sobota 5. února 2011

DOKONALÁ OČISTA TĚLA - G.P.MALACHOV

Dokonalá očista těla


G. P. Malachov

OBSAH
O AUTOROVI

ÚVOD

Kapitola 1. - CO VŠECHNO JE TŘEBA OČISTIT, ABY BYL ČLOVĚK ZDRAVÝ

7
POLE VĚDOMÍ ČLOVĚKA

7
ZPŮSOBY ZNEČIŠTĚNÍ POLE VĚDOMÍ....................................................................10
OČISTA FYZICKÉHO TĚLA.........................................................................................11
DOSLOV K PRVNÍ KAPITOLE....................................................................................12
Kapitola 2. -JAK VZNIKAJÍ NEČISTOTY V ORGANISMU ČLOVĚKA A JAK
OVLIVŇUJÍ JEHO ZDRAVÍ...................................................................................................14
KARMICKÉ ZNEČIŠTĚNÍ.............................................................................................14
Individuální karma.......................................................................................................14
Karma předků...............................................................................................................15
Vliv získané karmy na člověka v tomto životě............................................................15
Vliv nahromaděné karmy na současný život člověka..................................................19
Vliv karmy předků na současný život člověka.............................................................20
Mechanismus karmy.....................................................................................................22
VEDLEJŠÍ INFORMAČNÍ ZNEČIŠTĚNÍ.....................................................................29
ZNEČIŠŤUJÍCÍ VLIV ROZUMU...................................................................................31
Omyly..........................................................................................................................32
Tvorba myšlenek..........................................................................................................33
PRONIKÁNÍ PATOGENNÍCH ENERGIÍ DO LIDSKÉHO ORGANISMU
A
PARAZITŮ DO POLE VĚDOMÍ........................................................................................34
Cizorodá patogenní energie..........................................................................................35
Paraziti pole vědomí.....................................................................................................38
Upírství........................................................................................................................42
NEČISTOTY VE FYZICKÉM TĚLE.............................................................................44
Nečistoty v tlustém střevě...........................................................................................44
Znečištění jater.............................................................................................................44
Znečištění ledvin..........................................................................................................45
Znečištění v oblasti hlavy a plic...................................................................................45
Znečištění tkáně šlach..................................................................................................46
Znečištění na buněčné úrovni.......................................................................................46
DOSLOV DRUHÉ KAPITOLY......................................................................................46
Kapitola 3. - PŘÍPRAVA ORGANISMU K OČISTĚ.........................................................48S ČÍM SE PŘI PROVÁDĚNÍ OČIŠŤOVACÍCH POSTUPŮ MŮŽETE SETKAT.......48
Krize, k nimž při dodržování autorem doporučovaného programu očisty dochází.....48
Čištění pole vědomí......................................................................................................49
Urinoterapie..................................................................................................................51
Čištění jater...................................................................................................................51
Čištění čelních a Highmorových lícních dutin.............................................................52
Očista od nádorů...........................................................................................................52


ZVLÁŠTNOSTI OČISTNÉ PROCEDURY V ZÁVISLOSTI NA INDIVIDUÁLNÍ

KONSTITUCI......................................................................................................................53
ČINITELÉ DANÉ BIOLOGICKÝMI RYTMY A JEJICH VLIV NA OČIŠŤOVACÍ
POSTUPY............................................................................................................................53
Stručné teoretické základy změn vesmírné energetiky................................................54
Činitelé dané biologickými rytmy a jejich vliv na čištění pole vědomí.......................54
Doporučení pro jednotlivé dny lunárního cyklu.......................................................55
Doporučení ohledně jednotlivých dnů v týdnu........................................................55
Doporučení ohledně denní doby...............................................................................56
Činitelé dané biologickými rytmy a jejich vliv na čištění fyzického těla....................57
SPRÁVNÁ POSLOUPNOST USKUTEČŇOVÁNÍ OČIŠŤOVACÍCH POSTUPŮ.....60
PŘEDBĚŽNÁ OPATŘENÍ KE „ZMĚKČENÍ“ ORGANISMU.....................................61
CO MUSÍME VĚDĚT, ABY OČIŠŤOVÁNÍ ORGANISMU PROBÍHALO

KVALITNĚ.........................................................................................................................65
Kapitola 4. - TECHNIKY ČIŠTĚNÍ ORGANISMU...........................................................67
TECHNIKA ČIŠTĚNÍ POLE VĚDOMÍ.........................................................................67
Technika čištění pole vědomí podle Geneši.................................................................67
Cirkulační dýchání...................................................................................................68
Uvolnění...................................................................................................................69
Poloha těla................................................................................................................70
Koncentrace pozornosti............................................................................................71
Extáze.......................................................................................................................72
Důvěra......................................................................................................................73
Léčebná síla hudby...................................................................................................74
Fáze očisty vědomí člověka.....................................................................................75
Čištění s pomocí močopudného prostředku.................................................................79
Posedlost a jak s ní bojovat..........................................................................................79
Očista od karmických nečistot.....................................................................................81
Recept na zbavení se hříchu.....................................................................................81PŘEVEDENÍ BOLESTÍ NA JINÉ OBJEKTY, DOBROVOLNÉ PŘEVZETÍ BOLESTÍ
NA SEBE.............................................................................................................................87
Přenesení patologie na rostliny.....................................................................................87
Přenesení patologie na živočichy.................................................................................89
Přenos patologie na vodu a různé látky........................................................................90
Dobrovolné převzetí nemoci na sebe a její následná likvidace....................................91
ZPŮSOBY ČIŠTĚNÍ FYZICKÉHO TĚLA.....................................................................93
Čištění tlustého střeva..................................................................................................93
Zácpa, hlísti, ztráta chuti k jídlu a bolesti hlavy.....................................................100
Polypy v tlustém střevě..........................................................................................102
Chronická proktitida...............................................................................................102
Zbavení se slizu v oblasti břicha............................................................................103
Šank prakšalana..........................................................................................................104
Očista jater..................................................................................................................108
Tubáž - lékařské čištění jater..................................................................................110
Čištění jater podle Iriny Vasiljevové......................................................................111
Velice starý léčitelský postup čištění jater, jak ho popisuje N. Sevasťjanová.......111
Nejjednodušší a efektivní čištění jater....................................................................112
Kombinované čištění jater a žlučového měchýře...................................................119
Čištění ledvin a močového měchýře..........................................................................120
Éterické oleje..........................................................................................................122
Různé pigmenty a barviva......................................................................................124
Organické kyseliny a zásady..................................................................................126
Látky, vznikající v organismu................................................................................127
Hořčiny...................................................................................................................128
Sliznaté, vláknité, změkčující, protizánětlivé a rozšiřující (uvolňující) prostředky
....................................................................................................................................128
Další doporučení pro průchod kamenů a písku močovody....................................129
Čištění ledvin jedlovým olejem (Několik příkladů očisty ledvin z praxe.)............130
Čištění ledvin odvary z bylin..................................................................................131
Čištění ledvin melounem........................................................................................132
Čištění ledvin citrónovou šťávou a šťávami z ovoce.............................................132
Očista ledvin prostřednictvím moče.......................................................................133
DOPLŇKOVÉ OČIŠŤOVACÍ PROCEDURY.............................................................134
Aktivování vody.........................................................................................................134
Terapie a čištění organismu šťávami..........................................................................138Očista organismu od usazenin a solí..........................................................................143
Kombinované čištění buněčných koloidů a vnitřního prostředí organismu...............149
Očista od solí pomocí bobkového listu......................................................................151
Čištění organismu prostřednictvím pokožky..............................................................151
Očista organismu od patogenních mikroorganismů a parazitů..................................157
Očista močí v gynekologii..........................................................................................160
Očista organismu od nejrůznějších nádorů nezhoubných i zhoubných.....................162
Zhoršení regulačního vlivu organismu na buňku...................................................164
Škodlivé působení karcinogenů a nepříznivých podmínek na genetický aparát


buňky..........................................................................................................................165
Růst nádoru.............................................................................................................165
Změna nezhoubného nádoru ve zhoubný...............................................................166
Přerušení procesu anaplazie (tj. zpětného vývoje) a zesílení regulačního vlivu na

buňky ze strany organismu.........................................................................................166
Likvidace celkové intoxikace organismu...............................................................168
Likvidace nádorů....................................................................................................169
Odstranění produktů rozpadu nádoru z organismu................................................170
Technika použití hliněných kataplasií (aplikací)....................................................172
Očista čelních a Highmorových dutin od slizu..........................................................177
Očista organismu užíváním rostlinného oleje............................................................179
MÍSTO ZÁVĚRU..........................................................................................................180
Obsah.................................................................................................................................181


Ze zadní obálky knihy: V průběhu života se v lidském organismu nahromadí nejrůznější,
pro organismus cizorodé látky. Ty jsou pak příčinou řady nemocí. Tato publikace nejen že
popisuje systematické pročištění celého těla od všech takových usazenin, ale její výjimečnost
je v tom, že zároveň klade velký důraz i na očistu mysli.

Autor prostudoval velké množství literatury, od nejstarších spisů ajurvédických a
jógických, přes různou literaturu zabývající se lidovým léčitelstvím, po autory současné.
Kromě toho má sám bohaté zkušenosti ze své léčitelské praxe. Právě jeho praxe mu
nesčetněkrát potvrdila, že nestačí jen mechanická očista organismu, ale je nezbytně nutná i
očista mysli. Bez ní nejsou výsledky dosahované mechanickou očistou dostatečně trvalé.

Kniha je zpracována velice systematicky a můžeme ji s klidným svědomím doporučit
prakticky každému, kdo je již v dospělém věku a očistou svého organismu se ještě nijak
systematicky nezabýval. Její kvality potvrzuje i to, že je velice často citována jinými autory,
kteří se problematikou očisty těla zabývají.
Autorova učebnice
Představovat Genadije Petroviče Malachova nemusíme. Jeho jméno znají u nás miliony
lidí a všichni ho vyslovují s velkou vděčností. Mnoha lidem pomohl zbavit se jinak
nevyléčitelných chorob, takže se mohli stát opět plnohodnotnými lidmi. Svůj pseudonym
„Geneša“ si nezvolil náhodně. Bůh Geneša je podle lunárního kalendáře vládcem dvacátého
druhého dne. A právě toho dne, 20. září 1954 se v malém městečku Kamensk-Šachtinsk,
v Rostovské oblasti, Malachov narodil.

Vyrůstal v obyčejné sovětské rodině a na první pohled se ničím nelišil od svých
současníků. Ale velice brzy se u něho začala projevovat láska k přírodě projevující se např.
tím, že si vydržel prohlížet nějakého mravence celé dlouhé hodiny.

Když mu bylo patnáct, začal se věnovat těžké atletice a již ve dvaceti se stal mistrem
sportu. Dálkově studoval v Rostovské pobočce Moskevské vysoké školy tělovýchovy a
současně pracoval. V průběhu doby vystřídal několik profesí. Byl tělovýchovným
instruktorem, potápěčem a také velitelem záchranné stanice.

Náročný trénink se brzo projevil negativně: už ve dvaceti letech se u něho objevily silné
bolesti zad a potíže s hemoroidy. Dlouhé a bezvýsledné putování od jednoho lékaře ke
druhému ho v jeho osmadvaceti letech nakonec přesvědčilo, že si musí pomoci sám. Pomoc
začal hledat u starých zdrojů tibetského a čínského lékařství, začal studovat netradiční
způsoby léčení. Čím více četl, tím mu bylo jasnější, že současné oficiální lékařství zavrhlo
bohaté zkušenosti lékařů a léčitelů minulosti. Pochopil, že lékaři dnes léčí jen nemocný orgán,
místo aby léčili celého člověka.

Jako člověk přemýšlivý, s tendencí k analytickému myšlení, se Genadij Petrovič neomezilna doporučení, která nalezl ve starých rukopisech. Šel dál a tvůrčím způsobem zpracoval
poznatky starých lékařů a léčitelů i soudobých fyziologů a vytvořil vlastní soustavu
uzdravování, kterou pak vyzkoušel sám na sobě. Výsledky, kterých dosáhl, byly neuvěřitelné.
A protože si uvědomil, že musí pomoci nejen sobě, ale i jiným, přišla na svět myšlenka napsat
knihu.

První knihu vydal vlastním nákladem r. 1989. Publikoval ji ve svém rodném městě,
v Kamensk-Šachtinsku, v nákladu pouhých tisíc exemplářů. Pak se objevila další vydání
v Moskvě, Petrohradu a v Rostově. V roce 1992 vyšel v nakladatelství Komplekt první svazek
„Léčivých sil“, následovaný brzy třemi dalšími svazky.

Najednou byl zahrnut množstvím děkovné korespondence, zprávami o vyléčení nemocí
pokládaných za nevyléčitelné a velkým množstvím žádostí, proseb i modliteb o vyléčení. Stal
se známým a s tím přišla i odpovědnost za osudy a zdraví těch, kteří mu uvěřili.

G. P. Malachov žije stále tak jako předtím v Kamensk-Šachtinsku. Má rodinu, ženu a dvě
děti, syna a dceru. Mnoho času věnuje čtení knih, které si stále přiváží z Moskvy a
z Petrohradu. Stále se drží těch přírodních zásad léčby, které rozpracoval: pravidelně provádí
hladovky a očistu těla, věnuje se dechovým cvičením -vše, co doporučuje, ověřuje sám na
sobě.
V současné době připravuje novou řadu knih pod názvem: „V souladu se sebou samým“.
V nich je obsažena zásadně nová úroveň znalostí o člověku. V čem tato novost spočívá?
Předchozí Malachovovy knihy pojednávaly o fyzickém zdraví: o očišťovacích postupech,
hladovkách a biorytmech -to všechno se týkalo jen těla. Ale zdravý organismus potřebuje i
zdravého ducha, resp. duši. Jistěže je možné zlepšovat se hladovkou, pít litry moči,
pročišťovat ledviny, žaludek atd. Jestliže jste ale při tom naplněni zlobou, závistí a pocitem


urážky, nemocí se nezbavíte. Všechno to bude trvale rozežírat organismus jako rez. Z toho je
jediné východisko. Je nutné očistit nejen tělo, ale i ducha. A to je právě to, čemu nás Geneša
ve svých nových knihách učí.


ÚVOD


Tělo se očišťuje vodou, rozum se očišťuje
poznáním. Duše se očišťuje slzami.

Odkaz dávných myslitelů

Je to už naše šestá kniha, týkající se očisty organismu. Proč „naše“ a ne „moje“? Za
spoluautora knih, které píši, považuji svou ženu. Zabezpečuje mé „zázemí“, pomáhá mí silou
své ženské bytosti. Tvoří spolu se mnou. Má jedinečné nápady, které pak dál rozvíjím a
zdokonaluji. Má moudrost -to je naše společná moudrost. Proto je také Nina Michajlovna
zcela rovnoprávný spoluautor všech mých prací.

Sám se zabývám otázkami očišťování a praxe nám ukazuje, do jaké míry jsou ty či ony
očišťovací postupy nebo prostředky efektivní. Postupně jsem se dozvídal o organismu mnoho
nového, objevil jsem nové očišťovací postupy a dosahoval jsem nových praktických
výsledků, takže mnohé naše předchozí knihy zastaraly.

Kdysi jsem začínal s nejjednoduššími očišťovacími praktikami, určenými pro fyzické tělo,
a dosahoval jsem výsledků, které jsou běžné. Tak jako většina ostatních, i já jsem se
domníval, že v tom spočívá podstata očišťování se. Klystýry jsem pročistil tlusté střevo
(v lepším případě s močí), vyčistil jsem játra a ledviny, vypotil jsem se, udělal nějakou
hladovku a tím to skončilo. Dalším pokračováním už pak byly jen preventivní očišťovací
postupy. V souladu s odkazem starých myslitelů jsem jen vodou očistil tělo.

Mnohé jsem pochopil, když jsem pracoval na čtvrtém svazku „Léčivých sil“ - zvláště to, že
člověk není jen fyzické tělo, ale do značné míry jsou to různé struktury polí, které tvoří
vědomí, rozum a ovládají veškerou fyziologii a stavbu těla. Svým významem převyšuje tato
struktura polí fyzické tělo člověka tisíceronásobně. Pochopil jsem jednoduchou pravdu:
jestliže člověk není schopen používat svého rozumu, je příliš emocionální a příliš podléhá
dojmům, znečišťuje své pole, vytváří v něm místa s různými kazy. V těchto „kazových“
místech pak probíhají děje, které se po čase projeví na tělesné úrovni špatnou funkcí některé
části organismu a změnami v buňkách. A tak jsem pochopil výrok dávných myslitelů:
„Rozum se očišťuje poznáním“.

Získání dalšího stupně pochopení očisty lidské bytosti bylo velice obtížné. Problém nebyl
v nedostatku literatury, ale v tom, že sám jsem ještě nedozrál na takovou úroveň poznání,
abych ji pochopil. Knihy jsou všude kolem nás, ale čekají na svůj čas. Možná, že jste některou
z nich již četli, ale byli jste z ní schopni pochopit jen to, na co jste byli v tu dobu připraveni.
Teprve časem jste „dozráli“ k pochopení dalšího stupně poznání. Najednou vznikla situace,
pobízející vás, abyste se něco naučili. Přichází k vám vhodná literatura, znovu čtete knihu,
kterou jste četli už kdysi dávno, a najednou se vám jeví ve zcela novém světle. Navíc, jakoby
náhodou, se setkáváte s člověkem, který danou problematiku ovládá. Přebíráte jeho znalosti a
sjednocujete se s ním, dochází ke kvalitativnímu skoku a najednou jste na zcela jiné vývojové
rovině, která vám poskytuje mnohem více možností, sil a hlubší chápání všeho, co je kolem
vás.

Pozornost je třeba věnovat především očistě základu lidské bytosti ducha. Je nutné
cílevědomě zvyšovat duševní kvality nejen pro blaho své vlastní a svých bližních, ale pro
blaho celého vesmíru. Chápání tohoto základního východiska umožňuje porozumět tomu,
proč se životní okolnosti jednoho člověka utvářejí příznivým způsobem a jiného nikoliv, proč
se jednomu daří a druhému ne, proč rodinné poměry jednoho člověka jsou příznivé a jiného
nepříznivé a mnoho dalších věcí, podílejících se na štěstí nebo neštěstí jedince. Ukazuje se
také, že tato úroveň očisty používá technik, které se zásadním způsobem liší od obou


předchozích. Slzy vědomého a dobrovolného pokání, strádání a vykoupení jsou důkazem
takové očisty.

Z výše uvedeného také vyplývá, že všechno, co obsahují mé předchozí knihy, je neúplné a
je tedy nedostatečné pro dokonalou očistu a dosažení zdraví. V této knize se pokouším
vysvětlit vědu týkající se očisty rozšířenou tak, aby zahrnovala všechny úrovně bytí člověka.

Bakanina N. P., pošta Togur

Dobrý den Genešo!

Čtyři svazky „Léčivých sil“ jsem přečetla s velkým uspokojením. Jejich obsah mne nejen
udivil, ale přiměl mne, abych se na okolní svět, i na sebe samou, podívala z nové perspektivy.
Ve Vašich knihách, Genadiji Petroviči, jsem našla odpovědi na mnohé své otázky. Čtu je
znovu a znovu, a pokaždé nacházím něco nového. Jsou to určitě zcela nové informace. Je
v nich obsaženo mnoho energie a velmi dobře a lehce se čtou. Během svého života jsem ani
jednou neměla takový pocit uspokojení při čtení knih, týkajících se vlastního rozvoje a
sebezdokonalení.

Nechci Vás zdržovat svými otázkami, raději pište a dělejte nám radost svými novými
objevy.

Naše kniha vám umožní seznámit se s jednou z nejstarších věd, týkajících se zdraví
člověka -s vědou o „čištění organismu“. Abychom se s touto tematikou dobře seznámili a
mohli začít svůj organismus uzdravovat efektivně, musíme znát následující:

* Od čeho se musíme očistit.
* Jak nečistoty v organismu vznikají a jak ovlivňují zdraví člověka.
* Jak připravit organismus na očistu.
* Očišťovací techniky a mechanismus jejich působení.
* Jak probíhá očišťování v praxi.
Těmto základním problémům je věnována tato kniha.


Kapitola 1. - CO VŠECHNO JE TŘEBA OČISTIT, ABY BYL
ČLOVĚK ZDRAVÝ


POLE VĚDOMÍ ČLOVĚKA

Zvykli jsme si ztotožňovat se se svým tělem, ale i naše vlastní životní zkušenost nám říká,
že to není tak docela pravda. Když z těch či oněch důvodů upadneme do bezvědomí, leží tu
tělo jako neřízené a bez citu, dokud znovu nepřijdeme k vědomí. Tento nejjednodušší příklad
nás přesvědčuje, že člověk „je tvořen“ vědomím a tělem.

Vědomí, které se nachází mimo tělo, nevidíme (pokud se nejedná o lidi velice citlivé),
nejsme si ho schopni uvědomit svými smysly a také ono samo se v oblasti fyzikálních jevů
nijak neprojevuje. Fyzický organismus člověka, který je v bezvědomí, nazýváme tělem. Tělo
vidíme, jsme schopni ho vnímat smysly, ale samo o sobě není ničeho schopno. Když se
vědomí od těla oddělí, začne se tělo skoro okamžitě rozpadávat. Jen ve spojení těla
s vědomím tu existuje bytost, kterou nazýváme člověkem, osobností.

Vědomí se všemi energiemi, které ho tvoří, budeme nazývat polem vědomí. Energie
vědomí, které pronikají fyzickým tělem ho tvoří, pohybují jím, řídí a udržují ho.

Už od časného dětství je nám sugerována představa, že všechno hmotné je pevné, má to
váhu a energii, na rozdíl od toho všechno co nevidíme, je lehké, slabé a snadno porušitelné.
Ve skutečnosti, a věda to už dokázala, je tomu právě naopak.

Co vlastně o tom věda ví?

Za prvé: každé fyzické tělo je tvořeno molekulami, ty zase atomy, atomy jsou tvořeny
elementárními částicemi, elementární částice kvanty, přičemž kvanta jsou určitá množství
energií, majících podobu polí a všechna pole mají svůj „základ“ ve vakuu.

Za druhé: energie může být: mechanická -jedno fyzické těleso působí na druhé, chemická,
která využívá energie chemických vazeb, atomová, ta využívá energie vazeb mezi atomy,
energie pole, která využívá energie kvantových úrovní a „energie vědomí“, která využívá
úrovně vakua.

Za třetí: na úrovni fyzické rozumíme hmotou množství gravitační energie, v tom či onom
předmětu (např. v lidském těle) obsažené. Jestliže bychom ale k definici „hmoty“ přistupovali
z hlediska velikosti objemu, který v prostoru zaujímá, pak by sem patřily kromě energie
gravitační i všechny ostatní, včetně té, která se nachází na úrovni vakua. Pak ovšem „hmota“
nejrůznějších polí a energií, obsažených v lidském těle, je mnohonásobně větší než hmota
fyzického těla.

Když jsme si udělali v této věci trochu jasno, půjdeme dál. Mnohokrát jsme viděli obrázky,
na kterých jsou znázorněny lidské čakry. Každá čakra má určitou polohu a počet okvětních
plátků. Jak to můžeme vysvětlit z hlediska dnešních názorů?

Současná věda nás přesvědčuje, že svět je vícedimenzionální prostor. Jedna dimenze
prostoru se nachází uvnitř dimenze jiné. Prostory, které mají menší počet dimenzí, vznikají
z prostorů o více dimenzích. Energetický potenciál vícedimenzionálního prostoru je větší a
kvalitativně odlišný od energetického potenciálu prostoru s menším počtem dimenzí. My
žijeme ve čtyřdimenzionálním prostoru (délka, šířka, výška, čas), který se sám nachází
v dalších, pěti, šesti, sedmi .... tisícidimenzionálních atd. prostorech. A teď přeneseme tyto
prostorové analogie na člověka.


Čakra sahasrara je tisíciplátkový lotos, nacházející se na temeni hlavy. Jestliže byste se
pečlivě seznámili s vývojem člověka v průběhu jeho nitroděložního života, zjistili byste, že
stavba lidského těla začíná od jednoho bodu. Organismus člověka se rozvíjí jakoby z tohoto
bodu v jednom směru tak dlouho, dokud se neobjeví všechny části těla. V dalším stadiu se
pak hmota těla a jednotlivých orgánů zvětšuje. Z tohoto hlediska začíná vývoj člověka
v hlubinách tisícidimenzionálního prostoru.

Čakra adžňa je střed rozumu, který se z tisícidimenzionálního prostoru vyděluje jako první,
aby pak „řídil“ další růst lidského organismu.

Čakra višudhi je lotos se šestnácti okvětními plátky, umístěný v oblasti krku. V souladu se
staroindickou filosofií je to střed, ve kterém se vytváří prostor -akáša. Z tohoto hlediska
člověk ještě předtím, než se objeví šestnáctidimenzionální prostor -vakuum, které je pro
fyzikální bádání přístupné, je již ovlivněn jejich velice silnými energiemi. Z této dimenze pak
začíná uvádění člověka do materiální čtyřdimenzionální sféry. Další čakry -anahata (12
okvětních plátků), manipura (10 okvětních plátků), svadhistana (6 okvětních plátků) a
muladhara (4 okvětní plátky) tento proces završují. Viditelná část lidské bytosti, nacházející
se ve čtyřrozměrném prostoru, je jen malá část toho, co je vlastní podstatou člověka.

Teď se pokusíme uvědomit si, co vlastně člověk je a čeho všeho je schopen. Člověk se
nachází v nespočetném množství dimenzí zároveň a disponuje jejich energiemi. Jejich
prostřednictvím je schopen působit na jiné objekty, a to organické (od mikroorganismů až po
člověka) i neorganické (minerály, hmoty, předměty) a je prostřednictvím těchto dimenzí
schopen i vnímat nejrůznější působení všech těchto objektů - organických i neorganických.

Co se týče vzájemného působení na různých prostorových dimenzích, ve světě
čtyřdimenzionálním (v našem vesmíru) převládají vlivy fyzikální. V dimenzích, které se
nacházejí nad šestnáctidimenzionální sférou (úroveň vakua a výše) vládne síla mysli.


Rozložení prostorových center v lidském těleAž do šestnáctidimenzionálního prostoru mají všechny živé bytosti a neorganické hmoty
svůj počátek na stejných prostorových úrovních. Proto také počínaje od úrovně vakua níže
vše, co ve vesmíru existuje, je spolu navzájem spojeno. Tyto vrstvy prostoru pojem „času“
neobsahují. Minulost, přítomnost a budoucnost se v těchto vrstvách nacházejí ve
„zmrazeném“ stavu. V těchto „zmrazených světech“ se může volně pohybovat a nějak působit
jen myšlenka. S jistou podmíněností můžeme prostory, v nichž je myšlenka schopna působit,
nazvat příčinnými poli. Cílevědomou myslí můžeme z příčinného pole vyjmout tu či onu
životní situaci, ovlivnit sebe nebo jiné, a mnoho dalších věcí.

Od šestnáctidimenzionálního prostoru až do našeho čtyřrozměrného, začíná vyčleňování a
oddělování živých bytostí a předmětů. To způsobuje, že se ve čtyřrozměrném prostoru vidí
člověk jako samostatná jednotka a za totéž pokládá i ostatní lidi, předměty apod. Své
představivosti můžeme pomoci analogií s horami. Vidíme skupinu horských vrcholů a každý
z nich nám připadá jako samostatná hora -ale všechny mají společný základ -zemi. Tak
vzniká i mylná představa naší jedinečnosti, osobitosti.

Když v myšlenkách někoho proklínáme, hněváme se nebo teskníme, působíme
prostřednictvím příčinného pole rušivě nejen na toho, na koho myslíme, ale i na všechny
ostatní bytosti a předměty. (Představte si analogicky vodní hladin. Házíte ploché kameny,
děláte „žabky“ a vlny se šíří na všechny strany.) Příčinné pole má jednu zajímavou vlastnost:
myšlenkové působení se jeho prostřednictvím šíří na všechny strany, může jím být i
zesilováno díky podobným informačně energetickým strukturám a takto zesílené působení
může směrovat i zpět k původnímu zdroji působení. Proč tomu tak je? Je to dáno tím, že
příčinné pole, v němž se nacházíme, je v rovnovážném a harmonickém stavu. Myšlení v něm
vyvolává místní vybuzení, což způsobí, že se u celé soustavy příčinného pole naruší jeho
rovnovážný a harmonický stav. Soustava příčinného pole udržuje svůj rovnovážný stav díky
tomu, že shromažďuje energii (vznikající myšlením) a směruje ji do jejího zdroje (svérázná
objemově-ohnisková interference). Rovnovážný harmonický stav je tedy dosahován na úkor
téže energie, která původně rozruch způsobila.

Člověk a jeho život v příčinném poli vyvolává lokální excitaci. Je to svérázná, vybuzená
buňka, obsahující specifické informace a energie. Objevení se dalšího života (narození dítěte)
je také zprostředkováno takovou energoinformační buňkou (rodičovskou). Dítě v podstatě
musí obnovit v příčinném poli informačně-energetickou buňku, kterou vytvořili jeho rodiče,
prarodiče atd. Později udělají totéž jeho děti, vnuci, pravnuci atd. Je zřejmé, že
informačně-energetické poruchy, které v buňce vznikly nesprávnou myšlenkovou aktivitou
předků a rodičů, se projeví na dětech a vnucích. Deformace způsobené prarodiči mohou být
tak silné, že se projeví u několika lidských pokolení, které takovou pokaženou buňkou prošly.
Tyto deformace zmizí teprve tehdy, až se spotřebuje energie, která je vyvolala. A tak potomci
dědí hříchy svých předků.

Teď již můžeme udělat některé důležité závěry, které nám objasní mnoho nejen co se týče
problematiky uzdravení, ale prakticky všeho, co se týká člověka a jeho rozvoje.

1. závěr. „Jádro“ lidské bytosti vytváří na různých prostorových úrovních všechny energie,
které potřebuje. Tyto energie tvoří příslušná pole. Kvantová pole, pole elementárních částic a
pole atomů a molekul, z nichž jsou vytvořeny tkáně lidského organismu. Jestliže na úrovni
těchto energetických polí dojde ke vzniku nějakých deformací, projeví se tyto deformace
v celém následujícím řetězci, a tedy i na jeho konečném článku -na tkáních lidského
organismu. Z toho je zřejmá nutnost uchování pole vědomí člověka.
2. závěr. V „hloubkách“ mnohadimenzionálních prostorů není zdrojem působení člověka
jeho činorodá aktivita ve smyslu nějakého jednání, ale jeho myšlenky, takže správné myšlení

je hlavní zárukou jeho zdraví a blaha. Mravní zákony pro člověka byly, jsou, a budou těmi
nejdůležitějšími.

3. závěr. Člověk se nachází na všech prostorových úrovních vesmíru, které jsou obydleny
různými bytostmi a dušemi dříve žijících lidí, a prostřednictvím těchto úrovní se na člověka
mohou nachytávat různí prostoroví paraziti a odebírat mu energii.
4. závěr. Různá záření, vznikající na zemském povrchu, mohou narušovat energetickou
podobu člověka a způsobovat různé patologické projevy. Výběr místa pro bydlení, práci
apod., má vzhledem k těmto okolnostem životní důležitost.
5. závěr. Deformace, vznikající v poli vědomí na různých úrovních prostoru, vyvolávají
nutně i poruchy funkce lidského organismu a jsou příčinou i těch nejběžnějších nemocí (např.
rýmy) a nevyléčitelnosti vážných nemocí (např. rakoviny). Pro odstranění těchto deformací je
nezbytný kvalitativně zcela jiný přístup, než ten, který se aplikuje na fyzické tělo.
ZPŮSOBY ZNEČIŠTĚNÍ POLE VĚDOMÍ

Když jsme se seznámili s polem vědomí, musíme se také seznámit s tím, jaké se v něm
mohou nalézat nečistoty.

Abychom toho dosáhli, všimneme si podrobněji jak sebe, tak i ostatních. První, čeho si
všimneme, je, že někteří lidé mají normální skladbu těla, kdežto jiní nikoliv. Někteří se narodí
i jako zrůdy. To je dáno jejich vývojovým programem, který je uložen v poli jejich vědomí,
kde se nacházejí také příčiny, narušující normální vývoj, takže dochází k defektům, jejichž
výsledkem je narození zrůdy.


Na levé straně je pole vědomí bez karmických deformací. Na pravé straně obrázku jsou temná místa, způsobená
karmickými vlivy. Některé z těchto deformací pole vědomí existují v neprojeveném stavu, jiné se projevily na
fyzické úrovni těla a narušují některou z jeho funkcí. Např. temné místo nahoře nad hlavou ukazuje na zbrzdění
energie a její hromadění v Highmorových dutinách, což vede ke ztrátě energie, bolestem hlavy aj. Váznutí
energie v oblasti krku může způsobovat potíže se štítnou žlázou, v oblasti srdce k nepochopitelné bolesti v hrudi,
v oblasti ledvin k jejich zhoršené funkci a tvoření ledvinových kamenů, v oblasti slinivky břišní k diabetu v dolní
oblasti břicha k pohlavním potížím, v oblasti cév k ukládání solí atd.


Všimněme si teď svého vlastního chování. Pozorovali jste, že jste za určitých okolností
jednali trochu podivně, bylo vám to posléze třeba i líto, ale vždycky jste pro sebe našli
nějakou omluvu? Například všechno probíhá dobře, ale vy se najednou rozhodnete jinak, než
by odpovídalo logice věci a kazíte tím celou práci. To je dáno tím, že se u vás vytvořil silný
pocit osamocenosti a přání uvést do pohybu vlastní program i navzdory důvodům, které mají
ostatní. Uvědomte si, jak se s jinými lidmi seznamujete. Máte v sobě nějaké vnitřní zábrany,
když se setkáváte s někým, koho neznáte? Jaké řeči a jaká témata nás deprimují? Vnitřní
zábrany a deprivace jsou výsledkem narušení přirozeného toku energie. Místo transformace
myšlenky na řeč a jednání se energie myšlenky zbrzdí a zablokuje, což se projeví jako
zábrana a nečinnost. Všimněte si, jaké myšlenky vás nejčastěji napadají, jaké melodie vám
znějí, jakých obratů v řeči používáte a jak se to všechno projevuje ve vašem chování. Svědčí
to o tom, že se nevypořádáváte řádně s informacemi, které jsou ve vás a ty se neustále
aktivizují a mrhají vaší energií. Je žádoucí zbavit se této zátěže co nejdříve.

Všimněte si sebe i ostatních ještě pozorněji. U někoho postřehnete zvláštní výraz ve tváři,
určitým způsobem si sedá nebo chodí, u někoho jiného zas můžete pozorovat charakteristické
změny na kůži jako uhry, praskliny, kůže se loupe, a všechno nasvědčuje tomu, že je v těchto
místech nějaká deformace v rozložení energie, projevující se na tělesné úrovni. Je žádoucí se
toho všeho zbavit.

Následkem silných traumat jako je leknutí, bolest, negativní prožitky apod., vznikají
poruchy jako koktání, zvýšený krevní tlak, zrychlený srdeční tep, špatné trávení, poruchy
močení, diabetes, impotence atd. Podobná traumata vytvářejí i nehomogenity v poli vědomí a
ty pak blokují tu či onu funkci organismu.

Někteří lidé pociťují v nohách, rukách nebo v oblasti pasu silný chlad, zatímco jiní zase
zvýšenou teplotu, a to vše může být doprovázeno ještě dalšími nepříjemnými pocity. To
svědčí o tom, že se do organismu dostala patogenní bioklimatická energie, vyvolávající
nejrůznější funkční poruchy organismu.

Všichni se setkáváme i s nejrůznějšími podobami energetického upírství. Tento jev je tak
dalece rozšířen, že je ve skutečnosti jen málo lidí uchráněných toho, aby jim jejich energii
odčerpával někdo jiný. Kde jsou příčiny tohoto jevu a jak se mu bránit?

Někdy se můžeme setkat s jevem posedlosti člověka jinou bytostí, jak je to popsáno v bibli
a jiných svatých knihách. Výsledkem může být, že člověk ztrácí kontrolu nad vlastním
chováním do té míry, že to vede až ke smrti.

Znečištění pole vědomí je třeba se zbavit. Jinak tato znečištění vyvolají tu či onu nemoc,
snižují životaschopnost a tvůrčí schopnosti člověka.

OČISTA FYZICKÉHO TĚLA

Kdybychom porovnávali člověka s pyramidou, pak by její vrchol odpovídal fyzickému
tělu, které se nachází na základně tvořené mocnými poli člověka. Fyzické tělo je indikátorem
všech dějů, probíhajících na úrovni polí. Je důležité se naučit číst jazyk těla s cílem dosažení
regulace na úrovni polí. Pokožka, řízení těla (koordinace funkcí), nám jasně ukazují, s čím
vším je to spojeno.

Prvotní příčinou všech nečistot ve fyzickém těle je blokáda energie, vznikající jako
následek nějakého psychického tlaku, prožitku apod. Tam, kde je oběh nějakým způsobem
omezen, můžeme pozorovat jevy vyvolané blokádou. Do zablokované oblasti se neustále
dostávají látky, které se normálně nacházejí v tekutém prostředí organismu, hromadí se tam a


tím blokádu ještě zhoršují. Výsledkem je ztráta pohyblivosti, těžkopádnost, vznikají kameny,
usazeniny solí atd.

Kdyby bylo lidské tělo průhledné a mohli bychom se do sebe podívat, hned bychom
příčiny svého špatného zdravotního stavu pochopili. Tak by třeba někteří z nás mohli vidět
uvnitř svého tlustého střeva až deset kilogramů slepeného a ke stěnám střeva přilepeného
kalu, nebo jeden až dva litry slizu, podobajícího se šedohnědým vodním řasám, ve kterých se
pohybují hlísti. Na vlastních stěnách tlustého střeva se nacházejí podivné výrůstky, podobné
medúzám nebo houbám. To jsou polypy. V břišní dutině, v rovině pod pupkem, byste mohli
vidět nahromaděný sliz, podobný tekutému sklu. Zvlášť by na vás asi zapůsobil pohled na
vlastní játra, prošpikovaná kaménky nejrůznějších barev a zašpiněnou hmotou podobnou
mazutu. U mnoha lidí bychom mohli vidět ledviny naplněné pískem, u jiných kameny, nebo
plíce naplněná slizem, případně Highmorovy dutiny obsahující jednu až dvě sklenice hnoje.
Ti, kterým je nad čtyřicet, by s podivem konstatovali, že jedna pětina buněk jejich organismu
zestárla a není schopna plnit své funkce. Část jich je už zcela mrtvá, rozkládá se a otravuje
organismus. Specifický zápach, který doprovází některé staré lidi je důsledkem tohoto
procesu. Kromě toho by také zjistili, že je jejich krev zašpiněná, jejich šlachy a vazy jsou plné
usazenin a našlo by se ještě mnoho dalšího, co by je zarazilo.

Kdyby to všechno mohl člověk uvnitř vlastního organismu vidět, pochopil by velice
rychle, že bolesti srdce jimiž trpí, jsou způsobeny otrávenou krví, že špatné trávení je
způsobeno znečištěnými játry a špatný zrak a sluch je způsobován hnojem, usazeným v jeho
hlavě, kýla s impotencí je způsobena slizem, který se nahromadil v dolní části břicha.

Neschopnost řídit své myšlenky a emoce vedla k zastavení průchodu energie v té či oné
oblasti fyzického těla, kde se nahromadily pro danou oblast specifické usazeniny (v oblasti
hlavy sliz, v tlustém střevě kalové kameny, v oblasti ledvin písek atd., a vyvolaly tam
specifické choroby. My sami tvoříme své nemoci myšlením, a způsobem života a stravou svůj
organismus plánovitě poškozujeme. Léčit to všechno farmakologicky nemá smysl, ale je třeba
tuto energetickou a fyzickou špínu z organismu vyvrhnout a všechno se vrátí do původního
stavu.

DOSLOV K PRVNÍ KAPITOLE

To, že je třeba organismus očišťovat od strukturálních i fyzických nečistot, vědělo lidstvo
už dávno. Největší duchové minulosti velice pečlivě propracovali způsoby očisty, a to jak
očisty fyzické, tak i očisty pole vědomí.

Studium této problematiky autora přesvědčilo, že naši dávní předkové znali velkou vědu o
očišťování organismu mnohem lépe nežli dnes my. Tak například již ve staré védické
literatuře můžete najít dokonale propracovanou očišťovací proceduru. Patandžaliho Jóga sútra
vysvětluje charakteristické vlastnosti různých znečištění mysli a pojednává o jejich vlivu na
život a zdraví člověka.

Očišťování struktury je věnováno mnoho místa v Novém zákoně.

O očistě fyzického těla v hata józe se do dnešního dne mnoho nezachovalo. Jogíni dříve
například znali způsob, jak ze sebe vytáhnout střevo, omýt ho ve vodě jako nějaký hadr a pak
ho do sebe nasoukat zpět.

V těchto dávných dobách se také velice často používalo hladovění, které očišťuje lidský
organismus lépe než všechny ostatní očistné procedury. Indická kniha o lidském zdraví -
Ajurvéda, klade hladovku na první místo mezi všemi ostatními očistnými technikami, ale
zároveň varuje před jejím amatérským používáním.


Ajurvédičtí lékaři rozpracovali celý systém jemnějších očistných postupů, kterému dali
jméno „pančakarma“ (Pět akcí). Tyto postupy očišťují buňky organismu od toxinů. Pro tyto
účely jsou využívány přirozené očišťovací kanály jako potní žlázy, krevní řečiště, ledviny a
střeva. Přitom byla pančakarma chápána jako soustava periodicky opakovaných
preventivních postupů, které jsou nutné pro zajištění normální životaschopnosti organismu na
dobu několika nejbližších měsíců, případně na rok, v závislosti na čistotě, které bylo žádoucí
dosáhnout.

Znalci ajurvédy tvrdí, že není možné dosáhnout dobrého pocitu, pokud není organismus od
škodlivých usazenin zcela očištěn.

Staré ajurvédické texty prohlašují, že každý, komu není jeho vlastní zdraví lhostejné, musí
čas od času projít všemi postupy pančakarmy. Ty jsou uspořádány do několika stupňů:
předběžné změkčení organismu, olejová masáž, léčebné pocení, klystýr a očista dýchacích
cest.

Tibetská varianta ajurvédy „Čžud-ši“, hovoří také o očistě pomocí takových prostředků,
jako zvracení, projímací klystýry, hovoří se také o přípravných postupech „změkčování“
organismu, na kterém do značné míry výsledek všech očišťovacích postupů závisí.

Všechny starověké národy měly své vlastní očišťovací postupy, které byly určovány
klimatem a tradicí. Mezi nimi byly zdůrazňovány ty nejúčinnější: sauna, klystýry, zvracení,
projímadla a hladovky, které se používaly prakticky všude.

První křesťané znali očišťující procedury velice dobře a všem je doporučovali. Byli to
skuteční lékaři svého národa. Zachoval se rukopis „Evangelium světa Ježíše Krista“, v němž
se doporučují očistné postupy jako prostředek zbavení se nejrůznějších nemocí.

V Rusku získaly očišťovací postupy svůj charakteristický ráz - byly to sauny a půsty. A jak
potvrzuje i dnešní praxe, jsou to pro nás ty nejlepší očistné prostředky.

Všichni skuteční lékaři minulosti i přítomnosti používali a používají očistné postupy velmi
často. Také poznatky nejnovějších vědeckých výzkumů potvrzují, že není možné se zbavit
nemoci, dokud jejich patogenní původ není z organismu odstraněn.

Dosáhnout toho farmakologicky není možné, ale s pomocí očistných technik ano. Proto
také stará věda o očišťování lidského organismu přežila až do naší doby, upevnila své
postavení a je dnes jedním z nejefektivnějších metod léčení nejrůznějších nemocí.


Kapitola 2. - JAK VZNIKAJÍ NEČISTOTY V ORGANISMU
ČLOVĚKA A JAK OVLIVŇUJÍ JEHO ZDRAVÍ


KARMICKÉ ZNEČIŠTĚNÍ

Nesuďtež, abyste nebyli souzeni,

Nebo kterýmž soudem soudíte,

týmž budete souzeni,

a kterou mírou měříte,

bude vám zase odměřeno.

Evangelium Sv. Matouše 7.1-3

Příčiny znečištění pole vědomí jsou složité a početné. Vyjmenujeme si ty hlavní, které
zdraví člověka ovlivňují nejsilněji.

Nejdříve se podíváme, se zřetelem na různé literární prameny, co všechno obsahuje pojem
„karmy“.

Karma je přírodní zákon, v souladu s nímž každé jednání v materiálním světě, ať dobré
nebo špatné, má určité následky, které stále ve větší míře vtahují jednajícího do hmotné
existence a kola zrození a smrti („Zdroj věčné slasti“).

Karma jsou činy v hmotném světě, konané s cílem získání plodů těchto činů a jejichnásledků (Šrimad-Bhagatavan).

Karma (sanskrtsky nijati, samaja; tibetsky sngon-las) je jednání, čin -základní termín
buddhistické koncepce vazby mezi příčinou a následkem, v souladu s nímž špatné jednání má
za následek špatné plody a naopak. Souhrn všech dobrých a špatných činů, vykonaných
v předchozích existencích utváří osud člověka v tomto zrození (Atlas tibetské medicíny).

Karma je děj, čin, zákon vazby mezi příčinou a následkem, v souladu s nímž se tvoří osud
člověka jako výsledek jeho dobrých a špatných činů, úmyslů a tendencí („Láska a srdce
nekonečna“).

Ze všeho právě uvedeného je zřejmé, že „karma“ má význam vazby mezi příčinou a
následkem, podle které naše současná existence a zdraví jsou určovány našimi předchozími
úmysly a činy a naše budoucí existence a zdraví jsou přímo závislé na našich současných
úmyslech a činech.

Teď se podíváme, jaké mohou být druhy karmy. Z velkého počtu různých druhů
pojednáme o karmě individuální a karmě předků.

Individuální karma

Tuto karmu můžeme ještě rozdělit na karmu získanou v minulých životech a karmu danou
životem současným. Patandžaliho Jóga sútra klasifikuje individuální karmu v závislosti na
zkušenosti získané v průběhu života. V souvislosti s tím dělí individuální karmu na černou,
bílo-černou, bílou a ani-bílou-ani-černou.

Černá karma je nejhorší ze všech čtyř. Je získaná v průběhu nemravného, zločinného
života. Pomlouvání, egoistické intriky konané s cílem narušení plodů cizí práce, ponižování
ostatních, příkoří, zlodějny -to vše tvoří „vnější“ černou karmu. „Vnitřní“ černá karma
vytvářená myšlením zahrnuje takové stavy ducha, jako skepticismus, který nevede k poznání,
nevíru, vědomé setrvávání v nevědomosti, závist apod.


Bílá karma je výsledkem dobrých činů vytvářejících specifické energeticko-informační
uzlíčky v auře člověka, vyvolané zvýšenou intenzitou prožívání.

Bílo-černá karma se tvoří hromaděním dobrých i špatných činů, vykonaných vzhledem
k ostatním.

Ani-bílá-ani-černá karma je karma putujících poustevníků, kteří pobývají ve svém
posledním tělesném vtělení.

Karma předků

Ve starodávném tibetském díle „Bajdurjaonbo“ („Modrý beryl“) jsou důležité úvahy na
téma: „Formování těla začíná v okamžiku vzniku embrya jako důsledek spojení vajíčka matky
a otcovy spermie a současného spojení matčiny „krve“ s vědomím bloudícím v bardu“.

Vědomí puzené karmou a nevěděním (vázanosti na vesmírnou existenci) neviditelně
vstupuje v okamžiku spojení spermie s „krví“ do těla matky a oduševňuje složky, které se
spojily ... Při tom musí karma nesoucí vědomí budoucí bytosti odpovídat karmě jeho rodičů.

Samotné vědomí, které oduševňuje embryo, nemá pocit vlastního pohlaví, není závislé na
předchozím vtělení. Toto uvědomění vzniká v průběhu vývoje embrya v matce. Jestliže se
následkem karmických vlivů má narodit chlapec, pak vědomí pociťuje nepřízeň k otci a lásku
k matce, ztotožňujíc se s otcovým semenem, stává se vědomím muže. V opačném případě
vědomí pociťuje averzi k matce a lásku k otci, ztotožňujíc se přitom s matčinou „krví“.

Tento citát můžeme vyložit takto: jestliže se má narodit chlapec, pak ve větší míře dědí
„karmické dluhy“ v otcovské linii (tím je také daná averze) než v linii matky (láska k matce).

Podívejme se teď, jaký má karma vliv na osud člověka a na jeho zdraví. Patandžaliho Jóga
sútra se o tom vyjadřuje tak, že nahromaděná karma určuje tři nejdůležitější ukazatele
budoucího života: způsob zrození, trvání života a druh zkušenosti. Na základě toho se každý
člověk narodí v takové zemi, městě, rodině a fyzickém těle, které si svými předchozími životy
„zasloužil“. Trvání jeho života bude takové, jaké si „zasloužil“ ve svých předchozích životech
a životní situace, bolesti, způsob existence atd. budou takovými, jaké si ve svých předchozích
životech „vypracoval“.

Teď si rozebereme, jaký má ten či onen druh karmy vliv na náš život.

Vliv získané karmy na člověka v tomto životě

Jako příklad tohoto jevu uvedeme citát z knihy Raymonda A. Moodyho: Život před
životem:

Žena, kterou nazveme Sabrina, se bála ohně. Bála se ho tak, že nebyla schopná ani škrtnout
zápalkou, aniž by dostala hysterický záchvat. Nebyla schopná sedět u ohně a ohřívat se,
nemohla vejít do restaurace, kde byly na stolech hořící svíčky. Dokonce i když přišla na
léčbu, bylo pro ni obtížné hovořit o ohni bez vzrušení.

Léčit se regresní terapií se rozhodla poté, co se jí stala nemilá příhoda na univerzitní
přednášce o americké poezii. Při přednášce týkající se počátků náboženství v Americe se
vyučující zmínil také o procesech s „čarodějnicemi“ v Salemu. Odehrálo se to v době
masových hysterií v Americe. Oběťmi byly ženy obviněné z čarodějnictví. Mučili je a několik
jich i upálili.

Sabriny se vyprávění hluboce dotklo. Snažila se uklidnit, ale otřes byl tak silný, že musela
opustit posluchárnu. Brzy poté požádala o pomoc regresního psychoterapeuta s myšlenkou, že
by se jí mohlo podařit odkrýt příčinu svých problémů nahlédnutím do některého


z předchozích životů. V hypnóze ji terapeut vrátil do posledního dne jednoho z jejích
předcházejících životů:

Viděla jsem se velice zřetelně. Byla jsem mladá dívka -bylo mi právě asi čtrnáct let, když
jsem se viděla někde ve Francii, jak stojím přivázaná ke kůlu. Kolem mne byl dav lidí, kteří
křičeli a veselili se. Pochopila jsem, že ti lidé jsou na takovou podívanou zvyklí, že to pro něnení nic nového. Žasla jsem. Cítila jsem sice, že povolit provazy, kterými jsem byla přivázána,
není možné, ale přesto jsem se o to snažila. Bylo mi také jasné, proč mne upalují. Bylinářka,
kterou obvinili z čarodějnictví, mi dala lék, který mi způsobil potrat. Mne neupalovali proto,
že bych byla čarodějnice, ale proto, že jsem lék dostala od čarodějnice a soud rozhodl, že
jsem ve spojení s ďáblem.

O dítě jsem přijít nechtěla. Soudcům jsem vysvětlila, že lék jsem si vzala proto, že jsem
byla nemocná. Neuvěřili mi a tak jsem tady teď čekala, až mne upálí za něco, co jsem ani
neměla v úmyslu udělat. Viděla jsem jak blednu, když katovi pacholci začali zapalovat kupy
roští, naskládaného kalem mne. Křičela jsem a dusila jsem se kouřem. Cítila jsem, jak mi žár
ohně stoupá po nohách a spaluje kůži. Kéž bych byla zemřela rychle! Bolest se šířila po celém
těle, chytly mi šaty, vlasy a kouř mě jako kyselina pálil v krku. Zemřela jsem teprve když jsem
si vytrpěla všechna tato muka.

Zní to podivně vzhledem ke všemu prožitému utrpení, ale regrese Sabrině pomohla. Teď
už měla pocit, že ví, odkud se bere onen nezvládnutelný strach, kdykoliv byla poblíž nějakého
ohně. Noční můry, které ji do té doby neustále pronásledovaly, přestaly. Oheň ji sice ještě
nijak nepřitahuje, ale také od něho neutíká. Může navštívit restauraci osvětlenou svíčkami a
také ji už viděli, jak sedí se svým přítelem u ohníčku.

Jiný odborník na regresní psychoterapii mi laskavě poskytl historii jiného případu. Jednalo
se o případ Anděly, která každou práci, kterou začala, v polovině přerušila, protože ji přepadl
strach, že to stejně k ničemu nepovede. Ať začala jakoukoliv práci, za chvíli věděla, že ji
nebude schopna dokončit.

Týkalo se to všeho -napsání dopisu, opravy domu, nebo změny pracovního místa. Skoro
nic nebyla schopná dokončit. Měla trvalý strach, že s ní nebudou spokojeni. V poslední době
se situace ještě zhoršila. V zaměstnání kde pracovala jako stevardka, začínala pociťovat
neklid už v okamžiku, kdy po startu letadla začala cestujícím nabízet pití. Protože jí tyto stavy
začaly vadit ve výkonu zaměstnání, rozhodla se hledat pomoc regresní terapií.

Anděla je nevysoká, pružná blondýnka s pocitem vlastní důstojnosti. Její život probíhal
v plném protikladu k tomu, co se objevilo v regresi. Jakmile byla uvedena do hypnotického
transu, zjistila, že je rozjařeným gladiátorem. Svou regresi popsala takto:

Hned jsem cítila, že jsem silný muž. Podívala jsem se na své tělo a zjistila jsem, že mám na
sobě brnění, v ruce meč a odrážím různé údery a výpady. Vedle mne stál instruktor, který mi
říkal, co mám dělat, abych zvládla techniku zbraně.

Pak jsem se ocitla ve špinavé aréně, kde mne učili, jak zabíjet lidi. Byla jsem římským
gladiátorem. Soudě podle toho, jak se mnou jednali, jsem nebyla obyčejným gladiátorem.
Ostatní řadoví vojíni trénovali ve skupinách. Já jsem měla svého vlastního trenéra. V dalším
průběhu děje jsem viděla, že dokonce jím u samostatného stolu, odděleně od ostatních
gladiátorů. I jídlo na mém stole bylo jiné, lepší.

Potom jsem viděla, jak mne vozí ulicemi města. Lidé se tlačili podél cest, aby na mne
mohli alespoň krátce pohlédnout. Byla jsem sportovním idolem a lidé pokládali za štěstí,
jestliže mne mohli spatřit. Byla jsem na to velice pyšná. Pak přišel poslední den mého života.


Viděla jsem se trochu z boku. Měla jsem tak trochu dojem, jako když se dívám na televizi.
Ležela jsem ve špinavé aréně a kolem burácel a jásal dav. Byla jsem zraněná, z rány na boku
mi tekla krev. Naklonil se ke mně gladiátor, který zvítězil. Držel meč nad mou hlavou a ptal se
publika, zda mne má zabít, nebo mi darovat život. Nejstrašnější bylo, když jsem si uvědomila,
že si dav přeje mou smrt. Uvědomila jsem si, že jsem byla idolem jen proto, že jsem byla
schopná pobavit je trochu víc, než ostatní gladiátoři. Můj život pro ně nic neznamenal. Teď se
postavili proti mně a oslavovali mou smrt, jako bych byla nějaký průměrný gladiátor „nižší
kategorie".

Po regresi Anděla vyprávěla, že okamžik své porážky prožívala jak největší ponížení.
Kromě toho si všimla, že když v aréně umírala, zařekla se že se už nikdy nesmí dostat do
situace, ve které by ji mohl někdo veřejně ponížit. Anděla je přesvědčená, že právě tento
život, kdy byla gladiátorem, byl příčinou jejího strachu. Kdykoliv se dostala na veřejné
prostranství, nebo kdykoliv si na něco takového jen pomyslila, objevil se hluboce zakořeněný,
strach z ponížení a Anděla se do sebe uzavřela.

Lékař, který Andělu léčil, tvrdí, že je to jeden z případů rychlé změny situace. Už po pěti
sezeních regresní terapie se z Anděly stal nový člověk, prakticky bez jakékoliv bázně. Už
nepociťovala, že by ji něco neustále brzdilo. Znovu pro sebe začala objevovat svět.

Mne na tomto případu fascinuje toto: Anděla měla z neúspěchu strach v tomto životě a
tradiční psychoterapie by nikdy nepřišla na to, že příčina jejích problémů je v minulém životě
(resp. v tom, co ona za minulý život pokládá). Pro ni byla regresní psychoterapie sondou do
podvědomí, která zjistila, co je tam ukryto. Bez ní by se se svými problémy potýkala léta a
velice pravděpodobně, by je nikdy nevyřešila.

Danlet Dree Millerová použila terapie minulými životy k tomu, aby nalezla příčinu vlastní
artrózy. Podařilo se jí zjistit toto:

V průběhu regrese jsem si uvědomila, že jsem lékařem (mužem), žijícím v 16. stol. v Itálii.
Léčila jsem tehdy osmiletou holčičku, která si zlomila obě ruce v lokti. Bylo třeba dát kosti
znovu do správné polohy. Rychle jsem otočila dětskou ruku tak, že se kosti dřely jedna o
druhou -holčička vykřikla bolestí a já jsem si byla vědoma toho, že jsem jí bolest způsobila
schválně. Bylo mi z toho najednou smutně a styděla jsem se. Nelíbilo se mi, že jsem byla tak
krutá. Styděla jsem se u vědomí toho, že já, dobrý lékař, který má rád děti jsem jednala tak
krutě. Bylo mi záhadou, proč jsem se tak chovala. Jak regrese pokračovala, dozvěděla jsem
se, že jsem byla nešťastně ženatá, že má žena si nepřála mít děti a i jen myšlenka na větší
rodinu jí byla velice nepříjemná. Tak byl můj rodinný život pln zloby a hořkosti a tyto pocity
jsem přenášela na své pacienty. Má žena zemřela ve středních letech. Cítil jsem tehdy, že mi
z duše spadl kámen. Mohla jsem žít podle své libosti. Ale v té době jsem již trpěla artritidou a
protože jsem se nemohla dobře pohybovat, nemohla jsem ani vykonávat lékařskou praxi a tak
jsem odjela na vesnici, kde jsem v poklidu žila v malém domku a pečovala jsem o svou
zahrádku.

Již jako stařec jsem se spřátelila s malou světlovlasou holčičkou ze sousedství. Občas za
mnou přicházela a pracovali jsme společně na zahrádce. Lpěla jsem na ní celým svým
srdcem. Bylo jí pět nebo šest let, když přišla doba mé smrti. Před smrtí mi přinesla kytičku
květů a políbila mne na tvář. Vypadalo to, jako že ví, že umírám a mou smrt brala jako něco
zcela přirozeného. Když můj duch opustil tělo, viděla jsem, že holčička běžela pro dospělé.
Vybavila jsem si celý svůj uplynulý život a uvědomila jsem si, že jsem zneužívala svých
lékařských vědomostí. Byla jsem to já, kdo dovolil, aby větší část mého života proběhla
v hořkosti a zlobě. Uvědomila jsem si i to, že i když jsem se časem této zloby zbavila, bylo to
málo. Své ženě jsem neodpustila. Po její smrti jsem pocítila jen ulehčení.


Pak se jí vybavila epizoda z života, kdy byla mnichem v mužském klášteře:

V regresi jsem se dostala do další své existence, která byla také spojena s artrózou.
V tomto případě jsem byla mnichem, vedla jsem klášterní, asketický život a pracovala jsem na
zahradě. Měla jsem trvalý pocit, že ostatní mniši myslí pořád jen na to, jak by mi ublížili.
Stěžovala jsem si na ně, kárala jsem je a dokonce jsem jim i vyčítala, že si přestali vážit Boha.
V tomto životě byla mou charakteristickou vlastností nespokojenost s ostatními a hádavost.
Nakonec jsem byla starým, nazlobeným, jednookým mnichem. Mladí mniši se mi za zády
posmívali. Čím více jsem si stěžovala, tím víc mnou pohrdali. Byla jsem pak ještě popuzenější
a začala jsem si stěžovat přímo Bohu na nedostatky, které jsem u ostatních pozorovala.
Několik posledních let jsem ze své cely vůbec nevycházela. Mé tělo bylo zmučené bolestmi,
studená vlhkost cely má strádání jen zvětšovala. Zemřela jsem v mukách a osamocená, nikdo
mne nepolitoval.

Co mohly tyto dva životy pro Dree znamenat ve vztahu k léčení artritidy? Regrese
vyjevila, že zlost, uraženost, nepřijímání ostatních, neústupnost a zneužívání vědomostí jsou
faktory, aktivní v jejím dnešním životě. Také si uvědomila, že její manželkou v prvním životě
byl její zemřelý muž. Ani on si nepřál mít děti.

„Skoro bych chtěla říci, že mé vyléčení bylo zázračné, že jsem se od okamžiku regrese
změnila a žiji teď v blaženosti. Ale kdybych to takhle formulovala, neřekla bych všechno, co
se k celé záležitosti pojí.“

O své regresi Dree napsala:

Má artróza nezmizela docela. Zdá se, že se zesiluje v obdobích, kdy jsem zlá, netrpělivá,
podrážděná nebo nesmiřitelná. Bolest je tu jako memento. Když se zastavím a vnímám její
napomenutí, sama rychle zmizí.

Byla jsem skutečně v 16. století lékařem v Itálii a osamoceným, popudlivým mnichem
v klášteře? Nevím. Vím jen, že tyto věci podstatně ovlivnily můj pohled na život a způsobživota, můj pohled na ostatní lidi i na sebe, samotnou ... Žiji teď smířená a s láskou, snažím se
být trpělivá a citlivá, učím se odpouštět sama sobě, když něco z toho poruším.“

Uveďme jiný příklad vlivu karmy na současný život.

Nikdy se mi nic nedařilo. Snažil jsem se, ale ať šlo o cokoliv, výsledek nikdy za nic nestál.
Nikdy jsem si nebyl schopen vydělat nějaké slušnější peníze. Tam, kde jiní vydělávali dobře,
dostal jsem jen pár korun a nepodařilo se mi něco vyhrát ani v žádné loterii.

Mé první manželství nebylo šťastné. Oženil jsem se podruhé. Má druhá žena měla velice
slušné sourozence. Ale z ničeho nic začaly mezi všemi rodinnými příslušníky rozmíšky,
všeobecné vzájemné nepochopení... Začal jsem o tom všem přemýšlet. Vybavil jsem si celých
pětadvacet let svého života, analyzoval jsem je a přišel jsem na hroznou věc. Nejen že jsem
smolař, ale přináším smůlu i ostatním. Posuďte to sami: Než jsem se narodil, měli se otec
s matkou dobře, otec měl dobrou práci i výdělek. Když jsem se narodil, dal se otec na pití a o
práci přišel. Matka se s ním rozvedla. Začali jsme mít nedostatek. Matka se podruhé vdala a
vzala si hodného, dobře zajištěného muže. Ale ten ji brzo opustil a odešel k jiné ženě. Ve škole
jsem chodil do třídy s nejhorším prospěchem. Když ve škole udělali reorganizaci, dostal jsem
se do nejlepší a nejpřátelštější třídy -ale třída se velice rychle změnila na partu záškoláků a
egoistů, a všechna přátelství pominula. Na vojně jsem se dostal do vzorné roty. Během půl
roku se tato rota dostala mezi nejhorší.

Po skončení vojny jsem nastoupil jako řidič do garáží. Plat se mi prakticky nehýbal, auta
pro nedostatek náhradních dílů skoro pořád stála. Všichni z toho byli nervózní, objevoval se
neklid. Dal jsem tam výpověď a ani ne za čtrnáct dní tam zvedli platy na trojnásobek, podnik


získal prostředky, auta zas začala jezdit -ale moje místo bylo už obsazené. Jeden známý mi
dohodil místo u jednoho malého podniku. To místo jsem přijal, ale ... produkce začala klesat
a výdělky také. Na příčinu všech těch neúspěchů jsem nebyl chopen přijít, všechno se dělo
jaksi samo od sebe. To, co jsem teď uvedl, je asi tak jedna desetina toho, co všechno se
skutečně stalo. Kdekoliv jsem se objevil, šel mi neúspěch v patách.

Ukázali jsme si několik případů vlivu karmy nahromaděné v minulých životech na život
současný. Z příkladů je vidět, že nahromadění karmy se může projevit nejrůznějším
způsobem: neodůvodněným strachem z ohně, nedůvěrou v sebe sama, bezdůvodným
strachem z veřejnosti, náhlým výskytem artrózy nebo životním neúspěchem. Jestliže se ve
svém vlastním životě setkáváte s něčím podobným, je také velice pravděpodobné, že příčinou
vašich potíží je karma, kterou jste si nashromáždili v předchozích životech.

Vliv nahromaděné karmy na současný život člověka

Jak je psáno v Patandžaliho Jóga sútře, může člověk v průběhu života hromadit karmu
černou, bílo-černou, bílou nebo ani-bílou-ani-černou. V závislosti na tom, jakou karmu si
člověk nahromadil, se utvářejí jeho další zrození, délka života a životní zkušenosti.

Uvedené příklady to pěkně ilustrují.

Sabrina se, i když ne úmyslně, dopustila nejtěžšího hříchu -přerušila život ještě
nezrozeného dítěte. Hrozná, dlouhá muka, která prožíval plod, když při potratu umíral:
intoxikace, předčasný porod, boj o život v životu nepříznivém prostředí, v prostředí, ve
kterém ještě nebyl schopen existovat, pocit zatracenosti a smrti bez ohledu na síly, vynaložené
na boj. Byla to hrůza a bolest, roztažená v čase. Tak si Sabrina hromadila tu nejhorší, černou
karmu. To se pak rychle projevilo na dalším trvání jejího života a na typu její zkušenosti.
Musela odpovídajícím způsobem zaplatit - krátkou dobou vlastního života a krutostí prožitých
předsmrtných muk.

Viděla jsem se velice zřetelně (plod začal prožívat intoxikaci). Byla jsem mladá dívka
bylo mi právě asi čtrnáct let (porovnejte si to se stářím plodu), když jsem se viděla někde ve
Francii, jak stojím přivázaná ke kůlu (plod by také rád unikl, ale byl připoután pupeční
šňůrou k matce). Byla jsem zděšena. Cítila jsem sice, že není možné povolit provazy, kterými
jsem přivázána, ale přesto jsem se o to snažila (plod se také nemohl v žádném případě
odpoutat od placenty, která pro něho znamenala život, ale přesto snažil). Křičela jsem a
dusila jsem se kouřem (předčasně porozený plod byl v obdobné situaci, také nebyl schopen
samostatně dýchat). Cítila jsem, jak mi žár ohně stoupá po nohách a spaluje mi kůži. Bolest se
šířila po celém těle, chytly mi šaty, vlasy a kouř mě jako kyselina pálil v krku (potracený plod,
který se dostal do prostředí pro něj nepříznivého, také pociťoval kůží bolest, právě tak, jako
když otevřenými ústy přijímal vzduch, který byl pro něho v tu dobu ještě jedovatý). Zemřela
jsem teprve, když jsem si vytrpěla všechna tato muka (Právě tak jako plod předtím).

V tomto případě je charakteristická i taková podrobnost, jako smrt z rukou lidí. Potrat je
násilí, na které jsme si zvykli, násilí na bezbranném tvorovi. Svým egoistickým myšlením
rozhodujeme, zda má žít nebo ne. Rubem tohoto procesu je Sabrinina smrt. Lidé nejprve
rozhodli, že je nutné dopustit se násilí, a pak se ho obvyklým způsobem dopustili. Všechno,
co se stalo s plodem, proběhlo v jiném měřítku s jeho matkou - zbytečná a krutá smrt.

Anděla bavila dav, když v aréně zabíjela lidi, kteří byli slabší než ona sama. Zbavení života
doprovázela ponižováním svých obětí, protože to dělalo davu dobře. Měla pocit, že je něco
víc než ostatní a byla na to hrdá. Nutilo ji to podporovat svůj obraz gladiátora -silného,
nemilosrdného, zabíjejícího pro zábavu davu. Výsledkem bylo nahromadění černé karmy,
která se projevuje rychle.


Trest byl stejný - prožila si veřejné ponížení jako průměrný gladiátor nižší kvalifikace.

V případě Danlet neodpuštěná zloba a hoře, spolu s pocitem nezaviněného neštěstí a
neustálé reptání byly také příčinou hromadění černé karmy. Na druhé straně ale lékařská
praxe a služba Bohu, které byly hromaděním bílé karmy, situaci trochu vylepšily. Výsledkem
pak byla černo-bílá karma, s převahou černé, což způsobilo strádání, vyvolané artrózou.
Strádání, která způsobil lidem kolem sebe i svým pacientům svou zlobou a urážlivostí, ho
dovedly k mnišství ve vlhké cele, kde onemocněl artrózou.

Všechno proběhlo tak, jak to Patandžaliho Jóga sútra popisuje -karma určila způsob
příštího zrození, trvání života i druh životní zkušenosti.

Vliv karmy předků na současný život člověka

Jak již víme, díky karmické nutnosti se člověk narodí rodičům, jejichž karma odpovídá
jeho vlastní karmě. Přitom je důležité si všimnout jedné podstatné věci: rodiče, díky jimž jsme
přišli na svět, jsou „výchozím místem“, které přetrvává v následujících pokoleních. To je
pojem „rodu“. Dříve byl rod určován po linii matky, protože mateřské lůno je „místem zrodu“
každého člověka. Hlavní je tu opakující se řetěz: dítě, dospělý člověk, starý člověk. Starý
člověk umírá, dospělý stárne a dítě dospívá a rodí se mu další děti atd. Současně si „místo
zrodu“ uchovává informaci po sedm pokolení. Informace přitom přechází z jednoho pokolení
na druhé. Jestliže někdo porušil mravní zákon, dědí se tato informace od prarodičů přes dědy,
rodiče, syny a vnuky tak dlouho, dokud se energie tohoto porušení zcela nevyčerpá (pokud ji
mezitím ještě nezvýší).

Je to všeobecně nepříjemné, když máte odpracovávat špatné činy svých předků. Nejčastěji
se karmické dluhy předávají po linii téhož pohlaví, ale může tomu být i naopak. Uvedeme si
příklad z dějin.

V 10. století byl na břehu Loiry poddanými francouzské koruny vystavěn zámek. Byl by
zůstal obyčejným panským sídlem, kdyby se jeho majitel nestal v r. 1498 francouzským králem
Ludvíkem XII. Blois pro něho bylo rodištěm, se kterým se nechtěl rozloučit. A tak Ludvík XII.
nařídil dvoru a státním úřadům, aby se do Blois přestěhovaly.

Královské komnaty se staly dekoracemi dramat, která se tu odehrávala v r. 1588 ve
spojení se jménem Kateřiny Medicejské. Když se narodila, byl vytvořen její horoskop. Ten
předpovídal, že Kateřina přinese zkázu rodině, ve které bude žít. Osud určil, že se Kateřina
Medicejská stala ženou francouzského krále Jindřicha II.

Začátek její vlády byl poznamenán smrtí jejího chotě na turnaji a příchodem na trůn jejího
staršího syna Františka II. Ale jak jemu, tak i jeho bratrovi Karlu IX. bylo souzeno, aby
zemřeli v rozkvětu svých sil. Zlověstná předpověď se začala uskutečňovat.

Francouzskou korunu přebírá její nejmladší syn, kterého měla velmi ráda, Jindřich III.
Právě tak jako jeho bratři, i on je pod vlivem své chytré a kruté matky. Ale na druhé straně
ani sama Kateřina Medicejská není schopná bránit všem jeho špatným sklonům. A tak
panování Jindřicha III. bylo panováním zženštilých oblíbenců, kteří vládli zemi, jak se jim
právě hodilo. Francouzi s trpkostí říkali, že u dvora zůstal už jen jediný opravdový muž -
Jindřich z Guise. Celá katolická Francie na něj hleděla s nadějí. Byl potomkem slavného
rodu, který se proslavil v bojích s protestanty a odpovídal představám o tom, jak by měl
vypadat král. Svým rozumem i zjevem si dokázal získat lásku nejžádanější ženy Francie,
Margarety Navarské.

Po divokém vraždění Hugenotů v průběhu Bartolomějské noci se Jindřich z Guise stal
národním hrdinou (a současně získal černou karmu). Kateřina Medicejská, která již dlouho


toužila po spojenectví s Jindřichem z Guise v boji proti Hugenotům, teď byla doopravdy
znepokojena růstem jeho popularity. Když v r. 1588 došlo v Paříži ke vzpouře, utekl
Jindřich III. z hlavního města do Blois. Na podzim se tam sešla celá generalita království, aby
řešila vzniklou složitou situaci. Přijel tam i Jindřich z Guise spolu se svým bratrem a
spojencem, kardinálem Karlem.

Jindřich z Guise se považoval za vítěze: král mu nabídl hodnost generalissima jako
výměnu za to, že se nebude ucházet o trůn. Jindřich z Guise byl nerozhodný. Problematickou
situaci využila Kateřina Medicejská. Tajně přesvědčila svého posledního, ještě živého syna,
aby se zachránil tím, že Jindřicha z Guise zabije. Rozšířily se zprávy, že se chystá běžná
porada. Neznámí dobrodinci poslali Jindřichovi z Guise anonymní dopis, ve kterém ho
upozorňovali, že je v nebezpečí života. Jindřich nad tím mávnul rukou: „Toho se neodváží“.

V pátek 23. prosince 1588 se k Jindřichovi dostavil posel s žádostí, aby ho následoval do
královských komnat. Jindřich byl právě v dobré náladě a tak bezstarostně odešel do přijímací
místnosti, kde se shromažďovali dvořané. Jeden z nich se k Jindřichovi z Guise přiblížil a
probodl ho dýkou. Druhého dne byl pak Jindřichův bratr zavražděn v zámecké věznici.

Vraždy v Blois nezůstaly bez potrestání. Za půl roku mnich Jacques Cleman smrtelně
zranil Jindřicha III: Tím skončila historie královské rodiny Valois. Na francouzský trůn přišli
Bourboni. Samotná Kateřina Medicejská už neměla možnost se přesvědčit, jak se plní
předpovědi astrologů. Zemřela měsíc po smrti Jindřicha z Guise.

O vlivu karmy předků hovoří podrobně Lazarev ve své knize „Diagnostika karmy“. Zde je
několik pasáží z jeho knihy, které se týkají této tematiky:

„Velice přesvědčivé potvrzení toho, do jaké míry odpovídáme jeden za druhého, jsem
získal v jednom městě. Poté, co jsem skončil svou přednášku, ke mně přišla asi čtyřicetiletá
žena a vyprávěla mi toto: Měla už docela velké děti, když se rozhodla mít ještě další dítě. Asi
porušovala dost často vyšší zákony, protože dítě se jí narodilo, ale velice brzy zemřelo. Ani ji
nenapadlo, že by mohla dítě pohřbít. Z porodnice prostě beze slova rozloučení odjela domů.
O měsíc později jí zemřelo další dítě, pak druhé a nakonec třetí. Městečko, kde se to stalo,
bylo malé a tak se přátelé začali zajímat, v čem je příčina a jak by mohli rodině pomoci. Jeli
na poradu ke známé jasnovidce, ale ta jim řekla, že v této věci nemůže nic udělat, že musí
vymřít celý rod. Tím, že zmíněná žena nechala v nemocnici své dítě, se dopustila takového
přestupku, který nebylo možné odpustit.

Láska k dětem patří k vyšším vesmírným citům a jakýkoliv způsob jejího porušení, který se
projeví v odmítnutí dítěte, v přání dítě nemít nebo nebýt těhotná, nemluvě už o přerušování
těhotenství, zvláště v jeho pozdějších stádiích, právě tak jako odmítání jakéhokoliv člověka
nejen činy, ale i slovy, nebo dokonce jen v myšlenkách, může mít velice těžké následky.

Jedna mladá žena trpěla velice obtížnou kožní chorobou. Sděluji jí příčinu nemoci: „Vaše
babička si během těhotenství přála dítě zabít; myslela na přerušení těhotenství“.

Žena mi odpovídá: „To není možné, babičce zemřelo šest dětí a přežilo teprve sedmé
moje matka“.

Dívám se, jaká byla příčina těchto úmrtí. Babička si z jakéhosi důvodu první těhotenství
velice nepřála. V jejím energetickém poli se vytvořil silně působící program zničení
vznikajícího života. Intenzivní pocity nenávisti při pomyšlení na budoucí dítě, zůstaly
v podvědomí a při každém těhotenství se znovu uplatnily. Bez ohledu na to, že později si děti
přála, se jednou vytvořený program stále uplatňoval.

Tento program existuje trvale v podvědomí v energetickém poli ženy, která sedí právě
přede mnou a vyvolává u ní vážná kožní onemocnění.


Mechanismus karmy

Teď se seznámíme s tím, jak se u člověka karmický mechanismus rozvíjí. Pokud o tom nic
nevíme, tápeme v temnotách, ale jakmile se s ním seznámíme, jsme schopni stanovit i svou
vlastní diagnózu a pracovat na své karmě. Znovu nám, i v této věci, může pomoci
Patandžaliho Jóga sútra, kde se o tom praví: „Dozrávání plodů karmy je doprovázeno
neuvědomělými dojmy, které jsou nerozlučně spojeny s předchozí aktivitou. Jen ty se mohou
při novém zrození projevit.“

A jak závisí vjemy, které si neuvědomujeme, na naší předcházející aktivitě? Nebo obecněji

- jaký vliv na nás mají naše činy?
Začneme od začátku. Muž a žena se do sebe zamilovali. Sladký pocit lásky je přivádí do
vzájemného objetí. Vzájemné laskání tento pocit posiluje a přidává k tomu další pocity.
Vzniklý cit je navzájem spojuje v mnoha dimenzích prostoru současně. „Z té příčiny opustí
muž otce svého i matku svou, a přidržeti se bude manželky své, i budou v jedno tělo. (Bible,
Kniha Genesis, 2,24). Takovým způsobem se tvoří „Místo zrodu“, resp. počátek rodu (zvláště
v případě, když je manželský svazek pevný).

Slastný pocit umožňuje jít níž nebo výš, tj. dostat se do těch rovin prostoru, kde existuje
vědomí (pole vědomí), které se chce materializovat (získat tělo). V tibetské terminologii se
praví, že „vědomí bloudí v bardu“.

Vrcholem slasti je orgasmus. V jeho průběhu se otvírá „místo výstupu“. Muž začíná
bezděčně intenzivněji dýchat. Tento mechanismus nejen že umožňuje vědomí opustit „bardo“,
ale s pomocí dýchání se dostat i do těla muže a pak do vyvrhovaného semene. Proto je
vědomí (pole vědomí) obsaženo zejména v semeni muže, kdežto žena poskytuje fyzické tělo.
Když se vědomí spojuje s vaječnou buňkou, aktivizuje ji a začíná vytvářet fyzické tělo.

Vědomí se tedy z barda (prostorových sfér) dostává v okamžiku početí do semene a pak do
dělohy.

Víme, že se pak vajíčko začíná dělit a výsledkem tohoto dělení je lidský plod a poté
člověk. Nevíme ale, díky čemu se tak děje. Vysvětlení můžeme najít v „Čžud-ši“. Ukazuje se,
v souladu s buddhistickou představou světa, že se vědomí může vtělit ve světě fyzických
forem do jedné z šesti podob živých bytostí.

Existuje šest druhů zrození: zrození božské, zrození v podobě asury, zrození lidské,
zvířecí, zrození v podobě hladového ducha-prety a zrození v pekle. Zrození lidské je
považováno za nejvýhodnější, protože jen člověk je schopen se zabývat zdokonalováním své
duchovní podstaty, což zase ve svém výsledku vede k osvobození se od všech nedostatků a
hříchů, vlastních duši a tělu.

Zamyslíme se tedy podrobněji nad tím, jakými složkami je vědomí tvořeno a jaká je
funkce těchto jednotlivých složek.

1. Existuje jakási neměnná podstata všeho, kterou některá náboženství nazývají Bohem.
V ní má svůj počátek i každý člověk.
2. Tato neměnná podstata všeho si musí být vědoma i sama sebe, jako něco, co se odlišuje
od všeho ostatního. Aby to bylo možné, musí existovat orgány čití, které „podají zprávu“ o
tom, co je „Já“ a co k „Já“ nepatří. Musí existovat i orgán, který provádí syntézu, v němž se
informace od jednotlivých orgánů čití zpracovávají. Ten nazveme rozumem.
K tomu, aby si „neměnný základ všeho“ (Boží jiskra) uvědomil své osamostatnění, musí
obsahovat tři složky: orgány, čití, paměť a rozum.


3. Pro další pronikání do světa fyzických forem je nutné mít nějaký soubor programů
jednotlivých realizací (v souladu s buddhistickou koncepcí je jich šest druhů) a přání určitou
realizaci uskutečnit. Tímto způsobem musí „kořen“ obsahovat soubor programů vývoje a
mechanismus, s jehož pomocí může „kořen“ získávat energii nutnou pro realizaci vybraných
programů průniku do světa fyzických forem.
Souhrn všeho, co je obsaženo v uvedených třech bodech, tvoří jediný duchovní
organismus, nazývaný duchem.

Duch se pohybuje ve specifických prostorových sférách (tibetsky bardo) a jedině orgasmus
rodičů (hlavně muže) jej odsud vytahuje a směřuje do matky, kde aktivizuje vaječnou buňku,
u níž pak dochází k dělení. Zahájení výběru je možné vysvětlit tím, že duch, který „projde
mužem“, se uchytí k hmotnému nosiči, spermatu. Jestliže je struktura spermatu normální,
duch se něm udrží. Když pak sperma pronikne až k vajíčku, dojde k předání informace a
aktivizaci programu vývoje člověka.

Co vlastně reprezentuje aktivizace vaječné buňky k dělení? Především to znamená, že se
zapojil mechanismus získávání energie z okolního prostředí. Je to mechanismus, známý jako
„Síla kundalini“. Kundalini vytváří energetická centra, jimiž se čerpá energie nutná pro
stavbu. Tato energetická centra, čakry, jsou umístěná v určité prostorové dimenzi, odkud
čerpají příslušnou energii. Východní tradice nazývá energie vytvářené čakrami „živly“. Tyto
živlové energie tvoří kostru, na kterou se pak „nalepuje“ fyzické tělo.

Je pět živlů: „země“, „voda“, „oheň“, „vzduch“ a „prostor“. Nepřítomnost kteréhokoliv
z nich znemožní další vývoj embrya. Bez živlu „země“ se nemohou vytvořit pevné části těla
(svaly, kosti, orgán čichu), protože tyto části těla se tvoří na základě vlastností, které tvoří
podstatu tohoto živlu. Bez živlu „vody“ se nemohou tvořit tekuté části těla (krev, vlhkost
organismu, orgán chuti), bez živlu „ohně“ schopnost tvořit teplo, trávicí schopnost organismu
a orgán vidění, bez živlu „vzduchu“ cirkulační procesy probíhající v organismu (dýchání,
krevní oběh, peristaltika, rytmus bdění a spánku, u žen menstruační cyklus), bez živlu
„prostor“ - tělesná forma, vnitřní dutiny organismu, schopnost slyšení a orgán řeči.

Síla kundalini, čakry a živly, tvoří informačně-energetický základ člověka, který „obaluje“
ducha a vytváří tak to, co nazýváme duší. Duch a duše kombinují hmotné částice uvnitř matky
tak, aby co nejvíce odpovídaly jejich vlastnostem a funkcím. To, co z hmotných částic vytvoří
a čím potom, s pomocí svých energií, manipulují, nazýváme tělem.

Po narození se člověk musí přizpůsobit novým existenčním podmínkám. Aby to bylo
možné, vytváří program zajištující vývoj určité orgány. Zde se znovu opakuje to, co se
odehrálo již na předcházející úrovni. Jako první začínají u dítěte pracovat orgány vnímání,
které vytvářejí banku informací, paměť. Na základě orgánů vnímání a paměti se tvoří rozum,
který je nástrojem jejich vzájemné koordinace. Informace přijatá orgány vnímání je
porovnávána s informací uloženou v paměti a na základě toho je pak vydána obecná odpověď
a doporučení k jednání. Jestliže např. člověk neviděl nikdy banán, není v jeho paměti nic o
tom, jak banán vypadá, jak chutná, kdy a se jí apod. Když má člověk banán poprvé v ruce,
nemusí vědět, jak ho má jíst -jako jablko nebo jako salám? Pak zjistí, že ho napřed musí
oloupat jako salám, ale ne přesně tak jako salám, a pak je ho možné jíst podobně, jako jí
jablko, ale také ne přesně tak, jako jablko. Jestliže si to jednou člověk vyzkouší, uloží do své
paměti všechno, co se banánů týká a příště, když se mu nějaký banán dostane do ruky, už
nepřijde do rozpaků. Smyslové orgány zprostředkují informaci o banánu, ta je porovnána se
záznamy v paměti a pak je vydána doporučující informace.


Smyslové orgány, paměť a rozum dospělého člověka se nazývají vědomím. Vědomí je
v sobě integruje (smysly, paměť a rozum) a reprezentuje orgán poznávání světa i sebe
samého.

Teď můžeme formulovat, že člověk -to je duch, duše, tělo a vědomí. Odsud také pramení
přesvědčení tradované od dávnověku, že: „Tělo je chrám ducha a duch je chrámem Boha“.
Ducha, duši a vědomí můžeme označit termínem pole vědomí člověka.

Teď se budeme zabývat tím, jak na nás působí naše aktivita -jak působí na našeho ducha,
duši, tělo a vědomí.

Člověk se právě narodil. Díky jeho smyslům u něj začíná vznikat paměť. Díky jakému
mechanismu se toto vše může odehrávat? Zde nám může pomoci analogie s počítačem.
Libovolná informace, kterou má k dispozici duše člověka (je v jeho informačně-energetické
oblasti) vytváří odpovídající energeticko-informační „uzel“, který je schopen vyvolat
prostorovou přestavbu hmotných částic, což zpevní „záznam informace“ a tedy i paměť.
Časem se tak u člověka vytvoří velká zásoba takových uzlů, paměť. V ní je vše uspořádáno
v souladu s jednotlivými smyslovými orgány (obrazová paměť) a logikou (logická paměť).

Silné signály, neobvyklé logické konstrukce, které člověk získává v průběhu silné emoční
zátěže, jsou jevy, vytvářející silné „uzly“. Dlouhotrvající intenzivní prožitky splétají
z takových „uzlů“ silné provazy. V průběhu takové aktivity se spotřebovává energie jednak na
vytváření těchto „uzlů“ a pak na jejich aktivizaci v průběhu prožívání.

Ve starých jógických textech se hovoří o zabarvujících vlastnostech vědomí. Tím je
míněno, že jestliže se člověk dívá, poslouchá, hmatá, čichá atd., vznikají v jeho vědomí děje
spojené s vnímáním prostřednictvím smyslů a podle „katalogu“ paměti se tyto vjemy
porovnávají s tím, co je v paměti již uloženo a mysl vydává informaci, že se jedná o tu či onu
věc, která má ty či ony vlastnosti a je vhodná pro to či ono, atd. Tento děj se nazývá
zabarvováním vědomí (U nás hovoříme obvykle o asociaci. - Pozn. překl.).

Nyní se budeme zabývat tím, k jakým změnám dochází v poli vědomí člověka v době od
narození do smrti. Smyslové orgány jsou trvalým zdrojem informací jak o okolním prostředí,
tak i o nich samých. Paměťová banka se těmito informacemi neustále doplňuje. Mysl na
základě těchto informací vytváří a uskutečňuje nejrůznější modely chování (informační spoje)
pro určité životní situace a „třídí“ je podle užitečnosti a příjemnosti pro vědomí a fyzické tělo.
Současně s tím se v energetické formě, která má ohraničenou, vejčitou podobu, spojuje stále
větší množství energie do informačních uzlů. Zvlášť velké množství energie je vázáno
různými přáními (týkajícími se vlastnictví, různých příjemností, vlastního uznání, důvtipu
atd.) a prožíváním jejich uspokojování (strach, smutek, hoře, soucit, pochybnosti, rozčarování,
hněv, radost, uspokojení, apod.). Následkem toho všeho se čistá, lehká energie pole, kterou
má novorozenec, zatěžuje a u starého člověka je zašpiněná, zatížená. Jestliže se v poli vědomí
hromadí informační „uzly“, znamená to, že se vytváří karma.

Kvalita vytvářené karmy závisí na tom, kolik informačních „uzlů“ kladné a záporné
zkušenosti se během života člověka nahromadí. Zvlášť je nutné zdůraznit, že nejsilnější vliv
na pole vědomí mají prožitky a přání, která má člověk při umírání. Ty se v následujícím
životě projeví s největší intenzitou. Příklady, které jsme si uvedli -se Sabrinou, která se bála
ohně a s Angelou, která se bála ponížení, tento jev zvlášť dobře potvrzují. Ve starotibetské
terminologii se tyto předsmrtné prožitky a přání nazývají kléša.

Teď se dostáváme k tomu, abychom se seznámili s takovými pojmy, jako je vědomí a
podvědomí. Z toho, co již bylo řečeno, víme, že existuje vědomí ducha a vědomí osobnosti
člověka. Vědomí ducha se týká problémů ducha, vědomí osobnosti je jakýsi „orgán


přizpůsobení“, s jehož pomocí člověk žije ve čtyřrozměrném prostoru (v našem fyzikálním
vesmíru).

Všechno, co člověk v průběhu života prožívá, všechno jeho vnímání a myšlenky, to vše se
ukládá do dvou pamětí, které člověk má -do paměti duše a těla (informačně-energetické pole
v mozkových strukturách) a do paměti ducha. Vědomí („jemné“ orgány čití, paměť a rozum)
ducha obvykle nazýváme podvědomím, vědomí, vztahující se k fyzickému tělu („hrubé“
smyslové orgány, paměť a rozum) jsme zvyklí nazývat vědomím.

Když člověk umírá, začíná zpětné „ponořování se“ do prostorových sfér. Jako první se
rozpadá úroveň čtyřdimenzionálního prostoru -fyzické tělo člověka. Potom se postupně
začínají rozpadat energie, které tvoří duši (v souladu s naší tradicí to trvá čtyřicet dní). Jestliže
k tomuto rozpadu z nějakých příčin nedojde, dochází k tomu, co lidé nazývají zjevováním se.
Takový člověk se zdržuje v prostorových sférách, které jsou blízké čtyřrozměrnému prostoru
a když si to přeje, je schopen se ve čtyřrozměrném prostoru zjevovat. Při tom si zachovává i
své vědomí.

Rozpad duše znamená, že se člověk noří do stále hlubších prostorový sfér. Při tom vědomí,
na které jsme běžně zvyklí, mizí. Nakonec zůstává jen samotný duch, v jehož paměti jsou
zapsány všechny naše zkušenosti, prožitky, přání atd.

Duch se dostává do prostorových sfér, které odpovídají zkušenosti, kterou v životě získal.
V těchto prostorových sférách pak dochází k jeho přeměně v souladu se získanými
zkušenostmi.

Tato přestavba znamená, že informační „uzly“ z předchozího života se dostávají do
programu rozvoje ducha (který se nachází v podvědomí) a způsobují tam odpovídající změny.
Potom v průběhu dalšího vtělení budou všechny procesy rozvoje lidského organismu,
psychiky a dokonce i osudu probíhat s ohledem na „vestavěnou“ zkušenost, tj. na získanou
karmu.

Své předchozí životy si pamatuje málo lidí. Podle tibetských představ existují čtyři druhy
vědomí: vědomí běžného člověka, když vstupuje do matky, si své předchozí životy
nepamatuje a není si vědomo svých budoucích životů. To pak trvá i po dobu přebývání
v novém těle. Vědomí toho, kdo vstoupil na stezku, si v průběhu těhotenství pamatuje životy
předchozí a předvídá budoucí, ale během těhotenství na to vše zapomíná. Vědomí bodhisatvů
a pretů je takové, že si jak během těhotenství, tak i potom pamatují svá předchozí zrození,
předvídají zrození budoucí a tuto vědomost si zachovávají i v novém těle. Bodhisatvové si
místo svého nového zrození sami vybírají.

Vraťme se ale teď zpět k mechanismu vlivu zkušenosti předchozího života na průběh
formování lidského těla. Korektury, které se dostaly do programu řídícího vývoj, mají
především vliv na tvoření energetických center a jejich prostřednictvím pak na vytváření
jednotlivých živlů, tvořících energetickou kostru. Následkem těchto vlivů máme každý
určitou velikost, tělesné proporce, i vlastní fyziologii a psychiku. Vážné deformace
vývojového programu způsobují vývoj zrůdy. Proto má každý z nás takový organismus,
vnější vzhled a charakter, jaké si vypracoval svou předchozí aktivitou.

Ale to ještě není všechno. Čas karmické zkušenosti se projeví postupně během života.
Ukazuje se, že karmický „uzlíček“ je ukryt ve skryté, neprojevené podobě v hloubi
podvědomí a čeká na svůj čas. Když je pak vnější situace podobná té, díky které se vytvořil,
začíná s ní rezonovat a přechází do funkčního stavu. Zářivým příkladem toho je Sabrinin
případ. Představa ohně u ní vyvolávala neuvěřitelně silné prožitky a neadekvátní jednání,
přičemž o vlastní příčině toho všeho neměla nejmenší tušení.


Jogíni znali tento stav už velice dávno a Patandžali v Jóga sútře o tom píše následující:
V závislosti na stupni své projevenosti, se karma uložená v podvědomí dělí na dřímající,
oslabenou, přerušenou a zcela rozvinutou.

Dřímající karma jsou informační „uzly“, které se sice nacházejí v energetické struktuře
člověka, ale nejsou ničím aktivizovány. A může uplynout celý život, v jehož průběhu se
nevyskytnou žádné vnější okolnosti, které by je aktivizovaly. Budou dřímat tak dlouho, dokud
v některém z následujících životů je nějaké životní okolnosti nebudou aktivizovat. Kdyby
byla např. Sabrina v průběhu celého svého života neviděla oheň, její chování by bylo zcela
normální a od ostatních by se ničím nelišila.

Oslabená karma je taková, kdy její aktivizace byla způsobena nějakými vyššími
okolnostmi. Ale pak už celý následující život probíhal způsobem, kdy už se žádná další
aktivizace nevyskytla. Ale naopak, docházelo k událostem opačného charakteru. Například
kdyby se Sabrina setkala s ohněm jen dvakrát ve svém životě a pak už by ho nikdy neviděla.

Přerušená karma se vyskytuje tehdy, když plný rozvoj karmického „uzlu“ je dočasně
přerušen aktivizací nějakého jiného „uzlu“.

Plně rozvinutá karma - působení karmického „uzlu“ se projevuje v plné míře. Například to,
co se dělo se Sabrinou, když viděla oheň v jakékoliv podobě, je karma plně rozvinutá, která
přináší své plody.


Člověk, zatížený karmickou zkušeností. Tmavé skvrny označují karmické „uzly“, obsahující nějakou informaci,
jejímž obsahem jsou emoce, jako otřes, přání apod.Energetická struktura mrtvého člověka. Fyzické tělo tu není. Zůstala jen duše a duch. Program dalšího vývoje
obsahuje karmické „uzly“
.Hovořili jsme už o tom, že uzrávání karmy v sobě zahrnuje tři činitele, které podmiňují
kvalitu nového zrození: jeho podobu, délku života a životní zkušenost. Co z minulého života
ovlivňuje život současný? Podle Jóga sútry ten, kdo páchá násilí, odsuzuje své vědomí a
organismus ke ztrátě energie. Není to to, co je vlastní příčinou dlouhotrvajících chronických
nemocí?

Následkem strádání oběti je budoucí strádání v dalším zrození. Průběh některých
chronických chorob (například hemoroidy, zánět pohrudnice, astma) je doprovázen bolestí a
mravním strádáním. Není to vlastní příčina těchto nemocí? Tím, že zabíjí jiné, zkracuje
člověk život sám sobě. Dokonce i tehdy, jestliže ještě před zabitím nahromaděné dobré skutky
předurčily šťastné zrození, nebude mít nový život dlouhého trvání.

V některých případech se může karmická informace realizovat velice rychle, ještě ve
stávajícím životě (případ Sabriny). Opakované zlo, znovu a znovu páchané v emočně silně
vypjatém stavu na těch, kteří jsou zachváceni strachem, jsou důvěřiví, nebo lidem
zasluhujícím vysoké vážnosti nebo lidem obětavým, může vyvolat odplatu velice rychle.
Nejzajímavější na tom je, že v takovém případě zpětný ráz víc pobuřuje ty, kteří strádali
nevinně. Podívejme se, na co si například vzpomíná V. L. Sucharevská o P. K. Ivanovu
(Historie „Parseku“ Voroněž 1991):

Byl to výpad na Učitelovo Dílo a Ideu: Právě když se Učitelovi na Čuvilkinom Bugru
narodilo dítě (Porfyrij Komějevič zařídil, aby porod probíhal tam, protože podle jeho názoru
se na onom místě měl narodit příští Učitel lidstva. -Zde i v dalším jsou u citací poznámky
Geneši), sjeli se tam krajští i okresní hodnostáři. Předseda zemědělského družstva (Akimov)
udeřil Učitele do prsou. Učitel říká: „Udeřil jsi mne pěstí do prsou, já to strpím a vydržím to.
Ale já tebe udeřím tak, že se už nikdy nezvedneš!“ a předseda, který Učitele udeřil pěstí do
prsou, zemřel během čtrnácti dnů: a byl to člověk zcela zdravý“.

Teď uvedeme příklad vlivu karmického poškození ve vztahu k uzdravení. Karmické
znečištění je nerozvinutá informace z minulého života, která existuje v poli vědomí člověka.
V současném vtělení může poškodit program stavby fyzického těla a být tak příčinou
vrozených deformací. To podmiňuje individuální charakteristiky stavby těla každého člověka.
Informace ukrytá v paměti při aktivizaci vnějšími příčinami vyžaduje pro sebe velké množství
energie, které odebírá z energetické struktury člověka a současně vytváří energetické
„zárodky“ -základní příčiny budoucích onemocnění. To se pak přímo i nepřímo projevuje na
délce života člověka. V závislosti na tom, jakou informaci člověk získal v předchozích
životech, se u něj projevuje tendence k různým aktivitám, potřebám, k prožívání určitých
životních situací. V souladu se svou karmou se někteří zabývají tím či oním způsobem
sebeuzdravování a sebezdokonalování a jiní naopak jen vše popírají a o všem pochybují. Jak
podle Jóga sútry, tak i v souladu s vlastním pozorováním autora se člověk, který se zbavil
různých karmických nečistot, mění vnějškově (získává jiný výraz obličeje i jiné tělesné
proporce) i vnitřně (jinak uvažuje, je psychicky stabilní, dobrý, pozorný, trpělivý), je mnohem
výkonnější (můžete si to uvědomit, když s ním komunikujete -současně s ním se koupete
v energii, dobíjíte a obnovujete se), má větší vytrvalost (je schopen déle bez únavy pracovat) a
je zdravější (nemoci ho opouštějí, aby se už více neobjevily).

VEDLEJŠÍ INFORMAČNÍ ZNEČIŠTĚNÍ

Víme už, že pole vědomí člověka pod sebou „tvoří“ fyzické tělo, tj. jeho polem je tvořena
struktura všech tkání, buněk i jejich částí. Jestliže vědomí z nějakého důvodu na chvíli fyzické
tělo opustí (ztráta vědomí, narkóza, hluboká hypnóza), jeví se tělo jako ideální předmět, do
kterého se může „zapsat“ nežádoucí informace z okolí (osvětlení, šumy, hlasy, informace


z jiných smyslů, atd.). Za normálních okolností se taková vedlejší informace rozptýlí
energiemi, které se nacházejí v poli člověka. Ale v případě, kdy tu nejsou, energetická složka
šumové informace ovlivňuje strukturu buněk, samotné buňky i tkáně. Tak se do těla dostává
„otisk“ informace, která se pak aktivizuje pokaždé, když se něco podobného v okolí člověka
odehrává. Jestliže např. člověk v případě nějakého úrazu ztratí vědomí, lidé v jeho okolí
pronášejí nejrůznější výroky („zemřel“, „zastavilo se mu srdce, nedýchá“), které se „zapisují“
do jeho fyzického těla. Po nějaké době tento člověk přijde k vědomí a všechno se vrací do
normálních kolejí. Ale později, v průběhu nějaké běžné životní situace, zaslechne výrok
podobný onomu „zastavilo se mu srdce, nedýchá“ a to u něj vyvolá bolesti srdce nebo dýchací
potíže a nakonec to může vést i k vážnému onemocnění. Takové vedlejší informační jevy
mohou vznikat už v okamžiku početí. Energetická forma v této době ještě není dostatečně
pevně spojena s dělící se vaječnou buňkou a snadno se uvolňuje, když matka kýchne, otřese
se, někdo do ní strčí apod. V období bezvědomí se do plodu zapisují slova, která vysloví
matka, otec, nebo kdokoliv, kdo je právě poblíž. A co je nejzajímavější, takto zapsaná
smyslová informace se neaktivuje dříve, než dítě vyroste do té míry, aby bylo schopno smysl
toho, co bylo vyřčeno, pochopit a tato slova musí znovu slyšet. Výsledkem této souhry
okolností je pak aktivizace toho, co bylo dříve zapsáno, což vyvolává nenormální reakce
organismu a může vést i k onemocnění.


Tělo člověka je trvale podrobováno nejrůznějším informačně-energetickým vlivům. Energetická forma je svými
vlastními energiemi buď rozptýlí nebo asimiluje. V levé části obrázku je energetická forma znázorněna elipsou,
uvnitř které se nalézá fyzické tělo. Šipky ukazují směr energeticko-informačních vlivů, které se od energetické
formy odrážejí.

Průnik nejrůznějších informačně-energetických vlivů do fyzického těla (pravá část
obrázku) a tvoření „zápisů“, umožněných dočasným zmizením energetické formy (ztráta
vědomí). Tyto záznamy se budou trvale aktivizovat při výskytu podobných okolních
podmínek, a budou způsobovat špatnou funkci organismu. Při časté aktivizaci těchto
„záznamů“ to pak nutně vede k vážným, farmakologicky neléčitelným nemocem.

V průběhu života získává každý člověk velké množství takových záznamů a při jejich
aktivizaci jedná nekontrolovaně a škodí při tom sobě i ostatním kolem sebe. Když v takovém
stavu člověk něco způsobí, snaží se ospravedlnit, aniž by chápal pravou podstatu toho, co se
stalo. Těchto nežádoucích defektů, zapsaných ve fyzickém těle, je nutné se zbavit.


Všimněme si i následující skutečnosti: člověk se opakovaně dostává do situací, kdy určité
okolnosti a výroky záznamy aktivizují. Protože nerozumí podstatě toho, co se děje, začíná se
podobných situací obávat a začíná se u něj projevovat neuróza, pocity méněcennosti a různé
nutkavé myšlenky. Je zřejmé, že hovořit o tom, že je takový člověk zdravý, není dost dobře
možné. Kromě toho taková aktivace časem vyvolává neléčitelné nemoci. Přitom je třeba si
uvědomit další skutečnost: stačí, abychom změnili okolí, ve kterém člověk žije a které
aktivuje informaci, která je v něm zaznamenaná, aby se zdravil.

Vždy doporučuji, aby člověk pečlivě vyhodnotil své nenormální chování v určitých
situacích, při určitých výrocích apod. Jestliže např. na hrubost odpovídáte hrubostí, na rýpnutí
jízlivostí apod., znamená to, že máte v sobě nějaký záznam, který reaguje na hrubost, rýpnutí
apod. Stávající situace ve vás aktivuje jen to, co tu už je a výsledkem je, že se záznamy
projeví. A na to musíte vynaložit energii a provést nějaké nekontrolované jednání.

Na fyzickém těle je od okamžiku početí zapsáno mnoho nejrůznějších informací. Ale
aktivují se jen tehdy, jsou-li vyprovokovány okolnostmi.

ZNEČIŠŤUJÍCÍ VLIV ROZUMU

Ale jáť pravím vám: Že každý, kdož se
hněvá na bratra svého bez příčiny, musí
trpěti soud. Kdož by pak řekl bratru
svému: Rácho, povinen bude před radou
státi; a kdož by řekl: Blázne, musí
pekelný oheň trpěti.

Evangelium Sv. Matouše 5.22

Když jsme se zabývali složením lidské bytosti, zjistili jsme, že existuje duch, duše, vědomí
a tělo. Přitom musíme zdůraznit toto: aby se duch mohl projevit na hmotné úrovni, musí se do
ní ponořit. Jinými slovy, duch není schopen bezprostřední vzájemné interakce s hmotou
(fyzickým tělem), protože je tu velký rozdíl jejich prostorových úrovní a tak vytváří řadu
energetických mezistupňů, z nichž každý je hrubější než ten předchozí. Je nutné vytvořit
v prostoru řetěz s množstvím energií -duši, která může vstupovat s fyzickým tělem do
interakce. Proto také myslitelé dávnověku dělili lidské tělo na několik úrovní, z nichž každá
měla svou roli.

Duch je podle nejstarších jógických představ pánem představení -divákem, zatímco duše,
vědomí a tělo jsou herci.

Jinými slovy řečeno, náš současný život je scénou, na které se odehrávají různé životní
situace - to jsou kulisy a naše vědomí spolu s tělem je hercem, přehrávajícím v průběhu života
nejrůznější role: malé dítě, hloupého výrostka, zamilovaného mladého člověka, dospělého
plného starostí o rodinu a nakonec životem unaveného starce. Duch to všechno nezúčastněně
pozoruje a do jeho paměti se naše každodenní činnost ukládá tak, jako na filmovém záznamu.
Představení, náš život, končí, duch vstává, odchází a filmový záznam si odnáší sebou. Herci i
dekorace zůstávají, už jich není zapotřebí.

Přichází další vtělení: duch se připravuje na nové představení, kde bude znovu sledovat
děj, probíhající podle předem napsaného scénáře, s hlavními aktéry (duší, vědomím a tělem),
které sám vytvořil. Bude opět pozorovat jejich bolesti, radosti, lásku i nenávist. úspěchy i
porážky a vše ostatní -je přece divák. Důležité je uvědomit si, že intenzitu pocitů a způsob
jejich prožívání jen jako divák sleduje. Co se týče jejich dělení na kladné a záporné -to je
něco, co zůstává jen na filmovém pásu, jeho samotného se to netýká.


To vše staří jogíni nazývali skutečným chápáním své vlastní podstaty. Ale v životě se věci
odehrávají trochu jinak: člověk se neztotožňuje s pozorovatelem, s duchem, ale s hercem,
vědomím a tělem. Takové ztotožňování se nazývali staří jogíni nevěděním a pokládali ho za
hlavní příčinu všeho zla.

Máme-li přistupovat k jednotlivým „úrovním“ lidské bytosti v pořadí jejich důležitosti, pak
nejdůležitější je pro nás duch. Dalším v pořadí významu je duše, jako orgán, s jehož pomocí
duch řídí a předává své volní úsilí do hrubohmotnějších energetických vrstev. Nejméně
významným je fyzické tělo, nástroj, které je konečným článkem řetězu, kde končí volní úsilí
ducha.

V průběhu života vědomí, které je středním článkem mezi duchem a fyzickým tělem, se
z důvodu své nevědomosti ujímá „vlády“ a nutí člověka k činům, o které odporují jeho
skutečné podstatě. Tyto činy pak vytvářejí karmu, která člověka nutí opakovaně vstupovat do
dalších vtělení ve světě fyzických forem.

Nyní se budeme zabývat aktivitou vědomí a tím, co může způsobit. Podle Patandžaliho
„Jóga sútry“, se aktivita vědomí projevuje skutečným poznáním, v omylech, přemýšlení
(tvorbě myšlenek), ve snech a v paměti. Protože se zabýváme problémem očisty energetické
struktury, bude nás nejvíc zajímat problematika omylů a tvorby myšlenek.

Omyly

Příčinou omylů je „paterá nevědomost“: vlastní nevědomost, egoismus, touha, nenávist
(nepřátelství) a touha po životě.

Vlastní nevědomost. Touto otázkou jsme se zabývali jíž dříve a tak vás odkazuji k výše
uvedenému materiálu. Příčinou nevědění je tupost.

Egoismus. Člověk se ztotožňuje s vědomím a tělem. Vědomí je svou podstatou
orientováno na zajišťování potřeb fyzického těla. To znamená, že je všechno tříděno do dvou
velkých kategorií: to, co je pro tělo příjemné, a co je pro ně nepříjemné.

Touha. To, co je pro tělo příjemné, co uspokojuje vrtochy rozumu, je spojeno s pocitem
příjemnosti a uspokojení. Tíhnutí člověka k uspokojování těchto pocitů nazýváme touhou.
Nejčastěji je předmětem touhy to, co uspokojuje fyziologické potřeby člověka -jídlo a pití,
pohlavní obcování s lidmi opačného pohlaví, uspokojování choutek mysli -majetek a moc.
Z toho všeho plyne, že příčinou veškeré touhy je slast.

Nepřátelství. V honbě za slastí se člověk střetává s překážkami při jejich dosahování. To
způsobuje pocit nespokojenosti, utrpení a nepřátelství ke všemu, co stojí v cestě získání slasti.
Z toho plyne, že příčinou nepřátelství je strádání.

Touha po životě. Touha po životě dokazuje skutečnost předchozí zkušenosti smrti a
strádání, které je s ní spojené, a zároveň ukazuje na největší omyl člověka -ztotožnění se
s vědomím a tělem, jehož existence je omezena trváním jednoho života. Tento omyl nutí
člověka dopouštět se největších přestupků, které pak jeho karmu velice silně zatěžují a jsou
příčinou jeho dalších neúspěšných životů. Strach o život svůj i svých nejbližších mu
paralyzuje vůli a zdravý úsudek, způsobuje, že se člověk stává spolupachatelem masových
přestupků jak vůči ostatním lidem, tak i vůči Přírodě. V dějinách lidstva je jen málo lidí, pro
které má čestné a nekompromisní plnění lidských povinností vyšší hodnotu, než jejich vlastní
pohodlí a život.


Tvorba myšlenek


Naše vědomí v roli řídicího orgánu má schopnost na základě zkušenosti předvídat svou
budoucí aktivitu nebo se nořit do situací prožitých v minulosti. Předvídání něčeho nebo
pohroužení se do minulosti vyvolává proud myšlenek, které mají podobu vnitřní řeči, nebo
vytváření představ, případně obojího zároveň. Je přirozené, že se to děje na úkor energie pole
vědomí.

Vnějším výrazem tohoto děje je napětí jednotlivých částí těla, odpovídající výraz tváře,
držení těla, způsob chůze, rychlá unavitelnost. Následkem takového děje se řídicí orgán mění
na parazitující nadstavbu, která je zdrojem nejrůznějších myšlenek. Takto vznikající tok
myšlenek se neustále honí hlavou člověka, neustále se trochu mění a přibírá nové podrobnosti.
Výsledem je, že duch předává svou „vládu“ tomuto mocnému toku myšlenek (vnitřní
monolog spolu s představami), což může vést až k záhubě člověka.

Do myšlenek se nám například trvale vtírá melodie populární písničky, část reklamy,
kterou jsme shlédli v kině, rozhovor, který se nás nějak dotkl atd. Tato aktivita z nás
odčerpává energii a silně nás oslabuje. Zvlášť silně na nás působí dlouhodobá a intenzivní
vzpomínka na urážku, ponížení, hoře, žárlivost nebo mstu. Jestliže se do takové situace
dostaneme, je důležité, abychom si sami pro sebe ujasnili, v čem jsme si jisti a co je určováno
naším hněvem nebo hořem a abychom nedovolili svému „sluhovi“ nás ovládat.

STAROST

Jak budu žít? Proč se mám starat o děti? Musím ještě zaplatit za byt. Všechno je tak drahé. Bude zima,
musím si koupit zimní boty a zásobu brambor. Tátovi je špatně a lék nemohu sehnat. Co mám dělat?

URAŽENOST

Zapomněli na mě. Přitom jsem jim věnovala
tolik času a práce. Vždycky jsem jim
vyhověla. A oni? Jak mě to mrzí.

MSTA

Ale já jim ukážu! Ukážu jim, zač je toho loket!
Nenechám to jen tak. Ať poznají, že nejsem
jen tak někdo.


LÍTOST

HNĚV

Jak jsem nešikovná. Všichni ostatní si žijí

Mizerové! Hlupáci! Chtěli byste jen

dobře. Jen mně nic nevychází. Je mi líto sama

z ostatních tahat peníze. Jsem zlá.

sebe.

Proces tvoření myšlenek. Člověk si neuvědomuje, že se stává „továrnou“ neustále produkující nikomu
nepotřebné myšlenky a představy. Ty se mu pak trvale honí hlavou a přetvářejí ho, aniž by si
uvědomil, že se stává vtělením msty, pomluv, starostlivosti apod.


Každý musí kontrolovat svou tvorbu myšlenek a v případě potřeby ji včas přerušit, protože
jinak dochází k oslabení organismu a objevení se nepochopitelných nemocí.

Naše úvahy doplníme ještě pozorováními Wiliama Buttlera. Ve své knize „Jak číst auru“
upozorňuje, že konkrétní myšlenkové formy (závist, odsuzování atd.) zanechávají v poli
vědomí své stopy do té doby, než jsou odstraněny působením vnitřní nebo vnější energie.
Mohou se uvnitř aury postupem času přemisťovat z jednoho místa na jiné, ale stále tam
zůstávají. Jednoduše zůstávaly v skrytu, než znovu načerpaly dostatek energie, aby se znovu
objevily. Myšlenkové formy získávají energii prostřednictvím jen částečně uvědomovaných
myšlenek člověka a jim odpovídajících pocitů a jsou také vyprovokovávány různými
životními okolnostmi (někdo vám např. šlápne v autobusu na nohu). Energii získávají také
tím, že přitahují podobné myšlenky a pocity jiných lidí. Jinými slovy, jestliže se stále
z nějakého důvodu odsuzujete, jsou tyto odsudky následovány i myšlenkami a pocity, a díky
tomu pak brzy dojde k tomu, že vaši známí získají určitý obraz a budou s vámi souhlasit,
budou vám posílat energii v podobě svých vlastních myšlenek a pocitů, vztahujících se k vám,
a tyto myšlenky a pocity budou stejné jako ty vaše. Jestliže si například trvale o sobě myslíte,
že jste hloupí, že si ničeho nezasluhujete, že jste oškliví a tlustí, budou brzy ostatní téhož
názoru jako vy. Energie se tak bude trvale hromadit ve vaší vlastní zásobárně tak dlouho,
dokud vaše vlastní myšlenková forma nezíská dostatek energie (dokud nedosáhne jejího
kritického množství), aby se upevnila. Pak se dostanete do stavu, v němž jste přesvědčeni, že
jste hloupí, tlustí, oškliví, jste vším vinni, nic si nezasloužíte -a v tomto stavu budete tak
dlouho, dokud se energie myšlenkové formy nevyčerpá. Nebo se můžete stát příčinou nějaké
vnější události, (když se vás třeba někdo něčím dotkne), při níž dojde k výbuchu energie.
V obou případech tu ale probíhá jeden a týž děj.

Taková utkvělá myšlenka nemusí být vždy negativní, naopak, když si např. v myšlenkách
trvale vytváříte představy vlastního zdraví a mladosti, můžete dosáhnout velice podstatného
léčebného efektu. Jsou tu tedy dvě strany jednoho a téhož děje. V jednom případě vás mohou
vlastní myšlenkové formy přivést až do hrobu, v jiném případě vás z něho mohou vytáhnout a
můžete vzkvétat.

Teď už je zřejmé, proč není vhodné setrvávat u destruktivních emocí a obviňovat jiné.
Urážka nebo přezdívka, která k někomu přilne, u něj může zůstat na celý jeho další život a
trvale na sebe vázat špatné představy, asociace apod. Takový proces sice pomalu, ale jistě
člověka ničí, a přetváří jeho podstatu k obrazu svému.

PRONIKÁNÍ PATOGENNÍCH ENERGIÍ DO LIDSKÉHO
ORGANISMU A PARAZITŮ DO POLE VĚDOMÍ

A aj, byl tu člověk, maje ruku uschlou.

...Vztáhni tu ruku svou. I vztáhl a
přivedena jest ke zdraví jako druhá.

Tehdy přiveden k němu ďábelstvím
posedlý, slepý a němý. I uzdravil jej, tak
že ten slepý a němý i mluvil i viděl.

Evangelium Sv. Matouše 12.10,13,22

Existuje velké množství nemocí, jejichž původ je v tom, že se do lidského těla dostanou
cizí patogenní energie a paraziti pole vědomí. Nemáme právo tuto problematiku podceňovat a
budeme se jí v mezích svého poznání a zkušenosti zabývat.


Cizorodá patogenní energie

Cizorodé patogenní energie můžeme rozdělit na dvě velké skupiny: patogenní energii
bioklimatickou a patogenní energii intelektuální - produkt magických rituálů.

K bioklimatické patogenní energii patří chlad, žár, vlhkost, sucho, vítr a i jejich nejrůznější
kombinace. Jejich pronikání do organismu vyvolává nepříjemné pocity a ve vážnějších
případech i onemocnění. Patří sem např. prochlazení, jako následek sezení na chladném místě,
pobyt v průvanu nebo v silném větru, přehřátí na slunci nebo v přetopené místnosti, pobyt ve
vlhké místnosti, atd.

Onemocnění uší a tváří může být výsledkem proniknutí patogenní bioklimatické energie
větru a chladu, nebo větru a vlhkosti. Bolesti krku, v kříži, kolenních kloubech, chodidlech
nebo v kloubech rukou jsou výsledkem chladu, který způsobuje zhušťování koloidů ve
šlachách a svalech, což způsobuje zmenšení pohyblivosti a bolest. Působení energie chladu na
tkáně zubů a rtů -při pití studené vody, způsobuje trnutí zubů. Když do nás pronikne chlad,
obvykle to vyjádříme slovy: „Chlad mi leze až do morku kostí“, nebo „Jsem promrzlý až na
kost“, atd.

Do intelektuálních patogenních energií řadíme různé energie, vytvářené lidmi vědomě i
nevědomě, s cílem narušení organismu jiných lidí.

K nevědomě „vytvářeným“ energiím, poškozujícím organismus jiného člověka, můžeme
zařadit uhranutí, emoční výbuch - rozhořčení apod.


Šipky ukazují směr působení patogenní energie chladu, pronikajícího do oblasti čela a ucha. Jakmile člověk jen
trochu prochladne a je nějakou dobu vystaven studenému větru, začne cítit v označených místech bolest.

Uhranutí. Že může pohled člověka vyjadřovat zlý úmysl, je známo již od pradávna. „Duch
často ovlivňuje cizí tělo, např. při působení zlým zrakem“, psal Avicena.

U dětí můžeme často pozorovat různé indispozice, způsobené uhranutím, projevující se
nespavostí, zvracením, bolestmi hlavy, tuberkulózou, nebo epileptickými záchvaty. Za
příznaky uhranutí je pokládáno bezprostřední zblednutí, zvýšená teplota, pocení se, slabý a
nerovnoměrný tep, ztráta chuti k jídlu. Ve vážnějších případech se objevuje hubnutí a celkové
oslabení organismu. U dospělých osob při uhranutí můžeme pozorovat horečku (tvář hoří),
neklid a neodůvodněný strach. Tvář může zešednout a mohou se objevit i různé bolesti
žaludku, zvracení a časté mnutí rukou. Při silném uhranutí vzniká impotence, celková slabost,
vyčerpanost organismu, otoky, křeče, melancholie a v některých případech nezměrná chuť
k jídlu.

Mechanismus nákazy je při uhranutí tento: Očima přijímáme nejen světlo (energii), které
organismus dobíjí, ale zároveň jimi i vyzařujeme energii na to, na co se díváme. Energie


vycházející z očí se zpracovává a myšlenkovým dějem, probíhajícím během zrakového
vnímání, je strukturována. Zájem a emoční vzrušení tento děj mnohonásobně zesilují.
Následkem toho dopadá silný energetický paprsek, nesoucí informaci, na předmět zájmu,
v tomto případě na člověka, a ozařuje ho. V energetickém poli tohoto člověka se pak objeví
silná energie, která mu není vlastní, a začne probíhat její asimilace nebo vytěsňování. Vnějším
výrazem tohoto děje je zvýšení tělesné teploty, pocity lámání a točení v těle.

Nejčastěji se s uhranutím setkáváme u malých dětí, které mají slabou ochranu biopolem a
dospělí si je přitom s velkým zájmem a plni emocí prohlížejí. Z těchto důvodů je vhodné
právě narozené dítě dát na nějakou dobu stranou zvědavých pohledů příbuzných a přátel.

Uhranutí podléhají často přednášející a umělci. Velké množství očí, namířených na
jednoho člověka, se setkává jakoby v ohnisku a silně zvyšuje celkovou energetickou úroveň a
vyvolává poruchy v energetickém poli člověka. Takovému člověku je najednou horko, začíná
se potit, pletou se mu myšlenky, vnitřně pociťuje rozpínání a euforii. Na konci přednášky
nebo vystoupení může uhranutý člověk cítit vnitřní zpustošení a silnou únavu.

Emoční výron energie. Mechanismus nákazy je při emočním výronu energie podobný
jako při uhranutí. Samotná emoce obsahuje velkou energii, strukturovanou smyslovou
(informační) částí myšlenkového procesu. Jestliže se k tomu přidá ještě vliv pohledu,
působení se zesiluje. Taková nákaza je nejčastější v běžném denním životě. Například jestliže
se některý člen rodiny chová hrubě, jiný se na něho oboří: „Dej pokoj, už aby tě čert vzal“,
apod. Výron energie uvázne v poli provinilého člověka a narušuje ho. Takové narušení se
bude projevovat blokováním nějaké činnosti. Člověk bude mít například snahu někomu něco
podat a pokaždé to upustí. Nebo se rozhodne něco udělat a v průběhu své činnosti udělá
nějakou zásadní chybu, která zmaří celý výsledek jeho práce.

Jistým druhem emočního výronu energie je prokletí. Zvlášť silná jsou v tomto ohledu
prokletí v rodové linii.

Očarování. Vědomé tvoření patogenní energie namířené proti zdraví jiných lidí patří do
černé magie a nazýváme ho očarováním (uhranutím, magickým působením apod.). Aby
očarování bylo skutečně silné, je třeba hodně znát a umět. Je nutné vytvořit zcela zřejmý
obraz napadení (zavést narušující informaci), zapsat tuto informaci do čehokoliv, co je
schopno ji dobře přenést, a potom to zařídit tak, aby se předmět, na který jsme magicky
působili, dostal do styku s obětí. Jako příklad takového působení uvedeme úryvek z knihy

A. A. Gorbovského „Tajná moc, neviditelná síla“.
„V Novosibirsku byla dvaašedesátiletá žena dopravena sanitkou do nejbližší porodnice.
Diagnóza zněla: Porodní bolesti. Přitom žena nebyla ani těhotná. Když její muka trvala již
několik hodin a žádné lékařské prostředky nepomáhaly, lékař rozhodl: „Odvezeme ji k bábě.
A nezapomeň vzít sebou líh!“

Řidič speciálního mikrobusu pohotovosti znal cestu k „bábě“ zpaměti. Stejně dobře,
mimochodem, znala i ona své neočekávané návštěvníky. Ani se neptala, koho přivezli a
s jakými potížemi.

„Hned pomohu. Odneste ji do domu.“ Když se to stalo, pokračovala: „Přijďte tak za tři
hodiny. A líh, který jste mi přivezli, tady raději už nechte. Jinak to všechno sami vypijete.
Znám vás!"

Znala je opravdu dobře, protože to nebyl první takový případ. Když se za tři hodiny sanitka
vrátila k domu léčitelky, žena, kterou předtím přivezli, vyšla uzdravená ven k autu.

Novosibirským výzkumným pracovníkům v oblasti paranormálních jevů se podařilo zjistit,
jak původně celá tato situace vznikla. Ukázalo se, že na téže ulici, kde žila zmíněná žena, na


periferii Novosibirska, žily dvě přítelkyně. Jedna z nich měla ráda mládence, kterého ale brzy
povolali do armády. Po dlouhou dobu, kdy byl v Afganistánu, mu byla věrná, odmítala i
nejmenší známky pozorností, které jí někteří jiní nápadníci prokazovali. Když se ale mládenec
vrátil, oženil se nikoliv s ní, ale s její nejlepší přítelkyní, která teď s ním čekala dítě. A každý
den chodili šťastní novomanželé pod okny domu, v němž bydlela ona odvrhnutá a opuštěná.

Smrtelná urážka ji přinutila, aby požádala svou matku, která věděla, jak bývalou
kamarádku, teď zrádkyni, „očarovat“. Ta pak udělala to, že „očarovaný“ kousek sena hodila
před vrátka nenáviděné novomanželky, ze kterých musela každou chvíli vyjít. Ale došlo
k tomu, že před ní vyšla z domu a prošla nad senem právě ta, která byla původcem celé akce,
a která náhodou předtím zašla do sousedního domu. Ta teď přijala „očarování“, jehož cílem
bylo způsobit předčasný porod a potrat.

Existují i způsoby magického působení, které vyžadují více znalostí a dovedností. Je nutné
brát v úvahu čas k magickému působení, materiál, který dostatečně silně pohlcuje životní
energii oběti, nebo očarování napomáhá, atd. atd. Z knihy „Tajná moc, neviditelná síla“
uvedeme ještě jeden příklad.

Řeč je o případu, kdy dvorní dámy, které se mezi sebou pohádaly, se pak navzájem
obviňovaly, že ta druhá „sypala tajně popel na stopy“, které zanechala panovnice. Pak
následoval bezohledný výslech na skřipci s mučením, jehož cílem bylo zjistit, kdo ji to naučil
a s jakým cílem...

I když se nakonec ukázalo, že dotyčná sypala popel do stop panovnice jen proto, aby si ji
ta ještě více oblíbila, poslali ji, spolu s třemi dalšími „čarodějnicemi“, do vyhnanství. Ostatní,
včetně těch, kteří všechno ohlásili, také obvinili a zakázali jim pro jistotu předem jakýkoliv
další přístup ke dvoru.

V závislosti na informaci (od „získání lásky“ až k „smrtelnému uhranutí“), která byla do
očarování vložena, může člověk pozorovat různé příznaky v těch či oněch částech organismu.
Snaha odstranit tyto příznaky nějakými léky se míjí účinkem. Je nutné použít stejně silný,
opačně působící prostředek.


Někdy člověk ve snu vidí, že se stal obětí duchovní bytosti.Paraziti pole vědomí

Můžeme je dělit na tři velké skupiny: jednoduchá přírodní patogenní energie, duchovní
bytosti, které člověku škodí nebo na něm parazitují a nakonec lidé - upíři.

Přírodní patogenní energie. V přírodě se vyskytují nejrůznější druhy energií, opačné těm,
které vytvářejí energetické pole člověka. Nákaza, kterou způsobují, se projevuje nejrůznějším
způsobem. Nejčastěji má tato energie podobu šedivého nebo hnědého oblaku, nacházejícího
se u nakaženého orgánu. Čím je zabarvení tohoto oblaku tmavší, tím je nákaza silnější.

Duchovní bytosti. Do této skupiny řadíme bytosti mající schopnost myslet, které člověku
vědomě škodí a využívají přitom jeho vlastní energii. Pro ilustraci uveďme článek

A. Kiselevové „Hospodyně hvězdných vrat“.
„Poté, co ve svých třiatřiceti Irina poprvé zažila dar jasnovidnosti, začaly se s ní dít divné
věci. Jednou se její pokoj v noci naplnil růžovým duhovým světlem a poplašení sousedé na ni
zvonili, protože se domnívali, že u ní začalo hořet. Jindy zase celé týdny nosila v rukách
ohnivé energetické koule, které byly pro ostatní neviditelné, ale které jí spalovaly ruce. Jindy
se zase nacházela jakoby pod vlivem vysokého napětí a mnohé noci prospala, opírajíc se
přitom o březové klacíky. Po nějaké době začalo docházet k tomu, že kdekoliv se Irina
objevila, upadl někdo z přítomných do bezvědomí. Přestala tedy chodit na návštěvy, veselit se
ve společnosti a stýkat se s přáteli. Kněží vysvětlovali, že vědomí neztrácejí lidé, ale k nim
přivtělení duchové, protože Irina vládne silou, která je vypuzuje. Upozorňovali, že je to
všechno vážná záležitost, která není zcela bez nebezpečí. Mezi současnými parapsychology je
jen málo těch, kteří se zabývají vyháněním duchů (exorcizmem), i když na Západě již existují
rozpracované „jemné“ postupy, stále zůstává otázkou, jak tuto energii udržet v takových
mezích, aby se nepřenesla na jiné, nebo nepoškodila zdraví samotného exorcisty. Když se lidé

o schopnostech Iriny dozvěděli, začali za ní chodit s prosbou o pomoc a ta s nimi začala na
vlastní riziko a nebezpečí pracovat.
...Hudba tiše hraje, na stole hoří svíčka, na zdech jsou obrazy Ježíše Krista a panny Marie.
Shora proudí teplá energie, přibližně stejně silná jako v kostele. Žena, sedící v křesle, se
začíná mimovolně třást...

„Zeptej se, kdo je u mne.“ -a Irina teď této ženě věnuje veškerou svou pozornost. Žena
přichází do rozpaků, červená se a rozpačitě říká: „Duch“. Irina zesiluje proud energie, žena
začíná hovořit mužským hlasem a parapsycholožka začíná s duchem rozhovor a snaží se
dozvědět se o něm co nejvíce. Ten celé tři hodiny vypráví, jak prostřednictvím rukou lékařů
napůl oslepil syna této ženy, že její druhé dítě -holčička, musela ve třech letech zemřít a do
třetího dítěte se mu nepodařilo vejít, protože jí při křtu dali jméno přímo po Světcích. O ženě
v níž je hovoří ve třetí osobě, nemá rád svěcenou vodu, kadidlo a jejího manžela, který chodí
do kostela a čte tam modlitby. Na zemi se přivtěloval k lidem, kteří pak onemocněli tak, že je
lékaři nebyli schopni léčit.

„Není ti líto toho, jak lidé trpěli?“ -pokračuje v dialogu Irina, nepřerušujíc ani na chvíli
své působení.

„Líbilo se mi to... měj se mnou slitování... působíš mi bolest... bereš mi sílu...“

„Řekni: Bože, odpusť mi to,“ nařizuje Irina.

„Nemám sílu, abych to vyslovil... nebeské síly mi zavírají cestu... rozpouštím se...“

Irina bere do ruky ikonu. Naďa, její pomocnice a učednice, zapaluje kadidlo a obě čtoumodlitby. Žena bledne a celá se třese. Irina nedává možnost duchu, aby někam unikl, a říká:

„Uchopte ohnivý kříž! Seďte zpříma! Odpoutej se a odejdi vzhůru, podle vůle Nejvyššího!"


Ženě je špatně, ale nakonec si ulehčeně oddychne a začíná se usmívat. Ještě je celá bez
sebe z toho, co se právě dělo, co všechno viděla a slyšela, protože při tom všem byla při
plném vědomí. Vyprávění a představy o jakýchsi bytostech, které nevidíme, ale které žijí spolu
s námi, tu byly odjakživa. Ciolkovský hovořil o existenci bytostí, jejichž stavba se od naší liší,
a které jsou tvořené z hmoty podstatně řidší než hmota naše. Dnes již akademici

V. Kaznačajev, V. Ginzburg, A. Ochatrin a jiní připouštějí, že na zemi mohou existovat
bytosti, jejichž podstata není biologická, ale pohybuje na úrovni elementárních částic, na
neutrinech. Někteří badatelé, majíce na zřeteli skutečnost, že se hmota může působením
energie přetvářet do různých struktur, připouštějí, že podstata může být vytvářena
nejrůznějšími spojeními: plazmou, vodíkem nebo různými poli.
Přes to všechno se domníváme, říká fyzik a optik A. Kuzovkin, že naše civilizace má spíše
co činit s projevy živých bytostí, jejichž vlast je společná s naší -planeta Země. Ale jsou to
bytosti, které žijí v jiných světech, které jsou s naším světem paralelní. Ale... My žijeme
v třírozměrném prostoru a jen ten je přístupný našemu chápání. Věda je ale schopna pracovat
s prostory třinácti, patnácti nebo dvacetidimenzionálními. Pro nás, jako pro bytosti
třírozměrné, je hvězda Alfa Centauri fantasticky vzdálená - ale nevíme vůbec nic o tom, jak je
vzdálená pro bytosti, žijící v desetirozměrném prostoru. Pro ně to může být v bezprostřední
blízkosti, přímo v sousedství. Vždyť tyto bytosti mohou měřit prostor zcela jinak, než to
děláme my.

Tím, že poskytla energii na projevení se, setkala se Irina kromě nečisté síly s mnoha
bytostmi z nejrůznějších planet a galaxií, dokonce i z černých děr paralelních vesmírů.

Všichni dobře vědí, že na Marsu, Jupiteru i na Saturnu žádný biologický život neexistuje
říká Irina. Nicméně na těchto planetách žijí energetické bytosti. Na Marsu žijí například
bytosti dvoupohlavní. Přátelí se s bytostmi ze Saturna a nemají se příliš rádi s bytostmi
z Jupitera. V lidech přebývají do té doby, dokud neuskuteční to, co mají ve svém programu.
Když lidé zemřou, jejich duch odchází na svou planetu. Za takovou práci dostává podstata
odměnu: lidskou duši k věčnému používání -a ta má, jak je známo, velký bioenergetický
náboj. Na naší planetě probíhá neustále výměna duchů.

Čas od času hovoří ufologové o mizení lidí -o UFO. Ale ještě nikdy se nikomu nepodařilo
pozorovat, jak UFO lidi berou. Proto je jen obtížné uvěřit těm, kteří se jakoby vrátili. A teď
před Irinou sedí bledý a hubený jedenáctiletý Sáša -chlapec kontaktér. Je napojen na planetu
Mars čtrnácté galaxie. (Irina se ho několikrát opakovaně ptá, ale odpověď je stále jedna a táž.)
Při sezení byl Saša živější a hbitě odpovídal na každou otázku. Planeta Mars je obydlena
bioroboty, kteří jsou posíláni na Zem při jejím spojení s kosmickými loděmi a vesmírnými
stanicemi. Bioroboti odebírají na Zemi všechno živé a u sebe to rozmnožují. Kradou lidi.
Nemuseli bychom chlapci věřit, kdyby se jeho tvrzení týkala jen kosmu. Ale kosmické
bytosti, které spojovací kanál s ním zřídily, byly dobře informovány o osobním životě
každého, kdo byl na sezení přítomen, což jsou informace, které tento hoch nemohl žádným
způsobem vědět.

K Irině přišla Taťána R. Rusiašvili, znepokojená trvalými bolestmi hlavy své devítileté
dcery, u níž rentgenové snímky ukazují otok mozku, který chvíli existuje a pak zase mizí.
Obtěžují ji i vlastní bludné bolesti. Ukázalo se, že se v ní projevuje bytost z Neptunu, planety
naší galaxie. Příčinou toho byla sousedka, která záviděla Táně její rodinnou pohodu. Byla to
ona, která ji uhranula. Takto navozeným kanálem zla vzniklo posednutí, a to nejen z kosmu.
Už po třetím sezení, které Irina uskutečnila, tváře děvčátka zrůžověly a její dříve lhostejné a
bezvýrazné oči získaly dětsky zvídavý výraz. I její matka, která byla zbavena takové „zátěže“,
byla najednou znatelně veselejší.

Irino - jaké jsou příznaky a zvláštnosti přivtělení?


Člověk onemocní, ztrácí se, ale není nic, co by mu pomohlo, žádné léky nezabírají. Vzniká
pocit velké slabosti, často se vyskytuje bolest hlavy, nevolnost vedoucí až ke zvracení, pocit
plného hrdla, žaludku, někdy také ztráta vědomí, popuzenost, agresivita (jeden chlapec škrtil
své sestry). Lékaři často nejsou schopni příčinu onemocnění zjistit. Jakmile jsou bytosti a
„duchové“ vyhnáni, mnohé nemoci mizí nebo se začínají léčit. Zvláštnost je v tom, že
zápornou energií je možné nabít cokoliv, dokonce i svatý obraz. Byla u mne jedna žena, která
se modlila k ikoně, kterou si koupila na trhu. Dělalo se jí přitom špatně, protože na ikonu byl
indukován ještě obraz čarodějnice. Při vyhánění duchů chroptěla, vyla a štěkala jako pes.
K posednutí může dojít tehdy, jestliže člověk nebyl pokřtěn, není chráněn modlitbou, nedbá
Božích přikázání, zlobí se, závidí, pomlouvá, tj. svými emocemi, myšlenkami a jednáním
formuje určité energetické pole.

Zdá se tedy, že jste skutečně lékař, pomáhající od nečistých sil a bytostí z jiných planet?

Ano - souhlasí Irina - jsem jen nástroj, všechno vychází z Boha.

Na sezeních, při diskusích, říká: „Zjistí se, o co jde, uplatní se informace, mne samotnou
převedli na jinou úroveň, na jinou energetiku“. Kromě toho, jak jsme se již zmínili, Irina čistí
obydlí i prostory v průmyslových objektech a provádí ještě řadu podobných činností -a
všechno na dálku.

Jedna jasnovidka tvrdila, že na zemi jsou jen dvě ženy s takovými schopnostmi: jedna
cizinka, žijící také na severní polokouli Země, a Irina v Rusku. Zdá se, že se rozmnožili lovci
duchů lidí, když ji Bůh postavil u „hvězdných vrat“.

Jsou různé druhy posedlosti: duševní choroby, posedlost neodbytnými myšlenkami,
manické chování, vnitřní hlasy, různé podivné výstřelky atd. -to všechno jsou následky
působení různých parazitů v energetickém poli člověka. Tito parazité se nacházejí v poli
vědomí a ovládají energetiku chování člověka.

Jiný druh parazitů může být vázán na energetické pole člověka. Jsou i tací, kteří lidi
periodicky navštěvují proto, aby se nabili. Nejčastěji to probíhá během spánku nebo dřímoty.
Jestliže je takový parazit připoután k energetickému poli člověka, má člověk sny, v nichž se
mu zdá, že má k tělu, nebo k některému orgánu, připevněného hada nebo medúzu, zdá se mu,
že na něm něco sedí apod. Přitom může mít v místě přichycení parazita pocit bolesti. Takový
člověk dělá dojem utlačeného, podvyživeného. A co je nejdůležitější, sám si je vědom toho,
že není zdráv, navzdory tomu, že při lékařském vyšetření se nedá nic zjistit. Tento způsob
očarování se vyskytuje nejčastěji.

Návštěva takového parazita ve snu ho zvýrazňuje a činí zapamatovatelným. Mužům se
paraziti jeví v ženské podobě, ženám v podobě mužské a prostřednictvím fyzické blízkosti
objetí, polibků, soulože s orgasmem, odebírají část jejich energie. Po takové noci může člověk
cítit únavu a celkově se necítí dobře.

Jsou i horší setkání, kdy se v polospánku na člověka vrhne měkká, ale těžká „pokrývka“
tak, že se nemůže ani pohnout. Leží s rozhozenýma rukama, zcela bezbranný a jen si
uvědomuje, jak v oblasti jeho pupku něco zalézá a začíná ho vytahovat ven. Bolest, kterou si
při tom člověk uvědomuje, je stejná jako bolest při operaci slepého střeva v okamžiku, kdy
vytahují střeva ven. Jestliže se tomu člověk nebrání, může se všechno dál zhoršovat.
„Popotáhnout“ pupeční životní centrum (nebo se na ně „napojit“) je možné i přes konečník.
Někteří lidé ve snu vidí, případně cítí, že je do místa pupku kousají, nebo se kolem něho
obtáčejí hadi (např. červení a zelení s černými pruhy), nebo se tam drápy drží velcí kocouři.

Někteří dobře vyvinutí paraziti energetického pole škodí nepřímo. Brání např. svatbě,
pobytu na určitých místech apod. jak to dokazuje úryvek z almanachu „Nemožné“:


„Vladimír I. byl vždy pevně přesvědčen, že žádné zázraky v životě neexistují. Ale když se ve
svých čtyřiceti letech podruhé oženil, svůj názor změnil. Uprostřed noci se najednou v jeho
nočním stolku ozvalo ťukání. Odnesli tedy noční stolek do jiné místnosti a ťukání přestalo. Po
deseti minutách začalo ale klepání v druhém nočním stolku. Vladimír byl velice rozhořčen,
protože s tím nemohl nic dělat, zatím co jeho žena se tomu smála, protože, jak se pak ukázalo,
byla s takovými věcmi obeznámena od svých patnácti let. Pak začala drnčet skla v oknech,
pod podlahou, ačkoliv dům nebyl podsklepen, se začalo ozývat srdcervoucí skřípání a
hvízdání, jako by někdo namáhavě otevíral těžká vrata se zarezlými panty, nebo staroudřevěnou truhlu. Žena byla toho názoru, že „on“ se je snaží vyhnat. V průběhu čtyř let
společného života nedopřál „on“ manželům klid, i když se postupně třikrát přestěhovali.

Vladimír je normální, zdravý člověk. Věnuje se gymnastice, cyklistice, potápění, nekouří,
nepije, ani netrpí halucinacemi. Jednou „ho“ Vladimír zahlédl vlastníma očima a pokládá za
zázrak, že to přežil. Viděli se půl minuty. Jeho vzhled byl paralyzující. Dýchat a pohybovat se
nebylo možné. Měl pohled pronikavý, plný zloby, propalující (to dokazuje mohutnost
energetického toku, vyzařujícího z jeho očí). Přitiskl se rychle ke zdi a zmizel v ní -nejdéle
byly vidět jeho oči. Vladimír si ho stačil prohlédnout. Výšku měl asi půl metru, podlouhlý
obličej, malé oči. Nos měl tenký a dlouhý asi osmdesát centimetrů. Uši pravidelně kulaté,
hruď širokou asi třicet centimetrů. Celý byl pokrytý hnědou srstí, ale obrysy nosu, úst i uší
byly přesto docela dobře rozeznatelné.

Poslední dobou ťukal zběsile. Žena řekla Vladimírovi, že je dál nic dobrého nečeká. Brzy
potom se rozešli.

* * *

Existuje i jiná forma parazitování, při níž energetické pole umírajícího člověka nepřechází
do toho stavu neprojevenosti, v němž se karmická zkušenost uplynulého života zhodnocuje,
ale zůstává v přechodném stavu. Takový „člověk“ bloudí bez cíle v místech, kde předtím žil a
zjevuje se ve snu lidem, s nimiž byl za živa ve spojení. Takové návštěvy lidi lekají a tíží, a
takových „hostů“ je třeba se zbavit. Podívejme se, co o tom píše V. Čekunin v článku
„Zakletí“:

...Hlavní událost nás čekala jinde, v nové budově. Byt v nové budově tvořila malá
předsíňka a dva malé pokoje. Vyskytovaly se tam dva duchové: muž ve stáří čtyřiceti sedmi let
a pak ještě jeden nedospělý člověk, přičemž nebylo jisté, zda se jedná o dívku nebo chlapce.
Ti lekali starší paní, která tu žila, tím, že se jí všelijak projevovali. S tím jsme si tu měli nějak
poradit.

Přítomnost obou duchů jsme si uvědomili v dalším malém pokojíčku s jedním oknem, který
sloužil jako ložnice. Mluvit s námi ale nechtěli. Postavil jsem se vedle dveří, dům jsem přikryl
energetickým poklopem a začal jsem tyto duchy udržovat za energetickou stěnou. Tím se
vytvořila jakoby dodatečná ochrana. Oleg pod ně vháněl energii, modlil se a prosil Krista,
aby přišel a odvedl ty hříšné duchy. V tom okamžiku, přímo před mýma očima, během jedné,
dvou vteřin, se Olegovo tělo pomalu vzneslo nad podlahu asi do výše třiceti centimetrů, pak
se otočilo na bok a neočekávaně bezhlučně upadlo na podlahu. Pak jsem se Olega zeptal,
kolik váží. Řekl mi, že kolem devadesáti kil. Ale žádný hluk pádu slyšet nebylo. Později jsme si
to vysvětlili tak, že Kristus (nebo jeho fantom) ještě předtím, než oba duchy vyhodil oknem,
odstranil Olega z cesty, aby nedostal energetický ráz, protože Oleg stál zády k oknu a protože
je velký, skoro celé okno zastiňoval. Taková je naše práce - nebezpečná, ale potřebná.

Ale to ještě není všechno. Druhého dne, když Oleg spal v tchánově bytě sám v hale,
vzbudila ho jeho intuice, resp. ochrana. Jak tak ležel na boku tváří ke zdi a hlavou směrem
k chodbě, uviděl na zdi, jakmile otevřel oči, záblesky světla, jejichž zdroj byl za jeho zády.


Když se otočil, spatřil v chodbě rudozelený svit. Hala byla od chodby oddělena dveřní
zárubní bez dveří, ale se závěsem. Závěs se pomalu rozhrnul a objevila se postava asi
čtyřicetiletého muže hrozivého vzhledu s prázdnými očnicemi, ve kterých rudě jiskřilo. Muž
zvedl ruku a vydal se směrem k Olegovi. Na prstech rukou měl dlouhé, zahnuté a zkostnatělé
nehty. Oleg položil svou pravou ruku na žaltář, který má vždy pod polštářem a začal číst
otčenáš. Současně začal, jak se muž k němu přibližoval, stlačovat své vlastní pole a posilovat
tak svou vlastní ochranu a muže tak nechával mimo své vlastní pole. Když vzdálenost mezi
nimi už byla jen metr, zkoncentroval Oleg část své energie a udeřil ducha do oblasti
solárního plexu. Ozval se zvuk plácnutí doprovázený zábleskem a duch muže zmizel. V témž
okamžiku se polovina závěsu dvakrát omotala kolem záclonové tyče, druhá část spadla na
obraz, který tam visel a který teď následkem toho visel šikmo. Dveře do ložnice se s hlukem
dokořán otevřely. Větrací okénko v kuchyni, které bylo předtím zavřené a zajištěné, se
otevřelo, lustr v hale a lampa v kuchyni se rozhoupaly.

Téhož dne večer, ale u mne, se stalo toto: Lehl jsem si, abych spal, ale ještě než jsem
usnul, uvědomil jsem si, že je v pokoji někdo přítomen. V duchu jsem se zeptal svého
podvědomí a dostal jsem odpověď, že je to ten druhý duch, který se objevoval s mužem.
Současně jsem dostal další informaci, že se jedná o chlapce, kterému je asi šestnáct let. Ten
se teď rychle vytáhl jako stín a dosahoval skoro ke stropu. Natáhl ke mně ruce. Zkušenost mi
napověděla, co mám dělat, protože takové věci jsem už zažil.

Rychle jsem vzal do svých éterických (existujících v mé představě) rukou dvě šavle (také
vytvořené jen v představě) a seknul jsem po jeho rukách. Přitom jsem si představoval, jak se
mu ruce oddělují od těla a padají na zem. Aniž bych vstal z postele, nechal jsem svého
dvojníka (fantom) aby šel za záda přítomného ducha a energetickým vírem jsem ho vytlačil
oknem na ulici. Pak jsem přečetl modlitbu a poprosil jsem Krista, aby očistil můj byt.

Je mi jasné, že je těžké tomu uvěřit. Ale život má mnoho podob a je třeba umět vidět a
vnímat, je třeba hledat odpovědi na jevy, které se dějí kolem nás.

Upírství

Mezi energetické upíry řadíme ty, kteří z nějakého důvodu (například karmického) nejsou
schopni vytvořit celé spektrum energií, potřebných k vytvoření a normální funkci pole vědomí
člověka. Proto vědomě nebo nevědomě využívají energie jiných lidí pro své vlastní potřeby.

Karmické upírství může být způsobeno činy předků, příbuzných, nebo mohou být jeho
příčiny v některém z předchozích životů člověka, kdy došlo k blokování přechodu energie
z prostorových úrovní existence ducha nebo duše.

Upírství je těžká nemoc s těžkými následky pro upíra i jeho nejbližší. Ve většině případů je
upírství získávání energií z duchovních nebo fyzických strádání člověka, rostliny nebo
živočicha.

Charakteristické rysy upírství jsou:

* Hlavním rysem je silný egoismus, kladení důrazu na vlastní potřeby při současném nedbání
potřeb ostatních. A důvod? Potřebuje to. Tento typ upírství může časem dárce unavovat
neustálými řečmi o sobě a svých problémech, stížnostmi na životní problémy. Jestliže se vás
zeptá na vaše problémy, pak jen proto, aby rychle přešel k problémům vlastním. Tento typ
vám může časem zabírat čas jen proto, že se sám nudí. Pro upíra je výhodný člověk, který je
spolehlivý.
* Jestliže si všimnete, že po setkání s někým jste vždy unaveni a špatně se cítíte, znamená to,
že jste hovořili s upírem.

* Jestliže ve frontě v metru, v práci nebo kdekoliv jinde někdo pravidelně vnáší nesoulad,
komplikace, všem si stěžuje na svůj osud, máte co dělat s upírem.
* Jestliže
k vám přilne nějaký neznámý člověk a na vaše projevy nevůle pokračovat
v komunikaci nereaguje, a místo toho pokračuje v hovoru, máte co dělat s upírem.
* Pocity libosti, které někdo má z toho, že jinému způsobuje bolest nebo jiné příkoří, je také
projevem upírství.
* Hlučný hovor, kouření tam, kde jsou nekuřáci, skřípání po sklu, hluk, to vše mohou být také
projevy upírství. Všímejte si toho, abyste lidem kolem sebe nezpůsobovali nepohodlí.
* Odsuzování jiných proto, že mají nápadnější oděv nebo svobodnější povahu a přání všechny
zprůměrnit je také příznakem upírství.
Následkem toho, že upír získal vaši pozornost a dělá vám nepříjemnost, vzniká mezi jím a
vámi prostřednictvím „příčinného pole“ „napojení“. „Napojení“ způsobuje neklid a
nevraživost na toho, kdo vám to dělá. Vaše nevraživost je energie, a objekt této nevraživosti
je jejím spotřebitelem. Jako příklad uvedeme příhodu člověka, který lidem pomáhá zbavit se
„napojení“ na upíra.

Často jsem pracoval na moři a vím, co je to trhající se lano. Vím, s jakou silou vás může
udeřit. Když se trhá energetický spoj, může velice silně udeřit toho, kdo ho vytvořil. (Na tom
není nic divného, když uvážíte, že základní „hmota“ lidské bytosti se nachází v jeho
energetickém poli. Fyzické tělo je proti němu ničím. Proto také může následkem
energetického rázu překonat i zemskou přitažlivost.)

Jednou se na mne obrátila rodina jednoho vojáka kvůli svému malému synovi. Měli
pronajatou místnost u učitelky, která byla vedoucím pedagogickým pracovníkem školy, kde se
jejich syn učil. Když jsem se jím zabýval, zjistil jsem, že je na něj takový energetický spoj
napojen. Přerušil jsem ho. Po několika dnech mi jeho rodiče vyprávěli, že učitelka, jejich
domácí, když byla ve škole a právě stála na stole a pracovala na nějaké předvánoční výzdobě,
byla najednou z ničeho nic shozena nějakou silou na podlahu. Přitom se dost potloukla.
Zajímal jsem se o čas, kdy se to přesně stalo. Ukázalo se, že to bylo právě v tom okamžiku,
kdy jsem přerušil ono energetické spojení.

Jiný případ: Chlapec byl vážně nemocen. Zjistil jsem, že k jeho čakře byl připojen také
takový energetický svazek. Protože se jeho stav vyznačoval různými indispozicemi, vodili ho
rodiče k psychoterapeutovi. Když, už po mém působení, ho tam znovu přivedli na pravidelné
sezení, zjistili, že psychoterapeut je celý v obvazech, protože upadl na schodech. Opět -stalo
se mu to přesně v tu dobu, kdy jsem přerušil energetické napojení na chlapce.

Mnozí upíři se snaží tím či oním způsobem svou oběť přivést z duševní rovnováhy. Když
pak oběť začne hovořit zvýšeným hlasem, tj. vydávat ze sebe energii, stojí poblíž a klidně ji
odebírají. Když se takto dobijí, cítí se nějakou dobu normálně a pak začínají všechno znovu.

Tito upíři postupují jinak: rádi nosí cizí věci, rádi spí v cizím prostředí, rádi používají věci
někoho jiného. Rádi chodí na návštěvy, jsou ale přitom nudní a chovají se často nevychovaně.
Nejčastěji to můžeme pozorovat v rodinách a pracovních kolektivech Obvykle lidé
podvědomě cítí, že je jim energie odebírána a takových lidí se straní. Vzniká u nich nepřízeň,
opovržení apod. Tato příčina je také často důvodem rozvodu, nebo rozpadu nějakého
kolektivu, ve kterém se vyskytl upír.


NEČISTOTY VE FYZICKÉM TĚLE

Nečistoty v tlustém střevě

Poslední část trávicího traktu tvoří tlusté střevo, které je v lidském organismu relativně
velkým orgánem (má délku kolem dvou metrů, průměr od tří do osmi centimetrů) a v lidském
těle má na starosti mnoho funkcí. Ukážeme na ty nejpodstatnější, abychom byli lépe schopni
pochopit mechanismus velkého počtu onemocnění, která zde mají svou příčinu.

Vysávací funkce. Tlusté střevo odsává glukózu, aminokyseliny a vitamíny, vyráběné
bakteriemi střevní dutiny, odsaje až 98% vody a elektrolytů (roztoků solí).

Evakuační funkce. Zbytky trávení musí být z organismu včas odstraněny. Tuto funkci také
zajišťuje tlusté střevo. Chybění stolice v průběhu 24 - 32 hodin se jeví jako negativní.

Mikroflóra. V tlustém střevě žije více než 400 až 500 různých druhů bakterií. V jednom
gramu exkrementů je jich asi 30 až 40 miliard.

Vědci zjistili, že kvalitativní i kvantitativní složení mikroflóry tlustého střeva se mění
v závislosti na druhu potravy. Ukazuje se, že strava rostlinného původu, obsahující buničinu,
produkuje jeden druh bakterií, zatímco masitá strava produkuje bakterie jiné.

Bakterie, které se množí na rostlinné stravě, jsou pro organismus užitečné. Z buničiny tvoří
aminokyseliny, vitamíny a samy o sobě mohou být použity jako bílkovinná strava. Jejich
přítomnost podporuje normální rovnováhu mezi kyselinami a zásadami uvnitř tlustého střeva,
potlačuje hnilobné a kvasné procesy, zvyšuje imunitu.

Bakterie, které se množí na živočišné bílkovině, vytvářejí v tlustém střevě jedovaté látky,
napomáhají šíření hnilobných a kvasných procesů, oslabují imunitu a podporují vývoj
rakoviny.

Množení velkého množství bakterií v tlustém střevě napomáhá dodatečnému ohřívání a
energetické podpoře organismu. Udržování normální (vývojem upevněné) mikroflóry
umožňuje zachovat si po dlouhou dobu zdraví a energii.

Vysávací a evakuační funkce tlustého střeva je narušována v první řadě psychickým
stresem, v druhé řadě pak vysokokalorickou, bílkovinnou a škrobovitou stravou.

Různé dysbakteriózy jsou výsledkem požívání stravy, která není člověku vlastní.
Konečným výsledkem takových nenormálních procesů je autointoxikace celého organismu,
srdeční onemocnění, vznik kamenů z usazenin, poškozování normální funkce ledvinných
pánviček, ledvin, jater, vzniká velké množství střevních parazitů, je velká možnost vzniku
rakoviny jak v samotném tlustém střevě, tak i v jiných částech organismu.

Znečištění jater

Játra se podílejí na trávení potravy, na krvetvorbě a na látkové výměně. Jestliže přestávají
normálně pracovat, může vznikat celá řada různých nemocí jak z důvodů špatného trávení, tak
špatné krvetvorby a zhoršené látkové výměny.

Jak ukazují pitevní nálezy, žlučové kameny má každý desátý člověk. Mezi
sedmdesátiletými lidmi je má už každý třetí.

Mezi hlavní příčiny tvorby kamenů patří především stres, pramenící z psychického pocitu
neuspokojenosti, podráždění, hněvu a pocitů msty. Právě tak se negativně uplatňuje v tomto
směru potrava, která vyvolává zhušťování koloidů žluči. Přítomnost těchto činitelů umožňuje
„slepovat“ kameny velice rychle a to i v mládí.


Z těchto důvodů v játrech, žlučovém měchýři i ve žlučovodech, dochází nejprve ke
zhušťování žluči jako houstnoucího rosolu a pak ke tvoření žlučových kamenů. Uvnitř
žlučového měchýře jsou zaoblené, ve žlučovodech jsou rozvětvené -přesný obraz slepence
protékající žluči.

Podle složení můžeme ledvinové kameny dělit na cholesterinové, velké kombinované,
složené cholesterino-pigmentové, tvořené solemi a pigmentové. Cholesterinové kameny mají
velikosti od malého hrášku až po středně velkou švestku. Barvu mají smaragdovou, špinavě
zelenou. Jsou lehké, na vodě plavou, na vzduchu vysublimují.
Cholesterino-pigmento-vápenité kameny mají tvar nepravidelných mnohoúhelníků, jejichž
velikost se pohybuje od velikosti špendlíkové hlavičky do velikosti většího hrášku.
Pigmento-vápenité kameny mají tmavozelenou barvu, bývá jich velké množství, jsou křehké
nejrůznějších tvarů. Čistě vápenaté kameny jsou tvrdé a bělavé barvy.

Kromě potíží s kameny, které částečně uzavírají žlučovody a brání normálnímu průtoku
žluči, dochází i u žluči, vzhledem k jejímu zpomalenému průtoku, k nepříjemným změnám.
Kazí se, a z dobře tekuté, zlato-žluté, se mění na černou hmotu podobnou mazutu, nepříjemně
páchnoucí. V takové žluči se pak množí velké kolonie patogenních mikroorganismů, které
vyvolávají záněty jater. Při očišťování jater vycházejí ven v podobě bílých a hnědých vloček,
nitek apod.

Znečištění ledvin

Ledviny jsou nejdůležitějším orgánem pro udržení optimálního stavu vnitřního prostředí
v organismu. Plní následující funkce:

Oddělovací -odstraňují z organismu cizorodé látky a neprchavé (dusíkaté) produkty
látkové výměny.

Regulační -regulují koncentraci sodíku v organismu, množství vody, která se v organismu
nachází mimo buňky, koncentraci iontů v krvi a rovnováhu mezi kyselinami a zásadami
v organismu.

Různá znečištění v podobě slizu, písku a kamenů vznikají z psychického ochromení v této
oblasti a souvisejí s emocemi -strachem, nejistotou, apod. Kromě toho napomáhá vzniku
podobných nečistot jídlo před spaním, charakter stravy a požívané vody a také zeměpisné a
klimatické podmínky.

Z toho všeho můžeme udělat jednoduchý závěr. Jestliže začínáme mít potíže s otoky,
ukládáním solí, změnou rovnováhy mezi kyselinotvornými a zásadotvornými pochody,
zánětem ledvin apod., znamená to, že naše ledviny jsou zanesené a je nejvyšší čas začít
s jejich očistou.

Znečištění v oblasti hlavy a plic

V těchto místech se u mnoha lidí hromadí a stlačuje mnoho slizu. Základními příčinami je
jídlo před spaním, nesprávné pořadí jídel, nadměrné používání látek, které tvorbu slizu
podporují.

Psychický tlak v oblasti hlavy a hrudníku napomáhá tvorbě slizu a častému nachlazení.
Takový tlak se dá snadno rozpoznat: když je člověk rozrušený, pociťuje v oblasti hrudníku
tlak, při neočekávaném zvuku se v hrudi něco kutálí nebo stlačuje. Malá koktavost při
vzrušení indikuje sevření v oblasti hrdla. Přítomnost slizu v těchto místech napomáhá vzniku
chronických nemocí plic, ztrátě zraku a sluchu a vzniku rakoviny.


Znečištění tkáně šlach


Tkáň šlach je nejvěrnějším indikátorem celkového znečištění organismu. Uvědomte si, jakjste byli pružní v dětství a jak jste na tom teď. Úsady, které se usazují ve šlachách, zmenšují
celkovou pohyblivost kloubů, celé tělo dřevění. Často, když člověk vstává ráno z postele, cítí
při pohybech ztuhlost. To jsou první příznaky houstnutí koloidů tkání šlach a svalů jako
následek hromadění nečistot.

Základními příčinami znečištění šlach je přemíra vařené stravy, která zvyšuje množství
gravitační energie v těle a zmenšování elektromagnetické energie. Následkem toho se
v organismu obtížněji udržuje voda a převládá stlačení tkání, které je vyšší než v normálním
stavu.

Při požívání vařené stravy se tedy ve šlachách ukládají nežádoucí látky a dochází ke
„stlačení“ organismu vlivem zmenšení „rozšiřující se“ elektromagnetické energie.

Dochází k porušení dvou nejdůležitějších funkcí spojovací tkáně - výživě buněk organismu
a jejich ochrany (imunita). Následkem toho je člověk stále bezbrannější vůči různým infekcím
a je pak neustále nemocen.

Znečištění na buněčné úrovni

Jako následek životních pochodů probíhajících v organismu se i v jednotlivých buňkách
hromadí produkty životních pochodů a jiné látky, které omezují životaschopnost buňky, její
fermentační (enzymový) a genetický aparát. Následkem toho všeho buňka postupně ztrácí
svou životaschopnost a pro organismus se stává zátěží, někdy se může i přetvářet.

Již staří ajurvédičtí lékaři hovořili o „ama“ -slizu, hromadícím se uvnitř jednotlivých
buněk. Když se tento sliz hromadí na úrovni micel, zmenšuje jejich náboj, a má to pak vliv na
schopnost buňky „udržovat vodu“ kolem sebe. Takové znečištění buněk se s věkem zvyšuje,
takže organismus jako celek ztrácí schopnost udržovat vodu a dehydratuje se. Potvrzuje to i
naše životní zkušenost a praxe hladovění. Nejpomaleji a jako poslední vychází z těla „ama“
bílý, klihovitý sliz. Až do posledních dní dovršené hladovky pokývá jazyk bílým povlakem.

Tato „ama“ se ukládá v každé buňce jako prach na zrcadle a brání energetickému poli
člověka normálně tělo řídit. Její odstranění z organismu je nejtěžším úkolem, ale výsledky
takové očisty jsou pak velice silné a významné.

DOSLOV DRUHÉ KAPITOLY

Každý člověk se zdravým rozumem, který si přečetl tuto kapitolu, pochopí, že zbavení se
všech nečistot může kvalitativně zlepšit nejen zdraví, ale celý další život. Není to sice
jednoduché, ale je to zcela dobře možné.

Člověk, který vstoupí na cestu samostatného ozdravování sebe sama, myslí zpočátku
především na dobro svého fyzického těla. Čistí ho, vyživuje, hledí si ho po všech stránkách a
konečně pak dosahuje výsledků. Jak se čistí fyzické tělo, i jeho energetická struktura funguje
lépe, a člověk začíná chápat, že chce-li být trvale zdravý, nestačí pouhá očista fyzického těla,
ale je nutné změnit celý životní styl, a to pak znamená měnit sebe samého. Dochází k poznání,
že hlavním viníkem všech nemocí a běd je on sám, lépe řečeno jeho vědomí. Proč si zvykl na
všeobecně nedostačující způsob života a stravy? Protože to tak dělají všichni. A kde tedy je
vlastní rozum?

Výsledkem je objevení základní pravdy: dokud se člověk nenaučí pravdu samostatně
poznávat (rozlišovat sebe od svého vědomí a od toho, co si vědomí přeje), bude strádat a trpět.


Sám proces nemocí a strádání je tu proto, aby se člověk naučil a v praxi pochopil pravdu, aby
se vnitřně změnil, aby změnil svůj vztah k okolnímu světu. Proto se nikdo nemůže stát
skutečně zdravý, pokud nedojde k vnitřní transformaci své osobnosti. Medicína tady nezmůže
nic.

A tak se vnucuje závěr: jestliže se zkoušíte léčit a spoléháte se přitom na zkušenosti a
vědomosti jiných lidí (lehnout si do nemocnice, brát léky, podrobovat se procedurám atd.), a
přitom neměníte nic sami v sobě, zastavujete vlastní proces učení se, transformace a svého
dalšího vývoje. Váš život vyjde naprázdno a karmické problémy zůstanou stejné, jako byly.
Přijde další život a všechno začne znovu -bolesti, strádání -a přece je možné a potřebné řešit
všechno samostatně již nyní, v tomto životě. Člověk nepotřebuje léčení (sám je schopen se
s každou chorobou vypořádat), ale vysvětlení. Konec konců, jak řekli proroci: Bůh to naučí
všechny.

Demonstraci této pravdy provedl Porfyrij Kornějevič Ivanov. Žil si a vyváděl 36 let stejně
jako ostatní -pil vodku, ženy mu nebyly lhostejné, vydováděl se. Následkem toho všeho pak
byl i nemocný, právě tak jako všichni ostatní. Pak ale pochopil (Bůh ho poučil), že tak dál žít
nemůže, a začal žít podle vlastního rozumu. Zcela vědomě se od těla distancoval. Pobyt
v obtížných podmínkách, pěstování trpělivosti, to vše z něho vykořeňovalo starou karmu a on
sám se pak stal kvalitativně jiným člověkem s velkými možnostmi (pomohl například
americkým astronautům odletět z Měsíce!), schopný slyšet Otce a když se to všechno naučil,
přišel ke mně.


Kapitola 3. - PŘÍPRAVA ORGANISMU K OČISTĚ

Abychom uměle očistili svůj organismus -energetickou strukturu a fyzické tělo, musíme
znát celou řadu zvláštností, které se k procesu očišťování vztahují:

* S čím se můžete při očišťovacích postupech setkat.
* Zvláštnosti očišťovacího procesu v závislosti na osobní konstituci, stáří a karmě.
* Činitelé, související s biologickými rytmy, které mají vliv na očišťovací postup.
* Správný postup při očišťovacích postupech.
* Předběžná opatření pro „změkčení“ organismu.
* Co musíme vědět, aby očistný proces fyzického těla probíhal kvalitativně.
Když prostudujete uvedené problémy, podaří se vám vyvarovat se různých nepříjemností a
nedorozumění.

S ČÍM SE PŘI PROVÁDĚNÍ OČIŠŤOVACÍCH POSTUPŮ
MŮŽETE SETKAT

Je běžné, že lidé, kteří s očistnými postupy začínají, nemají žádnou představu o tom, co se
s nimi bude dít jak během těchto procedur, tak potom. Měli byste vědět, že postup, který vás
skutečně očistí, vyvolá ve vašem organismu velké reakce: zlikviduje se patogenní příčina
nemoci, při tom dochází k velkému výdaji energie, člověk slábne a hubne. Je to biologický
zákon, který akademik V. V. Bolotov krásně charakterizoval následujícími slovy: Je nutné si
dobře zapamatovat, že není možné dosáhnout kladných léčebných výsledků bez stresových
stavů organismu. To je nutné znát, rozumět tomu a v průběhu očistného procesu se orientovat
podle různých příznaků. Po vymizení patogenní příčiny člověk rychle přibývá na váze a
dosahuje své normální hmotnosti.

Rozebereme si očistnou proceduru podrobněji.

1. Začnete provádět nějaký očistný postup a ten začne působit na váš organismus. Vznikne
řada reakcí organismu, které obvykle nejsou příjemné.
2. Likviduje se patogenní příčina nemoci. V závislosti na tom, ve které části organismu je
příčina lokalizována, se projevuje určitým způsobem. Je to obvykle nejtěžší období -na
zbavení se choroby je vydáváno největší množství energie.
3. Po zbavení se patogenní příčiny, vlastní nemoci, člověk silně zeslábne a ztrácí na váze.
4. Po nějaké době nastává regenerace. Organismus, který se zbavil přítěže, způsobující
nemoc, rychle nabírá síly a dosahuje své normální váhy. Projevuje se to zvýšenou chutí
k životu, přílivem energie a dobrou chutí k jídlu.
Teď se podíváme, jak to probíhá v praxi.

Krize, k nimž při dodržování autorem doporučovaného programu očisty dochází

Jsem magistr farmacie, kandidát farmaceutických věd, pracuji jako vědecký pracovník
v moskevské lékařské akademii I. M. Sečenova. Cestu k Vašim pracím mi ukázala má
spolupracovnice v zaměstnání. Po pravdě řečeno, díky Vašim knihám je již více než půl
druhého roku zdráva, nepotřebovala ani jednu tabletku a to vše bez ohledu na to, že je
dědičný hypertonik (s tím má potíže od čtrnácti let), diabetik a přechodila zánět ledvinné


pánvičky. Během posledních 15 -20 let, podle jejích vlastních slov, žila převážně na toaletě.
Měla trvalé bolesti hlavy, jednu hypertonickou krizi za druhou, prášky hltala hrstmi a tak to
šlo jeden den za druhým. Do nemocnice ji vzali na kontrolu pro podezření z cukrovky. Ale,
podle jejího vyjádření, se tak cítila celých dvacet pět let (teď je jí čtyřicet čtyři).

Dva měsíce trvající očista organismu jí přinesla znatelné výsledky. Říká:

Úplně jsem změnila svůj život. Během dvou týdnů jsem prožila první krizi -měla jsem
angínu s vysokými teplotami. Byla jsem tím zmatena, nepochopila jsem, že se jedná o krizi.
Začátkem října r. 1994 jsem se začala léčit urinoterapií, přičemž jsem dodržovala úplný
program. V říjnu přišla druhá krize: znovu se ozvala angína, ale už druhý den jsem byla
v pořádku a až do dnešního dne se už žádná další recidiva nevyskytla (už přes rok!).

Skotské střiky u mne vyvolaly zanícení kůže na holeních (o velikosti přibližně plochy
dlaně): bolest, svědění, ale stále jsem ve sprchování pokračovala. Na zanícená místa jsem
dávala obklady s močí, předtím odpařenou na čtvrtinu původního objemu. Během čtyř měsíců
se všechno vrátilo do normy (to špatné odešlo).

Za necelého půldruhého roku jsem prošla sedmi cykly očišťování střevního traktu, šesti
cykly čištění jater (dva z nich se mi nepovedly). Od března r. 1995 dělám pravidelně dvakrát
za měsíc čtyřiadvacetihodinové hladovky (v příznivé dny). Cítím se jako omlazená, lehce,
jsem pohyblivá jako když mi bylo pětadvacet let, přestože je mi dnes sedmapadesát. Zmizela i
zimnice. V zimě chodím doma oblečená prakticky stejně jako v létě.

Čištění pole vědomí

V lednu jsem začala s čištěním pole vědomí. Tím začala má muka na Golgotě. Nic
takového jsem do té doby za celý život neprožila. Jsem silně emocionální a v průběhu života
jsem musela často, s ohledem na nejrůznější okolnosti a výchovu, své emoce potlačovat.
Napřed to byl velký dřevěný kůl, vražený do oblasti dělohy -prodýchala jsem to. Ve druhém
sezení bolest šla až tři centimetry nad pupek, byla velice ostrá a silná. Jen jsem dýchala
opakovala: „Bože zachraň mě“. Pak jsem pociťovala stahování v obličeji a v krku -v oblasti
štítné žlázy, v rukách, nohách, na zádech a v kříži. Jednu chvíli jsem viděla Pannu Marii se
zastřeným obličejem. Měla jsem nucení na zvracení, škytání, slzela jsem, cítila jsem
nejrůznější zápachy, vynořovaly se různé vzpomínky, nářek, celá škála nejrůznějších pocitů.
Pak mě jakoby někdo vedl. Byla jsem u zpovědi, při bohoslužbě jsem klečela na kolenou (to
jsem nikdy předtím nedělala), v průběhu každého sezení jsem prosila v slzách Boha o
odpuštění. Pak jsem začala hladovět (byl půst). Něco se ve mně odehrávalo, všem, na které
jsem se kdy zlobila, jsem bez výjimky odpustila.

(Jak jsou ty záznamy zajímavé! Není to nic jiného, než vyrovnávání prostorových vazeb a
přechod na novou, blaženější, karmickou úroveň. Energeticky neprůchodná místa, která
předtím deformovala prostor kolem této ženy a která k sobě přitahovala odpovídající situace,
zmizely. Vznikly místo toho zcela nové vazby, které začaly přitahovat zcela nové situace.)

V té době se vnějškově kolem mne vše změnilo -lidé se stali dobří, začala jsem běhat na
lyžích (předtím jsem to už deset let nedělala, protože jsem na to neměla dostatek sil), začala
jsem dostávat práci, začali mi domů volat lidé, na které jsem už dávno zapomněla. Dostala
jsem tři nabídky práce. Byla jsem už dlouho bez práce a protože je mi už 43 let, ztrácela jsemnaději, se mi ještě podaří nějakou najít. Poslední, velmi lákavou nabídku, jsem přijala. Šla
jsem do firmy poté, co jsem tři dny hladověla (kdybych byla zůstala doma, byla bych
v hladovění ještě pokračovala, jíst se mi nechtělo).


Ráno, hned první den mého zaměstnání, po třech dnech hladověni, klystýrů a očišťování ze
mne vyšel krvavý chumáč s výrůstky ze žaludku a také plno krve v podobě chlupatých výrůstků

- byla jsem z toho celá bez sebe.
A den předtím v noci jsem ucítila silný náraz energie v žaludku, jako kdyby mi tam někdo
otáčel ostří. Neprobudila jsem se, protože jsem usoudila, že je to sen. Výrůstek byl velký jako
palec. Ani jsem nevěděla, že mám žaludek nemocný, nepříjemné pocity jsem přikládala na
vrub jater.

A celou dobu jsem se zabývala léčbou myomu, podle vaší metodiky léčení rakoviny a
očistou energetické struktury. V té době jsem prožila všechny příznaky rakoviny -zvracení,
nechuť k masu, jedla jsem všechno kyselé, ještě v lednu jsem jedla hodně zeminy, když jsem
krvácela, tak se mi chtělo. A teď, ten nádor, který vyšel ven z žaludku (myslím si, že to byla
rakovina, ale k lékaři jsem nešla) byl celý jakoby oblepen hlínou. (Jak jsem již dříve řekl,
vědění se tu uplatnilo. Odstranění psychického traumatu, umožnění průtoku energie, její
cirkulace, a „energetický ráz“, rakovinu zlikvidovaly. A nakonec hlad, který zvýšil kyselost
vnitřního prostředí organismu, odstranil i hmotný následek rakoviny - nádor.)

Doma jsem si pak znovu dala klystýr a vyšlo ze mne ještě mnoho podobného. Celých pět
dní jsem byla prostě v šoku. Jsem zrozená v Panně a žaludek je mé slabé místo. Celý život
jsem potlačovala smutek, strach a nespokojenost -to byla příčina mé rakoviny. Našla jsem
bolehlav, začala ho pít a se vším pokračuji dál, protože cítím, že výrůstky jsou ještě i výš i níž,
takže léčím nádor, protože měsíčky už, po návštěvě nemocnice, nemám asi padesát dní. Poté,
co odešly věci z žaludku, mi z dělohy tři dny vycházel žlutý sliz, někdy i s krví a objevily se i
stahy. (Aby všechno v pořádku odešlo, je nutné držet 2 -3krát hladovku po dobu 14 až 20
dní.)

Síly i energie mám nadbytek, spím málo, pracuji hodně, mysl mám jasnou. (To jsou
příznaky očištěné energetické struktury. Nejsou tu žádné „nádory“, které by vám odebíraly
energii a zhoršovaly oběh ve vaší energetické struktuře.) Doma jsou všichni spokojení, v duši
mám klid, kromě své práce se ještě učím anglicky, vybavila jsem si všechno, co se za
uplynulých dvacet let událo, jsem už schopna i telefonovat bez zadrhávání. Zhubla jsem o
10 kg, v zrcadle vidím tvář jiného člověka, zmizely mi kruhy pod očima a vrásky, narostly mi
nové, 5 cm dlouhé, husté vlasy. Emoce mě přestaly ovládat, zvládám je. Každý den
blahořečím Bohu i Vám. Cítím, že se musím ještě dál snažit.

* * *

Během dne provádím „Dýchání štěstí“. Ale rozvázal jsem teprve jeden uzlíček. V teplé
vodě. Napřed jsem cítil po těle jakési mrazení, ačkoliv voda byla skoro horká, pak jsem dostal
křeč do rukou a třes, jako by mnou procházel elektrický proud. Na obličeji jsem pocítil masku
jak u Pierota. To trvalo poměrně dlouho, zdálo se mi, že to mohlo být tak patnáct až dvacet
minut. Pak jsem zadržel dech a transformoval jsem ho do příjemných pocitů. Po celé
proceduře mi bylo lehce a příjemně.

* * *

Zkusila jsem „Rebirthing“. Asi pět minut jsem dýchala, v hlavě jsem pocítila tíži, hodně
jsem se uvolnila, ležím, skoro nedýchám, oči mám zavřené. Vidím nějaký prostor. Najednou
mi z hlavy vyskočila „černá slepice“ a odletěla do toho prostoru. Na celý den mi přestalo
hučet v hlavě.

* * *

Je mi šedesát let. Jsem stoprocentní „Žluč“. Z vaší knihy jsem si vybrala, jak se mi zdálo,
ten nejlehčí způsob očisty -sání slunečnicového oleje. Zpočátku to bylo snadné a prosté. Ale


pak, asi za dva měsíce, se to ze mě začalo hrozně hrnout. Šly ze mne nejrůznější slizy, všechny
šedivě zabarvené, v nich začernalé destičky (plíseň), několik polypů, velké množství kamenů a
všechny s ocasy. Ocasy byly ze slizu, také celé černé. („Ocasy“ byly vytvořeny parazity
energetické struktury. Mějte neustále na paměti, že hmotná podoba je dána
informačně-energetickým základem. Paraziti energetické struktury v podobě hadů vytvářejí
„ocasy“ a parazitují v trávicím traktu.) Celý trávicí trakt byl v nepořádku, hodně jsem se s tím
natrápila. Když se to pak dalo do pořádku, začala jsem čistit játra.

Očista probíhala velice rychle. Zas vycházelo ven množství staré žluče a bílého slizu.
Nejzajímavější bylo, že vyšel jakýsi hustší kousek slizu, podobný amébě, velikost dlaně, šedivé
barvy. Pak jsem měla sen. Ve snu jsem jakoby viděla svůj žaludek, celý černý a v něm byl had.
Najednou polovina hada spolu s hlavou zmizela, zůstal jen zbytek s ocasem. Při druhé očistě
jater pak ten ocas vyšel ven: šedavý sliz délky asi dvaceti pěti centimetrů.

Játra jsem čistila celkem třikrát. Ven vyšlo asi třináct velkých kamenů (velikosti asi jako
fazole) a pak velké množství malých. (Tato žena, aby se zcela zbavila parazitů energetické
struktury, musí prodělat hladovku s urinoterapií alespoň v délce sedmi až čtrnácti dnů.)

V současnosti mám za sebou už dvoje čištění jater, všelijakého neřádu vyšlo velké
množství. I nohy se uvolňují, cítím se dobře, začínám si uvědomovat tělo, ozdravěla mi i barva
pokožky.

Dělám dýchání štěstí a dostává se mi ho. Čištění energetické struktury dělám asi hodinu.
Teď se teprve začínám cítit dobře. Silně se omezovaly křeče (místa, kde jsou lokalizovány
staženiny), hodně pláču (to je dobře, energetická struktura se čistí od emočních tlaků). Když
končím kůru, je to jako bych se probírala z hlubokého spánku. Oddechnu si a cítím se lépe.
Dávám se do domácích prací. Cítím se tak dobře, že to ani nedovedu vyjádřit.

Urinoterapie

Je mi šedesát let. Diagnóza: chronická cholecystitida (kámen ve žlučovém měchýři o
průměru 0,7 cm), chronická pankreatitida, chronická pyleo-nefritida srdeční arytmie, adenom
štítné žlázy.

Dva a půl roku už držím dietu. Od července r. 1994 až do dneška piji moč, v noci střední
část, ráno a přes den celou. Jednou týdně močová koupel. Ruce i obličej si neoplachuji každý
den. Klystýry s odpařenou močí aplikuji jednou týdně. Jednou jsem dělala očistu střev, jednou
jater. Na konci ze mne vycházely zelené kameny různých tvarů. Nic negativního přitom
nebylo.

Teď výsledky: zmizely bolesti v ramenních kloubech, začala jsem se snadno pohybovat, od
července 1994 jsem si nevzala už ani jeden prášek. Bolesti z nachlazení zmizely, játra mne
nebolí, kámen ve žlučovém měchýři se začal drobit. A co je nejdůležitější, zmizely i srdeční
arytmie.

Krizové jevy se ukázaly v začátcích urinoterapie. Vyrážka na vnitřní straně rukou až po
lokty, na hlavě, bolesti v játrech a ještě nějaké další těžko popsatelné pocity. To trvalo od
července do září 1994. Teď se už střevní trakt vyprazdňuje do oběda asi třikrát, často i večer.
Cítím se volně, lehce, normálně. Pracuji v parku a na zahradě.

Čištění jater

Je mi 38 let. Jsem v invalidním důchodu. Začala jsem se léčit podle vašich knih v prosinci
1994. Několikrát jsem prováděla očistu střevního traktu. Na toaletu jsem nechodila celých
třicet dní. Neustále jsem padala, byla jsem unavená a slabá. V lednu r. 1995 jsem poprvé
hladověla po dobu jedenácti dní. V průběhu hladovky jsem si dávala každý den klystýr a pila


jsem moč. Vyšlo ze mne mnoho kamenů (koprolitů) a tenkých. bílých proužků. Co se týče
slizu, ten vychází ještě dnes - jen nevím, kde se bere. Během dvou měsíců jsem zhubla o 19 kg.
Prováděla jsem očistu jater a při tom vyšlo ven také mnoho kamenů a mnoho příšerného
svinstva. Největší kámen měl velikost švestky, druhý byl jako vlašský ořech a pak ještě mnoho
menších. Měly převážně zelenou a černou barvu, nepatrná část byla růžová. Celkem jsou to
už dva roky, kdy neberu žádné léky, ani injekce. Pořád ale dělám urinoterapii. Mohu
vyjmenovat své úspěchy: shodila jsem 19 kg, získala jsem radost ze života, zesílila jsem,
omládla jsem -úplně mi zmizely vrásky, zcela přestaly bolesti v kloubech, také nohy mě
nebolí, lépe vidím, zhoustly mi vlasy, zmizely bolesti v oblasti srdce, spát mohu na libovolném
boku, mám pevný spánek. Za poslední tři roky jsem ani jednou neměla chřipku, chronická
bronchitida zmizela, zmizel i diabetes. Osteochondróza mi teď dělá menší potíže.

* * *

Už druhým rokem se řídím vašimi knihami „Urinoterapie“ a „Léčebné síly“. První půlrok
pro mne znamenal, že jsem „vstal z mrtvých“. Předtím jsem měl bolesti kloubů, často mi to
přímo kroutilo nohy, měl jsem často křeče a znehybněné klouby rukou a nohou. Rozsypal jsem
se. Diabetes, revma, ekzém, lupénka, plísňová onemocnění -to všechno prakticky přestalo,
moje vitalita se velice podstatně zlepšila, tancovat mohu od večera do rána...

Játra jsem čistil dvakrát. Očišťování bylo dost drsné. Večer mě to trochu prohnalo a ráno,
přibližně od čtyř do sedmi, jsem se cítil sevřený a celý jsem se skoro tři hodiny kroutil.
Ohromilo mě to. Nepřetržitě ze mne teklo něco hnědého, černého, nějaké chumáče a celé
kousky. Za týden jsem shodil 12 kg. Druhou očistu jsem dělal v listopadu. Její výsledek byl
mnohem skromnější.

Čištění čelních a Highmorových lícních dutin

S velkým úspěchem jsem prováděla očistu střev a jater. Teď se cítím tak dobře, že je tomu
těžko věřit. Díky pití moči jsem si vyléčila (nebo skoro vyléčila) jizvu na dvanácterníku a už
rok neberu spazmolytika, která jsem dřív pořád nosila sebou a pořád jsem měla strach
cokoliv sníst. Po močových klystýrech jsem začala mít měsíčky bez jakýchkoliv bolestí
(předtím jsem měla takové bolesti, že jsem si říkala, že by bylo lepší umřít, než to dál
prožívat). A co je ještě zajímavé, děje se se mnou teď něco, co bych ráda pochopila - v oblasti
od kříže do chodidla pravé nohy cítím procházet vlny tepla, jakoby někdo velmi blízko mě
držel nějaký elektrický ohřívač. Co to má znamenat? (To se obnovuje vodivost kanálu, kterým
prochází energie.)

Po dvou měsících praktikování néti mi z nosu vyšlo neuvěřitelné množství nejrůznějšího
svinstva. A pořád to pokračuje. Někdy mají odcházející hleny z nosu zápach analgetik, nebo
něčeho podobného. Už jsem se skoro chystala že umřu, ale díky Vašim knihám jsem pookřála
duchem a rozhodla jsem se, že jestliže se o své zdraví začnu opravdu starat, tak možná ještě
nějakou dobu vydržím. (Tak tomu ve skutečnosti i je. Jak se čistíte, snímáte z energetické
struktury zátěž, která spotřebovávala životní energii organismu.)

Očista od nádorů

U dvaašedesátileté ženy byla zjištěna rakovina žaludku. Po provedení specifické léčby,
pátý den, se objevily první fyzické příznaky -pacientka si začala stěžovat na nepříjemné
pocity, tvář jí zbledla a pokryla se silným potem, začala ztěžka dýchat.

Další tělesné příznaky se objevily po osmi dnech a trvaly celý den. Ale devátého dne při
vyprazdňování vyšlo ven sedm kulatých kousků tmavě zbarvených fekálií a pak pět


válečkovitých kousků s cihlovou barvou, každý velký asi jako malíček. Pak se nemocná začala
cítit lépe. Po dalších dvaceti dnech dostala velkou chuť k jídlu a zcela se uzdravila.

Ze všech uvedených příkladů je zřejmé, že dokud se neobjeví tělesné příznaky a
neproběhne bouřlivá očišťující krize, nemoc ještě není vyléčená. Bez krize to bývá jen
výjimečně. Jakmile se objeví charakteristické reakce, je nutné zachovat rozvahu a pozorně vše
sledovat, aby to probíhalo správným směrem. Požívání léků v této době může očistný proces
přerušit, což pak může zhoršit celkový stav a vést k opačným výsledkům. Proto, abychom
organismu pomohli, musíme, jakmile se tělesné příznaky objeví, dočasně přerušit příjem
potravy, nerozčilovat se a projít krizovým obdobím a stresem s plným sebeovládáním. Pak se
u vás automaticky objeví chuť k jídlu a zdraví se začne rychle vracet.

ZVLÁŠTNOSTI OČISTNÉ PROCEDURY V ZÁVISLOSTI NA
INDIVIDUÁLNÍ KONSTITUCI

Lidé se navzájem liší. Staří myslitelé zjistili, že je to dáno rozdílnou kombinací životních
principů. Jestliže v organismu člověka převládá životní princip „slizu“, pak si organismus
dobře udržuje vodu. Tito lidé jsou korpulentní a mají velké tělo. Jestliže převládá životní
princip „žluči“, má organismus zvýšenou schopnost vyrábět teplo. Jsou to lidé středně silné
tělesné konstrukce, s nažloutlou pokožkou. Jestliže v organismu převládá životní princip
„větru“, pak takový organismus špatně udržuje vodu a teplo. Tito lidé mají křehkou tělesnou
konstrukci, jsou hubení a je jim neustále zima.

Jestliže u člověka převažuje konstituce „slizu“, pak se v jeho organismu hromadí a usazují
různé „zplodiny“ slizovitého složení a to převážně v plicích a dutinách mozku. Tito lidé musí
dát proto pozor na svou stravu, aby neobsahovala pokud možno nic, co v těle sliz tvoří a musí
provádět očistu zmíněných míst prostřednictvím procedur s napařováním a hladověním.

Má-li člověk výraznou konstituci „žluče“, pak se díky zvýšené teplotě těla vytváří v játrech
větší množství odpadu, který otravuje krev a na kůži podporuje tvorbu vyrážek Tito lidé musí
také věnovat pozornost své stravě a vyhýbat se ostrým, teplo vyvolávajícím jídlům,
nepřehřívat se a pít větší množství protiové vody, čerstvých šťáv a čistit játra. Ti, u nichž
převládá konstituce „větru“ a u kterých se následkem nedostatku vody a ochlazování vytvářejí
tvrdé usazeniny v podobě kamenů, polyartritidy, písku a kondenzátů nejrůznějšího druhu,
musí změnit svou stravu a způsob života tak, aby měli dostatek vody a tepla. Z tohoto důvodu
musí co nejvíce aplikovat teplé vodní lázně, pít horké vývary a pokud to není nutné,
nepodchlazovat se. Následkem toho, že se všechny tyto životní principy v člověku mísí
v různých poměrech, zanesení usazeninami se u každého člověka projevuje trochu jinak.

ČINITELÉ DANÉ BIOLOGICKÝMI RYTMY A JEJICH VLIV
NA OČIŠŤOVACÍ POSTUPY

Musíte pochopit jednu důležitou věc: pro čištění energetické struktury jsou vhodné určité
podmínky biologických rytmů, zatím co pro čištění organismu jsou vhodné podmínky jiné.
Pojednáme o obou.

Ve vesmírném prostoru, který se kolem naší Země nachází, existují nejrůznější energetické
proudy, dané oběhem planet sluneční soustavy. V závislosti na otáčení planet se tyto proudy
každou vteřinu, minutu, hodinu, každý den mění. Na zemi se tento „tanec energií“ projevuje
změnami počasí, ročními dobami a řadou jiných věcí. Tyto energie také podstatně ovlivňují
zdraví a psychickou aktivitu člověka. Některé z nich člověku prospívají, jiné škodí.
Následkem toho v průběhu určité aktivity, kdy je organismus člověka nejvíce zatížen, je


nejsnazší ho poškodit a za těchto okolností se může snadno uchytit i nějaký parazit
energetické struktury. Naopak, existují energie, které očistě od takových parazitů napomáhají.
Totéž platí i pro čištění těla. Aktivita jednotlivých orgánů a soustav organismu se cyklicky
mění - od okamžiku, kdy má aktivita své maximum do doby, kdy je prakticky nulová.

Dříve existovaly celé vědní obory, které se touto problematikou zabývaly, a které
doporučovaly synchronizovat vlastní aktivitu s určitou právě působící vesmírnou energií. Při
očišťování organismu použijeme některé z těchto vědomostí i my.

Stručné teoretické základy změn vesmírné energetiky

Abychom si objasnili, co to vlastně vesmírná energetika je a proč se kvalitativně i
kvantitativně mění, podíváme se na to, co je o těchto věcech známo vědě. Velké množství
experimentálních výsledků potvrzuje, že informačně-energetické působení může být na
vzdálenost předáváno pomocí vln světelných, rádiových, tepelných nebo zvukových. Byl
například uskutečněn následující pokus: ke zdroji světla (vláknu žárovky) byla připojena
zkumavka s určitou látkou a pak byly zkoumány vlastnosti vyzařovaného světla. Ukázalo se,
že elektromagnetické vlnění (světlo) přenáší informačně-energetické vlastnosti látky,
uzavřené ve zkumavce, prostorem a působí jimi na promítací plochu. Vědci předpokládají, že
informačně-energetický signál, jdoucí z materiálu uzavřeného ve zkumavce, velice nepatrně
moduluje světlo žárovky (nosnou frekvenci), podobně jako je tomu při rozhlasovém nebo
televizním vysílání. Modulace, která se tu uplatňuje, se ale od běžně používané modulace
amplitudové nebo frekvenční liší.

Když se podíváme na vesmírný prostor obklopující Zemi, vidíme analogickou situaci.
Galaxie a hvězdné soustavy, existující v prostoru, který nás obklopuje, nám posílají své
informačně-energetické záření. Tato záření jsou v zásadě stálá a neměnná. Ale sluneční
soustava se svými planetami se otáčí v určité rovině, v jejímž okolí se nacházejí jednotlivá
souhvězdí. Tato souhvězdí a hvězdy mají vlastní záření, periodicky zesilovaná planetami,
které mezi nimi a Zemí procházejí. Při tom dochází k modulaci záření jdoucího od planety
informačně-energetickým signálem hvězd a souhvězdí. Čím je planeta větší a blíže k Zemi,
tím větší je její vliv na Zemi a na člověka. Největší hmotnost má Slunce, které kromě toho i
září, nejblíže Zemi je Měsíc. Tato dvě kosmická tělesa také mají na Zemi a lidstvo největší
vliv. Ostatní planety Zemi ovlivňují v závislosti na velikosti své hmoty a vzdálenosti od
Země.

Mezi vlivem Slunce a ostatních planet je podstatný rozdíl. Slunce svým zářením na
každém stupni zvířetníku zesiluje záření, jdoucí tímto stupněm z hvězd a souhvězdí. Planety
mění tato záření způsobem, závislým na typu informačně-energetického působení hmoty a
nosného světelného toku.

Zvířetník je z tohoto pohledu obrovským kolem, vyzařujícím energii, která je planetami a
sluncem zesilována a transformována. Pro nás je Země spolu s člověkem ohniskem, kde se
působení těchto energií projevuje. Obecně platí, že všechno živé na Zemi je tomuto
energetickému působení přizpůsobeno a podřízeno. Jedna z nejdůležitějších vědomostí a
dovedností našich předků spočívala v koordinaci vlastní aktivity s energetikou zvířetníku a
planet.

Činitelé dané biologickými rytmy a jejich vliv na čištění pole vědomí

Každý den, každá hodina atd., jsou zabarveny jim vlastními energiemi. Brát ohled na
všechno by bylo velice obtížné (např. kdybychom měli brát zřetel na energetické vlivy
jednotlivých stupňů zvířetníku, když se v něm nachází Slunce nebo některá z planet -a


uvažovat ještě vlastní charakteristiky těchto planet). Ale základ je dán pohybem měsíce a brát
zřetel na něj je zcela dobře možné.

Doporučení pro jednotlivé dny lunárního cyklu

1. den Silná představa vlastního uzdravení, vytvořená myšlenkovým úsilím se může
během tohoto měsíce uskutečnit. Jestliže bychom vytvořili představu negativní, může se
uskutečnit i ta. Doporučení: Pozitivní představou se tvořte, ale nenarušujte.
4. den V tomto dni se doporučuje vyvarovat se navazování známostí a práci v kolektivu.
Energetika tohoto dne člověka pudí k nepříjemnostem a velkým ztrátám energie.
9. den V tomto dni je možné zbavovat se úspěšně parazitů energetické struktury, zbavovat
se vlivu magického působení i jiných nemocí. Člověk, který je zdravý, by se měl v tomto dni
chránit, protože je zde nebezpečí nákazy parazity energetické struktury.
11. den Tento den je nejmocnějším z celého měsíčního zvířetníku. Je výhodné provádět
v tomto dni očistu energetické struktury. Energetika tohoto dne je vázána na energii kundalini.
12. den Tento den je velice silný, modlitby tohoto dne se uskutečňují. Modlete se o své
zdraví.
15. den V tomto dni se vystříhejte sexuálního styku, který energetickou strukturu narušuje.
17. den V tomto dni je sexuální styk žádoucí, umožňuje nám obohatit se energií opačného
pohlaví. V opačném případě dochází k úpadku životních sil. Toto doporučení platí pro laiky
(nikoliv pro duchovní).
19. den V tomto dni bychom měli být soustředění a pozorní, abychom se uchránili od
případného působení prostřednictvím černé magie.
20. den V tomto dni působí mocné energie a při silné emoční angažovanosti se může
člověk snadno energeticky vybít. Vystříhejte se toho, abyste v tomto dni dávali volný průchod
svým emocím - svou energetickou strukturu byste snadno vyčerpali.
23. den Vyvarujte se v tomto dni sexuálního styku, protože v tomto dni je zhoubný.
24. den Tento den je pro sexuální styk příznivý. V tomto dni dochází k dobíjení
energetické struktury na konto energie partnerky. Toto doporučení platí pro laiky (nikoliv lidi
duchovní).
26. den Tohoto dne je možná přílišná ztráta energie následkem řeči, která obecně je na
energii náročná. Mlčení a vystříhání se jídla pomůže nemocným a oslabeným.
28. den V tomto dni můžete mít věští sny. Můžete se dozvědět něco o svých minulých
životech.
29. den Tohoto dne je člověk psychicky nestabilní. Smíření a půst pomohou vyhnout se
incidentům.
Zajímavá jsou pozorování starých myslitelů, spojená s jednotlivými dny týdne. Jejich
důležitost je nepochybná.

Doporučení ohledně jednotlivých dnů v týdnu

Neděle je dnem Slunce a u mnoha starých národů pokládali neděli za počátek týdne.
Předpokládalo se, že v tomto dni začíná cyklus obnovy sil organismu a je vhodné začínat
novou práci, léčení apod.


Pondělí je dnem Měsíce. Energetika tohoto dne vyvádí člověka z rovnováhy, což může
způsobovat nervovou vyčerpanost. Vyhněte se tedy tomu, abyste v tomto dni dělali cokoliv
důležitého, věnujte se raději domácím pracím.

Úterý je dnem, na který má vliv Mars. Energetika v tomto dni je velice aktivní. Nejlepší je,
jestliže ji zaměříte ve směru nějaké aktivity, kde projevíte iniciativu. Vyhněte se hádkám.
Hádky mohou na dlouhou dobu, zvláště v úterý, svést člověka špatným směrem.

Středa je dnem Merkuru. Energetika tohoto dne je vhodná k projevení mentálních
schopností.

Čtvrtek Tento den je ve znamení Jupitera. Ve čtvrtek je vhodné zabývat se
celospolečenskou aktivitou, není vhodné být o samotě.

Pátek je dnem Venuše. Je to den vhodný k výměně sexuálních energií. Je také vhodný pro
projevení tvůrčích schopností. Je nutné zachovávat ve všem vhodnou míru a vyhýbat se
konfliktům.

Sobota je pod vlivem Saturna. Energetika tohoto dne vyvolává v člověku pocity nostalgie,
smutku, vnitřního neklidu. Vzbuzuje vnitřní pocit tíže -je to výsledek v člověku zesílené
gravitační energie Saturna. Aby si člověk svou energii zachoval, doporučuje se méně hovořit.
Také se doporučuje v tomto dni zakončovat rozdělanou práci.


Obrázek ze staré knihy, kde je znázorněn vliv zvířetníkových znamení na Zemi

Celkově jsou z energetického hlediska nejnevhodnější -úterý a sobota. Pondělí sice není
také nejlepší, ale není v tomto směru tak špatné jako tyto dva dny.

Doporučení ohledně denní doby

Každý den je pod vládou určité planety, podobně jako dny v týdnu (viz tabulku
planetárních hodin). Začátek odečítání času je vždy o půlnoci místního času. Svou aktivitu,
právě tak jako svou léčbu, si můžete naplánovat v souladu s charakteristikami jednotlivých
hodin.


Hodiny Slunce jsou časovým úsekem, kdy energie stoupá, je to doba aktivního začátku a
individuální tvorby.

Hodiny Venuše jsou dobou klidu a smíření. Po aktivitě Slunce potřebu organismus
odpočinek. V této době odpočívejte, věnujte se nějaké klidnější činnosti. Je to doba vhodná
k projevům něžnosti a lásky.

Hodiny Merkuru - výhodné pro výměnu informací a navazování kontaktů.

Hodiny Měsíce jsou dobou, kdy jsou u člověka posíleny jeho emoce, člověk se lehko
poddává vnějším vlivům, snadno může dojít k projevům nervozity. Je to doba, kdy se silně
zvyšuje citlivost lidí, proto je to doba vhodná pro provádění diagnostiky na vzdálenost.

Hodiny Saturna Po emoční aktivitě následuje zákonitě útlum. V tuto dobu je člověk inertní,
sjednocuje se v sobě, přemýšlí, teskní. Celková „zabrzděnost“ této doby vede ke katastrofám.
Člověk není schopen včas reagovat na nastalou situaci. Doporučuji nedělat v této době žádnou
rizikovou práci (jízdu v motorovém vozidle, práci s cirkulárkou apod.).

Hodiny Jupitera V těchto hodinách je člověk naladěn na to, zabývat se celospolečenskými
problémy. Dobře se v této době pracuje na věcech vztahujících se k náboženství, zákonům
apod. V energetickém ohledu je to doba velice aktivní.

Hodiny Marsu V průběhu této doby se projevují energie, které člověka nutí k projevům,
ostrému nesouhlasu, hádkám, konfliktům apod. Je to doba velkého napětí v energetické
struktuře, nezdrženlivosti a s tím spojené silné traumatizace.

Důležitá poznámka: Nejsilněji se hodiny Slunce budou uplatňovat v den odpovídající
Slunci, tj. v neděli, Měsíce v pondělí, Marsu v úterý atd.

Činitelé dané biologickými rytmy a jejich vliv na čištění fyzického těla

Autor došel k závěru, že většina neúspěchů při aplikaci očišťovacích procedur je dána
neznalostí doby, kdy je nejvýhodnější je provádět. Jestliže si člověk vybere náhodně čas,
který mu právě nejlépe vyhovuje, nestrefí se většinou do funkčního rytmu očišťovaného
organismu. Výsledkem je, že se očišťování buď nepovede, nebo vznikají různé komplikace,
jejichž následky pak na delší dobu člověka od dalších podobných pokusů odrazují. Jak tedy
postupovat, abychom co nejlépe využili biologických rytmů pro vlastní očistu během dne,
lunárního měsíce (cyklu) a ročního období?

1. V hodinách dne jsou dvě období, během nichž jsou očišťovací orgány zvlášť aktivní.
Ráno, když se sráží rosa, probíhá v lidském organismu podobný jev. V této době, od pěti do
sedmi hodin ráno, je tlusté střevo aktivní a probíhá odstraňování zbytků trávení. Večer od pěti
do sedmi (místního času) nastupuje doba utišení, během níž se aktivizuje funkce ledvin, které
odstraňují z těla zbytky výměny bílkovin. Proto očišťovací postupy, spojené s aplikací
klystýrů a odstraňováním kamenů z ledvin je nejlepší dělat v tuto dobu. Čištění jater probíhá
hlavně v době od 23 do 3 hod. ráno, když energie jde k močovému měchýři a pak k játrům.
Proto všechna předběžná příprava pro čištění musí skončit přibližně v 19 hod. Jedině v tom
případě se přijaté očišťující látky stačí dostat ze žaludku do krve a pak do jater v době jejich
největší aktivity. Mějte tedy na paměti, že budete-li pamatovat na čtyřiadvacetihodinový
rytmus, bude efektivita očišťovacích postupů podstatně vyšší.

T a b u l k a p l a n e t á r n í c h h o d i n
Čas
(hod.)
D e n v t ý d n u
Neděle Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota
0 -Slunce Měsíc Mars Merkur Jupiter Venuše Saturn
1 -Venuše Saturn Slunce Měsíc Mars Merkur Jupiter
2 -Merkur Jupiter Venuše Saturn Slunce Měsíc Mars
3 -Měsíc Mars Merkur Jupiter Venuše Saturn Slunce
4 -Saturn Slunce Měsíc Mars Merkur Jupiter Venuše
5 -Jupiter Venuše Saturn Slunce Měsíc Mars Merkur
6 -Mars Merkur Jupiter Venuše Saturn Slunce Měsíc
7 -Slunce Měsíc Mars Merkur Jupiter Venuše Saturn
8 -Venuše Saturn Slunce Měsíc Mars Merkur Jupiter
9 -Merkur Jupiter Venuše Saturn Slunce Měsíc Mars
10 -Měsíc Mars Merkur Jupiter Venuše Saturn Slunce
11 -Saturn Slunce Měsíc Mars Merkur Jupiter Venuše
12 -Jupiter Venuše Saturn Slunce Měsíc Mars Merkur
13 -Mars Merkur Jupiter Venuše Saturn Slunce Měsíc
14 -Slunce Měsíc Mars Merkur Jupiter Venuše Saturn
15 -Venuše Saturn Slunce Měsíc Mars Merkur Jupiter
16 -Merkur Jupiter Venuše Saturn Slunce Měsíc Mars
17 -Měsíc Mars Merkur Jupiter Venuše Saturn Slunce
18 -Saturn Slunce Měsíc Mars Merkur Jupiter Venuše
19 -Jupiter Venuše Saturn Slunce Měsíc Mars Merkur
20 -Mars Merkur Jupiter Venuše Saturn Slunce Měsíc
21 -Slunce Měsíc Mars Merkur Jupiter Venuše Saturn
22 -Venuše Saturn Slunce Měsíc Mars Merkur Jupiter
23 -Merkur Jupiter Venuše Saturn Slunce Měsíc Mars


2. Měsíční cyklus (Měsíc) ovlivňuje všechny čisticí procedury velmi podstatnou měrou. Je
také nejdůležitější, protože jsou v něm celé dni a delší období, kdy se organismus sám čistí a
pak dni a období, kdy provádět očišťování nejde. V opačném případě je možné přivodit si i
nenapravitelnou újmu. Objasněme si stručně podstatu tohoto jevu. Pohyb Měsíce a jeho fáze
vyvolává na Zemi příliv a odliv. To se i v lidském organismu projevuje dvěma způsoby.
Zaprvé je náš organismus tvořen převážně vodou a je tedy přílivy a odlivy také ovlivňován,
zadruhé vlivem gravitačního působení Měsíce se naše tělo stává střídavě lehčí a těžší. Když je
lehčí rozšiřuje se, což napomáhá každému očistnému procesu. Ve fázi, když je tělo vlivem
měnící se gravitace těžší, se stahuje. Při takovém stažení se usazeniny uvolňují obtížněji.
Z toho plynou další dvě věci:

Zaprvé: V měsíčním cyklu existují čtyři hlavní body (dni), v jejichž průběhu se tělo
rozšiřuje, příp. stahuje. Jsou to dny: novoluní, úplněk, první a třetí čtvrť, které jsou dny stresu
a velké vnitřní zátěže. Jestliže v těchto dnech přidáme ještě další zátěž, způsobenou očistnými
postupy (některé z nich můžeme přirovnat k operaci bez nože), mohou být následky velice
vážné.

Zadruhé: Vlivem měnící se gravitace se mění i poloha těžiště lidského těla. Vypadá to tak,
že se těžiště pohybuje směrem nahoru a dolů. A v závislosti na fázi Měsíce může být těžiště
blíž k hlavě nebo ke kříži. Tam, kde právě těžiště je, je také zvýšená aktivita fyziologických
funkcí. Můžeme z toho odvodit dvě pravidla očišťování:

1. Obecné očišťovací postupy je možné provádět jen ve dnech, kdy je lidský
organismus rozšířený a nikdy ve dnech, kdy se rozšiřuje nebo stahuje.
2. Místní očišťovací procedury je možné dělat v těch měsíčních dnech, kdy se těžiště
těla nachází v příslušné části těla.
Pro obecné očišťovací postupy se hodí dvě fáze měsíčního cyklu: II. a IV., z nichž každá
trvá trochu víc než sedmkrát dvacet čtyři hodiny. Během I. a III. fáze provádějte přípravu
organismu. V této době bude organismus dobře vstřebávat vodu a tuk, který nanášíme na
pokožku a pak v průběhu II. a III. fáze se bude aktivně rozměklých usazenin zbavovat.

Dále si uvedeme, které fáze měsíčního cyklu jsou nejvhodnější pro lokální čištění.

V průběhu I. měsíční fáze se v její první třetině bude aktivizovat hlava, obličej, mozek,
horní čelist a oči. Během druhé třetiny to bude hrdlo, krk, Eustachova trubice, krční obratle a
v poslední třetině ramena, ruce (až po lokty), plíce a nervová soustava.

V průběhu II. měsíční fáze se bude v její první třetině aktivovat břicho a oblast nad ním,
prsa a loketní klouby. Ve druhé třetině srdce, žlučník, játra, hrudní koš a hrudní část páteře.
Poslední třetina aktivuje orgány břišní dutiny související s trávením: žaludek, tenké a tlusté
střevo.

V průběhu III. měsíční fáze, v její první třetině, jsou aktivní ledviny s celou je obklopující
oblastí a oblast pasu. Ve druhé třetině se aktivují pohlavní žlázy, žláza předstojná, močový
měchýř a konečník. Poslední třetina aktivuje hýždě, bederní kosti a kostrční obratle.

V průběhu IV. měsíční fáze jsou v první třetině aktivována kolena, celá kosterní soustava,
kůže a trávicí trakt. Ve druhé třetině kotníky, zápěstí, kosti nohou a zrak. Poslední třetina
ovládá chodidla, tekutiny v těle a peristaltiku zažívacího traktu.

Z toho, co bylo právě řečeno, je zřejmé, že jednu z hlavních očišťovacích procedur - čištění
jater, je nutné provádět během II. měsíční fáze, a to v její druhé třetině, kdy jsou játranejaktivnější. Žádná jiná doba nepřinese tak dobré výsledky jako tato.


Další doplňující informace ohledně měsíčního cyklu: nejsnazší je čtyřiadvacetihodinové
hladovění v jedenáctém dni po novoluní a jedenáctého dne po úplňku. Čtrnáctý den po
novoluní je zvlášť vhodný pro očistu klystýry a aplikaci šank prakšalany (viz str. 104). Ve
starém podání symbolizuje tento den odpadní rouru, která odvádí nečistoty. A pouze v tomto
dni je možné dělat čtyřiadvacetihodinovou suchou hladovku.

3. Sezónní zvláštnosti očišťovacího postupu se projevují následujícím způsobem:
V souladu s naukou o pěti živlech, jsou od začátku roku (podle východního kalendáře)
sedmdesát dva dni aktivní játra, osmnáct dní slezina, sedmdesát dva dni srdce a tenké střevo,
osmnáct dní slezina, sedmdesát dva dni plíce a tlusté střevo, osmnáct dní slezina, sedmdesát
dva dni ledviny a močový měchýř, osmnáct dní slezina. Jako potvrzení toho, že v uvedená
období roku jsou aktivní právě ty orgány, které jsem uvedl, je také zvýšená energetická
úroveň, tj. nachází se v nich větší množství energie.
Pro dosažení dobrého očištění, nebo i v případě profylaxe, provádějte očistu v obdobích
nejvyšší aktivity jater, tlustého střeva a ledvin.

Jestliže budete znát nejvhodnější doby pro čištění jak z hlediska denních hodin, tak i
z hlediska měsíční fáze a ročních období, můžete k čištění vlastního organismu přistoupit
cílevědomě.

Tlusté střevo čistíme na podzim, ve II. nebo IV. měsíční fázi, ráno od pěti do sedmi hodin.
Je to možné provádět i večer v době mezi sedmnáctou a devatenáctou hodinou.

Játra a žlučník čistíme na jaře, ve II. měsíční fázi, nejlépe v jejím středu. Proceduru
zahajujte asi tak v devatenáct hodin.

Ledviny a močový měchýř čistíme v zimě, během II. a IV. měsíční fáze. Drobit něco,
rozmělňovat a vysávat je vhodné během II. měsíční fáze, která je pro to nejvhodnější.
Odstraňovat rozdrobené a rozmělněné je pak vhodné ve IV. měsíční fázi, protože energetika
těla v této době směřuje dolů a při odstraňování zbytků spolupracuje. Očišťovací procedury
ledvin a močového měchýře je vhodné provádět od patnácti do devatenácti hodin.

Doufám, že jste pochopili, co všechno je nutné znát, abyste byli schopni očišťovací postup
provádět kvalitně, bez nežádoucích průvodních jevů.

SPRÁVNÁ POSLOUPNOST USKUTEČŇOVÁNÍ
OČIŠŤOVACÍCH POSTUPŮ


Teď si musíme jasně představit, jak se musí při očišťování postupovat, aby účinek
progresivně vzrůstal od jedné očisty ke druhé a aby se výsledky akumulovaly. Z tohoto
hlediska je pravidelná posloupnost polovičním úspěchem při dosahování cíle.

1. Prvním a hlavním úkolem kterékoliv očisty je zmenšit psychické zatížení energetické
struktury. Jestliže to neuděláme, budou se v „kazech“ energetické struktury (tato „kazová“
místa budeme dál nazývat psychocystami) hromadit a usazovat nejrůznější usazeniny. To je
také důvodem, proč se musíme začít zabývat především metodikou očišťování energetické
struktury a zároveň čistit fyzické tělo.
2. Než začneme s čištěním fyzického těla, musíme trochu rozhýbat usazeniny, nacházející
se v každé buňce, odloupnout nánosy slizů a to všechno pak odvést k vyměšovacím orgánům.
Tato počáteční a nejdůležitější akce při čištění fyzického těla se nazývá změkčováním
organismu a musí předcházet každému očistnému postupu.

3. Hlavním znečišťovatelem vnitřního prostředí lidského organismu je tlusté střevo, proto
je nutné začít s ním. Po jeho očištění a normalizaci funkcí se krev vyčistí a organismus se
začne znovuzrozovat.
4. Protože znečištěná krev dlouhá léta tekla z tlustého střeva přes játra, jsou také játra
znečištěná nejvyšší měrou. Jsou přitom nahromaděnými nečistotami roztahována, což vede
k narušení celkového krevního oběhu a výměny látek a energie, ke kterým v krvi dochází.
Když provedeme očistu jater, normalizujeme krevní oběh, což pomůže rychlé aktivaci funkce
všech orgánů břišní dutiny, ulehčuje to práci srdce a obnovuje výměnu všech látek v těle
(bílkovinnou, tukovou, uhlovodanovou, minerálů, vitamínů atd.).
5. Teď přichází na řadu očista ledvin. Ledviny jsou nástrojem homeostázy, tj. udržování
konstantního vnitřního prostředí organismu. Za dobu čtyřiadvaceti hodin jimi projde asi sto
padesát litrů krve. V případě, že tlusté střevo po mnoho let propouští do krve nečistoty a játra
je už nestačí všechny zachycovat a odvádět, začínají ledviny průtokem krve silně strádat.
Mohou být prosycené nejrůznějšími nečistotami, které do nich špinavá krev přinese. Jejich
funkce se tím trvale zhoršuje a v organismu se začínají hromadit neprchavé produkty látkové
výměny (většinou různé látky dusíkaté a soli), to narušuje regulaci objemu vněbuněčné vody
v organismu, rovnováhu mezi látkami zásaditými a kyselými atd. Myslitelé dávných dob
tvrdili, že ledviny jsou skladištěm primární energie. A když zeslábnou, ztrácíme ji a rychle
stárneme.
Když uskutečníme v popsané posloupnosti celý očišťovací cyklus, znovu svůj organismus
obrozujeme. Po uskutečnění takového cyklu se může stát, že další druhořadé očišťovací
postupy už nebudou nutné.

Kdybychom začali očistu čištěním jater, různé odpady a toxiny, odcházející neustále
z tlustého střeva do krve, by je rychle znovu znečistily. Totéž platí i pro ledviny. Doufám, že
je vám teď zřejmá absurdita jiného pořadí očišťovacích postupů.

Ještě jednou bych chtěl zdůraznit, že postup, který doporučuji, se výborně osvědčil v praxi
a umožňuje obnovit funkce fyzického těla, jeho energetiku a psychiku, celou lidskou bytost.

Teprve po uskutečnění celého cyklu se podívejte, jakým místům v organismu musíte ještě
věnovat pozornost. To potom můžete provést prostřednictvím druhořadých očišťovacích
postupů. Teď můžete začít s takovými velice výkonnými očišťovacími postupy jako je
hladovění nebo hladovění s urinoterapií a dosahovat skoro zázračných výsledků. Začínat
s hladověním bez předchozích očišťovacích procedur je sice možné, ale snáší se v takovém
případě mnohem obtížněji.

PŘEDBĚŽNÁ OPATŘENÍ KE „ZMĚKČENÍ“ ORGANISMU

Teoretické zdůvodnění předběžné přípravy organismu spočívá v následujícím. Buňky
lidského organismu jsou tvořeny protoplazmou, která je vlastně koloidním roztokem. Jinými
slovy, koloidní roztok je (v závislosti na viskozitě) jakási želatina, resp. rosol. Jeho vlastnosti
jsou takové, že ačkoliv může v sobě obsahovat 90% vody, může se přitom chovat jako pevná
látka (pružnost a pevnost) i jako látka kapalná (elektrická vodivost, prostředí, vhodné
k průběhu různých chemických reakcí). Buňka tak v sobě obsahuje všechny přednosti jak
pevných, tak i kapalných látek. Ale v rosolu trvale probíhají procesy postupného tuhnutí,
následkem postupně se upevňující vazby mezi jeho jednotlivými složkami. Následkem toho
má takový rosol tendenci samovolně se měnit na rohovitou hmotu -xerogel. Je zřejmé, že
v takové zahoustlé protoplazmě nemohou biologické reakce probíhat plnohodnotně a buňka
hyne. Aby k něčemu takovému nedocházelo, existuje složitá ochrana, bránící takovému


tvrdnutí (antikolagulační) jak v buňce, tak i v samotném koloidním roztoku. Základními
prvky takové ochrany jsou:

1. Cyklóza -cirkulace protoplazmy uvnitř buňky. Takovou cirkulaci můžeme pozorovat
dokonce i v chrupavkovitých tkáních.
2. V závislosti na intenzitě metabolických procesů buňky, které závisí na práci, která tam
probíhá, se mění stav želé buď tak, že řídne (při zvýšení metabolismu), nebo při jeho snížení
houstne.
3. Antikolagulační ochrana, existující v samotném koloidním roztoku závisí na stavu
micel, tj. onoho jednoho procenta bílkoviny, které kolem sebe udržuje 99% vody.
Pro lepší pochopení některých mechanismů, které jsou příčinami různých nemocí, se
musíme zabývat micelární úrovní rosolu. Sama micela je tvořena jádrem, které je převážně
bílkovinné. Tato bílkovina má obvykle náboj. Povrch jádra slouží jako adsorpční vrstva
(vrstva, na které se něco usazuje), která je aktivní a na níž probíhají různé fermentační reakce.

Kolem jádra a adsorpční vrstvy, nazývané granulí, se tvoří difusní vrstva s opačným
nábojem než jádro. V této vrstvě jsou určitým způsobem rozmístěny orientované molekuly
vody, které tvoří vodní hydratační, solvatační obal. Tento obal brání přibližování a splývání
(koagulaci) granulí. Tímto způsobem micela udržuje kolem sebe vodu. Kromě toho se micela
brání splynutím s jinými micelami dalšími činiteli, jako:


Proces změny koloidního roztoku na xerogelovou kůru.

a) zvláštním tvarem bílkovinné molekuly. Jestliže dojde k narušení této struktury
následkem stárnutí, poškozením (denaturací) nebo adsorpcí (přilnutím) cizích částic
(nečistot), způsobí to zároveň snížení elektrického náboje jádra, zmenšení vodního obalu a
následkem toho i zahuštění rosolu.

b) velikost náboje jádra micely působí proti splývání částic mezi sebou, protože zpevňuje
vodní obal. Jestliže se náboj jádra následkem částečné neutralizace ionty opačného náboje
zmenšuje a dojde ke změně posunu velikosti náboje do kladných nebo záporných hodnot od
pasivního způsobu života, vede to k částečné ztrátě vodního obalu kolem jádra a způsobuje to
zahuštění.

c) vodní obal kolem jádra micel brání jejich slepování. Jestliže se z nějakých důvodů
množství vody uvnitř buňky zmenšuje, způsobuje to rovněž zahušťování koloidního roztoku.
Když např. sníte solenou rybu, stahuje tato potrava vlivem osmózy vodu z buněk k sobě.
Z toho vzniká pocit žízně, nutnost dát buňkám vodu a vyloučit přebytek soli.


Cyklóza v buňce je naznačena šipkami.Stavba micely: Uprostřed je nabité bílkovinné jádro, na obvodu jsou molekuly vody.

Teď se podíváme na to, co se děje v buňkách organismu a tekutých prostředích (jsou to
také koloidní roztoky), když se poruší ochrana. V buňkách, které se nacházejí v tekutém
prostředí organismu, začínají probíhat dva děje: koacervace (shromažďování) a koagulace
(zahušťování).


Slepování micel navzájem následkem faktorů A, B a C. Slepené micely se dostávají do úsadků a vytvářejí
střediska, kolem kterých se tvoří kameny.

Ke koacervaci koloidního roztoku (tekutého rosolu) dochází, jestliže se micely, které
částečně ztratily svůj náboj, začínají navzájem přibližovat a vytvářet v koloidním roztoku
zahuštěný rosol. Později může v takovém prostředí nastávat postupná dehydratace,
přibližování částic, jejich vzájemné slepování a vytváření usazeniny. Přitom viskozita


koacervované kapky (tj. micel, které mají jeden společný vodní obal) je větší, než viskozita
koloidního roztoku, ze kterého vznikla. Vhodná viskozita napomáhá tomu, že se v takové
kapce udržují nejrůznější složky jako barviva, soli a zplodiny látkové výměny. Působení
fermentů uvnitř takové kapky je pomalejší než v okolním koloidním roztoku. Výsledkem je,
že tyto kapky vytvářejí základ pro tvoření kondenzovaných usazenin všeho možného, co
v buňkách existuje, žluče, moče a krve. Právě popsaný děj tvoří základ usazování solí, písku a
kamenů.

Koagulace koloidního roztoku probíhá ve třech fázích.

1. Zrání, které se projevuje zpevněním mechanických vlastností usazeniny. Navenek se
tento děj projevuje nejprve v částečné ztrátě pohyblivosti a později ve špatné pohyblivosti údů
po ránu. Zpočátku je tělo celé jakoby dřevěné, potom se člověk rozchodí a všechno jakoby
přejde.
2. Stárnutí se projeví tak, že usazeniny ztuhnou do té míry, že všechnu vodu ze sebe vytlačí
a jejich objem se zmenšuje. To se na organismu projeví patologicky ve dvou směrech
zhušťováním a zředěním. Zhušťování vede k trombózám, ucpáním, infiltrátům, stmelování a
k patologickým změnám tvarů orgánů (např. srdečních chlopní nebo sesychání ledvin).
Zředění způsobené vypuzením kapaliny z usazeniny vytváří dutiny, ve kterých se usazují
různé zplodiny látkové výměny, sole, uhlovodany (kyselé mukopolysacharidy) atd., při čemž
zároveň vznikají destrukční procesy, vedoucí k revmatismu a tvoření cyst.
3. Stádium xerogelové se vyznačuje dalším vytěsňováním vody z usazenin a tím i značném
zmenšení jejich objemu. Přitom se usazeniny mění na rohovitou hmotu, uvnitř které vznikají
velké kompresní tlaky (o velikosti mnoha set kilogramů na čtvereční centimetr průřezu
xerogelu). Následkem takového stlačení se všechny materiály (sole, pigmenty), které se
v xerogelu nacházejí, mění na pevné kameny -to je další mechanismus tvoření kamenů a
jiných zatvrdlin uvnitř organismu.
Protikoagulační ochrana protoplazmy buněk a tekutého prostředí organismu zahrnuje:
cyklózu -promíchávání, metabolismus -zvýšení látkové výměny uvnitř buňky, zachovávání
prostorové struktury (tvaru) bílkoviny -jádra micely, optimální náboj micely, přítomnost
dostatečného množství vody v organismu.

Celkový závěr teoretického vysvětlení předběžné přípravy k libovolné fyzické očistě
spočívá v maximálním zřeďování koloidních roztoků (rosolů), v nichž došlo k uváznutí
usazenin, s cílem vyplavení všeho zbytečného do krve a pak prostřednictvím krevního řečiště
do vyměšovacích orgánů.

V praxi vypadá změkčování, tj. příprava organismu k očistě, v nejjednodušším případě
následujícím způsobem: návštěva sauny nebo horké koupele, což posiluje cyklózu a
metabolismus, pravidelné pití protiové vody (což je varianta vody z ledu), která prošla
magnetizačním zařízením, umožňuje promývat organismus a nabíjet micely. Po provedení
těchto procedur musíte cítit především uvolnění, prohřátí a nasycení organismu vodou.
Dehydratovaným, vyschlým lidem nejvíce prospěje horká koupel, těm, kteří mají na sobě
hodně tuku, prospěje suchá sauna a všem ostatním pobyt v místnosti s vlažnou párou. Taková
procedura má trvat od pěti do dvaceti pěti minut a musí být v každém případě zakončena asi
pět až deset vteřin trvající vlažnou nebo studenou sprchou, případně poléváním se přiměřeně
chladnou vodou. Takových procedur je nutné podstoupit tři až pět, případně i více,
v závislosti na stupni znečištění organismu a kvalitě odváděných usazenin. To je třeba dělat
jednou denně nebo alespoň jednou ob den.

Staří myslitelé upozorňovali, že pro uvolnění a změkčení organismu je vhodné použití
oleje. (Rozpuštěné máslo podporuje vývin tepla v organismu.) Nejvhodnější vzhledem ke


svému složení je olivový olej, ale je možné použít i jiné rostlinné oleje: slunečnicový, lněný
aj., ale ty jsou pro tyto účely trochu horší.). Po ránu můžeme požít dvacet gramů rozpuštěného
másla a pak si dát v průběhu dne menší masáž s rozpuštěným máslem nebo olivovým olejem
a pak celé tělo opláchnout teplou sprchou bez mýdla. Pamatujte si, že toto není vhodné pro ty,
kteří mají mnoho vlastního tuku a přebytky slizu. Pro ty je výhodnější kratší běh, který
prohřeje celý organismus, zvýší oběh a vylučování usazenin pokožkou.

CO MUSÍME VĚDĚT, ABY OČIŠŤOVÁNÍ ORGANISMU
PROBÍHALO KVALITNĚ


Základ čištění lidského organismu tvoří tři zásady: odstraňování příčin znečišťování,
změkčování a používání prostředků, které silně zřeďují usazeniny a drobí kameny.

1. Abychom odstranili příčiny, působící zahušťování koloidů v organismu, děláme
následující:
a) Omezujeme nebo zcela odstraníme potravu, působící tvoření xerogelů: maso, ryby,
mléčné výrobky (bohaté na kasein -živočišné lepidlo), dále potraviny obsahující hodně
škrobu, zvlášť ty, které jsou silně rafinované, vysokomleté a dehydratované (chléb, jemné bílé
pečivo, škrob, cukroví), které svou podstatou jsou škrobovitá a lepkovitá lepidla.

b) Jíme víc čerstvé rostlinné stravy, která svým nábojem podporuje micely a méně stravy
vařené, tepelně zpracované, která naopak tento náboj odnímá.

c) Vyloučíme škodlivý vliv povětrnostních podmínek, jako sucha, chladu, průvanu, vedra,
které napomáhají dehydrataci organismu.

d) Měníme málo aktivní způsob života, který napomáhá snížení metabolismu a cyklózy
(cirkulace bioplasmy) v buňkách na aktivnější, pohyblivější způsob života.

Jestliže výše uvedená doporučení budeme provádět pravidelně a ve správný čas, umožní
nám to odstranit příčinu nejrůznějších zhušťování, ucpávek a tvoření kamenů.

2. Abychom napomohli ředění koloidů a zvýšení cirkulace v nich, děláme následující:
a) Nejrůznějšími způsoby aplikujeme vnější teplo. K celkovému prohřátí organismu
využíváme koupele, sauny apod. Pro místní ohřev používáme koupele jednotlivých částí těla,
teplé obklady, nahřívače, náplasti, masáž. Tyto procedury podporují i oběh tekutin
v organismu.

b) Pijeme nejrůznější nápoje -zde je mnoho možností. Pro rozředění a očišťování
koloidních roztoků používáme destilovanou vodu, magnetizovanou destilovanou vodu nebo
vodu z ledu. Tyto druhy vod, vzhledem ke své čistotě, náboji a struktuře, velice dobře
organismus promývají, odstraňují z něj usazeniny a normalizují složení a vlastnosti
koloidních roztoků. Často jsou také používány roztoky, které jsou nasyceny biokoloidy: různé
vývary, výtažky, šťávy apod. Takové tekutiny mají jak obecný, tak i specifický vliv (např.
močopudný, nebo podporují tvorbu žluči). Jejich micely adsorbují na sebe produkty látkové
výměny a odvádějí je z těla (očišťování krve), napomáhají rozpouštění zahuštěných látek a do
organismu dodávají náboj (syrové šťávy).


3. Ve zvláštních případech, když zatvrdliny mají již konzistenci trombů, xerogelů,
kamenů atd., se používají:
a) Silně rozřeďující prostředky. K nim patří kapaliny, mající velkou povrchovou aktivitu
líh, vodka, čištěný petrolej. Například voda má povrchové napětí 72,8 dyn/cm, zatím co naše
moč 64 -69 dyn/cm. Díky tomu moč nejen smáčí, ale také proniká do mikropórů materiálu.
To vyvolává nabobtnání koloidů a jejich následné rozpouštění. Moč je nejsilnější přirozené
rozpouštědlo. Vnitřně je možné užívat i různé speciální prostředky, které zesilují tvorbu tepla,
oběh a rozpouštěcí procesy v organismu -např. černý pepř, červený pepř luskový, skořici,
hřebíček nebo zázvor.

b) K prostředkům, drobícím kameny, patří různé rostliny a látky, které mají obvykle silně
hořkou chuť a prchavé vlastnosti (projevuje se to vyvoláváním chladivého pocitu). Pro tyto
účely je vhodný pelyněk, petržel a také jedlový olej a jehličí.

c) Močopudné látky jsou: meloun, močopudné čaje, látky vyvolávající pocení -vhodné
čaje, a také látky, mající obvykle trpkou chuť a tendenci vytvářet na látkách povlaky. Patří
sem např. odvar z jehličí nebo ovsa, které pomáhají odvést z organismu rozdrobené a
rozpuštěné usazeniny.

Teď, po teoretické přípravě a „změkčení“ organismu, můžeme přejít k vlastnímu čištění.


Kapitola 4. -TECHNIKY ČIŠTĚNÍ ORGANISMU

TECHNIKA ČIŠTĚNÍ POLE VĚDOMÍ

Existuje velké množství různých postupů, jimiž je možné dosáhnout dobrých výsledků.
Ale většina z nich vyžaduje, aby vám pomáhal někdo další, kdo by vás do vašeho podvědomí
vodil. Tak např. v regresních psychoterapiích to dělává hypnotizér, v dianetice auditor,
v rebirthingu a holotropní terapii o vás také pečují a pomáhají vám, pro odstranění následků
magického působení je léčitelka, citlivec, mág, šaman atd.

Když jsem prostudoval většinu nejznámějších technik čištění pole vědomí, poznal jsem
jejich slabá místa a pochopil jsem, co mají společné, pochopil jsem mechanismus jejich
účinku. Na základě tohoto teoretického a praktického výzkumu vznikly techniky, které je
možné praktikovat samostatně a dosahovat přitom velice dobrých výsledků.

Technika čištění pole vědomí podle Geneši

Termínem pole vědomí budeme označovat všechny energie, tvořící lidskou bytost. Pole
vědomí (duše a duch) má velice složitou stavbu a řídí stavbu a fungování našeho fyzického
těla. Nemoci ve své většině mají svůj počátek v poli vědomí a teprve potom se začnou
projevovat ve viditelné podobě na fyzickém těle.


Model psychocysty. V obdélníku je normální tkáň, řízená polem vědomí člověka. Elipsa představuje
psychocystu, v níž probíhají jiné energetické děje. Následkem toho se buňky chovají jinak. Odpoutávají se od
organismu, ztrácejí svou specifičnost a mění se na rakovinné.

Mechanismus nemocí (zvlášť psychosomatických) vypadá takto: Následkem psychického
stresu, např. z urážky, křivdy, pohrůžky atd., vznikne v poli vědomí ohnisko urážky, strachu,
které energii, která tvoří pole vědomí, strukturují zcela odlišně. Orgány, tkáně a buňky, které
se v takovém ohnisku nalézají (takové ohnisko nazýváme kazem), se jakoby oddělují od
ostatního organismu a chovají se jinak. Začínají v nich probíhat děje, následkem nichž ztrácejí
svou funkčnost. Jinými slovy, buňky nefungují tak, jak mají, ale modifikují se. Tak vniká
diabetes, rakovina a řada dalších nejrůznějších nemocí. Protože se příčina nemoci nachází na
jiné úrovni, farmakologická léčba se míjí účinkem. Praxe ukazuje, že podobné nemoci,
nehledě na symptomatickou terapii (v případě diabetu insulin, u rakoviny chirurgie a
ozařování) pokračují ve svém rozvoji.

Hlavní podmínkou pro úplné uzdravení je odstranit tyto psychocysty z pole vědomí. Pak už
je organismus schopen se sám vzpamatovat. Pokud to neuděláme, pak i za předpokladu, že
člověk žije velice zdravě (čistí se, zdravě jí), tělesné funkce, které neprobíhaly tak, jak mají,
budou probíhat i nadále stejně špatně. O tom se autor přesvědčil sám na sobě a na mnoha
případech z praxe uzdravování jiných.

Platí, že každý psychický stres, zvláště strach a hněv, znamenají prudké zvýšení energie
uvnitř pole vědomí. Následkem toho může energie psychocysty mnohokrát převýšit energii


pole vědomí. Abychom psychocystu zlikvidovali, musíme energii pole vědomí zvýšit na
úroveň energie psychocysty (to je jedna z hlavních zásad). Když je energie těla na úrovni
energie psychocysty, ta pak mizí. Silné energie, které jsou v něm obsaženy, se uvolňují a celé
tělo je v křečích, objevují se střídavě pocity horka a chladu, atd. Emoční složka psychocysty
je znovu prožívána. Člověk se jakoby dostává znovu do těch let, kdy psychické trauma získal
a znovu ho prožívá. Jakmile se od psychocysty osvobodí, cítí se zcela jinak, je mnohem
práceschopnější. Nemoc na fyzické úrovni za nějakou dobu nepozorovaně mizí. Např. otok
v plicích nebo hrdle odejde v podobě vykašlání slizké hmoty. Vlastní technika je založena na
vzájemně se posilujících zásadách, které působí jak na energii organismu, tak i na jeho
fyziologii.

Cirkulační dýchání

Cirkulační dýchání používáme proto, abychom získali přístup k „psychocystám“ v poli
vědomí člověka. Toto dýchání má následující vlastnosti:

* Vdech a výdech na sebe navazují bez jakékoliv pauzy.
* Výdech je samovolný, bez napětí, následuje hned za vdechem.
* Vdech i výdech musí být nosem, jen ve zvláštních případech je možné dýchání ústy.
Neaktivizovaná psychocysta

Následkem cirkulačního dýchání (jeho frekvence je 60 -80/min) dochází k hromadění
energie v poli vědomí a jejímu zesílenému oběhu. Člověk, který tímto způsobem dýchá, cítí
proud energie, cítí, kde její proudění vázne (bolest, pocity roztahování) následkem
přítomnosti „kazu“ nebo poruch v poli vědomí. Do plic se vzduch dostává jen v omezené
míře, protože obíhá, resp. pohybuje se sem a tam v oblasti nosohltanu. To je důležitá vlastnost
tohoto způsobu dýchání! Nevtahujete vzduch do plic, ale proháníte ho nosohltanem díky
prudkým pohybům při nádechu a pasivním výdechu.

Při tomto způsobu dýchání, tj. aktivní nádech a pasivní výdech, se aktivizuje sympatická
část vegetativní nervové soustavy, která posiluje výměnu látek v organismu, zvyšuje se obsah
červených krvinek, cukru a hormonů v krvi, zastavuje se vývoj zánětů a alergických reakcí
(kortikoidy nadledvinek mají silný protizánětlivý vliv), zvyšuje se arteriální tlak, průdušky se
rozšiřují. Vzhledem k tomu, že vzduch v plicích jakoby stojí, hromadí se v organismu oxid


uhličitý. Pak se začne objevovat pot a otvírají se kožní póry. Tyto příznaky (proudění energie,
pocity roztahování v traumatizované oblasti, pocení) jen potvrzují, že dýcháte správným
způsobem.

Jinými slovy, tento způsob dýchání organismus aktivizuje k samoléčení a zpevnění.

V průběhu dlouhých opakovaných cvičení, k nimž cirkulační dýchání patří (polevte
v pohybových cvičeních v běhu, věnujte se jen tomuto dýchání), díky trvalému volnímu úsilí
vynaloženému na udržení tohoto způsobu dýchání, se začnou v organismu vytvářet přírodní
opiáty -endorfiny. Jakmile se jejich množství zvětšuje, navozují a udržují pocity extáze a
euforie.

Endorfiny, které vyvolávají stenické emoce, aktivizují navíc ještě i sympatickou část
vegetativní nervové soustavy, nabuzují obranné síly organismu a zásobují ho energií.

Cirkulační dýchání existuje v různých podobách, které energii, která obíhá v poli vědomí
člověka, různým způsobem ovlivňují. To vyvolává postupně aktivizaci těch či oněch
psychických pozůstatků traumat. Proto různé typy cirkulačního dýchání dávají různé
výsledky. Můžeme měnit tyto parametry dýchání: můžeme zvětšovat nebo zmenšovat
množství vzduchu, který nadechujeme, můžeme měnit rychlost nádechu, můžeme vzduch
vdechovat do dolní, střední, nebo horní části plic, můžeme dýchat nosem nebo ústy (dýchání
ústy není příliš účinné, protože při tom přijímáme jen málo energie -ta je přijímána
především nosem - ida a pingala).

Měnit se může také míra naplnění plic -jejich vrchní nebo dolní část. Když ucítíte výstup
„kazu“ z hlavy nebo z horní části těla, dýchání hroty plic celý proces ulehčí. Jestliže výstup
začne v nohách nebo ve spodní části těla, dýchejte břichem. Správné cirkulační dýchání
nezpůsobuje hyperventilaci a neodstraňuje z těla oxid uhličitý. Toto dýchání vás „napumpuje“
energií. Ruce, nohy, celé tělo začne najednou „hučet“. To je známkou toho, že dýcháte
správně.

Uvolnění

Základním cílem zcela uvolněného těla je upozornit vás na to, že dýchání napomáhá
zvyšování toku energie v organismu, a vy se můžete buď uvolnit a dovolit, aby vás tento
proud energie vyléčil, nebo se do sebe uzavřít, což ale vyvolá ještě větší napětí. K uvolnění
těla během dýchání dochází samovolně, protože vzrůstá vaše únava ve snaze rytmus dýchání
udržet (únava mozkových struktur, odpovídajících za udržení dýchání, vyvolává rozšíření
útlumu v mozkové kůře, což vede k uvolnění a ponoření se do specifického hypnotického
stavu). Ale aktivní nádech, který stimuluje sympatickou část vegetativní nervové soustavy,
vám umožňuje uchovávat si trvale dobrou koncentraci, což je zvlášť důležité pro dokonalé
uvolnění svalů a soustředění se na vynořující se emoce a pocity.


Začátek cirkulačního dýchání

Když je tělo uvolněné, je mnohem snazší identifikovat ty části těla, které jsou strnulé.
Pamatujte si, že ta část těla, která se „nechce uvolnit“, je přeplněna energií, tvořící
psychocystu. Jestliže je člověk naprosto uvolněn, je mnohem lépe schopen uvědomovat si
proudění energie polem vědomí. V okamžiku, kdy psychocysta začíná mizet, je uvolnění
užitečné tím, že energie vytvořená psychickým stresem se uvolňuje a protože není zadržována
svalovým napětím, odchází volně z organismu.

Tetanus -je křečovité stahování svalů v okamžiku, kdy energie z těla odchází. Při praxi
čištění pole vědomí k tomu dochází nejčastěji v rukách a obličejových svalech (zvláště u rtů),
ale i v ostatních částech těla, v nichž byl nějaký energetický blok. Abychom tetanické křeče
zmenšili, nebo se jim zcela vyhnuli, je vhodné se na ně nesoustřeďovat, ale naopak ještě více
se uvolnit a snažit se nepříjemné pocity prožívat naopak jako příjemné.

Osvobození dýcháním. Normální cirkulační dýchání aktivizuje psychocysty, které se
vynořují z hlubin pole vědomí v podobě nějakého nepříjemného pocitu. Přitom nepříjemné
pocity jsou tím, co potlačujeme -potlačování je naše ochrana. Ale tato ochrana v tomto
případě není na místě, protože zmenšuje proud energie, vymývající psychocysty, a to pak
dýchání brzdí. Výsledkem takového potlačování jsou různé kombinace zadržování dechu:
ucpání nosních dutin, stlačení, napětí nebo spasmy průdušek a jiné. Abychom to překonali,
musíme vědomě v cirkulačním dýchání pokračovat a nepříjemné pocity přitom přetvářet na
příjemné. Když toho dosáhnete, bude najednou dýchání volnější. To se pak také nazývá
osvobozením dýchání.

Poloha těla

Při očistě pole vědomí se doporučuje lehnout si na záda, nekřížit nohy, ruce položit
dlaněmi směrem vzhůru. Musíte mít přitom ale na paměti, že pole vědomí reprezentuje


určitou prostorovou konfiguraci, v níž obíhá energie. Když budeme „vymývat“ z jednotlivých
jeho částí emoční nečistotu a všechno možné, co jsme kdy vytěsnili, pak se bude jeho forma
měnit a tok energie bude stoupat.


Následkem dýchání je psychocysta vnímána jako vražený kůl

Je důležité mít na mysli toto: jakmile zaujmeme pohodlnou polohu, neměli bychom se pak
již pohybovat, ani se v průběhu očišťování všelijak drbat. Místo toho se u nás může objevit
přání, něco takového udělat. To je jeden z nejlepších způsobů, jak rychle aktivizovat energii
potlačování a rychle ji odvést.

Koncentrace pozornosti

V průběhu očišťovací procedury je nutné koncentrovat svou pozornost na pocity, které
vznikají v daném okamžiku. Psychocysty mohou při tom, jak odcházejí, vyvolávat nejrůznější
pocity a vjemy: bolest v určité části těla, pocity lechtání, kočičí mňoukání na ulici, vzpomínky
na něco atd. Proto věnujte pozornost všemu, co se objeví.

Jakmile se nějaký vjem objeví, soustřeďte na něj svou pozornost a prozkoumejte ho. Na
každý vjem koncentrujte pozornost tak dlouho, dokud nezmizí. Nepříjemnou stránku
takového vjemu vnímejte jako velice příjemnou.


Likvidace psychocysty se projeví silným emočním vzrušením. Uvolněná energie se ve vlnách šíří po celém těle.

Hypnotický stav, který vzniká následkem únavy centra, které udržuje potřebnou úroveň
cirkulačního dýchání, umožňuje lépe si uvědomovat všechny podrobnosti potlačeného
materiálu, který se právě aktivizoval. Trvalá aktivizace sympatické části vegetativní nervové
soustavy, také cirkulačním dýcháním, umožňuje udržovat trvale dobré soustředění na úplné
uvolnění svalů a udržování pozornosti na vynořujících se emocích a vjemech a lépe je
odvádět.

Potlačené emoce se nacházejí ve vrstvách. Každá vrstva potlačení se vytvářela v určitém
období vašeho života. Proto, když vyjde potlačená vrstva energie, aktivizuje při tom obvykle
další potlačenou vrstvu, která se nachází pod ní. Díky tomu můžete přecházet od jedněch
vjemů k jiným, protože vrstvy potlačení jsou tvořeny z různých potlačených emocí a pocitů.
Pochopte hlavní věc: pokaždé, když se v průběhu očišťování vyskytne něco, co odvádí vaši
pozornost, znamená to, že se tu projevuje potlačená energie, která na sebe obrací vaši
pozornost s požadavkem koncentrovat se na ni a pociťovat ji se všemi podrobnostmi právě
v tom okamžiku.

K úplné obnově funkcí fyzického těla dochází v průběhu jednoho až dvou měsíců po tom,
co jsme se psychocysty zbavili.

Extáze

Podstata tohoto principu je v tom, že každý člověk se trvale nachází v extatickém stavu,
bez ohledu na to, co při tom vnímá. Kata-upanišáda praví: „První příčinou všeho je átman.
Puruša, stvořitel člověka, se trvale kochá svým tvořením bez ohledu na to, co při tom pociťuje
člověk -ať špatné, či dobré.“ Ale tělo a rozum třídí všechny vjemy na užitečné -příjemné aneužitečné -nepříjemné. Škodlivé a nepříjemné vjemy vyvolávají v poli vědomí „kazy“, něco
potlačeného.


Kladné emoce (z nichž je nejsilnější extáze) ovlivňují hypothalamus (který má vazbu na
tvoření emocí), v němž jsou rozmístěny struktury, regulující funkce všech úrovní vegetativní
nervové soustavy. Zde je vhodné připomenout, že vegetativní nervová soustava zajišťuje
řízení žláz s vnitřní sekrecí -štítné žlázy, slinivky břišní, pohlavních žláz, nadledvinek aj. a
dále funkcí vnitřních orgánů -srdce, jater, ledvin, krevního řečiště, sliznic a svalů. V tom
spočívá ozdravující vliv extáze na fyzické tělo.

Teď máte před sebou úkol změnit všechno negativní, co bude vycházet při cirkulačním
dýchání z hlubin pole vědomí (jinými slovy z podvědomí) na povrch, v pozitivní. Jinak
řečeno, budete znovu prožívat strach, hněv atd., aniž byste se báli nebo hněvali, ale budete mít
radost z jejich výraznosti a síly. Musíte je prožít pozitivně, s radostí a slávou. Abyste to mohli
v praxi uskutečnit, je několik postupů.

Být vděčný. Každý má pocit vděku za existenci, za to, že má možnost být zde a možnost
všechno vnímat. Ale většina lidí má pocit vděčnosti omezený jen na některé věci.
Ve skutečnosti všechno, co máte, je jen přítomný okamžik. Buďte tedy vděčni za každý jeho
detail.

Adekvátně porovnávat. Když budete srovnávat papírový pohárek s krásnou křišťálovou
vázou, může vám připadat jako součást odpadu. Jestliže ho ale budete porovnávat s jím
samotným, ukáže se, že to je běžný prostředek, vhodný k tomu, abychom si do něho nalili
vodu. Když máte v rukou křeč a budete to srovnávat s normálním, běžným pocitem, který
v rukách máte, bude se vám křeč jevit jako něco bolestivého a nepříjemného. Jestliže ale
budete porovnávat křeč s ní samotnou, bude se vám jevit jako slastný pocit energie v rukách.
Totéž platí i o bolesti.

Vědomí užitečnosti. Když si uvědomíte, co se s vámi během očišťovací procedury děje,
vyvolává to pocit vděku.

Údiv, pocity, které ve vašem těle vznikají, musí ve vás vzbudit zájem a okouzlení tím, jak
se energie přelévá. V některých případech je to pro očistu naprosto postačující.

Láska ke všemu a radost ze všeho. Milujte každý okamžik svého života. Máte-li rádi
všechno, co existuje, jen proto, že to je, pak vaše pole vědomí bude čisté jako průzračný
krystal. Buďte uneseni každou maličkostí, a vaše očista bude postupovat rychle. Něco
potlačovat znamená přerušení očisty a dávání podnětu ke vzniku nové stresové situace a
nového „kazu“.

S pomocí extáze se osvobodíte od psychických stresů minulosti, zbavíte se všech „kazů“,
budete mnohem zdravější a plni energie. Oslava života vždy vyvolává zvýšení
životaschopnosti fyzického těla, smích je příznakem úspěšné očisty.

Důvěra

Když provádíte očišťovací sezení, plně očišťovacímu postupu důvěřujte. To, co se z vás
může uvolňovat a vycházet -strach, nedůvěra, hrůza a mnoho jiného, to vše na vás může
působit tak, že budete mít chuť všeho nechat, znovu to neprožívat a ponechat to tedy v sobě.
To nesmíte v žádném případě dovolit. Všechna ta svinstva, která vám brání žít a poškozují váš
organismus, musíte odhodit. V zásadě budete prožívat odchod „kazu“ dvakrát. Poprvé to
probíhá v podobě katarze a odreagování -cukání, chvění, kašel, potíže s dýcháním, pocity na
zvracení, výkřiky atd., což všechno vyplývá ze zesílené činnosti sympatické části vegetativní
nervové soustavy. Podruhé se to projevuje v silném napětí, projevujícím se silnými
kontrakcemi a zdlouhavými spasmy. Aby organismus takové svalové napětí udržel,
spotřebovává hodně vlastní energie. Jakmile se od tohoto svalového napětí osvobodí, je
schopen fungovat mnohem lépe.


Můžete začít pochybovat. Pochybnost je také výsledek psychického stresu, vedoucího ke
vzniku „psychocysty“. Jestliže o dané očišťovací technice budete pochybovat, k žádnému
výsledku nedojdete. Smysl celé předchozí teoretické části je v tom, aby rozptýlila vaše
pochybnosti, aby ve vás zasela víru v úspěch, v dokonalé a nepochybné uzdravení. Pracujte
s přesvědčením o úspěchu, plně věřte procesu samoléčení, probíhajícího s přispěním
popsaných přirozených mechanismů. Všechno se vám dobře podaří. Pamatujte: daná
technika funguje efektivně jen v případě, že jí naprosto věříte a neochvějně postupujete vpřed.

Léčebná síla hudby

Hudba byla od nepaměti používána jako mocný prostředek ke změně vědomí. Monotónní
zvuky bubnů a zpěvy písní vždy patřily k základním nástrojům šamanů ve všech částech světa
(využívá se zde únavy sluchu a následného útlumu v mozkové kůře, který vyvolává
hypnotický stav). Různé rytmy bubnů, jak ukazují laboratorní výzkumy, vykazují silný vliv
na mozkovou činnost.

V mnoha duchovních tradicích jsou vlivy působení zvuku pečlivě propracovány nejen
s ohledem na vyvolání tranzu, ale i se zřetelem na to, jakým způsobem má trans probíhat.
Patří sem v první řadě tibetské mnohohlasé zpěvy, posvátné písně různých sufijských řádů,
staré umění kada-jógy (způsob sjednocení zvukem). Specifické vazby mezi určitými
zvukovými vibracemi a jednotlivými čakrami jsou také známy již velice dlouhou dobu.
Systematické využití těchto poznatků může umožnit ovlivňování stavu vědomí žádaným a
předvídatelným směrem. Uvedeme několik příkladů takového využití hudby.

Dobrá hudba má při změněných stavech vědomí velký význam. Pomáhá odhalovat
následky starých, zapomenutých psychických stresů, pomáhá je vyjádřit, zesílit a prohloubit
celý proces a zároveň dodává prožitku smysl, činí ho významnějším. Trvalý tok hudby vytváří
nosnou vlnu, pomáhající člověku procházet těžkostmi prožívané skutečnosti, překonat
psychologickou obranu, dosáhnout smíření a osvobození. Určitým způsobem vybraná hudba
aktivizuje skrytou agresi, fyzickou bolest, sexuální nebo citové vjemy atd.

Abychom byli schopni využít hudbu k urychlení aktivizace psychických stresů, musíme se
naučit poslouchat ji novým způsobem. Během očišťovacího sezení je důležité plně se podřídit
toku hudby, dovolit mu, aby rezonoval v celém těle a libovolným způsobem na něj reagovat.
Znamená to nechat všemu, co se vlivem hudby projeví, volnost: může to být křik, smích,
nejrůznější zvuky, grimasy, pohyby jednotlivých částí těla, vibrace nebo ohýbání těla.
Nesnažte se přitom uhádnout skladatele ani hodnotit kvalitu provedení apod. Jinými slovy, při
poslechu hudby analytické myšlení vypněte. Musíte hudbě dovolit, aby působila na vaši
psychiku i tělo. Pak se hudba stává mocným nástrojem obnovy a udržení změněného stavu
vědomí. Při současné aplikaci hudby a dýchání se jejich účinek zmnohonásobuje.

Výběr hudby je nesmírně široký -může to být hudba klasická rocková, mohou to být jen
zvuky přírody (šumění větru, hlasy vlků, zpěv ptáků, zvuky vydávané hmyzem atd. atd.).
Dávejte přednost hudbě, která má uměleckou hodnotu, není příliš známá, ale má nějaký
konkrétní obsah. Jsou-li v ní také slova, mají být v jazyce, který neznáte. Při volbě hudby se
řiďte tím, jaký psychický stres chcete aktivizovat a odstranit.

Pro první očistná sezení jsou vhodné např. skladby „Čas -vítr“ a fragmenty z „Alba X“,
německého skladatele Klause Schulze, „Šakti“ Johna MacLaflinna, „Ostrov mrtvých“
Rachmaninova a sufijské spisy „Islámské mystické bratrstvo“.

Velice účinná hudba pro sezení probíhající v době asi tak uprostřed čištění jsou skladby
amerického skladatele Elana Ovaniesse: „Všichni lidé jsou bratři“, „Tajuplná hora“,
„I velryby Bůh stvořil“, hudební úryvky z „Planety“ Holsta („Mars“), Skrjabinova poéma


„Extáze“, Stravinského „Svěcení jara“, Prokofjevův balet „Romeo a Julie“ (Monteci a
Kapuleti, Hrobka Romea a Julie), z etnické hudby je vhodná „Hymna opic z Bali“ a původní
nahrávky afrických tamtamů.

Na posledních očišťovacích sezeních, když se už uklidňujete, se výběr vhodné hudby
posunuje směrem ke klidným meditativním partiím „Harolda v Itálii“ Hectora Berlioze,
Pačebellův „,Kánon v D“, E. Stivella „Znovuzrození keltské harfy“, „Uvnitř Tádž Mahálu“ a
„Uvnitř velké pyramidy“ od Paula Horna, „Gobeliny Big Sura“ Charlese Lloyda, americká
sufijská hudba „Habibbie“, hudba pro flétnu z pohoří And („Urubamba“), japonská„Šakuhači“, hudba pro zenové a jogické meditace Toni Skotta, tibetské vícehlasé zpěvy, různéindické ragí, badžany a kirtany (zvláště zpěvy „Óm Nama Šivaja“ a jiné záznamy skupiny
Hanešpuri), dále hudba Stevena Halperina, George Kelly, Paul Wienera a Briana Eno.

Já osobně používám album „Zoolook“ francouzského skladatele Jean Michel Jarreho. Pro
aktivizaci psychických stresů je to velice krásná hudba.

Doporučení pro hudbu používanou během očistných sezení můžeme shrnout asi
následovně: na začátku musí hudba vyprovokovat a aktivizovat usazený emoční odpad,
uprostřed čištění přivést jeho aktivizaci k vyvrcholení -k odstranění z těla a nakonec,
v konečné fázi, musí člověka uklidnit. Jedno očistné sezení může trvat přibližně patnáct minut
až tři hodiny. K rozhodující změně dochází obvykle mezi patnácti a čtyřiceti pěti minutami,
což také znamená, že sezení bylo úspěšné a je to jeho vyvrcholení. Psychické stresy staršího
data, nebo takové, které jsou velice silné, vyžadují dvě až tři hodiny práce, protože k jejich
aktivizaci je potřebné větší množství energie z cirkulačního dýchání.

Fáze očisty vědomí člověka

1. Nalaďte se na nadšené přijetí všeho, co cítíte.
2. Všechny vjemy přijímáte jako krásné a niterně je oslavujete.
3. Pouštíte hudbu a zaujímáte pohodlnou, uvolněnou polohu, nejlépe vleže.
4. Zlehka a přímo, s přirozenou regulací, začínáte s cirkulačním dýcháním. Není vhodné,
abyste měli pocit „napumpování“ plic -pak by došlo k tomu, že během několika rychlých
vdechů byste naplnili plíce na maximum, s vdechováním byste nemohli pokračovat a byli
byste nuceni k dlouhému výdechu. Vydechování má být přirozené a uvolněné, musí
následovat hned za rychlým a aktivním nádechem.
5. Všechno, co se v našem vědomí začíná objevovat (strachy, prožitky atd.), všechno, co
vnímáte a cítíte ve fyzickém těle (silnou místní bolest, pocit vraženého kůlu apod.), pokládejte
za blaho. Koupejte se v moři blaženosti, vnímejte a prožívejte ji do nejmenších podrobností.
6. Všechno co děláte (libovolné pohyby, výkřiky apod.), směřuje k očištění vaší bytosti od
skvrny.
7. Očišťovací sezení končíte teprve poté, když jste aktivizovali dostatečně velký počet
psychických stresů, když vyšly na povrch a byly odstraněny. Následkem toho všeho se budete
cítit báječně, budete si uvědomovat niterné osvobození a budete se cítit lehčeji.
Praktické rady. Abyste se technice čištění pole vědomí naučili, začněte ji praktikovat po
dobu pěti minut. Pak dobu prodlužujte postupně až na půl hodiny. Teprve pak, když budete
přesvědčeni, že vám jde všechno správně, řiďte se podle bodu č. 7.

Každý člověk má v sobě neuvěřitelné množství „kazů“ a jiných psychických stresů a
vytěsnění (do pole vědomí se vejde neuvěřitelně mnoho odpadu, dá se zaneřádit tisíckrát víc
než fyzické tělo, ale i tak má svá omezení), proces čištění pole vědomí se protáhne na několik


let (v případě, že byste praktikovali očistná sezení obden, po dobu jedné až dvou hodin, stačil
by vám rok, možná i méně). Ale na fyzickém těle se blahodárný vliv popsaných
ozdravovacích mechanismů projeví mnohem dříve. Sami se přesvědčíte, že každé, správně
provedené očistné sezení vás činí zdravějšími a zlepšuje váš život.

T. P. (Moskva)
Je mi třicet pět let. Když jsem „zhltla“ během čtyř dnů všechny čtyři díly „Léčebných sil“,
hned jsem se rozhodla, že čištění pole vědomí vyzkouším. Celkem jsem s nějakým
hmatatelným výsledkem ani moc nepočítala, i když jsem si pozorně přečetla celou teorii.
Lehla jsem si, zavřela oči a začala jsem dýchat. Po pěti minutách jsem ještě necítila vůbec
nic, teprve asi v desáté minutě jsem si uvědomila nějaké pocity v pravé ruce. A pak to začalo!
Ruce jsem jakoby přestala cítit, dostaly se do křeče, ale ne příliš silné, všechny prsty byly
napůl ohnuté, ukazováčky lehce napřímené. Začala jsem mít pocit jakoby mi od konce prstů
směrem k lokti pustili nějaký proud, napětí se každým okamžikem zvyšovalo. Nemohla jsem
ani pohnout prstem, ruce mi trnuly. Začala jsem se toho rostoucího napětí bát, ale vzchopila
jsem se a abych odvedla pozornost, začala jsem si odříkávat otčenáš a pokračovala jsem
přitom v dýchání. Napadalo mě, že bych sezení mohla už ukončit, ale nebylo to v mé moci.
Tak jsem ležela, modlila se a čekala, co se bude dít dál a snažila jsem se mít radost z toho, co
se se mnou děje.

Když dosáhlo napětí svého vrcholu, aniž by zmizelo z rukou, objevilo se ještě i v oblasti
břicha a solárního plexu, kde se lehce, jakoby po kružnici, přemisťovalo sem a tam, objevilo
se trochu i v nohách -až do kolen. Měla jsem pocit nesmírného napětí. Pak se napětí začalo
pomalu zmenšovat. Jak se zmenšovalo, dostavil se v různých částech těla třes -počínaje
koleny, přes hýždě, břicho -napřed to byly jednotlivé záškuby, pak zintenzívněly a současně
přecházely z jednoho místa na druhé. Ruce sebou neškubaly, ani se netřásly, proud energie
(nebo co to bylo?), který jimi procházel, se postupně zmenšoval. Několikrát se celým tělem
prohnal závan chladu.


Jako příklad psychických stresů a jejich vnějších projevů na pokožce uvedu dva příklady. Na těchto obrázcích
jsou tmavšími plochami označena místa psychického stresu v poli vědomí. My ho pochopitelně nevidíme
(alespoň většina z nás). Ale na kůži jsou v těchto místech vidět drobné vrásky (na rameni) nebo jizvičky (na
břiše a stehně). Malé vrásky na tváři, zádech a hýždích - to jsou zjevné známky míst, kde jsou uloženy „,kazy“.
V těchto místech by se časem mohl objevit rakovinový nádor, protože jsou tu splněny všechny předpoklady pro
přeměnu buněk.


Pořád ještě jsem se modlila. Nakonec napětí z rukou zcela zmizelo, zmizel i proud energie.
Najednou jsem pocítila jakousi radost, ani nevím proč, jestli proto, že už byl všemu konec
nebo z nějakého jiného důvodu, začala jsem pociťovat i vděčnost, aniž bych věděla ke komu
měla jsem pocit, že to bylo jakoby k Bohu. Začala jsem být schopná pohybovat rukama. Asi
pět minut poté, co skončil proud energie, mi to ještě jednou svedlo obě ruce dohromady, ale
to jsem už vstala, několikrát jsem je sevřela v pěst, všechno zmizelo, ležet se mi už nechtělo.
Celé sezení trvalo třicet minut.

To, co se se mnou stalo, mne ohromilo -žádný zvláštní výsledek jsem přece vůbec
neočekávala, tím spíše tak silný.

N. V. (Saratov)
Přečetla jsem si Váš čtvrtý díl „Léčebných sil“ a mnoho věcí mi najednou bylo jasných
jako bílý den. Najednou se všechno srovnalo do přihrádek.

Pochopitelně i já mám velké množství psychických stresů (hádky matky s babičkou,
v dětství jsem měla pocit vlastní zbytečnosti, byla jsem velice zranitelná a citlivá).
A „buněčná paměť“ - během školních let jsem velice často upadala do bezvědomí.

V koupelně jsem zkusila dýchat skoro tak jako u Strelnikové. Hned jsem pocítila bodnutí
v prsou, pak v pravé lopatce, pak zas v levé, když dýchám vsedě, cítím svírání v krku.

P. K. (Samara)
Uběhly už dva měsíce od doby, kdy jsem začala s čištěním pole vědomí a urinoterapií
zároveň. Třináctého dubna jsem provedla ještě jednou očistu jater (to, co se vyloučilo, bylo
potažené šedivým povlakem podobným mazutu, na jehož povrchu byly černé tečky).

Dýchání jsem začala postupně prodlužovat od pěti minut, podle Vašeho doporučení,
v průběhu sezení mi tělem probíhaly křeče, dokonce mi nohy na posteli nadskakovaly, celým
tělem mi ve vlnách probíhaly bolesti. Svaly pravé ruky se napínaly, přitom hodně bolely.
V ramenních i loketních kloubech pravé ruky jsem cítila záškuby. Lymfatické uzliny na krku
byly silně napnuté a bolestivé. V prsou jsem měla pocit, jako bych tam měla vražený špičatý
kůl. Během čtyřiadvaceti hodin jsem uskutečnila několik dýchacích sezení, které jsem dotáhla
až na délku čtyřiceti pěti minut.

V tu dobu se už zmenšila lymfatická uzlina na krku a zmizel otok na dlani pravé ruky, ale
bolest v ramenních a loketních kloubech stále přetrvávala.

* * *

Je mi třicet let. Ve dvaceti šesti letech poté, co jsem pěstoval bodybuilding podle Veidera,
ale bez ohledu na konstituci a správný výběr stravy -jedl jsem všechno bez rozdílu -jsem
najednou prudce zestárnul o dvacet let. Objevilo se u mne zadýchávání, bolesti u srdce a
v zádech. Zhoršovala se mi nálada. Začal jsem myslet na smrt. Co bych si byl počal, kdybych
neměl svou ženu? Udržovala mne víra v Boha a naděje, že se vše v dobré obrátí. Ne nadarmo
píšete ve čtvrtém díle, že čištění těla je možné jen tehdy, je-li prováděno zároveň s čištěním
pole vědomí. Egregor, který byl v kostele (společenství lidí), mne podporoval. Na svatých
místech je zřejmě skutečně nějaké biopole, pospolitost, která očišťuje a pomáhá, nedovoluje
člověku aby padl duchem.

Také Bůh mi pomohl. Bylo to myslím v roce 1994, kdy se zásadně změnil můj pohled na
svět -byl to výsledek očisty pole vědomí? Z pesimisty jsem se změnil na optimistu a přestal
jsem být nemocný. Koupil jsem si vaše knihy. Začal jsem s očistou fyzického těla. Sedmkrát
jsem čistil játra, tlusté střevo také několikrát, používal jsem urinoterapii. Výsledek?


Zadýchávání se, bolesti u srdce a v zádech -všechno zmizelo. Zhubnul jsem, břicho mi
zmizelo. Změnil jsem svou stravu a způsob života.

Ještě jedno musím zdůraznit -bez změny, lépe řečeno bez očištění pole vědomí, by to
nebylo možné.

* * *

Narodila jsem se 9. prosince 1946. Od dětství jsem byla slabá a bez radosti. Onemocněla
jsem i duševně, moje nervová soustava přestala řádně fungovat. Přečetla jsem si Vaši knihu a
pochopila jsem, že musím očistit pole vědomí. Moje duše „dýchání štěstí“ přijala.

Co při dýchání cítím? Velké svrbění po celém těle (to ale bylo jen jednou), zívání -tak
silné, jako by se mi chtěla pusa roztrhnout, jindy zase v různých částech těla lámavé bolesti
(na hlavě, pod levým a pravým ramenem, ale nejvíc na zápěstí rukou a chodidlech a na
prsou), podlamují se mi nohy, v pravé ruce cítím záškuby, zesílené vylučování slin, bezděčné
polykání nebo pokašlávání. Někdy v těle cítím jakoby přelévání vody (ne zurčení), někdy
„pulzaci“ (typu smrštění -roztažení) -to pozoruji na konci nosu a v lokti pravé ruky. Někdy
vnímám chvění některých orgánů. Ale co je hlavní -když dýchám, uvědomuji si citelný chlad,
napřed v končetinách a pak v celém těle, takže se z toho někdy celá třesu. Dýchání dělám po
třiceti minutách, nejvíc se mi osvědčila doba mezi devátou a desátou hodinou večer.

Komentář: U této ženy se do organismu dostala patogenní energie chladu. Všechno musí
dělat ve vaně s teplou vodou. Je pro ni žádoucí chodit do parní lázně a jednou týdně se
vykoupat ve vaně s horkou vodou. Jednou za jeden až dva týdny natřít celé tělo olivovým
olejem.

Sám jsem si díky této technice vyléčil rakovinu plic a hrtanu. Když jsem dýchal déle než
patnáct, dvacet minut, začal jsem cítit „bodání“. K hlavnímu odstranění došlo, když dýchání
přesáhlo dobu třiceti až čtyřiceti pěti minut.

Zpočátku jsem cítil sevření v obličeji a v rukách. Pak to všechno zmizelo. Jak se doba
dýchání od jednoho sezení ke druhému prodlužovala, začal jsem cítit „bodání“ také v pravé
plíci a na pravé straně krku. Dostal jsem strach, všechno bylo najednou jaksi málo skutečné,
tělo zachvátila horkost a najednou jsem v místech bodání začal pociťovat výboje -zevnitř ven
postupovaly vlny horka, doprovázené zvláštním chvěním, a začal jsem se silně potit. Za
nějakou dobu to všechno skončilo a uvědomil jsem si, že jsem vysílený, jako vyždímaný.
Podobné prožitky s výboji energie jsem měl ještě několikrát. Přibližně za jeden a půl měsíce
pak z plic odešel slisovaný sliz. Vykašlával jsem jej asi dva týdny. Pak jsem se cítil mnohem
zdravější a nabitý energií.

Když jsem poprvé plaval v otevřeném vodojemu poté, co jsem čistil své pole vědomí,
vzpomněl jsem si na bezbřehý oceán, v němž jsem se svého času nacházel. Teplá voda
omývající mé tělo mi připomněla něco důvěrně známého, něco, na co jsem ale už dávno
zapomněl. Prožil jsem zvláštní extatický pocit.

Navíc mne přešel strach z vody a koupání v hloubce. Pořád se mi hlavou honila myšlenka:
teď -teď tě něco chytí, unese a způsobí ti to bolest. To zmizelo. Ale abych se tohoto strachu
zbavil, dýchal jsem nepřetržitě tři hodiny. S dýcháním jsem začal ve čtvrtek ve dvě hodiny
v noci. „Kazy“ v hrudníku rychle zkameněly. S dýcháním jsem pokračoval dál, a jak jsem
pokračoval, začaly se v těle přemisťovat: slepé střevo, játra, slinivka, srdce, pravá plíce, levá
plíce, krk. To trvalo celou hodinu. Napadaly mne nejrůznější myšlenky, ale strach tam nebyl.
Pak se odněkud z hlubin vynořil čistě živočišný strach. Jak jsem tak ležel se zavřenýma
očima, uviděl jsem najednou nějaký podlouhlý předmět, zeleně zbarvený, který se oddělil ode
mne. Nad hrudníkem se odehrál nějaký pohyb, jakoby se něco studeného rychle vypařovalo,


pak se něco podobného odehrálo rychle v celém těle. Mžikem jsem si vzpomněl na Boha a
vroucně jsem se pomodlil. Všechno najednou rychle zmizelo, tělo bylo velice lehké.

Doporučuji provádět toto dýchání po dobu třiceti, čtyřiceti pěti minut denně, v noci nebo
v nějakých cyklech. Máme v sobě velice mnoho „kazů“, které se postupně z pole vědomí
vynořují. Popsané dýchání je v tomto směru velice užitečné a kromě toho vám dá mnoho
energie.

Čištění s pomocí močopudného prostředku

Je to velice účinná a osobitá technika čištění pole vědomí. Používáte při tom tekutinu,
ozářenou energiemi svého vlastního pole vědomí - moč.

Protože se moč tvoří z krve, nese v sobě pečeť vaší vlastní energie a to jak kladné, tak i
patogenní. Abychom energii obsaženou v moči komprimovali, odpařujeme ji na jednu
čtvrtinu původního objemu.

Postup zahušťování je následující: Do smaltované nádoby nalijeme moč, nashromážděnou
během poloviny dne, pokud možno čerstvou (při delší době shromažďování se energie pole
z ní vytrácí). Nádobu postavíme na sporák a vaříme tak dlouho, dokud se její objem nezmenší
na čtvrtinu počátečního stavu. To, co v nádobě zůstane, budeme nazývat močopudem.

Touto kapalinou si během deseti až třiceti minut natřete celé tělo. Když pokožka oschne,
osprchujete se teplou sprchou bez použití mýdla. To budete dělat dva až čtyřikrát za den.
Jogíni to kdysi doporučovali dělat i v noci. Odpařenou moč je vhodné použít jen asi na dvě
masáže a pak si připravit čerstvou. Uchovávat ji můžete v ledničce.

Když vtíráte močopud do pokožky, ozařujete se vlastními energiemi. Při tom se patogenní
energie díky interferenci ničí a celková energie těla stoupá.

Moč, kterou byste přijímali ústy, tento účinek nemá, protože v žaludku a střevu se její pole
ničí.

Působení této techniky je zpočátku snižováno vyrážkou, která se na pokožce objeví
(močopud vytáhl z těla usazeniny), ale pak se začnou objevovat různé krize, svědčící o tom,
že patologická energie psychických stresů a různých poškození pole a zárodků budoucích
nemocí začíná odcházet.

Po nějaké době (ta je pro každého člověka velice individuální) všechny nepříjemné jevy
zmizí a zjistíte, že jste zdraví. Kůže bude čistá a sametová, energie se zvýší, zvýší se i
potence.

Rada: Abyste získali močopud s příjemným zápachem, změňte stravu. Jezte ovoce, sezónní
zeleninu, v zimě sušené ovoce, pak pro změnu kaše ředěné vodou s čajovým máslem, místo
soli mořskou kapustu, jídlo si můžete i trochu osladit, chléb z klíčícího obilí.

Upozornění: Co je ve vás obsaženo, ví jen Bůh. Odcházení všeho, co se ve vás
nastřádalo, může být neuvěřitelně obtížné a zdlouhavé. Takže si všechno dobře rozvažte,
než se do této techniky pustíte. Ale když pak už s praxí začnete, smiřte se a trpte,
modlete se k Bohu, aby z vás sňal vaše hříchy. Pamatujte si, že hříchy se snímají strázní
a utrpením.

Posedlost a jak s ní bojovat

Dostávám mnoho dopisů, mezi nimiž byl i následující. Rozebereme si ho podrobněji,
jednotlivé části okomentuji.


Jedna moje známá, které jsem dala Vaše knihy (4 díly) se během týdne hladovění a
s pomocí moče zbavila cysty, kterou měla už přes dvacet let.

Přečetla jsem si čtvrtý díl a začala jsem praktikovat rebirthing v teplé vodě. Jeden a půl
měsíce se dařilo všechno dobře, tak, jak to popisujete ve své knize, sezení často končilo
smíchem, pak „propad“, a pak jsem s novými silami a plná energie vylézala z vany,
spokojená sama se sebou i se životem (to se u mne nestává často).

Pak se ale začaly dít divné věci. Napřed mě začaly brnět ruce a nohy, pak jsem začala
vydávat nejrůznější zvuky -syčela jsem jako had, kmitala jazykem, dýchala jsem jako drak,
cenila jsem zuby, dech mě pálil na hrudi. (To ukazuje na skutečnost, že se aktivizovala bytost,
která opanovala vědomí.) To se mi nějak nelíbilo, tak jsem si ještě jednou přečetla potřebnou
kapitolu a usoudila jsem, že se u mě propojil rebirthing s holotropním dýcháním.

Pokračovala jsem tedy čtyřicet minut s dýcháním, stejnou dobu i v „propadu“, ale všimla
jsem si, že pocity lehkosti a energie tady už nebyly. („Bytost“ u ní začala odebírat energii.
„Propad“ je částečné vzdálení se pole vědomí od fyzického těla. V takovém okamžiku je
možné „přivtělení“ cizího vědomí -další bytosti. Aby k tomu nedošlo, před dýcháním
pomodlete Ježíšovou modlitbou a v mysli poproste o ochranu křesťanského egregora.)

Na Velký půst jsem se postila, 22. března jsem byla ve sboru, pak jsem tři dny hladověla.
Pak bylo 1. dubna a stalo se toto: Jako vždycky jsem si lehla do teplé vany, dýchala jsem a
najednou, pět minut po začátku sezení, se něco stalo. Mysl jsem měla jasnou. Jakoby bokem
jsem sledovala, co se děje. Ztuhla jsem, nemohla jsem se ani pohnout, ačkoliv jsem na pohled
byla naprosto nehybná, chvěla se ve mně každá buňka. Je těžké vyjádřit to slovy, jestliže chci
ten stav přesně popsat. Začala jsem výt, řičet, vydávala jsem těžko představitelné zvuky. Má
duše se chvěla pověrečným strachem a jen jsem si myslela: „Bože pomoz“. Vibrace se
zvyšovaly, zdálo se, že mě to každým okamžikem roztrhá na kusy. Modlila jsem se, pak jsem
zas křičela, vyla, hýkala a v těle, od prstů na nohou až do temene, se něco odtrhávalo, a
současně jsem se ze všech svých sil soustřeďovala na každou buňku. Jak postupně můj nářek
sílil, vykřikovala jsem modlitbu skoro hystericky, dokud mi neochrnul jazyk. Pak jsem
pokračovala v nářku a modlitbách alespoň v myšlenkách, moje myšlení zůstávalo stále jasné.
Měla jsem pocit, že nějaká síla chce z mého těla vytáhnout něco, co se tomu brání a nechce
odejít. V tom okamžiku se vrátil muž z práce a v předsíni strnul -uvědomila jsem si ho
okrajem svého vědomí, ale zastavit jsem se nemohla. Najednou mě začaly ty vibrace pomalu
opouštět. Napřed jsem osvobodila prsty nohou, pak pravou ruku (začala jsem se křižovat), ale
levou ruku to pořád ještě drželo, prsty se pořád křečovitě stahovaly. Pak mě to konečně
pustilo. Celá jsem se klepala, z vany jsem sotva vylezla. Mluvit jsem nebyla schopná, celou
čtvrthodinu jsem strašně koktala. Ale měla jsem pocit, jakoby mi někdo rozehřál srdce, cítila
jsem tam neobyčejně příjemné teplo. (Tak probíhá odpoutání z lidského organismu přivtělené
bytosti, která odčerpávala energii srdeční čakry -anahaty. Příjemné teplo svědčí o tom, že
došlo k odblokování tohoto střediska a jeho naplnění energií organismu.)

Cítila jsem se neobyčejně klidně, půl hodiny jsem byla v úplné blaženosti. Ale pak jsem
začala mít pocit, že ve mně ještě něco zůstalo.

Po poradě s manželem jsem se rozhodla, že sezení zopakuji. Následujícího dne jsem si zase
lehla do vany, a v okamžiku se začalo všechno opakovat (ani jsem neměla čas začít
s rytmickým dýcháním) se zdvojnásobenou silou. Nedokázala jsem to ale dotáhnout do konce,
protože jsem pochopila, že mám málo sil, že by mne to roztrhalo. Pomodlila jsem se, aby
všechno zůstalo v takovém stavu, v jakém to bylo.

Jela jsem na poradu ke knězi, aby mi poradil, jak onu nečistou sílu, která je ve mně,
vyhnat. Ten mi ale jen řekl, že se musím modlit a žít bez hříchu. Je mi těžko žít, když si


uvědomuji, že je ve mně něco špatného. Od té doby jsem se nemohla koupat ve vaně, protože
jakmile jsem si do ní lehla, měla jsem okamžitě pocit, že se někam propadám, jako když
letadlo padá do vzdušné jámy.

Ale včera jsem se přece jen rozhodla. Dýchat znovu, ale v posteli. Dýchala jsem patnáct
minut. Myslím, že jsem byla strachem zcepenělá a to mi bránilo, abych se dobře uvolnila.
Obklopil mne jakoby vzdušný polštář a jakmile jsem začala dýchat trochu rychleji, cítila jsem
kolem sebe horký vzduch. Tak jsem sezení ukončila.

* * *

Je mi jednačtyřicet let. Několikrát jsem se pokusila o sebevraždu -v šestnácti a osmnácti
letech. Dlouho jsem trpěla depresemi, celých sedm let se mi nechtělo žit. (To je příčina
patologie. Přivést člověka až k sebevraždě může jen zdroj, který je hypertrofovaný a silně
zvrácený. Ten může být skutečně někým „vytvořen“ jako výsledek intenzivního prožitku,
zklamání. Následkem toho se vytvořil „prostorový kanál“, jehož prostřednictvím mohlo dojít i
k napojení parazita z jiné planety.) Před dvěma roky v jednom mužském klášteře jeden kmet
řekl, že je na mně prokletí a že pomoci mi může jen Bůh.

Před dvěma lety jsem se modlila, aby mi Bůh napověděl, kde jsou mé schopnosti, protože
jsem se v životě pořád nemohla najít. Modlila jsem se každou noc. Po týdnu, ráno, mi nějaký
hlas uvnitř mne řekl: „Maluj, narodila ses jako umělec“. Kreslit jsem nikdy neuměla, ale
z nějakého nejasného důvodu jsem poslechla, opatřila jsem si papír a tužky a začala jsem
přemýšlet, co bych tak mohla namalovat. Jak jsem tak přemýšlela, ruka mi začala sama
kreslit. (Opět vidíme, že v daném případě máme co dělat s posednutím, zotročením člověka
duchovní bytostí.) Od té doby kreslím bez účasti svého vědomí, výsledkem jsou velice
podivné, nepochopitelné kresby. Ukazovala jsem to různým umělcům a ti se vyjádřili, že je v
tom velký talent. Každý člověk v mých kresbách vidí něco jiného. Snažím se, abych se naučila
kreslit vědomě, ale za moc to nestojí. Jestliže nechám kreslit svou ruku, je to hezké. Začala
jsem pochybovat, jestli to byl Bůh, kdo mně tuto mou schopnost odhalil.

Jasnovidci říkají, že je ve mně jakási velká síla, že bych sama mohla působit na lidi, ale já

o žádné zvláštní schopnosti nestojím, toužím mít klid a být v souladu se sebou.
Komentář a doporučení: Něco takového se nestává často. V takových případech pomáhají
vyzkoušené prostředky -úplná hladovka, během hladovění modlitby, pití moče a natírání těla
odpařenou močí.

Je velmi důležité orientovat se v motivacích, které vedly k sebevraždě. V uvedeném
případě je nutné dosáhnout kvalitativní obnovy osobnosti.

Očista od karmických nečistot

Recept na zbavení se hříchu

Nasbírej kořeny poslušnosti, posbírej květy duševní čistoty, natrhej listy trpělivosti,
posbírej květy upřímnosti, to všechno osuš potem zdrženlivosti, dej to do nádoby dobrých
činů, přidej vodu pokání, posol solí bratrské lásky, přidej špetku milodaru, promíchej to
práškem smíření a odevzdání se, pak od toho všeho vezmi tři lžičky v den bázně Boží, oblékej
se do oděvu spravedlnosti, jinak se nachladíš a opět onemocníš hříchem.

Jak už víme, může na nás působit karma, kterou jsme si vytvořili v minulých životech, a
karma předků. Proces „rozbalování“ karmy prochází několika fázemi: karma dřímající,
oslabená, přerušená a zcela rozvinutá. Karmu zcela rozvinutou můžeme změnit na přerušenou
a oslabenou a karmu dřímající můžeme včas zničit. Jak to ale máme udělat?


V tom nám může pomoci výše uvedený recept na zbavení se hříchu. Předem ale je vhodné
poznamenat, že energetika provinění, k němuž došlo v minulosti, strádání, která jsme
způsobili jiným lidem, se musí plně vybít. Pak se teprve osvobodíte od hříchu, který jste
spáchali vy nebo vaši předkové. „Setřít“ nebo „uhasit“ energii hříchu je možné postupně,
nebo také rychle. Postupné stírání není tak obtížné jako rychlé, a praktikují to prakticky
všichni, kteří si to uvědomují. Jen lidé velice rozhodní se odváží hasit hříchy rychle.

Je vhodné zdůraznit, že existuje fenomén odstranění následků působení karmy,
jestliže se nám povede vzpomenout si, pochopit a uvědomit si příčinu. Případy Sabriny a
Anděly, popsané v předchozích kapitolách, to dokazují.

Teď, když jsme stanovili příčinu, musíme na sobě pracovat, abychom ji odstranili. A tady
se ukazuje, že duch přichází na Zemi, aby odpracoval všechno negativní, co se mu
nahromadilo v předchozích životech. A co je to, to negativní, které musí být odžito, abychom
se dostali do Království nebeského? Nazveme to negativními kvalitami duše. Z hlediska
přijaté morálky jsou dvojího druhu: negativní a pozitivní. Vyjmenujeme je.

Egoismus - ztotožnění se s tělem, rozumem, city a plody své práce.

Pýcha -přehnaná starost o svůj rozum a tělo, o plody své práce. Neustálé zdůrazňování
všech těchto věcí, což zároveň znamená i tlak na vlastní okolí. Neuznávání vyšších Sil nad
sebou.

Ješitnost -jedna z krajních podob pýchy. Člověk ze sebe dělá idol, modlu, utlačuje přitom
ostatní.

Hrdost - (pocit vlastního důstojenství) - nepřijímání tlaku, který na nás vykonávají ostatní.

Sebedůvěra (kladná) -umění zvládnout situaci založené na paměti, střízlivosti a pružnosti
myšlení.

Sebedůvěra (negativní) -přemrštěné hodnocení sebe sama, samostatné rozhodování tam,
kde na to není dostatek zkušeností, střízlivosti v hodnocení situace a pružnosti myšlení.

Bezradnost -neschopnost svými vlastními silami působit na události vzhledem
k nedostatku zkušenosti a nedůvěry ve vlastní schopnosti a z nedostatku střízlivého a
pružného myšlení.

Příkoří -vzniká z bezradnosti, nemožnosti ovlivňovat události, což nakonec vede
k uhasnutí lásky k sobě i ostatním.

Zloba -reakce ješitného člověka na překážky, které mu brání, aby uskutečnil své
egoistické cíle.

Nenávist - táž zloba, ale prožívaná dlouhodobě. Tvoří základ pro mstu.

Pánovitost - nemístná sebejistota, potlačující mínění ostatních lidí.

Bezohlednost - zloba pánovitého člověka.

Chtíč - přitakání smyslovým orgánům.

Sadismus -rozkoš získávaná cizím strádáním. Pohlavní zvrácenost, při které pohlavní
uspokojení je spojováno s činěním utrpení někomu jinému.

Závist - přání získat něco, co mají jiní. Obvykle závidí lidé, kteří sami sebe přeceňují.

Bílá závist -závist lidí se sníženým sebehodnocením („taky bych to rád měl... ale nejsem
tak schopný“).

Černá závist – „ať je mi třeba špatně, ale tomu, koho nemám rád, ať je hůř!“


Žárlivost - strach ztratit něco, čeho si nezasluhuji.

Lakota -nejistota v sobě samém vzhledem k vlastní bezradnosti, která vytváří nutnost
šetřit; omezené vyjadřování svých pocitů.

Nenasytnost -Svérázný projev egoismu, spočívající ve ztotožňování se s věcmi. Projevuje
se v různých podobách sběratelství, hromadění věcí, různými koníčky apod. -jsou to jen
různé projevy téhož.

Tvrdost - Absence soucitu.

Duševní otevřenost -Zvýšená míra soucitu. V negativním smyslu tím rozumíme, že
nemáme rádi sebe samé a nemáme rádi, jestliže nás jiní lidé hodnotí. Takový člověk je
potenciální oběť upírů.

Lítost - egoismus a bezradnost spolu s negativní duševní otevřeností.

Pocit dluhu -zmenšování osobní svobody ve prospěch jiných lidí, tradice, etikety,
morálních norem atd. Informace, která je ve vědomí, zastírá člověku pravdu, činí ho otrokem
sebe sama.

Vina -nízké hodnocení sebe sama spojené s pocitem dluhu. Pocit viny způsobuje často
podhodnocování sebe sama a nelásku k sobě.

Sebeobětování -předem nabízí odplatu láskou, v kladném případě -„dělám to tak proto,
protože jinak to dělat nejsem schopen.“

Lenost -lidská „nemoc“ způsobená celkovým snížením energetiky člověka a neexistencí
cíle. Častou příčinou lenosti bývá i napadení přivtěleným duchem, přítomností silného
egoistického centra.

V každém případě se naše karma projevuje kvalitami duše, které přivádějí člověka do té či
oné situace. Jen když tuto situaci člověk prožije, je schopen udělat ten či onen závěr a dál
vhodně koordinovat svou činnost.

Abyste si např. odžili pýchu, musíte ji nejprve v sobě pocítit, v nějaké situaci ji projevit,
uvědomit si ji, a pak s ní pracovat tak, abyste si ji odžili. Z toho je vidět, že celá práce se
sebou samým probíhá v duchovní rovině třemi fázemi:

* V nějaké situaci se projeví kvalita duše.
* Uvědomění si této duševní kvality jako něčeho nepotřebného, jako něco, co způsobuje další
karmu.
* Práce se sebou, abychom si tuto kvalitu duše odžili.
Uvedeme tři příklady, které tyto tři fáze ilustrují.

1. Jak kvalita duše působí na vznik karmy.
Mnozí z vás se jistě pamatují na film „Cikáni jdou do nebe“, který vypráví o lásce cikána
Zabara a cikánky Rady a o tom, co se s nimi stalo. Konec jejich lásky všechny šokoval. Ale
začněme od začátku:

Zabar je největší zloděj koní v Karpatech, hrdý a sebejistý. Dokáže všechno -ukrást
nejlepší koně, utéct a ještě na tom dobře vydělat. Ženy ho milují. Sám sebe hodnotí velice
vysoko, žádné výtky vůči sobě nepřipouští, nedopustí, aby se ho kdokoliv dotkl byť i jen
pohledem.


Rada je největší krasavice v táboře, vyzná se dokonce i v magii. Sama sebe také hodnotí
velmi vysoko. Ve filmu je epizoda, v níž neuhnula z cesty ani kočáru s urozeným pánem a
místo toho kočímu, který ji chtěl uhodit bičem, vytrhla bič z ruky a koně přímo ve skoku
zastavila.

Zabar i Rada zničili lásku těch, kteří je měli rádi. Zabar u své milé a Rada u urozeného
pána. Jejich hrdost a touha po vlastní volnosti byly silnější než pocity ostatních a tak museli
trpět. Utrpení Zabara i urozeného pána, který se do ní zamiloval a křivda, která se jim stala,
vytvořily účelovou karmu.

Cesty karmy jsou neznámé. Ale rušivý vliv, který zde vznikl, se musel nějak projevit.
A tak osud svedl tyto dva svobodymilovné a hrdé lidi dohromady. Vznikla prudká láska, dva
vůdci měli vytvořit rodinu, ve které měl ale velet jen jeden. Rada hned prohlásila, že si ho
vezme za muže jen za podmínky, že o její ruku požádá na kolenou, před celým jejich táborem.
Vznikl spor. Podle cikánských zvyklostí ale jeden musí druhého zkrotit veřejně, všem před
očima. A tak přišel Zabar do tábora, aby požádal o ruku Rady. Všichni vyšli ven, aby
sledovali, kdo zkrotí koho. Jejich zvědavé pohledy hrdost a neústupnost milenců jen podnítily.

Zabar žádá otce Rady o její ruku, a ten mu odpovídá: „Vezmi si ji, jestli to dokážeš.“ Zabar
se k ní otáčí, ale ona mu hned odpovídá, že jen dlouho mluví, ale nedělá, co mu řekla. Vzniká
trapná situace. Všichni Zabara sledují zvědavými pohledy, jak tuto situaci vyřeší. Jak tak
zamyšleně stojí, Rada vzala bič a srazila ho na kolena. Cikáni, kteří byli na její straně, se
hlasitě zasmáli a ti, kteří přáli Zabarovi, vyjádřili svůj soucit. Jak tak leží na zemi a dívá se na
tváře okolostojících, vzplanul hněvem. Veřejné „usmiřování“ zřejmě jeho hrdosti
nevyhovovalo.

Pole příčin způsobilo, že se teď pozornost všech cikánů soustředila na Zabara a Radu.
Pozornost je energie, projevující se podle toho, jak ji informace směruje. V tomto případě
bylo aktivizováno ohnisko egoismu a ješitnosti. Výsledkem bylo, že oba teď byli ztělesněním
pýchy a neústupnosti. Láska se vypařila a zbyl tu jen hněv jako reakce na překážky, které
každému z nich bránily prosadit zájmy svého ega. A tak Zabar nepožádal, ale pln zlosti se ptá:
„Dáš mi tedy svou ruku nebo ne?“ Pýcha Rady nesnesla takový nátlak, a i když jí jinak nic
nebránilo, aby jednala jinak -mohla buď vyslovit souhlas, nebo jemně, beze zloby odmítnout.
Místo toho také tvrdě odpověděla: „Dám ti svou ruku, až tě uvidím na kolenou.“

To už ale byl konec. Energie zlosti si podřídila Zabarovo vědomí a projevila se
nepřátelským aktem proti zdroji zloby -proti Radě. Aniž si dobře uvědomil, co dělá, vytáhl
nůž a vrazil jí ho do srdce -pýcha udělala své, prostřednictvím urážky a hněvu byla zabita
láska.

Otec Rady si Zabara vážil a nechtěl ho zabít. Ale když před jeho očima zabil Radu, v jeho
vědomí se aktivovala informace „pocitu dluhu“ v tom smyslu, že musí jednat v souladu
s cikánskými zvyklostmi -zabít Zabara. Stal se nástrojem informace, uložené v jeho vědomí
vrazil nůž do Zabara.

Tak se kvality duše promítly do karmických činů. Nebuďte ješitní a nepotlačujte cítění
ostatních. Jinak přijde čas, kdy i vy dostanete krutou lekci, kdy se ostatní vysmějí vašim
citům.

Kvality duše, které se tak projevují jako rány osudu, člověka ničí. Člověk nemá dostatek
síly k tomu, aby jim odporoval, pokud nezná mechanismus jejich působení.


2. Jak se projevují a jak je možné si uvědomovat kvality duše.
Působení duševních kvalit jsem si již dostatečně uvědomoval a s těmi zřejmými jsem již
zápasil. Ale je mnoho skrytých kvalit, které se budou v různých životních situacích projevovat
tak dlouho, dokud si je neuvědomíte. Uvedu příklad, jak jsem si sám jednu takovou skrytou
kvalitu duše uvědomil.

Neustále za mnou chodí různí lidé se svými problémy. Abych se, když jsem neměl zrovna
náladu s lidmi hovořit, rychleji zbavil návštěvníků, používal jsem výmluvu, že jsem sice
knihy napsal, ale žádnou léčitelskou praxí se nezabývám a nikoho nepřijímám (což byla ve
své podstatě pravda). A jednou se stalo, že za mnou přišel muž a rovnou se mne ptá: „Ty jsi
Malachov?“ Potvrzuji mu to a on pokračuje: „Napsal jsi knihy?“ „Ano“ odpovídám. Na to on:
“Má tchyně je nemocná - podívej se na ni.“

Trpělivě, klidně odpovídám, že nikoho nepřijímám a ani to nemá moc smysl. (Neznám její
karmickou minulost, to se musí postupně různými otázkami zjistit, musel bych se orientovat
v její individuální konstituci a v mnoha jiných věcech, abych mohl trochu něco poradit. V tom
všem se musí orientovat sám pacient, nejen si číst mé knihy.) Odešel.

Po nějaké době se vrátil znovu, tentokrát v doprovodu starší ženy s dcerou, jeho ženou.
Podle napětí příčinného pole a jejich výrazu jsem hned pochopil, že teď půjde do tuhého. Lidé
se obvykle zajímají a ptají na to, co je právě trápí. Mne zas zajímá, jak to všechno začalo.

Ona starší paní mi začala klást otázky, týkající se jejího zdraví, říkala že dělá to a ono a
přitom je jí pořád hůř a hůř. Jak vyšlo najevo, intenzivně dělala všechno, zvlášť urinoterapii.
Zeptal jsem se jí, proč to všechno vlastně začala dělat? Odpověděla mi, že proto, aby ulehčila
svým nervům a lépe spala. A přitom z ní pořád něco teče a teče a už to trvá tři měsíce. Zřejmě
docházelo už k očistné a ozdravovací krizi. Ode mne chtěla slyšet, kdy tomu všemu bude
konec. A já jsem si přitom vědom toho, že konec závisí na tom, jaké množství nečistot se
v jejím organismu nahromadilo za dlouhá léta nedbalého života. A tak jí říkám: „Nevím“.

Jak se tak bavím s matkou, její dcera mne neustále provrtává nazlobeným pohledem a
najednou z ní vyjelo: „On neví! Když nevíš, tak proč jsi psal ty knihy? To mně budeš muset
ještě vrátit těch dvacet tisíc, které jsem za ty tvoje knihy vyhodila!“

Její poslední věta byla spouštěčem, který uvedl v chod jednu ukrytou kvalitu mé duše.
Najednou jsem cítil, že je mezi námi jakoby nějaká stěna a už jsem nepociťoval nejmenší
potřebu něco dál objasňovat. Rovnou jsem vyndal peněženku a se slovy: „Vaše zdraví je váš
problém. Odpovědnost za své zdraví si vezměte na sebe. Nemusíte tu odpovědnost přenášet
na jiné lidi. Co se mne týče, nechci nikomu nic vnucovat.“ jsem jí dal peníze.

Ach, jak velká byla dávka zloby, kterou mi poslali. I když jsem zůstal klidný, asi za třicet
až čtyřicet minut mě to najednou bodlo jak se patří. Testy ukázaly, že mám stržené pole a
narušené struktury. Ale hlavní bylo, že jsem si na základě toho všeho uvědomil, že je ve mně
ukrytá velká hrubost, která se aktivovala a vedla k nesprávnému jednání. Vždyť jsem jim
přece mohl všechno vysvětlit a poradit jim. Také jsem pochopil, že každý člověk je Boží tvor
a není možné jen tak se ho zbýt. Je nutné dát lidem vysvětlení, třeba jen stručné, ale dát ho.

3. Jakmile se tím či oním způsobem kvality duše objeví, je třeba s nimi pracovat a ty
negativní postupně likvidovat.
Podívejme se, jak zápasil s chtíčem svatý Martin. Stál na nárožích, kde k němu přicházely
povětrné ženy přestrojené za poutnice a stál tam tak dlouho, dokud v něm chtíč nepohasl.
Svatý Jan Trpitel, když běs smilstva rozdmýchával jeho chtíč, se zakopal do jámy v zemi, na


povrchu nechával jen hlavu a ramena. V tomto stavu jednou zůstal po celou dobu Velkého
půstu.

To jsou ovšem jen krajní příklady. Dobře pomáhá hlad a modlitba. V průběhu hladovění se
začínají projevovat všechny skryté kvality duše. Egoismus se bude projevovat hladem a
pocitem sebelítosti. Krátce řečeno, hlad ukáže, jací jste uvnitř.

Existují lidé, kteří se v tomto životě poskvrnili mnoha špatnými činy. Aniž by si byli
vědomi své rozumové činnosti, ztotožňují se s tím, co je právě napadá, řídí se tím a jednají
podle toho. Krutost, mstivost, lakota a fanatismus dělají z člověka „mluvící zvíře“. Karma
takového člověka se projeví velice rychle, vrhá ho do bažiny neúspěchu a smrti.

Co je nutné v takovém případě dělat? Upřímně se kát a smývat své hříchy vlastními slzami.
Uvedeme si příklad ze „Života svatých“ (kniha první, Svatý Dmitrij Rostovský).

Brzy se tam objevilo jiné zvíře, lítější předchozího, zvíře hovořící. Byl to loupežník
z Antiochie, vlastním jménem Jonafán. Zabil mnoho lidí -když je přepadl na cestách nebo
v jejich domovech, nečekaně přepadal lidi ve vesnicích a předměstích větších měst. Nikomu se
nepodařilo ho chytit, ačkoliv se o to mnozí snažili a strojili na něj různé pasti: Byl silný a
statečný a nikomu se nedařilo ho přemoci. Když už se celá Antiochie začala bouřit, poslali
proti němu vojsko, aby ho zajalo. Protože neměl, kde by se schoval, přišel do ohrady, kterousi udělal Svatý Šimon. Klesl u sloupu, který obejmul jako nevěstka nohy Kristovy a hlasitě
zaplakal.

I zeptal se ho svatý z výše sloupu, na kterém seděl: „Kdo jsi, odkud a proč jsi sem přišel?“
„Jsem lupič Inafant, který spáchal mnoho zla a sem jsem přišel, abych se ze svých hříchů
kál“.

Když to říkal, přiběhli vojáci z Antiochie a volali na svatého: „Vydej nám otče našeho
loupežníka. Už je připravená i zvěř, která ho roztrhá!“ Ale blahoslavený Šimon jim
odpověděl: „Děti moje. Já jsem ho sem nepřivedl, ale Bůh, který si přál, aby se kál ze svých
činů, ho ke mně poslal. Jestliže můžete vejít dovnitř, vezměte si ho, já ho k vám přece odvést
nemohu, protože se bojím Toho, kdo ho ke mně poslal“.

Když to vojáci slyšeli, dostali strach, protože nejen že nesměli do ohrady, ale také nesměli
říci ani slovo proti svatému -a tak se vrátili a v Antiochii o tom všem vyprávěli. Loupežník
byl celých sedm dní u sloupu, kde plakal pláčem velikým, obraceje neustále svou mysl k Bohu
a vypovídaje mu všechny své hříchy. Všichni, kteří tam byli, když viděli jeho pláč a pokání,
byli dojati. Poté, co uplynulo sedm dní, obrátil se loupežník na svatého s otázkou: „Otče!
Nerozkážeš mi, abych odešel?“ „Nebudou v budoucnu tvé skutky opět skutky zla?“ zeptal se
ho svatý otec.

„Ne otče, už přišel můj čas“. A jak tak s ním hovořil, odevzdal svého ducha Bohu. Kdyžchtěli učedníci svatého Šimona tělo lupiče u ohrady pohřbít, přišli z Antiochie vojenští
náčelníci a začali křičet: „Vydej nám otče našeho nepřítele, který uvrhl celé naše město do
zmatku.“

Ale blahoslavený jim odpověděl: „Ten, který ho ke mně přivedl, přišel s bezpočtem vojínů
nebeských a odvedl ho, pokáním očištěného, k sobě. Neobtěžujte mne“.

V souvislosti s tím, co bylo řečeno, se vynořuje otázka, jak léčit člověka? Karma se
projevuje kvalitami duše, vytvářejí se tak psychické stresy, „kazy“ v poli vědomí. Stresy a
„kazy“ způsobují přerušení toku energie a to zase vede k uhasínání fyziologických funkcí
organismu, uhasínání fyziologických funkcí vede k destruktivním jevům v organismu
k nemocem. Co je tedy třeba léčit -původní příčiny nebo následky? Musíme léčit duši.
A vyléčit ji můžeme jen usilovnou prací s jejími kvalitami. A udělat to musí člověk sám.


PŘEVEDENÍ BOLESTÍ NA JINÉ OBJEKTY, DOBROVOLNÉPŘEVZETÍ BOLESTÍ NA SEBE

V lidovém léčitelství existuje mnoho způsobů, jak převést nemoc z organismu na rostlinu,
vodu, věc, živočicha apod. Je známé, že stromy a rostliny do sebe dobře přijímají patogenní
energii i některé druhy parazitů pole. Dobře se dá převádět patologie na vajíčka vodních
živočichů i na domácí zvířectvo. Velice dobře patologii absorbuje voda v určitém stavu, právě
tak jako některé látky. Také člověk může na sebe vzít bolest někoho jiného a pak se jí zbavit.

Uvedeme si několik příkladů, převzatých z literatury, k nim si uděláme vlastní poznámky a
závěry.

Přenesení patologie na rostliny

Hodně pozornosti přenesení nemoci na předměty je věnováno v „Ruském lidovém
léčitelství“ léčitele Pavla Matvějeviče Kurenova, který své schopnosti zdědil.

Při revmatismu v nohách je nutné ušít pytle v podobě nohou a části trupu až do pasu.
Potom musíme natrhat březové listí a tím pytle naplnit. Večer před spaním si musí dát
nemocný své nohy do těchto pytlů tak, aby byla kolem jeho nohou dostatečně silná vrstva listí
ze všech stran. Nohy se budou velice silně potit, jako by byly v parní lázni. Někdy, pokud
listy budou už hodně mokré, je vhodné je o půlnoci vyměnit za čerstvé. Po několika
podobných kůrách dochází k vyléčení.

Komentář: Patogenní energetická příčina se vytahuje z nohou březovými listy spolu
s potem. Po skončení kůry se musí listí spálit nebo zakopat země, dál od obydlí.

V ústředních ruských guberniích léčily báby kořenářky hemoroidy listím osiky. Podle
pověstí je to strom, na kterém oběsili Jidáše. Proto je osika hořká. Kořenářky dávaly obklady
z osikového listí na hemoroidální uzliny, kde je nechaly dvě hodiny působit. Pak si pacient
dvě hodiny odpočinul a v závislosti na stáří hemoroidů, zdraví a stáří pacienta, dávaly další
obklad. Při tom pozorně sledovaly, jak léčení probíhá.

Když se pacient stává neklidný, listí se sundá a místo se pečlivě omývá. Pacient si může
odpočinout. Pak po jednom nebo dvou dnech bylo možné dát obklad znovu. Jak se rozměry
uzlin zmenšují, mohou být intervaly mezi obklady stále delší a delší a nakonec pak už stačí
jen omývání vodou.

Komentář: Osika je pokládána za rostlinu, která má velkou schopnost pohlcovat patogenní
energii. Hemoroidální uzliny jsou často tvořeny energií, zbržděnou v oblasti konečníku. Osika
ji pohlcuje, což se projevuje „neklidem“. Přeceňovat tento postup není vhodné, protože osika
poté, co absorbuje patogenní energii, pohlcuje i normální energii člověka. To může vést
k jeho celkovému oslabení.

Vzít zbytek obilného klasu poté, co bylo obilí pokoseno, vytrhnout ho s kořenem, ostrým
koncem slámky několikrát napíchat bradavice a pak hned slámku zakopat do vlhkého místa
v zemi, kořenem nahoru. Po několika dnech, když slámka shnije, bradavice beze stopy zmizí.

Když taková slámka není k dispozici, doporučují léčitelé následující postup: vzít středně
velkou bramboru a rozříznout ji na dvě poloviny. Jednu polovinu zahodíme (pověrčiví léčitelé
říkají, že ji musíme zahodit za sebe, přes svou hlavu), druhou polovinou pak potřít všechny
bradavice (stranou řezu) a tuto polovinu pak okamžitě zakopat do země někde na suchém
místě, aby tam vyschla a nezačala růst. Po několika dnech, když je již polovina brambory
vyschlá, bradavice zmizí.


Vazba patologie pole vědomí s projevy na povrchu kůže

Poznámka: S pomocí uříznutého klasu se autor této knihy třikrát zbavil bradavic a jednou
velkého mateřského znamínka. Protože se mu nechtělo chodit na pole, kde bylo pokosené
obilí nebo tráva, jednoduše nůžkami ustřihl travní klas, vytrhl ji i s kořenem, napíchal tím
bradavice a klas pak zaryl kořenem vzhůru v místě, kde bylo hodně vlhko. Za několik dní
bradavice zmizela.

Od svého narození měl autor velké mateřské znamínko na spodní části levého lokte. Když
chytal ryby a neměl co dělat, z dlouhé chvíle mateřské znamínko štípal nehty, až z něho tekla
někdy krev. Znamínko bylo vysoké asi dva milimetry a v průměru mělo asi šest milimetrů.
Jen tak z legrace ho autor zkusil léčit stejným způsobem jako bradavice a... znamínko za tři
dny zmizelo.

Trochu úvah: Bradavice mají kořeny, ale znamínka ne. Bradavice rostou, znamínka
nikoliv. Bradavice někdy (pravděpodobně změnou diety) mizí samy o sobě, mateřská
znamínka nikdy. Bradavice se často množí, znamínka se nemnoží nikdy.

Komentář: Bradavice, mateřská znamínka apod. mají své kořeny hluboko v organismu.
Takový kořen je tím či oním druhem patologie pole. Zastaralé bradavice mají často svůj kořen
ve střevech a rostou, jak se patologie zvyšuje. Mateřská znamínka jsou stopy poškození pole,
získaná v předchozích životech, někdy i v tomto životě. Různě „visící kůže“ na krku,
v podpaždí nebo na jiných místech jsou projevem polypů ve vnitřních orgánech. V takových
orgánech začalo zahnívání, které je pro polypy (zvláštní druh parazitů) vhodným prostředím.

Při bolesti hlavy vezměte čerstvou citrónovou kůru o průměru asi dvou centimetrů,
očistěte ji od bílé hmoty a pak přiložte vlhkou stranou na spánek. Tam ji chvíli držte. Pod
citrónovou kůrou se vytvoří černá skvrna, která začne trochu pálit a svědět. Bolest hlavy za
chvíli zmizí. Jedno přísloví praví: „Vyrážet klín klínem“. Právě popsaný prostředek je založen
na vytloukání klínu klínem. Jedna bolest vytěsňuje jinou. Je to prostředek velice stalý.

Komentář: V tomto případě kůra citronu „vytahuje“ patologickou energii z oblasti hlavy
ven. Jak se koncentruje kolem kůry, vyvolává zčervenání kůže. Jakmile se to stane, musíme
kůru sundat. V případě potřeby je možné celý postup opakovat s novou citrónovou kůrou.

Při hemoroidech: Ze syrové brambory vykrojte svíčku, tlustou asi jako palec a dlouhou
asi šest centimetrů. Tuto svíčku každý den před spaním zastrčte celou do konečníku. Při
napětí obvykle vyjde ven. Mnozí (kteří mají s hemoroidy trápení) nosí sebou takovou svíčku i
během dne a novou zasunují okamžitě poté, co předchozí vyjde ven.


Komentář: Syrový brambor je jedním z nejlepších materiálů, který je schopen do sebe
přijmout energii, způsobující bolest. Bramborová svíčka, která vyjde ven, je tmavá. To je
dáno částečně její oxidací a částečně přijetím patogenní energie.

Přenesení patologie na živočichy

Při malárii: Z většího syrového vejce vylijte jeho obsah malým otvorem, od skořápky
opatrně oddělte blánu, abyste získali neporušený míšek. Tento míšek si pak navlékněte na
malíček levé ruky, trochu ho převažte, aby nespadl než uschne. V okamžiku, kdy by se měla
objevit horečka nebo zimnice, se objeví silná bolest v obvázaném malíčku. Ta trvá obvykle
tak dlouho, jak dlouho by trval záchvat malárie. Když ustane, ponořte malíček do nádoby
s vodou a blánu sejměte. Jeden léčitel, kterého autor dobře zná a který je nyní v emigraci,
napsal: „Vyzkoušel jsem to na desítkách pacientů i na sobě. Výsledky jsou překvapující, jen
bolest v malíčku bývá tak intenzivní, že lidé se slabšími nervy to nejsou schopni někdy vydržet.
Po jedné takové kůře obvykle malárie mizí.“

Komentář: Blána z vejce je přirozený útvar, který v sobě koncentruje a udržuje patogenní
energii. Ve vajíčku udržoval pole vědomí života kuřecího zárodku. Navlečený na prst sbírá
patogenní energii malárie. Jestliže se energie, která byla rozseta po celém těle, koncentruje
v jednom prstu, vyvolává to pochopitelně velkou bolest. Tu je nutné v každém případě
vydržet, jinak nemoc nezmizí.

Při neuralgickém záchvatu je vhodné rychle uvařit vejce natvrdo, rozříznout ho na
poloviny a obě poloviny přiložit na místo, kde je bolest nejsilnější. Když vejce vystydne,
zmizí i bolest a pacient bude na delší dobu neuralgických bolestí zbaven. Je to vyzkoušené.

Komentář: Patogenní energie, která způsobuje bolest, se absorbuje do vajíčka. Toto vajíčko
pak je třeba zakopat na nepřístupném místě. Neuralgie vzniká často tím, že do člověka vnikne
bioklimatická patogenní energie chladu. Intenzivní teplo a vaječný bílek energii vytěsní a
absorbuje ji.

Gangréna: Vezměte kus čerstvých hovězích nebo beraních jater z právě poraženého
zvířete a aniž byste je omývali, dejte je na místo, kde je nějaká gangréna. Tam musí být
hodinu dvě, lépe řečeno tak dlouho, dokud se pod játry neobjeví puchýřky nebo vřídky. Ty
pak je třeba všechny sterilizovanou jehlou propíchat a znovu pokrýt krvavým kusem jater. To
se musí opakovat tak dlouho, dokud se nějaké puchýřky budou objevovat. Velký lékař tvrdí,
že svýma vlastníma očima viděl nespočet případů, kdy by každý lékař předpokládal, že jedině
amputace ruky nebo nohy je jediným řešením stávající situace, a kdy přikládání kousku jater
zachraňovalo ruce a nohy a za dvě tři hodiny se pacient už cítil výborně. Tíž lékaři, kteří ještě
včera doporučovali amputaci, dnes, ke svému největšímu překvapení uznávají, že pacient je
zcela zdráv a jakákoliv operace je pro něho zbytečná. Chodí, vrtí hlavami a rozhazují ruce a
stále si kladou otázku: „Jak je to možné?“

Je tu jedno důležité pravidlo: nakažené škrábnutí nebo rána musí být, než se na ni kousek
jater přiloží a přiváže, otevřená.

Komentář: Gangréna je specifický druh patogenní energie, která vzniká při destrukci tkání
lidského organismu. Aby mohla vzniknout, musí lidský organismus už mít tendenci
k zahnívání. Játra čerstvě zabitého zvířete si ještě uchovávají vlastní pole, které postupně
mizí. Aby se udrželo ve stabilním stavu, aktivně do sebe nasává nejrůznější energie. Energie
gangrény bude při přiložení jater přecházet do nich. Výskyt puchýřků tento průchod
potvrzuje. Po skončení procedury se musí použitá játra spálit nebo zakopat do země,
v žádném případě se nesmí použít na přípravu stravy, a to ani pro zvířata.


Léčba angíny. Blízko k ústům nemocného se dá velká žába a nemocný musí dýchat přímo
na ni. Následkem toho se tepová frekvence žáby začne zvyšovat. Nemocný pak skoro
okamžitě pocítí úlevu. K této léčbě se přistupuje často tehdy, jestliže nemocný není schopen
nejen jíst a pít, ale i hovořit. Po osmi až deseti minutách pak nemoc zcela mizí a, jak tvrdí
léčitelé, přechází na žábu. Ale není to tak přesně.

Po sedmi až deseti minutách žábu pustí (všimněte si, že se zvýšenou tepovou frekvencí).
Žába udělá dva - tři malé neduživé skoky a pak... zemře. Nemocný se zcela uzdraví (všimněte
si, v jak krátké době). Lidoví léčitelé v Persii, v Teheránu a jiných městech a provinciích
Persie (Iránu) léčí angínu prakticky vždy tímto způsobem. Mnohé přátele autora této knihy
zajímá, proč má žába takové léčebné vlastnosti. Ale autor může dát odpověď jen v tom
smyslu, že žáby, které se v okolí Teheránu vyskytují, takové léčebné vlastnosti mají. Je nutné
zdůraznit, že žába musí být bezpodmínečně velká.

Komentář: Použití takových živočichů není vůbec nic výjimečného. Např. v Turecku
používají k léčení užovky. Léčba spočívá v tom, že nemocný si vybere užovku, která mu
padne do oka, a přiloží si ji na poraněné místo na těle. Had absorbuje energii bolesti. Aby
bolest zmizela, musí užovka být na bolestivém místě alespoň pět minut. Turečtí křesťané
předpokládají, že užovka vylučuje specifickou magickou substanci.

Mnozí používají pro léčení kočky, které jsou schopné patologickou energii pohlcovat.
Kočky se přitom umisťují k místu, kde se bolest vyskytuje.

Přenos patologie na vodu a různé látky.

U zastaralých hemoroidů (bývaly případy i hemoroidů šestnáct let starých) tzv. vnitřních,
se kdysi na Kavkaze používaly ledové svíčky. Ty se dělaly tak, že se udělala válcová forma
z papíru, naplnila se vodou a ta se nechala zmrznout. Takto vzniklé „svíčky“ se pak zaváděly
do konečníku. Aplikovaly se napřed svíčky malého průměru, aby jejich zavádění bylo
bezbolestné, a pak, jak se pacient lepšil, se jejich průměr postupně zvětšoval.

Před zaváděním do konečníku se musí konec „svíčky“ ponořit do teplé vody, aby se její
případné ostré hrany otupily a nedošlo k poranění, nebo je možné vyrábět je přímo se
zakulaceným koncem. Je samozřejmé, že před zavedením „svíčky“ se ochranný papírový
obal, který sloužil k její výrobě, sejme.

V prvních dnech, tj. asi po dobu třech až pěti dnů, je vhodné držet „svíčku“ na místě asi jen
půl minuty, ne déle. Pak po každých třech až pěti dnech se přidá půl minuty navíc, v závislosti
na tom, jak se pacient cítí.

Komentář: Nejčistší je voda z ledu, protože neobsahuje žádné záznamy. Patologická
energie se na ni váže a určitým způsobem ji strukturuje. Díky tomu se organismus patologie
zbavuje.

Bolesti ucha: Jestliže bolest ucha nebo jeho perforace není výsledkem nachlazení, je
vhodné použít okamžitě následující výborný prostředek. Vezmeme lněnou tkaninu a buď ji
napustíme roztaveným měkkým voskem, nebo ji takovým voskem natřeme. Potom ji svinemedo trychtýře a tenký konec zastrčíme do ucha nemocného. Široký konec pak zapálíme. Když
hadr dohoří už skoro k uchu, lehkým pohybem ruky vyndáme zbytek trychtýřku z ucha.
Proslavení znalci lidového léčitelství, doktor Benediktov a kníže Eigalyčev, jakož i mnozí
další léčitelé tvrdí, že při tom všechny nečistoty budou z ucha vytaženy. Bolest pak pomalu,
ale jistě zmizí.

Komentář: Vosk je druhý nejsilnější prostředek, který je schopen pohlcovat a udržovat
v sobě patogenní energii pole vědomí. Při tavení získává vosk schopnost přijímat a vázat


patogenní energii pole. Jak vosk stydne, patogenní pole v něm jakoby „zamrzne“ a je tam
vázáno. Vosk se pak odstraní a s ním i patogenní příčina. Výsledkem je vymizení nemoci.

Zástava krve: Dále popsaný prostředek je sympatický a je všeobecně známo, že tyto
prostředky nejsou někdy brány vážně. Ale jak praví přísloví, kdo se směje naposled, ten se
směje nejlépe -a to bude ten, kdo na sobě vyzkouší tento prostředek sám. Postup je tento:
Vezmete malý železný klíček, který zavěsíte na vlněné vlákno tak, aby ležel na zádech mezi
lopatkami. Je to nejlepší léčitelský prostředek pro zástavu krve. Autor této knihy měl přítele,
kterému, když mu bylo osmnáct let, tekla krev z nosu proudem patnáct až dvacetkrát za den.
Žádné tehdejší lékařské prostředky oficiální medicíny (je to už více než před půl stoletím)
nepomáhaly. Jeho otec se poradil se zápisníkem svého otce, který byl důstojníkem a také
léčitelem. V jeho zápisníku našel právě popsaný postup a s úspěchem ho použil.

Komentář: Součástí krve je železo. Umístění železného klíčku do středu srdeční čakry
vyvolává odpovídající rezonanci, která se projeví u fibrinu, který je odpovědný za zastavení
krve. Není vyloučeno, že se železný klíček stává středem krystalizace v poli vědomí člověka a
nastartovává proces spojování a zahušťování energie, což se projeví aktivizací fibrinu.

Další význam klíčku spočívá v tom, že zamyká. Při používání klíče na něj podvědomě
přenášíme informačně-energetické charakteristiky zamykání, které pak dodatečně aktivizují tu
funkci pole, která udržování a uzavírání reprezentuje.

Lišeje je možné léčit třemi způsoby: 1. Menstruační krví žen, 2. Koňským mýdlem (bílá
pěna, která na koni vzniká poté, co dlouho a vytrvale běžel), 3. Potem okenních skel -při
změně počasí skla v oknech vlhnou. Ve všech třech případech se prostředkem lišej potírá.
Obvaz při tom není nutný. Jakmile potřené místo vyschne, je vhodné namazat ho znovu.
Těmito prostředky se lišeje rychle vyléčí.

Komentář: Všechny výše uvedené kapaliny jsou silnými prostředky, které k sobě přitahují
a udržují v sobě patologickou energii lišeje.

Můžeme si všimnout i toho, že lidový důvtip nalezl pro každý typ patologické energie
vlastní adsorbent, který ji nejlépe váže a udržuje. Z toho pak také vyplývá, že co se hodí pro
lišej, není vhodné pro hemoroidy.

Dobrovolné převzetí nemoci na sebe a její následná likvidace

Mnoho lidí si povšimlo následujícího jevu: nosíš v sobě něco, co tě trápí, a pak se někomu
vypovídáš a udělá se ti mnohem lépe. Lidský soucit, spoluprožívání, umožňuje lidem dělit se

o svá trápení a očišťovat se. Existují lidé, kteří vnímají duševní hnutí druhých a jejich bolest
natolik, že díky spoluprožívání přebírají bolest na sebe, trpí jí, ale nakonec ji přemohou. Pro
ně samé to ale nemusí být bez následků, může dojít i k tomu, že mohou rychle narušit svůjvlastní organismus. Potvrzuje to článek V. Šikina: „Dovženkova sezení ve Fedosii“.
Tak milí přátelé, dnes začneme nový život. Budete absolvovat kurs léčení podle metody
zasloužilého lékaře republiky Alexandra Romanoviče Dovženka.

Kradmo se dívám na navzájem si podobné, alkoholem poznamenané obličeje. Do sálu
vchází Dovženko. Přítmí, klenutý strop, zdi obložené červeným dřevem, to všechno podněcuje
představu, že jste účastni rituálního chrámového obřadu. Jen bílé pláště stážistů a
různorodost v oblečení jednotlivých pacientů nás vrací zpět do přítomnosti skupinové
psychoterapie.

Sedmadvacet pacientů ztichle sedí a s napětím hledí na lékaře. Ten mluví a mluví. Do
vědomí se jeden za druhým promítají obrazy ze života alkoholika. S podivnými pocity
prožívám všechno, o čem Dovženko hovoří, jako... účastník. I když - vlastně proč?


„Dávám vám všechny síly a zdraví, abych vás zachránil. Navracím vám vůli, abyste
upevnili důstojenství života.“

Dovženko je soudce, otec i Bůh. Zachraňuje před nevyhnutelnou záhubou. Kajeme se, my
nepozorné děti, jsme hříšní i my rodiče, kteří jsme dali život nešťastnému potomstvu,
nehodného zdravého života. Valí se na nás teplá vlna, vyvolávající slzavý pocit vytržení,
netrpělivé očekávání konce sezení je najednou vystřídáno pocitem lehkosti. „Jsem
osvobozen!“ -tento pocit osvobození vzniká po skončení sezení. Mizí i „podvojnost“ vědomí,
které najednou začíná žít „se všemi a pro všechny“.

Tři až pět minut odpočinku. Pak každý z nás zůstává s lékařem sám. Dovženko čte v mých
očích přání prozkoumat všechna jeho kouzla až do konce a přikyvuje: „Dobře, dobře můj
milý!“

Křeslo, podobné křeslu v ordinaci zubního lékaře, podvědomě vyvolává pocit bolesti.
Velké teplé ruce se dotýkají mé hlavy a slyším dutý, odpor nepřipouštějící hlas a hned nato
vnímám bolestivý tlak a zlomek vteřiny poté pocit, jakoby se křídlo neznámého ptáka dotklo
temena mé hlavy.

„Otevřete ústa -víc!“ -polykám lepivou, pěnící se kapalinu. Je to speciální roztok,
vyvolávající stav šoku. Lékař se na mne přátelsky dívá:

„V pořádku můj milý. Do sta let vydržíš!“

Rodinné zkazky hovoří o tom, že ještě jako docela malý, projevoval Saša fenomenální
schopnosti. Jeho otec, lodní mechanik, bral občas svého syna sebou na loď. Jednou tak
přichází na palubu a co nevidí -klouček rozkázal strážnému aby spal a ten -spí. Alexandr
Romanovič si vzpomíná, jak ho v dětství zaujal v nemocnici, kam kdysi dávno zašel se svým
otcem, zápach éteru, a jak si tenkrát přál dýchat stejný vzduch jako strýcové a tety v bílých
pláštích. Třeba nějaký psychoanalytik vliv éteru na Dovženkův osud vysvětlí. A jak vysvětlit
tíhnutí mladého lékaře -dermatologa, absolventa Krymského lékařského ústavu, k fytoterapii,
homeopatii a psychiatrii. V jeho vlastnostech je vhodné povšimnout si jednoho rysu
hazardér. V hazardu svého času přestupoval rozumnou mez. V době studií byl schopen
v sázce vypít víc, než kdokoliv jiný. Ale když se pak věnoval léčení alkoholismu, tak se, ještě
před nastoupením vojenské služby, „zařekl“ a od té doby nevypil ani kapku lihoviny. Na
konci padesátých let se seznámil s východní medicínou. Teď bych se chtěl trochu omluvit
hazard jen v zárodku byl v tom, co nutí člověka, aby zapomněl na všechny a na všechno.
Správnější by snad bylo dát některé skutečnosti z Dovženkova života do rubriky „možnosti
člověka“. Jako příklad můžeme uvést: optimální počet nemocných na skupinové terapii je,
podle jeho vlastních slov, dvacet až dvacet pět lidí. On sám ale vedl skupiny o šedesáti až
sedmdesáti pěti lidech.

Také dnes jsem se nedočkal, abych si s Dovženkem pohovořil.

Pootevřenými dveřmi vidím, jak usilovně kývá na spolupracovnici. Ta se k němu naklání
se slovy: „Alexandře Romanoviči - vezměte ještě jednoho - strýček je na tom moc špatně“.

Dovženko jen pokyvuje hlavou: „Všechno bude v pořádku“.

Ale komu bude dobře? Do kdy?

Dovženko nikoho neodmítne a všichni toho využívají.

Jeho žena Ludmila Nikolajevna je rozčilená. Hlas ve sluchátku zmlkl. Jeho zdraví nikoho
nezajímá a přitom mu hrozí infarkt.

Sám se začínám stydět, že jsem prosil Dovženka, jen pro svůj osobní zájem, aby se mnou
provedl „kódování“. Vydal na mne svou energii a je to teď moje vina, že je v takovém stavu...


Ludmila Nikolajevna říká, že někdy po skončení terapie padá do mdlob, že trpí
nespavostí... Jsou schopni vydržet jeho žáci takové zatížení? Problém je v tom, že
Dovženkova léčebná metoda vyžaduje, aby se lékař věci plně odevzdal. Jestliže se bude šetřit,
pracovat jen polovičatě, žádného výsledku nedosáhne.

Komentář: Dovženkova metoda obsahuje, jako svou nezbytnou složku, občasné vypnutí
vědomí. Právě v této době dochází k zápisu informace -ke „kódování“, které se pak patřičně
projevuje.

Mrákoty, nespavost -to všechno je výsledek spoluprožívání, přebírání karmických
problémů pacienta na sebe samého. To mohl dělat skutečně jen velice schopný člověk, který
měl velké rezervy i ve svém vlastním poli. Ale ani to, bohužel, nestačilo.

ZPŮSOBY ČIŠTĚNÍ FYZICKÉHO TĚLA

Praxe přinesla poznání, že příčiny neúspěchu čištění fyzického těla pomocí klystýrů, pití
oleje a citrónových šťáv a řady dalších postupů jsou v tom, že deformace v poli vědomí velice
silně takovému čištění brání a celý proces čištění zkreslují.

Z tohoto důvodu je důležité předtím, než začnete čistit fyzické tělo, provést očistu pole
vědomí. Pamatujte si: neúspěšné očisty tlustého střeva, jater, ledvin atd. jsou projevem
silné patologické deformace v informačně-energetickém poli. Odložte veškerou očistu
fyzického těla a začněte s pomocí dýchání čistit pole vědomí a pak se teprve vraťte
k očistě fyzického těla.

Čištění tlustého střeva

Nejjednodušší, snadno dostupný a efektivní způsob čištění tlustého střeva je s pomocí
klystýrů. Tomu se lidé naučili od ptáků. Dodnes se traduje pověst, jak mořský pták snědl rybu
a jeho žaludek byl tak naplněný, že nemohl vzlétnout. Nabral si tedy do zobáku mořskou
vodu, zadním otvorem si ji zavedl do střev, takže všechno co snědl, vyšlo ven. Pták pocítil
úlevu a vzlétl. Od té doby začali tohoto způsobu používat i lidé.


Nalevo je zdravé tlusté střevo, napravo jsou znázorněny usazeniny, které v tlustém střevě vznikají. 1 - hlísti,
2 -nemoci štítné žlázy, 3 - nemoci jater, 4 - onemocnění srdce a plic, 5 - nemoci žaludku, 6 - nemoci ledvin,
7 -nemoci močového měchýře, 8 - onemocnění prostaty.

Praobrazem dnešní Esmarchovy nádoby byla tykev s dlouhým stéblem. Tykev byla
očištěna tak, aby voda z její dutiny mohla volně téci stéblem. V „Evangeliu světa Ježíše
Krista“ je toto doporučení pro použití klystýru:

„Vezměte tykev, opatřenou klesajícím stéblem, jehož délka odpovídá výšce člověka. Z tykve
odstraňte vnitřní dužinu a naplňte ji říční vodou, prohřátou sluncem. Tykev pověste na větev
stromu a vydržte pod ní na kolenou tak, aby se voda dostala ke všem vašim střevům. Pak vodu
ze svého těla vypusťte, aby s ní odešlo i všechno nečisté a zlé.“


V souladu se starými lékařskými zdroji -Ajurvédou a Čžud-ši, pomáhají klystýry zbavit se
osmdesáti procent nemocí. Berte tedy tento očistný postup se vší vážností. Sám jsem
vyzkoušel velké množství nejrůznějších variant klystýrů (co se týče jejich složení, dávkování,
častosti opakování atd.) a výsledkem této zkušenosti je vlastní přístup, který, jak potvrdila
praxe, je nejefektivnější ze všech, které jsou mi známy.

Abychom plně pochopili všechny podrobnosti, rozebereme problematiku klystýrů ze všech
stran. Základem všeho je voda, která mechanicky promývá tlusté střevo, ale k odstranění
nánosů, přilepených na vnitřní stěny střeva to nestačí. K vodě se obvykle přidává citrónová
šťáva (nebo roztok kyseliny citrónové), jablečný ocet, roztok manganistanu nebo jiná
antiseptika a rostliny (heřmánek, vlaštovičník, atd.). Tyto látky částečně normalizují kyselé
prostředí tlustého střeva a ovlivňují přitom jeho potřebnou i nepotřebnou mikroflóru, částečně
je možné přitom pozorovat nežádoucí vliv na jeho sliznici. Například vlaštovičník ji dost silně
vysušuje. Co si tedy počít? Závěr se přímo nabízí: za prvé je nutné hledat takovou látku, která
by napomáhala uvolňování přilepených usazenin, za druhé, přísady musí normalizovat pH
vnitřního prostředí a selektivně potlačovat patogenní mikroflóru bez negativního působení na
mikroflóru potřebnou a za třetí, přísady nesmí sliznici tlustého střeva dráždit.

Taková ideální látka v přírodě existuje, a co víc, vyrábí si ji sám organismus. Je to vlastní
moč, která vyhovuje ze všech hledisek.

1. Moč nejen že tlusté střevo promývá, ale díky koncentraci solí, která je větší než v krevní
plazmě (až stopadesátkrát) a díky osmóze, odsává vodu ze stěn tlustého střeva: A nejen
z nich, ale i z jejich nejbližšího okolí. To způsobuje nejen odlupování, ale i odtrhávání
usazenin, kalových kamenů a odsávání slizu z břišní dutiny. Schválně jsem použil jako
příkladu ptáka, využívajícího mořskou vodu, která je také nasycena solemi, vyvolávajícími
průjem, ale v porovnání s močí je mnohem slabší.
2. Moč má pH kyselého prostředí, a přitom v koncentraci, která je pro organismus
nejvhodnější. Není tu tedy nebezpečí z předávkování -vždyť někdo jí potřebuje více, jiný
méně. A protože je moč produktem vlastního organismu, selektivně ničí všechno patogenní,
aniž by škodila tomu, co je užitečné. Díky tomu se plnohodnotně a bez jakéhokoliv nebezpečí
obnovuje potřebné prostředí a mikroflóra tlustého střeva. Všechny lékařské vynálezy,
vztahující se k obnově přirozeného prostředí tlustého střeva, nejsou proti moči nic! Někoho
může napadnout otázka, jestli je vůbec možné moč do tlustého střeva přivádět. Vězte tedy, že
existuje i operační zákrok, jehož smyslem je zavedení močovodu do konečníku. A u mnoha
živočichů, jako např. u ještěrek, želv a ptáků, je odvádění moči i kalů společné. Takže
nemějte z toho obavy, tím spíš, že není třeba, abyste to dělali pořád.
3. Moč, tím spíše pak moč vlastní, nemůže v organismu nic dráždit. Naopak, podráždění
uklidňuje a léčí. Voda v moči je strukturovaná organismem, obsahuje vlastní antiseptika,
hormony, vitamíny, minerály a bílkoviny, což jsou nejlepší prostředky pro obnovu jakékoliv
sliznice v organismu.
Moč pro klystýry je možné použít jak vlastní, tak i od jiných zdravých lidí, zvláště od dětí
stejného pohlaví, ale vždy bezpodmínečně jen teplou. Její teplota má o tři až pět stupňů
přesahovat teplotu těla. Moč, kterou uchováváme déle než dvacet čtyři hodiny, pokládáme za
starou a takovou musíme před upotřebením převařit, ochladit na 40°C, a pak teprve použít.

V přírodě existuje zákon stability a fázových přechodů. Voda například přechází ze
stabilního tuhého skupenství působením vysoké teploty fázovým přechodem, tj. prochází
rychlou změnou, při které se mění na vodu, která je dalším stabilním stavem, potom na páru a
pak případně na plazmu. Moč je strukturovaná kapalina, která má uvnitř našeho organismu


díky tělesné teplotě svůj stabilní stav. Jakmile organismus opouští, ochlazuje se a přirozeně
svou původní strukturu ztrácí. Jestliže tuto moč do organismu znovu přivádíme, odnímá tělu
jeho teplo a díky tomu svou původní strukturu obnovuje. Pro organismus to znamená ztrátu
tepla a energie. To znamená, že jestliže takovou moč použijeme na klystýr, odnímá stěnám
tlustého střeva teplo. To způsobuje pokles peristaltiky a uhasínání regeneračních procesů
v jeho stěnách. Abyste se tomu vyhnuli, dělejte všechny klystýry teplé, asi tak o dva až pět
stupňů teplejší než je teplota těla. Pak je možné pozorovat opačný jev, ohřátá moč (nebo jiná
kapalina) tlusté střevo naopak stimuluje.

Ale podařilo se mi dosáhnout ještě vyššího účinku klystýru. K tomu je potřeba sebrat moč
od více lidí -její stáří v tomto případě nerozhoduje. Tito lidé musí být zdraví. Když
nashromáždíte dva litry moči, nalijte ji do smaltované nádoby a bez pokličky ji vařte tak
dlouho, až se její objem zmenší na čtvrtinu původního. Takovou moč nazýváme odpařenou na
čtvrtinu původního objemu moče. Ochlaďte ji a pak ji použijte na klystýr. Dokonce i když jste
předtím prodělali několik sad klystýrů podle Wokera, nebo podobné postupy, pocítíte už po
jednom takovém klystýru sílu jeho působení. Proč tak silně působí?

Za prvé je to tím, že už samotná voda je zcela jiná, získává superstrukturu. Zůstávají jen
nejstálejší teplu odolné tekuté krystaly, které, jak ukazují výzkumy, činí materiály i náš
organismus velice odolným vůči nejrůznějšímu nepříznivému působení.

Za druhé -koncentrace solí v takto odpařené moči je šestsetkrát (!) vyšší. Z toho si můžete
odvodit, jak velkou odsávací schopnost má. Díky této velké koncentraci solí nejen „odsává“
vodu z břišní dutiny, ale díky své hořkosti odstraňuje polypy a sliz, přirostlý na stěnách
tlustého střeva. Stěna tlustého střeva je přitom velice silně stimulována a peristaltika se
obnovuje zcela automaticky. I nejúpornější mnohaleté zácpy po takových klystýrech během
jednoho až dvou měsíců mizí. Po jednom nebo dvou takových klystýrech zcela samovolně
odcházejí hlísti a jiní živočichové jim podobní, přičemž mikroflóra, kterou potřebujeme,
zůstává netknutá.

Za třetí, vzhledem k tepelnému zpracování, likvidují se v takové moči všechny organické
složky, a vytvářejí se nové, vysoce aktivní látky, které mají okamžitý a silný vliv na celý
organismus, dochází ke komprimaci zářivé energie, tvořící základ života. Celkové působení je
mnohem silnější, než vliv hormonů, vitamínů apod.

Díky těmto klystýrům se tedy ještě rychleji normalizuje hodnota pH a mikroflóra,
obnovuje se nejen sliznice, ale i peristaltika, dochází k vyléčení hemoroidů, polypů, kolitid,
proktid, helmintóz a jiných parazitů. Ale ani to není ještě všechno. Díky velkým „sacím“
schopnostem přichází do tlustého střeva voda z celé břišní dutiny a bere sebou i sliz. Díky
tomu se zbavujete i patologického slizu (jinak je možné se ho zbavit jen dlouhodobým
hladověním), který se usadil v ledvinách, slinivce břišní, ve stěnách močového měchýře,
pohlavních orgánech atd. a dusí jejich životaschopnost. Jak se zbavují slizu, začínají se
všechny tyto orgány obnovovat. Zpevňují se svaly ve slabinách, které při velkém množství
slizu praskají (to pokládám za jednu z hlavních příčin kýly). Dochází k odlehčení všech
vyměšovacích soustav, zvláště nosohltanu. Tyto klystýry vyzkoušelo již velké množství lidí a
všichni se o jejich velké účinnosti přesvědčili.

Upozornění: Při silném poškození sliznice tlustého střeva, např. při jizvové kolitidě, bude
odpařená moč zpočátku vyvolávat pocit bolesti jako při popálení. Buď to vydržte, nebo si
v takovém případě udělejte napřed klystýr s neodpařenou močí. Bolest svědčí o tom, že se
všechno nepotřebné spaluje a poškozené místo se léčí. Brzy se pak objeví nová, zdravá tkáň a
pak už nic nepříjemného cítit nebudete. Zde je vhodné zdůraznit, že není nutné začínat hned
s odpařenou močí. Obvykle bývá lepší začít s neodpařenou, pak ji odpařit na polovinu a pak
teprve, až si zvyknete, použít odpařenou na čtvrtinu původního objemu. Větší odpařování je


zbytečné, protože se struktura moči z nejúčinnějších šestibokých hranolů mění na obyčejné
mýdlo a žádoucí efekt mizí. Pro těhotné ženy je čištění tlustého střeva a jater s pomocí
nějakých močopudných prostředků krajně nežádoucí.

* * *

Během půl roku jsem se zbavila celé řady nemocí jako dysbakteriózy, kolitidy (zácpami
jsem trpěla od dětství, tlusté střevo mi pracovalo velmi špatně), cholecystidy, gastritidy,
fibromu dělohy aj. Střevo jsem čistila močí a močopudnými prostředky, čistila jsem játra,
dělala jsem si výplachy, dávala tampóny, snažím se dodržovat dělenou stravu... Najednou se
u mne objevila životní síla a energie, zbavila jsem se toxinů, způsobujících únavu.

V lednu za mnou přijela dcera, která byla v té době ve třetím měsíci těhotenství. Také jsem
jí chtěla pomoci zbavit se toxinů. Vyčistila si střeva močopudným prostředkem a udělalo se jí
lépe. Pak se rozhodla, že si očistí i játra, což také proběhlo úspěšně. Ale pak se stalo něco
nečekaného -vyšetření na ultrazvuku ukázalo smrt plodu, tj. v době čištění plod zemřel a brzy
potom následoval potrat.

Komentář: Kromě toho, že všechny uvedené očišťovací postupy aktivizují energii, je leden
měsícem, kdy se aktivizuje „vítr“. „Vítr“ je energie drobení, štěpení, strhávání, chladu a
sucha. To všechno dohromady vyvolalo energetickou bouři, která duši dítěte odtrhla od těla.

Zvýšená energie, vyvolaná takovými klystýry, může způsobit silnou reakci organismu.
Zvláště tehdy, jestliže je převaha celkového náboje organismu směrem ke kyselosti. V takové
situaci příliš silná stimulace již tak hodně okyseleného organismu se projeví prudkým
zhoršením celkového stavu. U těchto lidí je nutné napřed vyrovnat energetickou nerovnováhu
s pomocí uzemnění (jednoduše postát pod studenou sprchou) a pak použít odpařenou moč. Je
nutné postupovat pomalu, spěch tu není na místě.

Nyní, když jste již s těmito zvláštnostmi seznámeni, popíšeme celou techniku klystýrů.
Budete k tomu potřebovat Esmarchovu nádobu a gumovou hrušku o objemu nejméně 100 ml.
Ještě jednou zdůrazňuji: abyste se vyhnuli jakýmkoliv nepříjemnostem a komplikacím,
začínejte čištění tlustého střeva s pomocí obyčejné moči.

Nalijte asi jeden až jeden a půl litru moči do Esmarchovy nádoby a pověste ji do výšky,
nepřesahující jeden a půl metru nad podlahou. Konec trubice natřete olejem nebo vazelínou.
Trubici zmáčkněte, aby kapalina z nádoby nevytékala (v případě, že je nádoba nebo trubice
opatřena kohoutkem, zavřete ho). Klekněte si a lokty se opřete o zem (kostrč se musí nacházet
výše, než je úroveň ramen). Trubici zaveďte do hloubky deseti až dvaceti pěti centimetrů.
Uvolněte stisk trubice (otevřete kohoutek) a kapalinu pomalu vypouštějte.

Upozornění: V případě, že je tlusté střevo již patologicky poškozeno, nebo je silně
zaneseno koprolity, pak kapalina, která se jím snaží rychle protlačit, vyvolává při rozšiřování
malého průtoku, který tam ještě zbývá, bolest. Abyste tomu zabránili, průtok kapaliny
kontrolujte, včas trubici stiskněte, aby jí protékal jen malý proud. Jak kapalina prochází,
můžete postupně stisk palců povolovat a průtok zvětšovat. Při tom dýchejte břichem, klidně,
plynule -při nádechu břicho vypněte vpřed, při výdechu ho vtahujte dovnitř. To všechno
dohromady vám pomůže, abyste se v průběhu celé procedury vyhnuli různým
nepříjemnostem a komplikacím. Až bude tlusté střevo čisté, pojme snadno a rychle během
třiceti až čtyřiceti vteřin dva litry kapaliny.

Jakmile bude veškerá kapalina uvnitř, lehněte si na záda a zvedněte kostrč. Ještě lepší je,
jestliže uděláte stoj na hlavě („sarvangásánu“), nebo si dáte nohy za hlavu („pluh“). V této
poloze pak vydržte půl minuty až minutu.


Navíc můžete ještě vtahovat břicho. Díky tomu se bude kapalina dostávat ze sestupné části
střeva do části příčné. Pak si pomalu lehněte na záda a převraťte se na pravý bok. Kapalina se
z příčné části střeva dostane do obtížněji přístupné vzestupné části a pak i do slepého střeva.
Tato technika vám umožní stejným způsobem pročistit celé tlusté střevo. Věnujte pozornost
všemu výše uvedenému, je to ověřeno praxí. Jinak vyčistíte a ozdravíte jen část tlustého
střeva a patologické zárodky necháte tam, kde je jejich počátek - ve slepém střevě.

Celý postup je vhodné provádět po ranním nebo večerním vyprázdnění tlustého střeva.

Jak dlouho je vhodné náplň ve střevě držet? Léčitelé dávnověku doporučovali od východu
slunce do soumraku. Doporučujeme vám, pokud nebudete mít nějaká silná nutkání na stolici,
ležet na zádech nebo na pravém boku pět až patnáct minut. Jakmile se nutkání na stolici
objeví, jděte na záchod. Výhoda klystýrů s močí je také v tom, že se samy drží uvnitř těla tak
dlouho, jak je potřeba. Zpočátku je nutkání na stolici rychlejší a silnější, ale později, když je
tlusté střevo již čistší, se tento čas prodlužuje. Takže si nedělejte zbytečné starosti,
organismus sám pozná, kdy je vhodné na stolici jít.

Kolik kapaliny je třeba do tlustého střeva nalít a jak často se to má opakovat? Hovořili
jsme již o tom, že nejlepší je použít asi dva litry kapaliny a po jejich vypuštění to opakovat
ještě jednou až dvakrát a potom použít jeden až jeden a půl litru moče. Proč je vhodný právě
tento postup? Je to proto, že první dva až čtyři litry osolené vody odstraní špínu jen poloviny
tlustého střeva, aniž by se nějak dotkly jeho vzestupné části. Vaše vlastní zkušenost vám to
potvrdí.

Teprve asi třetí nebo čtvrtý výplach močí může zcela vyplnit dutinu tlustého střeva a začít
jeho léčení. Právě uvedený postup vám zajistí nejlepší výsledky.

Pro ty, kteří pochybují o vhodnosti použití tak velkého množství kapaliny při každé
proceduře, uvádím dále výtah z příručky „Technika a metodika fyzioterapeutických
procedur“, redigované Prof. V. M. Bogomolovem.


Vylepšená verze polohy vkleče a předměty, potřebné pro provedení klystýru.Cvičeni, napomáhající lepšímu vymývání tlustého střeva po jeho naplnění kapalinou. a - obyčejná poloha vkleče
na kolenou, s opíráním se lokty o zem, b - potom si lehněte do vodorovné polohy, c - aby se kapalina dostala
lépe do vzestupné části tlustého střeva, zvedněte nohy do výše, d - v této poloze zůstaňte nějakou dobu, aby se
usazeniny, přilepené na stěnách tlustého střeva, lépe „odlepily“.

Promývání střev pod vodou. Tato procedura se provádí ve vaně s objemem čtyři sta až
šest set litrů, nebo ve zvláště k těmto účelům přizpůsobenému bazénu. Pro uskutečnění
následujícího postupu je nutný speciální přístroj. Léčivá voda, o teplotě 36 až 37°C, se
v dávkách jeden a půl až dva litry zavádí do střeva. Trvání celého postupu je třicet až čtyřicet
minut.

Během této doby proteče střevem dvacet až třicet litrů vody. V průběhu celé terapie je
těchto procedur šest až osm.

Promývání a navlhčování střeva podle Lenského. Zvláštní nádoba, upevněná ve výšce
sto dvaceti centimetrů je naplněna kapalinou, jejíž teplota je 38 - 40°C.

Na konec gumové hadice, vedoucí od nádrže, je nasazena sonda, jejíž opačný konec je
zaváděn do rektální trubice. Pacient si lehne a do konečníku je mu do hloubky osmi až
dvanácti centimetrů zavedena sonda, kterou pomalu protéká kapalina. Při navlhčování je
střevní sonda pomalu posouvána rektální trubicí dál (přibližně rychlostí tři až čtyři centimetry
za minutu) až do hloubky čtyřiceti až šedesáti centimetrů. Kapalina naplňující tlusté střevo
pomalu protéká mezerou mezi střevní sondou a rektální trubicí do odpadové gumové trubice.
Po této proceduře, trvající asi dvacet až dvacet pět minut si musí pacient alespoň půl hodiny


odpočinout. To se opakuje jednou ob den. Na každou proceduru se spotřebuje osm až dvacet
litrů kapaliny. Celá terapie obsahuje šest až osm takových procedur.

Promývání tlustého střeva na sedadle. Procedura probíhá ve zvlášť pro tyto účely
zařízené kabině, ve které je instalována klozetová mísa a nádoba na promývací kapalinu
s objemem asi na dvacet litrů kapaliny. Další provádění procedury je stejné jako v předchozím
případě, s tím rozdílem, že si pacient, sedící na klozetové míse, sám kohoutkem reguluje
množství vody postupující do střeva. Trvání celého tohoto postupu je asi deset až patnáct
minut. Během této doby si pacient asi pět až šestkrát tlusté střevo naplní a vyprázdní. Na
první promývání se spotřebuje osm až deset litrů kapaliny, pak se její množství postupně
zvyšuje až asi do patnácti, dvaceti litrů na jednu proceduru. Teplota kapaliny je 38 -39°C.
Během týdne se vykonají dvě až tři takové procedury, celá terapie jich má šest až osm.

Promývání se provádí vodou, do které se přidávají různé léčebné přísady jako karlovarská
sůl, kuchyňská sůl a další sole a minerální vody. Osobně doporučuji použitou vodu ještě
magnetizovat.

Při všech právě popsaných procedurách se šesti až osmi litry kapaliny (včetně jednoho až
jednoho a půl litru moče) se klystýry opakují jednou obden, aby si střevo odpočinulo.
V průběhu celé terapie je těchto procedur pět až deset. Po skončení terapie se cítíte jako nový
člověk. Při klasickém způsobu, který doporučuje Dr. Woker, se celé čištění protáhne asi tak
na měsíc a není jisté, zda dosažené výsledky jsou v něčem lepší než při způsobu právě
popsaném.

Ale to je teprve první stupeň čištění tlustého střeva. V některých případech je patologie
natolik ve střevních stěnách „uhnízděná“, že popsané čištění nestačí. Další čištění musí tedy
začatou práci dokončit. Teď, když je vaše střevo již dobře očištěné, stačí udělat na začátku (po
vyprázdnění střeva) jeden klystýr s dvěma litry osolené vody (slané jako mořská voda) a
potom pomocí obyčejné gumové hrušky zavést 100 ml odpařené moči. Tento postup je třeba
obden opakovat, ale dávku moči každý druhý den zvýšit o 100 ml. Tak postupujete až se
dostanete na úroveň 500 ml a potom stejným způsobem obden dávku odpařené moči po
100 ml zmenšujete. Pak už jen jako prevenci můžete dělat klystýry se 100 ml jednou za jeden
až dva týdny.

Jestliže se vyskytnou nějaké komplikace dávku nezvyšujte, ale opakujte několikrát za
sebou klystýr se stejnou velikostí dávky a pak ji zmenšujte. Jestliže jste např. použili 300 ml
odpařené moči a objevila se silná reakce, tak po dalším dni zopakujte totéž, opět se 300 ml.
V případě, že bude reakce stejná, udělejte další klystýr se 200 ml, jestliže nebude, 100 ml
přidejte.

Celý popsaný očišťovací postup je třeba opakovat dvakrát do roka, ve dnech jarní a
podzimní rovnodennosti.

Uvedeme několik případů, které efektivnost klystýrů s močí potvrzují.

G. Ja. (obec Šachty)
Při mikroklystýrech s odpařenou močí ze mne vyšlo velké množství slizu v podobě řídké
huspeniny a pak různé velké chuchvalce.

S čištěním tlustého střeva jsem začal v září 1995. Vícekrát jsem opakoval řadu čištění,
trvajících vždy sedm až osm dní -napřed s obyčejnou močí, ale od února 1996 částečně i
s odpařenou. Chci potvrdit, že zcela zmizelo každodenní říhání a tělesné slabosti. Místo toho
mám pocity lehkosti.

* * *


Před několika lety jsme s manželem dospěli do toho stádia rodinného života, kdy je
nejlepší se rozejít nebo rozvést. Můj manžel je námořník a teď je mu čtyřicet dva let. Jeho
práce je spojena s velkou psychickou zátěží. Následkem deseti let takového zaměstnání mu
začaly vypovídat nervy a nebylo s ním možné ani v klidu mluvit, tím spíše řešit nějaké rodinné
problémy. Měl nemocné ledviny a celou řadu dalších nemocí, které se snažil přede všemi
utajovat. Byl to zamračený, podrážděný člověk, který viděl život jako něco obtížného. Navíc
rozhodně odmítal jít do nemocnice a snažil se léčit se sám. A tak se také stalo, že nám jeden
náš známý doporučil Vaše knihy. Manžel odjel na moře a první tři si vzal sebou.

Vrátil se jako docela jiný člověk. Z člověka zamračeného a podrážděného se stal člověk
veselý, který má radost ze života a se kterým je příjemné hovořit. Začal se zase cítit člověkem
a mužem.

V době plavby dělal očistu tlustého střeva močí a osmkrát si čistil játra (naposledy doma).

F. N. z Taganrogu
O odpařené moči slyším poprvé. Začal jsem s ní dělat klystýry - výsledky jsou neuvěřitelné.

* * *

O tomto případu mi vyprávěli ve Voroněži. Jedna starší žena tam trpěla už asi padesát let
zácpami. Jezdila do Moskvy i do Leningradu s jediným cílem -v lékárnách nakoupit co
možná nejvíc projímadla. Po dvou měsících aplikací mikroklystýrů s odpařenou močí, ranním
pití čerstvé moči a změně stravy se u ní dalo všechno do pořádku.

R. F. z Taškentu
Je mi padesát osm let, vypadám o deset let mladší. S močí pracuji od srpna 1995.
Jedenkrát jsem si očistila střevo odpařenou močí, játra dvakrát, piji 150 - 200 ml moči jednou
až dvakrát denně, jednou za týden se odpařenou močí natírám, jednou týdně aplikuji koupele,
kdy na vanu vody dám litr starší moče, vymývám si nos, oči, ráno si čerstvou močí omývám
obličej a ruce až po lokty.

Výsledky: zmizelo hučení v uchu i v hlavě, slyším dobře, píši bez brýlí. Na palci na noze
jsem měla zarůstající nehet, který mne bolel a už asi patnáct, dvacet let jsem měla potíže
s nošením bot. To zmizelo. Pod prsy jsem měla velké množství malých bílých bradavic
natírala jsem je odpařenou močí a zbyly po nich sotva viditelné skvrnky. Zuby i dásně si na
noc natírám na čtvrtinu odpařenou močí. Přestaly mě bolet zuby, i pod korunkou, tvář mám
hladkou.

Zácpa, hlísti, ztráta chuti k jídlu a bolesti hlavy

L. V. z Kazaně
Tady je vyprávění o tom, jak se mi podařilo pomoci babičce, aby se vyhnula operaci a
všem nepříjemnostem s ní spojeným.

Babičce je osmdesát. Je typu „Vítr“. V srpnu 1995 babička patnáct dní nechodila na
velkou stranu, lehla si a umírala. Příbuzní zavolali lékaře, který doporučil klystýr. Protože
jsem zdravotnice, pověřili tím mě. Když jsem se na babičku podívala, stanovila jsem si sama
pro sebe diagnózu: neprůchodnost střev (v místě ohybu, kde příčná část přechází do části
sestupné byl kámen velkosti asi tak mé dlaně).

Babičce hrozila operace. Aby se operaci vyhnula, doporučili lékaři dělat klystýry. Udělala
jsem jeden čistící s kyselinou citrónovou a dva s vodou, obsahující kysličník uhličitý. Výsledek
nebyl žádný. Co bych si počala bez Vašich knih?


Postupovala jsem následovně: abych v babiččině organismu odstranila suchost, začala
jsem jí jednou denně dělat mléčně-máselné mikroklystýry. Po dvou takových změkčujících
klystýrech jsem jí večer udělala mikroklystýr s močí odpařenou na polovinu, o objemu sto ml.
Současně s tím jsem jí dávala po lžících pít tutéž na polovic odpařenou moč. Výsledek:
zpočátku, hned po podání klystýru, se moč vylévala, ale po dvou dnech těchto procedur
začala odcházet moč se zápachem kalu, s kalovými příměsmi a objevily se i plyny. Po dalším
dni, kdy jsem jí dělala klystýry s močí odpařenou na čtvrtinu, babička už šla sama na toaletu.
Po dalších dvou dnech jí začal téct sliz z nosu a plic. Začala očistná krize. Ale rodiče i
babička se polekali a všechny procedury přerušili, nezměnili ani stravu. Takže plného
uzdravení nebylo dosaženo. Ale Vaše knihy zachránily babičku od jisté smrti.

* * *

Je mi čtyřicet tři let, vzděláním jsem analytická chemička. Zdraví jsem měla vždycky
nevalné, od dětství jsem trpěla hepatitidou, často jsem se nachladila. Ve třiceti šesti letech
jsem porodila dítě a všechny mé síly se vypařily, po porodu jsem se dlouhou dobu nemohla
dát dohromady, neměla jsem dostatek sil. Začala jsem tedy víc jíst, spravila jsem se, ale sílu
jsem stejně neměla. Začala jsem trpět bronchitidou, gynekologické potíže jsem měla celý život
a po narození dítěte se to ještě zhoršilo. Vaše knihy mi náhodou půjčila má sousedka na
chalupě. Když jsem si je přečetla, měla jsem pocit, že mi svitla jakási naděje. Rychle jsem je
koupila pro sebe i pro své rodiče a všem lidem o nich vyprávím.

Své uzdravování jsem začala v srpnu 1995. Prvním úspěchem bylo zbavení se parazitů
jak u šestileté dcery, tak i u mne. Byla jsem z toho v šoku, protože se pokládám za čistotnou a
moje dcerka je převážně doma. Teď mám pocit, že všichni spokojeně s touhle havětí žijí a ani
je nenapadne, že by něco takového mohlo u nich existovat. Hned mi také zmizela moje žravost
-jedla jsem, červy krmila, i v noci. Pak jsem očišťovala střevo odpařenou močí. Hned se mi
vrátila síla. Hned jsem také začala pravidelně jíst -po tom jsem toužila celý život, ale
nevěděla jsem, jak toho dosáhnout. Začala jsem pracovat na chatě, skoro nic jsem nejedla,
ale sil jsem měla pořád dost a nic mi nebylo. Zároveň jsem dostala velkou radost ze života.
Cítila jsem se velice dobře a radostně, přišel podzim a pořád jsem v pořádku, nic mi není.
Obvykle tomu bývalo tak, že v září jsem ležela nemocná, a teď jsem byla schopná vykopat ze
země všechnu mrkev a ještě jsem měla dost sil, abych jela do Soči. Začala jsem se natírat
odpařenou močí -dělám to teď každý den. Hodně mě to posiluje. Na tvář si dávám jen svěží
moč a účinek je překvapující. Utrácela jsem spoustu peněz na kosmetiku a masáže, ale
takového účinku jsem stejně nedosáhla -tvář mám čistou, mladou, bez vrásek. Měla jsem
velkou potřebu pohybu a protože jsem nevydržela sedět, začala jsem běhat. (Po narození
dcery jsem neměla dostatek sil ani na to, abych si zacvičila.)

Moč piji už půldruhého měsíce, ráno je mi velice příjemná. Jídlo vařím z proschlé pšenice,
je to chutné, jedí to doma všichni. Po mytí hlavy mi přestaly padat vlasy, váha mi klesla
z jednasedmdesáti na šedesát čtyři kilogramy. Stačí mi i méně spánku, ráno vstávám brzo,
udělám hodně práce v domě a pro rodinu. Mé síly rostou a současně i radost. Ráno, když se
probudím, slyším často Božskou hudbu.

* * *

Jsou mi čtyřicet čtyři roky, pracuji na šachtě v nelidských podmínkách. Trpěl jsem
nadváhou, hodně jsem se potil, pobolívalo mne srdce, trápil kašel, chůze mne začala
unavovat. Měl jsem zarudlé oči, v poslední době mě bolel také nosohltan. A měl jsem ještě
celou řadu dalších potíží. Když jsem byl na dovolené, hodně jsem zhubnul. Měl jsem z toho
radost, protože mě chůze přestala tak unavovat a i váha odpovídala mé výšce sto sedmdesáti
devíti centimetrů. Předtím jsem vážil devadesát pět kilo. Ale pak se váha zase zvýšila. Zkrátka
moje zdraví se celkově zhoršilo. A najednou se mi dostaly do rukou Vaše knihy. Ani jsem se


dlouho nerozmýšlel. Začal jsem s čištěním tlustého střeva, pak jsem pokračoval s játry. Když
po prvním čištění jater začaly odcházet zelené kameny a řada jiného neřádu, opustily mne
všechny pochybnosti. Během posledních deseti dnů dovolené jsem udělal asi sedm čištění.
Objevily se kameny v různé podobě. Jeden dokonce jako kost ve tvaru citrónového semínka,
pak ještě černý písek a různé chuchvalce. Zpočátku mi nebylo jasné, co se to vlastně se mnou
děje. Ale když jsem po těch deseti dnech vyšel ven na ulici, tak jsem pochopil, že jsem se stal
jiným člověkem. Najednou jsem se cítil lehce, jako bych se znovu narodil.

Teď pracuji na šachtě jako předtím. Cítím se ale mnohem lépe. Nepotím se, mám větší
výdrž, po městě na vzdálenosti dvou až tří kilometrů chodím pěšky.

Klystýry s močí, tím spíše pak s odpařenou, jsou nejlepším prostředkem na vyhánění
parazitů z tlustého střeva. Je to zároveň prostředek bezpečný a přirozený. Parazité žijí
v prostředí slizu. Kdyby se nějakou náhodou vajíčka těchto parazitů do tlustého střeva znovu
dostala, nemají se kde zachytit. Při pravidelné profylaxi -jednou týdně jeden mikroklystýr,
správná strava - je možné zbavit se všech těch příživníků natrvalo.

Má pětiletá dcera měla okolo úst a pod nosem pořád puchýřky a vřídky. Udělala jsem jí
dvakrát klystýr (půl litru) z její vlastní moče a všechno začalo najednou mizet. Po dvou třech
klystýrech s neodpařenou močí zmizelo zvracení, právě tak jako slzení, které se objevovalo při
silných mrazech.

Polypy v tlustém střevě

Je mi čtyřicet čtyři roky, vážím kolem šedesáti kilogramů, výšku mám sto šedesát osm
centimetrů, životní princip „větru“ je u mne hodně silný. Po přečtení Vašich knih jsem začala
pít ranní moč své dcerky, které je osm a půl roku -také ona ji ochotně pije. U ní již před
čtyřmi lety diagnostikovali cerebrální arachnoiditu. Čtyřikrát byla v nemocnici, ale bolení
hlavy pořád přetrvávalo. A teď jsme obě dvě po dobou dvou měsíců ráno pily moč, ona 50 ml,
já 100 ml. Po dvou měsících se její bolesti podstatně zmenšily. Dcerka je pevně přesvědčená,
že ji podle Vašich knih vyléčím. Já sama tomu také hodně věřím. Ráno jíme chleba
z naklíčeného zrní, děti ho mají moc rády. Na podzim jsem si čistila tlusté střevo a při druhém
čištění vyšel ven polyp, dlouhý asi deset centimetrů a velké množství slizu.

* * *

Sám jsem měl podobné potíže, a tak jsem vyzkoušel velké množství nejrůznějších klystýrů,
včetně klystýrů s vlaštovičníkem, ale bez výsledku. Teprve po dvou třech mikroklystýrech
s odpařenou močí začaly polypy samovolně odcházet. Jednoho z nich jsem naložil do lihu a
používám ho pro demonstrační účely. Žádné nepříjemné pocity při tom nebyly. Totéž
potvrzují i jiní, kteří takové klystýry vyzkoušeli.

Chronická proktitida

Můj dobrý známý Nikolaj Antonovič tímto neduhem trpěl. Prodělal operaci, ale po nějaké
době se dostavila recidiva. Na hrázi se mu udělal vřed veliký jako pěst a tak se vynořila
perspektiva další operace. Poradil jsem mu, aby si dvakrát denně dělal mikroklystýry (100
150 ml) s odpařenou močí a současně aby si z téže moči na bolavé místo dával obklady. Po
dvou týdnech všechny potíže zmizely. Postupně zmizely i chronické hemoroidy. Nikolaj
Antonovič si vzpomíná, že první mikroklystýry u něj vyvolávaly pocity silného pálení uvnitř
vředu. Ale poté, co vytáhly hnis, se všechno dalo rychle do pořádku. Nutnost operace a další
léčby pak odpadla automaticky. A jsou to už dva roky a není tu žádná recidiva, ani proktitida,
ani hemoroidy.

* * *


Tři měsíce mě bolelo rameno a objevil se pocit tíže v nohách. Tak jsem si udělala dvakrát
litrové klystýry s neodpařenou močí, a jeden litrový klystýr s močí odpařenou na slunci.
Současně jsem pila každé ráno pět hltů moče a dělala jsem si každý týden dvaceti čtyř
hodinovou hladovku. Výsledek je, že mne rameno nebolí a nohy jsou také v pořádku. Ale asi
jsem to přece jen trochu přehnala, protože mi místy slezla zubní sklovina. Ale ta se pak zas
obnovila a bolest a pocity tíže se nevrátily.

Zbavení se slizu v oblasti břicha

Jak jsme už řekli, klystýry prováděné uvedenou technikou jsou nejspolehlivějším
normalizátorem vnitřního prostředí a mikroflóry tlustého střeva. Ale musíme přitom vědět, že
jestliže jíme jídla obsahující droždí, bude veškerá léčba marná. Droždí, které je v chlebě
obsaženo, zase celou mikroflóru pokazí. Proto vyřaďte ze svého jídelníčku jednou provždy
průmyslově vyráběný chléb, obsahující termofilní droždí.

Patologický sliz, nacházející se v tlustém střevě, celou mikroflóru kazí, pro sebe odebírá
nejcennější složky, nechává organismus hladovět a navíc ho zatěžuje produkty vlastní látkové
výměny. Naočkování normální mikroflóry při zanesení tlustého střeva slizem nevede
k úspěchu. Sliz je nutné odstranit, normalizovat hodnoty pH směrem k vyšší kyselosti a pak
dosáhneme stoprocentního úspěchu. Toho všeho lze klystýry s močí snadno dosáhnout. Navíc
odpařená moč, díky své velké osmotické síle, vytahuje sliz i z oblasti břicha. Takovými
klystýry jsem si sám vyléčil stavy před kýlou (řezání v tříslech při rychlém zvednutí zátěže
deseti, dvaceti kilogramů ze země), podstatně se zesílila potence a zmizela chronická kolitida.
Totéž potvrzují i moji následovníci.

Mohli bychom ještě dál uvádět příklady překvapujícího účinku klystýru s močí (velmi
dobře se tím léčí např. různé ženské nemoci), ale to, co jsme uvedli, postačí, abychom se
přesvědčili o jejich velké užitečnosti.

Pokud vás tato metodika neuspokojuje, můžete použít klystýry obyčejné. Do vody dejte
trochu kuchyňské soli, kyselinu citrónovou (jednu čajovou lžičku na dva litry vody), čtyř až
šestiprocentní jablečný ocet (dvě až tři lžíce na dva litry vody) atd., podle návodu
Dr. Wokera: první týden každodenně, druhý týden obden, ve třetím týdnu po dvou dnech, ve
čtvrtém týdnu a všech dalších jednou týdně.

Teď si řekneme něco o zajímavém a velice užitečném druhu klystýrů, které doporučuje
Ajurvéda a Čžud-ši. Sám jsem si je na sobě vyzkoušel. Tyto typy klystýrů se doporučují
především těm, jejichž organismus špatně udržuje vodu (má sklon k dehydrataci), není
schopen dobře vytvářet vlastní teplo (častý pocit studených rukou a nohou) a má tendenci
k zácpám a obtížné stolici. Často je to možné pozorovat u lidí křehké tělesné konstrukce, kteří
mají suchou, šustivou kůži a je jim pořád zima. Nejužitečnější jsou jim klystýry v ročním
období, kdy je chladno a sucho a kdy se jim všechny právě popsané příznaky zesilují.

Dehydratace a pocity chladu vyjadřují skutečnost, že životní princip „větru“ je příliš silně
stimulován, což se projevuje těmito dalšími příznaky: silná tvorba plynů, zácpa nebo „ovčí
výkaly“, bolesti v pase, kříži, kyčelních kloubech, nenormální měsíčky, nedostatek semene,
suchá a loupající se kůže, zimomřivost, nedostatek sil, černění pokožky a hubnutí. Máte-li
uvedené příznaky, používejte denně nebo obden následující mikroklystýry a horké koupele.
Symptomy budou postupně mizet.

Mikroklystýry se dělají následujícím způsobem: vezmeme 100 ml mléka, do něho přidáme
dvacet gramů rozpuštěného másla. Všechno dohromady ohřejeme tak, aby se máslo rozpustilo
a všechno, ještě v teplém stavu, zavedeme pomocí gumové hrušky do tlustého střeva.
Doporučuje se dělat celou tuto proceduru při západu slunce. Potom si lehněte. Obvykle si


organismus sám rozhodne, jak dlouho v sobě látku ponechá. Výsledkem je, že substance
sucha a chladu, která v organismu vyvolává výše uvedené jevy, se pohlcuje a neutralizuje.
Suchost a tvrdost se neutralizují vláhou mléka a změkčují se máslem, chlad teplotou, která je
v mléku a která se ještě navíc objevuje při jeho kysání. Po dvou třech takových
mikroklystýrech se stolice stává měkkou, lehkou a salámovitou. Kromě toho se přirozenou
cestou vytváří normální mléčně-kyselá mikroflóra.

Můžete vyzkoušet několik druhů těchto mikroklystýrů a vybrat si z nich ten, který vám
bude nejlépe vyhovovat.

1. složení: Mléko (100 ml), rozpuštěné máslo (20 g) -při obtížné stolici, nadměrné tvorbě
plynů, „ovčím lejnu“, organismu vysušeném a bez života.
2. složení: Základ stejný jako u předchozího (mléko a máslo) a k tomu štipec imbria nebo
pepře (černého nebo červeného) -pomáhá při stejných potížích jako předchozí složení, ale
navíc potlačuje sliz v organismu a zvyšuje jeho teplotvorné schopnosti, takže je ho možné
doporučovat plnějším, flegmatickým lidem.
3. složení: Základ stejný jako u prvního složení, přidáme k němu půl čajové lžičky (5 -10
g) kuchyňské soli - zesiluje působení prvního složení.
4. složení: Základ stejný jako u prvního, k tomu půl nebo celou lžíci nasyceného vývaru
pelyňku, nebo půl čajové lžičky česneku - pomáhá při žlučových potížích.
Mléko můžeme zaměnit, případně ředit (50:50) masovým vývarem (zejména beraním),
nebo bujónem z kostí. Všechny tyto složky mají své specifické působení na organismus:
změkčují, zmenšují množství slizu nebo žluči.

Tyto mikroklystýry dělejte po základní očistě tlustého střeva nebo když začnete mít nějaké
potíže s vyprazdňováním v průběhu vlastní očisty.

Když provedete očistu tlustého střeva, které je „živným kořenem“ organismu, pocítítetakový příliv životni energie, o jakém se vám ani nezdálo. Život ve vašem organismu bude
najednou probíhat zcela jinak. Budete zdraví a nebudete vědět, co je to únava.

Šank prakšalana

Existuje velice starý způsob promývání a čištění celého zažívacího traktu -od ústní dutiny
až po konečník. Takové promývání je vhodné provádět po očišťování klystýrem. Vodu
pijeme, ta pak prochází žaludkem a pomocí jednoduchých cviků celým střevním traktem až
na jeho konec. Cvičení se provádějí tak dlouho, dokud voda, která z těla odchází, není právě
tak čistá jako ta, kterou pijeme.

Příprava: Ohřejte vodu na teplotu těla a osolte ji kuchyňskou solí tak, aby bylo asi pět až
šest gramů soli (zarovnaná malá čajová lžička soli) na litr vody, což přibližně odpovídá
koncentraci soli v krevní plazmě. Voda musí být slaná, protože bez soli by díky osmóze byla
pohlcena sliznicí žaludečního a střevního traktu a z těla by pak odešla jako moč. Koncentraci
soli si můžete regulovat, hlavní je, aby organismus vodu nevsával.

Doba vhodná pro provádění: Celou proceduru je nejvhodnější dělat ráno na lačno. Praxe
ukazuje, že celé promývání trvá asi půldruhé hodiny, když máte již větší praxi, postačí vám
třičtvrtě hodiny až hodina.

Celý postup průchodu vody zažívacím traktem vypadá takto:

1. Vypít sklenici slané vody.
2. Udělat předepsané cviky.

3. Vypít sklenici vody a cviky znovu opakovat. V průběhu cvičení bude voda pomalu
pronikat do střeva, aniž by vyvolávala nějaké pocity na zvracení.
Pokračujete ve střídavém pití vody a cvičeních tak dlouho, dokud nevypijete šest sklenic
vody. Pak jděte na záchod.

První vyprazdňování probíhá skoro nezadržitelně, výkaly jsou stále měkčí a nakonec pak
tekuté.

Pokud se to nestane hned, nebo nejpozději do pěti minut, musíte cviky znovu zopakovat
aniž byste pili další vodu, a znovu jít na záchod. Pokud ani pak nedosáhnete očekávaného
výsledku, musíte dosáhnout vyprázdnění s pomocí klystýru. Jakmile se první výkaly dostanou
ven, všechno ostatní pak už půjde automaticky.

Rada: Po každé návštěvě záchodu a po použití obyčejného toaletního papíru, opláchněte
konečník teplou vodou, osušte a natřete rostlinným tukem, abyste zabránili podráždění, které
vyvolává sůl. Někteří lidé jsou na to citliví a v takovém případě je dobré tomu předejít.

Po prvním vyprázdnění musíte opět vypít sklenici vody, provést cvičení, vrátit se na
záchod a tak pokračovat dál, dokud vycházející voda nebude stejně čistá jako ta, kterou pijete.
V závislosti na tom, jak dalece je střevo zaneseno, budete muset vypít deset až čtrnáct sklenic,
někdy i více.

Když voda, která z vás bude vycházet, bude už dostatečně čistá, musíte celý proces
ukončit. Potom ještě jděte několikrát na záchod. Nakonec ještě můžete vypít tři sklenice
nesolené vody a vyvolat zvracení. Žaludek se vyprázdní. Podle jógové tradice se šank
prakšalana vždy zakončuje vyvolaným zvracením (vamana-dhauti).


Čtyři cviky šank prakšalany, prohánějící vodu trávicím traktem

První cvičení. Výchozí postoj -stoj rozkročmo, chodidla od sebe vzdálena asi na třicet
centimetrů, prsty rukou propletené, dlaně obrácené vzhůru. Záda rovná, dýchání normální.

Aniž byste horní polovinu těla otáčeli, uděláte úklon vlevo, pak, aniž byste se v konečné
poloze zastavili, pokračujete zpět do stoje vzpřímeného a plynule přejdete do úklonu vpravo.
Tento pohyb opakujete čtyřikrát, tj. uděláte celkem osm úklonů stranou, což vám bude trvat
asi deset vteřin. Tyto úklony otevírají vrátník žaludku a při každém úklonu pronikne nějaké
množství vody z žaludku do dvanácterníku.

Druhé cvičení. Výchozí postavení jako v předchozím případě. Pravou ruku upažte
vodorovně, levou ohněte tak, aby palec a ukazováček se dotýkaly pravé klíční kosti. Pak
otáčejte trupem, natažená ruka jde přitom co nejvíce dozadu, zrakem přitom sledujete konce
prstů. Na konci otáčky se nezastavujete, ale plynule přejdete do zpětného pohybu a uděláte


otočku na druhou stranu. Tento dvojitý pohyb vykonáte opět čtyřikrát. Trvání tohoto cvičení
je opět asi deset vteřin. Tento pohyb nutí vodu procházet tenkým střevem.

Třetí cvičení. Zaujmete polohou kobry. Podlahy se dotýkají jen prsty nohou a rukou.
Chodidla máte ve vzdálenosti asi třiceti centimetrů od sebe (to je důležité). Jakmile zaujmete
tuto polohu, začněte otáčet hlavou a trupem tak dlouho, až uvidíte patu opačné nohy (tj.
jestliže se otáčíte vpravo, musíte se dívat na svou levou patu), v konečné poloze se
nezastavujete, ale přecházíte plynule do pohybu zpět a pak do otáčení na druhou stranu. To
vše budete opět opakovat čtyřikrát. Celková doba tohoto cvičení je deset až patnáct vteřin.
Tímto pohybem je voda nucena proudit dál tenkým střevem.

Čtvrté cvičení. Vodu, která se dostala až na konec tenkého střeva, vedeme čtvrtým cvikem
dál tlustým střevem. Toto cvičení je nejsložitější ze všech uvedených, přestože ho může
provádět každý, kromě lidí, kteří trpí bolestí kolena nebo menisku. Tito jedinci mohou použít
variantu popsanou dále.

Výchozí postoj čtvrtého cviku: sed v podřepu, chodidla vzdálená třicet centimetrů od sebe,
přičemž paty jsou v úrovni vnější strany kyčlí, nikoliv pod zadkem, ruce máme položené na
kolenou, kolena vzdálená od sebe také na vzdálenost asi třiceti centimetrů.

Otočte trup a položte levé koleno na zem před pravým chodidlem. Dlaněmi tlačíte střídavě
pravý bok k levému stehnu a levý bok k pravému stehnu tak, abyste stiskli polovinu břicha
s cílem stlačení jen jedné poloviny tlustého střeva. Dívejte se za sebe, abyste zesílili rotaci
trupu a tlak na břicho.

Při cvičení musíte začínat se stlačováním pravé strany břicha. Stejně jako předchozí
cvičení, i toto proveďte čtyřikrát. Celková doba trvání cvičení je asi patnáct vteřin.


Zjednodušená varianta čtvrtého cviku

Varianta čtvrtého cviku. Tento pohyb kyčlí začal od stočené pozice. Při tom je chodidlo
přiloženo k vnitřní straně stehna a nejde na druhou stranu. Rameno se přibližuje co nejvíce
k ohnutému kolenu, trup je lehce nakloněn dozadu. Ruce se opírají o ohnuté koleno, které
slouží jako páka při natáčení páteře a tlačení boku na spodní část břicha.

Případy neúspěchu. Jestliže poté, co jste vypili například čtyři sklenice vody, cítíte, že
obsah žaludku nejde normální cestou do střev, ale vzniká pocit naplnění, hraničící až
s tendencí na zvracení, znamená to, že hrdlo vrátníku (ventil mezi žaludkem a
dvanácterníkem) se neotvírá tak, jak by mělo. V takovém případě udělejte dva až třikrát celou
sérii cviků, aniž byste pili vodu. Vymizení tendence zvracet je indikátorem, že se průchod
otevřel. Jakmile je uzávěr jednou uveden v činnost, další komplikace už nebudou a můžete
v kůře pokračovat. U některých lidí ale plynová zátka vytvořená produkty kvašení může


otevření průchodu bránit. V takovém případě stačí stlačit břicho rukama, nebo spolu s dalšími
čtyřmi cvičeními udělat stoj na hlavě (Sarvangasana).

V nejnepříznivějším případě, tj. když voda vůbec nechce ze žaludku odcházet, vám
nezbude nic jiného, než vyvolat zvracení tím, že polechtáte kořen jazyka dvěma prsty pravé
ruky. Pak se ulehčení dostaví okamžitě. Po cvičení byste si měli odpočinout a vyhnout se
hladovění.

První jídlo. Po šank prakšalaně musíte v každém případě dodržet následující: Nejíst dříve
než za půl hodiny a ne později než hodinu po skončení celé procedury. Je rozhodně zakázáno
nechávat zažívací trakt bez jídla v době delší tří hodin po skončení.

Jako první jídlo bude rýže, vařená ve vodě bez soli a trochu převařená, aby se na jazyku
přímo rozplývala. K ní se hodí dobře uvařená mrkev. Současně s rýží musíte sníst asi dvacet
gramů másla, nejraději v rozpuštěném stavu. Rýži můžete zaměnit pšenicí, ovsem apod.

Varování. Nesmíte vařit rýži v mléce. Během čtyřiadvaceti hodin poté, co jste skončili se
cvičeními, je zakázáno pít mléko, kefír a jíst chleba obsahující droždí. Jezte jen vařenou nebo
dušenou zeleninu a kaše. Tím napomáháte obnovení normální mikroflóry ve střevě.
Nedoporučuje se zelenina a ovoce v syrovém stavu, protože obsahují velké množství
nejrůznějších mikroorganismů. Kromě toho se nedoporučuje povzbuzování principu „větru“,
protože ten působí jako projímadlo. Rýže naopak právě tento princip potlačuje a tím přivádí
organismus do normálního stavu. Syrovou zeleninu a ovoce tedy můžete jíst až příští den.

Pití. Pití slané vody způsobuje, vzhledem k její vysoké osmotické aktivitě, stažení části
vody z krve do střev. Tekutá část krve se tak pohybuje vlastně v opačném směru, než za
normálních okolností, a čistí přitom řasy tenkého a tlustého střeva. A právě tento
mechanismus dělá šank prakšalanu jedinečnou. Neznám žádný způsob očisty, kromě
hladovky, který by čistil tenké střevo. Klystýry působí jen v tlustém střevě. Tenké střevo
proto zůstává při klystýrech bez potřebné očisty a čistí ho jen šank prakšalana.

Budete mít žízeň. Nic ale nepijte, ani čistou vodu, dokud se napřed nenajíte, protože budete
jinak jen „krmit“ sifon, ti. chodit na toaletu. Během prvního jídla a po něm můžete pít vodu a
lehké bylinné čaje.

První stolice se objeví asi po čtyřiadvaceti hodinách. Bude zlatavá, žlutá a bez zápachu,
jako u kojence.

Ti, kteří trpí zácpou, mohou dělat šank prakšalanu každý týden, ale jen se šesti sklenicemi
vody. V tomto případě pak celý cyklus trvá asi půl hodiny. Je to jeden z nejlepších způsobů
převýchovy tlustého střeva. Stěny tlustého střeva se při tom nijak neroztahují.

Příznivé působení. Kromě toho, že si očistíte celý zažívací trakt, pocítíte ještě další
příznivé působení: svěží dech, dobrý spánek, zmizení vyrážek na těle a na obličeji. Budete-li
se správně stravovat (viz knihu „Léčebné síly“, díl 1.), zmizí i tělesné zápachy. Při tom se
tonizují játra (pozná se to podle barvy první stolice) a další žlázy spojené s trávicím traktem,
zvláště slezina. Slaný pocit v ústech stimuluje tvorbu tepla a funkci trávicího traktu -proto
také takový vliv na celé trávení.

Lékaři v Lonavle úspěšně léčí slabší diabetes tak, že aplikují šank prakšalanu každé dva
dni po dobu dvou měsíců. Současně je tato léčba doprovázena vhodným stravovacím režimem
-větší množství přírodních produktů, bohatých na vitamíny skupiny B a respektování
vlastního rytmu trávicích orgánů.

Kontraindikace. Šank prakšalana není vhodná pro ty, kteří mají jizvu na žaludku -napřed
se musí postarat o její vyléčení. Totéž platí pro všechny, kteří trpí silným onemocněním


trávicího traktu: dizenterií, průjmy, silnou kolitidou, silnou apendicitidou, tuberkulózou nebo
rakovinou střeva.

Šank prakšalana je velice dobrý nástroj -o tom se přesvědčí všichni, kteří ji pravidelně
aplikují. Abyste si ji rychleji osvojili, dělejte ji jednou za dva týdny a všechno vám půjde
dobře.

Začala jsem číst Vaši knihu a zatoužila jsem po nějakých konkrétních činech. Hned jsem
všechno začala dělat. Játrům jsem se věnovala až po třech týdnech čištění střev. Cítila jsem,
že se střevo dobře vyčistilo a tak jsem přešla na čištění jater. Olivový olej jsem nesehnala a
tak jsem použila slunečnicový a rozředila jsem ho kyselinu citrónovou. Někdo má možná
z toho strach, ale já jsem se ani nebála, ani jsem tím nebyla nijak jinak vyvedená z míry. Brzo
jsem pocítila nutkání na stolici, a začaly se ze mě sypat tmavozelené kameny. Jeden kámen
byl jako mina, s dlouhými zakulacenými konci. Za měsíc jsem pak udělala druhou očistu jater.
Kameny byly tak velké, že když jsem je viděla, docela mě to vyvedlo z rovnováhy. To nebyly
jaterní kameny, ale „medvědi“. Jeden kámen byl například tři centimetry dlouhý, a jeden a
půl centimetru široký, zakroucený. Ukázala jsem je své kamarádce, která je lékařkou,
mikrobioložkou. Ta jej vzala na analýzu. Byla velice udivena tím, že byly skrz naskrz
prostoupeny tukem. Po druhé očistě jsem se hned pustila do hladovky s močí. Hladověla jsem
pět dní a když ze mne začala vycházet čistá voda, jen slabě žlutě zabarvená, bez jediného
smítka, s hladovkou jsem skončila.

Pak jsem se pustila do třetí očisty jater. Ven vyšlo dvacet pět velkých kamenů, nepočítajíc
v to „stovky“ malinkých. Shodila jsem dvanáct kilo váhy.

* * *

Mé dceři je třicet let, ve střevě má poškozené a porušené všechny výchlipky až na jeden a
trpí silnými zácpami. Do žaludku se jí dostává žluč a stále cítí hořko v ústech. Udělala šank
prakšalanu a pak si začala čistit játra. Ráno ji probudil zvláštní pocit, že poprvé po několika
letech hořkost v ústech necítí. Také jí se podařilo dosáhnout úspěchu. Teď potřebuje jít na
toaletu každý den, někdy i dvakrát. Oči jí doslova prokoukly a náladu má docela jinou.

Uvedu ještě výsledky, kterých jsem dosáhla díky vašim radám.

Během první očisty vyšel polyp, dlouhý 3,5 - 4 cm, vypadal jako černý pytlík, tlustý asi jako
palec. Vzala jsem ho do ruky a začala jsem si ho prohlížet. Vypadal opravdu jako po obvodu
zašitý pytlík, uvnitř kterého, jak jsem ho tiskla prsty, se něco přelévalo. Na krku mi zasychá
bradavice. Byla dost dlouhá, teď je sotva hmatatelná. (Polyp je „kořínek“ a bradavice na
krku je její „kytička“. Když odstraníme „kořínek“, „kytička“ zmizí.)

Zlepšil se mi i spánek. Místo jedné hodiny od dvou do tří ráno, spím osm hodin. Přestaly
mě bolet žíly na pravé noze, kterou jsem měla dvakrát operovanou pro varikózní rozšíření žil.
Nadbytečnou váhu jsem shodila. Když se potkám se známými, vidím jejich udivené pohledy a
všichni se ptají: „Co se s tebou stalo? Nejsi k poznání, vypadáš líp, než když jsi pracovala“.

Očista jater

Očista jater je klíčovým bodem celé očistné procedury. Probereme podrobně všechny její
části.

Abychom dosáhli očišťování jater, je nutné vyvolat silné proudění žluči, stažení žlučového
měchýře a otevření průtoku žluči. K prostředkům, které způsobují zvýšené vylučování žluče,
patří vaječné žloutky, rostlinné tuky, magnézium, sůl „Barbara“ a karlovarská sůl.


40 -50 ml 33% roztoku magnézia, ohřátého na 40°C, vyvolává smršťování žlučového
měchýře a toku žluči. Kdo magnézium špatně snáší, může použít koncentrovaný roztok cukru,
glukózy, sorbitu nebo olivový olej.

Nejefektivnějším otvíračem Odiho sfinkteru a vyprazdňovačem žlučového měchýře jsou
tuky obsažené v jídle a produkty jejich látkové výměny ve střevě.

Pro kvalitní očistu jater je nutný prostředek, který proudění žluči vyvolá. Nejvhodnější pro
tento účel jsou rostlinné tuky, nejlépe olivový olej. Trochu hůře fungují žlučopudné rostliny a
výše zmíněné soli. Zesílené vylučování žluče z jater působí kyseliny. Kyselina citrónová,
která je obsažena v kyselých rostlinách: citronech, rybízu, rakytníku, klikvě apod., tuto funkci
posiluje a navíc rozpouští tvrdé výrůstky, které drží žlučové kameny ve žlučovodech.

Léčení teplem je nejlepší způsob tišení bolestí způsobovaných spazmy jater. Zvýšená
teplota jater aktivizuje fermentační procesy a ředí žlučové koloidy. Z tohoto důvodu je velice
důležitá předběžná příprava pro očistu jater. Musíme je ohřívat nejen ten den, kdy čištěníprovádíme, ale i celou další noc, což značně celý proces posiluje. Žlučové kameny jsou z 90
99% tvořeny parafinovou hmotou, cholesterinem.

Hladké svaly žlučovodů jsou schopné rozšířit svůj průměr až na dva centimetry a při
stahování vyvíjet takové úsilí, že je žluč vytlačována pod tlakem 300 mm vodního sloupce a
v krajních případech může tlak dosahovat skoro až hodnoty jedné atmosféry. To nám
zajišťuje bezpečnost očistného postupu: kameny o průměru dvou až dvou a půl centimetrů a
dokonce i větší, se dobře vylučují. To praxe potvrdila už dávno.

Je možný i obrácený postup -rozpouštění žlučových kamenů. To se děje odbouráváním
koloidů a tvořením mikrotrhlin a současně částečným rozpouštěním v normální žluči. V tomto
případě můžeme působit ve třech směrech: 1) zvýšit množství kyselin ve žluči, které zmenšují
povrchové napětí žluči a tím napomáhají odbourávání koloidů a částečně je i rozpouštějí.
2) používání kapalin, např. odpařené moči, které mají velké povrchové napětí a proto žlučové
kameny velice dobře rozpouštějí. 3) zvýšit koloidní ochranu.

1. způsob. V lidském tuku, který se rozpouští při teplotě 15°C (při teplotě těla je tekutý), je
obsaženo asi 70% oleinové kyseliny. Tato kyselina patří mezi nenasycené mastné kyseliny.
Důležité biologické vlastnosti nenasycených mastných kyselin jsou:
a) Schopnost měnit cholesterin na lehce rozpustné sloučeniny, a tím napomáhat jeho
vyloučení z organismu.

b) Normalizující vliv na stěny krevního řečiště, zvyšování jejich elastičnosti a snižování
propustnosti.

Kyselina olejová se rozpouští při teplotě 13°C, přičemž je to skoro jediná mastná kyselina,
která je součástí živočišných tuků a proto je její obsah v těchto tucích hlavním činitelem,
určujícím teplotu jejich rozpouštění. Nejbohatší na oleinovou kyselinu je olivový olej (80
81%), ve slunečnicovém oleji je ho dvakrát méně (39%). Oleinová kyselina se střevem skoro
úplně vstřebává a organismem je využívána při látkové výměně.

Z toho je zřejmé, že musíme jít cestou silného zvyšování nenasycených mastných kyselin,
které fungují jako kyseliny obsažené ve žluči, tj. při očišťování rozpouštějí cholesterin a navíc
zvyšují elasticitu stěn krevního řečiště i žlučovodů. Navíc má výhodu, že je organismu blízká
a je přirozené, že je vhodné dát přednost přírodním produktům, které ji obsahují. Nejlepším
z nich je olivový olej, ale zcela vyhovuje i slunečnicový.

2. způsob. O odpařené moči jsme se tu zmiňovali již víckrát. Její velice silné očišťovací
vlastnosti jsou dány její velkou schopností udržovat v sobě velkou koncentraci solí, aniž by

jim bylo umožněno tvořit usazeniny. Při průchodu libovolným orgánem nasává do sebe
všechny toxiny a kromě toho svými okyselujícími vlastnostmi zabíjí všechnu patologickou
mikroflóru. Tato její druhá vlastnost je její vlastností nejcennější.

3. způsob. V přírodě existují ochranné látky, polysacharidy a nízkomolekulární povrchově
aktivní látky, např. oleáty natria a kalia, saponiny aj. Taková ochranná látka se hromadí na
povrchu koloidu, přičemž ho pokrývá solvatační vrstvou. Takto vzniklé ochranné vrstvy
zabraňují vzájemnému slepování koloidních částic a jejich usazování. Žluč obsahuje 84%
vody. Tuto vodu je třeba nasytit zmíněnými ochrannými látkami, které, pronikajíce do
mikroskopických pórů žlučového kamene, vyvolávají bobtnání koloidů, a tím pak i jejich
následující rozpouštění. Zdroji ochranných koloidů jsou čerstvé syrové šťávy ze zeleniny a
ovoce, vlastní čerstvá moč a odvary žlučopudných bylin.
Barviva v moči obsažená, jsou velice malé organické částice. V moči sebrané za
čtyřiadvacet hodin je jich asi jeden gram. Látka nejvíce nasycená ochrannými koloidy a
přitom dostupná, je vlastní moč. Nejlepší je používat moč přirozeně žlutavě zabarvenou.
Jestliže je bezbarvá, je v ní ochranných látek málo. Taková se proto obvykle vyhazuje.

Pohovořili jsme tedy o hlavních fyziologických mechanismech, na kterých je založena
očista jater. Existují ale ještě další jevy, které efektivitu očistného postupu podstatně zvyšují.

Silně kyselá chuť přírodních látek jako citron, klikva, rakytník nebo rybíz, silně
povzbuzuje energetiku jater, což jejich funkci zesiluje. Navíc éterické oleje těchto plodů
působí zároveň žlučopudně a antisepticky. V krajním případě je možné použít i krystalickou
kyselinu citrónovou, rozředěnou tak, aby vzniklá chuť byla stejná jako chuť citronu.

Biorytmicky jsou játra i žlučový měchýř nejaktivnější od jedenácti hodin večer do třech
hodin ráno místního času.

Jestliže si budeme navíc dávat autosugesci, že se žlučovody rozšiřují a žluč je produkována
ve velkém množství, a jestliže si navíc představujeme, že tam posíláme energii, výsledný
efekt ještě více posílíme.

Podle jógy, jestliže dýcháme pouze pravou nosní dírkou, vyvoláváme ohřívání organismu a
zvyšujeme jeho štěpnou schopnost. Toto působení můžeme zesílit ještě tím, když si dáme
zároveň do úst malé množství pepře.

Množství žluče a její tvorba se zvyšuje při portálním krevním oběhu a při přítomnosti tuků
v potravě. Proto po určité době po požití oleje a kyselé šťávy musíme provádět pomalé,
rytmické jógické dýchání, s důrazem na co největší vtahování bráníce při výdechu.

Očišťovací schopnost organismu se zvyšuje při úplňku. Na jaře je funkce jater nejsilnější,
na podzim je slabá. Nejlepší je tedy dělat očistu jater na jaře při úplňku.

Často je kladena otázka: Mohou si čistit játra také ti, kterým byl žlučový měchýř
odoperován? Nejen mohou, ale je to také potřeba. Potvrzuje to mnoho případů z praxe.

Tubáž - lékařské čištění jater

Členka korespondentka Akademie lékařských věd SSSR, profesorka a vedoucí katedry
infekčních nemocí a epidemiologie prvního Sankt-Petěrburgského ústavu I. P. Pavlova,
Jevgenije Petrovna Šuvalova, takto popisuje promývání žlučovodných cest bez pomoci sondy,
tzv. tubáž, kterou lékaři často používají.

Ráno dají nemocnému na lačno vypít 200 až 250 ml minerální vody, která byla předtím již
nějakou dobu otevřená (minerální voda bez kysličníku uhličitého, nebo taková, která ho má
jen velmi málo) a má pokojovou teplotu. K minerální vodě je možné přidat 5 gramů magnézia


nebo sorbitu, což napomáhá lepšímu vyprazdňování močového měchýře. Po patnácti až
dvaceti minutách pije pacient vodu znovu, ve stejném množství.

Po vypití vody pacient leží v posteli, ve vodorovné poloze, po dobu půldruhé až dvou
hodin a je přitom nahříván v oblasti pod pravým žebrem. V případě, že není použit sorbit a
magnesium, používá se místo nich odvar ze žlučopudných bylin.

Čištění jater podle Iriny Vasiljevové

Ten den, kdy mají být játra čištěna, je nutné vypít litr jablečné šťávy. Jestliže není
k dispozici čerstvá jablečná šťáva, je možné ji nahradit rybízovým moštem, klikvou nebo
rakytníkem. Z uvedeného je zřejmé, že nápoj musí být kyselý, aby svou kyselou chutí játra
stimuloval. Během dne je třeba vypít litr tohoto nápoje, rozdělený asi na pět až šest dávek.

Samotné čištění má dvě fáze:

1. fáze. Ve tři hodiny odpoledne vypít projímadlo, pět tabletek senného lusku nebo šest až
sedm kapslí ricinového oleje. Je nutné dosáhnout toho, aby projímadlo začalo působit. Jestliže
se první dávka ukáže jako nedostatečná, je třeba vzít projímadlo znovu.
2. fáze. Když začne projímadlo působit, připravte si tři sklenice. V jedné sklenici musí být
silně okyselená voda, ve druhé sto padesát ml rostlinného oleje a ve třetí silný neslazený
odvar šípku.
Napřed si dobře vypláchněte ústa i hrdlo okyselenou vodou, vyplivněte a vypijte olej.
Znovu si vypláchněte ústa okyselenou vodou, vezměte si další dávku projímadla a vypijte
odvar ze šípku.

Pak si na játra dejte teplý obvaz z vlny, namočený ve slaném roztoku. Nahoru na obvaz
dejte ohřívací nádobu a lehněte si na pravý bok.

Ráno si dejte několik očistných klystýrů, abyste odstranili ze střeva kameny.

Varování. Kdyby se ukázala sebemenší bolest, dejte si pěst pravé ruky na solar plexus,
silně na něj přitlačte a ruku odtáhněte stranou, přitom se naklánějte vpravo. To opakujte tak
dlouho, dokud bolest nezmizí. Takový postup brání předčasnému odchodu kamenů a
napomáhá jejich lepšímu rozpouštění.

Komentář a doporučení. Podle tradic ajurvédy se játra nejlépe čistí pomocí klystýrů, tento
mechanismus je spouštěn jako první. Požití sto padesáti ml rostlinného tuku stimuluje
vypuzování žluče. Požití silného odvaru šípku dál posiluje působení na játra. V odvaru je
velké množství organických kyselin, pektinů a éterických olejů a to všechno napomáhá
lepšímu rozpouštění žlučových kamenů. Látky obsahující třísloviny zabraňují zvracení.

Velice starý léčitelský postup čištění jater, jak ho popisuje N. Sevasťjanová

Vezměte tři sklenice ovsa (ale ne ovesné vločky), promyjte je teplou vodou a dejte do
pětilitrové nádoby. Do téže nádoby dejte dvě polévkové lžíce rozdrcených suchých (pokud
možno čerstvých) listů brusinek, dvě lžíce listí nebo březových pupenů (čerstvé nebo suché).
Na to nalijte čtyři litry vody (vhodná je protiová voda) a pak všechno nechte čtyřiadvacet
hodin v chladnu odstát.

Vezměte druhou nádobu, do které nasypete sklenici rozmělněných šípkových plodů, zalijte
to sklenicí vody, uveďte do varu a vařte deset minut. Potom nechte také čtyřiadvacet hodin
odstát.

Po uplynutí čtyřiadvaceti hodin vezměte první nádobu a uveďte její obsah do varu, přidejte
dvě polévkové lžíce kukuřičných zrn a dvě lžíce sporýšové natě. Když se směs patnáct minut


povaří, nechte ji tři čtvrtě hodiny stát, potom proceďte do druhé nádoby a přidejte ještě
procezenou odstátou vodu ze šípku. Celý obsah rozdělte do lahví (nejlépe s tmavým sklem) a
uschovejte v ledničce.

Směs užívejte denně teplou, vždy půl hodiny před jídlem. 1. den 50 ml, 2. den 100 ml, 3. a
další dny 150 ml. Celá tato kůra trvá deset dní. Po dvou týdnech kůru opakujte.

V průběhu čištění je zakázáno jíst jídla živočišného původu, zvláště maso a uzeniny.
Čištění se má dělat dvakrát do roka: v době Velkého půstu (na jaře) a na Vánoční půst
(začátkem zimy).

Aby bylo čištění intenzivnější, jedenkrát ke konci kúry provést tubáž. Tubáž je
doporučována podle tohoto postupu: Ráno na lačno vypít sklenici odvaru z půl polévkové
lžíce suchokvětu a půl lžíce kukuřičných zrn. To povařit ve sklenici vody a pak nechat půl
hodiny odstát. Po hodině pak vypít projímadlo: magnesium nebo karlovarskou sůl,
rozpuštěnou ve sklenici libovolné zásadité minerálky, dát si ohřívací láhev na játra a lehnout
si na pravý bok. Po vyprázdnění střev provést ještě dobrý očišťovací klystýr. Ten den, kdy
budete celou proceduru provádět, jezte jen lehkou vegetariánskou stravu, nebo pijte jen
posilující nápoje z bylin, nebo jablečno-řepnou šťávu.

Z léčitelského popisu očišťování je zřejmé, že je postup časově náročný a je tu práce
s přípravou všech odvarů. Navíc je ke konci doporučována tubáž. Tento způsob čištění je
vhodný pro ty, kteří z nějakého důvodu nemohou použít dále uvedený a neuvěřitelně efektivní
postup čištění jater.

Autor navrhuje pokládat léčitelský postup za první, přípravný krok k očistnému postupu
jater pomocí oleje a kyselé šťávy. V dalším je tento jedinečný postup uveden.

Nejjednodušší a efektivní čištění jater

Dříve byl tento postup doporučován jen s olivovým olejem a citrónovou šťávou. Jakmile
pak byla nastolena otázka jejich náhrady něčím jiným, ukázalo se, že náhrad je velké
množství. Je možné použit jakýkoliv slunečnicový olej (rafinovaný, nerafinovaný), místo
citrónové šťávy je možné použít krystalizovanou kyselinu citrónovou nebo nějaké silně kyselé
ovoce, které je ve vašem kraji k dispozici, např. klikvu, rakytník, angrešt, apod. Praxe
potvrdila, že očišťování pomocí těchto náhradních prostředků si v ničem nezadá s prostředky
ideálními, takže se je nebojte pro očistu používat.

Celé tajemství a efektivita této techniky pročišťování jater spočívá v předběžné přípravě,
kterou je „změkčení“ organismu. Změkčování vodními procedurami je nutné provést alespoň
tři až čtyřikrát. Očistu dělejte před úplňkem. Jestliže budete po dobu třech až čtyřech dnů před
očišťováním jíst hlavně rostlinnou stravu, pít velké množství čerstvě zhotovené šťávy (jeden
díl řepy a pět až šest jablek, pokud možno kyselých) a dělat jednou denně očišťovací klystýry,
pak bude vaše předběžná příprava ideální a jistě se vám hned napoprvé budou sypat kaménky.
A jestliže uděláte předběžnou přípravu podle léčitelského receptu, záruka vašeho úspěchu
bude stoprocentní.

Pak nadejde den vlastní očisty. Předtím jste ještě provedli poslední změkčovací proceduru,
máte dobrou náladu, jste svěží a klidní. Ráno po toaletě si udělejte očišťovací klystýr, potom
lehce posnídejte a vypijte si už předem zmíněnou šťávu. Oběd si udělejte také jen lehký a po
jedné až dvou hodinách začněte prohřívat oblast jater. K tomu použijte nahřívací láhev
s horkou vodou (můžete použít i elektrické ohřívání) a choďte s ní po zbytek dne.

Vlastní očišťovací proceduru začněte v sedm až osm hodin večer. Připravte si olej i
kyselou šťávu, ohřáté na teplotu těla nebo o trochu výš. Dávka oleje i šťávy se určuje podle


vaší váhy a podle toho, jak pití oleje snášíte. Obvykle to bývá od každého sto padesát až tři sta
ml.

Máte všechno připraveno. Před sebou máte dvě sklenice, jedna s olejem, druhá se šťávou.
Vezmete si jeden nebo dva hlty oleje a zapijete to stejným množstvím šťávy. Po patnácti až
dvaceti minutách, pokud se vám nechce zvracet, to zopakujete, zase čekáte patnáct až dvacet
minut a tak pokračujete, dokud všechen tuk a šťávu nevypijete. Pak si lehněte, nebo seďte a
odpočívejte. Ohřívací láhev neodkládejte. Praxe potvrzuje, že čím lépe jsou játra prohřátá, tím
je výsledek lepší. Takže ji mějte celou noc i celý další den.

Upozornění. Jestliže pití oleje špatně snášíte a začne se vám dělat špatně a budete už po
prvním napití zvracet, musíte počkat, až tyto nepříjemné vjemy vymizí a pak se teprve napít
znovu. Celou proceduru si prodlužte, není to tak hrozné a je to dokonce užitečné. Jestliže ale
nevolnost nemizí, omezte se na již vypité množství, bude to stačit.

Jakmile olej a šťávu vypijete, můžete asi po dvou hodinách udělat řadu opatření, která
výsledný efekt zesilují. Pohodlně se posaďte (nejlépe na paty -viz následující obrázek), levou
nosní dírku ucpěte vatou, do úst si dejte nepatrné množství pálivého pepře a dýchejte jen
pravou nosní dírkou. Navíc si pod ohřívací láhev, kterou máte na játrech, přivažte aplikátor
s kovovými jehlami. Všechno to bude napomáhat vytváření tepelné energie a její nasměrování
do oblasti jater. Dýchejte pomalu a plynule (čtyřikrát až šestkrát za minutu), přitom silně
pracujte s bránicí, jak už bylo zmíněno výše. To zajišťuje dobrou masáž jater, zvyšuje v nich
průtok krve a vymývá z nich usazeniny a zhuštěniny. Tak dýchejte čtvrt až půl hodiny, pak si
na hodinu odpočiňte a potom to zopakujte. Místo aplikátoru s jehlami teď použijte aplikátor
magnetický, nebo jednoduše magnet.


Bez ohledu na to, jakým způsobem očistu jater děláte, posaďte se jako na obrázku a představujte si, že se játra
rozžhavují do červena jako kus železa a přitom dýchejte pravou nosní dírkou.

Magnetoterapie je důležitým činitelem, který podporuje krevní oběh. Vědci zjistili, že
červené krvinky nejsou schopné projít kapilárami při působení pouhého krevního tlaku.
Hlavní mechanismus jejich průchodu spočívá v tom, že na arteriálním konci kapilár jsou
tělíska vlivem tlaku stlačována k sobě. Dále, díky tomu, že mají elektrický náboj stejného
znaménka, odpuzují se od sebe ve směru menší koncentrace a díky tomu pronikají i do kapilár
a pohybují se jimi. Je velmi důležité využít tohoto jevu zvlášť při čištění jater, která mají
unikátní žilní soustavu a navíc, magnetické pole aktivizuje fermenty, které při očistě hrají také


důležitou roli. To všechno dohromady -teplota, aktivita fermentů, zesílený průtok krve,
zvýšení náboje červených krvinek a velký přísun volných elektronů (aktivátorů fermentů)
z jehlového aplikátoru, to všechno dohromady umožňuje rozdrobit, rozpustit, promýt a
odstranit všechny nečistoty a kameny.

Popsané procedury umožňují působit na nejhlubších kvantových úrovních organismu, které
odpovídají za životaschopnost, očistu a regeneraci. Žádný jiný očišťovací postup není tak
účinný.

Přibližně v jedenáct hodin večer nebo později (někdy až k ránu), když biorytmy jater a
žlučového měchýře mají své maximum, začíná vylučování kamenů a nečistot To se projeví
silným průjmem a pak uvidíte všechnu tu „krásu“, kterou jste si nahospodařili nesprávným
způsobem života, nesprávnou stravou, a pochopíte, že žít stejným způsobem dál není možné.
Nemůže být řeči o nějakém zdraví, jestliže takové věci zůstávají v organismu. Ráno bývá pak
obvykle znovu průjem a může vycházet další velké množství kamenů a žluči, podobné
mazutu. Pak si udělejte očišťovací klystýr, ale nahřívací láhev pořád mějte u sebe, díky jí
bude proces pokračovat.

Prvním jídlem by mělo být půl litru mrkvové nebo řepno-jablečné (1:5) šťávy. Tato šťáva
ještě dodatečně vaše játra promyje. Po nějaké době, když se objeví pocit hladu, můžete jíst
saláty, dušené ovoce, kaši na vodě a začít normální život.

Kolikrát byste si měli tímto způsobem játra očistit? Člověk může existovat, i když mu
pracuje jen jedna osmina jater. Játra jsou tvořena čtyřmi částmi a všechny je nutné řádně
očistit. Praxe ukazuje, že plně se to podaří asi po čtvrtém až sedmém čištění. Pokud ale
dodržíte všechna doporučení a budete se řídit biorytmy, očistných procedur bude zapotřebí
podstatně méně.

První čištění jater je nejobtížnější -je to operace bez nože. Odpočiňte si po ní a jakmile se
budete cítit opět normálně, začněte s druhou očistou. Ta bude snadnější, potom začněte se
třetí, čtvrtou, dokud se nepřesvědčíte, že z jater už nic nevychází. Čím rychleji si játra
vyčistíte, tím rychleji dáte do pořádku krevní oběh a celou látkovou výměnu. Buďte si vědomi
i té skutečnosti, že kaménky ve žlučovodech a žlučovém měchýři vznikaly pomalu a přijímaly
tvar odpovídající průtoku. V této podobě vás neobtěžovaly. Při čištění je drobíte, jejich poloha
se mění a zbývající kameny mohou dráždit stěny žlučovodů a vyvolávat jejich zanícení.
Abyste tomu zabránili, musíte dovést očistu do konce a nezůstávat na půli cesty.

Varování. Očistu nedělejte po těžké práci, po fyzickém zatížení (jako je maratónský běh
apod.) nebo po hladovce. Napřed si tři až pět dní odpočiňte a naberte nové síly.

Někteří lidé v průběhu očisty zvrací a ve zvratcích se objevuje sliz apod. To ukazuje na to,
že šťáva a olej zapracovaly v žaludku a očistily ho od nánosů. To všechno je normální.
Následující očistu dělejte s trochu menším množstvím oleje a při další ho pak trochu přidejte.
Pamatujte si, že se nemáte čeho bát, celá očista jater je těžká, ale bezbolestná. Strach a příliš
napjaté očekávání mohou způsobit spasmy cév a žlučovodů a čištění se nepovede. Buďte
klidní a uvolnění a všechno se povede dobře.

Teď si uvedeme několik příkladů z praxe čištění podle právě uvedeného postupu.

Už skoro čtyři roky se snažím jít cestou ozdravění přírodními postupy. Všechno to začalo
s knihou P. Bregga „Zázrak hladovění“. Od té doby jsem přečetl velice mnoho knih.

Předevčírem jsem si poprvé v životě očistil játra a rozhodl jsem se, že se podělím o své
zkušenosti. Napřed pár slov o sobě: Je mi dvacet pět let, nepiji a nekouřím. Snažím se jíst
pravidelně, cvičím. Malými klystýry s odpařenou močí jsem si očistil střevo (s neuvěřitelným


výsledkem), dlouho již piji moč jednou až dvakrát denně, s močí jsem dělal i „néti“. Žádnými
nemocemi netrpím. Cítím se výborně. Pro názornost posílám i svou fotografii.

Je tedy zřejmé, že mi nic nebylo a tak jsem s očistou jater nijak nespěchal. Ale pak jsem se
konečně rozhodl, že udělám i to. Vybral jsem si k tomu nejvhodnější dobu, s odpovídajícími
biorytmy. Jaro - dobu s maximální aktivitou jater a druhou třetinu druhé měsíční fáze.

Předběžná příprava mohla být trochu lepší. Žádné šťávy jsem nepil, jen moč. Ráno v den
očisty jsem si udělal klystýr s močí. Dokonce i ohřívací láhev jsem začal používat teprve až
v sedm hodin večer a v průběhu vlastní procedury jsem jí občas nevěnoval moc pozornosti.
Kdyby to byly podmínky dovolily, byl bych udělal přípravu i vlastní proceduru mnohem
pečlivěji.

Vypil jsem s přestávkami 200 ml olivového oleje, tři polévkové lžíce šťávy ze dvou velkýchcitronů, chvilku jsem se ohříval elektrickou dečkou, pak jsem si lehl a spal. Žádné nepříjemné
pocity jsem neměl, jen ráno jsem měl slabší nevolnost. Udělal jsem si klystýr s močí. Vyšly ze
mne čtyři zelené kameny velké jako větší hrách a víc než deset menších. Ve tři hodiny
odpoledne jsem cítil znovu nutkání na stolici a to. co jsem pak viděl v záchodové míse, mnou
doslova otřáslo: Bylo tam víc než deset velkých žlutozelených kamenů (na pohmat tučné,
lehké, plovoucí na vodě, měkké konzistence). Zde jsou rozměry některých z nich (viz obrázek).

Celou tu krásu jsem dal do nádoby a zalil vodou. Teď jsem je rozložil na papíře a pro
porovnání jsem dal vedle nich pravítko a krabičku se zápalkami a celé jsem to ofotografoval.
Je tam celkem sto padesát kamenů, z toho třicet velkých, jeden jako menší vejce. Opravdu to
všechno bylo v mých játrech a žlučovém měchýři?! A to jsem se cítil docela zdravý. Co potom
teprve musí být u lidí starších, nemocných, s břichy jako sud? Je hrůza si to jen představit. A
to jsou ti, kteří spoléhají na lékaře, na různé tabletky.

Závěr, který z toho plyne, je asi následující: bez očisty jater nejde hovořit o nějakých
radikálních úspěších na cestě ke zdraví.

V prosinci 1944 k nám do Novošachtinska přijela Naděžda Aleksejevna Semjonova. Chodil
jsem na její přednášky. Dozvěděl jsem se tam mnoho nového a zajímavého. O čištění jater
Semjonova ve své knize píše: „U nás v klubu je na toto téma celá kartotéka. Dosavadní
rekord je devadesát sedm kamenů o rozměrech od velikosti kroupy do dvanácti milimetrů.
Dosáhl někdo víc?“

A tady jsou moje výsledky: Sto padesát dva kameny s rozměry od kroupy do třiceti pěti
milimetrů. A to vše se dostalo ven snadno, bez jakýchkoliv negativních pocitů. Velkou roli tu
pravděpodobně hrála doba. kdy jsem celou proceduru, v souladu s biorytmy, prováděl.


Kresba z dopisu.

Vašimi knihami se zabývám už druhým rokem. Je mi třicet šest let, měřím 172 centimetry,
vážím padesát tři kilogramy, předtím jsem vážil šedesát čtyři kilogramy. Nemocný jsem od
roku 1992, jsem invalida druhé třídy. Moje diagnóza je: hluboké deprese, astenický syndrom.
Na jaře jsem si čistil játra (celkem asi čtrnáctkrát, od ledna do května r. 1995). Čištění se mi
povedlo. Ven vyšlo přes tři sta zelených kamenů velikosti hrachu, ke konci pak ještě


hnědočerná žluč. Zmizely nevolnosti se zvracením, které mě pronásledovaly dva roky, a bolest
v pravé lopatce.

* * *

Z. P. z Čeljabinska
Je mi šedesát let, před dvěma a půl lety jsem trpěla revmatickou polyartritidou. Začala
jsem se léčit podle Vaší knihy. Vycházely ze mne nějaké zamotané nitky, pokroucené pruhy,
vypadající jako kuřecí střevo, dlouhé padesát až sto dvacet centimetrů. Bylo to velice
nepříjemné. Játra jsem si čistila dvanáctkrát. Napřed odcházelo jen málo kaménků, teď je
jich hodně, kolem dvou set.

* * *

Rekordní čištění jater. Je mi padesát devět let. Během třinácti měsíců jsem provedl 76
čištění jater a asi 85 močopudných klystýrů. Za tu dobu ze mne vyšlo 1412 cholesterinových
kamenů velikosti od nejmenších až do velikosti vlašského ořechu a také dva vápenaté, jeden
velký 12 x 6 mm, druhý 8 x 4 mm a pak ještě osmkrát (!) odcházel vápenitý písek. Kromě toho
všeho vyšly z tlustého střeva chuchvalce podivného masa, jakési lusky a polypy v podobě
malých hříbků a kytiček a velké množství vazkého hnědavého slizu.

Než jsem začal s čištěním, měl jsem doma ve svém pokoji těžký vzduch. Teď je tam vzduch
čistý. Tělo mě přestalo svědit. Zmizely mi pupínky (husí kůže) a suchost kůže -kůže je teď
elastická. Zlepšil se mi také sluch. Jím v zásadě dvakrát během dvaceti čtyř hodin. Používám
denně v horké koupeli „dýchání štěstí“ po dobu dvaceti až třiceti minut. Občas mě píchá
v loktech a v kolenou. Pil jsem odvar z pampelišky a po dvou týdnech jeho pití ze mne začalo
v průběhu noci vycházet velké množství tekutin a to pak trvalo celé dva týdny.

Z tabulky je vidět, kolikrát v měsíci jsem pil slunečnicový olej a nápoj z kyseliny citrónové
a kolik kamenů během měsíce odešlo.

Počet procedur Počet kamenů
Leden 1995 13 150
Únor 4 77
Březen 9 282
Duben 9 321
Květen 3 0
Červen 3 100
Červenec 7 166
Srpen 7 77
Září 4 50
Říjen 6 63
Listopad 3 70
Prosinec 4 61
Leden 1996 4 15

Komentář a doporučení: Velký počet vyloučených kamenů a jejich stálé vytváření ukazují
na to, že v oblasti jater a žlučového měchýře je silná psychocysta. Její energetické pole tvoří
kameny. Tvoření kamenů ukazuje také na to, že strava není přírodní a je pro kameny dobrým
materiálem.

Doporučuji nečistit játra častěji než sedmkrát za sebou, pokud stále vycházejí další a další
kameny. Změňte stravu, způsob života a očistěte pole vědomí. Pamatujte si: tak velký odchod
kamenů není normální a základ této abnormality je v našem vědomí.


I. P. z městečka Těrnovka
V březnu 1982 jsem dělala první čištění jater. Ven vyšlo dvacet čtyři kamenů, velkých jako
větší semínka a velké množství tmavě zeleného slizu s bílým žilkováním. Pak se mi objevily
bolesti, ale v létě jsem jedla hodně ovoce (meruněk) a bolesti skoro zmizely.

Na podzim jsem se rozhodla provést očistu jater pomocí citronů. Začala jsem denně pít
dvě sklenice čaje s citronem. To zřejmě způsobilo, že se mi objevily pekelné bolesti, které jsem
měla ve dne i v noci. Nic jsem nemohla jíst, záchvaty bolesti byly v celém břiše a směřovaly
pod pravá žebra. Zachraňovala jsem se analgetiky, ohřívací lahví, nebo jsem volala
záchranku. V lednu jsem se pak rozhodla udělat druhou očistu jater. Ven vyšlo sto dvacet
kaménků velkých jako větší semínka a šest kousků velkých jako první článek palce a zase
velké množství tmavě zeleného, bíle žilkovaného slizu. Tři dni jsem měla pocit, že jsem se na
svět znovu narodila. Ale čtvrtý den, při snídani, mi začaly v břiše pod pravými žebry silné
bolesti, které mne pak obden, někdy i každý den, trápily. Mizely jen po baralginu nebo
ohřívací láhvi. Pila jsem suchokvět a heřmánek, ale nic nepomáhalo.

A tak jsem 6. února udělala další čištění. Ven vyšlo 62 kamenů a sliz, ale ne už tolik, jako
předtím. Ale bolesti v pravém boku přetrvávaly. Trápí mne zácpa. Po očistách jsem zhubla o
šestnáct kilogramů - výšku mám 159 cm, vážím 55 kg.

Komentář a doporučení. Tato žena udělala chybu v tom, že čištění jater nedotáhla do konce
a příliš ho roztáhla. Kaménky se rozdrobily, ale přitom všechny neodešly. Z toho pak vznikly
bolesti a všechno další nepohodlí. Druhá chyba byla v tom, že nebylo vhodné začínat
s očistou na podzim, to játra oslabilo a způsobilo pak obtížné uzdravování. Třetí chyba byla,
že se nezbavila zácpy, která játra otravuje. Celkově nebyla dodržena správná posloupnost
očišťování organismu a výsledek byl jen polovičatý. Ještě jednou vás upozorním na správnou
posloupnost čisticích procedur.

L. A. ze Severodoněcka
Pravidelně jsem si čistila játra a i tentokrát se to povedlo. Ven vyšlo velké množství blány,
strašně velké množství, na pohled jako blána oloupaná ze salámu, hutná a tmavá. Jaké je to
léčení, když je střevo uvnitř pokryté jako emailem. A pak vyšlo ven ještě 68 kaménků a velké
množství cholesterinových chuchvalců.

Komentář a doporučení. Organismus pomalu sbírá síly, aby se dobře očistil a také je
důležité se strefit do správného biorytmu jater, což se nakonec povedlo. Konečný výsledek je
pak zřejmý.

Genadij V. z Pavlogradu

Je to už sedm měsíců, co žiji podle vaší knihy. Jím saláty z čerstvé zeleniny, ovoce a kaše.
Moč piji tři až pětkrát za den, také s ní dělám každý večer obklady. Dvakrát jsem už také čistil
játra. Zatím žádné kameny nevyšly, jen lepkavá, kluzká špína. Nedávno jsem byl v nemocnici.
Tam mi dělali vyšetření dolních končetin sonografií. (Tento člověk měl traumatizované nohy
a následkem toho byl krevní oběh v nohách silně poškozen.)

Řekli mi, že průtok krve v holeních a chodidlech se podstatně zlepšil.

Psal jsem Vám, že jsem loni na jaře prodělal těžkou hepatitidu. Špatné to bylo i s játry.
Bilirubin dosahoval vysokých hodnot a na normální hodnotu neklesal. Lékaři tvrdili, že
výsledkem bude chronická hepatitida. Teď mi dělali rozbor krve. I ten ukázal, že se skoro
všechno normalizovalo.

Komentář a doporučení. To, že vyšla ven lepivá, kluzká špína, ukazuje na úspěšnou očistu
jater. Očistný postup, který doporučuji, je prostě natolik efektivní, že kameny rozpouští a ty


pak odcházejí jako tekutá hmota, což je ještě výhodnější. Je tu popsáno i doporučení pro
normalizaci funkce jater a jak vidíte, účinek je zřejmý. Ale tento člověk si potřebuje játra ještě
několikrát očistit.

Je mi šedesát devět let, jsem 155 cm vysoká, vážím 59 kg. Od května 1995 jsem se začala
zabývat Vašimi knihami. Držím se všech Vašich doporučení: strava, natírání, obklady hlavy,
klystýry i mikroklystýry. Udělala jsem tři očisty jater. Od září medituji. V průběhu posledního
čištění jater vyšlo ven mnoho slizu, asi půl litru, a po každém mikroklystýru vychází další. Už
nevím, jak se ho zbavit. Co nedělám, je hladovění.

V mnoha směrech jsem dosáhla kladných výsledků. Zmizely zácpy a osteochondróza,
ramenní klouby mne nebolí. Trpěla jsem cholecystitidou, gastritidou, pankreatitidou. Teď mi
dělali ultrazvukové vyšetření a ukazuje se, že všechno je v rámci normy!

Zbývá ještě jen hlava! Paměť mi docela chybí, jsem neklidná.

* * *

O případu čištění jater, kterému předcházelo odstranění žlučového měchýře, mi vyprávěla
jedna paní Byla velmi dlouho léčena, přestála devět operací. Z břišní dutiny jí odstranili
všechno, co jen bylo možné. Nakonec ji léčili hormony, následkem čehož strašně přibrala na
váze a sotva se pohybovala. Po prvním čištění jater vycházely žlučové kameny, velké jako
holubí vejce a ve velkém množství. Pak začala dodržovat správné stravování a její zdraví se
začalo zlepšovat.

Komentář a doporučení. Kdyby tato žena byla včas provedla očistu celého organismu,
nebyly by bývaly nutné žádné operace. Přísloví „O své zdraví se starej sám" je skutečně
správné.

Nyní uvedu několik příkladů správně provedených postupů a výsledky, kterých bylo
dosaženo.

Taťána, Orenburgská oblast, obec Nižněkritskaja

O výsledcích očisty organismu. Dvakrát jsem dělala čištění střeva a jater (podruhé z toho
nic nebylo, olej jsem snědla), ale střevo jsem vyčistila. Vyšel jakýsi provazec, s navěšenými
koprolity. Je těžké popsat, kolik odešlo nejrůznější špíny. Když jsem pak dělala mikroklystýry
s odpařenou močí, vycházely ven takové smotky, že z toho až šel strach - je to pravda, že tohle
všechno vychází z mého organismu?!

Když jsem očistu skončila, chtěla jsem vědět, k jakým změnám v mém organismu došlo. Šla
jsem do oblastní nemocnice, kde mne patnáct dní pozorovali. Během této doby jsem se
spravila o tři a půl kilogramu a pro lékaře jsem zůstala záhadou. Jen jeden lékař, když mi
vyšetřoval štítnou žlázu, si všiml a poznamenal: „Jaké máte zvláštní oči - lesknou se vám“.

Výsledek vyšetření: dřívější chronická gastritida se změnila na povrchově ložiskovou,
konečník je bez patologie. Při vyšetření ultrazvukem mají játra obvyklý tvar, obrysy jsou
rovné. Žlučový měchýř je normální, bez konkrementů, předtím tam byl písek a chronická
cholecystitida. Slinivka není zvětšená, předtím jsem trpěla chronickou pankreatitidou, krevní
obraz je normální.

Komentář a doporučení. Druhé čištění bylo úspěšné, všechno vyšlo ven v rozpuštěném
stavu. Kdyby byla tuk a šťávu opravdu snědla, nic by se nedělo. Očištění zapůsobilo na
organismus tak silně, že se to pro lékaře stalo záhadou. Pamatujte si -správné očištění je
nejrychlejší cestou k obnově zdraví. Nic lepšího neexistuje. Očista je základem zdraví.


Alexandr K., Voroněž

Po Vašem příjezdu do Voroněže 17. února, jsem udělal následující:

1. 10 klystýrů s močí přes den.
2. Po klystýrech s močí, 13. března -první očistu jater, která proběhla poměrně hladce
(jen malá nevolnost asi po třech, čtyřech hodinách po požití oleje). Ven vyšlo půl sklenice
staré žluči a přes třicet kamenů (tmavě zelených, měkkých, o průměru pět až deset mm).
3. Udělal jsem si sedm klystýrů s odpařenou močí.
4. Před čištěním jater jsem dvakrát pil odvar z bobkového listu.
5. Začal jsem jíst vyklíčenou pšenici.
Výsledky. Celková lehkost v těle, přestalo bolení hlavy při magnetických bouřkách,
normalizovala se stolice (předtím byla velice řídká). Náhodou jsem zjistil, že mohu snadno
dosáhnout dlaněmi na podlahu v předklonu s napřímenýma nohama -předtím, dokonce i
v dětství, jsem toho nebyl schopen. Zajímalo by mne, zda je to výsledek čištění jater a
konečníku, nebo od pití bobkového listu. (Dopis je datován 30. 3. 1993.)

Komentář a doporučení. Je tu zřejmé celkové ozdravění organismu v průběhu dvou měsíců
a deseti dnů. Pružnost se zlepšila díky očistě jater, protože ta odpovídají za stav vazů.
Naklíčená pšenice, bohatá na vitamíny skupiny B, má na regeneraci jater velice příznivý vliv.
Všem, kteří chtějí mít zdravá játra, doporučuji jíst na lačno dvě polévkové lžíce naklíčeného
zrní nebo chleba z tohoto zrní vyrobený.

Kombinované čištění jater a žlučového měchýře

Vypracoval jsem původní metodiku čištění jater a žlučového měchýře, využívající několik
činitelů, kteří své působení vzájemně zesilují. Tento postup je vhodný pro všechny lidi bez
rozdílu, zvláště pro ty, kteří rádi běhají a přitom nevyžaduje pití oleje, které nesnášejí všichni
nejlépe. Smysl tohoto postupu je v postupném využití běhu, kapalin majících malé povrchové
napětí a rozpouštěcí schopnosti, sauny a jako doplňující činitel se přidává vyloučení jídla
nebo šťávové odlehčení na dobu třiceti šesti hodin.

1. Když běžíme dostatečně dlouho a pravidelně, uplatňuje se ve žlučovém měchýři a
žlučovodech setrvačnost hmoty. Ta se projevuje tak, že jestliže jsou tam kaménky, zvláště
tvrdé, pak se při běhu tlučou jeden o druhý (asi jako drobné, které máte v kapse) -při tom se
drobí a mohou pak snadno žlučovody odcházet -připomínají přitom slunečnicová seménka,
nebo kamínky z moře. Pro tyto účely je nutné běhat denně třicet až šedesát minut po dobu
třech až šesti týdnů.
2. Promývání a rozpouštění je možné dělat několika způsoby: a) pít řepno-jablečnou šťávu
(poměr složek 1:4-5); b) pít šťávu z mrkve; c) pít směs šťáv z mrkve, řepy a okurek, v poměru
10:3:3; d) pít moč.
Očišťovací schopnosti jednotlivých šťáv budou zvlášť probrány v kapitole „Čištění
šťávami“.

3. O aplikaci tepla v souvislosti se změkčováním organismu jsme již hovořili.
Nejprospěšnější jsou tepelné procedury pro čištění jater a žlučového měchýře, protože
rozšiřují žlučovody a také žluč se teplem stává tekutější.
4. Jestliže se zdržíme jídla na dobu třiceti šesti hodin, neznamená to v žádném případě, že
by se přerušila aktivita zažívacího traktu, ale naopak, jestliže ho necháme odpočinout, jeho

aktivita je pak zesílená. Po delší době bez jídla začíná organismus přecházet na trávení
vlastních zásob a proto další prodlužování této doby už není vhodné.

Očišťovací mechanismus tohoto postupu je tento: Při pravidelném, každodenním běhu se
díky setrvačnosti kaménky ve žlučovém měchýři i ve žlučovodech (zvláště ty tvrdé) pomalu
drobí. Pravidelné pití šťáv nebo moči během této doby (nejméně půl litru šťávy denně) mění
složení žluči tak, že se zvyšuje její rozpouštěcí schopnost. Látky, obsažené ve šťávách, mají
rozpouštěcí a drobící schopnosti a pomalu kameny narušují. Spolupůsobení běhu a šťáv jejich
působení zesiluje. To děláte celý týden -pijete alespoň půl litru šťávy denně a půl hodiny až
hodinu běháte. Koncem týdne nejíte (kdo nemůže, pije jen zmíněné šťávy) a pijete jen
magnetizovanou vodu nebo celodenní moč a přitom pořád půl hodiny až hodinu běháte.
Druhý den ráno se proběhnete a půjdete do sauny. V sauně se dobře propaříte (podle vlastní
chuti, nepřehánět, je třeba, abyste dosáhli pocitu silného uvolnění celého těla). Když se pak
vrátíte ze sauny domů, vypijte půl až třičtvrtě litru čerstvě připravené šťávy (100 ml řepné,
zbytek jablečná). Pak už můžete jíst jako obvykle: salát, dušenou zeleninu, kaši apod.

Poté, co se zdržíte jídla, běháte a vysaunujete se, váš trávicí trakt je silně aktivován ažlučovody jsou silně rozšířené. Šťáva, kterou vypijete, se ihned vstřebá a spolu s krví jde do
jater, která promývá. Díky tomu všechno, co bylo předtím rozdrobeno a rozpuštěno, se teď
snadno vymývá do dvanácterníku, což pak vyvolá průjem. V řídké stolici uvidíte tvrdé
kaménky podobné oblázkům nebo slunečnicovým seménkům.

Tak pokračujte (pijte šťávu, běhejte, choďte do sauny) po dobu třech až šesti týdnů. Pokud
jste měli nějaké bolesti na pravé straně pod lopatkou, zmizí. Právě tak se tvrdé kaménky
žlučového měchýře ozývají. Vymizení těchto bolestí indikuje očištění žlučového měchýře. Za
rok, v květnu, můžete takové čištění zopakovat. Obecně platí, že výsledkem vytrvalého úsilí
budou jak žlučový měchýř, tak i játra pracovat mnohem lépe a jejich funkce se plně
zregenerují.

Tento postup čištění můžete použít jako první stupeň před čištěním jater pomocí oleje.
K tomu poznamenávám: nemyslel jsem si, že mám v játrech nebo ve žlučovém měchýři
nějaké kameny, ale po několika za sebou následujících čištění s olejem vyšlo ven velké
množství poloměkkých kamenů. Ale když jsem použil právě popsaný postup, začaly vycházet
ven i tvrdé. Ukazuje se tedy, že jeden způsob čištění doplňuje druhý a jen jejich vzájemná
kombinace umožní dokonalé očištění.

Ze všech postupů čištění jater a žlučového měchýře vám doporučuji začít s nejúčinnějším,
s olejem a kyselou šťávou. Potom, v závislosti na dosaženém výsledku, můžete podle uvážení
použít některý z dalších postupů. Když jste nakonec dosáhli dokonalého očištění, můžete
kterýkoliv z popsaných postupů dělat preventivně jednou za rok. Jestliže se správně
stravujete, stačí jednou za dva roky.

Čištění ledvin a močového měchýře

Avicenna vypracoval velice pěkný postup čištění ledvin. Píše o tom:

„Cíl, kterého se lékaři snaží dosáhnout při léčení kamenů je zamezení tvorby jejich hmoty,
zamezení jejich tvorby odstraněním příčin, které k tomu vedou a v průběhu této léčby i
rozmělňování a drobení kamenů a s pomocí léků jejich odstranění z místa, kde uvázly.“

Budeme se dobrými radami Avicenny řídit:


Odstraníme příčiny, vedoucí k tvorbě kamenů. Abychom normalizovali látkovou
výměnu, změníme stravu a způsob života.


Použijeme prostředky, které budou kameny drobit, rozpouštět a měnit je na písek. Pro
tyto účely jsou vhodné: šťáva vratiče, černé ředkve, citronu, jedlový olej, kořeny
mořeny nebo šípku, čerstvá šťáva z ovoce a moč.

Provedeme uvolnění rozdrobených kamenů a lehce, postupně je odstraníme.
Změna stravování musí proběhnout následovně: napřed je vhodné pít tekutiny (kompot,
čaj, vodu, šťávy apod.), potom jíst čerstvé saláty -podle sezóny, když je chladné roční období
tak lehce dušené, nebo povařené. Poté, co sníte rostlinnou stravu, můžete už mít jen jeden
chod, ale tak, abyste se najedli. Když je to kaše, tak jen jedna kaše, jestliže je to maso, tak jen
maso, brambory apod. Takové pořadí v příjmu potravy umožní trávicímu traktu všechno
strávit pohodlně a snadno. Při opačném postupu -když napřed jíte a pak zapíjíte, splachujete
stravu do nížeji položených částí trávicího traktu, aniž by byla v žaludku dostatečně
zpracována. Protože není dostatečně rozložená, vytváří pak hodně usazenin.

Kromě toho, lidé s nemocným žlučovým měchýřem a kameny potřebují také kvalitativní
změnu stravy -menší množství masa a pekárenských výrobků. Uvažte, co se děje: všechna
vařená potrava je bez náboje, vápník se u pekárenských výrobků vlivem teploty mění
z organického, který má náboj, na neorganický, bez náboje. Biokoloidy moče jsou tvořeny
různými mukoproteiny, které mají záporný náboj, díky kterému jsou schopny udržovat v moči
rozpuštěné soli. Ale anorganický vápník z moučných výrobků, protože nemá žádný náboj, se
pevně spojuje se zápornými mukoproteiny, tím působí jejich kondenzaci a vznikání usazenin.
Tak se začínají tvořit kameny a písek. Proto musí být strava čerstvá, jen slabě dušená,
s velkým obsahem nabitých částic, a pak bude všechno docela jiné.

Dále je nutné uvést do souladu svou aktivitu, zvláště aktivitu spojenou s příjmem potravy,
s biorytmy vnitřních orgánů našeho organismu. Dnes už je známo, že např. ledviny jsou
nejaktivnější jednou během čtyřiadvaceti hodin, jednou během této doby jsou nejutlumenější
a během ostatní doby pracují více méně průměrně. Proto je vhodné snídat ráno v době od
sedmi do devíti hodin (to je doba maximální aktivity žaludku), obědvat od jedné do tří hodin
odpoledne (doba, kdy je nejaktivnější tenké střevo) a pak v době od pěti do šesti hodin
odpoledne lehce povečeřet. Tyto vlastnosti našeho organismu dobře vyjadřuje přísloví:
„Snídani sněz sám, o oběd se rozděl se svým přítelem a večeři dej svému nepříteli“. Večer je
nejlepší jen vypít trochu odvaru bylin, oslazený medem. Když budete postupovat jinak, tj.
když to, co byste měli dát nepříteli sníte sami, budete „vražedně“ svému organismu škodit.
Energie v trávicím traktu v tu dobu už není, ta je v tu dobu už v ledvinách a perikardiu
(osrdečníku), které se zabývají ukládáním výživných látek, nikoliv jejich štěpením (orgány
JIN). Výsledkem bude oslabení ledvin a nedostatečné strávení potravy.

Nedostatečnost trávení spočívá v tom, že se potrava málo okysličuje, takže konečné
produkty trávení nejsou takové, aby z organismu lehce odcházely a místo toho se hromadí
v krvi, v její plazmě. Následkem velkého množství kyseliny močové (nedostatečně okysličený
bílek) se mění i koloidní stav moče, uhlovodanů atd. V závislosti na tom, co člověk večer jí,
se u něj tvoří různé kameny: uráty, karbonáty atd.

Velký význam při recidivách tvoření kamenů mají játra, protože jednou z jejich funkcí je
tvoření moče. Vzniká zde, v močovině, jako konečný produkt přeměny bílku a je vylučována
ledvinami. Kromě toho více než 90% monosacharidů se krevním řečištěm dostává přes
zpětnou vénu především do jater, kde se v zásadě mění na glykogen.

Jestliže nemáme játra předběžně očištěná, bude krev trvale nasycená kyselinou močovou a
napůl zpracovanými, nevázanými uhlovodany. Čištění ledvin v takovém případě postrádá
smyslu, protože kameny velice rychle vzniknou znovu. Dokumentuje to dobře příklad,
převzatý z „Velké lékařské encyklopedie“ (M., 1962):


Urolitiáza. Fosfáty a karbonáty s jádrem ze šťavelového vápna a kyseliny močové rostou
velice rychle a mohou dosahovat velkých rozměrů. Podle Izraele se po operativním odstranění
velkého počtu kamenů vytvořilo během šestnácti měsíců znovu 57 velkých konkrementů,
tvořených uhličitým vápnem se stopami fosforečnanu amonného.

To jen znovu potvrzuje důležitost správné fyziologické posloupnosti očišťovacích
procedur.

Nyní pojednáme o projímadlech, rozpouštědlech a látkách, které drobí kameny na písek.
Důležité je vědět, jak drobení a rozpouštění probíhá.

Abychom mohli tuto otázku správně zodpovědět, podíváme se napřed, jak můžeme do
ledvin a močového měchýře proniknout. Z toho, co již bylo řečeno, je zřejmé, že ledviny za
dvacet čtyři hodiny profiltrují přibližně sto padesát litrů krve. Všechno, co se dostane do krve,
může tedy na ledviny působit, a to, co se dostává do moče, může působit na močový měchýř.
Zůstává ještě jen odpovědět na otázku, které látky se do krve a moče dostávají a jaké mají
drobící, resp. rozpouštěcí vlastnosti. Těmito látkami jsou: éterické oleje, různé pigmenty a
barviva, organické kyseliny a zásady, toxiny, látky, které vznikají v samotném organismu.
Podrobně pojednáme nejen o nich, ale i o tom, kde se ve větším množství nacházejí.

Éterické oleje

Tyto oleje mají pálivou chuť. Podle staré klasifikace rozšiřuje pálivá chuť cévy a má
schopnost omývat, ředit a rozpouštět. Ze všech éterických olejů je nejprchavější a tedy i
nejvíce rozpouští a drobí olej terpentýnový. Látka nebo rostlina, která bude mít tohoto oleje
víc, bude tedy pravděpodobně mít i větší rozpouštěcí, případně drobivé vlastnosti.

Éterické oleje jsou snadno rozpustné v organických rozpouštědlech: olejích, pryskyřicích,
sacharidech aj. a jsou skoro nerozpustné ve vodě.

Protože jsou nerozpustné ve vodě, mají éterické oleje tendenci vytvářet kapky na téměř
libovolném povrchu. Např. na povrchu žlučových kamenů, na žlučovém měchýři, ledvinách i
na močovém měchýři. A protože silně zapáchající olejnaté látky mají velkou povrchovou
aktivitu a malé povrchové napětí, snaží se zaujmout co nejmenší objem, tj. mají tendenci
pronikat do mikrotrhlin, což vede k „ředění“ pevného materiálu, který se pak může i rozsypat
na kousky. A to tím spíše, že éterické oleje jsou rozpustné v organických sloučeninách,
jakými jsou např. žlučové a močové kameny.

Éterické oleje z organismu odcházejí v zásadě ledvinami a způsobují přitom silnější
vylučování moče. Jinými slovy, éterické oleje začínají působit právě tam, kde je toho
zapotřebí a drobí kameny na písek. To je podstata velké účinnosti éterických olejů.

Dále uvádíme rostliny, obsahující velké množství éterických olejů a receptury na přípravu
odvarů a extraktů z nich.

Bříza bělokorá. Extrakt a odvar z březových listů se používá jako močopudný prostředek.
Příprava odvaru: 6 -8 g listí se zalije 500 ml vařící vody a pak ještě 15 -20 min vaříme, pak
procedíme a během dne užíváme. Silnější močopudný prostředek získáme z březových
pupenců (3 - 4 g na 500 ml).

Truskavec ptačí. V lidovém lékařství je široce používán při všech podobách výskytu
kamenů, které mění na písek Pro vnitřní použití se dělá extrakt z 20 g byliny na sklenici horké
vody. Užívá se po jedné polévkové lžíci 3x denně.

Jedle. V lékařství je používán přípravek „Pina-bin“, který je tvořen 50% roztokem
éterického oleje jedle (nebo sosny) v broskvovém oleji. Doporučuje se používat v dávkách 15

- 20 kapek na kostku cukru 3x denně, vždy 15 - 20 minut před jídlem, po dobu 4 - 5 týdnů.

Jahodník obecný. Čerstvá šťáva se při ledvinových a žlučových kamenech pije na lačno
po 4 - 6 lžících.

Cedr sibiřský. Z cedrových oříšků se dělá extrakt. Roztlučené ořechy (spolu se
skořápkou) se zalijí vodkou tak, aby nad nimi byla vrstva vodky silná 5 -6 cm. To se nechá
týden stát a pak procedí. Užívá se po jedné lžíci 3x denně.

Kopřiva dvoudomá. Šťáva z čerstvých mladých listů se používá při kamenech
v ledvinách i v játrech. Kořen kopřivy, svařený s cukrem, se používá při zastaralých
kamenech. Pro tyto účely se používají i semena kopřivy, rozetřená s vodou.

Kukuřice. Pro léčebné účely jsou sbírány trsy kukuřičných „vlasů“. Musí se sušit ve stínu,
na půdě, rozložené na papíru. Je to močopudný prostředek, přeměňující močové i žlučové
kameny na písek.

Zde je jeden jednoduchý recept: smísí se stejné díly kukuřičných „vlasů“, fazolových
lusek, a listů medvědice léčivé a 40 g této směsi se 15 min. vaří v jednom litru vody. Po
procezení se odvar, rozdělený na šest dílů, během dne vypije.

Lípa. Lipový květ se používá jako močopudný prostředek při ledvinových a močových
kamenech. Extrakt se zhotovuje ze dvou polévkových lžic rozmělněných lipových květů na
dvě sklenice vařící vody a nechá se odstát 20 -30 minut. Koncentrovanější roztok se
připravuje ze 3 -4 polévkových lžic rozmělněného lipového květu na dvě sklenice vody. Pak
se nechá vařit 10 min. a přecedí se. Užívá se během dne.

Lopuch větší. Kořen lopuchu se doporučuje při ledvinových a močových kamenech.
Lopuchový kořen se doporučuje při kamenech v ledvinách a močovém měchýři. Vnitřně se
užívá horký odvar, zhotovený z 5 g rozmělněného kořene, který se zalije dvěma sklenicemi
horké vody. Pak se zalitý kořen nechá přes noc ustát, druhý den se procedí a přes den pije.

Jalovec obecný. Plody jalovce se užívají při ledvinových kamenech. Odvar: 1 polévkovou
lžíci jalovce zalijeme dvěma sklenicemi horké vody, pak ještě 20 min. vaříme a scedíme.
Užíváme jednu polévkovou lžíci 3x denně.

Karotka. Při kamenech v ledvinách a močovém měchýři jsou účinným prostředkem
semena karotky. Pro tyto účely sbíráme semena v září. Užíváme prášek ze semen, 3x denně
po 1 g. Je možné užívat je i ve vodním nálevu -jednu polévkovou lžíci semen na sklenici
vařící vody. Celou noc se spařují, ráno ohřejí a horké pijí v množství tří sklenic denně.

Petržel zahradní. Účinnou složkou petržele je éterický olej. Nejvíc, asi 7%, je ho
v plodech. Proto se petržel, zvlášť její semena, používá na drobení kamenů v ledvinách a
močovém měchýři. Rozmělněná semena petržele se melou na prášek, který se v množství
0,5 g užívá 2 -3x za den. Z téhož prášku je možné zhotovovat odvar a výtažek. Extrakt:
1 čajovou lžičku roztlučených plodů dáme do 500 ml studené vody, necháme stát 8 - 10 hod. a
bereme po 100 ml 3 -4x denně. Odvar: 4 čajové lžičky semen zalijeme sklenicí horké vody,
vaříme 15 min., ochladíme a užíváme 4 -6x denně jednu polévkovou lžíci. Místo semen je
možné použít i kořen petržele. Extrakt: 20 g rozmělněné suroviny se zalije sklenicí vařící
vody a užíváme 1/3 sklenice 3x za den, před jídlem. Místo extraktu je možné použít i šťávu
z čerstvých listů petržele: 2 čajové lžičky 3 -5x denně. Středověký farmaceut A. Masciani
doporučoval užívat na rozpouštění kamenů kůru kořene petržele.

Jedle sibiřská. Farmaceutickou surovinou jsou mladé větvičky jedle, ze kterých se získává
2,5% éterického oleje. Jedlový olej se používá jako účinný prostředek na rozpouštění kamenů
v ledvinách a močovém měchýři.


Pelyněk. Všechny druhy pelyňku obsahují éterické oleje, nacházející se v celé rostlině.
Éterického oleje je v pelyňku až 1,3%. Tato jeho vlastnost ho činí jedním z nejrozšířenějších
prostředků v boji s ledvinovými kameny.

Pelyněk hořký. Sirup z pelyňku se připravuje takto: 69,5 g pelyňku namočíme na dvacet
čtyři hodiny ve vodě, pak povaříme, scedíme, přidáme 353 g cukru nebo medu a vaříme, až
zhoustne. V tomto stavu pak užíváme. Sirup pomáhá při nejrůznějších onemocněních
močových cest a odstraňuje kámen močovými cestami.

Pýr plazivý. V lidovém léčitelství se při ledvinových a močových kamenech používá
odvar z kořenů. Odvar se zhotovuje v poměru 1:10 a užívá se polévková lžíce 3 - 4x denně.

Ředkev zahradní. Používá se šťáva, získaná následujícím způsobem: do celé, velké
ředkve se vydlabe jamka a do ní se dá med nebo cukr, který se tam nechá, aby se smísil se
šťávou ředkve. Pak se odebírá a užívá se v množství půl až jeden a půl sklenice denně.

Jeřabina obecná. Při ledvinových a močových kamenech se používá šťáva z čerstvých,
uzrálých plodů. Šťáva z 1 kg plodů jeřabiny se vaří se 600 g cukru a pak se užívá v množství
50 - 100 ml dvakrát denně. Uschovávat se musí v chladu.

Chřest. Používá se kořen, ze kterého se dělá nálev: 2 -3 čajové lžičky kořene se zalijí
sklenicí vařící vody (dávka na jeden den).

Kopr zahradní. V kopru byl zjištěn éterický olej, tvořený směsí různých terpenů. V nati
kopru je 1,5% éterických olejů, v plodech až 4%. Tak bohatý obsah éterických olejů činí
z kopru velice dobrý močopudný prostředek. Čajovou lžičku roztlučených semen zalijeme 1,5
sklenicí vařící vody, pal ochladíme a pijeme po 100 ml 3x denně. Můžeme také užívat 3x za
den 1 g rozmělněných plodů v trošce vody.

Fialka vonná. Při ledvinových i močových kamenech můžeme použít na rozmělnění
kamenů, na očištění ledvinných pánviček i jako prostředek močopudný odvar z celých rostlin
(30 g na litr), který užíváme vnitřně.

Chmel obecný. Používají se chmelové šišky, sbírané několik dní před dozráním, když
ještě listeny dobře kryjí jak šišku, tak i lupulin. Sušená surovina příjemně voní, má hořkou,
smolnatou chuť. Skladovatelnost je jeden rok.

Křen obecný. Používají se kořeny křenu, sbírané na podzim. Čerstvá šťáva z kořenů se
užívá jako prostředek žlučopudný a močopudný. Při močových kamenech se užívá po
čajových lžičkách.

Borůvka obecná. Z listů borůvky (sbíraných v květnu a červnu) se připravuje čaj, vhodný
při zápalech a nedostatečné stažitelnosti močového měchýře a také při nemocech
způsobených žlučovými a močovými kameny.

Česnek. Výluh česneku ve vodce je léčebným prostředkem při ledvinových a močových
kamenech.

Jabloň. Syrová, pečená nebo vařená jablka se používají jako močopudný prostředek při
otocích. Soli kalia a tanin obsažený v jablkách mají vliv na tvorbu kyseliny močové
v organismu. Proto je dlouhodobé používání jablečných odvarů a čaje užitečné při nemocech
způsobovaných močovými kameny.

Různé pigmenty a barviva

Přítomnost pigmentů a barviv v kapalinách zmenšuje jejich povrchové napětí. Čím je
povrchové napětí kapaliny menší, tím se snadněji rozkládá, proniká do pórů a narušuje tvrdé
materiály.


Další mechanismus kapalin s nízkým povrchovým napětím, kterým narušují pevnost
materiálů, spočívá v tom, že molekuly povrchové vrstvy kapaliny mají, v porovnání
s molekulami nacházejícími se uvnitř kapaliny, přebytek potenciální energie. Tento přebytek
potenciální energie dává povrchu kapaliny energetickou aktivitu a orientuje molekuly
materiálu rozpuštěného v povrchové vrstvě (pigmenty, barviva) a získává tak vlastnost kladné
adsorpce, která k sobě všechno z krve, žluče a moči „přitahuje“, narušuje kameny, zhuštěniny
apod.

Vlastnost povrchové aktivity mají četná přírodní barviva, bílkovinné sloučeniny a
glykosidy. Pojednáme teď o těch nejefektivnějších a nejdostupnějších.

Meloun. V měkké plodové hmotě melounu je obsaženo 5,5 -10,6% cukrů, sacharózy,
glukózy a fruktózy, které posilují vylučování vody, iontů sodíku a chloru, ale nedráždí přitom
ledviny a močovody. Meloun obsahuje také velké množství pektinů (barviv). Společně
s cukrem dělají moč zásaditou a napomáhají rozpouštění solí a kamenů. V sezóně je možné za
tímto účelem spotřebovat 2 - 2,5 kg melounu denně.

Lidové léčitelství používá kůru melounu jako silný močopudný prostředek. Kůra melounu
se omyje a pak se ostrým nožem odstraní nejvrchnější část, pak se kůra usuší a v kartónové
krabici uschová. Užívá se, zalitá medovou vodou, 5 g 3x denně.

Mořena barvířská. Léčebné vlastnosti mají oddenky a kořeny. Užívají se při oxalátových
kamenech v ledvinách k odvedení nerozpustitelných fosfátů kalcia močí při zápalu ledvinných
pánviček a močového měchýře.

Odvar se získává vařením 10 g rozmělněných kořenů ve sklenici vody po dobu deseti
minut. Pak se užívá jedna polévková lžíce 3 - 5x denně.

Při léčení mořenou se barví moč do červena. Množství mořeny se pokládá za dostatečné,
jestliže moč dostává červeno-růžové zabarvení. K zabarvování moči dochází po 3 -4
hodinách po užití, a trvá, při užívání středních množství, asi jeden den.

Celá léčba trvá 20 - 30 dní. Kůra se opakuje asi po 4 - 6 týdnech.

Černý rybíz. Používá se jako močopudný a patogenní prostředek. 20 g černého rybízu se
dá do sklenice vařící vody, vaří se 20 -30 minut a pak se scedí. Polévková lžíce odvaru se
užívá 3 - 4x denně.

Výluh z listů je zvlášť vhodný k odstranění zbytků kyseliny močové z organismu,
k odstraňování kamenů v ledvinách a močovém měchýři. 25 g rozmělněných listů se zalije půl
litrem vařící vody a nechá stát 4 - 6 hodin. Pak se pije půl až celá sklenice 4 - 5x denně.

Medvědice léčivá. Roste v sosnových lesech, obvykle na písčitých půdách. Sbírají se jen
listy (někdy i s květy) po celou dobu květu až do září. Mezi lidem panuje přesvědčení, že bez
listů medvědice není léčba ledvin (zvláště při zánětu ledvin), močového měchýře, kamenů
v ledvinách i v močovém měchýři (zvláště při krvi v moči), možná. Užívá se v množství od 5
-15 do 30 g na 150 -250 až 500 ml vody. V tomto množství vody se 15 minut povaří, pak se
nechá 20 minut ustát, procedí se a pije v množství půl sklenice 3x denně, nebo jednu
polévkovou lžíci každou hodinu.

Přeslička rolní. Používaná při nemocech ledvin a močového měchýře. Bylo ale zjištěno,
že přeslička jako močopudný prostředek na ledviny silně působí a dráždí je a z tohoto pohledu
je medvědice lékařská výhodnější. Při zánětech ledvin je přeslička kontraindikována.

Užívají se výluhy nebo odvary z přesličky v množství 30 g suché byliny na sklenici vody,
pijí se dvě až tři sklenice za den.


Přeslička odstraňuje ledvinové kameny, zmenšuje bolest v oblasti močového měchýře,
zvyšuje vylučování moče, zmenšuje otoky a opuchliny, redukuje množství bílku v moči a čistí
močovody od nejrůznějších usazenin.

Borůvka obecná. V lidovém léčitelství se plody borůvky používají při ledvinových
kamenech. Výluh ze suchých plodů (1:20) se připravuje za studena (vyluhování po dobu osmi
hodin). Pije se sklenice vždy před jídlem.

Šípek (divoká růže). Používají se zralé plody. Nejlepší jsou plody světle oranžové, hnědé
zabarvení je znakem rozkladu vitamínů. Nejvhodnější je sbírat plody několik dní před
dozráním, kdy jsou již jasně červené nebo oranžové, ale stále ještě dostatečně tvrdé. Suší se
při teplotě 70 - 80°C, zbytky kalíšků se vyhazují.

Chemické složení plodů šípku z celé řady hledisek vyhovuje požadavkům na drobení
kamenů a jejich rozpouštění. Plody obsahují cukr (10%), pektin (4,5%), organické kyseliny
citrónovou (do 2%), jablečnou (do 1,8%), éterický olej, kyselinu askorbovou (v množství
přibližně desetkrát větším než u černého rybízu a padesátkrát více než u citronu!). Plody šípku
obsahují fytoncidy a mají baktericidní vlastnosti, působí močopudně i žlučopudně, k dráždění
epitelu ledvin přitom nedochází.

Při ledvinových kamenech a nemocech z toho plynoucích se používá výluh z šípkových
plodů: 20 g (jedna polévková lžíce) plodů se zalije sklenicí vařící vody, pak se deset minut
vaří v uzavřené smaltované nádobě, nechá se 22 - 24 hodin ustát a pak se přecedí.

Při výrobě výluhu z očištěných plodů se bere 20 g na dvě polévkové lžíce vařící vody, pak
se deset minut vaří v uzavřené smaltované nádobě, nechá se 2 - 3 hodiny odstát a přecedí se.

Pije se čtvrt až půl sklenice dvakrát denně. Pro zlepšení chuti je možné přidat cukr, sirup
apod.

Pro rozpuštění nebo přeměnu libovolných kamenů, které se v organismu nacházejí, na
písek, se používá odvar z kořene šípku. Dvě polévkové lžíce nařezaných kořenů se zalijí
sklenicí vody, vaří se čtvrt hodiny, nechají vystydnout a přecedí. Užívá se třetina sklenice
teplého nápoje třikrát za den po dobu jednoho až dvou týdnů. Odvar z plodů a kořene šípku
musí mít tmavohnědou barvu, což ukazuje na velké množství barviv (pigmentů) v něm
obsažených.

Organické kyseliny a zásady

Přítomnost těchto látek v rozpouštědle napomáhá rozpouštění podobného podobným.
Kyseliny je možné např. rozložit tím, že budeme kyselé prostředí ještě více okyselovat a
zásady tím, že způsobíme, aby prostředí bylo ještě zásaditější, a také vzájemným působením
kyselin na zásady a naopak.

Nejefektivnější je v tomto směru použití čerstvých šťáv rostlin a jejich směsí. Šťávy musí
být spotřebovávány ihned, protože se jinak na vzduchu rychle okysličují a ztrácí svou aktivitu.

Pro očistu ledvin a močového měchýře při ledvinových kamenech se používají tyto šťávy a
jejich směsi:

1.
Šťáva z jednoho citronu na sklenici horké vody. Denně se musí vypít šest až dvanáct
sklenic.
2.
Mrkev - 10, řepa - 3, okurka - 3.
3.
Mrkev - 283, špenát - 6.
4.
Mrkev - 9, celer - 5, petržel - 2.

5.
Mrkev - 8, řepa - 3, petržel - 5.
6.
Mrkev - 12, petržel - 4.
Proporce šťáv jsou udány v uncích, jedna unce je 28,3 g.

Při písku v ledvinách se používají recepty č. 2, 4 a 6. Recepty jsou seřazeny sestupně podle
intenzity jejich rozpouštěcí schopnosti. Aby se kameny rozpustily, musíme užít během dne
alespoň půl druhého litru uvedených směsí.

Látky, vznikající v organismu

V tomto případě se budeme řídit hlavní homeopatickou zásadou: „Podobné léčí podobné“.
Například působíme-li na močové a ledvinové kameny malým množstvím jejich hmoty, které
se nachází v moči, napomáháme tím jejich rozpouštění. V tomto případě se uplatňuje léčení
nozodami, tj. látkami, vznikajícími následkem nemoci. Jejich zpětné působení na vlastní
prvopříčinu vede k likvidaci onemocnění.

Podívejme se teď na svou vlastní moč z hlediska jejích očišťujících schopností. Čím nám
může moč pomoci při nemocech s močovými kameny?


Díky již zmíněné vlastnosti „podobné léčí podobné“, je schopna rozpouštět močové
kameny.

V moči je organická močovina -aktivní osmotické diuretikum (močopudná látka),
která nedráždí ledviny.

Současná medicína zjistila, že elektrolyty moče mají velký význam při rozpouštění
oxalátů a jiných kamenů.

V moči se nacházejí pigmenty mající náboj, které jsou schopné zmenšovat povrchové
napětí a zvyšovat povrchovou aktivitu.

Moč obsahuje kortizon, který má silné protizánětlivé vlastnosti -je to antialergický a
antitoxický prostředek.

Ferment urokinázy, který je v moči obsažen, rozpouští krevní sraženiny (tromby), které
tvoří v mnoha případech zárodek kamenů.

Strukturovaná voda, kterou naše moč je, je výborným rozpouštědlem s malým
povrchovým napětím.

Étericko-sírové kyseliny, které jsou v menším množství v moči obsažené, působí
obdobně jako éterické oleje -rozpouštějí díky své hořké chuti, tj. díky své specifické
energetice, tvrdé materiály.
Ukazuje se, že u býložravců je v moči étericko-sírových kyselin větší množství než u
masožravců. Proto má také moč býložravců mnohem větší schopnost rozpouštět kameny,
čehož si byli léčitelé již dávno vědomí. (Kančí moč. Jestliže ji vypijeme, rozdrobí a rozpustí
kámen, nacházející se v močovém měchýři. O oslí moči se říká, že kdo ji vypije, zbaví se
nemocí ledvin.)

Z toho všeho je možné udělat přirozený závěr: abychom úspěšně rozpustili kameny
v močovém měchýři a v ledvinách, je vhodné jíst především velké množství čerstvé rostlinné
stravy a pít velké množství čerstvých šťáv, zvláště těch, o kterých jsme se již zmiňovali.

To dělá naši vlastní moč univerzální tekutinou, vhodnou při léčbě nemocí působených
kameny v ledvinách. Je to nejdostupnější a efektivní prostředek, nabízený nám Matkou
přírodou.


Teď se musíme ještě podívat, jak rozdrobené kameny odstranit, jak se jich postupně a
jemně zbavit. Pro tyto účely se používají hořčiny, sliznaté, vláknité, změkčující, protizánětlivé
a rozšiřující prostředky a fyzická cvičení.

Hořčiny

Hořká chuť má silné čistící, uvolňující a baktericidní vlastnosti. Podle ajurvédy je hořká
chuť stimulátorem životního principu „větru“. „Vítr“ v lidském organismu vládne všem
pohybům, zvláště těm, které se odehrávají ve spodní části břicha. Hořká chuť stimuluje pohyb
a směřuje všechno směrem dolů. To se projevuje silným očistným vlivem. Poté, co se vlivem
hořké chuti kameny rozdrobí, jsou nasměrovány dolů a ven.

Jako stimulátory hořké chuti jsou v lidovém léčitelství používány dále vyjmenované
rostliny.

Brusinka. Používá se odvar ze 3 -4 polévkových lžic rozmělněných listů, které necháme
čtvrt hodiny vařit ve čtyřech sklenicích vody (dávka na čtyři dny, pít postupně).

Višeň obecná. Připravuje se odvar z listí a plodonožek v poměru 10 g suroviny na sklenici
vody - to se během dne v několika dávkách vypije.

Mochna husí. V době květu se sbírá celá rostlina, řeže se nožem asi 2 - 3 cm od země.

Odvar natě mochny husí v horkém kravském mléku je považován za silný močopudný
prostředek, který nedráždí ledviny.

Šťáva z čerstvé rostliny smíšená se stejným množstvím šťávy ze zeleného žita se užívá po
osmi polévkových lžících v průběhu dne jako prostředek pomáhající při žlučových a
močových kamenech.

Ostružiník moruška. Z listů ostružiníku, zvláště z okvětních kalíšků, se připravuje čaj.

Smetánka lékařská (pampeliška). Odvar ze suché byliny a kořenů se používá při tvoření
kamenů ve žlučovodech a močovodech. Používá se obvykle výluh, zhotovený z jedné čajové
lžičky rozmělněných kořenů na sklenici vařící vody. Užívá se ochlazený, vždy asi čtvrtina
sklenice 3 - 4x denně, půl hodiny před jídlem.

Pastuší tobolka. Používá se při kamenech v ledvinných pánvičkách a v močovém měchýři
a také při zápalech močového měchýře. Dvě čajové lžičky rostliny se vaří čtvrt hodiny
v půldruhé sklenici vody. Po vychladnutí se scedí a pije půl sklenice 3x denně.

Fazole obecná. Používají se dobře uzrálé, zažloutlé suché lusky bez semen. Odvar z 15
20 g suchých lusků se vaří 3 -4 hodiny v litru vody (dávka na čtyřiadvacet hodin je půl litru
odvaru).

Sliznaté, vláknité, změkčující, protizánětlivé a rozšiřující (uvolňující) prostředky

Všechny tyto prostředky jsou především určeny k tomu, aby z ledvin močového měchýře a
močovodů postupně, jemně a bezbolestně odstranily úlomky rozdrobených kamenů a písek.

Při svém pohybu mohou tyto tvrdé částice močovod zranit, vyvolat spasmus nebo ucpat
průchod a proto je nutné je obalit napřed „slizem“ a močovody změkčit a rozšířit. V případě
poranění a podráždění pak pomoci protizánětlivými prostředky. Podíváme se teď, co nám pro
tyto účely nabízí lidové léčitelství.

Ibišek lékařský. Účinnou látkou je sliz, který má schopnost změkčovat, obalit vlákny a
navíc má účinky protizánětlivé.


Výluh z kořene ibišku se zhotovuje takto: 6,6 g jemně nařezaného kořene na kousky,
nepřesahující velikostí 3 mm, se zalijí 100 ml vody. Přiklopíme pokličkou a ohříváme ve
vařící vodní lázni čtvrt hodiny, necháme deset minut odstát a pak přecedíme. Získáme
průzračnou kapalinu nažloutlé barvy, slizkou a na chuť sladkou se slabým charakteristickým
zápachem. Užívá se po čajových lžičkách každé čtyři hodiny.

Lněné semínko. Vesničtí lékaři s jeho pomocí čistí ledviny. Čajovou lžičku semene
zalijeme sklenicí vody a vaříme. Užíváme půl sklenice každé dvě hodiny po dobou dvou dní.
Směs musíme před použitím rozředit vodou.

Ječmen obecný. Odvar ze zrna ječmene má změkčující a obalující schopnost, jsou v něm i
látky, které hubí bakterie.

Sliznatý odvar se připravuje takto: 10 g semen dáme do sklenice vody a necháme stát čtyři
až šest hodin, potom deset minut vaříme a nakonec procedíme. Užívá se po polévkových
lžících čtyři až šestkrát za den.

Vodní výluh ječmenného sladu (dvě až tři lžíce mouky na litr vařící vody) oslazeného
cukrem se pije v množství půl sklenice pět až šestkrát za den. Při onemocnění močovodů a
ledvinových kamenech má protizánětlivé a změkčující účinky.

Oves setý. Při ledvinových kamenech se dělá silný odvar z ovesné slámy a s ním pak
horké obklady a napařování na oblast ledvin jako prostředek, který ohřívá a rozšiřuje
močovody a usnadňuje tak průchod kamenů a písku.

Další doporučení pro průchod kamenů a písku močovody

Jestliže se vyskytnou prudké bolesti, doporučuje se na lačno patnáct až dvacet minut před
jídlem vypít 100 ml jahodové šťávy. Příprava šťávy: očištěné plody se dobře umyjí
převařenou, ale již ochlazenou vodou, pak se nasypou do skleněné nádoby do vrstev, každá
vrstva se zasype pískovým cukrem (100 g cukru na 1 kg plodů). Pak se vše uzavře sklem anechá stát několik hodin v chladnu. Šťávu je možné připravovat i do zásoby na zimu (na 1 kg
plodů 200 g pískového cukru) a užívat rozředěnou protiovou vodou.

Nemáme-li plody zahradních nebo lesních jahod, pomáhá dobře i šťáva z mrkve nebo
tykve, oslazená medem. Je vhodné použít minimální množství cukru, výhodnější je zaměnit
ho medem nebo zavařeninou.

Při ledvinových kolikách, způsobených průchodem kamene, se dělají koupele z březových
větévek, lipových květů, šalvěje a heřmánku -10 g od každé z uvedených rostlin na jednu
vanu koupele. Tyto byliny je třeba zalít 3 -5 litry vařící vody, nechat vyluhovat dvě až tři
hodiny (při silném záchvatu půl hodiny) a přecezené nalít do vany s vodou teplou 30 až 40°C.
Při koupeli výluhem nepřikrývat srdce. Jestliže nejsou uvedené byliny k dispozici, je možné
použít tři až pět litrů převařené moče nebo použít jen koupel bez dalších přísad. Po koupeli si
pak odpočinout.

Po aplikaci látek působících drobení a rozpouštění kamenů se v moči začne objevovat
písek. To je důkazem toho, že hmota, která drží kameny pohromadě, se do jisté míry
rozpouští, kameny začínají být pórovité a začínají se snadno drobit. Pro urychlení tohoto
procesu se doporučují delší procházky, které díky otřesům drobí kameny na písek a ty se pak
uvolňují z míst, kde váznou. Chůze zároveň napomáhá jejich průchodu močovody.

Podobný vliv má ásána „luk“, ale je třeba ji provádět dynamicky, tj. kolébat se a víc se
prohýbat. To je nutné třikrát až čtyřikrát opakovat.

Ásána „kobra“ brání tvoření kamenů v ledvinách. Ásána „kobylka“ ledviny omlazuje,
pozice „páva“ nebo „pluh“, pomáhají promývat ledviny krví.


Když teď již známe všechny podrobnosti týkající se očistného postupu pro ledviny,
můžeme přistoupit k jejich čištění. Zapamatujte si ale pravidlo léčitelů dávnověku:
„S dobrými ledvinami je možné dožít se sta let, dokonce i když je nemocné srdce“.


Několik jógických ásán, zaměřených na působení na ledviny. Nahoře „Kobra“, uprostřed „Kobylka“, dole
„Luk“.

Čištění ledvin jedlovým olejem (Několik příkladů očisty ledvin z praxe.)

To je možná nejjednodušší a účinný způsob čištění ledvin. Celá očista je rozdělena na dvě
za sebou následující etapy: celý týden pijete močopudné prostředky, další týden pak k nim
přidáte ještě pět kapek jedlového oleje a to pak pijete půl hodiny před jídlem třikrát denně.
Když se pak v moči objeví zákal (obvykle třetí až čtvrtý den po užívání jedlového oleje,
začnete dodatečně aplikovat doporučované prostředky po celou dobu průchodu kamenů a
písku močovody. Po dvou týdnech takové očisty necháte organismus, aby si na jeden až dva


týdny odpočinul a pak začnete očistu znova. To děláte tak dlouho, dokud nedosáhnete
požadovaného výsledku.

Upozornění. Močopudný prostředek s jedlovým olejem musíte pít slámkou, aby vám olej
nerozpouštěl zubní sklovinu (dá se to dělat také tak, že nalijete olej do kapslí od léků, které
pak polykáte celé).

Jako močopudný prostředek při močových kamenech je možné použít tyto směsi:


Fazolové lusky 15%, listy borůvky 15%, žebříček 15%, květy trnky 15%, listy přesličky
rolní 20%. Plnou polévkovou lžíci směsi nechat vyluhovat ve sklenici studené vody po
dobu šesti hodin, pak čtvrt hodiny vařit. Vypít na lačno několikrát během dne.

Listy konopice 25%, listy přesličky 25%, listy hořce 50%. Připravit jako první směs,
užívat jednu až dvě sklenice denně.

Listy medvědice 20%, listy kručinky 20%, listy rdesna ptačího 40%. Připravit a užívat
jako první směs.

Při fosfátových kamenech můžete jako močopudného prostředku použít mořenu
barvířskou, kořeny a plody šípku. Dávkování a způsob užití viz kapitola Různé pigmenty
a barviva (strana 124).

Při oxalátových kamenech můžete jako močopudný prostředek použít vlastní moč, kterou
pijete po 100 -150 ml tři až čtyřikrát denně. Je možné užívat i čerstvé šťávy z ovoce,
jejich směsi, nebo jíst meloun.

Jako močopudný prostředek při zásadité moči je možné použít následující směs (části):
lipové květy -2, dubovou kůru -2, listy medvědice -2. Polévkovou lžíci směsi zalít
dvěma sklenicemi vařící vody. Každý den večer vypít sklenici teplého výluhu.

A ještě jedna jednoduchá, ale účinná směs vhodná při ledvinových kamenech a při
kamenech v močovém měchýři: listy medvědice -2, semena mrkve -3, listy přesličky
rolní -2, semena kopru zahradního -2. Směs zalít dvěma sklenicemi vody, nechat odstát
přes noc v troubě a ráno po dobu pěti až sedmi minut vařit. Užívat půl sklenice čtyřikrát
za den.
Čištění ledvin odvary z bylin

Připravte odvar ze sporýše (hořec ptačí), listů břízy a rozmělněných plodů šípku. Dvě až tří
lžíce od každého dejte do litrové nádoby a obsah zalijte vařící protiovou vodou, přiklopte
pokličkou a umístěte do nádoby s vařící vodou; předtím ale dejte pod dno nádoby kousek
hadříku. Nechte na slabém ohni patnáct až dvacet minut a nechte odstát.

Večer vypijte dvě sklenice jako čaj, ve zbytku odvaru rozpusťte dvě polévkové lžíce soli a
namočte do ní vlněnou tkaninu. Pak ji vyždímejte a udělejte z ní ohřívací obklad na celá záda.
Na oblast ledvin dejte navíc ohřívací dečku. Obklad nechte na místě celou noc.

Vaše ranní moč bude zpočátku zakalená, ale postupně se očistí a bude průzračná. Současně
se budou čistit i cévy a páteř. Bolesti zmizí. Očistí se každá buňka organismu. Jednotlivé
složky směsi jsou neškodné a můžete proto směs používat tak dlouho, dokud nedosáhnete
požadovaného výsledku, tj. čisté moče.

Upozornění. Protože se z organismu vymývají ve větší míře takové minerály jako kalcium,
magnesium a další, jezte mrkev zapečenou v troubě i se slupkou, rozinkami a ořechy.

Pro urychlení uvedení ledvin do normálního stavu se doporučuje dávat do oblasti pasu
magnetické aplikátory a aplikátory Kuzněcova, ale s kovovými jehlami.


Komentáře a doporučení. Nejefektivnější je provádění této očistné procedury v zimě,
protože v tuto dobu jsou ledviny nejaktivnější. Aby odvar působil účinněji, dělejte ho
z protiové vody a před užitím využijte efekt vody zbavené plynů, tj. vodu rychle ochlaďte na
teplotu čerstvě nadojeného mléka.

Střídavé ovlivňování oblasti ledvin magnetoterapií a jehlovými aplikátory s kovovými
jehlami aktivizuje biologické očistné procesy a regeneraci ledvin. Jehlový aplikátor tak hřeje
víc než topná dečka.

Čištění ledvin melounem

Tuto očistnou proceduru je možné dělat v létě, kdy jsou melouny na trhu. Pro tyto účely si
udělejte zásobu melounů a chleba zhotoveného z naklíčené pšenice. Jestliže máte chuť jíst,
jezte meloun. Máte-li chuť pít -jezte meloun. Jestliže máte velký hlad, jezte meloun
s chlebem. V průběhu čištění je žádoucí přítomnost spolubydlících, protože bývají okamžiky,
kdy začíná odcházet písek a kameny a v takových případech bývá potřebná pomoc ještě
někoho jiného. Kdo máte slabší srdce, připravte si včas posilující lék. Je žádoucí mít trvale
připravenou horkou koupel s připraveným odvarem bylin (viz „Další doporučení pro průchod
kamenů a písku močovody“, strana 129). Buďte si stále vědomi toho, že se jedná o malou
operaci bez nože.

Tuto proceduru můžete kombinovat s jinými očistnými prostředky určenými pro
odstraňování kamenů jako pití čerstvých šťáv nebo fyzická cvičení. Než dosáhnete
uspokojivých výsledků, uplynou asi dva až tři týdny. Uvedeme příklady z praxe:

Naděžda Fjodorovna K., 54 let. Z historie nemoci.

Při první operaci mi vyoperovali kámen z pravé ledviny. Byl malý, ale vyvolával četné
záchvaty bolesti. Ledvinu nechali, byla ještě funkční. Po devíti letech se celá historie
opakovala: zase kámen a nespočet bolestivých záchvatů. Tentokrát to ledvina nevydržela,
byla poškozena hydronefrozou a byla mi odňata. Přešla jsem na přísnou dietu. Zvýšil se mi
krevní tlak, objevily se bolesti hlavy. Začala jsem běhat a ulevilo se mi, hlava přestala bolet.
Ale v březnu 1987 začaly bolestivé záchvaty znova, tentokrát ve druhé ledvině, která mi zbyla.
Na rentgenu se ukázal znovu kámen. Celý červen jsem se léčila v sanatoriu, ale k žádnému
zlepšení nedošlo. Byla to vážná situace. Historie mého uzdravení je tato:

V srpnu 1987 jsem šla k Semenové a začala jsem se aktivně léčit její metodikou. Po prvním
týdnu „melounového útoku“ sice kámen zůstal tam kde byl, ale začal odcházet písek. Po
druhém týdnu se kámen uvolnil, ale uvázl v dolní třetině močovodu. Nakonec, po třetím týdnu
„melounového úderu“ kámen konečně vyšel ven. Bylo mi až k pláči líto ledviny, o kterou jsem
díky nevědomosti přišla. Teď dodržuji režim odděleného stravování: tlak se mi normalizoval.
Jsem šťastna a vím, že jsem v těžkých okamžicích schopna svému organismu pomoci.

Komentář: Naděžda Fjodorovna neodstranila prvotní příčinu tvorby kamenů
nepravidelnou stravu a psychocystu v oblasti ledvin. Na tomto názorném příkladu bych chtěl
ještě jednou obrátit pozornost čtenářů na tuto prvotní příčinu onemocnění ledvin. Totéž platí i
pro nemoc způsobenou žlučovými kameny.

Čištění ledvin citrónovou šťávou a šťávami z ovoce

Klasický případ očisty ledvin od kamenů a písku je popsán v knize Pavla Matvjejeviče
Kurennova: Ruské lidové léčitelství.

Dr. Woker se svým kolegou začali léčit milionáře. Po několika klystýrech a čištění žaludku
měl nemocný hladovět po celou dobu léčby. (Přesně řečeno, nejedná se o hladovění, ale o
léčbu ovocnými šťávami v jejím nejčistším provedení.) Denně pil deset až dvanáct sklenic


horké vody, v každé sklenici byla šťáva z jednoho citronu. Kromě toho pil denně půldruhého
litru směsi mrkvové, řepné a okurkové šťávy (v poměru: mrkev 60%, řepa 20%, okurka 20%).

Druhý den hladovění se u nemocného objevilo několik spasmů, každý trval asi deset až
patnáct minut. Koncem týdne se dostavila krize doprovázená takovou bolestí, že se nemocný
válel po koberci celou půl hodinu.

Pak se stal zázrak. Všechny bolesti přestaly, najednou vstal z koberce ve velmi dobré
náladě. Za krátkou dobu kameny, které se rozmělnily, vyšly ven s močí v podobě jemného
písku. Pacient se cítil o dvacet let mladší a divil se zázraku přírodního způsobu léčby jeho
nemoci.

Komentáře a doporučení: Pro „změkčení“ při popsaném čištění ledvin, aby bylo méně
bolestné, bylo třeba po objevení se prvních spasmů požít „sliznaté, změkčující, rozšiřující a
vlákny obalující prostředky“. Např. k výše uvedeným šťávám bylo vhodné přidat výluh
kořene ibišku nebo ječmene. Na oblast ledvin bylo vhodné přikládat obklady z ovesného
odvaru a v okamžiku krize aplikovat horkou koupel. Pamatujte si to pro příště a buďte
milosrdní sami k sobě.

Očista ledvin prostřednictvím moče

V literatuře týkající se urinoterapie je popsán případ vyléčení pětatřicetiletého herce, který
strádal ledvinovými kameny sedm let. Operaci odmítl a vyléčil se obklady s močí a jejím
pitím. Obklad dával na noc na nemocnou ledvinu a pil skoro všechnu denní moč. Léčbu dělal
vždy po dobu dvaceti až třiceti dnů, s deseti až dvacetidenními přestávkami. Tak pokračoval
až do úplného vyléčení. V současné době již existuje dobrá zkušenost léčení močových
kamenů pomocí moče.

Ana Iljinična, Moskva.

Začnu od manžela: Měl nemocné ledviny, v močovém měchýři měl písek. Zpočátku, když se
začal léčit, měl prakticky všechny příznaky, které popisujete ve své knize. Čtyři dny hladověl,
třetího dne z něj odešel písek a dva kameny, ledviny se očistily, přestaly ho bolet ruce.
Najednou cítil lehkost po celém těle. Teď pokračuje tím, že pije celou ranní moč, někdy i
během dne.

G. F. Samarská oblast, p. Solněčnaja poljana.
Mou dceru bolel bok asi dva nebo tři roky. Lékaři konstatovali cystu na vaječníku a pak
osteochondróza. Přemluvila jsem ji, aby pila moč. Napřed se tomu dlouho vzpírala, ale bolest
ji k tomu přinutila. Pila ji dva týdny a pak se u ní objevila anurie -moč nebyla. Přesvědčila
jsem ji, aby pila moč vnučky. Pak se jí zase vylučování moči obnovilo. Odvezli jsme ji do
nemocnice na kontrolu. Ultrazvuk ukázal kámen v ledvině. Po týdnu vyšel ven spolu s močí a
bolesti přestaly. Teď přesvědčuje svého manžela, aby provedl očistu jater, které ho bolí.

Komentář a doporučení: Při takové očistě je třeba věnovat pozornost kvalitě potravy,
kterou jíme. Je třeba pravidelně na noc dávat na ledviny obklad z vlněné látky, namočené
v odpařené moči. Vlna má schopnost hřát, což napomáhá ohřevu ledvin a rozšíření
močovodů. Odpařená moč, díky svým zvláštním vlastnostem, působí i přes pokožku na
kameny svou schopností rozpouštět a dodává energii pro fermentační reakce okyselování atd.

Navíc doporučuji ráno na lačno pít jeden až tři hlty odpařené moče a v šest hodin
odpoledne udělat mikroklystýr z odpařené moči a dát si horkou koupel. To je nutné, když si
uvědomíte, že se z ledvin uvolňuje písek. Horká koupel působí jako rozšiřující a změkčující
prostředek, mikroklystýr z odpařené moče bude stimulovat směr energetiky organismu


směrem dolů. Synchronizace biorytmů ledvin, silného nutkání k vyprazdňování střev a
rozšiřování močovodů atd., napomáhá intenzivnímu protlačování kamenů a písku močovody.

Kromě moči pijte co největší množství čerstvých šťáv, výluhů působících drobení kamenů,
odvary, a ráno na lačno jeden až tři hlty odpařené moče. Když dojde k zesílení potíží,
nezapomínejte na dodatečná doporučení a všechno dopadne dobře.

Prošli jsme spolu ve správné posloupnosti čtyři hlavní očistné procedury: „změkčování“
organismu, které je nutné před každou očistou, čištění tlustého střeva, jater a ledvin. Jestliže
se teď budete správně stravovat, bude váš organismus pracovat jako hodinky a budete se moci
radovat z navráceného zdraví a mládí.

Na druhé straně se v lidském organismu mohou vyskytnout ještě další místa, vyžadující
dodatečnou péči, aby se organismus rychleji očistil a regeneroval. K úspěšnému řešení těchto
úkolů jsou určeny další očistné procedury. Probereme je, aby nějaká maličkost neotrávila celý
organismus.

DOPLŇKOVÉ OČIŠŤOVACÍ PROCEDURY

Aktivování vody

Ukládání a růst kamenů a jiných zatvrdlin začíná v tekutých prostředcích organismu, proto
musíme v prvé řadě věnovat svou pozornost kvalitě vody. V závislosti na kvalitě vody se
může účinek různých odvarů a výluhů projevovat odlišně. Vodu můžeme předem aktivizovat,
čistit, strukturovat nebo jí předem odebrat tekuté krystaly s určitými vlastnostmi. Výsledkem
je, že voda se stává nejdůležitější složkou naší potravy! Z toho také vyplývá, že náš vztah
k její kvalitě musí být nekompromisnější než k jakékoliv jiné části potravy. Význam kvality
vody stoupá, jestliže ji používáme pro rozpouštění nejrůznějších usazenin a jejich následné
odstraňování. Jakou vodu tedy máme používat a co s ní máme dělat, abychom její kvalitu
zvýšili?

1. Chlorování vody je pro zdraví velice škodlivé. Chlór se váže s organickými látkami a
vytváří různé jedovaté sloučeniny typu dioxinu. V civilizovaných zemích vodu již dávno
ozonizují. Vodu z vodovodu musíme především nechat na čtyřiadvacet hodin odstát, pak
převařit, znovu nechat odstát a pak teprve používat Je-li to pro vás možné, používejte vodu
z přírodního pramene.
2. Nejčistší voda je voda destilovaná. Díky své čistotě je destilovaná voda schopna
rozpouštět usazeniny a špínu, které se v organismu nacházejí. Existují lidská plemena, která
používají jen dešťovou vodu a těší se přitom velice dobrému zdraví. V dávných dobách
dešťovou vodu sbírali ve zvlášť pro tyto účely zhotovených vodojemech a pak používali
k pití.
3. Voda, do které se mohly vyluhovat v malé míře některé příznivě působící kovy (zlato a
stříbro), má velice dobré baktericidní vlastnosti. Přírodní vodojemy s takovou vodou (řeka
Ganga v Indii) byly odedávna pokládány za posvátné a široce se používaly pro léčení
organismu.
4. Přírodní voda z ledu reprezentuje směs nejrůznějších izomerů vody, které jsou zcela
náhodně promíchány. Povrchové napětí obyčejné vody je 75 dyn/cm. V obyčejné vodě je
pochopitelně nespočet příměsí s různou koncentrací. K tomu, aby voda, kterou přijmeme do
svého organismu, začala „pracovat“, jí musíme dodat určitou strukturu, a zároveň ji očistit od
nejrůznějších příměsí a nežádoucích izomerů (např. vlivu těžké vody). Předpokládá se, že náš
organismus vynakládá na strukturalizaci litru vody 25 kcal vlastní energie.

Přírodní voda z ledu se svými vlastnostmi takové vodě v organismu velice blíží. Voda
z ledu má uspořádanou strukturu tekutých krystalů, která je již schopná uchovávat
biologickou informaci. Od obyčejné vody se liší viskozitou (je tekutější), má menší
povrchové napětí a tedy i větší povrchovou aktivitu 68 dyn/cm. Má také zcela jiné
dielektrické vlastnosti. Díky tomu všemu se ve vodě z ledu urychlují krystalizační procesy,
rozpouštění, adsorpce a přenos energie, tj. všechny děje, které se odehrávají také v živé buňce.
Voda z ledu je tedy mnohem užitečnější než obyčejná voda.

Voda z ledu má vnitřní energii. Při přechodu vody z tekuté fáze na fázi krystalickou (led)
je vynakládána energie na vytvoření struktury. Při zpětném přechodu z pevné fáze do fáze
tekuté se tato energie uvolňuje a silně stimuluje organismus člověka i jiných živočichů. To je
jeden z výkladů toho, proč u živočichů pozorujeme jejich tahy na jaře a na podzim, kdy ptáci
odlétají od vodojemů v teplých krajích, kde je dostatek potravy, do severních krajů, aby tam u
vody z ledu vyváděli své potomstvo. Pobřežní arktické vody s velkým množstvím vody
uvolněné z ledu jsou na plankton nejbohatší. Čerstvé ovoce a zelenina a čerstvě nadojené
mléko mají silné močopudné vlastnosti, protože strukturovaná voda naším organismem
prochází rychle.

Používáme-li vodu z ledu, pak přibližně po pěti až sedmi měsících (doba potřebná na
výměnu veškeré vody našeho organismu za vodu strukturovanou, která nevyžaduje energii na
přestrukturování) podstatně zlepšuje náš celkový zdravotní stav, zvyšuje naši práceschopnost
a zmenšuje naši potřebu spánku. Při používání vody z ledu musíme vědět, že i když si tato
voda uchovává po dobu třech až šesti dní své léčebné schopnosti, nejsilněji se její vlastnosti
projevují během prvních pěti až šesti hodin.

5. Magnetizovaná voda se získává průchodem vody magnetizačním zařízením. Díky tomu
získává určitou vnitřní strukturu a náboj. To výborně stimuluje životní procesy v organismu
živočichů i rostlin. Stromy např. mnohem lépe plodí, jestliže je zaléváme magnetizovanou
vodou. Magnetizovanou vodu se doporučuje používat zvláště v případech, kdy organismus
potřebuje zvýšené množství energie při hladovkách, obtížném tréninku, při nemoci, při
tonizujících koupelích.
Galina Sergejevna Šatalova doporučuje na aktivizaci a čištění vody tento postup: Do
hermeticky uzavřené nádoby nalít vodu oslazenou jednou čajovou lžičkou na litr vody. Dva
litry odpařit a sbírat kondensovaný destilát, jdoucí přes aktivní uhlí, do skleněné nádoby. Na
výstupní trubici, kde destilovaná voda odkapává do skleněné nádoby, podložit plochý magnet
se silou magnetického pole 1000 Oerstedů. Severní pól magnetu má být obrácen směrem
k vodě.

Dvoulitrovou nádobu, naplněnou destilátem, chladíme po dobu osmi hodin při teplotě
blízké nule. Díky tomu vrchní třetina vody v nádobě bude strukturovaná. Ta se pak pečlivě
sbírá katetrem. Dobu, potřebnou na přípravu další dávky strukturované vody, je možné
zkrátit, jestliže první dávku nalijeme do formiček pro výrobu ledových kostek a dáme do
mrazicího zařízení. Pak můžeme jednoduše vhodit jednu kostku ledu do třílitrové nádoby
destilátu a vodu je možné používat na pití.

Podle slov Galiny Sergejevny je postup výroby takové vody velice výhodný. Ale Jurij
Andrejev nedoporučuje trvale pít zmagnetizovanou vodu, abychom se vyhnuli jejím vedlejším
účinkům ve smyslu přílišného urychlení životních procesů. Zjistil následující: jestliže nějaká
rostlina má běžně svou dobu života tři roky, pak používání magnetizované vody urychluje její
růst a celý životní cyklus proběhne za dva roky.

V přírodě existuje zvláštní den -devatenáctého ledna. V tomto dni je všechna voda na
zeměkouli strukturovaná. Jestliže ji v tomto dni odebereme z přírodních rezervoárů, může


velice dlouho stát a má léčebné vlastnosti. Lidová moudrost si tohoto dne všimla a dala mu
význam křtění Krista.

6. Protiová voda se připravuje podobně jako voda z ledu, ale má své zvláštnosti. Voda
obsahuje několik svých izomerů (tj. několik druhů vody), jako lehké, těžké apod., a je vhodné
zbavit se nežádoucích a nechat jen ty, při nichž náš organismus nejlépe „pracuje“.
Způsob její přípravy je založen na tom, že izomery těžké vody mrznou jako první při
teplotě +3,8°C a izomery, které jsou pro organismus nejpříznivější, při -1°C. Proto první led,
který se při zamrzání vody tvoří, obsahuje v sobě především těžké izomery (deuterium), a ten
musíme v každém případě vyhodit. Při dalším tuhnutí voda, která mrzne, vytěsňuje všechnu
špínu, která je v ní rozpuštěná, a ta zůstává v ještě tekuté, nezamrzlé části. Tam se hromadí i
lehké polymery, které mrznou při nižších teplotách. Je pochopitelné, že ani lehké polymery,
ani špínu, která do nich byla z vody vytěsněná, v organismu nepotřebujeme. To všechno
musíme vyhodit.

Získat protiovou vodu v domácích podmínkách je tedy možné tímto postupem: Vodu
z vodovodu převaříme, necháme ustát, pak ji dáme do mrazáku. Jakmile se na stěnách nádoby
vytvoří první led, je to zamrzlá těžká voda, nádobu vyjmeme a její obsah přelijeme do jiné
nádoby, kterou opět postavíme do mrazáku. Led z první nádoby vyhodíme. Počkáme, až voda
ve druhé nádobě zmrzne a bude mít asi polovinu až třetinu svého původního objemu. Jakmile
se to stane, nádobu vyjmeme a nezamrzlou vodu vylijeme, to je lehká voda s příměsemi. Led,
který zůstane, je protiová voda, očištěná z 80%, obsahující izomery, které jsou pro průběh
biologických procesů v organismu nejpříznivější.

Jednou z dalších předností protiové vody je, že obsahuje šestnáct miligramů kalcia na litr
objemu. Výzkumy oděsského chemika Nikolaje Druzjaka prokázaly, že optimální množství
kalcia je pro člověka osm až dvacet miligramů na litr kapaliny. Právě takovou vodu pijí ti,
kteří se dožívají dlouhého věku. Teď už jen zbývá rozpustit led, který nám zůstal ve druhé
nádobě, a získanou protiovou vodu použít k přípravě nápojů a jídla.

7. „Voda bílého klíče“ (94 -96°C) je voda ve stavu, kdy rychle v řetízcích vyplouvají na
hladinu bublinky, ale voda se ještě nevaří. V tomto okamžiku se musí rychle ochladit tak, že
nádobu, v níž vodu ohříváme, dáme do studené tekoucí vody. V tom okamžiku probíhá
zajímavý děj „zmrazování“ vnitřní struktury a energie ve vodě. Jakmile se voda blíží k bodu
varu (přechod z kapalné fáze do fáze plynné), mění se pomalé laminární proudění na rychlé,
turbulentní. V průběhu této změny se mění vnitřní struktura vody tak, že se zvětšuje její
teplotní vodivost, tj. je schopná vést za jednotku času větší množství tepla. A právě v tom
okamžiku dojde k rychlému ochlazení, které způsobí, že tato struktura odpovídající vysoké
energii se „zmrazí“ a zachová si přitom všechny své zajímavé vlastnosti.
Lidský organismus je svého druhu vysoce organizovaná soustava otevřeného typu. Takové
soustavy mohou existovat díky tomu, že pro udržení vnitřního řádu (struktury), tj. vlastní
hmoty organismu, narušují vysoce strukturované látky tím, že je přes sebe propouštějí a mění
je přitom na nízkomolekulární. Energii, získanou při takovém štěpení, využívá organismus
pro stabilizaci vlastních tkání. Například produkty látkové výměny, vysoce strukturované
bílkoviny a uhlovodany se v našem organismu rozkládají na močovinu, kysličník uhličitý a
vodu. Energii, která se při tom uvolňuje, využívá organismus pro udržení a stabilizaci
vlastních bílkovin, uhlovodanů, buněk, orgánů atd. Výsledkem je naše přesvědčení, že se
nachází ve stabilním stavu, ale ve své podstatě se tato stabilita udržuje díky destrukci potravy,
vody, okolního prostředí a informací.

Jestliže se nyní vrátíme k vodě zbavené plynů, v níž je „zmražena“ složitá struktura a
energie, pak se ukáže, že náš organismus z ní čerpá energii tím, že ruší strukturu „vařící vody“


a mění ji na strukturu obyčejné teplé vody. Takto získaná energie je použita na zpevnění
vlastních tkání organismu, zvýšení jeho obranyschopnosti a schopnosti regenerace. Využití
takové vody musí probíhat velice rychle, protože jinak rychle ztrácí svou strukturu a energii
rychlým přechodem z energeticky nasyceného stavu na stav s mnohem nižší energetikou.
Ochlazování musí probíhat tak dlouho, až je voda jen nepatrně teplá.

Aby odvary a výluhy rostlin působily efektivněji, je nutné postupovat následujícím
způsobem: nejprve rostlinu zalít vodou a nechat vyluhovat celou noc. Ráno nalít tolik, kolik
odpovídá jednomu použití (spolu s rostlinami i sušenými plody), rychle přivést do varu,
ochladit a užívat. Tímto způsobem postupujte vždy a uvidíte, že výsledek je zaručený.

Je tu ještě jedna zvláštnost: voda bez plynů je mnohem měkčí než voda z ledu nebo
protiová voda. Taková voda nestimuluje životní princip „větru“, ale naopak pomáhá jeho
normalizaci. Její pití lze doporučit zvlášť lidem hubeným, málo pohyblivým, se sníženou
schopností tvorby tepla. Voda z ledu a studená protiová voda jsou vhodné pro lidi tělnatější,
s vyšším obsahem tuku a s větší schopností tvorby tepla.

8. „Živá a mrtvá voda“ se získává elektrolýzou. Její výroba může vypadat např. takto:
Nádobu s obyčejnou vodou rozdělte přepážkou z pevného průlinčitého materiálu, do každé
části dejte jednu elektrodu a elektrody pak připojte na zdroj stejnosměrného proudu. Voda,
která je u anody, se při rozkladu molekul vody sytí kyslíkem a získává kyselé vlastnosti, její
pH dosahuje hodnot tři až čtyři. U katody, kde se aktivně vylučuje vodík, se prostředí stává
zásaditým, jeho hodnota pH dosahuje hodnot deset až jedenáct.
„Mrtvá voda“, kyselá, má velice dobré desinfekční vlastnosti a používá se při nejrůznějšíchinfekcích. „Živá voda“ je zásaditá a pomáhá při překyselení organismu, např. při pálení žáhy,
a pomáhá také vyrovnávat přebytečný záporný náboj těla.

Upozornění: Při elektrolýze se každý kov okysličuje a vylučuje do roztoku své vlastní
ionty. Z tohoto důvodu je žádoucí použít elektrody z co nejčistšího uhlíku. V opačném
případě se bude organismus spolu s vodou nasycovat přebytky iontů z anody.

9. Energeticko informační paměť vody. Voda, která projde naším organismem, uchovává
v sobě o něm informaci. Jsou do ní „zapsány“ nejrůznější patologické stavy. Při opětném
požití si „záznam“ ve vodě sám najde patogenní zdroj, který je jeho původcem a vlivem
interference tento zdroj potlačuje. Tohoto jevu využil Sarčuk, který specifickým způsobem
volí frekvenci „práce“ patogenního počátku. Pak nabíjí destilovanou vodu (ta žádnou
informaci neobsahuje) touto frekvencí a dává ji pít lidem, kteří právě takovou nemocí trpí.
Takovou vodu je nutné pít najednou, lichým počtem hltů, jinak jeden hlt vody se bude klást
na další a vlivem interference se budou vzájemně neutralizovat. Efekt takové léčby pak bude
nulový.
Z energeticko informačního jevu vychází i homeopatický princip léčby „podobné léčí
podobné“. Naše vlastní moč je nezaměnitelná kapalina, nabitá veškerou naší informací, která
je schopná díky právě popsanému mechanismu „vyhnat“ z našeho organismu nejrůznější
zdroje patologie a organismus tak od nich očistit.

Voda, která je z ekologicky čistého prostředí, vnáší při pití do organismu informaci pohody
a zdraví. Naopak, voda z nečistého, nemocného prostředí přináší nákazu.

10. Diamantová voda. Izomery vody mají svou prostorovou strukturu (koule, kapka, šiška,
sněhová vločka apod.), proto každý z nich má jinou vlastní energii. Tyto vlastnosti vody
využívali již dávno tibetští léčitelé, když léčili různými směsmi, ve kterých byly, v závislosti
na charakteru nemoci, různé dávky tekutých krystalů vody. Např. pro jednu nemoc je

vhodnější struktura tekutého krystalu v podobě koule, pro jinou v podobě sněhové vločky,
atd.

Největší jogíni védských dob vytvořili zvláštní metodiku přeměny tekutého prostředí
organismu na „diamantové“, tj. vysoce stabilní vzhledem k nemocem nebo stárnutí. Tento
způsob je založen na stejném principu jako získávání protiové vody, přitom se nevyužívá
chlad, ale teplo. Vlastní moč je odpařována na čtvrtinu původního objemu. Díky tomu se
zachovávají zvláště „žáruvzdorné“ krystaly vody, které se mohou v organismu udržovat po
nejdelší dobu a nejpříznivěji ovlivňují životní děje. Doporučuje se ale tuto vodu nepít, ale
užívat ji šestinásobnou masáží celého těla. Její vliv přes pokožku je, jak se ukazuje, mnohem
výraznější, než kdybychom ji pili ústy a za druhé, organismus si prostřednictvím pokožky
bere tolik vlhkosti, kolik právě potřebuje a za třetí, při příjmu vody prostřednictvím pokožky,
dochází k intenzivnímu odstraňování usazenin a nabíjení organismu.

Terapie a čištění organismu šťávami

Jedním z hlavních činitelů, rozhodujících o úspěchu při čištění organismu, je dostupnost a
příjemnost očistných postupů. Jestliže jsou tyto procedury příliš složité nebo nepříjemné,
odrazují člověka od jejich uskutečnění. Čerstvé šťávy z ovoce a zeleniny mají velkou očistnou
a regenerační schopnost, mají přírodní strukturovanou vodu, barviva, vnitřní náboj, éterické
oleje, organické kyseliny, zásady, vitamíny, stopové prvky, fytoncidy aj. Z tohoto hlediska je
terapie těmito šťávami velice silným prostředkem při čištění a uzdravování organismu.
Musíme ji využívat (v odpovídající roční době) se snahou o získání maximálního užitku a
proto musíme k takovému čištění přistupovat s veškerou vážností.

Při aplikaci terapie šťávami musíme vědět následující:


Zhotovené šťávy musí být čerstvé a musí se spotřebovat ihned. V opačném případě se
velice rychle (během jedné až dvou minut) okysličují vzduchem, působením světla a
ztrácejí svou aktivitu. Taková šťáva pak nemá na čištění organismu velký vliv.

Šťáva z ovoce je prostředek s maximální očistnou silou. Plody musí být zralé.

Zeleninové šťávy mají kromě čisticích schopností vzhledem ke svému obsahu
aminokyselin, minerálních solí, enzymů a vitamínů velmi silné regenerační schopnosti.
Také zelenina musí být zralá.

Ovocné i zeleninové šťávy se mají pít několik minut před jídlem. Žaludkem procházejí
velice rychle a do střeva se dostávají asi za patnáct až dvacet minut.

Po vypití šťáv se může u některých lidí projevit reakce organismu v podobě neklidu a
žaludečních obtíží. To všechno je zcela přirozené a je to jen svědectvím toho, že probíhá
očista.

Vypít se má najednou jen tolik, kolik jsme schopni vypít s příjemným pocitem, bez
přetěžování žaludku. Abychom dosáhli příznivých výsledků, musíme vypít během dne
nejméně 600 ml, doporučuje se ale asi tak jeden až čtyři litry.
Hruška domácí. Její šťáva se používá jako močopudný prostředek. Používá se hlavně při
kamenech v močovém měchýři. Při tom šťáva z hrušek a odvary působí nejen močopudně, ale
napomáhají i prosvětlení moče, jestliže je hodně infikovaná, tj. má baktericidní vlastnosti.

Dýně obecná. Podporuje tvorbu moči a čistí ji. Omezuje hnisání, ohřívá a čistí ledviny,
čistí močovody a odvádí kámen.

Brambora obecná. Šťáva brambor obsahuje hodně kalia, síry, fosforu a chlóru. Proto
dobře odstraňuje nejrůznější skvrny na pokožce, dobře čistí organismus a je zvlášť užitečná


ve směsi se šťávou z mrkve. Užívá se: 50 g šťávy z brambor ve směsi s 200 g šťávy z mrkve,
jednou až třikrát denně.

Bílé zelí. Šťáva ze zelí má blahodárný účinek při léčení nemocí jater bolesti se zmenšují,
rozměry jater se normalizují.

Nejcennější vlastností zelné šťávy je vysoký obsah síry a chlóru a relativně vysoké
procento jódu. Spojení síry s chlórem čistí žaludeční a střevní sliznici. Jestliže se po pití šťávy
ze zelí tvoří velké množství plynů nebo se vyskytnou jiné nepříjemnosti, je to tím, že šťáva ze
zelí rozkládá ve střevu nahromaděné hnilobné produkty. V takovém případě je vhodné doplnit
užívání šťávy denním čištěním střeva (viz odpovídající kapitola). Jestliže je střevo šťávu ze
zelí schopno přijmout, uplatní se šťáva jako ideální čisticí prostředek.

Přidávání soli ke šťávě ze zelí snižuje její hodnotu.

Při pití šťávy ze zelí se s udivující rychlostí léčí jizva na dvanácterníku.

Šťávu ze zelí je v hodné užívat po 100 g dva až třikrát denně před jídlem. Směs šťáv
z mrkve a zelí je pro užívání ještě vhodnější. Při tom se na 100 g šťávy ze zelí přidává 200 až
300 g šťávy z mrkve.

Upozornění: Zelí podporuje životní princip „větru“, proto se tato šťáva doporučuje
zejména lidem s nadváhou pro zhubnutí. Hubení by měli užívat šťávu ze zelí uvážlivě a vždy
jen se šťávou z mrkve.

Cibule řepíkatá. Čerstvá šťáva se pije po 10 ml třikrát denně, při kamenech v ledvinných
pánvičkách a močovém měchýři.

Karotka. Syrová šťáva z karotky je přirozeným rozpouštědlem při jizvách a rakovinných
onemocněních. Zvyšuje odolnost organismu vůči různým infekcím a nemocem: očí, krku,
mandlí, lícních dutin lebky a dýchacích orgánů všeobecně. Pozoruhodně čistí játra, rozpouští
usazeniny a ucpané žlučovody v játrech. Při čištění jater často odchází takové množství
usazenin, že se do jejich vylučování zapojuje i pokožka. A protože rozpuštěné usazeniny
obsahují oranžový nebo žlutý pigment, může se jím kůže dočasně i obarvit. To je jen
důkazem, že se jak játra, tak i kůže čistí. Abyste odstraňování usazenin urychlili, použijte
častěji saunu.

V závislosti na stavu můžete syrovou mrkvovou šťávu pít ve velkých množstvích (až tři,
čtyři litry denně). Pomáhá rychle uvést organismus do normálního stavu.

U lidí, kteří se stravují jen čerstvou rostlinnou stravou s přídavkem dostatečného množství
čerstvých šťáv, ovoce a zeleniny, rakovinná onemocnění nevznikají. Četná pozorování
ukázala, že nemocným s rakovinou velice prospělo, jestliže přešli na syrovou rostlinnou
stravu a šťávy, se současným užíváním šťávy z mrkve.

Okurky. Šťáva z okurek je nejlepším přírodním močopudným prostředkem. Přidání šťávy
z okurek ke šťávě z mrkve (jeden díl šťávy z okurek, čtyři až pět dílů šťávy z mrkve) má
blahodárný vliv při revmatických chorobách, protože odstraňuje z organismu kyselinu
močovou.

Smetanka lékařská (pampeliška). Doporučuje se užívat 50 až 100 g šťávy pampelišky
denně. Má schopnost čistit krev a lze ji užívat jako tonizující a močopudný prostředek při
žloutence, kožních chorobách a podagře. Ve velkých dávkách má její hořkost vliv na zvýšení
počtu bílých krvinek.

Šťávu z mladých listů se doporučuje užívat pro zlepšení stavu krve, zvláště na jaře. Při
trachomu se kape do očí jedna kapka mléčné šťávy.


Šťáva pampelišky obsahuje zvláště mnoho kalcia a natria, je nejbohatším zdrojem
magnesia a železa. Díky tomu také dochází k neutralizaci překyselené krve a normalizaci
stavu celého organismu.

Syrová šťáva pampelišky, získaná z listí a kořenů, spolu se šťávou z mrkve a listů řepy
zvyšuje tvrdost zubů, upevňuje kostru a pomáhá při nemocech páteře (mrkev 11, pampeliška
3, řepa 2. Váha je udána v uncích.)

Petržel zahradní. Tato šťáva je výborným prostředkem při bolestech močopohlavního
traktu, při kamenech v ledvinách a močovém měchýři, jestliže se bílkovina nachází v moči a
při jiných nemocech ledvin.

Při zjizvení rohovky, šedém zákalu a zánětu spojivek ve všech stádiích se úspěšně používá
následující šťáva: mrkev 7, celer 5, endivije (druh čekanky) 2, petržel 2 (uvedeny poměrné
díly).

Upozornění: není žádoucí pít najednou více než 30 -60 g této šťávy. Je jednou z nejsilněji
působících.

Ředkvička zahradní. Šťáva se dělá z listů a kořenů. Nikdy se nemá pít samostatně,
protože vyvolává velice silnou očistnou reakci. Je velice účinná spolu se šťávou z mrkve,
jestliže je užita hodinu po užití šťávy z křenu. Uklidňuje a čistí organismus od slizu, který
šťáva z křenu rozpustila a kromě toho pomáhá při obnově sliznic.

Řepa obecná. Řepa obsahuje přes 50% sodíku a jen 5% vápníku. To je zvlášť výhodné pro
udržení rozpustnosti vápníku, zvláště jestliže se nahromadil v anorganickém stavu
v organismu, v krevním řečišti, játrech apod. Dr. Ferrison doporučuje pít šťávu z řepy
dlouhodobě a tvrdí, že se tím postupně a bezbolestně rozpouštějí kameny žlučového měchýře.

Někteří odborníci tvrdí, že kameny ve žlučovém měchýři je možné velice rychle rozpustit,
jestliže vezmeme několik řep, které očistíme, omyjeme a svaříme. Tuto směs je nutné vařit tak
dlouho, dokud není hustá jako sirup. Pít se má tři čtvrtiny sklenice několikrát za den.

Při výzkumu účinků šťáv z řepy, mrkve a zelí se ukázalo, že na žluč působí nejúčinnějiprávě šťáva z řepy. Žlučopudné vlastnosti řepy znali léčitelé již dávno. Avicena psal: „řípa
otvírá tromby v játrech a slezině“. Proto můžete bez obav užívat šťávu z řepy k postupnému a
měkkému rozpouštění žlučových kamenů, čištění žlučového měchýře a rozpouštění trombů.

Upozornění: Abyste se vyhnuli silné očistné reakci, používejte zpočátku směs mrkvové ařepné šťávy. Šťávy z mrkve musí být zpočátku dvě třetiny a pak se množství šťávy z řepy
postupně zvyšuje a po určité době užívejte 100 až 200 ml řepné šťávy dvakrát denně před
jídlem.

Chřest lékařský. Šťáva chřestu napomáhá rozpadu krystalů kyseliny šťavelové
v ledvinách a svalech. Je proto užitečná při revmatizmu a ledvinových onemocněních.
Nejlepší je užívat ji spolu se šťávou z mrkve, protože užívána samostatně působí silně na
ledviny.

Celer. Obvykle se doporučuje užívání šťávy, vymačkané z čerstvé rostliny: jedna až dvě
čajové lžičky třikrát denně, půl hodiny před jídlem.

Syrová šťáva obsahuje čtyřikrát víc organického sodíku než vápníku. Tím je tato šťáva
jednou z nejužitečnějších při čištění organismu od sloučenin anorganického vápníku, který se
do organismu dostává prostřednictvím pekařských výrobků. Tělo potřebuje vápník biologicky
aktivní. Jestliže ale strava, obsahující vápník, je teplotně zpracovávána, vápník se mění na
anorganický. V této podobě je ve vodě nerozpustný a ucpává kapiláry v místech ovlivněných


psychocystami, a vyvolává při tom takové nemoci, jako artritida, diabetes, křečové žíly,
hemoroidy, kameny ve žlučovém měchýři, ledvinách atd.

Je-li v organismu přítomen biologicky aktivní vápník, působí zředění krve, lymfy a
odstraňuje nánosy anorganického vápníku.

Vápník je jedním z nejdůležitějších prvků pro vylučování kysličníku uhelnatého
z organismu, který jinak způsobuje vznik rakovinných onemocnění.

Nejvýhodnější je dodávat organismu směs šťáv: devět dílů mrkvové a sedm dílů celerové.

Rajské jablko. Čerstvá šťáva z rajských jablek je jednou z nejužitečnějších šťáv se
zásaditou reakcí. Konzervovaná šťáva má zásaditou reakci.

Rajská jablka obsahují relativně vysoké procento citrónové a jablečné kyseliny a také
určité procento kyseliny šťavelové. Tyto kyseliny jsou užitečné a nezbytné, jestliže jsou
v organické podobě při látkové výměně a rozpouštění. Jestliže ale rajská jablka vaříme a
konzervujeme, přecházejí tyto kyseliny do anorganické podoby a stávají se pro organismus
škodlivé. V některých případech je tvoření ledvinových a močových kamenů přímým
důsledkem používání vařených a konzervovaných rajských jablek, jejich šťáv, zvláště jsou-li
požívány s brambory a chlebem.

Česnek. Česneková šťáva je velice užitečná pro rychlou očistu organismu. Éterické oleje
česneku jsou tak silné a pronikavé, že čistí plíce a bronchy od nahromaděného slizu a
pomáhají vylučování jedů z organismu póry pokožky.

Česnek a jeho šťáva léčí otoky. Již v r. 1936 bylo zjištěno, že jestliže jsou laboratorní
zvířata krmena česnekem, brzdí to u nich projevy rakoviny. V dalších letech to pak japonští
odborníci potvrdili a vypracovali techniku imunizace organismu s použitím rakovinných
buněk, zpracovaných extraktem z česneku.

Zde uvádíme jeden z receptů na použití česneku:

Očistěte 350 g česneku a dvakrát ho semelte ve strojku na mletí masa. Ze získané hmoty
odeberte 200 g (s větším množstvím šťávy), dejte do nádoby a zalijte 200 ml devadesáti šesti
procentního lihu. Dobře uzavřete a uschovejte na deset dní v temnu při pokojové teplotě.
Potom ho proceďte a zbylou hmotu vyždímejte. Po dvou až třech dnech je výluh připraven
k použití.

Lihový výluh česneku čistí cévy od tukových a vápenatých úsad a činí je elastickými. Je to
prevence proti vzniku infarktů, stenokardie, sklerózy a paralýzy. Likviduje také šum v hlavě,
reguluje krevní tlak, regeneruje zrak atd.

Pít se má třikrát denně, půl hodiny před jídlem. Má se začínat s jednou kapkou a při
každém dalším užívání se přidá vždy jedna kapka, dokud se nedojde až na patnáct kapek. Pak
se má pít patnáct kapek denně, až do spotřebování česnekového výluhu. Další léčebná kůra se
může stejným způsobem opakovat za pět let. Užívání je možné nakapat do kompotu, do čaje
nebo mléka, v poměru 30 ml mléka (čaje) a jedna až patnáct kapek výluhu.

Sapunov G. I., nar. 1912, Saraňsk.

Začal jsem pít výluh od prvního září 1994 a koncem téhož měsíce jsem skončil. Jaký byl
výsledek? Musím rovnou říci, že tak výborný výsledek jsem neočekával. Zaprvé zrak. Do
prvního září jsem nosil na čtení a psaní brýle s +4,5 dioptriemi. V současné době je
nepotřebuji, pracuji bez nich. Ale snažím se, abych zrak nijak nepřetěžoval.

Vrátila se mi paměť. Začal jsem si s velkou přesností vzpomínat na uplynulý život. Vůbec
nepotřebuji Validol, Valokordin a jiné léky na srdce.


Šťovík. Šťáva ze šťovíku dobře pomáhá obnově unaveného střeva, zvláště při úporných
zácpách. Peristaltický pohyb je možné pozorovat v trávicím traktu, krevním řečišti,
v semenotvorných kanálcích, nebo ve vyměšovacích orgánech. Pokud tam tento pohyb chybí,
pak sekret, potrava i krev mají tendenci se zhušťovat, koagulovat, a dochází k ucpání,
usazování a zápalům.

Kyselina šťavelová je jednou z důležitých složek pro udržení tonusu a pro stimulaci
peristaltiky. Proto se doporučuje denně pít čerstvé šťávy, které kyseliny šťavelové obsahují
nejvíc: šťovík, špenát, listy řepy a zelí. Když se ale takové plody vaří nebo konzervují, atomy
kyseliny šťavelové vlivem vysoké teploty přecházejí do své anorganické podoby a mohou
v ledvinách tvořit krystaly kyseliny šťavelové, tj. oxsalátové kameny.

Stejné vlastnosti má i šťáva ze špenátu.

Jabloň domácí. Předpokládá se, že šťáva z jablek čistí organismus. Existuje dokonce
návod, jak jablečnou šťávu užívat: ráno v osm hodin vypít 200 ml a pak pít každé dvě hodiny
až do osmi večer. Tak postupovat po dobu tří dnů. Kyseliny, které jsou v jablečné šťávě
obsažené, okyselují různé usazeniny, mění je na soli a odvádějí z organismu.

Upozornění: Přemíra kyselých jablek není vhodná pro lidi s konstitucí „žluči“.

Třídenní hladovka se současným pitím jablečné šťávy je účinný prostředek na čištění jater.

Jablečný ocet. Jednou z nejcennějších vlastností jablečného octa je vysoký obsah kalia,
které je potřebné pro organismus, aby byl schopen tvořit a hromadit energii v podobě
glykogenu.

Užívat jablečný ocet se doporučuje v množství dvou čajových lžiček na sklenici vody.
Pamatujte si ale, že jeho dávkování záleží na individuální konstituci člověka. Ve větším
množství ho mohou užívat lidé s konstitucí „slizu“ a velmi s mírou lidé s konstitucí „žluče“.

Sedm šťáv. Směs mrkvové, řepné a okurkové šťávy je výborným prostředkem na
rozpouštění anorganického vápníku, který se hromadí ve žlučovodech a kapilárách krevního
řečiště.

Směs šťávy z mrkve a zelí výborně čistí organismus při infekci dásní.

Syrová kalciová „polévka“ je směs šťávy z mrkve, celere, petržele a špenátu (7:4:2:3).
Organické minerály a směsi kalciové „polévky“ podivuhodně rychle zmenšují překyselení
žaludku i celého organismu. Pro člověka, který se uzdravuje, je to výborný doplněk
stravovacího režimu.

Hovoříme-li o terapii šťávami, nesmíme opomenout zdůraznit zvláštní roli čerstvě
připravených šťáv z ovoce a zeleniny pro obnovu a normalizaci cyklu obnovy krve. Tento
cyklus je roven měsíčnímu cyklu (29,5 dne). Jestliže je narušen, narušuje se i naše zdraví.
Jeho dokonalá obnova je možná při pravidelném používání čerstvých šťáv a jablečného octa
dobré kvality. Jestliže obnovíte cyklus krevní obnovy, celkově obnovíte i své zdraví.

Teď si uvedeme příklady z praxe: jak se používá aktivovaná voda a terapie šťávami pro
očištění organismu a obnovení zdraví.

Alexej Dmitrijevič Lebav umíral, protože mu přestávaly pracovat ledviny (už předtím měl
jednu ledvinu vyoperovanou). Trpěl arteriosklerózou cév srdce a mozku, byl trvale nachlazen
a sotva chodil. Poté ale, co pil po dobu tří let strukturovanou protiovou vodu, zbavenou
nejrůznějších příměsí a těžkých i lehkých polymerů vody, zhubnul z 97 kg na 84 kg, stal se
energickým, s ruměncem ve tváři, jako mladý člověk. Jeho kůže na rukách i krku je hladká,
bez vrásek a jiných kosmetických vad. A přitom před třemi lety byla celá zvrásněná cévními
uzly, zduřelými věkem. Zázračná voda promyla všechny kapiláry, artérie, vyčistila cévy,


vyhnala z organismu všechno cizí a zbytečné. Stejnou zkušenost udělala i jeho žena.
V současné době je mu 80 let, jeho ženě 75. Na své stáří zapomněli.

Komentář a doporučení. Nestačí jen pít, ale je nutné i veškerou stravu připravovat
s použitím této vody.

* * *

Jeden známý advokát trpěl silně hemoroidy. Bylo mu doporučeno, aby denně vypil litr
směsi mrkvové, řepné a špenátové šťávy a aby se stravoval pouze syrovým ovocem a
zeleninou. Neuběhl ani měsíc, když nadšeně prohlásil, že u něj po hemoroidech nezůstala ani
stopa.

Komentář a doporučení. Uvedená směs šťáv působí díky přítomnosti velkého množství
natria, strukturované vody, pigmentů atd., rozpouštění anorganického kalcia, který se „usadil“
v cévách konečníku, ucpal je a způsobil tvoření hemoroidálních šišek. Když se odstranila
příčina ucpání cév anorganickým kalciem, zmizel i následek -hemoroidy. Když se člověk
vrátí ke konzumaci jídel, nasycených anorganickým kalciem (mléčná jídla, sýr, tvaroh),
hemoroidy se mu vrátí. Jestliže tedy chcete být trvale zdraví, nevracejte se k nevhodné stravě.

Očista organismu od usazenin a solí

Abychom si lépe ujasnili podstatu otázky čištění organismu od usazenin a solí na
koloidální úrovni, tj. na úrovni buňky, mezibuněčné kapaliny a krve, podívejme se na
doporučení léčitelů, bylinkářů a lékařů týkající se léčby cévního a svalového revmatizmu (což
je v podstatě velké zhoustnutí těchto tkání). Použijeme k tomu recepty z „Ruského lidového
léčitelství“ P. M. Kurenova a „Mé vodoléčby“ S. Kneipa.

Všechna doporučení je možné rozdělit na tři velké skupiny: 1. Rozehřívání poškozených
míst zvenčí použitím mastí a výluhů. 2. Nejrůznější celkové a místní prohřívání. 3. Užívání
rozpouštěcích prostředků vnitřně.

1. skupina: Natírání na základě silné vodky, salmiakového lihu (čpavku), červené papriky,
červeného pepře atd., masti na základě imbria, mast založená na hořčici a soli, vtírání léčivé
vodní houby (Euspongilla fluviatilis) s olejem do bolestivých míst, vtírání kafrové masti,
vtírání hořčice v lihu, obklady s petrolejem, vtírání masti s olivovým olejem, deset až dvacet
kuliček červeného pepře a čištěného petroleje.
2. skupina: Zaházení pacienta na 1,5 - 2 hodiny do teplého hnojiště (20 až 30krát), ohřívání
suchým pískem, zalezení do pytle s březovým listím, nebo ho alespoň na nemocné končetiny
navléci, léčení pomocí mravenčích kousnutí, výluh z mravenců jak zevně, tak i vnitřně,
celkové zakopání do horkého písku na pláži, léčba včelími žihadly, prohřívání v sauně a
koupele s různými výluhy z léčivých rostlin.
3. skupina: Vnitřní užívání výluhu dřevěných hoblin v lihu, vnitřní užívání čerstvé šťávy
z celeru (280 g) a mrkve (620 g).
Jako malý doplněk se doporučuje jíst vegetariánskou stravu, hlavně ovoce a zeleninu a také
hladovět, aby bylo dosaženo rychlého zbavení se solí.

Dokonce i z takového stručného přehledu léčitelských prostředků pro boj s revmatizmem
je vidět jejich stále stejná orientace: buď celkové prohřívání nebo natírání nebo požívání
nějakých rozpouštědel. Jestliže ale příčinou zhuštěných koloidů není chlad, ale stravování se
přírodními lepidly, škrobem a kaseinem (první je z mouky, druhý z mléčných výrobků) nebo
„kvality duše“ způsobené psychickým traumatem, pak příčina zůstává a revmatismus se vrací.


Jaký inteligentní a účinný přístup zvolit při čištění organismu od solí a usazenin? Vědecká
pozorování potvrdila, že se v organismu dospělého člověka hromadí velké množství usazenin
a solí (dva až tři kilogramy). Když se ukládají na buněčné úrovni, zhoršují tyto usazeniny
životaschopnost buněk. Usazují-li se ve spojovací tkáni, zhoršují látkovou výměnu, která
těmito tkáněmi prochází. Jestliže se ukládají na úrovni kostní tkáně, narušují proces normální
obnovy krve. Jestliže všechnu tuto špínu z organismu nedostaneme, je jakékoliv
medikamentózní léčení zbytečné. Budeme se proto zabývat podrobně i touto očistnou
procedurou. Aby se nám podařila na sto procent, musíme dodržet tyto podmínky:

1. Očistit „pole vědomí“ od psychocyst.
2. Přerušit dodávání cizorodých látek do organismu a ty, které se tam již nacházejí,
přeměnit z nesnadno rozpustných na snadno rozpustné a z organismu je odstranit.
3. Předběžně vykonat všechny hlavní očistné procedury. V případě, že to neuděláme,
budou znečištěná játra nebo ledviny velice silně brzdit celý očistný proces a v jednotlivých
případech může velké množství rozpuštěných usazenin a solí způsobovat určité komplikace i
samotným ledvinám a játrům.
4. Používat silné změkčovací procedury: celkové (sauna, koupele) i lokální (prohřívání,
obklady, napařování atd.).
5. Používat přírodní rozpouštědla solí a usazenin.
Teď se na jednotlivé, výše uvedené, body podíváme podrobněji.

1. Jak čistit pole vědomí jsme probrali v předchozích kapitolách.
2. Jak měnit stravu jsme již vyložili, ale zatím jsme neřekli jak změnit usazeniny z obtížně
rozpustných na snadno rozpustné.
Usazeniny bývají nejrůznějšího charakteru a tvoří se prakticky v celém organismu a
v každém orgánu. Ve většině případů jsou usazeniny tvořeny nedostatečně okysličenými
produkty látkové výměny. Budeme-li aktivizovat okysličovací děje v organismu, můžeme
tyto usazeniny dovést až do konečného stádia okysličení, kdy se stanou snadno rozpustnými a
nebudou schopné se v organismu usazovat. Abychom toho dosáhli, je vhodné na ně působit
kyselinou citrónovou, jablečnou, nikotinovou, askorbovou, atd. Při tom se vám bude velice
dobře hodit terapie ovocnými šťávami. Velice dobře na aktivizaci okysličovacích procesů
v organismu působí namáhavá fyzická práce, při které se zapotíte, nebo parní lázeň. Ještě
silnějším prostředkem, který působí okyselení vnitřního prostředí organismu, je hladovění, a
naše vlastní moč.

V době dookysličování usazenin je žádoucí vyhnout se rostlinným tukům, které mají silný
žlučopudný účinek a proces dookysličování silně zpomalují. Doporučuje se také jíst v této
době potravu, silně nasycenou čerstvými organickými kyselinami (šťávy, saláty) a takovou,
která vnitřní prostředí organismu mírně okyseluje (kaše z celých krup v případě, že se člověk
neodváží hladovět).

Přednost vlastní moče před čerstvými ovocnými šťávami spočívá v tom, že každý lidský
orgán je přizpůsoben k využití svých vlastních kyselin. Proto, abychom dokonale promyli a
odstranili usazeniny v různých orgánech, musíme mít širší sortiment šťáv. Ale naše vlastní
moč obsahuje všechny kyseliny našeho organismu a snadno proniká do libovolného orgánu,
tj. je to kapalina samotného organismu.

3. Jak dělat očišťovací procedury jsme podrobně pojednali v předchozích kapitolách.
4. Na změkčování jsou vhodné koupele s močí, napařování a obklady. Zvlášť účinná je při
odstraňování usazenin solí stará, na čtvrtinu původního objemu odpařená moč, která je silně

cítit po čpavku. Díky své leptavosti otevírá čpavek kožní póry a díky silné osmóze vytahuje
usazeniny ven.

5. Zbývá jen vybrat vhodná přirozená rozpouštědla solí a usazenin. Existuje přírodní
zákon, který říká, že podobné rozpouští podobné. Např. v petroleji se rozpouštějí všechny
ropné výrobky, parafin, v lihu se rozpouští glycerin, sorbit, xylit atd.
Pozorování ukazují, že zásadité, minerální a tukové soli typu urátů a také fosfáty a oxaláty,
se samy v organismu nerozpouštějí. Je možné je rozpouštět zásadami, ale takovými, které
nejsou pro organismus nebezpečné, jako odvary některých rostlin nebo některé šťávy.

Mnohé soli se rozpouštějí odvarem kořene slunečnice. Na podzim se tlusté kořeny
slunečnice sbírají, měkké vláknité kořínky se odříznou, pečlivě umyjí a suší. Pak se drobí na
malé kousky (velké asi jako fazole) a jednu až dvě minuty se vaří ve smaltované nádobě (na
tři litry vody sklenici kořenů). Tento odvar se musí vypít během dvou až třech dnů. Pak se
tytéž kořeny vaří znovu, tentokrát pět minut ve stejném množství vody a získaný odvar se
také během dvou až třech dnů vypije. Potřetí se tytéž kořeny vaří ve stejném množství vody,
ale deset až patnáct minut, a získaný odvar se opět během dvou až tří dnů vypije. Jakmile
skončíme pití odvaru z první porce, začneme pít odvar z druhé atd. Soli z organismu začnou
odcházet asi po dvou až třech týdnech. Moč bude mít rezavou barvu. Odvar se pije tak
dlouho, dokud moč nezprůhlední a není průhledná jako voda.

Minerály ve žlučovodech, žlučovém měchýři, ledvinné pánvičce, močovém měchýři a
krevním řečišti velice dobře rozpouští šťáva z černé ředkve.

Vezmeme deset hlaviček hlíz černé ředkve, omyjeme je, ale vrchní slupku neodstraňujeme.
Z nich získáme vytlačením asi tři litry šťávy. Šťávu musíme uchovávat v ledničce, drť
promíchat s medem v poměru 1 kg drtě, 300 g medu nebo 500 g cukru. K tomu přidáme
mléčnou syrovátku pro povzbuzení mléčného kvašení. Všechno pak necháme v teple,
v nádobě pod tlakem. Díky mléčnému kvašení vznikají ve vylisované drti organické kyseliny,
které jsou schopné usazeniny a soli okysličit.

Šťávu z černé ředkve začínejte užívat po čajové lžičce jednu hodinu po jídle. Pokud
nebudete cítit bolest v játrech, můžete dávku postupně po lžičkách zvyšovat a dojít až na
100 ml.

Šťáva z černé ředkve je silně žlučopudná. Obsahují-li žlučovody hodně solí a usazenin, je
průtok žluče ztížen, a to způsobuje bolest. Na játra dávejte gumovou láhev s teplou vodou,
dávejte si teplé koupele. Jestliže je bolest snesitelná, pokračujte v proceduře tak dlouho,
dokud nespotřebujete všechnu šťávu. Obvykle se bolest vyskytne jen na začátku a pak se
všechno upraví. Pokud jste již předtím dělali očistu jater, nemusí se bolest vůbec objevit.

Soli odcházejí z těla nepozorovaně, ale účinek očisty je velký. Když spotřebujete šťávu,
začněte při jídle jíst po jedné až třech polévkových lžících drtě, která je v té době už zkvašená,
dokud všechnu drť nesníte. Kromě očisty to zpevňuje i plicní tkáň a cévy srdce.

Podobné čisticí procedury je vhodné dělat jednou až dvakrát ročně. Během čištění se
stravujte převážně rostlinnou stravou, vyhýbejte se jídlům, která jsou ostrá, solená a kyselá.

Soli rozpouští dobře čaj ze sporýše, přesličky rolní, melounové kůry, šťáva z kořene
petržele, křenu, listů mateřídoušky, cikorky, řepy, topinambury. Dávkování se postupně
zvyšuje od 30 do 100 g, užívá se půl hodiny po jídle.

Nejlepším přírodním rozpouštěcím prostředkem, vyráběným vlastním organismem, je naše
vlastní moč. Ta také nejlépe odpovídá zásadě „podobné rozpouští podobné“.

Dále uvedeme dva způsoby očisty od solí a usazenin.


Jemný postup. Každý den půl hodiny až hodinu mírnou rychlostí běhat (nebo dělat jinou
fyzickou práci), během týdne jít dvakrát až třikrát do sauny, nebo si dávat horké koupele. Po
jídle pít výše uvedené odvary a šťávy (libovolné, podle vlastního výběru) a dvakrát až třikrát
za den, před jídlem, pít 100 ml vlastní moče. K tomu je vhodné dávat na místa, kde jsou soli
uložené, na noc obklady ze staré odpařené moče (začněte s obkladem na jednu hodinu).
Stravu změňte na převážně rostlinnou (to platí pro teplé roční období). Neškodí dělat zároveň
i klystýry s močí, abychom odstranili usazeniny, které se dostávají do střeva z jater. Celou
očistnou proceduru dělat po dobu tří až pěti týdnů. Pak si měsíc odpočiňte, ale rostlinnou
dietu zachovávejte a pijte vlastní moč. Pak můžete všechno zopakovat, až dosáhnete žádaného
výsledku.

Potvrzením, že k očistě skutečně dochází, je zakalení moče (odcházejícími solemi),
postupné zvýšení pohyblivosti dané odchodem solí z tkání. Zjasnění moče a zvýšení
pohyblivosti (stejná jako v dětství) je svědectvím toho, že očistný proces je u konce. Zároveň
se zvyšuje životní síla a organismus se stává imunní vůči nemocem.

Náročnější způsob. Dělat totéž, co bylo právě uvedeno, ale zároveň hladovět. Hladovět po
dobu od třech do deseti dnů. Musíme přitom brát ohled na individuální stavbu těla.
Nejvhodnější je dělat takové procedury v teplejších obdobích roku.

Teď si uvedeme několik příkladů z praxe. Takových, u kterých zapůsobila jen část
očistných mechanismů.

Marina Viktorovna, stáří 33 let, Kyjev.

Když mi bylo dvacet osm let, bylo to rok po Černobylu, onemocněla jsem polyartritidou.
Přišlo to zároveň s těhotenstvím. Pár let jsem se snažila s tím nějak bojovat.

Ještě po roce jsem se obouvala se slzami v očích, protože jsem měla klouby oteklé,
s modrými opuchlinami. Totéž se objevilo i na prstech rukou. Ani játra nebyla v pořádku. Od
roku 1990 jsem začala dělat hladovky podle Bregga -24 hodiny týdně. Od začátku roku 1991
jsem provedla očistnou kůru podle Semjonové. Protože se klouby dobře dávaly do pořádku,
prováděla jsem současně s čištěním jater také intenzivní hladovění (během jednoho a půl
měsíce asi dva týdny hladovění). Po prvním čištění jater mi ráno zmizely opuchliny na rukou,
ale u kloubů zůstala jejich bolestivost. Na váze jsem ztratila asi 10 kg. Začala jsem se
mnohem lépe cítit, ale játra mě dost často pobolívala a klouby se zaněcovaly i po malém
přejedení. Navíc se mi přerušil menstruační cyklus. Teď už vím, že hladovění bylo pro můj
organismus příliš velkou zátěží, ale byl tu také důvod: přibližně dva roky starý zánět slepého
střeva, o kterém jsem neměla ani tušení, i když vzhledem ke špatné menstruaci jsem si říkala,
že něco není v pořádku. Zkoušela jsem pít dobromysl, ale celkem to nikam nevedlo.

Od března 1995 jsem vlivem řečí známých o úspěšném léčení močí, začala pít moč jednou
denně v množství 150 až 200 ml, a k tomu jsem jednou týdně po dobu třiceti šesti hodin
hladověla. Moč jsem pila jednou denně, ráno půl druhé hodiny před jídlem. Když jsem
hladověla, pila jsem jen vodu.

Po týdnu urinoterapie jsem začala cítit velkou žaludeční nevolnost, která trvala dva týdny
a byla doprovázena vylučováním neuvěřitelného množství slizu. K tomu se navíc v noci sama
od sebe očistila játra. Nevolnosti pak najednou přestaly a zároveň se obnovil menstruačnícyklus. Žádný výtok krve nebyl, ale podle pocitů jsem si uvědomila, že se všechno dalo do
pořádku. K tomu došlo po třech týdnech od zahájení urinoterapie a po ročním přerušení
menstruačního cyklu. Po třech týdnech jsem získala svou původní váhu. Přibrala jsem
přibližně šest až sedm kilogramů. Po dalších dvou týdnech zcela zmizely otoky kloubů rukou a
nohou, ale přetrvávala bolest kloubů u dvou prstů (předtím mne bolely skoro všechny prsty).


Po sedmi týdnech se menstruační cyklus obnovil úplně, menstruace proběhla zcela
bezbolestně a plně, jako dřív.

Po osmi týdnech urinoterapie bolesti kloubů zmizely úplně, játra i žaludek se uklidnily
(předtím jsem měla zažívací potíže). Všechno se dalo do pořádku tak, že když jsem pak o
velikonocích snědla velké množství nejrůznějšího pečiva, nestalo se vůbec nic. Předtím by mě
určitě bolela játra a klouby by se zanítily.

Pod vlivem zkušenosti jedné známé jsem zkoušela hladovět a pít přitom celou denní dávku
moče. Večer se zanítily dva klouby na prstech ruky a kyčelní kloub mne rozbolel tak, že jsem
v noci nemohla spát. Zapomněla jsem se zmínit, že kromě kloubů prstů na rukou a nohou mne
bolel také kyčelní kloub. Během následujícího týdne bolesti zmizely. Pak jsem se rozhodla
přejít na předchozí hladovkový režim a hladovím třicet šest hodin týdně se současným pitím
jedné až dvou porcí ranní moče. Během dne pak piji vodu. Možná, že pro klouby není
hladovění spolu s pitím celé denní dávky moče nejvhodnější(?).

Kromě toho, co jsem uvedla, ještě natírám denně tělo čerstvou močí.

Komentář a doporučení. Bez předchozí očisty a změny stravy nemá smysl s polyartritidou
bojovat, proto nemoc dál pokračovala. Tomu napomáhala i nemocná játra, u kterých byla
narušena výměna solí.

Po očistě jater a částečné obnově jejich funkcí začala automaticky mizet i bolest kloubů.
Začala jsem se cítit mnohem lépe, ale játra často pobolívala a klouby se i po menším
přejedení začínaly znovu zaněcovat. Tak jako předtím, nebyla odstraněna příčina ukládání solí

- převaha umělé stravy. Takovou stravu je nutné jednou pro vždy vyloučit.
Navíc se mi přerušil menstruační cyklus. -To je výsledek nesprávné aplikace hladovky,
kterým došlo k příliš silné podpoře životního principu „větru“, který odpovídá za všechny
oběhové a cyklické pochody v organismu. V průběhu hladovky bylo vhodné brát teplé
koupele a chodit do sauny - pak by byl výsledek pozitivní.

Zkoušela jsem pít dobromysl, ale celkem to nikam nevedlo. Nať dobromysle se používá při
revmatizmu, ale při tak špatné stravě to skutečně žádné pořádné výsledky dávat nemůže.

Po týdnu urinoterapie jsem začala cítit velkou žaludeční nevolnost, která trvala dva týdny
a byla doprovázena vylučováním neuvěřitelného množství slizu. Nakonec přece jen začala
Marie Viktorovna užívat silný vnitřně očistný prostředek, moč. Celé její předchozí léčení tuto
hlavní složku -rozpouštědlo a čisticí prostředek, postrádalo. Moč začala rozpouštění
podobného podobným a likvidaci jader patologie -práci, kterou při nedostatečných
hladovkách a špatné stravě nebylo možné uskutečnit.

Po osmi týdnech urinoterapie bolesti kloubů zmizely úplně... Nakonec k vyléčení artritidy
přece jen došlo, ale tato paní nezměnila stravu, stále jako předtím ráda jí různé pečivo a
konzumuje ho ve velkých množstvích. Tady vzniká začarovaný kruh -napřed dám příležitost
ke vzniku usazenin a pak je zas rozpouštím rozpouštědlem. Znovu opakuji: změňte stravu! To
se ukázalo, když začala hladovět a pít přitom celou denní dávku moče -dostala zánět kloubů.
Proč? Moč rozpustila a odstranila soli, ale ty, když se dostanou zpět do organismu, mají
tendenci shromažďovat se v místech nějak dříve poškozených, traumatizovaných. Proto se
bolesti objevily znovu.

Další doporučení Marině Viktorovně ohledně upevnění jejího zdraví budou asi takováto:
očistit pole vědomí, správně se stravovat a vyhýbat se jídlům obsahujícím přírodní lepidla
(pečivo, mléčné výrobky), dávat si horké koupele a sauny, během chladnějších a sušších
ročních období nehladovět a ráno jíst chléb z naklíčené pšenice. Pít a jídla připravovat
z aktivizované vody (protiová voda, voda zbavená plynů, atd.).


Záměrně jsem tento případ rozebral tak podrobně, abych zdůraznil jak kladné stránky, tak i
chyby. Vezměte si z tohoto případu příklad. Pamatujte si, že polyartritidy se lehce zbavíte,
jestliže se začnete správně stravovat, očišťovat, používat tepelné procedury, ale vaše počínání
bude celkem bezvýsledné, pokud tohle všechno dělat nebudete.

Galina Markovna, Dněpropetrovsk

Před měsícem se mi dostala do ruky kniha o urinoterapii -a po měsíci tak zarážející
úspěchy! Jsem teď schopná psát Vám snadno pravou rukou! Moje diagnóza již od r. 1983zněla: revmatoidní polyartritida, aneurismus břišní části aorty. Žádné prášky neberu!

Komentář a doporučení. Tato žena musí postupně projít všemi hlavními očistnými
postupy. Stravovat se rostlinnou stravou se zásaditým působením, často se hodně pohybovat a
aplikovat horké vodní procedury. Na poškozená místa dávat navíc obklady z vlněné tkaniny,
namočené do odpařené moči.

Je mi čtyřicet čtyři roky. Moje diagnóza je infekční revmatoidní polyartritida. Během
měsíce jsem dostala asi sto padesát injekcí a k tomu třicet různých léků denně. Koupila jsem
si knihu Vasiljevové. V září a říjnu jsem po ránu pila pětidenní rýži. Asi po deseti dnech ze
mne začala vycházet špína tak, že to vypadalo, jako bych byla jedla řípu, všechno bylo velice
černé, až později teprve čistší. Po rýži jsem udělala s pomocí rostlinného oleje očistu jater.
Během noci to ze mne vycházelo celkem na šestkrát: začalo to slizem a kaménky, které
vypadaly jako hlavičky sirek -to se opakovalo třikrát. Pak se začaly objevovat větší a bylo
jich také víc. Byly žluté, hnědé, zelené, některé velké až dva centimetry, nejrůznějších tvarů.
Odcházely s potížemi, některé v podobě písku. Za tu dobu jsem ztratila na váze tři až čtyři
kila.

V září 1995 jsem si koupila Vaše knihy. Od dvacátého devátého září jsem si začala natírat
močí tváře, krk a ruce. Několikrát jsem také zkoušela pít moč, ale nedařilo se mi to. Sedmého
října jsem si všimla, že se mi kůže začala uhlazovat, zmizely mi vrásky kolem očí. Protože
jsem měla od roku 1988 deformované koleno, dávala jsem si na ně obklady. To pak přestalo
devátého října bolet, mohu ho i ohýbat, což předtím bez bolestí nebylo možné. Jedenáctého
října zmizela vyrážka, kůže se vyhladila, vyčistila, zmizely i bolestivé váčky pod očima. Jsem
skoro šedivá, asi tak na devadesát až devadesát pět procent, zvlášť zepředu. Čtrnáctého října
jsem si všimla, že se mi začaly zase objevovat černé vlasy, kůže zesvětlela a zhnědla. Už skoro
dvacet let jsem měla na uchu výrůstek, takže když jsem nosila brýle, bolelo mne to. 22. října
jsem si všimla, že výrůstek skoro zmizel.

Od druhého listopadu jsem začala pít po ránu moč, a když mám náladu, tak i přes den,
někdy až 400 ml. Píši si deník, a tak si všímám dní, kdy dochází k nějaké změně.

Po fyzické práci (občas musím odklízet sníh) únavu ani necítím, spíš by se mi chtělo ještě
tancovat.

Ale na druhé straně mám také nedostatky. Rýmu už mám skoro celý měsíc, někdy takovou,
že mi kapesníky nestačí. (To je normální jev, nebojte se toho -čistí se čelní a Highmorovy
dutiny. Choďte do sauny, kapejte si moč nosu, uší i očí.) Chuť k jídlu nemám nijak výraznou,
stává se, že za celý den sním dvě vajíčka a pět ne moc velkých brambor, nebo trochu kaše, a
tak je to skoro každý den. (To je druhý, zajímavý jev -čistý organismus potřebuje méně
potravy, tj. i toto je normální.) Dříve u mne menstruace trvala asi dva dni, dost vydatná, ale
teď už asi dvakrát trvala tři až čtyři dny, nijak intenzivní. (Je vidět, že se uvedl do činnosti i
tento očišťovací kanál -dělejte výplachy močí, na kříž si dávejte obklady z vlněné látky,
namočené v moči.)

Michal Grigorjevič, válečný invalida, Charkov.


V roce 1990 mne rozbolela chodidla, takže jsem mohl chodit jen s velkými obtížemi.
Pracoval jsem v podniku, kde si lékaři dali se mnou hodně práce, ale bez výsledku. Odjel jsem
tedy na Jaltu do sanatoria, ale ani tam mi nebyli schopni pomoci. Tak jsem se rozhodl pro
urinoterapii. Sebral jsem moč od všech členů rodiny, celkem tři litry, ohříval jsem ji a na noc
jsem si dělal asi patnácti až dvacetiminutové koupele. Už po druhé koupeli bolesti zmizely.
Takových koupelí jsem si udělal celkem deset.

Komentář a doporučení. To je jeden z příkladů nesprávného přístupu k léčbě potíží,
vznikajících z usazených solí. Při nevhodném přístupu bude i záporný výsledek, v některých
případech může dojít i ke zhoršení stavu. Hormonální a farmakologická léčba zhoršuje i tak
chatrné zdraví, aniž by přitom odstraňovala příčinu nemoci. Ta byla v daném případě
v nesprávné stravě a znečištěném vědomí. Je třeba změnit stravu a projít všemi hlavními
očistami. V opačném případě soli, které moč vytáhne, se brzy znovu zase na „známé místo“
uloží.

Sofie Jakovlevna, Novočerkesk.

Mému manželu velice pomohly obklady na chodidla. Velké výrůstky zmizely už po třech
obkladech. Velké díky Vám!

Komentář a doporučení. Projděte postupně všemi hlavními očistnými postupy a dejte do
pořádku svou stravu.

Zinaida Ivanova, 56 let, Krasnodarský kraj.

Už druhý den vnitřního užívání moči, odpařené i čerstvé, se ukázaly prostě neuvěřitelné
výsledky. Bylo mi najednou teplo, měla jsem dobrou náladu, nohy přestaly bolet, nebolí mě
ani v kříži. Bolest byla cítit asi tři dny, jen slabě a jaksi v hloubce. Po šesti dnech bolesti
zmizely docela, gumové boty přestaly mít na nohy vliv.

Komentář a doporučení. Nohy bolí, kroutí se a vůbec vznikají v nich bolesti proto, že
energie volných elektronů nemůže energetickým kanálem procházet volně, protože je ucpán
různými usazeninami. Energie pak musí hledat náhradní cesty. To způsobuje svědění,
kroucení a nejrůznější bolesti a zároveň i pocity chladu.

Gumové holínky je vhodné nosit co nejméně, jinak budou nohy zase brzo ovlivňovat tím,
že ochlazují chodidla a odvádějí teplo z organismu.

Naděžda Alexejevna, Energodar.

V r. 1979 si má matka vyléčila ostruhy na obou patách. Na noc si dávala obklady s močí,
přes den si dávala do špiček bot chuchvalce kokotice, a tak celý den chodila. Během tří
letních měsíců se ostruh na patách úplně zbavila. Když jí dělali rentgen, lékaři se dosaženým
výsledkům moc divili.

Komentář a doporučení. Tady není čemu se divit, je to běžný přírodní proces. Obklady
s močí pomáhají okyselit části těla, zanesené usazeninami. Díky tomu začne intenzivně
probíhat okysličování, které ostruhy likviduje. Šťáva z kokotice pomáhá zvyšovat množství
zásad, tj. vymývání a rozpouštění solí. Tímto způsobem střídavý vliv kyselého a zásaditého
prostředí rozpouští a odstraňuje z organismu nejrůznější usazeniny solí.

Kombinované čištění buněčných koloidů a vnitřního prostředí organismu

Lidové léčitelství doporučuje pro takovou očistu odvar z čerstvého jedlového jehličí
(sosny).

Jehličí z jedle je dobrým zdrojem vitamínů. V zimě obsahuje 150 -300 mg vitamínu C
v létě asi poloviční množství. Ten pomáhá rychlému dookysličení usazenin a jejich odstranění


z organismu. Jehličí z jedle obsahuje navíc velké množství éterických olejů, které jsou
přírodními rozpouštědly. Výsledkem je, že už jen tito dva činitelé dělají přípravky z jedle
silným očistným prostředkem.

V lékařské praxi se používá preparát „Pinabin“, který je 50% roztokem éterického oleje
jedlového jehličí (nebo sosny) v broskvovém oleji. Tento preparát působí spasmolyticky na
svalstvo močovodů, brzdí rozvoj bakterií způsobujících nemoci a je doporučován jako
močopudný prostředek při ledvinových kamenech.

Další velkou předností odvaru z jehličí je jeho trpká chuť. Jestliže vitamín C napomáhá
dookysličení usazenin, éterické oleje jejich rozpouštění, rozšíření cév a mají močopudný
účinek, pak trpká, stahující chuť působí povlékání produktů rozpadu a jejich následující
odstranění.

Odvar z jehličí se používá dvojím způsobem: vnitřně v podobě nápoje a zevně do koupele.
Možná je i současná kombinace obojího.

Pro vnitřní použití se odvar připravuje následujícím způsobem: pět polévkových lžic jemně
rozmělněného jehličí jedle se zalije půl litrem vařící protiové vody. Má se vařit deset minut na
malém plameni, pak se nechá přes noc v teple odstát, nakonec se přecedí. Odvar se dá do
termosky a teplý se pije přes den místo vody. Trvání celé kůry je individuální. Orientačně lze
na potřebnou dobu soudit podle vzhledu vlastní moči. Pokud je kalná, znamená to, že odvar
začal působit. V závislosti na rozpouštění usazenin a solí bude moč zbarvena nejrůznějším
způsobem. Když pak moč zase nabude své přirozené barvy a bude opět průzračná, je čištění u
konce.

Je výhodné provádět tuto očistu po novém roce. Jednak je k dispozici dost jedlí, které se po
vánocích vyhazují, takže jehličí není třeba nijak shánět. Kromě toho v tuto roční dobu je
velice silný biorytmus ledvin a močového měchýře, takže nedojde k přetížení zvýšenou zátěží
při odstraňování usazenin.

Koupel z jehličí se připravuje tak, že se vezme jedlové jehličí a jemně nařezané větévky
spolu s rozmělněnými jedlovými šiškami -všechno dohromady asi v množství 1 kg. To se
vaří asi půl hodiny v sedmi až osmi litrech vody. Po skončení varu se vše dobře uzavře a
nechá dvanáct hodin odstát. Dobrý výluh má hnědou barvu. Výluh se nalije do vany s vodou
teplou asi 36 - 40°C. Koupel se aplikuje 10 - 20krát, podle toho, jak se cítíme. Teplotu vody je
možné od jedné procedury ke druhé postupně zvyšovat, ale hlavním kriteriem je přitom
vlastní dobrý pocit. V průběhu týdne je vhodné udělat si takové koupele dvě až tři. Po
proceduře se krátce (5 -10 s) vysprchujeme studenou sprchou. Všechny procedury těchto
koupelí trvají asi měsíc.

O koupelích z jehličí velice pěkně psali S. Kneipp, P. M. Kurenov a A. S. Zalmanov.
Přitom Kneipp a Kurenov poukazují na očištění pokožky, cévní soustavy a stimulaci nervové
soustavy. Zalmanov kromě toho hovoří ještě i o čištění každé buňky organismu od „toxické
únavy“, tj. od odumřelých částic, které vznikají přirozenou cestou v průběhu života a je třeba
je čas od času odstranit. Jestliže se z těch či oněch důvodů v organismu hromadí, dochází
k otravě. Prvními příznaky takové otravy je „těžký dech“ a pach, který se od takového
člověka šíří, a rychlá unavitelnost.

Kombinace koupelí z chvojí spolu s pitím odvaru očistný efekt posiluje. Valerij Teščenko
na základě pozorování uvádí, že samotný odvar při vnitřním užívání odstraňuje z organismu
kromě jedů a usazenin také radionuklidy. Tato očistná procedura je velice jednoduchá a
dovoluje likvidovat až 80% nejrůznějších nemocí, které zanesení organismu nečistotami
způsobuje. Mějte na paměti staré přísloví, které praví, že „bez očištění není vyléčení“.


Je mi 34 let. Pracovat podle Vašich knih, na základě vlastní iniciativy a přání, jsem začal
před rokem. Popudem k tomu bylo, že jsem svou matku neviděl půl roku a pak, když jsem ji
uviděl, ani jsem ji nepoznal, protože po původní nemocné ženě tu nezůstalo ani stopy. Zhubla,
vyléčila si svou alergii na léky a velmi dobře se cítí. A když jsem to tak všechno viděl, rozhodl
jsem se, že to vyzkouším také. Očistil jsem si střevo, sedmkrát játra a teď se chystám na
čištění ledvin. Díky Vašim knihám jsem si vyléčil tromboflebitidu (kterou jsem trpěl deset let a
v létě, když bylo horko, jsem ani nemohl chodit), zmizely hemoroidy, stolici mám měkkou,
všechna nachlazení zmizela (dříve jsem měl v průběhu všech ročních období trvale rýmu a
furunkly, zhubl jsem o deset kilogramů (teď vážím 80 kg místo 90 kg při výšce 180 cm). Tělo
mám teď urostlé a mladé, jako by mi bylo osmnáct. Sliz z hlavy jsem také vyhnal, a hlava mi
krásně funguje.

Očista od solí pomocí bobkového listu

Na závěr tohoto oddílu knihy uvedeme osvědčenou očistu od solí pomocí bobkového listu.
Podívejme se, co píše Amirdovlat Amasiaci ve své knize „Nepotřebné pro laiky“ o bobkovém
listu:

„Jeho podstata je horká a suchá. Má schopnost rozpouštět a drobit. Rozpouští kámen a
pomáhá při všech nemocech močového měchýře. Pomáhá při trombose jater a rozpouští
zatvrdliny sleziny“. Rozhání otoky. Pro nejrůznější jedy působí jako protijed. Pomáhá při
bolestech v kostech, kříži a při bolestech sedacího nervu. Dávka pro užívání (plody ostružiny)

-1,47 g.
Koupel v odvaru z bobkového listu pomáhá při bolestech močového měchýře a dělohy.
Roztlučená a požitá kůra kořene v množství 1,62 g drobí kámen.

Pro naše účely připravujeme odvar bobkového listu následujícím způsobem: 5 g
bobkového listu dáme do 300 ml vody a po dobu pěti minut vaříme a pak necháme odstát
v termosce. Odvar slijeme a v průběhu dne malými doušky pijeme. Není možné vypít celé
množství najednou, protože by mohlo dojít ke zhoršení potíží. Celou tuto proceduru
opakujeme tři dny po sobě. Po týdnu ji pak můžete zopakovat.

Nedivte se, jestliže se objeví vylučování růžově zabarvené moči, k němuž může docházet i
každé půl hodiny. Jde o to, že se soli začnou tak rychle rozpouštět, že močový měchýř dráždí.

Přesvědčit se o tom, že se soli skutečně dobře rozpouštějí, je možné za jeden až dva týdny.
Jestliže jste měli nepohyblivé nebo bolestivé klouby nebo jste trpěli bolestmi závislými na
počasí, pak se přesvědčíte, že bolesti mizí a pohyblivost se zlepšuje.

Natalie Nikolajevna, 47 let, Moskva

Bobkový list jsem pila pětkrát a osteochondróza krční páteře prakticky zmizela.

Čištění organismu prostřednictvím pokožky

Pokožka je největším a důležitým orgánem člověka. Její plocha má velikost od jednoho a
půl do dvou metrů čtverečních a její váha tvoří asi 20% váhy celého těla. Prostřednictvím
pokožky člověk může a musí odstraňovat asi tři a půl násobek toho, co prochází tlustým
střevem a močovým měchýřem dohromady! Posuďte to sami: člověk za den ztrácí asi 2,6 l
vody: močí 1,5 l, kaly 0,1l, prostřednictvím plic 0,4 l a prostřednictvím pokožky 0,6 l. Tato
čísla odpovídají hodnotám střední aktivity člověka. V sauně může člověk při jednom
saunování ztratit od 0,5 do 1,5 l vody. Znamená to, že parní lázní můžeme podstatně
aktivizovat odvádění vody a usazenin. Není to náhoda, že jedna z hlavních léčebných
procedur se jmenuje „Léčebné pocení“. Nejprve si probereme funkci pokožky z hlediska
odstraňování usazenin, které se v organismu nacházejí.


Ochranná funkce pokožky. Pokožka má baktericidní vlastnosti. Výpočty amerického
bakteriologa Theodora Rosberyho říkají, že na povrchu lidského těla se nachází asi patnáct
trilionů mikrobů. Jen čistá, zdravá, vlhká a elastická pokožka je schopná úspěšně odolávat
takovému nátlaku. Podle nejnovějších výzkumů se pokožka aktivně podílí na imunitní
ochraně organismu.

Dýchací funkce pokožky. Pokožka se podílí na látkové výměně plynných složek a čím je
čistší, tím se nám snadněji dýchá. Jak ukazuje praxe, má kožní dýchání velký význam pro
zdraví člověka.

Vylučovací funkce pokožky. Co se týče počtu druhů a množství vylučovaných odpadů,
není nic, co by se pokožce mohlo vyrovnat. Jestliže člověk vědomě zaměstná svou pokožku
jako vylučovací orgán, zvýší tím podstatně kvalitu svého života. Existují např. svědectví o
jedné ženě, která ve svých sedmdesáti letech byla stejně svěží a přitažlivá jako mladá dívka. A
to jen díky tomu, že dokonale rozuměla a používala odstraňování odpadů látkové výměny
prostřednictvím pokožky prostřednictvím parních lázní. Akademik Mikulin pravidelně
používal pocení v minisauně, protože to pokládal za důležitou ozdravnou proceduru.

Potními žlázami kůže je vylučována zvláštní emulze, obsahující mastné kyseliny, díky
jimž se pokožka chrání před vysycháním, udržuje svou pružnost, pevnost, lesk a ochranu před
infekcemi. Jestliže ale o pokožku nepečujete, zanáší se svými vlastními odpady (600 g potu za
24 hodin) a přestává správně plnit všechny své zmíněné funkce. Je přirozené, že tím pak
strádá celý organismus. Časté koupele, při kterých používáme mýdlo, naopak tuto ochrannou
emulzi smývají, takže je nutné si uvědomit, že je třeba všude u všeho dodržovat rozumnou
míru. Čistá pokožka je záruka zdraví a špinavá - zdroj nákazy.

Ve stáří se množství mastných kyselin na povrchu pokožky snižuje, proto ve starším věku
je nutné pokožce věnovat větší pozornost. Kůži je třeba natírat močopudnými prostředky,
olivovým olejem, častěji chodit do parní lázně, zásobovat ji solemi tím, že si děláme koupele
s močí. Víte, jak se zdravili staří Římané při setkání: „Jak se potíš?“.

Teď si řekneme něco o tom, jak správně provádět odstraňování usazenin prostřednictvím
kůže. Působení je tu možné provádět v několika směrech.

1. Podrobovat se obvyklým vodním a saunovým procedurám. Zvýšená teplota umožní
usazeniny dostatečně okysličit a přeměnit je na konečné produkty látkové výměny, které se
snadno z těla odstraňují, pomáhá se tím rozpuštění jinak obtížně rozpustitelných látek v krvi i
tkáních, celý organismus se změkčí a nasytí vlhkostí. Zvýšený průtok krve během těchto
procedur dovoluje rozpuštěné usazeniny rychle prostřednictvím kůže nebo jiných
vylučovacích orgánů odstranit.
2. Můžeme postupovat i opačně, tj. co nejméně pít a jíst co nejméně stravy, která obsahuje
větší množství vody s cílem dehydratace organismu, a při tom dva až třikrát častěji brát každý
den teplé koupele. Voda bude v takovém případě nasávána do organismu kůží, kterou vyčistí
a současně s tím i celý organismus.
3. Můžeme využít Dast-Morova zákona o antagonismu krevního oběhu, podle něhož
studené procedury, které stahují cévy v pokožce, rozšiřují zároveň cévy v břišní dutině. Teplé
procedury naopak rozšiřují cévy v pokožce a stahují cévy břišní dutiny. Jestliže tuto vlastnost
krevního oběhu využijeme, můžeme kontrastními vodními procedurami horko -chlad, nechat
cílevědomě proudit krev směrem od pokožky k vnitřním orgánům a naopak a současně s tím
odstraňovat usazeniny.
4. Používat látky s velkou osmotickou silou a s jejich pomocí „vytahovat“ usazeniny přes
pokožku z organismu. To dělá zvláště dobře moč, odpařená na čtvrtinu původního objemu.

5. U každého z právě uvedených prostředků je možné použít další, doplňující prostředky,
které čisticí proces ještě zesílí. Je to např. pití odvarů a výluhů, které zvyšují potivost, hojnépití čerstvých šťáv z ovoce a zeleniny, suché hladovění, dietetická kůra I. Šrota a mnoho
dalšího.
Pojednáme teď o prvním způsobu očisty prostřednictvím pokožky, o vodních procedurách
a saunování. Při všech těchto postupech mají velkou roli další pomocné prostředky. Abychom
se lépe potili, je vhodné hned na začátku použít nějaký prostředek pro pocení. Když pak už
z těla odešlo větší množství znečištěných tekutin, je nutné je nahradit tekutinou čistou,
strukturovanou, nasycenou organickými minerálními prvky, vitamíny atd. Pro tyto účely jsou
vhodné čerstvé šťávy nebo aktivizovaná kapalina.

Upozornění. Parní lázeň otevírá kožní póry a napomáhá silnému pocení a odstraňování
usazenin kůží. Při tom dochází k velkému odlehčení práce ledvin. Teplé a horké koupele,
které organismus silně prohřívají, pocení ztěžují a nutí vodu odcházet přes ledviny. Jestliže
máte ledviny nemocné, je pro vás parní lázeň vhodnější. Máte-li nemocnou pokožku,
používejte koupele.

Jako potopudný prostředek můžete použít libovolný přírodní prostředek, který je vám
dostupný. Jako příklad uvádíme dva předpisy.

Kořen lékořice 40%, lipový květ 60%. Polévkovou lžíci směsi dejte do sklenice vařící
vody.

Plody anýzu 20%, lodyha pelyňku 20%, listy vachty třílisté 30%, kůra jívy bílé 30%, květ
lípy 30%. Dvě sklenice výluhu vypít na noc. Odvar z jedné polévkové lžíce směsi se
doporučuje pro pocení při revmatizmu.

Lidová moudrost si všimla jedné skutečnosti: revmatizmu se může nemocný zbavit jen
pocením. Poté, co užijeme nějaký potopudný odvar, můžeme přejít k vlastní proceduře pocení
v parní lázni. Dále uvedená pravidla vám umožní provádět potní proceduru.

1. Do parní lázně nechoďte poté, co se hodně najíte. V takovém případě je parní lázeň
škodlivá. Na druhé straně není ani vhodné chodit do parní lázně na lačno. Vypijte potopudný
nápoj, trochu se najezte - nějaké ovoce, zeleninu a trochu kaše.
2. Parní lázeň je lepší užívat dopoledne, mezi devátou a desátou hodinou. Organismus si
přes noc odpočinul, vaše síly jsou ještě čerstvé a proceduru, která klade velké nároky na srdce
a celý organismus, budete dobře snášet.
3. Postupně si na vedro zvykejte, nejděte hned až nahoru ke stropu. Jděte jen do té výšky,
kde se cítíte dobře.
4. Jestliže jste po cestě do parní lázně promrzli, tak před vstupem do páry si dejte nohy do
nádoby s teplou vodou, do které postupně přidáváte vodu horkou. Tak vydržte deset až
patnáct minut. Teprve až ucítíte v těle vnitřní teplo, jděte do parní lázně.
5. Z hygienických důvodů je vhodné se před vstupem do páry omýt, ale neměli byste si
přitom namáčet hlavu, protože by se vám pak mohla v parní lázni přehřát. Pak se dosucha
utřete ručníkem, protože vlhká pokožka brání pocení, a vejděte do páry.
6. Je vhodné si dát na hlavu jakýkoliv klobouk, abyste hlavu uchránili od přehřátí a je také
dobré mít sebou vlněnou rukavici nebo nějakou utěrku na stírání potu, protože ten také brání
dalšímu pocení. Tím, že stíráte pot vlněnou rukavicí, čistíte zároveň kůži od odumřelé vrstvy.
7. Když vejdete do páry, seďte tři až čtyři minuty dole, zvykejte si na vedro, které v parní
lázni je, nejlepší bude, jestliže si lehnete. Jste-li vleže, bude horko působit na tělo

rovnoměrněji. Když ležíte, jsou svaly uvolněnější a to umožňuje, aby se dobře propařily.
Můžete zaujmout také jogínský sed se zkříženýma nohama.

8. Když vyjdete z parní lázně, osprchujte se teplou a pak studenou vodou. Po teplé sprše,
kterou spláchnete pot, se můžete krátce, na dvě až pět vteřin osprchovat vlažnou nebo
studenou sprchou, případně jít do bazénu. Potom si odpočiňte, uschněte a pokud nemáte
v úmyslu celou proceduru si zopakovat ještě jednou, jděte domů.
Jak postupovat, jestliže si berete do parní lázně metlu? Metly do parní lázně bývají březové
a dubové. Předtím, než si je vezmete do lázně, je vhodné je rozpařit. Tím se těkavé látky
(hlavně éterické oleje), které jsou v nich obsažené, dostávají snáze do těla a mají příznivý vliv
na rozpouštění usazenin. Smysl použití metly v parní lázni spočívá hlavně v tom, abychom
jimi přiháněli horký vzduch k tělu, ne abychom se jimi mrskali. Je vhodné mávat s nimi
plavně jako vějířem a těla se sotva dotýkat. Zpočátku jděte po nohách, hýždích, po zádech a
po rukách -postupujete od nohou k hlavě a zpět. To se opakuje několikrát. Při práci s metlou
musíte cítit příjemný, horký vánek. Teprve potom se můžete po těle metlou lehce mrskat.
Nakonec se metlou třete jako žínkou. Jednou rukou držíte metlu za rukojeť a druhou
přitlačujete její listy k tělu.

To jsou základní věci, které je nutné znát předtím, než půjdete do parní lázně.

Nakonec se dostáváme ke třetí důležité části tohoto očistného postupu. Když se potíte,
ztrácíte mnoho tělesné vlhkosti a z těla odchází velké množství usazenin. Je přirozené, že se
vám chce pít. A na tom, co budete pít, závisí úspěch vaší očisty. Jestliže budete pít čaj, pivo a
podobně, nebudete postupovat právě nejlepším způsobem. Teď musíte pít čerstvé šťávy ze
zeleniny a ovoce. Brzo pocítíte příliv nové síly a zdraví. Hladký přirozený průběh může být
narušen, pokud budete jíst zámořské plody (pomeranče, citrony, grapefruity), nebo brát
projímadla a sedět pak tři dny na toaletě.

Budete-li chodit do parní lázně 2 -3krát týdně, provedete během tří týdnů detoxikaci
tekutého prostředí organismu. Přitom budete mít příjemný pocit z teplé páry (dva až tři vstupy
do páry, každý trvající pět až deset minut), z osvěžení ve studené vodě a z božské chutě
čerstvých šťáv. Návody na zhotovení šťáv jsou v kapitole „Terapie a čištění organismu
šťávami“. Budou to hlavně šťávy z mrkve, z mrkve a řepy, z jablek a řepy a z jablek s řepou a
okurkami. Vypijte je najednou, po půl litru, 2 -3krát denně, ihned po skončení parní lázně.
V následujících dnech se držte správné stravy, ze které vyloučíte všechno, co ve větší míře
vytváří nové usazeniny. Totéž opakujete i po dalších parních lázních. Řiďte se heslem starého
římského lékaře Aeskulapa: „Léčit rychle, správně a příjemně“.

Druhý způsob očisty prostřednictvím pokožky se nepoužívá často a v zásadě se jedná o
čištění vlastní kůže. Tento způsob se doporučuje lidem s přebytkem tuku, jejichž pokožka má
také velký obsah tuku a jejichž organismus snadno a dobře udržuje vodu. Pro lidi hubenější,
jejichž organismus vodu udržuje špatně, není tento způsob očisty vhodný.

Vlastní postup vypadá takto: člověk se na určitou dobu zdrží požívání jakýchkoliv kapalin,
nebo jejich požívání omezí na minimum a jí stravu, která obsahuje minimální množství vody:
sušené ovoce, kaše, chleba z naklíčené pšenice, vařené maso, a každodenně, několikrát za den
si dává teplé koupele. Jestliže provádíte suché hladovění, dělejte ho asi tak jednou týdně po
dobu 36 -42 hodin. Jak budete získávat zkušenost, můžete trvání hladovky postupně
zvyšovat. Můžete potom hladovět tímto způsobem tak jednou za čtvrt roku tři, nebo více dní.

Příznivcem takového hladovění byl Porfyrij Kornějevič Ivanov. K tomuto způsobu očisty
ho vedla jeho vlastní tělesná konstituce. Před vanou dával přednost koupelím v přírodních
vodojemech a polévání se vodou z vědra.


Třetí způsob provádění očisty přes pokožku spočívá v použití kontrastních procedur, tj.
střídání tepla a chladu. Tento způsob očisty se doporučuje těm, kteří nesnášejí dobře parní
lázeň (lidé s výrazně vyjádřenou konstitucí „žluče“), také lidem starším a oslabeným, zvláště
těm, jejichž organismus špatně udržuje vodu.

Technika této procedury je následující: Naplňte vanu teplou vodou a setrvejte v ní deset
minut. Pak se rychle osprchujte (ne déle než minutu) studenou vodou, a znovu jděte na deset
minut do teplé vody. To opakujte třikrát, případně i vícekrát. Celý postup můžete zjednodušit:
Pět minut se sprchujte co nejteplejší vodou a pak na jednu až dvacet vteřin si dejte studenou,
případně skoro ledovou sprchu. To opakujte třikrát, pětkrát, případně vícekrát.

Do koupele můžete přidávat odvary bylin, které podporují rozpouštění usazenin:
rozdrobené seno, sosnové větvičky, ovesnou slámu atd.

Upozornění: Po teplé proceduře aplikujte krátkou studenou. Teplá voda při delším
působení organismus oslabuje, otevírá kožní póry a dělá kůži citlivou na chlad. Omývání
studenou vodou po teplé proceduře snižuje povrchovou teplotu těla, osvěžuje, zavírá póry
kůže a kůži zpevňuje.

Do tohoto způsobu očisty je možné zařadit nejrůznější zábaly. Jestliže například někoho
rychle zabalíte do studeného prostěradla, přes něj pak do teplé vlněné deky a navrch dáte ještě
peřinu tak, aby k tělu neměl přístup vzduch, začnou v organismu probíhat zajímavé očistné
děje. Studený dotyk prostěradla s tělem způsobí odliv krve v organismu. Potom ale dochází
k ohřevu organismu, protože peřina mu nějaké ochlazování nedovolí, a tak se teplo hromadí a
organismus prohřívá. Pokožka se začíná prokrvovat a dochází k silnému pocení. Mokré
prostěradlo vlivem osmózy do sebe usazeniny, které jsou v organismu, „vtahuje“. To trvá tak
dlouho, dokud se nevyrovná koncentrace usazenin v organismu a prostěradle. Obvykle to trvá
jednu až dvě hodiny. Po určité době pak můžeme použít nový zábal a pokračovat
v odstraňování nežádoucích látek z organismu. Po této proceduře musíte pochopitelně
prostěradla vyprat, protože jsou nasycena toxiny a v některých případech dokonce i páchnou.

Tento způsob očisty se doporučuje v případech, kdy je člověk silně oslabený, nebo když
není k dispozici parní lázeň.

Jako příklad tohoto druhu očisty uvedeme zábaly dolní části těla, které se používají při
bolestech nohou a břicha.

Zábal začínáme v podpaží a pokračujeme až na konec nohou. Hlava, krk, záda a ruce
zůstávají volné, musí být jen přikryté něčím teplým, aby k nim nemohl chladný vzduch.

Postupujeme takto: Na prostěradlo, rozprostřené na posteli, položíme po celé délce teplou
vlněnou deku. Plátno na zábal musí být velké, abychom jím mohli celé tělo a nohy dva až
třikrát obtočit. Plátno přeložíme napůl, namočíme a vyždímáme jen natolik, aby z něj
nekapalo a pak ho položíme na rozprostřenou vlněnou deku. Ten, u koho má být prováděna
očista, si na toto prostěradlo lehne a prostěradlo se obtočí kolem jeho těla tak, aby pokrylo
celé tělo. Potom pevně ovineme vlněnou deku, a navrch pacienta přikryjeme peřinou.

Uvědomte si, že jestliže nebude mít pokožka dobrý kontakt s mokrým plátnem, žádné
škodlivé látky z těla do něho přecházet nebudou. Jestliže se zabalíte do vlněné deky
nedostatečně pevně a jsou tam „průduchy“, nebude docházet k dostatečnému zapaření a tedy
ani k intenzivnímu prohřátí a pocení.

Pokud uděláte všechno správně, pak se v takovém uzavřeném, vlhkém prostředí, jako
v děloze matky, nastartují všechny očistné a ozdravné procesy. Intenzita pocení je
indikátorem intenzity probíhajícího očistného procesu. Pokud se potíte málo nebo vůbec ne,
bude očista jen nepatrná.


Aby byly takové zábaly efektivní, musíte plátno namočit do vhodného odvaru
(ochlazeného): ostřicový -vhodný při obtížích s močením a při ledvinových kamenech, odvar
z ovesné slámy -při podagře, písku v ledvinách a močovém měchýři, sosnový odvar
odstraňuje plyny, které se nahromadily v břiše a „uklidňuje“ životní princip „větru“.

Čtvrtý způsob očisty prostřednictvím pokožky -na pokožku se nanášejí vrstvy látek, které
mají silnou osmotickou sílu. Pro tyto účely je zvlášť vhodná na čtvrtinu původního objemu
odpařená moč, kterou nanášíme na pokožku jednoduchým natíráním nebo prostřednictvím
nějakého obkladu. Odpařená moč vytahuje na povrch nejrůznější usazeniny, což se projeví
vyrážkou. Jestliže se taková vyrážka ukáže, je to příznivé znamení, sama pak rychle zmizí.
Právě popsaný postup je zvlášť výhodný pro lokální aplikaci. Praktický postup vypadá takto:
a) kůži jednoduše potřete a toto místo asi po deseti až patnácti minutách opláchnete teplou
sprchou, b) přikládáte na noc, nebo na hodinu až dvě přes den obklady.

Naděžda Alexejevna, Eněrgodar.

V jednatřiceti letech mi najednou začaly vypadávat vlasy. Byla jsem tehdy v psychickém
stresu a vlasy mi vypadávaly v celých chumáčích. Má kadeřnice -byla to starší Iránka, mi
poradila, abych si před mytím hlavy dávala obklad z teplé moči. Tak jsem tu proceduru dělala
celých šest měsíců a opravdu, mé vlasy se zcela regenerovaly, zmizely i lupy a svědění hlavy,
vlasy se začaly lesknout a získaly hedvábný vzhled. Obklady jsem si dávala dva až třikrát
týdně. Jen na začátku jsem se nakrátko stříhala. Pamatuji si, že se mi po prvních třech
čtyřech procedurách objevila na hlavě vyrážka, silné svědění a i boláky, ale všechno jsem to
vydržela, protože mi Anachoret řekla, že to všechno přejde. Od té doby uplynulo už sedmnáct
let a já jsem jí dodnes za její radu vděčná.

Komentář a doporučení. Vlivem stresu vznikly v těle patogenní látky, které se „usadily“
v kůži na hlavě a bránily řádné výživě vlasů. A tak vlasy začaly ve velkém množství padat.
Kadeřnice jí správně poradila, jak k léčení přistupovat -vytáhnout všechno zpod kůže ven.
Obklady z čerstvé moče začaly díky osmóze nečistoty „vytahovat“. To také bylo důvodem,
proč se objevila vyrážka, svědění i boláky. Když se pak podařilo všechny nečistoty odstranit,
zásobování vlasů výživou se obnovilo a ty se už pak samy zregenerovaly. Při použití jiných
prostředků by byl efekt malý, protože blokáda výživy vlasů by zůstala.

Chci soustředit pozornost čtenářů na to, že je nejdůležitější působit především na původní
příčinu potíží, ne teprve na následky - tj. neléčit vlasy, ale očistit místo, kde rostou.

Oksana P., Kijev.

Mladá dívka si každý den ráno vytírala močí obličej, a dělá to dodnes. Výsledek je prostě
neuvěřitelný. To samo o sobě není tak důležité, ale byl to podnět, který mne přiměl k tomu,
abych se zabývala urinoterapií.

Komentář a doporučení. Vlastní moč je nejlepší přírodní čisticí prostředek na pokožku.
Obsahuje všechny látky, které jsou potřebné pro její výživu, ozdravění atd. Není proto divu,
že po jejím pravidelném používání se stala kůže zdravou a pěknou.

Prostřednictvím moči dostává kůže minerální látky, kterých je při naší umělé stravě
prakticky zbavena. Když má pokožka minerálních látek nedostatek, stává se méně pružnou a
pevnou. I u lidí středního věku můžete často pozorovat kůži, která je svraštělá a povadlá, což
je jen důsledek nevhodného stravování a zanedbané péče.

Už pět let mám na krku projev alergické reakce. Lékaři mi už naordinovali všechno možné,
a všechno jsem také vyzkoušela: léky, injekce, masti -a nic z toho nepomohlo. Moc jsem tím
trpěla. Docela náhodou jsem se dostala k Vaší knize. Teď už jsem si koupila všechny čtyři
díly. Jakmile jsem začala používat moč, hned se mi udělalo lépe, a teď už je všechno


v pořádku. Každý den ráno a večer jsem si natírala krk močí, a vždycky až po třech dnech
jsem ji smyla. Za dva a půl měsíce bylo všechno zcela v pořádku.

Očista organismu od patogenních mikroorganismů a parazitů

Abychom se v této očistné proceduře dobře vyznali a dobře pochopili mechanismus jejího
působení, musíme mít dobrý vědecký základ.

Buňky (bez ohledu na jejich množství a rozdílnosti) mohou být rostlinného a živočišného
původu. Přitom buňky rostlinného původu při své životní aktivitě vytvářejí látky zásadité a
mohou existovat jen v zásaditém prostředí. Buňky živočišného původu naopak produkují jen
kyselé prostředí, které je také jediné, ve kterém mohou existovat.

Z toho děláme závěr: všechny buňky, způsobující nemoci u živočichů patří k buňkám
rostlinným a buňky, které způsobují nemoci rostlin, patří k buňkám živočišným. Protože ale
rostlinné buňky mohou existovat jen v zásaditém prostředí, pak onemocnění je možné tehdy,
jestliže je příliš zásaditý celý organismus, nebo jeho některý orgán.

Zvyšování zásaditosti prostředí je typický projev zahnívání. Jestliže bude organismus
dostatečně kyselý, nebudou probíhat žádné hnilobné procesy a nebudou v něm tedy ani
vhodné podmínky pro rozmnožování se patogenních rostlinných buněk.

S tím, co bylo řečeno, souvisí ještě jeden pozorovaný jev. Ukazuje se, že rány se nejlépe
zacelují od 9.00 do 15.00 hodin, když v organismu převládá kyselé prostředí, nejpomaleji
v době od 21.00 do 3.00 hod. Zvýšení zásaditosti prostředí, které hnilobné procesy podporuje,
je tedy skutečně činitelem, který je základem řady patologických jevů v organismu.

Teď už musíme jen vybrat vhodné přírodní látky pro okyselení vnitřního prostředí
organismu a tím rázem skoncujeme se všemi parazity rostlinného původu. Takový přírodní a
bezpečný prostředek je v našem vlastním organismu -je to naše moč. Teď už tedy lépe
chápeme silné baktericidní vlastnosti moči. Kromě toho, že organismus okyseluje, se její
působení vysvětluje ještě homeopatickým principem: podobné léčí podobné. Přesněji řečeno,
jedna část homeopatie nese název: léčba nozodami. Podstata této léčby spočívá v použití
patologických výměšků proti samotnému ohnisku nemoci, proti hnilobným bakteriím, které je
produkují. Naše vlastní moč je prosycena celým spektrem nozod a jestliže je užívána vnitřně,
velice dobře čistí organismus od hnilobných a jiných infekcí. Jak vidíte, jednoduché užívání
moči a její působení na patogenní mikroorganismy je dobře vědecky zdůvodněno. Intenzita
působení moči nemá v tomto ohledu konkurenci. Někdy stačí vypít moč jen jednou, aby i
těžká nemoc najednou zmizela a už se neobjevila.

Uvedeme několik případů z praxe.

Michail Grigorjevič, válečný invalida, Charkov.

Když jsem onemocněl malárií (střídala se u mě horečka s pocity mrazení), byl jsem přitom
úplně sám a bez léků, vzpomněl jsem si na urinoterapii. Vzal jsem sklenici plnou moče a
naráz jsem ji celou vypil. Uzdravil jsem se za pět minut. Bylo to ve dvě hodiny v noci, v r.
1988. Víckrát se mi už nic takového neopakovalo.

Komentář. Zpětný ráz nozodami hned „zlikvidoval“ všechny patogenní mikroorganismy.
Navíc pití moče sráží horečku.

Z knihy A. N. Maselnikova: „Tajemství nápoje Bohů“.

Stalo se to za války. Žádné léky na malárii jsme neměli a nemocný měl, podle vyjádření
lékařů, umřít. Jediný hliníkový pohárek moče, vypitý naráz, postavil nemocného na nohy.
Záchvaty malárie se pak už neopakovaly.


Komentář a doporučení. Tak jako v předchozím případě, tak i v tomto se vyskytuje jedna
věta: „Vypil naráz“. V tom je tajemství užívání moče. Musíte ji vypít naráz, nebo udělat bez
přerušení lichý počet hltů. Jestliže pití přerušíte, dojde k tomu, že první část moče bude
neutralizována částí následující a žádoucí výsledek se nedostaví.

Ještě jeden příklad z knihy A. N. Maslennikova.

Před deseti lety se mi na nohách objevila nějaká plíseň. Roztokem sibiřského oleje jsem
sice nohy vyléčil, ale zdá se, že jsem to nedotáhl až do konce. Nějaká infekce zůstala ještě pod
nehtem palce na noze a celá ta léta jsem s ním měl potíte. Rok od roku byl nehet tmavší a
tmavší a dokonce se začal odchlipovat, takže ani nebylo jasné, na čem tam ještě drží.

S takovým vlajícím nehtem jsem to dotáhl až do minulého léta. Na letní cestu po Sibiři
jsem si sebou vzal boty do hor. Jednou dvakrát jsem se v nich prošel a plíseň se mi s novou
intenzitou rozmnožila po celém chodidle.

Tou dobou jsem už něco věděl o urinoterapii a pamatoval jsem si slova léčitele Parfenije
Engalyčeva, že moč „vyhání každou nečistotu“. Tak jsem si před spaním omyl nohy močí.
Druhý den jsem to udělal znovu... A to dvojí umytí močí stačilo k tomu, aby plíseň zmizela.

Když jsem viděl tenhle neuvěřitelný výsledek, tak jsem vlající nehet na palci ze všech stran
natřel pečlivě močovým olejem (na polovinu svého původního objemu na slunci odpařená
moč). Dvojí takové natření stačilo k tomu, abych infekci pod palcem zlikvidoval. Teď mi nehet
palce už nevlaje, ale drží pevně, jak má.

Komentář. Na polovinu svého původního objemu na slunci odpařená moč je okyselená
ještě v mnohem větší míře, než obyčejná. Bakterie, které na nás parazitují, vytvářejí zásadité,
hnilobné prostředí, ve kterém žijí a množí se. Jestliže povrch kůže okyselíme, zbavujeme je
základu, který jim jejich existenci umožňuje, takže rychle hynou.

Nataša, 17 let, Voroněž.

Měla jsem chřipku, která vyústila v komplikace na ledvinách. V nemocnici jsem ležela
s diagnózou „Silný glomerulonefrit s nefrotickým syndromem“. „Léčili“ mne antibiotiky,
protizánětlivými látkami, heparinem, dávali mi devět až deset injekcí denně, a denně jsem
také polykala třicet až třicet pět nejrůznějších prášků. Kromě toho jsem dostávala stále
nějaké infuse. Nic z toho nepomáhalo. Pak mi navíc ke všemu tomu začali dávat ještě
hormony. To všechno pak ještě zdokonalili tím, že mi začali vyměňovat krev. Nevím, jak by to
bylo všechno skončilo, kdyby mne nepotkala šťastná náhoda. Docela náhodou jsem se
dozvěděla o způsobech léčení G. P. Malachova.

Nejprve jsem se začala zabývat urinoterapií. Po asi pěti až sedmi dnech se různé rozbory
začaly normalizovat. Přestala jsem brát hormony a začala jsem pít moč, vždy po třech
doušcích.

Vlivem hormonální léčby jsem přibrala (z 57 kg na 68 kg), po celém těle se mi objevila
vyrážka a přerušily se mi měsíčky. Kromě toho jsem začala mít bolesti žaludku a začaly i
střevní potíže.

Po dvou týdnech urinoterapie se mi měsíčky normalizovaly, vyrážka skoro zmizela, žaludek
a střeva začaly pracovat normálně a dokonce i váha se mi vrátila skoro k normálu. Začala
jsem se léčit podle „Léčebných sil“ a už je všechno v pořádku.

V nemocnici jsem ležela půl roku a lékaři mi řekli, že ještě několik dalších let budu muset
brát léky. Teď jsem podstatně změnila svůj způsob života -žádné léky neberu a ničeho
nelituji.


Komentář a doporučení. Tři hlty vlastní moči, díky zpětnému působení nozod na ohnisko
nemoci, dokázaly to, co (za půl roku) nedokázaly injekce, léky, hormony, infuse a krevní
transfuze. O čem to vypovídá? O zcela rozdílných přístupech k léčení nemoci. Správný
přístup -léčba přírodními prostředky, vede k vyléčení. Umělý přístup situaci naopak
komplikuje a nevede k řešení.

Valentina Nikolajevna, Severodoněck.

Dceři se oči zalepily hnisem tak, že je ráno nemohla otevřít. Řasy měla úplně slepené.
Začala jsem jí je omývat teplou močí a za několik dní bylo všechno v pořádku.

U naší kočky se objevil lišej. Začala jsem ho natírat svou vlastní, odpařenou močí a za
několik dní byla kočka v pořádku.

Komentář. Mikroorganismy, které způsobují okyselení, „hnis“ kolem očí a lišej kočky jsou
rostlinného původu. Moč jim změnila jejich prostředí, takže tam nemohly dál existovat a
zahynuly. Tím také došlo k vyléčení.

O možnosti zbavení se hlístů pomocí moči jsme již hovořili, ale o této vlastnosti moči
vyhánět hlísty, hovořili již naši předkové. Použití moče je v takových případech nejlepším,
nejspolehlivějším a bezpečným prostředkem.

Klystýry s odpařenou močí a pití čerstvé moče zbavuje hlísty slizu a hniloby, ve které žijí.
Okyselení močí je z organismu vypuzuje. Zvlášť se to týká roupů, kteří jsou nejrozšířenější a
obtížně odstranitelní.

I autor této publikace se zbavil roupů klystýry s odpařenou močí. Pravidelné pití čerstvé
moči je zbavilo možnosti se uchytit, i když se jejich vajíčka dostávají do organismu
prostřednictvím ovoce a zeleniny. Od té doby už uplynuly dva roky, ale žádná stopa se po
nich neobjevila (večerní svědění v análním otvoru).

Vyprávěl mi jeden známý, jak jeden důstojník najednou z ničeho nic začal mizet před
očima. Vyšetření žádnou patologii nezjistilo. Tak šel za jednou starou léčitelkou. Ta, když ho
vyslechla, mu řekla: „Něco se ti usadilo na srdci. Pij vlastní moč.“ Tak ji začal pít a jednoho
dne začal velice silně zvracet a zvracel tak dlouho, dokud mu ústy nevyšla ven velká
tasemnice.

O zbavování se polypů, žijících v tlustém střevě, jsme již také hovořili. Ale není zbytečné
znovu čtenářům připomenout, že jsou to cizorodé buňky, paraziti. Důvod jejich objevení se je
„uvědomění si“ nějakého psychického traumatu a pokažení pH vnitřního prostředí organismu.
Nejčastěji k tomu dochází v tlustém střevě a žaludku. Kyselé prostředí se mění na
zásadito-hnilobné. K takovému zvratu vnitřního prostředí docházívá zvýšeným požíváním
živočišné a smíšené stravy.

Náš trávicí trakt obsahuje mikroflóru. Jestliže jíme převážně živočišnou stravu, mohou se
rozvíjet převážně mikroorganismy rostlinného původu, které na živočišném substrátu mohou
existovat. Následkem toho dochází k jejich přemnožení, vzestupu zásaditosti vnitřního
prostředí a vzniku hnilobných procesů. A to je právě to, co polypy ke svému růstu potřebují.

Jestliže jíme převážně rostlinnou stravu, podněcujeme růst jiné mikroflóry
mikroorganismů „živočišného“ původu, které vnitřní prostředí organismu okyselují, tj. jsou
pro organismus užitečné. Abychom se tedy zbavili polypů se vší důrazností, doporučuje se
změnit stravu. V opačném případě se mohou znovu objevit, jak také často pozorujeme. Také
když okyselujeme vnitřní prostředí pitím moče a klystýry s močí, zvláště s odpařenou,
zbavujeme tím polypy prostředí, ve kterém mohou existovat a tak spontánně odcházejí
v podobě bílých stuh, sraženin apod.


Jekaterina Tichonovna, invalida první třídy, Gubkin.

Prodělala jsem osm operací v celkové narkóze. Odstranili mi tromb z průtoku jater.

Sedmnáct dní sbírám střední moč mezi třetí a čtvrtou hodinou ranní, piji ji po třech
doušcích, odpařenou na čtvrtinu původního objemu. Zmizel mi diabetes. Mám pocit, že i
střevo mi začalo pracovat, zmizel polyp ze žaludku, břicho mám najednou měkčí a lépe mi
pracuje srdce.

Očista močí v gynekologii

V současné době trpí mnoho žen nejrůznějšími gynekologickými potížemi. Jejich příčinou
je velké množství psychických traumat, prožitých stresových situací, neznalost funkcí „kvalit
duše“, potraty, nepřirozená živočišná strava, která způsobuje přílišnou zásaditost organismu a
podporu hnilobných procesů a rozvoj hnilobných mikroorganismů.

Co říká statistika: při onemocnění pochvy a krčku dělohy byl z devadesáti vyšetřených u
čtyřiceti sedmi zánět způsoben trichomonádami, u dvaceti osmi patogenními houbami, u
patnácti patogenními stafylokoky a streptokoky (eroze krčku dělohy).

Autor této publikace nabízí původní techniku očisty od podobných infekcí, která je
jednoduchá a efektivní. Je mnohem efektivnější, než léčby Sulfodevaginolem a Vagosanem,
které je navíc velice obtížné sehnat.

Uvedu několik dodatečných údajů o působení moče.

1. Moč obsahuje kortizol, což je silný protizánětlivý a antitoxický prostředek.
2. Moč obsahuje ferment urokinázy, který je schopen rozpouštět krevní sraženiny
(tromby).
Onemocnění pochvy a krčku dělohy. Lokální navlhčování (napřed čerstvou močí a po
vymizení nepříjemných pocitů močí odpařenou). Aplikace moči, zpočátku čerstvé, později
odpařené.

A nyní několik příkladů z knihy A. N. Maslennikova: „Tajný nápoj Bohů“.

Jedna žena mi vyprávěla, jak léčila erozí krčku dělohy.

Toto je její recept: dětskou moč ohřát na 80°C (ne do varu!) a pak ji ochladit na teplotu
čerstvě nadojeného mléka a tím pak provádět výplach.

Komentář a doporučení: Tato žena ohříváním moči na 80°C a následným ochlazením na
teplotu nadojeného mléka dodatečně moč aktivizovala. Proto se její účinnost mnohonásobně
zesílila a díky tomu došlo k jakoby skoro zázračnému vyléčení.

Pročtěte si znovu kapitolu „Aktivace vody“, kde se hovoří o vodě zbavené plynů. Budete-li
postupovat uvedeným způsobem, můžete ještě dál zvýšit účinnost výplachu.

B. M. 38 let, eroze krčku dělohy.
Podle jejích slov začala nemoc před jedenácti lety, po těžkém porodu (přechozený stres).
Poslední tři roky se nemoc nacházela ve stadiu „Kvetoucí růže“. Ale před půl rokem se lékař
vyjádřil v tom smyslu, že pokud se okamžitě nezačne s vypalováním, tak už za její další osud
nebere odpovědnost.

Nemocná se bála na vypalování jít. Nejen proto, že se takové léčby bála, ale také proto, že
jak se vyjádřila: „Jedné známé to vypalování dělali, ale stejně to k ničemu nevedlo“.

Léčba vypadala následujícím způsobem: ráno výplach vlastní čerstvou močí a na noc
tampony namočené do vlastní starší moče.


Po prvním výplachu cítila slabé štípání. Dvě až tři hodiny po zavedení prvního tamponu se
objevily silné bolesti, takže pacientka tampon vyndala. (Jedna z „Kvalit duše“ je odmítání
nepohodlí, bolesti apod.)

Přesvědčil jsem ji, aby v léčbě pokračovala, vysvětlil jsem jí, že bolest je způsobena
„kvetoucí růží“ a že dokud moč neodstraní jizvy na sliznici a dokud se tkáň neobnoví, musí
bolest vydržet.

Bolesti při zavedených tamponech trvaly ještě asi tři nebo čtyři dny. Ani ne za týden pak
zmizely docela. Pít vlastní moč byla pacientka schopná až potřetí (dvakrát při tom zvracela).
Po asi deseti až patnácti dnech zašla za gynekologem. Po pečlivé prohlídce se gynekoložka
vyjádřila: „To je divné... v naší kartě je toho napsáno plno, ale já u vás nic nenacházím...
Všechno máte čisté...“.

Komentář a doporučení. Vypalování je barbarský postup, dávající jen dočasné výsledky.
Vždyť přece prostředí organismu zůstává hnilobné, takže je nutná jeho změna na kyselé, je
nutné zbavit se konzumace živočišné stravy. V opačném případě se výsledek takové
procedury rovná nule a je to jen traumatizace žen.

Chyby popsané léčby jsou následující: pro tampony bylo třeba používat napřed čerstvou
moč, která by díky kortizolu, který obsahuje, rychle odstranila bolest a zánět. Stará moč na to
není vhodná nejen z výše uvedeného důvodu, ale také proto, že se v ní při štěpení bílků tvoří
čpavek, což je zásaditá látka, která dál rozežírá nemocná místa, a to pak vede ke zmíněným
velkým bolestem.

Bylo vhodné postupovat takto: první tři až čtyři dny čerstvá moč na tampóny a později pak
teplá, odpařená na čtvrtinu původního objemu. Při takovém postupu by bolesti nevznikly a
celková doba léčby by byla podstatně kratší.

Pooperační záněty. Brát moč vnitřně, na jizvu přikládat napřed čerstvou, později pak
odpařenou teplou moč.

Mladá žena, 18 let.

Těsně po svatbě. Cysta. Roztržení vaječníku. Okamžitá operace... Zanícená, napuchlá
jizva... Lékařská diagnóza: „Lze očekávat recidivu, není vyloučena další operace - odstranění
druhého vaječníku. Je velká pravděpodobnost, že děti mít už nebudete...“.

Začala s okyselováním organismu - pití moče, přikládání moče na jizvu, výplachy.

Výsledky: cítí se výborně, přestala trpět častým nachlazením (předtím byla v zimě
několikrát nemocná), měsíčky se normalizovaly a všechno probíhá zcela bez bolesti. V dubnu
1990 zdárně porodila syna.

Akutní a subakutní zánět vazů dělohy. Užívání čerstvé moče třikrát denně před jídlem
(50 -100 ml) naráz. Tampóny s čerstvou močí, později pak s odpařenou. Vlněné obklady na
noc, namočené do odpařené moče. V obtížných případech ještě přidat hladovku. Pak se rychle
normalizuje krevní obraz a po třech dnech bolesti mizí. Na dobu léčby je třeba vyloučit stravu
živočišného původu.

Mladá žena, 20 let.

Při gynekologickém vyšetření byla stanovena diagnóza: zánět vazů dělohy a silně
zanedbaná eroze děložního krčku.

Léčba: na noc tampony z čerstvé moče, ráno výplachy vlastní čerstvou močí a ráno
zároveň pití moče.


K úplnému vyléčení došlo za týden. Případná operace, na kterou ji připravovali,
pochopitelně odpadla.

Nemocná I., 20 let.

Zánět vaječníků. Zanedbaná eroze dělohy. Velice špatné výsledky vyšetření.

Léčba: na noc tampony s vlastní močí, ráno výplachy. Pít moč nedokázala. Uvedeným
způsobem se léčila od 8. března 1990 do 22. března 1990. Pak odešla k lékaři. Vyšetření
ukázalo: vaječníky ve stádiu vyléčení, zánět skoro zmizel, eroze je podstatně menší -zbyl jen
malý kousek.

Komentář a doporučení. V předchozím příkladu byla léčba mnohem rychlejší, protože
zapůsobila i léčba nozodami, při vnitřním užití moče. V právě popsaném případě tento vliv
chyběl.

Autor doufá, že ženy využijí informace, které tu byly prezentovány a patřičně je ocení.
Vždyť podle statistiky jen erozí děložního krčku trpí každá druhá, případně třetí žena!

Očista organismu od nejrůznějších nádorů nezhoubných i zhoubných

Praxe ukazuje, že při vhodném přístupu je možné čistit organismus i od těchto kazů. Ale
abychom nejednali „naslepo“, podíváme se napřed, jaký je mechanismus vzniku nádorů, a
teprve když ho budeme znát, budeme schopni vybrat prostředky, kterými na ně můžeme
účinně působit.

Výklad teorie týkající se čištění od nádorů jsem se rozhodl vyložit formou otázek a
odpovědí, abych tak usnadnil pochopení tohoto složitého problému.

Co to vlastně nádor je? Nádor je autonomní, na organismu nezávislé množení buněk
libovolného orgánu, spojené se ztrátou jejich původních vlastností, buněk, které se stávají
zcela jinými a své nové vlastnosti předávají i svým potomkům.

V průběhu embryonálního vývoje se „ztráta individuality“ buňky různých zárodečných
vrstev stává postupně specifickou, vznikají stále složitější tkáňové komplexy se složitými
strukturami, které se přeměňují v orgány s určitými specifickými vlastnostmi. Při tom je
proces růstu a vzájemného působení těchto buněk ze strany organismu přísně kontrolován a
řízen.

V případě vzniku nádorových buněk dochází k opačnému procesu -anaplazii (z řeckého
„ana“ -zpět a „plazie“ -tvoření), při kterém se oslabuje vzájemné spolupůsobení buněk
s organismem. Složitá, uspořádaná struktura orgánu se „zamlžuje“ a buňky orgánu ztrácejí
své přísně specifické vlastnosti a „individualitu“. Následkem toho získávají schopnost, stejně
jako v zárodečném stadiu, rychle se množit a mění se v buňky nádorové. Výsledkem této
změny je, že se mění i morfologie orgánu nebo tkáně, které pak ztrácejí svou funkci. Vznik
nádoru tak reprezentuje destrukční proces uvnitř organismu.

Vzájemné porovnání různých nádorů ukazuje relativní podobnost jejich chemických
vlastností, dokonce i když porovnáváme nádory u různých živočišných druhů nebo u druhů
žijících v různých lokalitách apod. Je proto možné mluvit o jisté charakteristické látkové
výměně, která je pro všechny jejich druhy společná. Složení bílkovinných aminokyselin u
různých nádorů je poměrně homogenní i při podstatných rozdílech u normálních orgánů.

Nádory rostlin se zásadně liší od skutečných novotvarů (jiný název pro nádor) u člověka a
živočichů.


Čím se liší zhoubný nádor od nezhoubného? V nezhoubném nádoru se buňky více či
méně liší od buněk tkání, z nichž vznikly. Zhoubné nádory mají buňky, jejichž odlišnost je
radikální, tyto buňky jsou schopné pronikat, prorůstat a rozrušovat okolní tkáně.

Jaká je vnitřní stavba nádoru? Nádory jsou tvořeny parenchymem a stromatem.
Parenchym je vlastní tkáň nádoru, která tvoří jeho hlavní hmotu, určuje jeho růst a vlastnosti.
(Stromaty jsou mezivrstvy spojovací tkáně, v nichž se nacházejí cévy a nervy). Cévy stromatu
se podstatně liší od cév normálních tkání: jsou roztažené a přeplněné krví. Vzhledem ke
špatnému zásobování krví vznikají v nádorech často nekrózy. Nervy v nádoru se také hodně
liší od normálních, jsou silně pozměněné a v různém stupni degenerace.

V čem spočívá škodlivý vliv nádorů na organismus člověka?

l. Ve ztrátě funkcí tkáně, která se mění na nádor.
2. Tkáň nádoru nejen rychle roste, ale také se rychle rozpadá. Rozklad a zjizvení
patogenního nádoru vytváří úrodnou půdu pro vznik druhotné infekce. V praxi neexistuje
nádor, který by nebyl infikovaný, zanícený a po čase i hnilobný.
3. Nádor může růst na úkor okolních tkání tím, že narušuje jejich bílkovinu a jejich
materiál pak využije pro svůj vlastní růst.
4. Protože v nádorech dochází ke štěpení bez účasti kyslíku, které je pro organismus
nevýhodné a jehož výsledkem je velké množství nedookysličených produktů výměny
uhlovodanů, zvyšuje se procento čpavku a jiných vysokomolekulárních dusíkatých látek,
které organismus otravují.
Kvalitativní rozdíl mezi nádorem a normální tkání.

1. Nádor narušuje rozložení a množství cév a nervů, stejně jako vzájemné rozmístění
buněk, tvořících normální tkáň.
2. Jako v každé mladé rostoucí tkání, je v nádoru mnoho vody a iontů kalia, a málo kalcia a
železa, zvýšený obsah lipidů (tuků), zvláště cholesterinu. Obsah glykogenu je v patogenních
nádorech zmenšen, což souvisí s narušením výměny uhlovodanů. Mají velké množství
vitamínu C a biotinu, málo vitamínu A a riboflavinu. Z fermentů je mnoho fosfotázy,
proteázy, fermentů glykolýzy, ale malé množství okysličitelných fermentů.
3. Charakteristickou vlastností nádorů je, že štěpí cukr a glykogen bez účasti kyslíku a
vytvářejí velké množství kyseliny mléčné. Nádor, v porovnání s normálními orgány, zadržuje
aminokyseliny a v první řadě je „pastí pro dusík“. Kromě toho, i při stravě bez bílkovin růst
nádoru pokračuje, ale organismus strádá. Některé výzkumné práce předpokládají, že nádor je
schopen využít i dusík rozpuštěný v tekutém prostředí organismu a vytvářet z něho bílkovinu.
Bílkovinná výměna v samotném nádoru je zvrácená.
4. Koloidní vlastnosti protoplazmy nádorových buněk jsou změněné: koloidy jsou více
rozmělňovány a jejich povrchové napětí je snížené. Lze pozorovat zvýšení osmotického tlaku.
5. Rovnováha mezi kyselinami a zásadami je v samotném nádoru posunuta směrem k větší
kyselosti, a u okolních tkání směrem k vyšší zásadovosti, což vede k hnití. Elektrický náboj
v nádoru je v porovnání s normální okolní tkání vyšší následkem zvýšení koncentrace
vodíkových iontů. Elektrická vodivost je tedy v patogenních nádorech vyšší.
6. Metastázy, tj. růst zhoubných buněk, se děje ve směru zdroje výživy, v mezerách
obsahujících tkáňovou kapalinu. Je dobré mít v patrnosti sníženou životaschopnost
rakovinných buněk, které jsou typickými „nemocnými“ buňkami, s krátkým životním cyklem.
Hnití se vysvětluje tím, že část buněk umírá a jsou nahrazovány jinými.

7. Vazba mezi rakovinnými buňkami je mnohem menší než mezi normálními epitelárními
buňkami. Například střední síla vazby epitelu na normálním rtu je 1,42 mg, ale při rakovině
rtu je 0,47 mg, u krčku dělohy je normální hodnota 1,11, ale při rakovině krčku dělohy klesá
na 0,18. Odsud také plyne doporučení, netraumatizovat patogenní nádory, aby se předešlo
oddělování jednotlivých buněk a jejich průniku do lymfatických uzlin apod., kde by mohly
podpořit vznik metastáz.
Které nádory se mohou přeměnit na rakovinné? Adenomatózní polypy žaludku a
tlustého střeva. Obecně platí, že v každém nádoru mohou časem postupně narůstat patogenní
vlastnosti, tj. jejich zhoubnost.

Co je prvotní příčinou vzniku nádorů? Za jednu z hlavních příčin pokládám existenci
„kazu“, vzniklého na základě nějakého psychického traumatu. To vede k poškození struktury
jádra buňky, což má za následek poruchu biosyntézy bílku, která je prvopříčinou ztráty
specifických vlastností buňky, což pak vede ke „ztrátě individuality“ a dál pak
k nekontrolovatelnému růstu.

Aby byl aparát jádra buňky, který je jinak dobře chráněn, narušen, je třeba na něj působit
dlouhou dobu. Podle lékařských údajů (Velká lékařská encyklopedie, Díl 21, str. 1079) aby
nádor vznikl, musí kancerogen (látka, poškozující jádro buňky) působit v průměru dvanáct až
osmnáct let. Tato fakta ukazují na to, že napřed musí v organismu vzniknout nepříznivé
podmínky, které napomáhají zhoršení regulace buněk ze strany organismu. Tyto nepříznivé
podmínky se musí navíc udržovat s jistým nárůstem delší dobu, aby se uvnitř buňky mohly
nahromadit vnitřní nebo vnější kancerogeny, a zároveň se musí snížit vlastní obranná
schopnost organismu, která jinak patologicky pozměněné buňky odstraňuje. Teprve pak může
v buňce probíhat degradační proces a následně její změna na buňku patogenní. Z tohoto
hlediska je vznik a růst nádoru dlouhodobou záležitostí zákonitých změn buněk poté, co se
v organismu vytvoří nepříznivé podmínky. Rozebereme si jednotlivá stádia tohoto procesu.

Zhoršení regulačního vlivu organismu na buňku

Organismus řídí funkce buněk a jejich růst pomocí tří mechanismů: mechanismus pole,
mechanismus elektrický a humorální. Mechanismus pole prostřednictvím nejrůznějších
energií stále buňce ukazuje kde má být, jaké má mít rozměry a jaké funkce má uvádět v chod.
Ve tkáních našeho organismu existuje polarizace světla. Pro každou tkáň je jiná. Změna
koloidních vlastností tkáně libovolným směrem mění silně tuto polarizaci a tím zároveň kazí
regulaci, která směřuje od holografického těla (jedné ze složek formy života dané polem).
Nervová soustava stimuluje prostřednictvím elektrických impulsů funkce buňky. Humorální
soustava zajišťuje tuto stimulaci prostřednictvím toku kapaliny, obsahující různé hmotné látky
a prostřednictvím hormonů reguluje trvání funkce, případně její obnovu.

Jednou z důležitých částí humorální regulace je zásobování buňky kyslíkem, aby mohly
probíhat okysličovací, obnovovací procesy. V rakovinných buňkách tyto děje probíhají
podstatně jinak než v normálních. Čím je to dáno?

Dobře si všímejte dalších úvah. Pole vědomí reguluje práci fyzického těla následujícím
způsobem. Holografická matrice určuje objem a proporce těla, jednotlivých orgánů i jejich
vzájemné umístění v těle, objem buňky i její umístění v organismu. Frekvenčně-rezonanční
matrice, která se nachází v matrici holografické, určuje prostřednictvím rezonance s atomy,
přicházejícími do organismu s potravou a dýcháním, jejich místo. Jinými slovy, každé
frekvenčně-rezonanční matrici organismu odpovídá frekvenční vyzařování toho či onoho
atomu nebo látky. V souladu s tím se bude atom nebo nějaká látka umisťovat jen tam, kde se
nachází analogická frekvence. Z toho vyplývá, že organismus jako celek má své frekvence,
které jsou určovány frekvencemi jednotlivých orgánů, přičemž frekvence jednotlivých orgánů


jsou určovány frekvencemi jejich buněk. Podobně frekvence jednotlivých buněk jsou
určovány frekvencemi atomů, které je tvoří.

Fyzické tělo člověka je tvořeno ze 70% z kyslíku, 18% uhlíku, 10% vodíku a 2% zbývají
na ostatní atomy. Z toho je možné udělat závěr, že základ frekvenčně-rezonanční matrice tvoří
frekvence, které jsou analogické kyslíku. Frekvence kyslíku jsou onou „vlnovou kostrou“,
která udržuje pevnost fyzického těla i každé buňky organismu!

Z toho vyplývají důležitá doporučení:


Pro zdraví fyzického těla je důležitá správná „vlnová kostra“, zajišťovaná kyslíkem.

„Vlnová kostra“ se kazí a rozrušuje „kazy“, způsobovanými psychickými traumaty,
„kvalitami duše“.

Hlavní úlohou onkologicky nemocného je nasytit organismus kyslíkem a libovolným
způsobem ho dopravit do oblasti nádoru, aby se obnovila „vlnová kostra“ a tedy se
dosáhlo vyléčení.
Aby se tyto tři mechanismy regulující buňku odpojily, je nutné vyvolat zástavu oběhu
protoplasmy buňky a kapaliny, která ji omývá. Následkem toho dojde k zahušťování
koloidního roztoku, tím se mění jeho optické vlastnosti a elektrická vodivost, a látky,
zajišťující funkci buňky a její regulaci v závislosti na proudu kapaliny (kyslík, hormony,
uhlovodany, aminokyseliny aj.) nebudou postupovat.

Škodlivé působení karcinogenů a nepříznivých podmínek na genetický aparát buňky

Jestliže dojde k zástavě, ať už v buňce nebo mimo ni, začne se měnit okolní prostředí
k horšímu. Hromadí se odumřelé části buněk, produkty jejich látkové výměny, protože je
nedostatek kyslíku, hromadí se nedookysličené uhlovodany, bílkoviny apod. To všechno nutí
buňky, aby se přizpůsobovaly ke stále se zhoršujícím existenčním podmínkám. Tak dochází
k postupné degradaci směrem ke „ztrátě individuality“.

Hromadění kysličníku uhličitého, který se v podmínkách zástavy odvádí velice pomalu,
tento proces ještě zrychluje. Buňky se dostávají do stavu, ve kterém byly ve své zárodečné
fázi. Tehdy přebytek kysličníku uhličitého stimuloval genetický aparát buňky k rychlému
dělení. Při tom se aktivují fermenty, štěpící kysličník uhličitý na uhlík a kyslík, dále se
aktivují zvláštní fermenty, narušující okolní tkáně tak, aby pak mohly jejich zbytky použít pro
vlastní růst. Výsledkem je, že kyslík pro dýchání těchto buněk se získává z kysličníku
uhličitého a vlastní bílkoviny se tvoří z rozrušených okolních tkání a uhlíku, který zůstal po
štěpení kysličníku uhličitého. Energie, která se získává rozbitím molekul kysličníku uhličitého
na uhlík a kyslík, je pak využívána pro biosyntézu. Všechny tyto faktory společně stimulují
rychlý růst nádorových buněk.

Malé skupiny změněných buněk se nazývají nádorovým „zárodkem“.

Růst nádoru

Pokud zástava ve tkáni trvá a novotvary jsou díky mutaci lépe přizpůsobeny ke stávajícím
podmínkám, začínají rychle růst, spojují se mezi sebou a vytvářejí osobité, od ostatní tkáně
odlišné, ložisko. To už je skutečný nádor, do něhož se dodatečně přerozují cévy, nervy a
koloidy protoplazmy. Jinými slovy, nádorové buňky teď samostatně „ruší“ svá spojení
s organismem: velká disperzní schopnost koloidů lépe rozptyluje paprsky světla, tj. mění se
regulace holografického těla. Degradace nervů a cév nedovoluje nádor ovlivňovat
prostřednictvím nervové nebo krevní soustavy. Teď se nádor stává zcela autonomní, ničím
neregulovaný.


Změna nezhoubného nádoru ve zhoubný


Nádorové buňky mají krátký životní cyklus, proto se nejen rychle rozmnožují a rostou, ale
také se rychle rozpadají. Tím vzniká sekundární infekce -záněty a hnisání. Proto od
dvacátých, třicátých let našeho století skoro třetina nemocných rakovinou umírala následkem
infekčně-hnisavých komplikací.

Protože v nádoru vzniká výše zmíněný rozpad, dostávají se nádorové buňky do krve, lymfy
a jsou roznášeny po celém organismu -tím vznikají sekundární nádorová ložiska, ve kterých
jsou obranné síly organismu nejslabší. Tak vznikají metastázy.

Závěrem ocituji postup známého lékaře - onkologa V. Tiščenka:

Buňky, které nedostanou dostatečné množství kyslíku, se dostávají mimo frekvenční režim
a ztrácejí stimulující rezonanční vzájemnou vazbu. Ztráta vlnových a amplitudových
charakteristik určuje vnitrobuněčnou intoxikaci -oslabená buňka není schopna vytěsnit ze
sebe odpadní látky. To je začátek zánětlivých procesů.

Kdysi zdravá buňka, která ztratila své místo ve vlnovém prostoru, se vrhá do víru
zánětlivých dějů (zánět, změna prostředí na hnilobné), které ji pak s konečnou platností
vylučují ze všech režimů normální životní aktivity.

Zde se začíná uplatňovat Zákon, podle něhož dochází k obnově organismu. Zdravé buňky
vytvářejí novou generaci zdravých buněk ve všech životních režimech. Nemocné buňky,
vyloučené ze všech vlnových a funkčních režimů, vytvářejí vědomě nemocnou generaci,
takže degenerace buňky - změna zdravé na nemocnou, se děje v čase postupně, po etapách.

Přechod ze života do smrti je charakterizován přerozením tkáně. Někde uprostřed tohoto
přechodu vidíme přechodné buňky, a na konci této cesty -onkologickou tkáň, která vnáší své
černé korektury do životní struktury organismu.

To už není nemocná a poražená buňka, to už je buňka smrti, nesoucí zcela jinou informaci.
Jestliže zdravá buňka dávala na svém výstupu buněčnou imunitu, pak onkologická buňka
dává opak - rakovinou intoxikaci.

Jestliže zdravá buňka produkovala složité zdravé stimulující biopole, pak vlnový základ
nemocné buňky má tendenci k chaosu a je v protikladu k živému poli, které potlačuje.

Zde máme již vlnovou strukturu smrti - základ všeho neštěstí a bídy.

Neuznávám pojem „metastázy“ v tom klasickém smyslu, který je mu připisován -jako by
rakovina vyhazovala dceřinné buňky a jiné orgány. To je naprosto nesprávné. Je to tak, že
v organismu člověka jsou všechny orgány navzájem propojené na vlnové úrovni a mají
sousedící vlnové zóny. Takže při silném, do hloubky jdoucím poškození jednoho z orgánů, se
takové zóny silně deformují, a to je začátek poškození dalšího orgánu -vlnové metastazování
s následujícím projevením se na hmotné úrovni.

Teď, když známe příčiny tvoření nádorů a jejich zvláštnosti a podmínky růstu, můžeme
s nimi cílevědomě a úspěšně bojovat. V dalším uvedeme etapy boje s obyčejnými i
patogenními nádory.

Přerušení procesu anaplazie (tj. zpětného vývoje) a zesílení regulačního vlivu na buňky ze
strany organismu.

Abychom to mohli učinit, musíme likvidovat hlavní příčinu vzniku nádorů -energetickou
zástavu. Jestliže ji odstraníme, zvýšíme jak obecnou, tak i místní cirkulaci kapalin (krve,
lymfy) v organismu, dosáhneme nasycení tkání kyslíkem a regulujícími látkami, obnovíme


„frekvenčně-rezonanční matrici“ pole vědomí člověka. K dosažení tohoto cíle se nám hodí
následující prostředky.

Technika čištění pole vědomí - s její pomocí budeme dělat pořádek na úrovni pole.

Běh -velice dobře zesiluje celkovou cirkulaci krve a lymfy v organismu a podstatným
způsobem zvyšuje kapilární průtok. Jestliže v klidu na jeden čtvereční milimetr průřezu svalu
je otevřeno třicet až osmdesát kapilár, pak při běhu počet otevřených kapilár může dosahovat
až hodnoty dvou tisíc pěti set! Fyzická zátěž aktivuje činnost nervové soustavy, během ní jsou
elektrické impulsy posílány mnohem častěji a intenzivněji. Elektrický náboj uvnitř organismu
se při běhu rovnoměrně rozděluje. Běh aktivizuje hormonální soustavu organismu a vznikající
proud krve je schopen zanášet je až do nejvzdálenějších buněk a upravovat jejich funkce. Při
běhu hypofýza nejen lépe koordinuje činnost endokrinní soustavy, ale také produkuje zvláštní
hormony -endorfiny. Při stejném dávkování jsou 200krát efektivnější než morfium,
vyvolávají pocity blaha a hodinu po běhu mají i účinek potlačování bolesti. Při běhu se
mnohem lépe ze zanesených oblastí vymývají usazeniny, neutralizují se karcinogeny, tkáně se
sytí kyslíkem a aktivizují se v nich okysličující fermenty. Všechny uvedené faktory činí
fyzickou zátěž, zvláště běh, velice účinným protirakovinným prostředkem, zvlášť v ranných
etapách jejího rozvoje. Kriteriem intenzity běhu je slabý pot.

Znám případ vyléčení se z rakoviny během na lyžích. U jednoho člověka byla konstatována
rakovina. Léčení nijak nepomáhalo, tak se rozhodl, že odjede za svými rodiči na venkov.
Jednoduše proto, že čekat na smrt jen tak se mu nechtělo a aby nějak využil čas, začal běhat
na lyžích, jako kdysi v bezstarostném dětství. Slunce, mrazivý vzduch, radost z pohybu a
nepřítomnost soucitných pohledů rodičů odpoutávaly jeho mysl od brzké smrti. A tak celé dni
běhal a lyžoval. Každým dnem se ale cítil lépe a lépe. A postupně, díky tomu, o čem jsme již
hovořili, jeho organismus zesílil a on se plně uzdravil.

Kontrastní sprchování -je další prostředek pro posílení krevního oběhu. Už dříve jsme
poukazovali na mechanismus vlivu kontrastních vodních procedur na krevní oběh -
Dast-Moorův zákon. Dovoluje nám likvidovat zástavové jevy v organismu. Postupné dráždění
receptorů tepla, chladu a i taktilních receptorů kůže, dovoluje navíc aktivizovat regulační
schopnost centrální nervové soustavy, vyrovnávat nerovnoměrnosti v rozložení elektrického
náboje, aktivizovat činnost endokrinních žláz, zvýšit imunitu, zvětšit obecnou energetiku
organismu díky silným impulsům z kožních receptorů, aktivizovat okysličovací regenerační
procesy.

Technika kontrastního sprchování vypadá takto: sprchujeme se střídavě -jednu minutu
vodou horkou 41 -43°C a pak minutu vodou teplou jen 14 -15°C. Kontrastní sprchování se
má končit vždy studenou sprchou. Během jedné procedury je nutné udělat jedenáct nebo více
cyklů (jeden cyklus je minuta horké sprchy a minuta studené). Menší množství cyklů
nedokáže tělo efektivně promýt. Profesor Kacuzo Niši doporučuje kontrastní sprchování pro
vyléčení se z rakoviny. Tato procedura je jednou z h1avních v jeho soustavě proti rakovinným
onemocněním.

Popsal jsem nejefektivnější prostředky pro obnovu regulačního vlivu organismu na buňky.
Silnější a dostupnější postupy v přírodě neexistují. Jako doplněk předchozího se doporučuje
spát na rovné posteli a denně dělat cvičení pro kapiláry.

Rovná tvrdá postel se doporučuje proto, že se v ní svaly úplně uvolňují a tedy i dobře
naplňují krví. Obratle se umisťují na svá místa a nedochází k nevhodným tlakům na nervy a
cévy, vedoucí od páteře (stlačování těchto cév a nervů vede ke zhoršení regulujícího vlivu na
orgány). Stimuluje se také aktivita pokožky, také orgány břišní dutiny jsou chráněné před
stlačováním.


Cvičení pro kapiláry. Lehněte si na záda, nohy a ruce dejte do vertikální polohy a kmitejte
jimi. Toto cvičení stimuluje kapiláry v jednotlivých orgánech a zlepšuje průtok krve v celém
organismu, napomáhá obnovení a pohybu lymfy.

Likvidace celkové intoxikace organismu

Současně se zástavou je třeba likvidovat i druhou příčinu -celkovou intoxikaci organismu,
která vytváří příznivé prostředí pro stimulaci nádorového procesu a potlačuje obranné síly
organismu.

Z předchozího víme, že se intoxikace v organismu zvyšuje pomalu a nenápadně (dvanáct
až osmnáct let), tekutá prostředí organismu ztrácejí postupně své normální vlastnosti a
organismus začíná zahnívat. To jsou právě podmínky, ve kterých se mohou rozmnožovat
hnilobné mikroorganismy, parazitující na odumírajících nádorových buňkách a způsobující
zahnívání nádoru, následkem čehož se obyčejné, nepatogenní nádory rychle mění na
patogenní. Pokud nebudeme rychle normalizovat tekutá prostředí organismu, pak běh a
sprchování může způsobit jen odtržení buněk nádoru s následujícím metastazováním. Pro tyto
účely se používá kombinované čištění koloidů buňky a vnitřního prostředí organismu
s pomocí jehličí.

Jako doplněk k již uvedenému receptu na přípravu odvaru z jehličí uvádíme ještě jeden.
Vezměte pět polévkových lžic mladého jehličí, zalijte to půl litrem aktivizované vody,
přidejte dvě až tři polévkové lžíce šípku a dvě cibulové slupky. Uveďte do varu a na pomalém
ohni vařte deset minut. Na noc nechte odstát na teplém místě. Tato směs posiluje očišťování,
buňky se zbavují intoxikace. Pití odvaru sice není škodlivé, ale nedoporučuje se pití
přesahující dobu čtyř měsíců, aby si organismus nezvykl.

Můžete použít i recept následující: půl citronu zbavíte kůry, rozmělníte, zalijete odvarem
z chvojí a užíváte hodinu před jídlem nebo hodinu po jídle, s maximální dávkou dvou citronů
denně. Citron zesiluje zásobování buněk kyslíkem, sytí okysličujícími fermenty a zastavuje
jejich odumírání.

Můžete použít i terapii šťávami, která dodává do organismu přírodní vitamín A a železo
(při onkologických onemocněních se zjišťuje jeho nedostatek) a okysličující fermenty.
Mrkvová šťáva je navíc výborným prostředkem, rozpouštějícím rakovinné nádory a jizvy.
Dále uvádíme několik receptů na šťávy:

mrkev 370 g, řepa 80 g;

mrkev 200 g, jablka 85 g, řepa 85 g;

mrkev 280 g, řepa 85 g, okurka 85 g;

mrkev 280 g, špenát 170 g;

jablka 280 g, řepa 85 - 110 g.

Jestliže nic z výše uvedeného nemáte, můžete použít tu protinádorovou kapalinu, která je
také možná tou nejlepší, a to je vaše vlastní moč. V moči byly nalezeny specifické látky, které
působí proti rakovinným nádorům.

Vnitřní prostředí organismu při nádorových procesech je posunuto ve směru zásaditém a
hnilobném, proto je nutné ho okyselit pomocí lehce stravitelné stravy, která vytváří
v organismu kyselost: vařená rýže, vařené zelenina. Olej používat do jídla v co nejmenším
množství. Z bílkovinných výrobků, pokud se člověk bez nich nemůže obejít, se doporučuje
drůbež, ryby a zelenina.


Je-li člověk schopen hladovět a pít vlastní moč, je to jeden z nejlepších způsobů likvidace
intoxikace organismu a dosažení rovnováhy mezi kyselým a zásaditým v organismu.

Pokud to zdraví dovolí, je pro nemocného, který má nějaký nádor, nutné prodělat pokud
možno co nejrychleji všechny hlavní očistné procedury: čištění tlustého střeva -tím se
likviduje autointoxikace, která z něho může pocházet, čištění jater -aby se obnovil portální
krevní oběh a začaly pracovat všechny druhy látkové výměny naplno, očista ledvin -aby se
rovnováha mezi kyselinami a zásadami lépe udržovala. A dál: je třeba se vyhnout požívání
stravy, ve které je droždí, jako chléb, bílé pečivo atd. Anatolij Trofimovič Kačugin již na
začátku padesátých let hlásal, že léčení onkologicky nemocných není bez bezdrožďové diety
možné. V r. 1965 francouzský vědec Etien Volf dokázal opodstatněnost bezdrožďové diety
při léčení nádorů.

Pekaři na Západě již dávno z doporučení E. Volfa udělali praktické závěry a vyrábějí chléb
bez droždí ve velkém množství. Příprava bezdrožďového chleba je přístupná všem: nechat
pšenici naklíčit, pak ji semlít, udělat tenké placky a lehce na pánvičce smažit na přepuštěném
másle nebo bez něj.

Na provedení celkové intoxikace organismu poukazují i známí onkologové jako Valerij
Tiščenko a Kacuzo Niši.

Likvidace nádorů

Nádorové buňky jsou typicky „nemocné“ buňky s krátkým životním cyklem, slabě na sebe
vázané, méně stabilní ve srovnání se zdravými buňkami organismu vůči různým škodlivým
faktorům a umírají jako první. Při léčbě nádoru je hlavním úkolem proniknout přímo do něho,
zvýšit oběhové procesy tam, kde se zastavily a začalo hnití atd. Organismus může navíc
takový nádor opouzdřit, aby se od něho izoloval, a naším úkolem je zrušit vnější bariéry a
obnovit oběh uvnitř nádoru. Co pro to můžeme udělat?

Aplikovat magnetoterapii, která nezná překážek a pronikne všude tam, kde je potřeba.
Například odborník na léčbu hladovkou, G. A. Vojtovič, úspěšně kombinuje hladovku se
speciálními magnetickými zařízeními, kterými poškozená místa ozařují.

Přírodní jedy, které selektivně potlačují nádorové buňky a nevšímají si zdravých.
Rakovinné buňky se od normálních natolik liší a jsou proti nim o tolik slabší, že dávky
přírodního jedu, které jsou pro zdravé buňky neškodné, jsou pro oslabené a silně pozměněné
buňky smrtelné.

Pro tyto účely je možné částečně použít alkoholický výtažek bolehlavu skvrnitého.
Bolehlav skvrnitý je zelená rostlina s bílými kvítky, která roste poblíže řek a jezer, dlouhých
vlhkých pásů na kraji zahrad a podél zdí. Bolehlav je jediná jedovatá rostlina, která při
rakovině potlačuje bolesti, působí jako silný protibolestivý prostředek. Silně stimuluje práci
krvetvorných orgánů, proto je užitečný při leukémiích. Užívat se musí postupně, zdravé
buňky se mu přizpůsobují, nádorové hynou.

Protirakovinný výtažek se připravuje následujícím způsobem: sbírá se čerstvé květenství
bolehlavu (kvete na začátku června, má charakteristický, nepříjemný zápach, připomínající
myšinu), to se rozmělní a dá asi do litrové nebo dvoulitrové nádoby. Pak se nádoba doplní až
po horní okraj vodkou, dobře uzavře a postaví na dva až tři týdny na chladné místo. Poté se
část odlije do láhve a dá do ledničky. Užívá se ráno, jednou za den, před jídlem. Začíná se
s jednou kapkou výluhu do půl sklenice vody. Následující dny se přidá každý den jedna kapka
tak, abyste čtyřicátý den vypili čtyřicet kapek. Pak se zas každý den dávka snižuje, až se zase
dostaneme k dávce velikosti jedné kapky. Takové cykly se udělají dva až tři, bez přerušení.


Kromě toho, že likviduje nádor, regeneruje bolehlav imunitní systém, díky čemuž již po
prvním cyklu dochází ke zlepšení. Tento postup aplikace bolehlavu doporučuje V. Tiščenko.

Silné prohřátí organismu na dobu několika hodin. Díky takovému prohřátí buňky
způsobující nemoc samovolně odumírají, zatím co zdravé zůstávají. Silné prohřátí působí na
nádorové buňky následujícími způsoby:


poškozuje je teplotou

aktivizuje průtok krve se všemi tomu odpovídajícími důsledky: zvýšené zásobování
kyslíkem, odstraňování kyseliny uhličité, přísun bioregulátorů

aktivizují se okysličovací fermenty - antagonisté hnilobných procesů

vnitřní prostředí se silně okyseluje a zbavuje tak nádorové buňky základu, na kterém
mohou existovat
Manfred von Ardene spolu s profesorem Herbertem Krausem tvrdí, že k tomu, aby
rakovinná buňka sama zahynula, je nutné zvýšit teplotu těla na 40°C. K tomu používají saunu
spolu s ještě dalšími terapeutickými prostředky.

Preparáty na základě močoviny. V laboratoři lékařského výzkumu Akademie věd Ruska,
kandidát lékařských věd G. P. Bělikov potvrdil úspěšně protinádorové, antivirové a
antimikrobní působení preparátu, zhotoveného z močoviny. Lékaři z praxe se pak přesvědčili,
jak se zlepšuje stav i beznadějně nemocných. Je známo, že ve zdravém organismu je obsah
nitromočoviny obvykle v normě, ale je jí málo v organismu onkologicky nemocných. Poprvé
navrhl močovinu pro léčbu onkologicky nemocných A. T. Kačugin. Ale proč máme používat
umělé močovinové preparáty, jestliže přírodní jsou mnohem lepší a naprosto neškodné.
Vlastní moč je základem všeho -a je přitom zdarma! To je kromě množství jiných účinků
moče na nádory silným argumentem pro používání vlastní moče proti rakovinným nádorům.

Odstranění produktů rozpadu nádoru z organismu

Kromě již zmíněných prostředků pro likvidaci celkové intoxikace organismu se pro tento
účel používají různé látky -adsorbenty, obklady z hlíny, výkaly kojence, obklady vlněnou
tkaninou napuštěnou močí a mnoho jiného. Tyto obklady se zpravidla dělají v místě nádoru
s cílem odstranit přes pokožku zbytky rozpadajícího se nádoru. Obklady se obvykle dávají na
dvě hodiny a pak se vyměňují za nové. Mít je déle než dvě hodiny se nedoporučuje, protože
by mohlo dojít ke zpětnému nasávání patogenních látek do organismu.

Mechanismus vychytávání jedů z organismu spočívá v tom, že částice výkalů kojence a
jiných látek jsou natolik jemné, že tvoří velký povrch v malém objemu. Proto jejich
povrchová aktivita je tak velká, že mohou pohlcovat a udržovat v sobě velké množství tuhých,
kapalných i plynných látek z organismu.

Léčebné vlastnosti takových látek -adsorbenů byly známy již dávno a byly mezi lidem
také vysoce oceňovány. Na ukázku uvedeme jeden příklad léčby rakoviny pastorem

M. I. Majerem.
Pomocí světlé, převařené hlíny jsem vyléčil ženu, která se po dobu dvou let velice trápila,
protože měla rakovinu prsou, která byla pokládána už za nevyléčitelnou. Během osmi dnů, ve
dne v noci, měla na svých prsou hlínu. A co je zajímavé: bez ohledu na to, že rakovinný nádor
byl uvnitř a na samotných prsou nebylo nic vidět, tak kdykoliv hlínu sundávala z prsu, bylo na
ní vidět velké množství hnisu. Po osmi dnech se žena plně očistila a vyléčila, aniž by bylo
nutné použít skalpelu.


Hlína má největší léčebnou schopnost a je obecně dostupná, takže si podrobněji
rozebereme její vlastnosti a způsob použití.

Hlína je schopná pohlcovat bolest, její energeticko-informační základ a zároveň
odstraňovat z organismu toxiny, hnis, plyny, patogenní mikroorganismy, zkažené kapaliny
apod. Nepříjemný zápach způsobený kataplasií - hliněným obkladem, ukazuje na to, že nemoc
přešla do něho. Takový obklad se musí rychle zakopat do země, aby se zabránilo zpětnému
přenosu patogenní informace do organismu.

Hlína má vlastní radioaktivitu. Minerál uranit, který je její součástí, obsahuje uran, radium
a polonium Říká se, že uranit není nic jiného, než slunečná energie, proměněná v pevnou
hmotu. Lidé si všimli, že čím déle je hlína vystavena slunečnímu svitu, tím větší je její
radioaktivita. Přitom tato radioaktivita je přírodní, nikoliv umělá, a má příznivý vliv na
nemocný lidský organismus. A. T. Kačugin již před třiceti lety navrhl léčit nádory tím, že se
na tělo nemocných klade tkanina, namočená do radioaktivní kapaliny. Tento jednoduchý
způsob vrací člověka do prenatálního stádia, kdy plaval v plodové vodě, která je přirozeně
radioaktivní. Hliněná kataplasie je nejpřirozenější a bezpečný radioaktivní prostředek, který je
možné používat pro vlastní užitek bez jakéhokoliv nebezpečí.

Hlína má také silné antibakteriální vlastnosti. Abychom se o tom přesvědčili, můžeme
udělat tento pokus: položte lžíci hlíny na litr mléka. Takové mléko, dokonce i v horku,
nezkysne několik dní. Ztvarohovatí později a vy dostanete přírodní cestou sterilizované
mléko, obsahující velkou životní sílu. Egypťané používali hlínu na balzamování, což zvlášť
dobře dokazuje její antibakteriální vlastnosti. Radium, které je v hlíně obsaženo, vyhání
z organismu všechno, co hnije, rozkládá se a způsobuje buněčnou dezorganizaci (nádory aj.).

Na rozdíl od všech chemických antiseptik zabíjejících mikroby, ale zároveň také zdravé
buňky, hlína odstraňuje mikroby a jejich toxiny, a zároveň poskytuje imunitu proti nové
infekci a obnovuje síly buňky, i když jsou poškozeny stářím nebo mutací.

Hlína je mocným koncentrátem zářivé energie, totožná s paprsky holografického těla. Při
výzkumu záření vycházejících z hlíny bylo zjištěno, že její vlnová délka má vyrovnávající,
tonizující vliv na živé buňky a zároveň má antikancerogenní vlastnosti. I když se tato
vlastnost týká jen některých druhů nádorů, obecně platí pro každý nádor a každou sněť.

Předpokládá se, že přiložíme-li hliněnou kataplasii na nemocný orgán, bude se to rovnat
silnému výživnému dešti záření pronikajícího do tohoto orgánu, který mu dává sílu, život,
zdraví, který z něho vyhání každou nemoc atd.

Hlína má vliv na náš organismus také svým chemickým složením. Obsahuje všechny
minerály pro organismus potřebné v těch nejvýhodnějších poměrech a nejsnadněji
asimilovatelných podobách. Ačkoliv se předpokládá, že minerální látky v anorganické podobě
živé organismy nepřijímají, není tomu tak. Například kyslík, který dýcháme, je anorganický a
voda, kterou pijeme, také. Ale bez ohledu na to, je náš organismus přijímá a má z toho užitek.
Totéž platí i pro prvky minerálů, ale jen pro malá množství. Stravuje-li se člověk převážně
rostlinnou potravou, pak se schopnost jeho organismu přijímat nejrůznější látky přímo,
mnohonásobně zvětšuje. Na příklad Svatý Šimon prožil část svého života stoje na vysokém
sloupu, jedl jednou týdně malé množství ovoce a dožil se sto deseti let. Po jeho smrti se od
jeho těla táhla vůně balzámu.

Ze všeho uvedeného vyplývá, že pouhý kontakt člověka se zemí, zvláště s hlínou, má
blahodárný vliv na jeho zdraví.


Technika použití hliněných kataplasií (aplikací)

Většina druhů hlíny plně odpovídá terapeutickým potřebám, přičemž je třeba dávat
přednost mastnějším, plastičtějším druhům. Rozmělníme-li kousek hlíny na prášek a
smícháme ve sklenici s vodou, budou mastné hlíny tvořit směs, které bude dlouho trvat, než
se usadí, drobné částice se budou dlouho držet ve zvířeném stavu. Právě taková hlína má
nejlepší pohlcovací schopnosti.

Potřebujete-li hlínu se silnými antibakteriálními schopnostmi, můžete zkusit pokus
s mlékem. Mléko, které vydrží nejdéle, aniž by zkyslo, indikuje hlínu, která je v tomto směru
nejlepší.

Barvu může mít hlína různou -červenou, zelenou, žlutou. Dobré jsou všechny druhy, ale
zelená bývá nejaktivnější. Přesto bývá nejvýhodnější použít hlínu z místa, kde žijete.

Aby se radiační vlastnosti hlíny víc projevily, nechte ji ležet delší dobu na slunci. Základní
vlastnosti hlíny vhodné pro léčení jsou tedy tyto: musí být čistá, vazká a co nejdéle ležet na
slunci. Je to obvykle hlína, ze které se vyrábějí cihly a keramické výrobky.

Přineste si tedy domů dobrou hlínu a nechte ji ležet na slunci. Pokud slunce právě moc
nesvítí, nechte ji ležet u kamen. Když hlína vyschne, musíte ji roztlouct na jemný prášek.
Získaný prášek musíte dál očistit tak, aby v něm nebyly žádné zbytky trav, kaménků, kořenů a
jiných předmětů a uložit ji do smaltované, dřevěné nebo hliněné nádoby. Nádoby s otlučeným
smaltem používat nesmíte, právě tak jako míchat hlínu nějakým kovovým předmětem -hlína
vůbec nesmí s kovovými předměty přijít do styku.

Do nádoby nalijte očištěnou aktivizovanou vodu tak, aby hlínu skoro pokrývala a nechte ji
několik hodin stát, aby do sebe vodu nasála. Občas ji můžete rukama nebo dřevěnou lžící
promíchat. Výsledkem musí být homogenní hmota, s konzistencí husté smetany.

Když hlína získá žádané vlastnosti, nechte ji ležet co nejdéle na slunci, na čerstvém
vzduchu, aby znovu nabrala zářivou sluneční energii. Když to bude třeba, doplňte ji vodou,
aby konsistence zůstávala stále stejná, stále vhodná k použití. V tomto stavu ji můžete
uchovávat neomezenou dobu. Hlavní je, nezapomínat ji co nejčastěji dávat na slunce.

Technika aplikace hliněných kataplasií (hliněných aplikací) je jednoduchá. Na libovolnou
přírodní tkaninu, kterou napřed namočíme, dáme vrstvu hlíny, silnou dva až čtyři centimetry a
přiložíme ji na nemocné místo. Pak musíte obklad připevnit aby nesklouzl, nebo musí pacient
klidně ležet. Shora ji můžete přikrýt ještě vlněnou látkou.

Nesmíte ohřívat ani hlínu, ani vodu, kterou ji ředíte. Kataplazie musí být chladivá, pak se
začne zahřívat a vtahovat do sebe spolu s teplem i zárodky nemoci. Jak jakékoliv ohřívání
vody přidávané do hlíny, tak i ohřívání hlíny před použitím odnímá kataplasii sílu.

Trvání kataplázové aplikace nemá trvat déle než tři hodiny. V opačném případě by se
látky, které jsou příčinou nemoci, znovu vracely do organismu. Hliněný obklad musíte
sejmout a nahradit ho novým, jakmile zjistíte, že je suchý a horký. Pokud takový obklad
slouží k tomu, aby dodal sílu, životaschopnost a radioaktivitu větší části organismu, musíte
udělat hmotu trochu řidší a nenechat ji působit déle než tři hodiny. Jakmile zjistíte, že je hlína
vyschlá a horká, jedním pohybem ji sejměte a nemocné místo omyjte teplou vodou, aby na
něm nic nezbylo. Vlastní kataplasii musíte zakopat do země na místě, kde se k ní nikdo
nedostane.

Abyste z hliněných obkladů měli dobré výsledky, musíte je v průběhu dne dávat 2 -3krát,
případně vícekrát. Zvláště v obtížných případech -čím více, tím lépe. Hlína nikdy neškodí,
uzdravení bude rychlejší.


Budete-li hlínu promíchávat s močí a bude-li to navíc moč odpařená na čtvrtinu původního
objemu, bude efekt mnohonásobně vyšší. A právě takové obklady je vhodné dělat při
zhoubných nádorech a jeden za druhým ve dne i v noci vyměňovat.

Máte-li pocit, že je hlína špinavá, můžete ji předběžně rozmíchat s větším množstvím
vody, nechat projít varem, ochladit, slít přebytečnou vodu, vysušit, roztlouci a pak použít tak,
jak bylo popsáno výše. V tomto případě získáte sterilní hlínu, kterou můžete použít bez
jakýchkoliv obav. Sám se domnívám, že nejúčinnější při zhoubných nádorech je bílá hlína
(nebo alespoň hodně světlá), promíchaná s odpařenou močí.

Očistu organismu od nádorů můžeme shrnout v následujících bodech:


Očista pole vědomí od získaných traumat.

Pravidelná fyzická zátěž přiměřené intenzity a doby trvání, hlavní je nutit celý den
krev, aby proudila.

Kontrastní sprchování 2 -4krát denně, při každém dělat jedenáct nebo více cyklů.
Navíc je výhodné, jestliže zůstanete častěji obnažení v teplé místnosti -posiluje to
odstraňování usazenin prostřednictvím pokožky.

Pití co největšího množství šťáv a odvarů, pití vlastní moče 3 -5krát za den v množství
100 ml.

Dodržování diety, která organismus okyseluje a v obtížnějších případech i hladovka.
Pak je ovšem nutné pití šťáv a odvarů přerušit, ale vlastní moč pít co nejčastěji.

Používat výtažek z bolehlavu a přes den chodit do sauny nebo vlažné parní lázně.

Používání různých aplikací - adsorbentů, na nemocná místa.

Věřit v sebe a své síly. Pamatujte si, že rakovinné buňky mohou existovat díky
patologickému prostředí, které ve vašem organismu je, a díky tomu, že se rychle dělí.
Dodržování tohoto programu zbaví rakovinné buňky prostředí, kde se mohou množit, toto
prostředí normalizujeme a další množení blokujeme jedy, močovinou a vysokou teplotou.
Budete-li tento program pečlivě dodržovat, zbavíte se nádorů jednou pro vždy.

Dále uvádíme několik příkladů z praxe, které názorně potvrzují to, co bylo řečeno.

I. V. z Gubkina.
Před šesti lety mi byla odoperována cysta na pravém vaječníku. A najednou se ukázala
další, tentokrát vlevo. Lékař mi doporučil další operaci. Deset dní jsem hladověla, pila moč
čtyřikrát za den, vždy čerstvou, v množství 75 ml. Cysta se napřed zmenšila na polovinu a teď
už ji nelze zjistit vůbec. Všechno je to jako zázrak!

N. I. z Těrnovky.
Jednu dobu jsem měla silné bolesti v prsou -objevilo se tam něco tvrdého. Chtěla jsem jít
do nemocnice, ale dostala se mi do ruky ta kniha -no... říkám si... zkusím pít. Ztvrdnutí
v prsou zmizelo!

Ludmila Nikolajevna P., Voroněž.

O tom léčení jsem vykládala doma své sousedce. Má nádor na močovém měchýři. Taky
pila teplou moč a dělala čištění střeva. Je pravda, že si přesně nepamatuji, jak dlouho to
dělala, ale vím, že když jsem se s ní setkala a zeptala se jí na výsledky, tak mi řekla, že poprvé
po pěti letech nemoci se u ní močení normalizovalo.


Galina Alexandrovna Ž., Dněpropetrovsk.

V tříslech se mi udělal nádor na žláze, byl docela dobře vidět prostým okem. Pila jsem
moč, několikrát za den 100 ml, stravovací režim jsem přitom nijak neměnila. Během dvou
měsíců nádor zcela zmizel.

N. M., Gukovo.
Mé sestře je 34 let, má rakovinu prsu. V prosinci se u ní objevila malá boule pod pravou
paží. Byla jí nabídnuta operace, kterou odmítla. Tehdy nám poradili, že ve městě Liski žije
žena, která nám pomůže a má sestra se za ní rozjela. Pak začala svou léčbu během. Běhala
asi třicet až čtyřicet minut až do úmoru. Pila šťávy a dělala očišťující klystýry. Bouli
přejížděla jakýmsi kolečkem. Boule v podpaží zmizela, ale v prsou se objevily tři malé. Když
měla bouli v podpaží, bolela ji, ale když se přemístila do prsou, bolesti přestaly. Po očistě
střeva se u ní objevily silné bolesti v zádech a dole v břiše. Když pak sestra jela k té ženě
znovu a ta jí začala čistit játra, vyšlo ven mnoho bilirubinových kamenů, a když je začala
třídit, vůbec se nepoškodily. Při opakovaných čištěních (celkem si čistila játra sedmkrát)
začaly vycházet jakési podivné věci: některé vypadaly jako raci, jiné zase jako červi, ulity,
některé dokonce jakoby měly rohy -přitom se tak třásla, že byl strach se na ni podívat. Pak
mně přinesli vaši knihu: „Z vlastního hrnce“. Po jejím přečtení jsem už neměla žádné
pochybnosti, že jsme ji léčili správně. Na prsa jsme jí začali dávat moč odpařenou na čtvrtinu
původního objemu a trochu pelyňku a to celou jsme ji zabalili do moče. Prs zmenšil svůj
objem na třetinu, ale zůstal tvrdý jako kámen. Pít moč, jak to popisujete ve své knize,
nedokázala, hned začínala zvracet. Zhubla o dvacet kilogramů.

Komentář. Je nutné použít také hladovku, obklady na bulku z vlněné látky, napuštěné močí
malého dítěte. V každém případě pít moč a provést očistu pole vědomí. Ke ztvrdnutí došlo
následkem použití silně vysušujících prostředků. Je nutné odvádět ven, nikoliv zapouzdřovat.
Proto je spolu s prostředky, které rozrušují a rozpouštějí, nutné používat také prostředky na
změkčování, plastifikátory, jako jsou některé oleje a obyčejná moč kojenců.

Je mi 55 let, žiji na dalekém severu, pracuji ve „škodlivých“ podmínkách. Moje nemoci
jsou: fibromyom (už šest let), chronická pankreatida, mastopatie, chronická hnisavá otitida,
gastritida, často zvýšený krevní tlak, bolesti hlavy, nadváha a nejhorší jsou ledviny:
chronická pyelonefritida, močové kameny a cysty v obou ledvinách.

Již druhý rok se zabývám Vašimi knihami (čtyři díly „Léčebných sil“). Během roku jsem si
třikrát čistila tlusté střevo, sedmkrát játra, třikrát ledviny (bylinami a jedlovým olejem), piji
moč dva až třikrát denně, stravu mám rozdělenou, piji a jídlo připravuji jen z protiové vody,
od pěti do sedmi hodin večer provádím masáž a obklady na kříž s močí, odpařenou na
čtvrtinu původního objemu.

Dosáhla jsem řady věcí: fibromyom se rozpustil, zmizela pankreatitida, gastritida,
nespavost, krevní tlak se normalizoval, zhubla jsem o patnáct kilogramů. Ale udělat něco
s ledvinami se mi pořád nedaří.

Doporučení. Nejezte po čtvrté hodině odpoledne, udělejte si hladovku tak na čtrnáct,
dvacet dní, proveďte čištění pole vědomí.

Mladý muž. Zánět spojivek. Na vnitřní straně dolního očního víčka začal růst malý nádor.
Lékaři ho mnohokrát odstraňovali, ale nádor se pořád jen zvětšoval.

Na otázku nemocného, proč léčení jeho stav jen zhoršuje, mu profesor jakoby na svou
obranu odpověděl, že lékaři dělají všechno možné, i když lidé s takovým onemocněním
obvykle nežijí déle než rok a půl.


Nemocný zkusil poslední, možná nadějný prostředek: začal si kapat moč do oka a pil ji.

Dnes je víčko nemocného oka už skoro stejné jako u zdravého. Něco by snad poznal ten,
kdo by o nemoci věděl. Od těch dob už utekly tři roky a bývalý pacient na nemoc zapomněl.

Boiščarenko B. M., Dněpropetrovsk.

Letos sedmnáctého července jsou to již dva roky od doby, kdy jsem pil pravidelně svou
moč. Přinutila mne k tomu tmavá skvrna na levé plíci.

Lékaři mi doporučili, abych si šel lehnout do nemocnice na tuberkulózní oddělení, ale to
jsem odmítl. Začala prostatitida (adenom), fibrilace srdce, předohrudní mezižeberní
neuralgie, ochrnutí rukou. Všeho toho jsem se zbavil během půlročního pravidelného (třikrát
denně) pití moče.

Jevdokije Michailovna, z obce Mundybaš, Kamerovká oblast.

Vaši knihu o léčení močí mi poslal příbuzný ze Starého Oskolu. Měl nemocnou ženu, lékaři
to diagnostikovali jako rakovinu krve. Ona je učitelka, má vyšší vzdělání. Léčila se velice
odhodlaně: vtírala, pila, a za rok bylo všechno v pořádku.

Pacientka P., stáří asi třicet let.

Stav: chudokrevnost, váha pod normálem, v jednom prsu zatvrdlina velikosti přibližně jako
slepičí vejce. Diagnóza: rakovina. Doporučena okamžitá operace, kterou nemocná odmítla.
Začala pít vlastní moč a přitom držela úplnou hladovku. Každý den vypila z vodovodu litr
studené vody. Její muž ji každý den dvě hodiny potíral její vlastní močí od hlavy po paty,
obklady namočené v moči měla trvale na obou prsech. Za deset dní se zlepšila. Dvanáctého
dne šla k lékaři, u kterého byla předtím, a ten nebyl schopen zjistit v prsou po nějakém
nádoru ani nejmenší stopu. Kromě toho se zbavila chudokrevnosti. Získala plné zdraví.

Larisa P.

Má matka prodělala přede dvěma roky operaci esovité kličky střeva. Půl roku pije moč, i
když jsme mnohé věci nedělali správně (přerušovali jsme pití). V současné době má jak krevní
obraz, tak i analýzu moči celkem v pořádku, ale stále ještě má metastázy v játrech a slinivce
břišní.

Když si pročetla ještě nějakou literaturu, hned se rozhodla použít vlaštovičník a kostival,
které jí poradili bylinkáři. Dávám jí hodinovou masáž s odpařenou močí, do které dávám
ještě stříbrnou lžičku. Masáže působí dobře: zlepšilo se jí spaní a barva ve tvářích. Kromě
toho jí u vyvedeného střeva vznikla recidiva. Na noc jí dávám na nádor odpařenou moč a růst
se zastavil.

Mám mnoho otázek.

Je možné pít současně moč a léčivé byliny (kostival, vlaštovičník), nebo se mají nějak
střídat? Je možné pít ještě něco jiného?

Odpověď: Moč i odvary z bylin je možné pít současně. V daném případě je výhodnější
použít výtažek z bolehlavu.

Může si nemocný dávat masáž sám, nebo to nutně musí dělat někdo jiný?

Odpověď: Nemocný se musí masírovat sám -je to přece pohyb, tj. zlepšení krevního
oběhu, aktivizace okysličovacích procesů atd.

Po jaké době po masáži je vhodné moč umýt?

Odpověď: Po půl hodině.


Při odpařování moči vzniká pěna a usazeniny. Mají se odstraňovat?

Odpověď: Odstraňovat je nemusíte, jen kdyby se pěna vylévala na kamna. Ale při
chladnutí používejte jen průzračnou část odpařené moče.

Je třeba nějak chránit ruce gumovými rukavicemi, nebo něčím jiným, když děláme masáž
onkologicky nemocným?

Odpověď: Můžete se obejít bez ochranných prostředků. Masáž s močí mj. navíc chrání i
ruce od nejrůznější nákazy. Nejlepší ale je povzbudit nemocného, aby si dělal několikrát
denně masáž sám. Je to pro něho prospěšné.

Je možné hladovět, když má člověk rakovinné nádory?

Odpověď: Je to nejen možné, ale i nutné. Čím rychleji to začnete dělat, tím lépe. Kromě
hladovky musíte projít všemi druhy očisty, pak se také hlad mnohem lépe snáší a přinese
pozitivní výsledky rychleji, než když se hladoví bez předběžné očisty.

Jeden náš známý (v lednu mu vyoperovali nádor z hlavy a řekli mu, že bude žít asi tak tři
dny až tři měsíce) také použil Vaši metodiku. Teď je konec září. Pije moč, jí rozdělenou
stravu, aplikuje masáže, atd. Hladověl napřed jednou za týden, potom tři dny, pak sedm, deset
a nakonec šestnáct dní. Viděla jsem, když procházel obtížnou krizí (kousek nádoru mu zůstal
v hlavě). Přitom ke krizi došlo přesně na čas, podle měsíčního cyklu. Udělaly se mu velké
otoky kolem očí, místo očí měl jen krvavé maso s modrými tečkami špinavých zřítelnic. Vzhled
horší než u vlkodlaka. Velké množství hnisu a výsledkem toho bylo zhoršené vidění. I tak měl
minus šest dioptrií. Po šestnáctidenní hladovce v srpnu se mu zlepšil zrak na předchozí
úroveň, začala se mu dávat do pořádku levá ruka a noha. které po operaci ztratily citlivost.
On sám začal být schopen číst Vaše knihy -to bylo velké vítězství a radost. Vždyť lékaři mu
řekli, že o zrak přijde a že to bude ještě horší - to je po takové operaci obvyklé.

E. V., Tirsapol.
U mé matky (je jí 61 let, vysoká 162 cm, váha 60 kg) se v únoru 1995 objevila zatvrdlina
v prsu, měla velikost asi slepičího vejce. K lékaři nešla, protože zrovna v té době si koupila
Vaši třídílnou knihu. Matka si očistila tlusté střevo, dvakrát játra, ale skoro nic z ní neodešlo,
ačkoliv si dala pět teplých koupelí. Dvakrát po osmi dnech hladověla o vodě, dělala si
obklady z moče, natírala se, užívala moč i vnitřně, pak přešla na hliněné obklady. Pod
bradavkou se jí udělaly tři hnisavé vředy, prsa měla tak horká, že jí až slezla kůže. Když vředy
praskly, hnis vyšel a přes povrch prsu sliz. Pak se všechno zavřelo, vytvořila se nová kůže, ale
malé zatvrdliny tam pořád ještě jsou.

O. M. Filatova z Dobrinky.
Má sestra Alla měla před pěti lety na krku sarkom, který měl metastázy v lymfatických
uzlinách. Operaci nechtěla, protože počítala s tím, že stejně umře a léčila se různými
způsoby: pila petrolej a výluh sosnového jehličí. Z krku jí odešel hnis, slisovaný do podoby
gumového míče a pak ještě řídký hnis vykašlávala. Časem se skoro uzdravila. Pak získala od
známých adresu lékaře ve voroněžské oblasti, který sám vyrábí mast na různé nádory a
prodává ji. Tato mast obsahuje rybí tuk, dehet, očištěný petrolej. Tuto mast si celý půlrok
mazala na krk a za uši, pak odcházel hnis. Tou dobou měla zánět lícní dutiny. Také dělala
čtyřikrát do roka týdenní hladovku, občas pila moč a potírala se jí po těle, dodržovalavšechny posty. Úplně se uzdravila, pokračuje v týdenních hladovkách a postech a každý den
pije ranní moč. Cítí se zcela normálně.

Pojednali jsme tedy o očistě organismu od nádorů jak teoreticky, tak i z praktického
hlediska a přesvědčili jsme se, že je možné se úspěšně bránit zhoubným i nezhoubným


nádorům přírodními prostředky. A vidíme také, že současná léčba ozařováním a operacemi je
mylná cesta, která problematiku vyléčení neřeší. Navíc, operace, chemoterapie i ozařování
oslabují obranné mechanismy organismu. Rakovinné buňky se vlivem chirurgické intervence
snadno roznášejí po celém těle. Vzhledem k celkové oslabenosti se pak po takové léčbě velice
lehko tvoří metastázy. Doufám, že čtenář pochopí rozdíl mezi způsoby, které zde předkládám,
a současnou léčbou a po zásluze je ocení. Doufám, že to ocení i praktičtí lékaři, kteří získali
teoretický základ léčby onkologických onemocnění.

Ale rozumný člověk nemusí čekat, až se v jeho organismu vlivem zvrácených podmínek
začnou buňky přerozovat. Mnohem lepší je včas udělat předběžné očistné procedury, správně
se stravovat, všímat si práce tlustého střeva a pak tu žádné nemoci, dokonce ani lehké,
nebudou. Rakovina je daň člověka za vlastní nevědomost, za nedodržování základních
pravidel a podmínek vnitřní ekologie. Připomínám vám slova Dr. Pole: „Zjistil jsem, že u žen,
které onemocněly rakovinou, lze v devíti případech z deseti zjistit ucpání slepého střeva.
Kdyby byla bývala deset až patnáct let předtím provedena příslušná očista, nikdy by nebyly
onemocněly rakovinou prsu, ani žádnou jinou rakovinou. Tato slova platí i pro muže.“

Očista čelních a Highmorových dutin od slizu

Autor považuje tento očišťovací postup za jeden z velice důležitých. Každé nachlazení
vytváří tok slizu, který vychází Highmorovými a čelními dutinami do nosohltanu. Když
onemocnění končí, zůstává v těchto dutinách vrstva slizu, která se, podobně jako rosol, mění
postupně na xerogel-tvrdou, dehydratovanou hmotu. V průběhu života, zvláště tehdy, jestliže
člověk trpí nachlazením poměrně často, se nahromadí takové zatvrdlé hmoty veliké množství.
Nakonec může dojít i k tomu, že tyto dutiny jsou touto hmotou, na níž velice dobře bují
různorodé mikroorganismy, zcela vyplněny. To všechno se na celkovém zdraví člověka
nepříznivě projevuje: objevují se bolesti hlavy, kazí se zrak, sluch, čich, slábne paměť a je
narušena i normální činnost mozku, člověk se stává psychicky labilním. Ve většině případů
dochází k hromadění xerogelové hmoty tak nepozorovaně, že nikoho ani nenapadne, že v jeho
lebce se nachází jedna až dvě sklenice zkamenělé hmoty. Své neduhy pak takový člověk
spojuje se vším možným, jen ne s tím, co je skutečnou příčinou.

Abychom Highmorovy a čelní dutiny od slisovaného xerogelu očistili, musíme
systematicky projít všemi etapami očišťování a teprve pak přistoupit k těmto místním
očišťovacím postupům.

1. Nejprve musíme změnit konzistenci xerogelové hmoty ze stavu těžko rozpustného, na
dobře tekutý, abychom ji posléze mohli dobře odvést. Musíme proto udělat lokální
„změkčovací“ proceduru pro hlavu. Nejsnáze to lze udělat pomocí parní lázně a vodních
koupelí hlavy.
Koupel hlavy. Kromě „odhnívání“ zaschlého slizu je koupel velmi dobrá pro udržení cév
mozku ve zdravém, elastickém stavu. Napřed ponořujeme hlavu do nádoby s teplou vodou na
pět až sedm minut tak, aby vlasová část hlavy byla do vody ponořená. Pak hlavu ponoříme asi
na patnáct až třicet vteřin do studené vody. To dva až třikrát opakujeme. Pak si musíme utřít
hlavu do sucha a zůstat v teplé místnosti, kde není žádný průvan. Pro získání žádaných
výsledků je třeba dělat takovou koupel dvakrát až třikrát týdně. Bylo konstatováno, že takové
koupele mají příznivý vliv i na upevnění vlasů.

Upozornění: Do vody nořte jen vlasovou část hlavy, nikoliv celý obličej, aby vám
nepopraskaly cévy v oku a nedošlo k výronu krve.

Parní lázeň hlavy. Je určena pro očistu pokožky obličeje, hlavy, pro změkčení a
odstranění pevných usazenin v Highmorových a čelních dutinách a k očistě nosohltanu při


nachlazení. Dobře změkčuje hlen v plicích, pomáhá při bolestech v zádech a v krku. Trvání
této procedury je patnáct až dvacet minut. Nedoporučuje se dělat těchto procedur víc než dvě
až tři během jednoho týdne. Silně totiž organismus oslabují. Po takové proceduře se
doporučuje sprchovat se studenou sprchou po dobu asi deseti až třiceti vteřin. Pak se musíte
intenzivně pohybovat, abyste si tělo prohřáli a dobře se usušili.

Provedení této procedury vypadá takto: vezmeme velkou vlněnou deku a dvě židle -jednu
vysokou, na které budeme sedět, a jednu nižší, na postavení nádoby. Jako zdroj páry je možné
použít právě uvařené brambory, horkou vodu apod.

Svlékneme se do pasu, dáme zdroj páry na nižší židli a sami si sedneme na vyšší a celí se
přikryjeme dekou. Velikostí náklonu hlavy ke zdroji páry regulujeme ohřev hlavy.

Je vhodné dát do vody byliny: šalvěj, mátu, bezinku, jitrocel, kopřivu, senné strusky, ale
nejlepší je lžíce semletého kopru. V kopru je velké množství éterických olejů, které
rozpouštění pomáhají nejvíc.

2. Poté, co je xerogelová hmota převedena z pevného skupenství na kapalné (třeba i jen
částečně), pokračujeme v jejím rozpouštění látkami s vyšším obsahem éterických olejů, nebo
povrchově aktivovanými kapalinami. Zde je několik takových látek:
Vezměte 150 g křenu, rozetřete ho a přidejte dva až tři citrony. Tato směs pomáhá
rozložení slizu v místech, kde se hromadí, aniž by škodila sliznicím. Užívat ji musíte dvakrát
denně, vždy jen půl čajové lžičky na lačno. Tato směs nedráždí ani ledviny, žlučový měchýř a
slezinu trávicího traktu.

Vezměte litrovou nádobu, do které asi do jedné čtvrtiny až třetiny objemu nasypete směs
suchých bylin: mátu, šňupavý tabák a eukalyptus (ve stejných dílech). To všechno zalijete
olivovým olejem a necháte stát tak dlouho, dokud nebude všechno zelené nebo hnědé.
Uchovávat v temnu!

Díky tomu, že je ve výše uvedených rostlinách velké množství éterických olejů, je získaná
směs velmi silným rozpouštědlem nejrůznějších organických zatvrdlin a zvlášť dobře
rozpouští xerogel, který se nahromadil v dutinách hlavy: Highmorových dutinách, frontálních
dutinách, adenoidech, polypech a v zakřivení nosní přepážky.

Aplikace nosem: Hlavu zakloníme hodně dozadu, aby nosní otvory směřovaly nahoru, a do
každého nosního otvoru nakapeme dvacet až dvacet pět kapek. Po nakapání zůstaneme
v poloze se zakloněnou hlavou ještě asi tři až pět minut, aby směs mohla dobře pročistit
čichovou kost a rozpouštět usazené látky. Doporučuje se kapat do nosu ráno a večer před
spaním. Ty, kteří trpí nespavostí, může zajímat, že to pomáhá i zlepšovat spánek. Při zánětu
středního ucha je vhodné kapat několikrát za den dvě až tři kapky směsi a pak dát do ucha
vatu. To je možné dělat před spaním i při snížení citlivosti sluchu.

Pokud nemáte k dispozici nic z toho, o čem se právě výše hovořilo, vezměte čerstvou moč
a kapejte ji do nosu v množství deset až patnáct kapek do každého nosního otvoru. Díky
malému povrchovému napětí bude různé usazeniny narušovat, ale nebude přitom nic dráždit.
Můžete pro tyto účely použít i odpařenou moč, ale s menším dávkováním.

3. Když začnou rozpuštěné usazeniny z nosohltanu odcházet, je výhodné pro dosažení
lepšího výsledku aplikovat „néti“ s vlastní močí. To se dělá následujícím způsobem: zavřete
jednu nosní dírku a druhou nasáváte moč nebo slanou vodu do nosové dutiny a pak ústy
vyplivnete. Pak to uděláte s druhou nosní dírkou. Pro ulehčení můžete použít gumovou
hrušku, nebo nádobu s tenkou hubičkou.

Tyto procedury dělejte tak dlouho, dokud nedojde k úplnému vyčištění hlavy a navrácení
se normálních smyslových vjemů: zraku, sluchu, čichu a regeneraci paměti.

Když odstraníte slizotvorné výrobky ze svého používání: výrobky mléčné, moučné a tučné,
pak se zbavíte slizu jednou pro vždy. Přiměřená doba hladovění ještě více celou očistu posílí,
ale v takovém případě můžete použít jenom moč.

I. B., Doněck.
Bolely mě uši a skoro jsem ztrácela sluch, přetékala jsem hnisem a nosem jsem nemohla
dýchat. Teď, když jsem si uši a nos promyla a když po ránu proplachuji krk močí, sluch se mi
normalizoval, právě tak jako čich. Jsem i méně nemocná. Díky Vám.

Očista organismu užíváním rostlinného oleje

Původní postup čištění a léčení organismu navrhl bakteriolog P. T. Kačuk. Podstata jeho
metody spočívá v následujícím: Máme tři páry slinných žláz (příušní, podjazykové a
podčelistní. Jednou z funkcí slinných žláz je vylučování produktů látkové výměny z krve.
Slina sama o sobě má zásaditou reakci. O slinách I. P. Pavlov říkal, že mají léčebné vlastnosti.

Během čtyřiadvaceti hodin člověk vyloučí přibližně jeden a půl litru slin, které se tvoří
z krve. Při žvýkání se slinné žlázy aktivují a jde do nich tři až čtyřikrát více krve. Proto je
možné při žvýkání prohnat těmito žlázami a očistit až šest litrů krve (prakticky všechnu).

Očista spočívá v následujícím: rostlinný olej (nejlépe slunečnicový) v množství maximálně
jedné polévkové lžíce se soustředí v přední části rtů a saje se jako bonbon. Procedura se má
dělat volně, bez jakéhokoliv napětí, po dobu asi patnácti až dvaceti minut. Olej napřed
houstne, pak řídne, je jako voda a pak ho vyplivneme. Polykat se nesmí. Při vyplivnutí musí
být bílý jako mléko. Pokud je žlutý, znamená to, že celý proces nebyl dotažen až do konce.
Vyplivnutá kapalina je infikovaná a musí být vyhozena do záchodu.

Během sání se organismus osvobozuje od mikrobů, zesiluje se výměna plynů, aktivizuje se
a slaďuje látková výměna. Tuto proceduru je možné dělat jednou za den, nejlépe na lačno,
možné je to také večer před spaním.

Upozornění: Použití tohoto postupu může způsobovat dočasné potíže, zvlášť u lidí, kteří
mají více nemocí, což je způsobeno oslabením ohnisek choroby. Otázku kolikrát a jak dlouho
je možné tuto proceduru aplikovat si musí řešit každý sám na základě stavu svého vlastního
zdraví. Akutní onemocnění se léčí rychle a snadno během dvou týdnů. Léčení chronických
nemocí může trvat mnohem déle.

Tento způsob očisty se mi líbí ještě z toho důvodu, že náš jazyk je zrcadlem vnitřní čistoty
organismu. Čistý, růžový jazyk, je nejlepším ukazatelem zdravého, očištěného organismu.
Bělavý jazyk pokrytý navíc nějakým povlakem ukazuje na znečištění organismu a v závislosti
na místě, kde se povlak nachází, a barvy tohoto povlaku hovoří o tom, zda jsou usazeniny
převážně v tom či onom orgánu.

Jogíni mají zvláštní způsob čištění jazyka. Jazyk natřou přepuštěným máslem a pak
palcem, ukazováčkem a prostředníkem, pohyby jako když jazyk dojí, ho čistí. Kolik usazenin
se může prostřednictvím jazyka z organismu do úst vylučovat (v podobě povlaku nebo
plynotvorných látek), je možné pozorovat v průběhu hladovky. Jazyk se rychle pokrývá
povlakem tvořeným usazeninami, vylučovanými z organismu. Jazyk nám také signalizuje,
kdy se usazeniny plně z organismu vyloučily. Stává se pak jasně růžovým, slina je čistá a
pocity v ústech se normalizují. Při sání oleje, které je tu jako adsorbent pro usazeniny, jde celý
proces čištění organismu přes horní cesty -ústa a jazyk. Tato procedura se doporučuje zvláště
těm, kteří z libovolných důvodů nemohou chodit do sauny -např. proto, že musí ležet na


lůžku apod. Ale dokonce i v tomto obtížném stavu je možné očišťovat se přirozeným
způsobem a pomáhat tak organismu při boji s nemocí.

Pojednali jsme tedy o různých očistných procedurách, které jsou efektivní a dostupné.
S jejich pomocí můžeme nejen získat zpět ztracené zdraví, ale také si podstatně zvýšit životní
sílu a prodloužit život. Očistné procedury mohou nahradit libovolnou léčbu, ale léčení bez
předběžné očisty je záležitostí ne příliš nadějnou a výsledky obvykle nemají dlouhé trvání.

N. G. ze Sterlitamaku.
Po přečtení knih „Z vlastního hrnce“ a „Urinoterapie“ jsem se rozhodl Vám napsat. Už
rok a půl praktikuji uzdravování podle Vašich knih „Léčebné síly“ a výsledky jsou naprosto
neočekávané. V dubnu r. 1944 jsem byl propuštěn z armády z důvodu: sebevražedný pokus na
základě astenicky-depresivního syndromu, k tomu ještě neuro-cerebrální dystonie, ekzém
v obličeji a na vlasaté části hlavy, progresivní myopie se zákaly v rohovce a další. Po
hospitalizaci jsem sotva chodil, kýval jsem se ze strany na stranu, běhat jsem nebyl schopen
ani trochu, nohy mne neposlouchaly. Cítil jsem velkou celkovou slabost, točení hlavy, trvalý
výtok hlenu z nosu, začaly mi otékat nohy a obličej -zvláště po ránu. Myslel jsem, že je se
mnou konec. Ještě před vstupem do armády jsem se zajímal o různé léčebné techniky, ale
všechny se mi zdály dost jednostranné. Nesetkal jsem se s nějakým systémem, který by byl
stejně dobře schopen chránit jak fyzické, tak i duševní a duchovní zdraví. Když jsem se
seznámil s Vašimi pracemi, pochopil jsem, že to je právě to, čeho je třeba. Očistil jsem si
tlusté střevo klystýry s okyselenou vodou a močopudným prostředkem, očistil jsem také játra
a ledviny. Cévy jsem očistil česnekovým výluhem, pravidelně saji rostlinný olej, jednou denně
si dám teplou a studenou sprchu, jednou týdně jdu do parní lázně, při postech se postím delší
dobu, jinak každý týden tak třicet šest až čtyřicet dvě hodiny, jím rozdělenou stravu. Zvláště
dobře proběhla očista tlustého střeva a jater v dubnu, ve druhé měsíční fázi. Ven vyšly
chuchvalce, dlouhé bílé provazce, mnoho zelených kamenů, a pak jsem se začal cítit
podstatně lépe. Ekzém zmizel, právě tak jako otoky, chůze se stala jistou, slabost zmizela.
Poslední tři měsíce čtu pravidelně Sytina, snažím se osvojit si rebirthing podle čtvrtého dílu
„Léčebných sil“. Vaše knihy mi v životě velice pomohly.

MÍSTO ZÁVĚRU

V současné době existuje neuvěřitelné množství lékařských směrů, jejichž představitelé
dokazují, že jedině jejich metodický postup je správný. Používají se velice složité lékařské
přístroje, celé diagnostické komplexy, velké místnosti naplněné nejrůznější léčebnou
technikou. To vše budí vážnost a obdiv: vždyť tady se nahrazují orgány, a třeba hned několik
-srdce, plíce, játra. Když byl člověk v nemocnici a měl možnost seznámit se s takovou
technikou a s takovými výdobytky současné vědy, může si připadat méněcenný, bezmocný a
slepě plní všechny pokyny lékařů: řeknou že má užívat nějaké léky -užívá je, řekli, že jsou
nutné injekce -podrobí se injekcím, řekli, že je nutná operace -podrobí se operaci, doporučí
se něco jiného -dělá něco jiného. Následkem takového přístupu atrofuje vlastní vůle a rozum
člověka.

Budeme-li ale vědět, že všechny nemoci vznikají jako následek změny pole vědomí a
charakteristik vnitřního prostředí organismu na úrovni tkání a buněk, pak si dokážeme pomoci
lépe, než nejmodernější a drahý způsob léčby.

Můžete se s námi podělit o svou zkušenost s vlastní očistou. Zvláště nás zajímají
zkušenosti, týkající se léčení a čištění modlitbou. Pište na adresu: 346300, Rostovskaja obl. g.
Můžeme Vám poslat hudbu pro čištění pole vědomí a také naše nové knihy.

Klid a štěstí všem! Buď i Ty šťasten!