptech církve a státu.
Za vlády 18. dynastie v Egyptě se Hebrejci stali nositeli Nibiruánské inteligence, jak to můžeme vidět ze samotného názvu, který v hebrejštině zní „Ibri.“ Egypťané je nazývali „Hibiru.“ Izraelité sami sebe nazývali „Mojžíšovými vybranými lidmi,“ a já Digitária jsem si jich vážil, protože poznali, že Nibiru a Země jsou jedním tělem. Vážili jsme si jich protože si uvědomovali, že bylo potřeba tyto dvě těla propojit a vnést na Zemi archetyp Nibiru, stejně jako si vážíme Egypťanů, že na Zemi přinášejí archetyp Síria. Používání hvězdného archetypu, že skupina je základem rodů a klanů, to je způsob života přírodních lidí, kteří se takto spojují s hvězdami. Každá hvězda, nebo planeta má své jisté vzory chování a své víry, a abychom mohli projevovat archetypy těch míst, musíme dát těmto vzorům možnost se projevit. Vážím si Hebrejců, protože poznali svoji touhu po světě Akhenatona, ale já, Digitária jsem zde nyní proto abych vás informoval, že archetypem Hebrejců je Nibiru, nikoliv Sírius. Když Illuru převzal moc, Síriané nebyli spojeni s Akhenatonem! Vím, že toto je důležitá zpráva pro všechny, kdo se identifikujete s touto formou, protože vím, že milujete Sírianskou 6D posvátnou geometrii protože obdivujete Kabalu, alchymii a magické umění. Učení a posvátné znalosti týkající se 2D, 4D, 6D a 8D jsou všechna vzájemně souvztažná a propojená a čím více si budete vědomi jejich jemných rozdílů, tím více se bude zvětšovat vzájemná propustnost jejich polí.
Illuru ve svojí rase aktivoval skupinovou myšlenkovou formu, aby uvedl na světlo rozsáhlou agendu Nibiru a Anunnaki tím byli toho dne velmi potěšeni. Výborně, řekl toho dne Anu! Vážíme si Hebrejců, protože jsou lidmi, kteří si na Zemi vybrali procházet touhami mimozemského těla, protože taková je jejich karma. Řada pozemských skupin nese své vlastní mimozemské archetypy, třeba jako Británci (Nibiru), Francouzi (Orion), Balinésané (Plejády), Irák (Nibiru) a Egypťané (Sírius). Mimochodem, práce s Nibiruánci je pro vás vhodnější nežli práce se Síriany, protože Anunnaki s vámi občas pobývali, ale v obou případech udržovaly tyto vlivy na Zemi svou sílu.
Židé, stejně jako faraónové, proto aby mohli pracovat s touto silou se stali adepty mocných magických systémů, které používaly esoterické znalosti a posvátné kabaly proto, aby dosáhly toho co chtěly. Silné sevření přišlo poté, co Anunnaki začali po celá sta tisíce let používat lidi jako pracovní síly a sexuální servis. A tak byl na Zemi hluboce zakořeněn vzor používání bez jakéhokoliv dovolení. Nibiru v sobě nesou mužskou energii, takže Hebrejská monotheistická kultura založená na síle Nibiru se stala hluboce patriarchální a zneužívající Gaiu. Kdysi byli Hebrejci oddaní Bohyni a jsou zde stále zbytky uctívání Bohyně v uctívání Canaanite v některých židovských rituálech. Hadí medicína, i když byla oddělena od vedení Síriany, byla sebrána Akhenatonovi s jeho uasitem a z toho důvodu se hodně lidí Hebrejského pokolení (židovsko-křesťansko-islámského) velmi obává okultismu. Illuru nasál faraónovu zátěž a většina jeho následovníků jsou posedlí fanatickým materialismem, který utlačuje Zemi a je příčinou válek. Z tohoto přenosu energie vzniklo otroctví, prostituce, hierarchie, tajnosti, války a nenávist k ženám. V dnešní době začínáme podvědomě poznávat tuto skutečnost. Například oběť, staří Egypťané se stále procházejíce svými rituály začerňují, jako kdyby měl příští týden začít Exodus. Těmito starými vzory se musí projít, protože negativní projekce na moderní lidi Egypta vyvádí z rovnováhy Střední Východ, kde by mohl konflikt uvést do pohybu další světovou válku. Nikdo z vás se nechce znovu stát barbarem.
Já Digitaria vám dávám informaci, že bohové Nibiru jsou připraveni sami sebe osvobodit, protože jejich pravé schopnosti – genetické inženýrství – jsou nyní potřeba na Orionu. Zemi již nepotřebují, avšak genetické inženýrství, založené na starých vzorech by mohlo být posledním nástrojem útlaku ve vašem světě! Především, Hitler se o to již ve třicátých a čtyřicátých letech pokusil. Avšak nyní, když jste viděli co se stalo, když na sebe Iluru vzal síly Nibiru, když ostatním namluvil, že mu byly dány síly Síria, chtěli byste tento nástroj, genetické inženýrství použít? Je vám naočkována myšlenka, že se může a dokonce potřebuje pronikat do samotného spojovacího článku stvoření – DNA. Tato myšlenka pochází z Nibiruánské posedlosti strachem z osamělosti, což je výsledkem jejich frustrace z toho, že nemohou trávit ve slunečním systému mnoho času.
My ze Síria cítíme vaši říši velmi silně a vy si našich darů, takových jako je Egyptské učení, vážíte. Pokoušíme se pomoci Anunnaki, aby se naučili spíše cítit nežli myslet. Když v lineárním prostoru a čase myslíte a necítíte, stáváte se tyrany, protože na prvním místě vždycky myslíte sami na sebe. Když se stáváte tyrany, uchvatiteli, lidská realita jde do sebedestrukce, protože týrání vyžaduje oběti. Když navozujete situaci, ve které musí být oběť, je jedno jestli jste obětí, nebo uchvatitelem. Jestliže však cítíte spíše nežli myslíte, pak víte jak se bez úsilí dokážete sladit s celou skupinou. Anunnaki jsou kovové bytosti pocházející z Orionu a je pro ně velice těžké vyvinout v sobě cítění. Před Milionem let kolonizovaly Nibiru jenom proto, aby dosáhly dalšího stavu vývoje a my, Síriané obdivujeme lidi na Zemi, že jim tak báječně posloužili. Ale my víme, že jejich útlak svírá vaši říši. Představte si toto, lidé! Přemýšlejte o tom, jak si ceníte mysl nad své city a potom si zkuste představit rasu lidí kteří opustili Orion – oblast sídla Galaktické Federace – a nakonec přistáli na neznámé, malé, hybridní hvězdě-planetě jen proto, aby našli nový způsob jak žít. Udělali byste to? Ti, kdo žijí v USA si možná všimnou, že to jejich předci udělali přesně tak.
Důsledky této volby jsou úžasné a proto já, Digitária, kladu takový důraz na svá slova, že si vážím Hebrejců a všech jejich následovníků pro jejich rozhodnutí pracovat s jejich karmickým dilema, které mají s lidmi. Je to hrdinská volba a nyní je čas, abyste si této volby začali být vědomi. Anunnaki pozvedli alchymii – přeměnu základu kovu k jeho naprosté dokonalosti – v průběhu jejich posledního dočasného pobytu vně systému Síria A, v letech 1600 n.l. Ve skutečnosti se celá alchymie týká pocitů a jemných vibrací na hladinách pod 8D. Je Plejádskou vědou, a když Nibiruánci začali toužit poznávat více citů, začali se o ní zajímat. Staré Sumerské a Chaldejské alchymické recepisy byly pečlivě opatrovány, protože Anunnaki věřili, že by se mohli zbavit svého kovového základu prostřednictvím alchymie! Chránili tyto recepty svými životy doufajíce, že jim alchymie při pobytu na Zemi nabídne šanci být z masa a krve. Ve skutečnosti je alchymie pro ně cestou, jak si vážit jejich kovového základu – Merkabahu – který oni potřebují, protože jsou hvězdou, vně slunečního systému.
Během vlády 18. dynastie byl Egypt silně utlačován nájezdníky a pozemskými změnami, zapříčiněnými výbuchem sopky Thera v roce 1650 př.n.l. Celý střední východ byl vyveden z rovnováhy a byly to dny temnoty a strašlivých větrů. Egypt byl od těchto pohrom chráněn, ale když bylo díky Akhenatonovi přerušeno spojení se Síriem, také tato země byla těmito silami zachvácena. Akhenatonovo selhání bylo zdrojem velké bolesti všech obyvatel Síria. Práce v Egyptě byla pro ně misí, ale její původní záměr byl tímto zničen, což vytvořilo smrt, bolest a utrpení, které nemůže skončit dříve, nežli se každý z vás nepustí do nového tkaní pavučiny tím, že přestane věřit, že existuje nějaký jeho nepřítel. Gaia má právo prožívat harmonii a mír a lidé, kteří chtějí prožívat Plejádskou vibraci lásky si musí vzpomenout, jak tuto energii rozpínat prostřednictvím Sírianské Geometrie, což opět spojí Slunce se Síriem. Každý faraón byl jediným člověkem v celém Egyptském systému, který byl svým vědomím přímo spojen s vědomím Síria, avšak v roce 2012 tohoto dosáhnou všichni lidé. Každý faraón byl ve stavu blaženosti, což bylo výsledkem jeho extatického spojení s ostatními dimenzemi, a právě tak budete pociťovat dosažení Kosmické Párty, až bude na Zemi opět totálně prociťováno propojení mezi Sluncem a Síriem.